TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

L

 • daktaras Gvidonas Labeckas
   Disertacija: Degalų įpurškimo charakteristikų įtaka šilunos išskyrimui ir dyzelinio variklio su pripūtimu rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Labokas
   Disertacija: Kūnų inercijos momentų nustatynmas priverstinių virpesių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Labudis
   Disertacija: Vienfazių ekranuotų variklių teorija, skaičiavimas ir konstravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aušra Ladygaitė
   Disertacija: Melasos mineralinių druskų įtaka mielių fermentams ir gaminamo etanolio kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos maisto institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rima Ladygienė
   Disertacija: Maisto radioaktyviosios taršos įtakos žmogaus vidinei apšvitai tyrimai, vertinimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ingrida Lagzdinytė
   Disertacija: Objektų vietos duomenų srauto ryšių tinkluose modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.06
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gediminas Lakiūnas
   Disertacija: Išankstinio įtempimo įtaka liaunų centriškai gniuždomų gelžbetoninių elementų pastovumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romanas Lamsodis
   Disertacija: Dirvožeminio - gruntinio vandens ir dirvožemio drėgmės sunkiuose drenuotuose dirvožemiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Helmutas Langas
   Disertacija: Kūginio indentoriaus įspaudimo proceso tyrimas (Kietumo ir stiprumo problemos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alfredas Lankauskas
   Disertacija: Diskretinės veiklos juostos tempimo mechanizmo dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilhelmas Jokūbas Lapėnas
   Disertacija: Žolės džiūvimo intensyvinimas panaudojant elektrokibirkštinį jos apdorojimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aiveta Lapienienė
   Disertacija: Ištekėjimo sąlygų įtaka recirkuliacinės zonos formavimuisi ir teršalų susidarymui besisukančioje srovėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Lapinskas
   Disertacija: Radijo matavimo prietaisų bandymų forsuotame režime sutrumpinimo klaisimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Asta Marija Lapinskienė
   Disertacija: Mangano-cinko cheminių srovės šaltinių gamybos prioritetinių teršalų pagrindimas ir techninių sprendimų kompleksų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Raimond Laptik
   Disertacija: Skruzdžių kolonijų technologijos vaizdams apdoroti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Lašas
   Disertacija: Fotoelektroninio kompensografo dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.11.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Lašas
   Disertacija: Racionalių automatinio skaitymo sistemų sudarymo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Lašas
   Disertacija: Nikelio-fosforo ir geležies-fosforo elektrolitinių dangų padengimo sąlygų ir fizinių-mechaninių savybių tyrimas pritaikant traktorių, automobilių ir ž. ū. mašinų detalių atstatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos žemės ūkio gamybos inžinierių institutas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Lašas
   Disertacija: Prolaktino aktyvumo nustatymas chromatografiniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Lašas
   Disertacija: Žmogaus somatotropino preparatų sukūrimas , jų ištyrimas ir įdiegimas į gamybą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado Technologijos institutas

 • daktaras Vladas Lašas
   Disertacija: Reljefinės markiruotės ženklų vaizdų pirminio optinio - elektroninio apdorojimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduardas Lasauskas
   Disertacija: Sportinio sklandytuvo sparno profilių analizė ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladas Lasavičius
   Disertacija: Trikotažo medžiagos kokybės prognozavimo pagrindai, įvertinus kompleksinių siūlų savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Gediminas Lasys
   Disertacija: Efektyvios kalciohidrosilikatinės termoizoliacinės medžiagos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimgaudas Laucius
   Disertacija: Kompiliatorių internacionalizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Laukaitis
   Disertacija: Garsą absorbuojančių "Silakpor" plokščių, panaudojus smėlio - cemento ir kalkių - smėlio - cemento rišamąją medžiagą, gamybos technologijos ir savybių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Laukaitis
   Disertacija: Technologinių veiksnių įtaka aktyviojo betono formavimo mišinių ir produkto savybėms
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.08
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Laukys
   Disertacija: Plačiajuosčių oscilografų dažninių ir pereinamųjų charakteristikų netiesioginis matavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jadvyga Laukytė
   Disertacija: Mėsos faršinių konservų su baltyminiais kraujo ir pieno preparatais technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Alfredas Laurinavičius
   Disertacija: Kelių cementbetonio mišinių gamybos nepertraukiamo veikimo maišyklėse technologijos parengimas ir vienalitiškumo užtikrinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.02
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Antanas Laurinavičius
   Disertacija: Dvimatės sekos sistemos su dviem laisvės laipsniais dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laimis Laurinavičius
   Disertacija: Neabipusiai AD įtaisai puslaidininkinės magnetoplazmos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Taganrogo V.Kalmykovo radiotechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valdas Stanislovas Laurinavičius
   Disertacija: Analizatorių, fermentinių elektrodų pagrindu sukūrimas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.02.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: SSSR mokslų akademijos mokslo ir technikos susivienijimas

