SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

K

 • daktaras Algis Kabaila
   Disertacija: Darbo išteklių ir jų kokybės įvertinimo problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalė Kabašinskaitė
   Disertacija: Vaiko teisės ir politika: socialinių edukacinių rekonstrukcijų kontekstai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vytas Kabašinskas
   Disertacija: Studentų klubo visuomeninė politinė veikla kaip busimųjų specialistų komunistinio auklėjimo faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Stanislava Kačerauskienė
   Disertacija: Kai kurios bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų materialinio techninio aprūpinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Rolandas Kačinskas
   Disertacija: Derybinės galios analizė: Lietuvos derybos dėl narystės Pasaulio prekybos organizacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.06
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Kačiušytė
   Disertacija: 5-7 metų mikčiojančių vaikų ugdymo optimizavimas muzikine veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Bronius Kačkus
   Disertacija: Teritorinio gamybos organizavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Edmundas Kačkus
   Disertacija: Buitinių paslaugų Lietuvoje vystymo ekonominis - matematinis modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Kadišienė
   Disertacija: Lietuvos agropramoninio komplekso cukrinių runkelių - cukraus pakompleksis: išsivystymas, efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Modestas Kadžiulis
   Disertacija: Lietuvos TSR elektrotechnikos pramonės vystymas ir specializavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liuda Vincenta Kadžytė
   Disertacija: Rašybos klaidų taisymas V-VIII klasėse (kitų rašybos mokymo darbų sistemoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romanas Kaffemanas
   Disertacija: Pagalbinės mokyklos moksleivių vaizdinių formavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.23
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos defektologijos MTI

 • daktaras Zigmas Kairaitis
   Disertacija: Sąjunginės respublikos fizinės geografijos mokymo turinio konstravimas, žinių apie gamtinius kompleksus generalizacijos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Brigita Kairienė
   Disertacija: Jaunuolių, patyrusių tėvų agresiją, psichosocialinė raida ir pedagoginės korekcijos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Antanas Kairys
   Disertacija: Laiko perspektyva: sąsajos su asmenybės bruožais, amžiumi ir lytimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.24
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Kalašinskaitė
   Disertacija: Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonomikos plėtrai Lietuvos ir kitų Baltijos šalių pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gediminas Kalčinskas
   Disertacija: Apskaitinės informacijos formavimo ir panaudojimo tobulinimas produkcijos savikainos valdymo procese GAVS sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas

 • daktaras Danguolė Kalesnikienė
   Disertacija: IV klasės mokinių skaitomo teksto suvokimo diagnostikos teorinis ir empirinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Raimundas Kalesnykas
   Disertacija: Privatizacijos procesai teisėtvarkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Rima Kalinauskaitė
   Disertacija: Organizacinis klimatas ir tarpgeneraciniai santykiai: diagnostinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintaras Kalinauskas
   Disertacija: Vykdomosios valdžios (Vyriausybės) parlamentinės kontrolės institutas: samprata, modeliai, įgyvendinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Laimutė Kalinauskienė
   Disertacija: Žemės ūkio įmonių išteklių potencialo formavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Lina Kalinauskienė
   Disertacija: Motinos ir kūdikio prieraišumo santykių korekcijos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaida Kalpokienė
   Disertacija: Elgesio sutrikimų turinčių paauglių Ego funkcijų ryšys su paauglystės krizės įveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Kaluinaitė
   Disertacija: V-VI klasių mokinių kūrybingumo raida diferencijuoto dailės mokymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Albinas Kalvaitis
   Disertacija: Mokytojų profesinės grupės formavimasis Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.25
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Antanas Kalvaitis
   Disertacija: Kai kurie ekonominiai produkcijos kokybės gerinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Kęstutis Kaminskas
   Disertacija: Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos relevantiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Raimundas Kaminskas
   Disertacija: Asocijuotų interesų grupių politikos tinklai Lietuvoje: charakteristikos, orientacijos ir veiksmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Kaminskienė
   Disertacija: Diferencijuoto mokymosi aplinka ir jos prielaidos Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos aukštesnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Kaminskienė
   Disertacija: Socialinė partnerystė mokyklinėje profesinio rengimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Natalija Kaminskienė
   Disertacija: Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Jolanta Kanapeckaitė
   Disertacija: Baudžiamasis procesas dėl nusikalstamų veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fiziniais ar psichikos trūkumais (sutrikimais)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Jolanta Kanapickaitė
   Disertacija: Individualizacija kaip suaugusiųjų meninio ugdymo reiškinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Rasa Kanapickienė
   Disertacija: Vidaus kontrolės sistemos modelis smulkioms ir vidutinėms įmonėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Kanauka
   Disertacija: Mokslininkų ir technologų vaidmens pokyčiai, kuriant gynybos politiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Pietų Kalifornijos universitetas

