TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

K

 • daktaras Michail Kabajev
   Disertacija: Paviršinių cheminių siūlų sluoksnių struktūra, modifikuojant jų savybes apdailos slygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Asta Kabelkaitė
   Disertacija: Popieriaus ir kartono liejimo krypties ir medžiagos defektų įtakos savosioms virpesių modoms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arnas Kačeniauskas
   Disertacija: klampaus nespūdaus skysčio tekėjimo srityje su laisvuoju paviršiumi modeliavimas baigtinių elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Kačerauskis
   Disertacija: Technologinių faktorių įtaka raugintos grietinėlės sviesto konsistencijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.14
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Kačerauskis
   Disertacija: Geros kokybės sviesto tradicinės technologijos efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.02.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Kačianauskas
   Disertacija: Baigtinio elemento takumo sąlyga ir jos panaudojimas kevalų analizės ir optimizavimo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Kačianauskas
   Disertacija: Kompiuteriniai daugiapakopio sijų ir kevalų modeliavimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Šarūnas Benediktas Kačinskas
   Disertacija: Puslaidininkinių daugiakanalinių matavimo komutatorių su nuosekliais komutavimo elementais greitaeigiškumo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.08
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sigitas Kadiša
   Disertacija: Grafų teorijos taikymas srautų modeliavimui energetikos tinkluose liberalizuojamoje energijos rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Kaduševičius
   Disertacija: Sorbentų, silikatinių nešėjų pagrindu, skirtų biopolimerų valymui, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramutis Kairaitis
   Disertacija: Belkozino plėvelės, pagamintos iš odos atliekų, mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Danutė Kairiūkštienė
   Disertacija: Augalinių riebalų ir lieso pieno emulsijų susidarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Kairys
   Disertacija: Galios transformatorių abipusės sklaidos magnetiniai srautai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Donatas Kairys
   Disertacija: Suvirinimo generatoriaus parametrų skaičiavimas ir statinių bei dinaminių savybių priklausomybės nuo sukimo greičio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lionginas Kairys
   Disertacija: Pneumobūgninio tipo džiovinimo įrenginių tyrimas, siekiant automatizuoti žolių džiovinimo procesą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liutauras Kairys
   Disertacija: Saulės spinduliuotės poveikis medinio karkaso sienų šiluminei būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Osvaldas Kairys
   Disertacija: Vandens saugyklų-aušintojų hidroterminių charakteristikų nustatymas remiantis pernešimo trijų matavimų lygčių sprendimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.12
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kajackas
   Disertacija: Ryšių sistemų su fazine-skirtumine moduliacija teoriniai ir realizaciniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Bonč-Brujevičiaus elektrotechninių ryšių institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kajackas
   Disertacija: Diskretinės informacijos perdavimo sistemų taktinės sinchronizacijos statistinė teorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.02.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Bonč-Brujevičiaus ryšių elektrotechnikos institutas

 • daktaras Elena Kajackienė
   Disertacija: Lietuvos TSR gaminamo žalio spirito pradinių priemaišų tyrimai ir būdai rektifikuoto spirito kokybei pagerinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Kajalavičius
   Disertacija: Sandūrinių suvirintų sujungimų stiprumo nustatymas pagal kietumą įspaudimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Kajutis
   Disertacija: Nuolatinio paskirstymo ortakių skaičiavimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Artūras Kaklauskas
   Disertacija: Žemės ūkio gamybinių pastatų statybos technologinių sprendimų daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Dniepropetrovsko inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Artūras Kaklauskas
   Disertacija: Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinių sprendimų sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Gintaris Kaklauskas
   Disertacija: Racionaliai armuotų laisvai kontūrų atremtų kvadratinių plokščių laikymo galios, pleišėtumo ir standumo skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Gintaris Kaklauskas
   Disertacija: Integralinis gelžbetoninių elementų deformatyvumo fizikinis modelis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.07.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stanislovas Kalanta
   Disertacija: Standžių plastinių cilindrinių kevalų netiesiniai skaičiavimo uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Kaliatka
   Disertacija: Nestacionarinių šiluminių ir hidraulinių procesų, vykstančių kosminių energetinių įrenginių šilumkaičiuose su srauto sukimu, eksperimentinis skaičiuojamasis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.12
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Kaliatka
   Disertacija: Avarijų valdymas branduoliniuose RBMK - 1500 reaktoriuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.04.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Darius Kalibatas
   Disertacija: Aplinkos veiksnių įtakos gyvenamosioms patalpoms daugiatikslis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Diana Kalibatienė
   Disertacija: Ontologijų naudojimo verslo taisyklių rinkiniui formuoti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladas Kalikauskas
   Disertacija: Metodologiniai pagrindai moksliškai pagrįstų stiprumo normatyvų klijuotinių avalynės medžiagų ir avalynės sujungimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Aleksandras Kalinauskas
   Disertacija: Automatizuotos optimalių suvirinimo droselių ir transformatorių projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Kalnius
   Disertacija: Gaminių optimalių priėmimo sričių sudarymas, kontroliuojant buitinę radijo aparatūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Kalpokaitė
   Disertacija: Mazuto lašelio degimo ant paviršiaus dėsningumai, anglies liekanos sudegimui darantys įtaką veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Kalpokas
   Disertacija: Elektromechaninio sukietinimo režimų įtaka liekamiesiems įtempimams ir nuovargiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Kalvaitis
   Disertacija: Reaktyviosios sinchroninės mašinos statinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Virginijus Kalvinskas
   Disertacija: Jonogenines grupes turinčių poliakrilamidų gavimas, savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ričardas Kalytis
   Disertacija: Profilio šlifavimo tiksluminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.07.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Kalytis
   Disertacija: Fotonų skaičiavimo metodo astrofotometrijoje optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos vyriausioji astronomijos observatorija

 • habilituotas daktaras Ipolitas Zenonas Kamaitis
   Disertacija: Iš anksto įtemptų lenkiamų gelžbetoninių elementų atsparumas plyšimui, veikiant daug kartų pakartotoms apkrovoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Ipolitas Zenonas Kamaitis
   Disertacija: Pastatų ir jų gelžbetoninių konstrukcijų atnaujinimas, stiprinimas ir apsauga nuo korozijos sintetinėmis dervomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.04.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vidutis Pranciškus Kamaitis
   Disertacija: Tiesiškai izotropiškai ir kinematiškai stiprėjančių tamprių-plastinių sistemų skaičiavimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Juozas Kamarauskas
   Disertacija: Asmens atpažinimas pagal balsą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Kamičaitytė
   Disertacija: Kraštovaizdžio vizualinės kokybės reguliavimas krašotvarkoje (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Albinas Kaminskas
   Disertacija: Seleninių elektrorengenografinių plokštelių fotojautrumo ir jų panaudojimo elektrorengenografijoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos rentgeno-radiologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Kaminskas
   Disertacija: Seleninių elektroradiografinių plokštelių - besidabrinio puslaidininkinio informacijos nešėjo tyrimas, sukūrimas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.02.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Kaminskas
   Disertacija: Autoklavinių ir termoizoliacinių medžiagų technologija gamtinių ir technogeninių magnezinių žaliavų pagrindu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.03.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Edmundas Antanas Kaminskas
   Disertacija: Kapiliariškai poringo plastinio formavimo keraminio kūno ekspres-metodų atsparumo šalčiui nustatyti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Algirdas Kaminskas
   Disertacija: Iš anksto įtemptojo gelžbetonio sijų įtempimų būvio šiluminio apdorojimo metu įtakos jų mechaninėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Rimvydas Kaminskas
   Disertacija: Portlandcemento su karbonatinės opokos ir fosfoanhidrito priedais, hidratacija ir kietėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rygos technikos universitetas

