SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

L

 • daktaras Daiva Labanauskaitė
   Disertacija: Atvykstamojo turizmo ekonominio produkto vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Labanauskas
   Disertacija: Ūkinio apskaičiavimo plėtojimas sąjunginės-respublikinės ministerijos sistemoje (Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės šakos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Labanauskas
   Disertacija: Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinės plėtros investicijų pagrįstumo metodinis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Elvyra Stefanija Labutienė
   Disertacija: Prancūzijos nacionalinė valdymo kadrų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Edvardas Česlovas Ladukas
   Disertacija: Socialiniai-ekonominiai pakitimai Lietuvos TSR kolėkiname kaime 1951-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Lagūnavičienė
   Disertacija: Jaunųjų plaukikų specialiosios jėgos ugdymo efektyvūs metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.07.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjunginis kūno kultūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tomas Lagūnavičius
   Disertacija: Jaunųjų plaukikų (pirmus ir antrus metus besimokančių mokymo treniruočių grupėse) charakterio savybių efektyvūs ugdymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.07.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjunginis kūno kultūros mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Lakis
   Disertacija: Kompleksinių revizijų atlikimo autotransporto įmonėse tobulinimas (Lietuvos krovininio autotransportopavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. A.Voznesenskio finansų - ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Lakis
   Disertacija: Ekonominė kontrolė pramonės ūkiskaitinio valdymo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Aušrinė Lakštutienė
   Disertacija: Šalies finansų sektoriaus rodiklių įtaka bendrajam vidaus produktui ir infliacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vincentas Lamanauskas
   Disertacija: Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas taikant didaktinį diferencijavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas ir Šiaulių pedagoginis institutas

 • daktaras Austėja Landsbergienė
   Disertacija: Vadovavimo ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms modelio teorinis ir empirinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Marius Lanskoronskis
   Disertacija: Universitetinių mokslinių tyrimų modeliavimas transformacinių procesų kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Juvencijus Lapė
   Disertacija: Kai kurie vaizdo susidarymo lyties ir regos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Lapėnas
   Disertacija: Lietuvos TSR siuvimo pramonė ir kai kurie jos vystymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Lapėnienė
   Disertacija: Mokymo/si procesas mediacinėje priemonių sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kęstutis Lapinskas
   Disertacija: Gamybiniai susivienijimai pramonės valdymo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Lasauskienė
   Disertacija: Dalykinė kompetencija kaip muzikos mokytojų rengimo tikslas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Daiva Laskienė
   Disertacija: Verslo rizikos valdymo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regina Laškovienė
   Disertacija: Lietuvos liaudies ūkio aprūpinimo elektrotechnine produkcija tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Giedrė Lastauskienė
   Disertacija: Teisinės sankcijos kaip teisinio teksto elementai ir teisinių imperatyvų garantas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Eglė Latauskienė
   Disertacija: Nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, ikiteisminio tyrimo metodikų koncepcija: teorinis modelis ir kriminalistinės galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Rūta Latvelė
   Disertacija: Teisėjo vaidmuo aiškinant teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ričardas Laukaitis
   Disertacija: Užsienio prekybos atsiskaitymų inovacijų strategija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Egidija Laumenskaitė
   Disertacija: Ekonominė mintis Lietuvoje XVI-XVII a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Vaidutis Laurėnas
   Disertacija: V. Lenino idėjų interpretavimas oficialioje SSSR socializmo doktrinoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.14
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Feliksas Laurinaitis
   Disertacija: Valstybinis-teisinis sąžinės laisvės reguliavimas TSRS
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Alfonsas Laurinavičius
   Disertacija: Tarnybinė teisė ir policijos tarnybinės teisės kūrimo Lietuvoje problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Alfredas Laurinavičius
   Disertacija: Procedūrinio teisingumo psichologiniai veiksniai: teisėjo sprendimo prognozės įtaka teisingumo vertinimams.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.10
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Laurinavičius
   Disertacija: Nematerialiųjų vertybinių popierių teisinė prigimtis ir jų panaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Jūratė Laurinavičiūtė
   Disertacija: Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos genezė šiuolaikinės darbo rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Laužackas
   Disertacija: Jaunųjų specialistų adaptacijos pedagoginiai faktoriai sistemoje "Aukštoji mokykla - darbo kolektyvas"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Laužackas
   Disertacija: Sistemoteorinės profesinio ugdymo kaitos dimensijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vaiva Lazauskaitė
   Disertacija: Viešųjų išteklių paskirstymas: aukciono modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Jonas Lazauskas
   Disertacija: Rajoninių agropramoninių susivienjimų krovininio automobilių transporto panaudojimo efektyvumo didinimas (LTSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.28
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių in-tas