 • daktaras Sigita Laurinčiukaitė
   Disertacija: Lietuvių šnekos atpažinimo akustinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vidas Lauruška
   Disertacija: Operatoriaus rodyklės dvimačių poslinkių elektromagnetinių matavimo keitiklių sudarymo principai ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Ambraziejus Laurutis
   Disertacija: Greitaeigių registravimo įrenginių dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Laurutis
   Disertacija: Virusinių procesų analizė telekomunikacijų tinkluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vincas Laurutis
   Disertacija: Dvimačių akies regėjimo ašių kampinių koordinačių keitiklių sukūrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vincas Laurutis
   Disertacija: Žmogaus žiūros linijos orientavimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.06.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Almantas Laužadis
   Disertacija: Lauko maitinimo šaltinių charakteristikų įtakos į jų suvirinimo savybes tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Ukrainos MA E. Patono suvirinimo institutas

 • daktaras Edvardas Laužinskas
   Disertacija: Besisukančių mazgų sukamųjų virpesių tyrimas juostos pratraukimo mechanizmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Markas Lavrinovičius
   Disertacija: Skaičiavimo technikos elementų patikimumo pagreitintų bandymų metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danielius Lazauskas
   Disertacija: Spausdintų sujungimų trosavimo iteracinių skaičiavimo procesų sukurimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Lazauskas
   Disertacija: Plokščių masyvinių kokilių ilgaamžiškumo padidinimas jų įtempto stovio prie termociklinių apkrovų įvertinimo pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Jurgis Lazauskas
   Disertacija: Lyginių harmonikų segnetoelektrinių elektrinio lauko stiprumo matavimo daviklių - moduliatorių kūrimas, teorinis ir eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Lazauskas
   Disertacija: Pneumokompaktinių siūlų struktūros ir savybių prognozavimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Galina Lebedeva
   Disertacija: Aukštų apsukų forsuotų dyzelių konstrukcinės - unifikuotos eilės stūmoklių formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Altajaus valstybinis technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Sergejus Lebedevas
   Disertacija: Greitaeigio forsuoto dizelio darbo efektyvumo kėlimas specialios paskirties objektinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.25
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Centrinis dyzelių mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Sergejus Lebedevas
   Disertacija: Forsuotų daugiatikslių dyzelių unifikuotų tipų racionalaus techninių charakteristikų lauko formavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.24
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Altajaus valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Alis Lebedys
   Disertacija: Dozavimo mašinų biriems produktams kūrimo teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Evaldas Lebedys
   Disertacija: Duomenų kokybės reikalavimų realizavimas informacinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ramūnas Lebedys
   Disertacija: Magnetinio įrašo aparatų transportavimo mechanizmų techninės diagnostikos metodų ir prietaisų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.11
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Leckas
   Disertacija: Kontaktinių temperatūros matavimų metodų šiluminėse elektrinėse paklaidų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Arvydas Legas
   Disertacija: Tekstilės medžiagų su elastomeriniais poliuretano siūlais termofiksacijos ir dažymo procesų technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.09
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandra Legha
   Disertacija: Irklavimo treniruoklio vandens pasipriešinimo imitavimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vitalis Leišis
   Disertacija: Adhezijų kompozicijų su polimerų atliekomis savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Abramas Leizersonas
   Disertacija: Šilumos atidavimas pavienių ir koridoriškai išdėstytų stačiakampio skerspjūvio strypų skersiniame skysčio sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudmila Lemežonienė
   Disertacija: Skaičiavimo metodų kūrimas asinchroninės mašinos su masyviu feromagnetiniu rotoriumi, kintant maitinimo įtampai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.08
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Raimondas Lencevičius