 • daktaras Saulius Kaminskas
   Disertacija: Šarnyrinių-strypinių konstrukcijų kitimo įtemptojo būvio, priklausančio nuo konstrukcijos gabaritų ir svorio, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.08.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kaminskas
   Disertacija: Dinaminių objektų kai kurių identifikavimo klausimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aistė Kaminski
   Disertacija: Visuomeninių pastatų atnaujinimas pagal darnos principus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Kanapeckas
   Disertacija: Objektinių mikroprogramų, sudarytų iš skaitmeninių struktūrų algoritminio aprašymo, projektavimo metodikos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Kanapeckienė
   Disertacija: Statybos projektų žinių valdymo modelio ir rekomendacinės sistemos kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Mykolas Kanapėnas
   Disertacija: Pasipriešinimo momentų tyrimas indukcinės sistemos elektros skaitiklių guoliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Mykolas Kanapėnas
   Disertacija: Didelio efektyvumo vibracinių guolių preciziniams prietaisams ir mašinoms tyrimas bei sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.12.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Blagonravovo mašinų mokslo institutas

 • daktaras Audrius Kanapienis
   Disertacija: Neinvazinis žmogaus smegenų kraujotakos pulsinių charakteristikų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irmantas Kandratavičius
   Disertacija: Lietuvių kalbos žodžių atpažinimo realaus laiko kompiuterinėje telefonijoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Kandrotaitė
   Disertacija: Atleidžiamo anglinio ir legiruotojo plieno virsminis plastiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenijus Kaniušas
   Disertacija: Knarkimo garsų auskultavimas ir jų analizė apnėjų registracijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.08
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vienos technikos universitetas

 • daktaras Vidmantas Kanopa
   Disertacija: Dirvos suslėgimo mažinimo priemonės tręšimo mašinomis, tobulinant važiuoklės konstrukciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aras Kantautas
   Disertacija: Kalcio hidrosilikatinių sorbentų savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.08
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Kantminas
   Disertacija: Lietuvoje išaugintų raudonųjų dobilų sėklų valymo schemų tyrimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Kapočius
   Disertacija: Veiklos taisyklių struktūrizavimo modeliai ir jų taikymas kuriant informacijos sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasys Aloyzas Kapustinskas
   Disertacija: Juostinių medžiagų kondensatorinių drėgnomačių tyrimas ir modeliavimas ESM pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andriejus Karablikovas
   Disertacija: Ruloninių stogų iš aplydomų medžiagų įrengimo, taikant klijuojamo sluoksnio kaitinimo metodą, technologijos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kijevo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Bronius Karaliūnas
   Disertacija: Tiesiaeigio judesio asinchroninio variklio nestacionarus dinaminio stabdymo režimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų institutas

 • daktaras Algirdas Karalius
   Disertacija: Anglies šachtų ventiliavimo procesų tyrimai ir metano koncentracijos telematavimo priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Sverdlovsko V. Vakruševo kalnų pramonės institutas

 • daktaras Juozas Algirdas Karalius
   Disertacija: Morkų laikymas modifikuotame ore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Modestas Karalius
   Disertacija: Atvaizdų apdorojimo įtaisų robototechninėms sistemoms sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Karavackaitė
   Disertacija: Endoprotezų medžiagų sąveikos ir parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jazminas Karavackas
   Disertacija: Heterogeniniai elektrografiniai cinko oksido sluoksniai daugkartiniam panaudojimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Gintautas Karazija
   Disertacija: Automatizuoto audinių sandaros rodiklių nustatymo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Jūratė Karbauskaitė
   Disertacija: Gyvenamų namų su išorinėmis atitvaromis iš fibrocementinės masės šiluminės savybės ir šiluminis režimas juose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozas Karbauskas
   Disertacija: Mikroprogramų sintaksinės ir semantinės kontrolės metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eimutis Karčiauskas
   Disertacija: Automatizuotos SSM sintezės sistemos, dirbančios pakartotinų skaičiavimų režime, programinės įrangos sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Karčiauskas
   Disertacija: Vietiniai šilumos mainai tekant aukštos temperatūros dujoms trumpuose žiediniuose kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.17
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Vytautas Kargaudas
   Disertacija: Plokščio hidrotechninio uždaro vandens pridėtinė masė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis B. Vedenejevo hidrotechnikos mokslo tyrimų institute

 • daktaras Romanas Karkauskas
   Disertacija: Standžių - plastiškų lėkščių sferinių kevalų skaičiavimas panaudojant matematinį programavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.15
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vytautas Karlavičius
   Disertacija: Kai kurių struktūrinių faktorių įtaka į nehomogeninės sudėties siūlų mechanines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Gediminas Karosas
   Disertacija: Rankinio suvirinimo lanku generatorių dinamikos tyrimas ir jų parametrų parinkimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Karosas
   Disertacija: Plokščių ketinių kokilių deformacijų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Karpenko
   Disertacija: Elektrinio potencialo pasiskirstymo simetriškuose ašiai MHD tekėjimuose su nenuline magnetinio Reinoldso skaičiaus reikšme tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Šiluminių procesų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Valerija Zofija Karpickaitė
   Disertacija: Atsitiktinių procesų tyrimas matavimo sistemose, panaudojant spektro suspaudimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Karpockas
   Disertacija: Nesąlyginis atstumo matavimas mažo koherentiškumo optinės interferometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.31
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktoras Karpus
   Disertacija: Savaeigių javų kombainų optimalių parametrų nustatymas matematinio programavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Viktoras Kasakaitis
   Disertacija: Detalių gamybos technologinio proceso struktūros tyrimai ir skaitmeninio programinio valdymo staklių racionalaus panaudojimo metodų nustatymas prietaisų gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidės aviacijos institutas

 • daktaras Stasys Kašėta
   Disertacija: Fokusavimo - atlenkimo sistemos su judančiais magnetiniais lęšiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Kaškonas
   Disertacija: Dinaminių matavimų taikymas nuotėkių pneumatinėje sistemoje diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Kasnauskas
   Disertacija: Vertikalių standžių velenų, besisukančių įveržtuose rutuliniuose guoliuose , judėjimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Kasparaitis
   Disertacija: Matavimo įrenginių ultraprecizinio aerostatinio špindelinio mazgo tikslumo charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Kasparaitis
   Disertacija: Precizinių automatinių koordinatinių matavimo mašinų tyrimo metodai ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.02
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Blagonravovo mašinų mokslo institutas