 • daktaras Monika Lazauskienė
   Disertacija: Pasakų panaudojimas vaikų auklėjimui lietuvių valstiečių šemoje (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Romualdas Algirdas Lazauskis
   Disertacija: Lietuvos naftos tiekimo tobulinimas taikant mokslinius valdymo ir planavimo metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Marius Lazdinis
   Disertacija: Miškų plėtra: posovietinės miškų politikos Baltijos valstybėse palyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Pietų Ilinojaus universitetas

 • daktaras Romas Lazutka
   Disertacija: Socialinių-kultūrinių paslaugų kokybės politekonominiai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Ledauskaitė
   Disertacija: Transporto sektoriaus žmogiškųjų išteklių potencialo ekonominis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Renata Legenzova
   Disertacija: Lietuvos akcinių bendrovių finansinės informacijos srauto formavimo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Visvaldas Legkauskas
   Disertacija: Socialinės motyvacijos veiksniai formuojantis tikslo siekimo grupės nario savimonei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.25
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, klaipėdos universitetas

 • daktaras Jonas Leikauskas
   Disertacija: Sąjungos ir sąjunginių respublikų kompetencija autorinės teisės klausimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR teisingumo ministerijos sąjunginis tarybinės teisės mokslo tyrimų in-tasin-tas

 • daktaras Liudvika Leišytė
   Disertacija: Universitetų valdymas ir moksliniai tyrimai. Studija Anglijos ir olandijos universitetų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tventės universitetas

 • daktaras Šviesa Leitonienė
   Disertacija: Marketingo ir finansų valdymo sistemų sąveikos formalizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Rosita Lekavičienė
   Disertacija: Socialinės kompetencijos vertinimo metodologijos modifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.08
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Irena Leliūgienė
   Disertacija: Mokyklos ir socialinės aplinkos pedagoginė vienovė kaip aklėjimo sistemos faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Romualdas Lengvinas
   Disertacija: 9-11 klasių moksleivių profesinio kryptingumo ugdymas diferencijuoto mokymo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Leonavičius
   Disertacija: Aukštųjų mokyklų studentų mokslo ir nemokslo laiko fondo naudojimo tobulinimo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.04.26
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Tadas Leončikas
   Disertacija: Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Lepaitė
   Disertacija: Kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija (verslo studijų atvejis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Virginijus Lepeška
   Disertacija: Savęs suvokimo bendravimo grupėse dinamikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitalija Lepeškienė
   Disertacija: Mokytojų vertybių ir asmenybių ypatumų kitimas geštaltinėse grupėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.16
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Kostas Leščinskas
   Disertacija: techninės pažangos ekonominio efektyvumo didinimo ir spartinimo keliai duonos pramonės sąjunginės respublikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Aleksandras Levinsonas
   Disertacija: Įmonės darbuotojų materialinio skatinimo efektyvumo tyrimas (modeliavimo klausimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: TSRS MA Centrinis Ekonomikos - Matematikos institutas

 • daktaras Kristina Levišauskaitė
   Disertacija: Tekstilinių medžiagų kokybės gerinimo socialinis - ekonominis efektyvumas liaudies ūkio požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ekonomikosinstitutas

 • daktaras Regina Levišauskienė
   Disertacija: Tarptautinių kompanijų susijungimai: konfliktų valdymas padalinių integracijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Andrejus Liachovas
   Disertacija: Tarptautinės civilinės aviacijos saugumo užtikrinimas (teisės aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: TSRS mokslų akademijos Valstybės ir teisės i-tas

 • daktaras Gitana Liaudinskienė
   Disertacija: Teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukaciniai ypatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Rokas Alvydas Liaukonis
   Disertacija: Pabaltijo respublikų miestų dujofikavimo sistemų optimizavimo ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos I.M. Gubkino v. naftos ir dujų pramonės institutas

 • habilituotas daktaras Rokas Alvydas Liaukonis
   Disertacija: Miesto dujų tiekimų sistemų optimizavimas tikimybinio neapibrėžtumo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos I. Gubkino naftos ir dujų pramonės institutas

 • daktaras Šarūnas Liekis
   Disertacija: Tautinių mažumų problemų sprendimas. Žydų autonomijos atveju 1918 - 1925 m.m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.20
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Brandeis universitetas