   Disertacija: Pokoordinatinio metodo grafo - topologinių algoritmų skirtų tinkliniams diskretinės optimizacijos uždaviniams spręsti kūrimas ir tyeimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Vitas Lendraitis
   Disertacija: Membraninio nanopozicionavimo mikroaktiuatoriaus kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Lenkevičius
   Disertacija: Dvisluoksnio spausdinto montažo konstrukcijų banginių trasavimo procedūrų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.13
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytenis Leonas
   Disertacija: Apie vieną optimalų dalimis tiesinio programavimo uždavinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Gražvydas Stanislovas Leonavičius
   Disertacija: Ultragarso parametrų skysčiuose matavimo dažniuose 20kHz -30MHz radioelektroniniai metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Kazimieras Leonavičius
   Disertacija: Varžtinių sujungimų atsparumo mažacikliniam irimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Kazimieras Leonavičius
   Disertacija: Srieginių jungčių ir jungiamų elementų atsparumas cikliniam irimui ir prisitaikomumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.01.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romas Leonavičius
   Disertacija: Melizmų sintezė dirbtinių neuronų tinklais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nataija Lepkova
   Disertacija: Visuomenės paskirties pastatų ūkio valdymo daugiakriterinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Daiva Leskauskaitė
   Disertacija: Naujo biologiškai vertingo rėgštaus pieno produkto gamybos technologijos parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Benonas Jonas Leskauskas
   Disertacija: Kai kurių faktorių įtakos autoklavinių silikatinių gaminių kietėjimo intensifikacijai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Violeta Leškevičienė
   Disertacija: Autoklavinės cementuojančios medžiagos susidarymo kalkių-smėlio mišiniuose, dalyvaujant šarmams, kinetinių dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Levandauskas
   Disertacija: Mūro medžiagos ir jų panaudojimas Lietuvos XIII-XVII a. vidurio statybose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Levinskas
   Disertacija: Kompozicinių medžiagų metalurgijos ir chemijos pramonės atliekų pagrindu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikinis techninis institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Levišauskas
   Disertacija: Pusiauperiodinio technologinio mikrobiologinės sintezės proceso optimalaus valdymo algoritmų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Levišauskas
   Disertacija: Inžinieriniai biotechnologinių procesų optimizavimo ir valdymo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Levišauskienė
   Disertacija: Mikroprogramuojamų struktūrų automatizuoto projektavimo programinių priemonių tyrimas ir sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Borisas Levitas
   Disertacija: Pikosekundinio diapazono stroboskopinių transformatorių įėjimo įrenginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edmundas Levitas
   Disertacija: Aeracinio kanalo eksperimentiniai tyrimai pusiau gamybinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Liaudinskas
   Disertacija: Amortizacinės sistemos su adaptyviosiomis grandimis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Liaukonis
   Disertacija: Kūlimo ir separacijos procesų tyrimas, nuimant raudonųjų dobilų sūklažoles kombainais ir surenkant galvenas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Laimutis Liepa
   Disertacija: Dizelinių variklių purkštuvų pralaidumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vaidas Liesionis
   Disertacija: Miesto ekonomiško automobilio koncepcijos kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.28
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Antanas Liesis
   Disertacija: Atsitiktinių neuroninių tinklų aktyvumo ir informacinių galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Volodymyr Lietunov
   Disertacija: Formos apkrovos ciklo asimetrijos įtaka mažai legiruoto plieno paviršiniams įtrūkiams, lenkiant žemoje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Ukrainos mokslų akademijos Stiprio problemų institutas

 • daktaras Leopoldas Limanauskas
   Disertacija: Rotorinių vibrovariklių su žiediniais vibrosužadintojais kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Jonas Limba
   Disertacija: Didėjančių pervežimų aprūpinimo, etapiškai derinant autokelius ir geležinkelius, klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos geležinkelių transporto institutas