 • daktaras Jonas Kasparevičius
   Disertacija: Bioelektrinių signalų pirminio apdorojimo įrenginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladislovas Algirdas Katinas
   Disertacija: Kreivalinijinių kūnų šilumos mainai ,esant klampaus skysčio srauto skersiniam aptekėjimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladislovas Algirdas Katinas
   Disertacija: Branduolinių energetinių įrenginių šilumokaičių vamzdžių pluoštų ir strypinių sistemų hidrodinamiškai sužadintos vibracijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Sąjunginis atominės energetikos mašinų mokslo tyrimų, projektavimo ir konstravimo institutas

 • daktaras Leonas Katkevičius
   Disertacija: Šlapių žemių melioravimas grunto užplovimu arba užpylimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos hidromelioracijos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Katkevičius
   Disertacija: Viefazių asinchroninių su ekranine apvija statoriuje variklių tyrimas kompleksinių magnetinių varžų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Katkevičius
   Disertacija: Vienfaziai asinchroniniai elektros varikliai su ekranuotais poliais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Juozapas Algirdas Katkus
   Disertacija: Pažedimų ir plastinių deformacijų kaupimasis, esant nestacionariam mažacikliam apkrovimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Katunskis
   Disertacija: Audinių šlyties deformacijų tyrimo metodo ir prietaiso sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marius Kaučikas
   Disertacija: Dujų mažų koncentracijų aptikimas nuotoliniais infraraudonos lazerinės spektroskopijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zenonas Kaunas
   Disertacija: Drenažo sausinamojo veikimo tyrimai ir skaičiavimai užpelkėjusiose kalvoto moreninio reljefo daubose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Violeta Kaunelienė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų ir sieros iškritų pastovaus biologinio monitoringo metodų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Virginijus Kaupas
   Disertacija: Vietinis šilumos atidavimas kintamų fizinių savybių dujoms tekant vertikaliu vamzdžiu, esant turbulentinei mišriajai konvencijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Kaušinis
   Disertacija: Detalių, štampuotų universalių štampų rinkinių, tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Kaušinis
   Disertacija: Precizinių elektromechaninių sistemų sukūrimas, jų dinamikos ir tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.02.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Svetlana Kauzonienė
   Disertacija: Audinių tempimo ir siūlų sąveikos charakteristikų priklausomybė nuo audinių sandaros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Kavaliauskaitė
   Disertacija: Krakmolo reakcija su N-2,3-epoksipropil-N,N,N-trimetilamonio chloridu ir gautų produktų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Kavaliauskas
   Disertacija: Šiaudų degimas stacionariame sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazys Kavaliauskas
   Disertacija: Procesų organizavimo mikroprocesoriniuose dinaminiuose modeliuose ir jų projektavimo sistemose sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimundas Kavaliauskas
   Disertacija: Tarpmiestinių krovinių pervežimų automobilių transportu operatyvinės valdymo sistemos sukūrimas Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.20
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Juozas Kavaliauskas
   Disertacija: Radiacinės kontrolės elektrografinių įrenginių tyrimai ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Itroskopijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Kavaliauskas
   Disertacija: Kompozitinių medinių-betoninių sijų tarpsluoksnio įžambinės medsraigtinės jungties elgsena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Laimutė Kavaliauskienė
   Disertacija: Ataudo tiekimo patikimumo ir įtempimo tolygumo ATPR staklėse padidinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Kavaliauskienė
   Disertacija: Metalų ir lydinių milteliais apvirintų dilumui atsparių sluoksnių tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Kavaliūnas
   Disertacija: Žinių modelis uždavinių sprendimo automatizuoto mokymo proceso valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimtautas Kavaliūnas
   Disertacija: Celiuliozės acetatų ir poli-2-metil-5-vinilpiridino bei polimetakrilinės rūgšties skiepytų kopolimerų sintezė ir taikymas cheminių pluoštų gavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Kavolėlis
   Disertacija: Ančiukų auginimo patalpų oro apykaita ir šilumos izoliacija Lietuvos TSR klimato sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Bronius Kavolėlis
   Disertacija: Energijos reikmių gyvulininkystės fermose mažinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.01.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alvydas Kazakevičius
   Disertacija: Aviacinių asinchroninių variklių startinės masės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Konstantas Kazakevičius
   Disertacija: Ugniai atsparių oksidų terminio suirimo valkšnumo sąlygomis esant temperatūrai iki 2500 K tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.26
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Konstantas Kazakevičius
   Disertacija: Oksidinių ugniai atsparių medžiagų terminio suirimo stipruminių, reologinis bei statistinių dėsningumų tyrimas plačiame temperatūrų diapazone
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Vytautas Kazakevičius
   Disertacija: kuršių nerijos krantų dinamikos tyrimai kartometriniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Kazakevičius
   Disertacija: Organinių trąšų iš kiaulininkystės kompleksų paruošimo ir tręšimo, pakartotinai naudojant mėšlo filtratą, technologijos tyrimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gailutė Kazakevičiūtė
   Disertacija: Antimikrobinių savybių suteikimas celiuliozinėms tekstilinėms medžiagoms, panaudojant nitrofurano junginius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Gerūta Kazakevičiūtė
   Disertacija: Pastato erdvinės ir konstrukcinės sandaros automatizuotas modeliavimas ir analizė, įvertinant energetinį faktorių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ramutė Kazalupskienė
   Disertacija: Miesto atmatų humifikavimas štabeliuose pagreitintu būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.02
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Kazanavičius
   Disertacija: Specializuotų mikroprocesorinių struktūrų personalinės programinės - aparatinės sistemos sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Kazanavičius
   Disertacija: Odos išdirbimo procesų spartinimo vakuumu ir minkštinimo šlytimi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vygintas Kazanavičius
   Disertacija: Realiojo laiko neardančios kontrolės sistemos sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kiril Kazancev
   Disertacija: Aplinkos taršos mažinimas tobulinant biodyzelino gamybos procesą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Daiva Kažemėkaitytė
   Disertacija: Sumažinto riebumo mėsos produktai: savybės ir technologija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulė Marija Kažienė
   Disertacija: Keitiklių, skirtų aukšto dažnio vibracijų trinties procese matavimui, sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.11
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valerijus Kazilevičius
   Disertacija: Preparato iš gyvulių seilių liaukų technologijos sukūrimas ir jo panaudojimo būdai mėsos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis mėsos pramonės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Kaziliūnas
   Disertacija: Dažytų kaproninių ir acetilceliuliozinių audinių fotocheminės destrukcijos procesų ypatumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Kaziliūnas
   Disertacija: Acetilceliuliozinių ir poliamidinių tekstilinių medžiagų atsparumo šviesai padidinimo būdų paieškos įdiegimas ir teorinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.04.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Antanas Kaziliūnas
   Disertacija: Fosfogipso neutralizavimo ir greitai kietėjančių gipso-cemento-pucolaninių rišiklių technologijos paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Vytautas Kažimekas
   Disertacija: Skysčio išorinio srauto turbulentiškumo poveikis šilumos mainams įvairių skysčių turbulentiniame pasienio sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Kazimianec
   Disertacija: Oscilografinių sistemų išeinamųjų signalų skaitmeninis apdorojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Kazimianec
   Disertacija: Nereguliarių greitai vykstančių procesų informacinės matavimo sistemos su tarpinių rezultatų vizualizacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.04.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Algis Kazla
   Disertacija: Atminties įrenginių su lanksčiais diskais dinaminių parametrų tikslumo tyrimai ir priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elena Kazlauskaitė
   Disertacija: Riebalų dispergavimo efektyvumo tyrimas homogenizuojamame piene ir grietinėlėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Sąjunginis mėsos pramonės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Erika Kazlauskaitė
   Disertacija: Fermentų naudojimas bekalkio odų išdirbimo technologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfonsas Kazlauskas
   Disertacija: Didelio tikslumo krumpliaračių frezavimo staklių konstrukcijų komponavimo klausimų tyrimas ir staklių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Eksperimentinis metalo pjovimo staklių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gvidas Kazlauskas
   Disertacija: Žemės ūkio traktorių variklių eksploatacinio įvažinėjimo panaudojant galingumo ribotuvą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Rimantas Kazlauskas
   Disertacija: Plokštės vietinis šilumos atidavimas turbulentiškai aptekant ją skysčiams prie įvairių spaudimo gradientų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Kazys Kazlauskas
   Disertacija: Inversinės filtracijos ir dinaminių sistemų įėjimo signalų atstatymo klausimai ssm pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgita Kazlauskė
   Disertacija: Katijoninių celiuliozės darinių taikymas baltyminės kilmės vaistinių junginių pernašai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Agnė Kazlauskienė
   Disertacija: Kelių priežiūrai naudojamų druskų įtakos aplinkai tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ilona Kazlauskienė
   Disertacija: Lietuviškieji diminių audinių raštai: analizė ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Kazlauskienė
   Disertacija: Žmogaus su implantuotais sąnariais biomechaninių modelių sukūrimas ir tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marija Gražina Kazlauskienė
   Disertacija: Garsą sugeriančių "Silakpor" plokščių iš kalkių - smėlio mišinių technologijos sukūrimas ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Sąjunginis neakivauzdinis inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Rymantas Jonas Kažys
   Disertacija: Plokštelių pavidalo matavimo ultragarsinių pjezokeitiklių pagrindinių charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rymantas Jonas Kažys
   Disertacija: Ultragarsinių dinaminių matavimo sistemų sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.01.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonas Keblas
   Disertacija: Lanko elektrinių parametrų įtaka į elektrodinio metalo pernešimo procesą, esant mechanizuotam suvirinimui kintama srove apsauginių dujų aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Juozas Kedys
   Disertacija: Medžiagų fizikinių savybių, sąlygojančių stogų dangos atsisluoksniavimą, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vachtang Kekelija
   Disertacija: Papildomos informacijos registravimo ant elektrofotografinio mikrofilmo proceso tyrimas ir aparatūros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Janina Katarina Kekienė
   Disertacija: Virpančių mechaninių sistemų sintezė pusiaunatūrinio modeliavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Kelpšaitė
   Disertacija: Vėjo ir laivų bangų režimo pokyčiai rytinėje Baltijos jūros pakrantėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Talino technologijos universitetas