 • daktaras Arvydas Liepuonius
   Disertacija: Psichologiniai - pedagoginiai klubinių veiklos formų organizavimo ypatumai jaunimo mėgėjiškuose susivienijimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.04
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Vytautas Liesionis
   Disertacija: Žaliojo marketingo strategijos rengimo principų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mantas Liesis
   Disertacija: Eutanazija ir padėjimas nusižudyti: kriminalizavimo ir baudžiamosios atsakomybės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raminta Andrėja Ligeikienė
   Disertacija: Turizmo plėtra ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Lileikis
   Disertacija: Altruisto ugdymo ankstyvojoje jaunystėje tobulinimo prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Agnė Limantė
   Disertacija: Privačių subjektų teisė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ginčijant Europos Sąjungos teisės aktus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.02
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadas Limba
   Disertacija: Elektroninės valdžios paslaugų modeliai: jų taikymo galimybės Lietuvos savivaldybėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Vytautas Lingaitis
   Disertacija: Investicijų efektyvumas plėtojant automobilių kelių infrastruktūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audronė Liniauskaitė
   Disertacija: Psichinio tempo ir laiko suvokimo amžinė dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.23
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Kazimieras Linkevičius
   Disertacija: Muzikinio ugdymo metodai ir forma grojant vaikiškais instrumentais (4-6 metų tarpsnyje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Peter Linnert
   Disertacija: Aktualių menedžmento problemų fenomenologija ir sprendimų bazė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Teresė Nijolė Liobikienė
   Disertacija: Nevyriausybinių organizacijų raida Lietuvoje 1989-2002 m.: Katalikiški šeimos centrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Diana Lipinskienė
   Disertacija: Edukacinė studentą įgalinanti studijuoti aplinka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Ernestas Lipnickas
   Disertacija: Šiuolaikinės kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo kriminalistinės metodikos koncepcija: samprata ir ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Juozas Listavičius
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir analizės tobulinimas vidinės ūkiskaitos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Michail Litvinenko
   Disertacija: Tranzitinio kelių transporto poveikis Lietuvos ūkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Julija Litvinienė
   Disertacija: Bendravimas nepilnoje šeimoje kaip ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinio vystymosi faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liucija Liubickienė
   Disertacija: Specializavimas ir socialistinės visuomeninės gamybos raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Neringa Liubinienė
   Disertacija: Migrantai iš Lietuvos Šiaurės Airijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.08.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Vilmantė Liubinienė
   Disertacija: Studentų ir akademinės intelegentijos tautinis identitetas demokratinių permainų Lietuvoje laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.23
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aušra Liučvaitienė
   Disertacija: Žaliavinio pieno gamybos sektoriaus konkurencingumo vertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Liulčenko
   Disertacija: Socialistinės srovinės gamybos ekonominis efektyvumas (instrumentinės pramonės pagrindu0
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Liutikas
   Disertacija: Tradicinė ir moderni piligrimystė kaip vertybių ir tapatumo išraiška Lietuvos visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mečislovas Lizaitis
   Disertacija: Lietuvos buitinio gyventojų aptarnavimo vystymo planavimo tobulinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Diana Lodienė
   Disertacija: Procesinio požiūrio vystymas organizacijų valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Egidijus Losis
   Disertacija: Procesinės prievartos priemonės baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Vytautas Petras Lubauskas
   Disertacija: Materialinių vertybių apskaita AVS sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Antanas Lubys
   Disertacija: Naujos technikos ekonominis efektyvumas Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elona Lubytė
   Disertacija: Šiuolaikinės dailės sistema ir jos vadyba Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vidmantė Natalija Lujanienė
   Disertacija: Studentų mokslinio darbo valdymo optimizacija statybinio profilio aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Lukaševičius
   Disertacija: Verslas ir apmokestinimo tobulinimo strategija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimgaudas Lukauskas
   Disertacija: Optimalus lengvosios atletikos sporto rungčių suderinimas jaunųjų daugiakovininkų mokyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universiteteas

 • daktaras Alvidas Lukošaitis
   Disertacija: Parlamento institucionalizacijos ir teisėkūros procesas: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.02
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Angelija Lukoševičienė
   Disertacija: Silpnaregių ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos prasminės pusės formavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagoginės mokslų akademijos defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Lukoševičius
   Disertacija: Parengiamojo rusų k. žodyninio kurso šešiamečiams vaikams struktūra ir turinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vincentas Lukoševičius
   Disertacija: Lietuvos buržuazijos socialinės bei ekonominės koncepcijos XIXa. pabaigoje ir XX a. pradžioje (1883-1914m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Lukoševičius
   Disertacija: Darbo drausmės vaidmens didėjimas užtikrinant visuomeninės gamybos efektyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Janina Lukoševičiūtė
   Disertacija: Lietuvos kaimo gyventojų reprodukcijos socialiniai demografiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Marius Aleksas Lukošiūnas
   Disertacija: Objektyvumo problema JAV visuomenės informavimo priemonių teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutė Lukošiūnienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių kalbinio etiketo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Irena Luobikienė
   Disertacija: Jaunimo vartotojiškų orientacijų kaita (1983-1993 m. jaunimo longitiudinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audronė Lupeikienė
   Disertacija: Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jelena Lužanovskaja
   Disertacija: Lyrikos nagrinėjimas paskaitų cikle "Grožinio teksto lingvistinė analizė" nacionalinėje (lietuvių) aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Zigmas Lydeka
   Disertacija: Darbo išteklių paskirstymo socialinės ekonominės problemos ir jo tobulinimas išvystyto socializmo sąlygomis (regioninis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis i-tas

 • habilituotas daktaras Zigmas Lydeka
   Disertacija: Ekonominių sistemų gyvavimo procesų teorinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos univeersitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“