Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

M

 • daktaras Renata Macaitienė
   Disertacija: Diskrečios ribinės teoremos bendrosioms Dirichlė eilutėms.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Mačanskaitė
   Disertacija: Pasaulio vaizdas ir diskurso struktūra Antano Škėmos romane "Balta drobulė"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Stanislovas Feliksas Mačanskas
   Disertacija: Mokslinio ir socialinio kritiškumo pasireiškimas lietuvių tautosakoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.07.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Macas
   Disertacija: Hemodinamikos rodiklių vertė prognozuojant ūminio miokardo infarkto eigos ypatumus, komplikacijų riziką bei gydymo efektyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Augustinas Maceika
   Disertacija: Technologijų perdavimo vadyba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Evaldas Maceika
   Disertacija: Biolodiškai aktyvių radionuklidų sklidimo biosferoje modelis ir eksperimentinis 137 Cs bei 90 Sr pernašos parametrų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos unversitetas

 • daktaras Kazimieras Vytautas Maceika
   Disertacija: Matavimo impulsų formavimas, suspaudžiant videoimpulsų serijas dispersinėmis linijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vanda Maceikienė
   Disertacija: Priskiepijimo proceso vinilo monomerų prie fotosensibilizuoto kolageno tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutė Regina Mačėnienė
   Disertacija: Kai kurie medicininiai socialiniai gimstamumo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vidmantas Mačerauskas
   Disertacija: Produkcijos kokybės valdymo sistemų semiotinių modelių tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jogaila Mačerinskas
   Disertacija: Pereinamųjų procesų tyrimas vienfaziuose ir trifaziuose keitikliuose juos įjungiant
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.12
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Slovakijos aukštoji technikos mokykla Bratislavoje

 • daktaras Aida Mačerinskienė
   Disertacija: Turistų statinių sistemos plėtros modelio sukūrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Mačerinskienė
   Disertacija: Aukštosios mokyklos ryšio su gamyba tobulinimo socialiniai - ekonominiai aspektai regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Mačernienė
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas prietaisų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Mačernius
   Disertacija: Informacinių skaičiavimo centrų technologinių procesų organizavimo ir valdymo tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos statistikos i-tas

 • daktaras Ingrida Mačernytė
   Disertacija: Garantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Macevičius
   Disertacija: Šventoji ir jos nuotakis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1951.05.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Macevičius
   Disertacija: Lietuvos upių hidrologinių charakteristikų skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.12.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Macevičiūtė
   Disertacija: UNESCO įtaka vystant tarptautinį bendradarbiavimą bibliotekininkystės srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.23
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Natalija Liucija Macevičiūtė
   Disertacija: Staigių ikistacionarinių mirčių nuo ūminio miokardo infarkto ir ūminio koronarinio nepakankamumo tyrimas ir jų apskaitos reikšmė Kauno miesto epidemiologinių išeminės širdies ligos tyrimų sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aleksandra Machniova
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo upių nuotėkio formavimosi sąlygos ir prognozės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jevgenij Machovenko
   Disertacija: Nelietuviškų žemių teisinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Machtejeva
   Disertacija: 1-Alkil-, 1-arilheksahid ropirimidinų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Machtejevas
   Disertacija: Stacionariųjų fazių, atskiriančių chiralinius junginius, sintezė bei apibūdinimas skysčių chromatografijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nemira Mačianskienė
   Disertacija: Anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijos: psichopedagoginės dimensijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • daktaras Regina Mačianskienė
   Disertacija: Kalcio kanalų blokatorių veikimo į elektromechaninį varlės miokardo aktyvumą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos A. Bogomolco fiziologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vitalija Maciejauskienė
   Disertacija: Lietuvių pavardžių susidarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vitalija Maciejauskienė
   Disertacija: Lietuvių pavardės: raida ir kilmė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.03.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jurgita Macienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos deminutyvų stilistika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Jurgita Macijauskaitė-Bonda
   Disertacija: Vaikas lietuvių pasakose ir sakmėse:palikuonis ir ypatingas žmogus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.20
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Jūratė Macijauskienė
   Disertacija: Pagyvenusių žmonių lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ypatumai ir jų įtaka gyvenimo kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Marijona Rasa Macijauskienė
   Disertacija: Specialiųjų profesinių technikos mokyklų moksleivių asmenybė ir jos formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis teisėtumo ir teisėtvarkos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alis Mačikėnas
   Disertacija: Rezistyvinių sluoksnių parametrų optimizavimas joninės implantacijos ir akustinio poveikio metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos elektronikos institutas