 • daktaras Liudvikas Kemeklis
   Disertacija: Elektrovakuuminio stiklo defektų susidarymo priežastys ir jų šalinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Kemėšis
   Disertacija: Ferodinaminis polinių koordinačių vektormetras su dviem laisvumo laipsniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.05.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Kemėšis
   Disertacija: Vektorinių matavimo sistemų teorijos ir taikymo klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.06.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aurelija Kemzūraitė
   Disertacija: Džiovinimo aplinkos įtaka vaistinės augalinės žaliavos kokybės išsaugojimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Antanas Kensgaila
   Disertacija: Keramzitbetonio susitraukimo ir valkšnumo įtakos įtemptai armuotų sijų supleišėjimui ir standumui įvertinimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.15
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Algirdas Bronius Kenstavičius
   Disertacija: Juostinių virpesių juostos pratraukimo mechanizmuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Kepalas
   Disertacija: Asinchroninis ventilinis kaskadas su platuminiu inventoriaus priešinės EVJ valdymu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Gorkio politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Lukas Kepežinskas
   Disertacija: Buitinės televizijos aparatūros parametrų kontrolės informacinės matavimo sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Keras
   Disertacija: Elektroninė dvikanalinė kompleksinių signalų registravimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eugenijus Keras
   Disertacija: Biotronikos elektroninių sistemų efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valerijus Keras
   Disertacija: Mažose aikštelėse gniuždomų plokščių-sienučių įtempimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Kerpauskas
   Disertacija: Lokalizuotos aplinkos terminiam naikinimui formavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Vidas Kerševičius
   Disertacija: Elastingo priedo įtaka betono atsparumui šalčiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Neringa Keršienė
   Disertacija: Energomechaninis sluoksniuotų kompozitų pažeidimų ir irimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Keršulienė
   Disertacija: Užsakovo ir rangovo racionalaus ginčų sprendimo būdo nustatymas lošimų teorijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Artūras Keršys
   Disertacija: Optimalaus kelio paieška viešojo susisiekimo tinkle
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Robertas Keršys
   Disertacija: Keleivinio vagono ir kelio sąveikos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.14
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Tomas Keršys
   Disertacija: Mikroelektronikos aukštatemperatūrių technologinių procesų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romualdas Kėželis
   Disertacija: Vietinių šilumos mainų tyrimas, tekant turbulentiniam aukštos temperatūros dujų srautui pradinėje vamzdžio dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Valentinas Kiauleikis
   Disertacija: Operatyvaus duomenų apdorojimo uždavinių informacinių masyvų projektavimo metodikos darymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kibirkštis
   Disertacija: Autovirpesių tipo pneumatinių vibrosužadintuvų sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kibirkštis
   Disertacija: Daugiafunkcinių pneumatinių keitiklių, dirbančių autovirpesių režime, sukūrimas ir ištyrimas. Teorija ir taikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Asta Kičaitė
   Disertacija: Grubios keramikos dirbinių eksploatacinio atsparumo šalčiui prognozavimo tobulesnių metodų ir įrangos paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Talino technikos universitetas