 • daktaras Vytautas Kančys
   Disertacija: Kaimo socialinės infrastruktūros socialinis ekonominis reikšmingumas ir vystymosi ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Kanopienė
   Disertacija: Moterų užimtumo aptarnavimo sferoje socialiniai ekonominiai aspektai (Lietuvos TSR duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos ekonomikos i-tas

 • daktaras Jurgita Karalevičienė
   Disertacija: Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Diana Karanauskienė
   Disertacija: Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos su aukštąja mokykla raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Dalia Ramutė Karatajienė
   Disertacija: JAV modernistinio ir postmodernistinio dailės istorijos mokymo koncepcijų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Eugenija Karbočienė
   Disertacija: Ritminės ir moterų gimnastikos pratimai ir jų derinimo su kitomis kūno kultūros formomis ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Magdalena Karčiauskienė
   Disertacija: Aiškinamasis skaitymas Lietuvos TSR, įdėjiniai pagrindai ir ryšys su gyvenimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.07.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • habilituotas daktaras Magdalena Karčiauskienė
   Disertacija: Pradinio mokymo raida Lietuvoje 19a. antroje pusėje - 20a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.10.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis in-tas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kardelis
   Disertacija: Sportininkų, pasižyminčių skirtingomis asmenybės savybėmis, priešstartinės bėsenos priklausomybė nuo nervų, širdies ir kraujagyslių bei simpatinės - adrenalinės sistemų rodiklių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kardelis
   Disertacija: Informacijos poveikis moksleivių požiūriui į kūno kultūros ir sportinę veiklą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Violeta Karenauskaitė
   Disertacija: Fizikos mokymuisi imlios edukacinės aplinkos raiška universitetinėse studijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Kargaudienė
   Disertacija: Socialinės įtakos mechanizmų poveikis privataus asmens ir valstybės valdžios institucijos administraciniam teisiniam statusui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Daiva Karkockienė
   Disertacija: Studentų kūrybiškumo kaitos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.27
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Karlavičienė
   Disertacija: Produkcijos savikainos operatyvinės analizės tobulinimas panaudojant ESM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V.Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio in-tas

 • habilituotas daktaras Povilas Petras Karoblis
   Disertacija: Vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikų rengimo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Petras Karoblis
   Disertacija: Vidutinių, ilgų ir 3000 m kliūtinio bėgimo aukštos kvalifikacijos sportininkų rengimo valdymo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Edita Karpavičienė
   Disertacija: Bankų operacinės rizikos valdymo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Karpavičius
   Disertacija: Pramonės pagrindinių gamybinių fondų tobulinimas -gamybos efektyvumo didinimo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Henrikas Karpavičius
   Disertacija: Srovinių pramoninės gamybos metodų ekonominio efektyvumo didinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Tomas Karpavičius
   Disertacija: Futbolo verslo sistema: struktūrinė dimensija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ieva Karpavičiūtė
   Disertacija: Regioninės saugumo dinamikos analizė. Vidiniai bei išoriniai veiksniai ir jų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.16
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vita Karpuškienė
   Disertacija: Lietuvos piniginės socialinės paramos efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Ona Karužienė
   Disertacija: Humaniškų tarpasmeninių santykių ir kūrybinės PTU moksleivių veiklos ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Karvelis
   Disertacija: Rankų darbų užsiėmimų vaidmuo kėlimo būdai ugdant pagalbinės mokyklos mokinių protinį vystymąsi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: RTFSR pedagogikos mokslų akademijos defektologijos MTI

 • habilituotas daktaras Vytautas Karvelis
   Disertacija: Baigusiųjų specialiąsias mokyklas socialinė darbinė adaptacija (Lietuvos Respublikos duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS PMA Defektologijos MTI

 • daktaras Natalija Kasatkina
   Disertacija: Rusų inteligentijos integracija į tarpukario metų Lietuvos kultūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.25
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Nerijus Kasiliauskas
   Disertacija: Lietuvos profesinių sąjungų teisinio statuso problemos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Kasiulis
   Disertacija: Lenktyniavimo įtaka asmenybės darbiniam aktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.16
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • daktaras Gindrutė Kasnauskienė
   Disertacija: Lietuvos gyventojų mirtingumo tendencijos ir prognozės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Laima Kastanauskaitė
   Disertacija: Poezijos propagavimo kaimo jaunimo tarpe socialiniai - psichologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado valstybinis kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Laima Kastanauskaitė
   Disertacija: Dvasinės kultūros vystymo teorinės - metodologinės problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.28
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologijos institutas

