HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

L

 • daktaras Renata Labanauskaitė
   Disertacija: Sudaiktavardėjusi bendratis vokiečių ir italų kalbose bei jos atitikmenys lietuvių ir rusų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Vitas Labutis
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos dalelytės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vitas Labutis
   Disertacija: Lietuvių kalbos sintaksė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.10.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Adelė Laigonaitė
   Disertacija: Vietininkai dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Lakienė
   Disertacija: Prielinksninis kilmininkas šiuolaikinėje vokiečių mokslinėje literatūroje ir publicistikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Lakis
   Disertacija: Bendrybės ir nacionalinės ypatybės darbininkų klasės raidoje socializmo kūrimo laikotarpiu (Lietuvos TSR duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Lakis
   Disertacija: Nacionalinio klausimo LTSR sprendimo istorinis patyrimas ir pamokos (ideologiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.07.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Izraelis Lampertas
   Disertacija: LKP strategija ir jos bendro ir liaudies fronto taktika kovoje prieš fašizmą 1926-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.01.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Landsbergis
   Disertacija: M.K.Čiurlionio kompozitoriaus kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Landsbergis
   Disertacija: M.K.Čiurlionis. Laikas ir turinys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Stefano Lanza
   Disertacija: Italų kilmės žodžiai (italizmai) ir jų adaptacija lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Leonardas Lapašinskas
   Disertacija: Klasikinės judėjimo sampratos tapsmas: metodologinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Lapinskas
   Disertacija: Santykiai tarp argumento, semantinio linksnio ir aktanto realizuojant lokatyvą (su kai kuriais vokiečių būsenos ir judėjimo veiksmažodžiais)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leipcigo Karlo Markso universitetas

 • daktaras Alma Antanina Lapinskienė
   Disertacija: Lietuvių baltarusių literatūriniai ryšiai tarybiniais metais (1940-1980)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andželika Lapinskienė
   Disertacija: Etiketas ir žmonių tarpusavio santykiai Lieuvos kaime XX a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.15
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Povilas Lasinskas
   Disertacija: Istorijos mokslas Vytauto Didžiojo universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Skaistė Laskienė
   Disertacija: Metafizikos ir mokslo demarkacijos problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Eleonora Lassan
   Disertacija: Prieveiksmių semantinės funkcijos sakinio struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eleonora Lassan
   Disertacija: Valdžios ir disidentijos diskursas Tarybų Sąjungoje; kognityvinė - retorinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Sofija Laučiūtė
   Disertacija: Leksiniai baltizmai slavų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado V.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Laučka
   Disertacija: Bendraties sintagma dabartinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos I-asis valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Regina Laukaitytė
   Disertacija: Vienuolijų politinė padėtis ir socialinė veikla Lietuvoje 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Eglė Laumenskaitė
   Disertacija: Specialistų socialinės-struktūrinės charakteristikos regione kaip jų naujų grupių formavimosi veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologijos tyrimų institutas

 • daktaras Silvija Laurenčikaitė
   Disertacija: Katalikų sąjūdis ir krikščioniškojo egzistencializmo bruožai XX a. lietuvių literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.04.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Česlovas Laurinavičius
   Disertacija: Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutarties (1920 m. liepos 12 d.) problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Nijolė Laurinkienė
   Disertacija: Lietuvių kalendorinių dainų semantika ir poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.21
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kalbos ir literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Nijolė Laurinkienė
   Disertacija: Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.01.28
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Lijana Laužikaitė
   Disertacija: Lietuvos miestelių prekybos pastatų architektūra XIXa. - XXa. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rimvydas Laužikas
   Disertacija: Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninėje erdvėje taikomasis modelis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.19
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jekaterina Lavrinec
   Disertacija: Naratyvinis subjektiškumo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pavel Lavrinec
   Disertacija: N. S. Leskovas ir lenkų literatūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Elvyda Lazauskaitė
   Disertacija: Lietuvių valstietės kraitis ir pasoga XIX a. antrojoje - XX a. pirmojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aistė Lazauskienė
   Disertacija: Lietuvos savivaldybės 1918-1920 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintaras Lazdynas
   Disertacija: Romaninių struktūrų formavimasis Lietuvoje: Nuo "Algimanto" iki "Altorių šešėly"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Lazutka
   Disertacija: 1859-1862 metų revoliucinė situacija Lietuvoje (1863-1864 metų sukilimo prielaidos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.07.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS visuomeninių mokslų akademija

 • habilituotas daktaras Stasys Lazutka
   Disertacija: Pirmasis Lietuvos Statutas - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės feodalinis kodeksas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.04.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Lebionka
   Disertacija: Vincas Kudirka (ideologijos ir kūrybos bruožai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.03.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Žana Lečickaja
   Disertacija: Būdvardžiai, pažymintys skonį, dabartinėje rusų kalboje (nominacijos aspektu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jolanta Lėgaudaitė
   Disertacija: Jaunimo slengas - psichosocialinis fenomenas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Larisa Lempertienė
   Disertacija: Rabinistinė egzegezė LDK tradicinio žydų mokymo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mantė Margarita Lenkaitytė
   Disertacija: Vienuolio idealas Eucherijaus Lioniečio "Pašlovinime dykumai" ir lotyniškoje vienuolinėje literatūroje iki penktojo amžiaus pradžios.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aurelija Leonavičienė
   Disertacija: Lietuvių ir prancūzų politinės spaudos tekstų heterogeniškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algis Leonavičius
   Disertacija: Socialistinis gamybinis kolektyvas ir jo sytelkimo būdai (pagal konkretaus tyrimo Lietuvos pramonės įmonėse medžiagą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS MA konkrečių socialinių tyrimų institutas

