FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

L

 • daktaras Linas Labanauskas
   Disertacija: Benzodioksaheterociklų ir o-dialkoksibenzolų darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintaras Labutis
   Disertacija: Elektrodinamiškai griežti Maksvelo lygčių sprendimo metodai, skirti bangų dispersijos analizei izotropiniuose (ir E,M) - girotropiniuose bangolaidžiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Lacitis
   Disertacija: Akustoelektrinių reiškinių tyrimas struktūroje metalas - dielektrikas CdS-LiNbO
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Lagunavičius
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazės MunI struktūros ir funkcijos ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.05
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biotechnologijos institutas

 • daktaras Jurgis Lakštauskas
   Disertacija: Alkylinančių medžiagų, gautų epichlorhidrino su aromatiniais aminais sąveikoje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Lankelis
   Disertacija: Landšaftiniai ekologiniai miško-pelkės kontaktinių zonų funkcionavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas

 • daktaras Bogdanas Lapcun
   Disertacija: Itrio aliuminio granato sintezės modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.19
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Lapeika
   Disertacija: Termostiliuotas krūvininkų generavimas stipriame elektriniame lauke
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Ingrida Lapėnaitė
   Disertacija: Nuo PQQ priklausomų fermentų taikymas amperometriniuose biosensoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Emilija Lapienienė
   Disertacija: Keturkomponentė sistema temperatūrų intervale nuo -11 iki +25 C
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Lapin
   Disertacija: Struktūrinių grafinių dokumentų konfigūravimas galvaninių linijų projektavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.09
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Lapinskas
   Disertacija: Pietų Pabaltijo viršutinio ordovito ir apatinio siluro (landoverio) nuogulų litologija ir facijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Lapinskas
   Disertacija: Daugiamačių atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Lapinskas
   Disertacija: Susitvarkančių sistemų su konkuruojančiomis sąveikomis termodinamika ir kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Irena Lasavičienė
   Disertacija: Elektrolizinis Ag-Se ir Sb-Se lydinių išskyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Giedrė Lasienė
   Disertacija: Tarpelektrinio išbarstymo įtaka galvanomagnetiniams efektams stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mykolas Lasinskas
   Disertacija: Lietuvos TSR mažųjų upių hidroenergetinių resursų rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.12.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Mykolas Lasinskas
   Disertacija: Nemuno nuotėkio režimo dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Lašinskas
   Disertacija: Nuoseklios redukcijos metodo optimalaus daugiažingsnių procesų valdymo uždaviniuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lidija Laškova
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo kambro nuogulų litologija, facijos ir kolektorinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geocheminių problemų laboratorija ir Baltarusijos geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jevlampijus Laškovas
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo ordoviko nuogulų litostatigrafija, litologija ir facijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.01.14
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Lastas
   Disertacija: Lietuvos vidutinių miestų, kaip rajonus formuojančių centrų, vaidmuo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.05
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Lastauskienė
   Disertacija: 5 ir 6 dialkilaminoacilbenzodioksanai-1,4
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Latinis
   Disertacija: Nepusiausvyrųjų fononų pasireiškimas stipriai fotosužadintų tiesiajuosčių puslaidininkių ir supergardelių spinduliavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Laučius
   Disertacija: Juostinių linijų ir vėlinančių struktūrų su feritiniu užpildu analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Vilma Laučiūtė
   Disertacija: Ozono variacijos virš Lietuvos ir vidurio Europos bei jų priežastys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Laučys
   Disertacija: S-(Pirimidinil) tioglikolio rūgščių darinių ir jų analogų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regimantas Laugalys
   Disertacija: Kraujo forminių elementų dinamikos matematunis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: SSRS MA Sibiro skyriaus Biofizikos institutas