 • daktaras Juozas Kašys
   Disertacija: Moksleivių komunistinės pažiūros į žemės ūkio darbą ugdymas (Lietuvos TSR kaimo aštuonmetės mokyklos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.07.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Vaclovas Kašys
   Disertacija: Darbo organizavimo, apmokėjimo ir našumo analizė žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Katiliūtė
   Disertacija: Švietimo politikos įgyvendinimo problemų tyrimo metodologija (Lietuvos švietimo reformos aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Feliksas Katinas
   Disertacija: Respublikos agrarinio komplekso mechanizavimo planavimo tobulinimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: RTFSR Nejuodžemio zonos žemės ūkio gamybos ekonomikos ir organizavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Mindaugas Katinas
   Disertacija: 12-15 metų berniukų koordinacinių gebėjimų lavinimo ypatumai per gimnastikos pamokas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Albina Katinienė
   Disertacija: 5-7 metų vaikų mokymo dainuoti pedagoginės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir mokymo metodų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Albina Katinienė
   Disertacija: Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vygantas Katkevičius
   Disertacija: Lietuvos žemės ūkio kredito sistema bei jos tobulinimas pereinant į rinkos ekonomiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Katuoka
   Disertacija: Tarptautiniai valstybių bendravimo pagrindai jūros regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Liudvika Kaukėnaitė
   Disertacija: Elgesio kultūros ugdymas pagalbinės mokyklos pirmoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Dalia Kaupelytė
   Disertacija: Kredito unijų sistemų funkcionavimas ir vystymo strateginiai sprendimai Europos Sąjungos šalyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Angelė Kaušylienė
   Disertacija: Mokyklų tinklo, siekiančio jaunimo edukacinio stimuliavimo, kūrimo prielaidos ir galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Kavaliauskas
   Disertacija: Visuomenės turto struktūra, jos kitimas ir struktūrinių pokyčių įtaka visuomenės organizacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valentinas Kavaliauskas
   Disertacija: Probleminio mokymo principų taikymas techninių mokymo priemonių pagalba, mokant elektrotechnikos ir elektronikos vidurinėje PTM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA profesinės techninės pedagogikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gitana Kavaliauskienė
   Disertacija: Proceso civilinėje byloje prielaidos ir sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Valerija Kavaliauskienė
   Disertacija: Dirbančiųjų darbo jėgos naudojimo gerinimas Lietuvos kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vanda Kavaliauskienė
   Disertacija: Pedagoginis pašaukimas ir jo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • habilituotas daktaras Virginija Kavaliauskienė
   Disertacija: Asmeninio vartojimo formavimo regioninės ypatybės išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Virginija Kavaliauskienė
   Disertacija: Ekonominės asmeninio vartojimo formos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.09.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Salvija Kavalnė
   Disertacija: Finansinio užstato davėjo nemokumas: teorinės ir praktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Andrei Kazakevich
   Disertacija: Teisminė valdžia Baltarusijoje: politologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.06
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Arūnas Kazakevičius
   Disertacija: Respublikos finansinių skaičiavimų sistemos informacinės technologijos išvystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Mokslinio gamybinio susivienijimo "Maskva" vyriausiasis planavimo ir valdymo sistemų mokslo tyrimų centras

 • daktaras Arvydas Kazakevičius
   Disertacija: Kompleksinės ūkinės veiklos vertinimas ir jo informacinis aprūpinimas (mašinų gamybos įmonių ir gamybinių susivienijimų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vincentas Kazakevičius
   Disertacija: Šiuolaikinės kapitalistinės integracijos prieštaravimai (Didžiosios Britanijos dalyvavimo Vakarų Europos "Bendrojoje rinkoje" pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Vilius Antanas Kazanavičius
   Disertacija: Miesto infrastruktūros organizavimo ir planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Rudolfas Kazbaras
   Disertacija: Vilniaus miesto mažmeninio prekybinio tinklo išvystymo perspektyva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimiras Každanas
   Disertacija: Buržuazinės Lietuvos užsienio prekyba (1920-40 mm.) ir Lietuvos TSR dalyvavimas Tarybų Sąjungos užsienio prekyboje (1960-68 m.m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos valstybinis tarptautinių santykių institutas