 • daktaras Vylius Leonavičius
   Disertacija: Reliatyvistinė kultūros samprata empiristinėje kultūrologijoje: metodologinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Lesčius
   Disertacija: Vietinių darbo žmonių deputatų tarybų veikla, vystant liaudies ūkį Tarybų Lietuvoje 1953-1965 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Leskauskaitė
   Disertacija: Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Bronė Leskauskaitė
   Disertacija: Aleksandro Dambrausko - Adomo Jakšto visuomeninės-filosofinės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Lesmaitis
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės samdomoji kariuomenė XV a. pabaigos 1570 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Levandauskas
   Disertacija: Lietuvos vėlyvojo klasicizmo architektūra: mokslo bei meno genezė, raida ir bruožai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Anton Levon
   Disertacija: Lietuvos Jeruzalė - Jerusholayim' de Lita: vakar ir šiandien
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos Opolės universitetas

 • daktaras Snieguolė Marija Liberienė
   Disertacija: Prancūzų kalbos beveiksmažodinių struktūrų gramatinė ir komunikatyvinė prigimtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Ala Lichačiova
   Disertacija: Linksnių formos rusų ir lietuvių klabose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautė Lidžiuvienė
   Disertacija: Gyvenimo būdo reklamos estetika: vaizdinis ir žodinis tekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Algimantas Liekis
   Disertacija: Mokslinės techninės draugijos Lietuvoje 1946-1977 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Nijolė Lietuvninkaitė
   Disertacija: Kauno knygos kultūra 1843-1918 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.17
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gendrikas Likas
   Disertacija: Trumpalaikio poilsio centrų išplanavimas ir įrengimas (Lietuvos TSR miestų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Veronika Lileikienė
   Disertacija: Lietuvos Lurdai XIX a. pab. - XXI a. pr.: nuo inovacijos iki tradicijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Nijolė Linkevičienė
   Disertacija: Šiaurės žemaičių morfologijos statistinė struktūra ir jos santykis su intonacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Linkevičius
   Disertacija: Tarybinė lietuvių vaikų poezija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudvika Lisenkaitė
   Disertacija: Lietuvių tarybinės prozos raidos problemos pokario metais (1945-1952)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.01.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Liškevičienė
   Disertacija: Emblemika XVII amžiaus Vilniaus spaudiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Nijolė Litevkienė
   Disertacija: Lietuviški ir lotyniški sudėtiniai anatomijos terminai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Inga Litvinavičienė
   Disertacija: Autobiografinio žanro pokyčiai Annie Ernaux kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Zita Vincentina Liubarskienė
   Disertacija: Dorovės ir religijos santykio problema Lietuvos filosofinės minties istorijoje (1945-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Aleksandras Liubickas
   Disertacija: Moldavijos partinių organizacijų darbas agropramoninės integracijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Liučvaitis
   Disertacija: Darbininkų socialinio aktyvumo vystymo keliai (pagal Lietuvos pramonės įmonių tyrimo medžiagą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos sociologinių tyrimų in-tas

 • daktaras Laima Liukinevičienė
   Disertacija: Lietuvos miesto jaunimo rusų kalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Danutė Marija Liutkevičienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Nijolė Lomanienė
   Disertacija: E. Nagel mokslo filosofijos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimundas Lopata
   Disertacija: Lietuvos valstybingumo klausimai 1914-1918 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Albinas Lozuraitis
   Disertacija: Socialistinė ideologija (Jos socialinių principų metodologiniai pagrindai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Lubienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos šakniniai garsų veiksamžodžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Aleksiejus Luchtanas
   Disertacija: Rytų Lietuva I tūkstantmetyje prieš m.e.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos archeologijos institutas

 • daktaras Jurgita Ludavičienė
   Disertacija: Kičo fenomenas ir jo sklaida XX a. Lietuvos dailėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Aistė Lugovojienė
   Disertacija: Jonušo Radvilos mecenatystė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.05.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Artūras Lukaševičius
   Disertacija: Aleksandro Menio požiūrio į pasaulio religijas kritinis įvertinimas deklaracijos Dominus Iesus šviesoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Didžiosios Britanijos Atvirajame universitete

 • daktaras Rimantas Lukaševičius
   Disertacija: Miesto parama kaimui socializmo kūrimo Lietuvoje laikotarpiu 1940-1960 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Laura Lukenskienė
   Disertacija: Pietvakarių Lietuvos lyrinės monofoninės dainos. Muzikinio interdialekto problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Daiva Lukšaitė
   Disertacija: Dokumentų vertės ekspertizė archyvuose: Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo viešojo sektoriaus įstaigų dokumentų vertės ekspertizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Ingė Lukšaitė
   Disertacija: Lietuvių kalbos plitimas Lietuvos reformaciniame judėjime 17 a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Ingė Lukšaitė
   Disertacija: Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje XVI a. Trečias dešimtmetis - XVII a. Pirmas dešimtmetis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Nijolė Rita Lukšytė
   Disertacija: Vardažodinio predikato su neveikiamuoju dalyviu sisteminė lyginamoji analizė lietuvių ir prancūzų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Sankt-Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Balys Luneckas
   Disertacija: Teorinės mokslinio socialinės pažangos aiškinimo prielaidos iki marksistinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Lupeikis
   Disertacija: Minimalistinė forma šiuolaikinėje architektūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Albertas Lužanovskij
   Disertacija: N. S. Leskovo Liaudies apsakymai (1870-1880)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Albertas Lužanovskij
   Disertacija: 1820 - 1850 m. apsakymas rusų literatūroje (žanro formavimasis)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.05.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos pedagoginis universitetas

 • daktaras Aleksandras Lysovas
   Disertacija: L.Leonovo ankstyvoji kūryba. Kultūros koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos rusų literatūros institutas (Puškino namai)
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“