 • daktaras Algimantas Jonas Kiela
   Disertacija: Paviršiaus geometrijos ir tekėjimo sąlygų įtaka gravitacinės skysčio plėvelės termohidromechanikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Albinas Kijauskas
   Disertacija: Vilnonių šiauštinių audinių pūko patvarumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronislovas Kilda
   Disertacija: Tiesinio dinaminio programavimo uždavinio sprendimo algoritminių ir techninių priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimondas Kilda
   Disertacija: Radionuklidų sklaidos iš paviršinių radioaktyviųjų atliekų kapinynų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.23
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Artūras Kilikevičius
   Disertacija: Ilgio matavimo mechatroninio komparatoriaus dinaminių paklaidų tyrima
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Sigitas Kilikevičius
   Disertacija: Automatiškai renkamų detalių vibracinio sujungimo su tarpu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Šarūnas Kilius
   Disertacija: Elektroninių apsaugos sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Bernardas Kilna
   Disertacija: Skaitmeninio magnetinio rašymo atsparumo trykdžiams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudas Kinčius
   Disertacija: daržovinių kultūrų vandens sunaudojimas ir drėkinimo režimas pietryčių Lietuvos lengvose dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Kinderavičius
   Disertacija: Įtemptai armuotų gelžbetoninių sijų, kietėjusių skirtingose sąlygose, mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Dalė Antanina Kireilienė
   Disertacija: Odos sluoksnių struktūra ir savybės bei jų kitimas odos ir avalynės gamybos mechaninių procesų metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Kirka
   Disertacija: Teorinis ir eksperimentinis javų kombainų pravažumo gerinimo priemonių pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio mechanizacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zigmantas Kirklys
   Disertacija: Mašininių dokumentų tyrimai ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos valstybinis istorijos ir archyvų institutas

 • daktaras Anatolijus Kirmonas
   Disertacija: Trikdžių šalinimas ir signalų pradinis apdorojimas elektrokardiosignalų automatizuotos analizės sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Raimundas Kirvaitis
   Disertacija: Stačiakampio skerspjūvio spiralinių vėlinimo linijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Charkovo radioelektronikos institutas

 • habilituotas daktaras Raimundas Kirvaitis
   Disertacija: Elektrodinaminės vėlinimo linijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Anatolij Kiseliov
   Disertacija: Greitaeigių integralinių įtampos komporatorių tiksluminių parametrų degradacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Cezaris Jonas Kisieliauskas
   Disertacija: Lakštinio štampavimo įtampų patvarumo didinimo galimybių tyrimas azotinant
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaclovas Kiškis
   Disertacija: Ultragarsinių mechaninių vibratorių taikymo magnetinių įrašų aparatūros mazguose tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Klemensas Kišūnas
   Disertacija: Autobanginių procesų miokarde tyrimo automatizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.09
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus biofizikos institutas

 • daktaras Vaclavas Kitinas
   Disertacija: Ruloninės stogo dangos įrengimo žiemą technologijos ir mechanizavimo tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Centrinis tipinio ir eksperimentinio būsto projektavimo mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Julė Kiverienė
   Disertacija: Medvilninių audinių neglamžumo apdaila epoksipropiliniais alkoholių dariniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jokūbas Kivilša
   Disertacija: Vietinio cemento iš kreidos mergelio panaudojimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Olga Kizinievič
   Disertacija: Pramoninių atliekų panaudojima statybinėje keramikoje tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktor Kizinievič
   Disertacija: Technologinių veiksnių poveikis keraminių mūro gaminių atsparumui šalčiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Kiznis
   Disertacija: Efektyvaus technologinio polietileninių vamzdžių gamybos proceso paruošimas naudojant dvipusį aušinimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Ochtos mokslinis gamybinis susivienijimas "Plastpolimer"

 • daktaras Andrius Kleiza
   Disertacija: Nevienalyčių elektrodinaminių sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Artūras Klementavičius
   Disertacija: Bazinės generacijos pertekliaus panaudojimas Lietuvos elektros energetikos sistemoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.01.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Tadas Kleveckas
   Disertacija: Batviršio deformacijų, jį formuojant, relaksacijos nustatymo metodikos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Klibavičius
   Disertacija: Keleivių srautų statistinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Modestas Kligys
   Disertacija: Kompozitinės medžiagos iš poringosios cemento tešlos ir trupinto polistereninio putplasčio gamybos technologija ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Jonas Kligys
   Disertacija: Daugiamačių priklausomų stebėjimų grupinio klasifikavimo metodai ir algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Klimašauskas
   Disertacija: Slėgio indų ribinio būvio įvertinimas, taikant tampriai plastinius irimo kriterijus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazimieras Juozas Klimašauskas
   Disertacija: Sudėtingo sąstato plonų plėvelių, gautų joninio užpildymo būdu, kinetikos ir elektroninių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: MGS "Elas" mikroprietaisų MTI

 • daktaras Kazimieras Juozas Klimašauskas
   Disertacija: Didelių greitaeigių analogo-skaitmeninių ir skaitmeninių analoginių keitiklių integrinių mikroschemų teorinių pagrindų ir technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninės technikos institutas

 • daktaras Stanislovas Zenonas Klimavičius
   Disertacija: Variklio GAZ-32OE darbo parametrų analizė jam dirbant suskystintomis propano-butano dujomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Zigmas Klimavičius
   Disertacija: Vienetinių gaminių banginio transportavimo mechanizmų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rima Klimavičiūtė
   Disertacija: Modifikuotų plokštinių medžiagų celiuliozės pagrindu gavimas ir kai kurių jų savybių apdailos ir eksploatacijos metu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Kliokys
   Disertacija: Adaptyvių diskretinio filtravimo algoritmų, esant nepilnai informacijai apie trikdžius, sukūrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irina Kliopova
   Disertacija: Procesų valdymas švaresnėje gamyboje: analizė, metodika ir diegimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jurgis Kliučininkas
   Disertacija: Audimo staklių virpesių ir triukšmo tyrimai ir priemonės jų mažinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jurgis Kliučininkas
   Disertacija: Teoriniai pagrindai, metodai ir priemonės užterštumui dulkėmis ir triukšmais kontroliuoti bei mažinti tekstilės pramonėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.02.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Linas Kliučininkas
   Disertacija: Akustinių metodų sukūrimas aerozolinių dalelių srauto valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nina Laima Kliučiūtė
   Disertacija: Pagrindinių technologinių čedero sūrio rodiklių tyrimas ir optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Romualdas Kliukas
   Disertacija: Aukštavertės strypinės AT-V armatūros stiprumo išnaudojimas gniuždomuose žiedinio skerspjūvio elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Aleksandras Klumbys
   Disertacija: Metodų ir priemonių mašinų ir mechanizmų konstrukcijų automatizuotai vibrodiagnostikai kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.18
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Kostas Klupšas
   Disertacija: "Cemento" dulkių įtakos į silikatbetonio autoklavinio kietėjimo procesą ir jo gamybos technologiją tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Klusis
   Disertacija: Epirchlorhidrino su aminopiridinais bei jų deriniais reakcijos produktų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Knezys
   Disertacija: Mišrios sudėties zenitinės raketinės brigados su automatizuota valdymo sistema "Baikal 1M" valdymas, vedant kovinius veiksmus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Tarybų Sąjungos maršalo G. Žukovo oro erdvės apsaugos karo vadų akademija