 • daktaras Eglė Kažemikaitienė
   Disertacija: Lietuvos Respublikos kriminalistinė sistema: dabartinė būklė ir naujas modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.10.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Rolanda Kazlauskaitė
   Disertacija: Lietuvos karininkų pasirengimo karių pilietiniam ugdymui 1919-1940 m. ir 1992-2009 m. raiška ir pokyčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Rūta Kazlauskaitė
   Disertacija: Darbuotojų įgalinimas žmogiškųjų išteklių valdymo įtakos organizacijos pasiekimams paradigmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Evaldas Kazlauskas
   Disertacija: Politinių represijų ilgalaikės psichologinės pasekmės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.31
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marcelis Kazlauskas
   Disertacija: Grobimų prekyboje prevencija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Vladas Kazlauskas
   Disertacija: Tolimųjų nuotolių bėgikų treniruotės metodikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Kazlauskienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių statistinių gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Aušra Kazlauskienė
   Disertacija: Protų nutekėjimo priežastys ir tendencijos: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.10
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eglė Kazlauskienė
   Disertacija: Maitinimo įmonių tinklo plėtros regione koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Kazlauskienė
   Disertacija: Gamybos aptarnavimo sistemos racionalaus darbo organizavimo efektyvių metodų kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Natalija Kazlauskienė
   Disertacija: Optimalus žemės ūkio gamybos specializavimas ir išdėstymas Lietuvos rajonuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rūta Kazlauskienė
   Disertacija: Viešoji teisė Lietuvos Statutuose ir jos išliekamoji vertė šiuolaikinei Lietuvos teisinei sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Vilma Kazlauskienė
   Disertacija: Verslo vertės veiksnių analize pagrįstas verslo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valentinas Kazlovas
   Disertacija: Statybos susivienijimų gamybinių programų tikimybinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Kazokienė
   Disertacija: Verslo įmonių ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Veronika Kazragytė
   Disertacija: Kombaininkų darbo organizavimas ir jo tobulinimas nuimant javus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo ŽŪA

 • daktaras Vida Kazragytė
   Disertacija: Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Angelė Kėdaitienė
   Disertacija: Atmosferos būklės bei užterštumo regione statistinis tyrimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Kėdaitis
   Disertacija: Darbo jėgos pertekliaus pramonės įmonėse ekonominis-statystinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Juozas Kempinas
   Disertacija: Poezijos emocinis poveikis meniniuose publicistiniuose renginiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N.Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Albina Kepalaitė
   Disertacija: Emocijų ženklo ir intelekto ypatumai galvos smegenų didžiųjų pusrutulių funkcinės asimetrijos atžvilgiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA bendrosios ir pedagoginės psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kristina Keršienė
   Disertacija: Tarptautinės organizacijos tarpkultūrinės kompetencijos valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marijus Keršys
   Disertacija: Ekonominių veiksnių įtaka inovacijoms versle: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Viktoras Keturakis
   Disertacija: Kognityvinis stylius ir depresija: kognityvinių depresijos pažeidžiamumo veiksnių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Kiaunytė
   Disertacija: Entokultūrinis ugdymas ir jo galimybės pradinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Kievišas
   Disertacija: Loginio įsiminimo formavimas mokant muzikos pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Stanislava Bronė Kilienė
   Disertacija: Mašinų gamybos inžinierių individualaus mokymo proceso organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Akvilė Kilijonienė
   Disertacija: Regioninės politikos įtakos regiono socialinei ir ekonominei raidai įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Kiliuvienė
   Disertacija: Rusų k. žodžių derinimo mokymas lietuvių mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Kindurys
   Disertacija: Pramonės įmonių darbuotojų skatinimo fondai socializme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudmila Kirikova
   Disertacija: Šeimos gydytojų profesinio rengimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Regina Laimutė Kirlaitė
   Disertacija: Pramoniniai darbo laiko nuostoliai ir jų mažinimo būdai (Vilniaus miesto mašinų gamybos pramonės įmonių mechaninių cechų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Kirliauskienė
   Disertacija: Studento, kaip atlikėjo, savireaguliacijos pedagoginis skatinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Julija Kiršienė
   Disertacija: Finansinio turto problema nuosavybės teisės doktrinoje ir teisinėje praktikoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Juozas Kirstukas
   Disertacija: Melioracinių mašinų naudojimo ekonominio efektyvumo didinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos MTI