 • daktaras Jonas Bronislavas Linartas
   Disertacija: Frezuotų durpių pneumatinio transportavimo įvairaus profilio horizontaliuose vamzdžiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Leonas Lindišas
   Disertacija: Tiesinio programavimo metodų panaudojimas tampriai-plastiškų santvarų skaičiavimui įvertinant strypų pastovumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Olga Lingaitienė
   Disertacija: Transporto priemonių poreikio modeliavimas krovinių vežimo logistikos grandyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Povilas Lingaitis
   Disertacija: Stambianuolaužų gruntų tankinimo mašinų tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado politechnikos institutas ;

 • habilituotas daktaras Leonas Povilas Lingaitis
   Disertacija: Labai efektyvių darbo padargo kūrimo pagrindai mašinoms, skirtoms automobilių kelių šlaitams tvirtinti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos V.Kuibyševo inžinerinis statybos institutas ;

 • daktaras Ernesta Liniauskienė
   Disertacija: Aplinkos, palankios gyvuliui šaltoje karvidėje, formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Toleslovas Jonas Linkevičius
   Disertacija: Briketų gamybos proceso panaudojant durpių hidrolizės nehidrolizuotų likučių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Linkevičiūtė
   Disertacija: Elektros energetikos įrenginių kokybės ir patikimumo tyrimas kombinuotais dirbtinių neuronų tinklų ir neraiškių aibių modeliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vitas Linonis
   Disertacija: Būgninio magnetinės atminties įrenginio su dvivarikline pavara dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Leonas Lipeika
   Disertacija: Autoregresijos tipo atsitiktinių sekų savybių pasikeitimų nustatymo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.31
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Joana Lipeikienė
   Disertacija: Atsitiktinių autoregresijos - slenkančio vidurkio sekų savybių pasikeitimo momento nustatymo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Lipinskas
   Disertacija: Gaisro kilimo vietos nustatymas pagal medinių konstrukcijų apanglėjimą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arūnas Lipnickas
   Disertacija: Sprendimų sujungimas multiklasifikatorių sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aurimas Lisauskas
   Disertacija: Šilumos ūkio įmonių veiklos raidos tyrimas ir efektyvumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Lisauskas
   Disertacija: Tiesiaeigių asinchroninių variklių nesimetrinių režimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Narimantas Listopadskis
   Disertacija: Skaičiavimo tinklų komunikacinių protokolų tyrimo priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos elektronikos ir skaičiavimo technikos instuttas

 • daktaras Vladimir Liubarskij
   Disertacija: Smulkinto šieno džiovinimo aktyviosios ventiliacijos metodu sluoksnyje proceso tyrimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Arvydas Liubinas
   Disertacija: Lėtų greičių preciziniai manipuliatoriai su vibropavaromis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Liubinskas
   Disertacija: Iš dalies homogenizuoto pieno panaudojimas fermentinių sūrių gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Liukaitis
   Disertacija: Klijuotinių sujungimų iš avalynėje naudojamų minkštų stambiamolekulinių medžiagų įtempimų ir stiprumo šlyčiai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Liukaitis
   Disertacija: Minkštų polimerinių medžiagų konstrukcijų įtempimų ir deformacijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Napoleonas Liutikas
   Disertacija: Kintamų fizinių savybių įtaka šilumos mainams plokščiame kanale tekant klampiam skysčiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.13
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Agnius Liutkevičius
   Disertacija: Komponentiniu vykdomuoju modeliu pagrįstas įterptinių sistemų programinės įrangos kūrimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Liutkevičius
   Disertacija: Rūgščios grietinėlės sviesto gamybos technologinio proceso intensifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Mindaugas Lodo
   Disertacija: Metmenų iš triacetatinių siūlų pratampos šlichtavime analizė ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Loginovas
   Disertacija: Laivų varytuvų besisukančių detalių sandariklių ilgaamžiškumo konstrukciniai ir technologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Centrinis laivų statybos technologinis mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Audrius Lopata
   Disertacija: Veiklos modeliu grindžiamas kompiuterizuotas funkcinių vartotojo reikalavimų specifikavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Tadeuš Lozovski
   Disertacija: Optinės informacijos nešiklių fotoelektrinių parametrų radiotechninių matavimo metodų tyrimas ir paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Tadeuš Lozovski
   Disertacija: Neardantys metodai ir įrenginiai didelės varžos sluoksnių charakterizavimui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.02.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vroclovo politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Lubianskis
   Disertacija: Požeminių vandentiekio sistemų tyrimas ir metodai jų efektyvumui didinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Talino Politechnikos institutas