 • daktaras Andrius Knyš
   Disertacija: Elektrinio laidžio modeliavimas pieno struktūroms kompleksiškai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Knyva
   Disertacija: Matavimo priemonių programinės įrangos metrologinis laidavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Knyva
   Disertacija: Aparatūrinių - algoritminių priemonių sudėtingos struktūros signalų klasifikavimui sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Renata Koerfer
   Disertacija: Pseudoverdančio sluoksnio aglomeracijos matematinis modeliavimas ir neraiškiąja logika paremtas valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jevgenij Kolegov
   Disertacija: Keraminių dangų panaudojimas šilumvežių dyzelių stumokliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Susisiekimo kelių ministerijos sąjunginis geležinkelių transporto mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jokūbas Kolesnikovas
   Disertacija: Išilgai aptekamo pluošto šiluminės-hidraulinės charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.17
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Liubovė Kolomejec
   Disertacija: Drabužių įvertinimo ir nešiojimo savybių pagerinimo metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Kolosauskas
   Disertacija: Dirbtinių kailių susikuokščiavimo įvertinimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Komka
   Disertacija: Strypinių sistemų, sudarytų iš žiedinio kompozitinio skerspjūvio elementų, skaičiavimasir optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Alvydas Kondratas
   Disertacija: Audinių įstrižumo pašalinimo automatizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lodzės Politechnikoje

 • daktaras Liucijus Kondratas
   Disertacija: Technologinio difuzijos proceso automatizuotos valdymo sistemos tyrimas, projektavimas ir įdiegimas radijoelektroninės aparatūros elementų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Inga Konstantinavičiūtė
   Disertacija: Energijos poreikių prognozavimas vertinant staigius ekonominius pokyčius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Romualdas Kontautas
   Disertacija: Miestų vandentiekio sistemų reguliavimo metodų tyrimai ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Sąjunginis vandentiekio, kanalizacijos, hidrotechninių įrenginių ir inžinerinės hidrogeologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Olegas Kopčionovas
   Disertacija: Durpėmis kūrenamų katilų su šachtiniais kuro malūnais degimo proceso reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Sąjunginis F. Dzeržinskio šiluminės technikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Audris Kopustinskas
   Disertacija: Netiesinio tranzistoriaus modelio ir ESM integralinių loginių schemų dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Audris Kopustinskas
   Disertacija: Doplerinio signalo spektrinė analizė kraujotakos diagnostikai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.05.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Borisas Kornejevas
   Disertacija: Skaitmeninės skaičiavimo technikos apsauga nuo maitinimo tinklo trukdžių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonardas Korolkovas
   Disertacija: Daugiaspalvių elektrografinių informacijos atvaizdavimo įrenginių su didžiagabaritiniais ekranais AVS tyrimai ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos prietaisų automatikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Stasys Korsakas
   Disertacija: Elektrokardiosignalų automatizuoto archyvo, panaudojant ESM, sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aloyzas Koryzna
   Disertacija: Dinaminių režimų modeliavimas asinchroninių mašinų automatizuoto projektavimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Jonas Koryzna
   Disertacija: Vienlempių antistroboskopinių šviestuvų su liuminescencinėmis lempomis paleidimo - reguliavimo aparatų ir jų skaičiavimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.23
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Aleksandr Kosakovskij
   Disertacija: Optinių impulsų matavimo būdų tyrinėjimas naudojant greituosius oscilografus su bėgančios bangos atlenkimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Igor Kosakovskij
   Disertacija: Milimetrinio diapazono homodinių S-parametrų matuoklių kūrimo principų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mykolas Kosčiauskas
   Disertacija: Netiesioginis linijų matavimas vandenų tyrinėjimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1948.12.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Krakauskas
   Disertacija: Matematinių modelių išvystymas pritaikant juos prie trumpalaikių rinkos sąlygų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Latvijos MA Fizikos ir energetikos institutas

 • daktaras Ramutis Krančiukas
   Disertacija: Precizinis rotorinis sistemos parametrų nustatymas ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algis Ignas Krasauskas
   Disertacija: Ekonominių pranešimų transformavimo metodo duomenų apdorojimo sistemose sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Povilas Krasauskas
   Disertacija: Garo turbinų konstrukcinių elementų atsparumas plyšio plitimui esant mažacikliam apkrovimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sigitas Krauledas
   Disertacija: Cheminių kompleksinių siūlų mechaninių tempimo charakteristikų tyrimas, taikant jį tekstilės perdirbimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Kreivėnienė
   Disertacija: Poli-9 (2,3 - epoksipropil) karbazolo gavimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.02
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Krenevičius
   Disertacija: Srieginių sujungimų mažaciklis nuovargis, veikiant paaukštintoms temperatūroms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Siegfried Kreth
   Disertacija: Tarptautinių pavojingų krovinių gabenimas automobiliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.07.13
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vilma Kriaučiūnaitė
   Disertacija: Vandens telkinių inžinerinių tyrimų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Boleslovas Krikštaponis
   Disertacija: Geodezinių vertikaliųjų tinklų sudarymo skaitmeniniais nivelyrais analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Algimantas Krikštopaitis
   Disertacija: Silikatinio betono savaiminių deformacijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronius Kriščiūnas
   Disertacija: Pramonės įmonių aprūpinimo vandeniu optimizacija Kauno m. pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kriščiūnas
   Disertacija: Dvimačių kintamosios srovės sekimo sistemų dinamikos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kriščiūnas
   Disertacija: Žmogaus - operatoriaus judesių matavimo keitiklių sudarymo principai, pagrindiniai teorijos klausimai, projektavimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.12.23
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • daktaras Vladas Česlovas Kriukelis
   Disertacija: Smėlio kokybės įtakos tyrimai tankaus silikatinio betono stiprumo ir deformatyvumo savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rita Kriūkienė
   Disertacija: Temperatūros ir cheminės aplinkos įtaka termoporinių lydinių mikrostruktūrai bei metrologinėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Artūras Kriukovas
   Disertacija: Vaizdo skaitmeninis parašas vaizdinės informacijos apsaugai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tomas Krivelis
   Disertacija: Užpurškiamosios termoizoliacijos iš birios mineralinės vatos kompozicijų formavimo ypatumai ir jų įtaka sluoksnio makrostruktūrai ir savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Jonas Krivickas
   Disertacija: Testų analizės metodų sudarymas ir tyrimas, testų tikrinančių galimybių gerinimas automatizuotoje techninio projektavimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.07.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Georgij Krivošein
   Disertacija: Termohidraulinių procesų įtakos RBMK-1500 šilumą išskiriančių elementų patikimumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aleksandras Krop
   Disertacija: Elektromatavimo aparatūros patikimumo parametrų tyrimas įvertinant projektavimo ir gamybos specifiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.07
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Lvovo politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Krukonis
   Disertacija: Garo turbinų AP-50 ir BK-100 reguliavimo ir alyvos tiekimo sistemų rekonstrukcija bei kai kurie hidraulinių ryšių klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.06.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos V. Molotovo energetikos institutas