 • daktaras Danutė Kiseliova
   Disertacija: Ketvirtų klasių moksleivių matematiniai gebėjimai kaip didaktinės diagnostikos objektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Audronė Kisielienė
   Disertacija: Apyvartinių lėšų planavimo ir jų panaudojimo tobulinimas vilnos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Jolanta Kisielytė
   Disertacija: Būsimojo mokytojo sociokultūrinė raiška meno kolektyve
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Austė Kiškienė
   Disertacija: Mokslo žinių ir technologijų perdavimo politika Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Alfredas Kiškis
   Disertacija: Nacionalinės kriminologinės informacinės sitemos modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Mindaugas Kiškis
   Disertacija: Kompiuterių programų teisinės apsaugos modeliai: pasaulinė patirtis ir Lietuvos perspektyva.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Janina Kiušaitė
   Disertacija: Balso grąžinimo galimybės po gerklų pašalinimo operacijos, taikant kaklo raumenų vibroterapijos metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių pedagoginis institutas

 • daktaras Juozas Klebanovas
   Disertacija: Lietuvos kailių pramonės gamybos rentabilumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nina Klebanskaja
   Disertacija: visuomeninio darbo našumo ir darbo užmokesčio santykio formavimo politekonominės problemos išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Ala Klesnikova
   Disertacija: Aviatransporto įmonės resursų operatyvinis valdymas rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Valentinas Klevas
   Disertacija: Energetinių sistemų išvystymo ekonominio efektyvumo įvertinimo metodikos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Klevas
   Disertacija: Energijos tausojimo valsybinė politika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Kličius
   Disertacija: Mažų miestų gyventojų laiko biudžetas ir pagrindinės jo naudojimo tobulinimo kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.02
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Enrikas Klimašauskas
   Disertacija: Garantuoto piniginio darbo apmokėjimo tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimondas Klimašauskas
   Disertacija: Žemės ūkio darbuotojų materialinis skatinimas ūkiskaitos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Danguolė Klimašauskienė
   Disertacija: Darbininkų ir tarnautojų asmeninių pajamų augimo dėsningumai išsivysčiusio socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Klimašauskienė
   Disertacija: Universitete sukurtų edukologijos žinių virtimas novacijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ričardas Kliminskas
   Disertacija: Konstruktyvistinis požiūris į mokyklos lygmens curriculum realizavimo sąlygas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Giedrė Klimovienė
   Disertacija: Studentų atsakingumo ugdymas diferencijuotu mokymu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Šarūnas Klizas
   Disertacija: Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinė adaptacija ir jos stiprinimas per kūno kultūros pamokas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • habilituotas daktaras Ona Danutė Klumbytė
   Disertacija: Laisvojo kalbėjimo ugdymas rusų literatūros mokymo procese (lietuviškosios mokyklos IX kl.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Ona Danutė Klumbytė
   Disertacija: Rusų literatūra lietuviškosios mokyklos literatūrinio ugdymo sistemoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.03.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Skirmantė Klumbytė
   Disertacija: Baltijos jūros aplinkos apsauga pagal 1992 m. Helsinkio konvenciją ir Europos Bendrijos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Feliksas Klupšas
   Disertacija: Karvių mašininio melžimo organizacijos racionalizavimas Lietuvos respublikos žemės ūkio įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 • daktaras Arimantas Bronislovas Knašas
   Disertacija: Inovacijų strategijos rinkų internacionalizavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Elena Kocai
   Disertacija: Socialinė benamių atskirtis ir jos formavimosi veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Antanas Kočiūnas
   Disertacija: Perceptyvinės asimetrijos raiškos faktorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.24
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kojala
   Disertacija: Nepilnamečių nusikaltimo prevencija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežastims tirti institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kojala
   Disertacija: Loginiai ir istoriniai teisėtumo įgyvendinimo aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.06.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Inga Koncevičienė
   Disertacija: Akcijų biržų jungimosi sprendimų formavimas, įvertinant rinkų efektyvumą ir integruotumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algirdas Pranciškus Kondraška
   Disertacija: Politinės-ekonominės darbo santykių problemos aštrėjant kovai tarp darbo ir kapitalo (JAV pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.07.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Elvyra Vanda Kondraškienė
   Disertacija: Laiko formų Present perfect, Past perfect mokymas Lietuvos aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Rimantė Kondratienė
   Disertacija: Meninio ugdymo ir profesinio rengimo ryšys modeliuojant dalykų studijas aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Ala Kononovič
   Disertacija: Prekybos poveikio į lengvosios pramonės gaminių asortimento ir kokybės gerinimą ekonominiai bei organizaciniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis paklausos ir konjunktūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vaclovas Konstantinavičius
   Disertacija: Statybos ir montavimo darbų išlaidų apskaitos ir jų savikainos kalkuliavimo tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Kontautas
   Disertacija: Lietuvos draudimo sutarčių teisė: teoriniai ir praktiniai aspektai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Kontautienė
   Disertacija: Pedagoginio bendradarbiavimo sistemos plėtotė pradinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rimantas Kontvainas
   Disertacija: Aukštesniųjų klasių mokinių orientavimas į darbininkų profesijas regiononio centro sąlygomis (Alytaus regioninio centro pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Korsakas
   Disertacija: Tautinės (lietuviškosios) mokyklos vadovėlių leksikos sistemos ir abiturientų rusų kalbos žodyno tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Svetlana Kostiuk
   Disertacija: Meninio teksto interpretavimo technologijos kaip mokinio humanitarinio prusinimo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Ruslan Kovaliov
   Disertacija: Įmonių socialinės atsakomybės įtaka įmonės vertei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ala Kovierienė
   Disertacija: Paauglių ir jaunuolių techninis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Danuta Kowalczyk
   Disertacija: Aplinka kaip moksleivio asmenybės kryptingos raidos veiksnys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Šiaulių universitetas