 • daktaras Bronislavas Lubys
   Disertacija: Fizikinių - cheminių karbamido nitrato savybių tyrimai ir taikymas gaunant azoto - fosforo trąšas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.08
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdas Lukauskas
   Disertacija: Krovinių srautų įtaka uostų plėtrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.05
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Lukianas
   Disertacija: Žemės paviršiaus nuolydžio įtakos atstumas tarp drenų tyrimai Lietuvos TSR priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos hidromelioracijos institutas

 • daktaras Robertas Lukočius
   Disertacija: Dirbančio žmogaus funkcionalumo stebėsenos sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Lukošaitis
   Disertacija: Acetatinių oru supintų siūlų ir gaminių iš jų struktūros ir mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elena Natalija Lukoševičienė
   Disertacija: Tekstilės medžiagų, dubliuotų su porolonu terminiu būdu, eksploatacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Ona Lukoševičienė
   Disertacija: Automobilio manevro, kaip priemonės užvažiavimui ant pėsčiojo išvengti, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.17
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas ;

 • habilituotas daktaras Ona Lukoševičienė
   Disertacija: Sistemos "Žmogus-automobilis-kelias-eismo aplinka" aktyvus saugumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.11.16
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kijevo automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Antanas Lukoševičius
   Disertacija: Vibropavarų su sudėtiniais pjezokeitikliais sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Lukoševičius
   Disertacija: Lenkiamų armuoto keramzitbetonio elementų savybių ir ypatumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Arūnas Lukoševičius
   Disertacija: Ultragarsių radijo matavimo prietaisų plačiajuosčių matavimo grandinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.07
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Arūnas Lukoševičius
   Disertacija: Plačiajuostės ultragarsinės diagnostikos sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.10.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Česlovas Kęstutis Lukoševičius
   Disertacija: Automobilinių detalių metalizuoto sluoksnio sukibimo su pagrindu stiprumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonardas Kęstutis Lukoševičius
   Disertacija: Kryptingo įpūtimo įtaka turbulentinio srauto charakteristikoms ir šio srauto sąveika su kanalo sienelėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.23
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Vaidas Lukoševičius
   Disertacija: Transporto priemonių rėmų stiprumo ir deformuojamumo prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valdas Lukoševičius
   Disertacija: Išmetamų kenksmingų medžiagų slopinimas forsuotose dujų - mazuto katilų kūryklose zoninio vandens įpurškimo būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Talino politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Lukoševičius
   Disertacija: Matematinių metodų ir šiuolaikinių skaičiavimo priemonių naudojimas kai kurių rūšių geodezijos tinklams išlyginti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Kęstutis Lukošiūnas
   Disertacija: Dirvos purenimo vertikaliais rotoriais tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Andrius Lukošius
   Disertacija: Matavimų rezultatų patikimumas tiriant statybinių medžiagų degumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kęstutis Lukošius
   Disertacija: Naujas vienpusio konstrukcijų kaitinimo metodas ir jo taikymas prognozuojant atitvarinių konstrukcijų atsparumą ugniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stasė Irena Lukošiūtė
   Disertacija: Nuplėšiamos metilolpoliamidinės dangos ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladislava Lukšytė
   Disertacija: Juosta traukiančio mechanizmo su dujine trauka dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrej Lunev
   Disertacija: Optoelektroninių analoginių - skaitmeninių keitiklių modeliavimas, analizė ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Sigitas Lunkevičius
   Disertacija: daugiakriterinis kaimo statinių investicinių projektų efektyvumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stefa Lynikienė
   Disertacija: Daržovių sėklų rūšiavimo proceso vainikinio išlydžio elektriniame lauke tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas ,Lietuvos žemės ūkio universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“