 • daktaras Jolita Kruopienė
   Disertacija: Nemuno dugno nuosėdos ir jų įtaka ekosistemos būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.08.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nerijus Kruopis
   Disertacija: Mikrobanginis tolimasis zondavimas sniego dangos monitoringui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Vincentas Kruopis
   Disertacija: Tranzistorių triukšmų parametrų matavimo metodų ir schemų tyrimas žemų dažnių diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Krupovnickas
   Disertacija: Stebėjimų apdorojimo tikslumo padidinimas tiesiniuose uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.12
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Viktoras Vytautas Krušinskas
   Disertacija: Apie atskirtinio betonavimo metodo pritaikymą keramzitbetonio plokščių gamybos technologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Giedrė Krušinskienė
   Disertacija: Struktūrinių modelių taikymas žmogaus stovėsenai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Krutinis
   Disertacija: Matematinio programavimo metodų taikymas tampriai plastinių sijų, rostverkų ir rėmų ant deformuojamo pagrindo skaičiavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Krutinis
   Disertacija: Statybos eksporto efektyvumo didinimas taikant internetines sprendimų paramos ir žinių sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Zenonas Kubaitis
   Disertacija: Mechaninės virpančios sistemos su elektromagnetiniu tampriu ryšiu dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Zenonas Kubaitis
   Disertacija: Technologinio proceso ir audinio kokybės tūtinėse audimo staklėse valdymo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.03.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kostromos technologijos institutas

 • daktaras Augustas Kubilis
   Disertacija: Elektroninių vamzdelių diskretinio valdymo sistemų dinaminių charakteristikų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramūnas Kubiliūnas
   Disertacija: Lanksčiai pitaikomų mokymosi objektų formavimo metodas ir jo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaclovas Kubilius
   Disertacija: Impulsinės - trukminės elektros pavaros pereinamųjų procesų tyrimas esant dideliems valdantiems poreikiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Česlovas Kublickas
   Disertacija: Ugniaatsparios keramikos aukštatemperatūriniame įnertinių dujų sraute paviršinis irimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Michailas Kubrakovas
   Disertacija: Statybinės autoklavinės medžiagos ir gaminiai iš dolomitinių kalkių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kučingis
   Disertacija: Neaustinių medžiagų pilingo modeliavimas ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kučingis
   Disertacija: Elastomerinių tekstilės medžiagų įvertinimo metodų paruošimas, tyrimas ir mechaninių savybių prognozavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.11.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Bronislovas Kučinskas
   Disertacija: Ledo pašalinimo nuo asfalto dangų vibracijų pagalba metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Kučinskas
   Disertacija: Grūdų džiovinimo aktyviąja ventiliacija proceso tyrimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Kučinskas
   Disertacija: Pašarinių briketų saugojimo bokštinio tipo saugyklose technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vytolis Kučinskas
   Disertacija: Stabilizuotų ir plastifikuotų poliamidų nuovargio ir irimo tyrimas esant smūginiam lenkimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zenonas Kučinskas
   Disertacija: Žolės miltų frakcionavimo proceso eksperimentiniai - teoriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Eugenijus Kučys
   Disertacija: Holo efekto tyrimo metodo ir aparatūros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Kudakas
   Disertacija: Drenažo efektyvumo nustatymas vandens balanso metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.17
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Sigitas Kudarauskas
   Disertacija: Švytuojančio judesio sinchroninio variklio su pastoviu apvijos induktyvumu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Sigitas Kudarauskas
   Disertacija: Švytuojančio judesio sinchroniniai varikliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.10.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Loreta Kudarienė
   Disertacija: Margintų triacetatinių audinių kai kurių fotocheminės destrukcijos dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.19
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Kudzienė
   Disertacija: Šarmo ir balintojų poveikio įtakos acetatinio pluošto cheminėms ir mechaninėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Kudzys
   Disertacija: Monolitinių sienų gniuždomų horizontalių sandūrų su tuštumėtomis perdangos plokštėmis stiprumo skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.01
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Kudzys
   Disertacija: Daugiaaukščių rėminių sistemų jungčių laikysena, stiprumas ir sauga.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Kudzys
   Disertacija: Įrąžų pasiskirstymo nekarpytose įtemptojo gelžbetonio sijose klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.04.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Kudzys
   Disertacija: Trumpalaikiai apkrautų žiedinio skerspjūvio gelžbetoninių elementų darbo tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.06.07
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: SSSR statybos komiteto betono ir gelžbetonio mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Algirdas Kugelevičius
   Disertacija: Informacijos paruošimo klausimai elektroenergetinių sistemų optimalių režimų skaičiavimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Uzbekijos SSR mokslų akademijos fizikinių techninių ir matematikos mokslų skyrius

 • daktaras Jonas Kugelevičius
   Disertacija: Lietuvos magistralinių dujotiekių funkcionavimo bei plėtros tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Algirdas Kugelevičius
   Disertacija: Energijos tiekimo sistemų valdymo modeliai ir sprendimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.03.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Pranas Algimantas Kuisys
   Disertacija: Stogų dengimo technologijos aplydomomis medžiagomis ištyrimas ir parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.20
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto centrinis statybos organizavimo, mechanizavimo ir techninės pagalbos mokslo tyrimų ir projektavimo eksperimentinis institutas

 • daktaras Adolfas Jonas Kukliauskas
   Disertacija: Sintezės sąlygų įtaka kai kurioms serpentino savybėms hidroterminėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sergejus Kukšinov
   Disertacija: Radiomatavimo priemonių technologinio projektavimo procesų tyrimas ir optimizavimas organizuojant ASTPPMTI
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos V. Gluškovo kibernetikos institutas

 • daktaras Zigmas Kulaitis
   Disertacija: Paviršiaus šiurkštumo tyrimas interferenciniu metodu išbaigiamajame apvalaus šlifavimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aldonas Kulakauskas
   Disertacija: Savisusižadinančio sinchroninio generatoriaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.05.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Žygimantas Kulėšius
   Disertacija: Fe(3+)-TiO(2)/anglis ir TiO(2)/plienas fotokatalizatorių sintezė, savybės ir taikymas organiniams junginiams oksiduoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.14
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vojciech Kulevič
   Disertacija: Traktoriaus ekspluatacijos įtaka aplinkos užteršimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.10.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Liublino žemės ūkio akademija

 • daktaras Liudas Albinas Kuliavas
   Disertacija: Lazerio poveikio dangų savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Kuliešius
   Disertacija: Lietuvos kilsnių gruntų poveikio pamatams įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Leonardas Kulikauskas
   Disertacija: Įvairiais metodais atstatytų nejudomų sujungimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Meilutė Marija Kulikauskienė
   Disertacija: Padidintos baltymų ir sausųjų medžiagų koncentracijos homogenizuoto pieno sutraukų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Regina Kulvietienė
   Disertacija: Aerodinaminių magnetinių galvučių pakabos mechanizmų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Genadijus Kulvietis
   Disertacija: Vibrovariklių su bėgančia banga dinamikos tyrimas ESM pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Genadijus Kulvietis
   Disertacija: Precizinių mikrorobotų su vibrovarikliais dinaminė analizė ir sintezė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Lionginas Kulys
   Disertacija: Fotoelektrinių poslinkių keitiklių metodų ir priemonių skiriamosios galios padidinimo sukūrimas elektroninių interpoliatorių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zenonas Kulys
   Disertacija: Inžinerinės žvalgybos efektyvumo kėlimo kryptys armijos puolamojoje operacijoje Vakarų karo veiksmų teatre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: V. Kuibyševo inžinerinė karo akademija