 • daktaras Audronė Kozlovskaja
   Disertacija: Agropramoninės gamybos reguliavimas kainomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Valentin Kozlovskij
   Disertacija: Šeimininės rangos formos ir mechanizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Liutauras Kraniauskas
   Disertacija: Sociologinio diskurso raida Lietuvoje (1960-2000m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigita Kraniauskienė
   Disertacija: Tapatybės konstravimas biografijose (kartos ir lyties identitetas XX a. lietuvių autobiografijose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rytis Krasauskas
   Disertacija: Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Šarūnas Kraujalis
   Disertacija: Lietuvos bankų veiklos vertybinių popierių rinkoje efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Linutė Kraujutaitytė
   Disertacija: Aukštojo mokslo demokratiškumas: pasaulinė patirtis ir Lietuvos situacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Kregždė
   Disertacija: Kaip vidurinės mokyklos V-VII klasių moksleiviai suvokia ir supranta eilėraščius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.11.23
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Kijevo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Kregždė
   Disertacija: Profesinių interesų formavimosi psichologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.06.07
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Kijevo M. Gorkio valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Ona Kregždienė
   Disertacija: Studentų atrankos į pedagoginio instituto užsienio kalbų fakultetą kompleksinė metodikos sudarymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mironas Krejeris
   Disertacija: kai kurie darbo organizavimo ir elektromechanizavimo klausimai pienininkystės fermose (Lietuvos TŪ pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos visuomeninių mokslų srityje

 • daktaras Monika Kriaučionienė
   Disertacija: Nacionalinės inovacijų sistemos vystymo metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Roma Kriaučiūnienė
   Disertacija: Būsimųjų užsienio kalbų mokytojų dorinės nuostatos ir jų ugdymas universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rolandas Krikščiūnas
   Disertacija: Kriminalistikos metodų ir rekomendacijų panaudojimas civilinėje teisenoje: teoriniai ir metodiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Dalia Krikščiūnienė
   Disertacija: Marketingo informacijos sistemos daugiamatiškumo pagrindimas: koncepcija ir modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • daktaras Rišardas Krinickis
   Disertacija: Socialistinis nuosavybės saugumo kooperatinėje prekyboje ūkinės kontrolės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Rolandas Kripaitis
   Disertacija: Tausojančio ūkininkavimo plėtros valdymo strateginės nuostatos Šiaurės Lietuvos karstiniame regione darnaus vystymosi kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Irena Kriščiukaitienė
   Disertacija: Mokesčių sistema Lietuvos respublikos žemės ūkyje pereinant į rinkos ekonomiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 • daktaras Jolanda Reda Kriškoviecienė
   Disertacija: Socialistinio gyvenimo būdo ekonominis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Vita Krivickienė
   Disertacija: Aukštesniosios liaudies mokyklos neformaliajame suaugusiųjų švietime: lyginamasis Europos šalių aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Algirdas Krivka
   Disertacija: Įmonės konkurencinės strategijos formavimas oligopolinėje rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Egidijus Krivka
   Disertacija: Viešojo intereso gynimo problemos civiliniame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Leonas Krivka
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas (Lietuvos TSR vietinės pramonės metalo apdirbimo įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bernardas Križitauskas
   Disertacija: Vilniaus m. magistratas XV-XVII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ingrida Krolienė
   Disertacija: Valstybės garantuojama teisinė pagalba civilinėse bylose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Ivars Kronis
   Disertacija: Šiuolaikinio komercinio arbitražo Latvijoje pagrindiniai bruožai ir raidos tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Stasys Kropas
   Disertacija: Teritorinių finansinių balansų sudarymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ir ekonomikos in-tas