 • daktaras Vygandas Laugalys
   Disertacija: Jaunos žvaigždės ir tarpžvaigždinė ekstinkcija Šiaurės Amerikos ir Pelikano debesyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Algirdas Laukaitis
   Disertacija: Funkcinės duomenų analizės metodų panaudojimas ekonometrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrius Laukaitis
   Disertacija: Cds, ZnS ir CdxZn1-xS plonų dangų, suformuotų SILAR metodu ant (100) DaAs padėklų, įtempių ir paviršiaus analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Inga Laukaitytė
   Disertacija: Lazerių fizikos ir netiesinės optikos uždavinių skaitinių sprendimo metodų sudarymas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Marius Laurikaitis
   Disertacija: Cirkonio oksinitrido sluoksnių sintezė fizikiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Laurinavičius
   Disertacija: SAD elektromagnetinių bangų dispersijos tyrimas įmagnetintoje InSb plazmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Laurinavičius
   Disertacija: Mikrobanginiai reiškiniai įmagnetintoje puslaidininkinėje plazmoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Laurinčikas
   Disertacija: Aritmetinių funkcijų reikšmių pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Laurinčikas
   Disertacija: Tikimybinių metodų taikymas Dirichle eilučių teorijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Justinas Laurinskas
   Disertacija: Loginių schemų testų sintezės algoritminių metodų tyrimas ir sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualda Lazauskaitė
   Disertacija: II populiacijos žvaigždžių absoliutinių ryškių nustatymas Vilniaus fotometrinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.07.12
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Lazauskaitė
   Disertacija: Fotoinicijuotoji karbazoliloksiranų polimerizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vygandas Lazauskas
   Disertacija: Sulfato jonų vaidmuo koroduojant cinkui ir formuojantis chromatinei plėvelei rūgščiuose chromo(VI) tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Audronė Eugenija Lazauskienė
   Disertacija: Aromatinių sulforūgščių ir N-heterociklinių junginių pakitimas nikelio ir cinko elektronusodinimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jurga Lazauskienė
   Disertacija: Baltijos silūro sedimentacinio baseino kiekybinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.03
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Ramunė Aurelija Lazauskienė
   Disertacija: Malerio-Sprindžiuko teoremos analogas trečio laipsnio dviejų kintamųjų polinomams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Lazutka
   Disertacija: Stimuliuotas spinduliavimas puslaidininkinėse InGaAsP/InP heterostruktūrose su periodiniais nehomogeniškumais optinio kaupinimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA A.Jofės fizikos technikos i-tas

 • daktaras Marina Lebedytė
   Disertacija: Gama spinduliuotės intensyvumo požemio ore kaitos Lietuvoje tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Konstantinas Leinartas
   Disertacija: Fazinių sluoksnių vaidmuo vario elektronusodinimo iš etilendiamininių tirpalų kinetikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Remigijus Leipus
   Disertacija: Funkcionalinės ribinės teoremos aposteriorinio "išsiderinimo" aptikimo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Leipus
   Disertacija: Kai kurie laiko eilučių analizės ir finansų matematikos uždaviniai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Leleckaitė
   Disertacija: Granatų struktūros junginių sintezė zolių-gelių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Simona Lengvinaitė
   Disertacija: Oksenatų oksiranų ir vinileterių su elektroaktyviais fragmentais ir jų polimerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jūra Margarita Lenkaitienė
   Disertacija: Nikelio katalizinė redukcija hipofosfitu glicininiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Romualdas Lenkaitis
   Disertacija: Kai kurių cheminių medžiagų apykaitos tipiškuose pietų Lietuvos ežeruose aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Hidrochemijos institutas prie SSRS Valstybinės hidrometeorologijos tarnybos

 • daktaras Gintarė Leonaitė
   Disertacija: Sistemų su vėlavimais analizinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Teresė Leonavičienė
   Disertacija: Suspaudžiamo skysčio tekėjimo matematiniai modeliai begalinėse srityse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Georgijus Leontjevas
   Disertacija: Apie martingalų problemos sprendinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Lesauskis
   Disertacija: Autodinų panaudojimo magnetinio branduolinio rezonanso spektroskopijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romanas Leskauskas
   Disertacija: Priemaišų pasklidimo tyrimas radioaktyvių traserių pagalba kritulių iš lietaus kamuolinių debesų iškritimo zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSrS valstybinis hidrometeorologijos ir aplinkos kontrolės komitetas

 • daktaras Eugenijus Levickas
   Disertacija: Kai kurių borazotinių junginių panaudojimas cheminiame nikeliavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Aldona Levinskienė
   Disertacija: Ksilolinio aliuminiavimo elektrolito tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Levulienė
   Disertacija: Suderinamumo kriterijai ir statistiniai įverčiai degradaciniuose ir pagreitintųjų bandymų modeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Liaukonis
   Disertacija: Hipofosfito sąveika su kai kuriais oksidintojais šarminėje terpėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Mindaugas Liaukonis
   Disertacija: Sistemų patikimumo matematinių modelių neapibrėžtumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Virginijus Liauksminas
   Disertacija: Vandenilio išskyrimo kinetika ir mechanizmas nikelio elektrokristalizacijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Juozapas Liberis
   Disertacija: Puslaidininkių ir p-n sandūrų triukšmai ir impedansas esant nevienalyčiam srovės tankio pasiskirstymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Svetlana Lichušina
   Disertacija: Vario nusodinimo iš šarminių trilonatinių tirpalų procesas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jolanta Liesienė
   Disertacija: Aminintų celiuliozės darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Lietuvninkas
   Disertacija: Tašelgos - Maizaso sumaigymo zonos metamorfizmas (Kalnų Šorija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Tomsko valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Likšienė
   Disertacija: Kai kurių seleno junginių įtaka sulfito tirpalų oksidinimui deguonimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Augustinas Linčius
   Disertacija: Dabartiniai sunkiųjų mineralų koncentratai pietrytiniame Baltijos pajūryje ir kai kurie jų susidarymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Linčiūtė
   Disertacija: Alavo jonų elektrolitinės redukcijos ant aukso ir alavo elektrodų dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Biochemijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedra Marija Linkaitytė
   Disertacija: Seleno junginių įtaka mangano elektronusodinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Linkevičienė
   Disertacija: Hidrologijos mokslo raida Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Leonas Lipskis
   Disertacija: Kai kurių heterociklinių polimerų ir polimerinių kompozicijų irimo šilumos poveikyje ypatumai ir dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Lipskis
   Disertacija: Kai kurie pernešimo reiškinių ypatumai aukštaomiuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alvydas Lisauskas
   Disertacija: Elektriniai triukšmai ypač didelės magnetovaržos medžiagose ir feroelektrikuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Karališkasis technologijos institutas