 • daktaras Aušra Kumetaitienė
   Disertacija: Skaitmeninio reljefo modeliavimo daugiaparametrinis vertinimas, atsižvelgiant į paviršiaus geomorfologines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zenonas Kumetaitis
   Disertacija: Technologinių konstrukcijų padėties geodezinė kontrolė hidrostatiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Eglė Kumpikaitė
   Disertacija: Audinio struktūros ir ataudo primušimo proceso parametrų ryšio analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Kumpikas
   Disertacija: Mašinų ant tampriai pakabintų pamatų sinchronizacijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Kumpikas
   Disertacija: Dviejų koordinačių optinės mechaninės skleidimo sistemos sukūrimas ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Pranas Kumpikas
   Disertacija: Kietos odos nusidėvėjimo proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Kumpis
   Disertacija: Hidrodinamikos ir šilumos-masės mainų procesų tyrimas garinant skystas radioaktyvias medžiagas statistiškai stabilių putų būvyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Obninsko atominės energetikos institutas

 • daktaras Vigantas Kumšlytis
   Disertacija: Terminio apdorojimo poveikis chromo-molibdemo plienų suvirintųjų jungčių mechaninėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nikolajus Kunickis
   Disertacija: Ekranuotų lempų autoanodinė moduliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Algirdas Kunigėlis
   Disertacija: Nano ir subnanosekundinių elektrinių procesų laiko mastelio pakeitimo, matavimų technikoje, metodų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Palmira Kunigėnienė
   Disertacija: Metodų ir prietaisų kilimų pradiniam susidėvėjimui tirti sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimundas Kupčiūnas
   Disertacija: Vibrovariklių su bimorfiniais pjezokeraminiais vibratoriais sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Kuprys
   Disertacija: Radijaciniai-konvektyviniai šilumos mainai apvaliame kanale tekant turbulentiniam spinduliuojančiam srautui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Skaidra Kurapkienė
   Disertacija: Elektroninių technologijų tyrimai akių ligų diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.05
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laimutė Kurienė
   Disertacija: RBMK-1500 reaktoriaus garo reaktyvumo analizė ir aktyviosios zonos termohidraulinių-neutroninių procesų tyrimas šilumnešio praradimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Kurila
   Disertacija: Precizinių mechanizmų pozicionavimas, panaudojant aukšto dažnio virpesių keitiklius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Kurila
   Disertacija: Banginių vibracinių variklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.11.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos akademiko A. Blaganravovo mašinotyros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jevgenij Kurilov
   Disertacija: Švietimo išteklių ir paslaugų skaitmeninės bibliotekos sudedamųjų dalių sąveikumo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Antanas Kurklietis
   Disertacija: Mažagabaritinių precizinių juostos pratraukimo mechanizmų konstruktyvinių ir dinaminių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Kurlavičius
   Disertacija: Optinės mechaninės skleistinės sinchronizacijos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Apolinaras Kurtinaitis
   Disertacija: Magnetinės juostos ir besisukančių mazgų tarpusavio dinamika juostos traukimo mechanizmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ryšard Kurylo
   Disertacija: Integralinio aukšto tikslumo ekstremalaus greičio keitiklių analogas - kodas kūrimo struktūrinių ir scheminių metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Kusta
   Disertacija: Drenuotų priemolio dirvožemių apkrovimo nutekamaisiais vandenimis normų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Kusta
   Disertacija: Daržovių ir daugiamečių žolių drėkinimo režimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.02.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Volgogrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Renė Kustienė
   Disertacija: Daugiamečių žolių drėkinimo režimo tyrimai Lietuvos drenuotuose priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ginutis Pranas Kutas
   Disertacija: Labai koncentruotų nuotekų valymo ir utilizavimo metaninio rauginimo metodu proceso tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Kutas
   Disertacija: Šarnyrinių-strypinių sistemų optimizavimas, įvertinant globalinį stabilumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Ginutis Jokūbas Kutra
   Disertacija: Vandensruvinės dirvožemio erozijos procesai Lietuvos vidurio lygumos drenuotuose mineraliniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Saulius Kutra
   Disertacija: Biraus grunto deformavimo verstuvu tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Vladislavas Kutut
   Disertacija: Senamiesčių regeneravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Alfonsas Venancijus Kuzmickas
   Disertacija: Bešarnyrinių strypinių sistemų skaičiavimo ir optimizavimo algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Bronius Kuzmickas
   Disertacija: Vietinių kalkinių trąšų mechanizuoto paskleidimo tyrimas Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Mykolas Algirdas Kuzmickas
   Disertacija: Rastrinių limbų apskritiminės sveikos įtakos fotoelektrinių matavimo keitiklių tikslumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Linas Kuzminas
   Disertacija: Nanosluoksnio vario katalizatoriai formaldehido gamybos iš metanolio procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algis Kvaraciejus
   Disertacija: Nusausintų žemių renatūralizacijos procesų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Mindaugas Kvasauskas
   Disertacija: Mažų gabaritų bioreaktoriaus tyrimai ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Audronis Kazimieras Kvedaras
   Disertacija: Centriškai gniuždomo centrifuguoto betono mechaninėms savybėms ilgalaikio apkrovimo, polimerinių priedų ir spiralinio armavimo įtakos tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Audronis Kazimieras Kvedaras
   Disertacija: Betonšerdžių vamzdinių plieno konstrukcijų teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.01.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rokas Kvedaras
   Disertacija: Automatizuotų skaitmeninių sistemų mažiems pokyčiams įvertinti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdas Kvedaras
   Disertacija: Paviršinių sustiprinimo būdų technologinių parametrų sukūrimas konstrukcinių plienų ciklinio stiprumo padidinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Vygaudas Kvedaras
   Disertacija: Stroboskopiniai laiko intervalų matuokliai su faziniu-dažniniu žingsnio formavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Kazimieras Kvederavičius
   Disertacija: Rašmenų simbolių analitinių modelių sudarymas ir jų panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nerija Kvederytė
   Disertacija: Vienbučių gyvenamųjų namų efektyvumas derinant jų gyvavimo proceso dalyvių interesus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaclovas Kveselis
   Disertacija: Išilgai aptekamų cilindrinių kūnų radiaciniai-konvektyviniai šilumos mainai apvalaus skerspjūvio kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Rymantas Kvietkauskas
   Disertacija: Lenkiamų iš anksto įtemptų gelžbetoninių elementų su užpildytais išankstiniais plyšiais atsparumas vienkartinių ir ciklinių apkrovų poveikiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Audronis Jonas Kviklys
   Disertacija: Polimerų ir polimerinių kompozicijų struktūros modifikavimas, savybės ir jų prognozavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Darius Kybartas
   Disertacija: Pjezoelementų surištųjų virpesių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nora Kybartienė
   Disertacija: Pushidračio fosfogipso, kaip gipsinių rišamųjų medžiagų žaliavos, kokybei įtakos turintys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasys Kytra
   Disertacija: Videomagnetofono su diagonaliu rašymo metodu juostos traukimo mechanizmo dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“