 • daktaras Rūta Kropienė
   Disertacija: Buitinio gyventojų aptarnavimo įmonių veiklos vertinimo statistinių rodiklių sistemos tobulinimas (Lietuvos pavyzdžių)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Klavdija Kruminienė
   Disertacija: Normatyviniai aktai kaip darbo drausmės stiprinimo teisinis pagrindas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstyb. un-tas

 • daktaras Jolita Krumplytė
   Disertacija: Šešėlinės ekonomikos masto vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Krzysztof Krupecki
   Disertacija: Treniuočių optimizavimas akademinio irklavimo olimpinio rengimo cikluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Rytis Krušinskas
   Disertacija: Technologijų adaptavimo sprendimų priėmimas įmonės vertės kūrimo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Zbigniew Kruszewski
   Disertacija: Nevalstybinė aukštoji mokykla Lenkijoje: raida ir visuomenės edukacinės funkcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Šiaukių universitetas

 • daktaras Asta Krutejevaitė
   Disertacija: Techninių prekybos kliūčių Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje ekonominis poveikis Lietuvos ūkio subjektams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Izolda Krutkienė
   Disertacija: Gyventojų pajamų ir išlaidų struktūros analizė, modeliavimas ir prognozavimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos centrinis ekonomikos matematikos institutas

 • daktaras Irena Kubilienė
   Disertacija: Anglų kalbos mokymas lietuviškos mokyklos penktoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Minsko M. Gorkio valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Lilija Kublickienė
   Disertacija: Asmenybiniai laiko organizavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • daktaras Leonas Antanas Kučinskas
   Disertacija: Pramonės pavyzdžių teisė ekonominės savitarpio pagalbos tarybos šalyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Vytolis Kučinskas
   Disertacija: Mokymo proceso aukštojoje mokykloje intensyvinimo ergonominiai pagrindai: pagrindimas ir realizavimo keliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Kučinskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR prietaisų gamybos įmonių kolektyvų ir darbuotojų darbo materialinio skatinimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas

 • daktaras Pranas Kuconis
   Disertacija: Kriminalistinių klasifikacijų sudarymo ir panaudojimo nusikaltimo tyrimo metodikoje problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Kudinavičiūtė Michailovienė
   Disertacija: Šeimos santykių kūrimo teisinis reglamentavimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Aloyzas Kudūkis
   Disertacija: Pramonės įmonės valdymo informacinis aspektas (mašinų serijinio ir smulkiaserijinio gamybos tipo įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pavelas Kujalis
   Disertacija: Būtinasis reikalingumas, kaip aplinkybė, šalinanti baudžiamąją atsakomybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vytautas Kuklys
   Disertacija: Kūno kultūros pamokų, vykdomų Lietuvoje ištisus metus gryname ore, efektyvumas (2-4 klasė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Agnė Kuksaitė
   Disertacija: Europos Sąjungos išorinių sienų apsaugos teisinio reguliavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Gediminas Kuliešis
   Disertacija: Lietuvos žemės ūkio materialinės-techninės bazės formavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Adelė Kulvičienė
   Disertacija: Kai kurie vaizdaus mąstymo ypatumai (remiantis botanikos medžiagos lyginimu 3-4 klasėse)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Violeta Raimonda Kulvinskienė
   Disertacija: Brigadinio darbo organizavimo pramonėje socialinis - ekonominis efektyvumas (Lietuvos TSR mėsos kombinatų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos in-tas

 • daktaras Janina Kumpienė
   Disertacija: Respublikinio pavaldumo pramonės planavimo klausimai APSS sąlygomis (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ir SSRS valstybinio mokslo ir technikos komiteto sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vilmantė Kumpikaitė
   Disertacija: Personalo ugdymo sistemos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramūnas Kuncaitis
   Disertacija: Suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas Europos Sąjungos švietimo politikos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Kristina Kundelienė
   Disertacija: Verslo procesų apskaitos kokybės savybių vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidas Kundrotas
   Disertacija: Kontrolinė - revizinė diagnostika prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado F.Engelso tarybinės prekybos in-tas