 • daktaras Vaclovas Lisauskas
   Disertacija: Ga - Te sistemos sluoksnių fazinė būsena ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Liubinskas
   Disertacija: Konvergavimo greičio įverčiai invariantiškumo principe Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Liuolia
   Disertacija: Nekohorentinių eksitonų kinetikos ypatumai heterogeninėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimundas Liutkevičius
   Disertacija: Netiesinės sistemos adaptyvusis "Fuzzy" valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.27
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Giedrius Liutkus
   Disertacija: Elektroninių schemų komponentų topologijos vaizdvimo trimačiuose paviršiuose algoritmų sudarymas, tyrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.27
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Pavelas Loiteris
   Disertacija: Magnetinių- spektrinių pjūvių taikymas tyriant žemės plutos giluminę sandarą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Tolimųjų Rytų skyrius

 • daktaras Valentina Lucenko
   Disertacija: Delta3-ciklohekseno eilės junginių alilinis brominimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andžej Lučun
   Disertacija: Plonųjų manganitų sluoksnių savybių tyrimas elektromagnetiniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Viktoras Lujanas
   Disertacija: Radioaktyvių izotopų taikymo oro masių dinamikos tyrimuose klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Viktoras Lujanas
   Disertacija: Kosmogeniniai radionuklidai ir jų panaudojimas atmosferos procesams tirti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.02.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Galina Lujanienė
   Disertacija: Radioaktyvių nuklidų nešėjų savybės aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Darius Lukauskas
   Disertacija: Radionuklidinės sudėties tyrimas atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Lukianienė
   Disertacija: Sausinamųjų melioracijų įtakos tyrimas metiniam ir maksimaliam Lietuvos TSR upių nuotėkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gražvydas Lukinavičius
   Disertacija: Metiltransferazių katalizuojamas funkcinių grupių įvedimas specifinėse DNR sekose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Augustinas Lukinskas
   Disertacija: Kadmio elektronusodinimo iš sulfamininių tirpalų katodinio proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Povilas Lukinskas
   Disertacija: Eksperimentiniai ir teoriniai katalizės tyrimai stipriose rūgštyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Pitsburgo universitetas

 • daktaras Marija Lukinskienė
   Disertacija: Spektrofotometrinis telūro jodidinio komplekso sąveikos su kai kuriais aminotrifenilmetaniniais ir ksanteniniais dažais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimiera Birutė Lukošaitienė
   Disertacija: Kai kurių N -2 - oksietil ir chloretil N - arilamino rūgščių junginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudvikas Lukoševičius
   Disertacija: Pietryčių Baltijos vėlyvojo ledynmečio ir poledynmečio nuogulų geologija ir dugno geomorfologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimvydas Antanas Lukoševičius
   Disertacija: Cilindrinių kevalų iš kompozicinės medžiagos, veikiamų ašinių apkrovų ir išorinio slėgio, svorio minimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos polimerų mechanikos institutas

 • daktaras Benedikta Lukšienė
   Disertacija: Pb, Bi, Po pasiskirstymas pažemio oro aerozoliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Luneckas
   Disertacija: Kobalto ir vario hidroksidų bei kai kurių jų mišinių aktingumo kalcio hipochlorito skilimo reakcijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Lupeikis
   Disertacija: Antros eilės diferencialinių lygčių kvazitiesinių sistemų geometrijos kai kurie klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Michailas Lyakas
   Disertacija: Greitaveikių tunelinių sandūrų ant Ge ir GaAs pagrindo išdirbimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramūnas Lygaitis
   Disertacija: Skylinių ir elektroninių organinių puslaidininkių sintezė ir savybės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“