 • daktaras Virginijus Kundrotas
   Disertacija: Universitetinių biznio administravimo studijų organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Birutė Kunevičienė
   Disertacija: Kai kurie kalkinimo ekonominio efektyvumo klausimai Lietuvos TSR (Lietuvos vakarų zonos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elvyra Janina Kunevičienė
   Disertacija: Medvilnės produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Raimondas Kuodis
   Disertacija: Socialinės apskaitos matricų ir bendrosios pusiausvyros modelių panaudojimas ekonominiuose tyrimuose ( Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pasekmių modeliavimo pavyzdžiu )
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Kuodys
   Disertacija: Pagrindiniai žemės ūkio gamybos operatyvaus valdymo tobulinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos žemės ūkio darbų ir valdymo mokslo tyrimų unstitutas

 • daktaras Juozas Vytautas Kupliauskas
   Disertacija: Pažangių statybos organizavimo metodų taikymas ir jo ekonomiškumo didinimas Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S.Ordžonikidzės inžinerinis ekonomikos in-tas

 • daktaras Bronislava Kuprienė
   Disertacija: Apie Lietuvos kūno kultūros ir sporto istoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Povilas Kuprys
   Disertacija: Danijos aukštesnioji liaudies mokykla - asmenybės demokratiškumo ugdymo fenomenas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Egidijus Kurapka
   Disertacija: Trasologinės apsaugos įtaisų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis teismo ekspertizių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Almeda Kurienė
   Disertacija: Papildomas chemijos mokymas bendrojo lavinimo mokykloje kaip pedagoginis reiškinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Egidijus Kūris
   Disertacija: Teisėdaros proceso demokratizavimas kaip tarybinės liaudies socialistinės savivaldos tobulinimo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Kūris
   Disertacija: Laisvojo miesto statusas tarptautinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Kūris
   Disertacija: Atsakomybės sąvoka ir pagrindai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.10.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo universitetas

 • daktaras Jonas Kurlavičius
   Disertacija: Darbo našumo ir apmokėjimo derinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio darbo ir valdymo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jolita Kurtinaitienė
   Disertacija: Marketingo orientacijos lyginamoji analizė mobiliųjų telekomunikacijų rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aurelija Kustienė
   Disertacija: Aukštosios mokyklos infrastruktūros vidaus audito prioritetų nustatymo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jelena Kutkauskienė
   Disertacija: Žalos pacientams kompensavimo ypatumai sveikatos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.05
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Lidija Kutkienė
   Disertacija: Euristinio ieškojimo raidos etapai sprendžiant konvergentinio tipo uždavinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Kuvykaitė
   Disertacija: Metmeninės trikotažinės medžiagos struktūros įtaka pagrindiniams gamybos techniniams-ekonominiams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Natalija Kužanova
   Disertacija: Individualaus studentų pažinimo veiklos stiliaus vystymas valdomo projektavimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Kristina Kuzmickaitė
   Disertacija: Naujieji Lietuviai Čikagoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.12
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Darius Kuzmickas
   Disertacija: Investicinių fondų Lietuvoje sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Domentijanas Kuzmickas
   Disertacija: Ritmingos gamybos organizavimas Lietuvos TSR elektrotechnikos ir prietaisų pramonės įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.10.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislovas Kužulis
   Disertacija: Gamybos tobulinimas gyvulininkystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaida Kvainauskaitė
   Disertacija: Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nida Kvedaraitė
   Disertacija: Šiuolaikinės mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raiška personalo savivaldaus mokymosi sklaidos procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Violeta Birutė Kvedaraitė
   Disertacija: Pelno paskirstymo sistema ir jos tobulinimai pramonėje (Lietuvos TSR vilnos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virmantas Kvedaras
   Disertacija: Integracijos į Europos Sąjungą pasekmių Lietuvos ūkiui makroekonometrinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ieva Kvedaravičienė
   Disertacija: Būsto įsigijimo finansavimo mechanizmas ir jo rezultatyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Edmundas Kvedaravičius
   Disertacija: Naujos pramoninės produkcijos kūrimo įvertinimo ir skatinimo ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos MA ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Edmundas Kvedaravičius
   Disertacija: Organizacijų vystymosi teorinių pagrindų plėtra
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.25
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrė Kvieskienė
   Disertacija: Psichologiniai - pedagoginiai ateistinio darboypatumai šiuolaikiniame klube
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Renata Kviklienė
   Disertacija: Aerobikos ir krepšinio panaudojimas mergaičių fiziniam ugdymui per kūno kultūros pamokas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Laima Kyburienė
   Disertacija: Socialiai integralios mokymo(si) aplinkos klasėje modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“