 • daktaras Eugenijus Mačikėnas
   Disertacija: Skaitmeninių įrenginių projektavimo vidutinės integracijos universalių loginių modulių bazėje metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos inžinerinis fizikos institutas

 • daktaras Arvydas Mačiokas
   Disertacija: Žiedadulkių biologiškai aktyvių junginių tyrimas ir jų pritaikymo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos V.Kuprevičiaus eksperimentinės medicinos institutas

 • daktaras Irena Mačionienė
   Disertacija: Varškės ir fermentinių sūrių mielės: technologiniai ir fiziologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos maisto institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Virginija Mačionienė
   Disertacija: Besimptomis hepatitas B tarp medikų: dažnumas, rizikos veisniai ir skiepijimosi veiksmingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Macionis
   Disertacija: Apibendrinta Grino funkcija ir kai kurių dviejų taškų kraštinių uždavinių išsprendžiamumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutis Leonas Mačionis
   Disertacija: Juostos pratraukimo mechanizmo vedančiojo veleno atramose pasipriešinimo momento sukimuisi tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zenonas Mačionis
   Disertacija: Anioninė polimerizacija gautų stirolio, alfa-metilstirolio ir cikloheksadieno-1,3 polimerhomologų ir jų mišinių klampumo, spūdumo ir fluorescencijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Mačiuitis
   Disertacija: Informacinis RAPS įmonių ir organizacijų valdymo organų aprūpinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos finansų in-tas

 • daktaras Saulė Mačiukaitė-Žvinienė
   Disertacija: Nevyriausybinės organizacijos Baltijos šalyse: įtaka demokratijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Aurimas Mačiukas
   Disertacija: Griaučių raumenų aktyvacijos ir nuovargio sąveika maksimalaus intensyvumo krūvio ir atsigavimo po jo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Albinas Algimantas Mačiulaitis
   Disertacija: Starbro kroso mėsinių linijų vištų derinimosi tyrimas broilerių gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.13
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Česlovas Mačiulaitis
   Disertacija: GaInSb kristalų ir gilių p-n sandūrų Ga gavimo zoninio lydymo temperatūros gradiento metodu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Mačiulaitis
   Disertacija: Lazerinio spinduliavimo subabliacinis režimas ir jo panaudojimas otorinolaringologijoje kraujavimų gydymui ir profilaktikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sankt Peterburgo I. Pavlovo medicinos institutas

 • daktaras Romaldas Mačiulaitis
   Disertacija: Rekombinacinių baltymų interferono @, interferono y, augimo hormono ir eritropoetino @ farmakologinio aktyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Mačiulaitis
   Disertacija: Keraminių apdailos plytų atsparumo šalčiui tyrimai modeliuotose eksploatacijos sąlygose ir jo įvertinimo metodų paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Mačiulaitis
   Disertacija: Sienų keramikos gaminių eksploatacinio atsparumo šalčiui ir ilgaamžiškumo prognozavimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.07.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Elena Mačiulaitytė
   Disertacija: Valstybės finansų ekonometrinis modeliavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Regina Mačiulevičienė
   Disertacija: Vaisiaus kraujotakos tyrimų vertė blužnies ir vidurinėje smegenų arterijose rezus izoimunizacijos atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Artūras Maciulevičius
   Disertacija: Ultragarsinio metodo defektams aptikti didelių matmenų konstrukcijose ir jų parametrams išmatuoti sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurgis Maciulevičius
   Disertacija: Mechaniškai nevienalyčių nesimetrinių suvirintų sujungimų atsparumas mažacikliniam deformavimui ir suirimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Maciulevičius
   Disertacija: Optinių dangų ir lazerinių elementų šviesos sklaida plačiame spektro ruože
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimondas Maciulevičius
   Disertacija: Vario sulfidinių sluoksnių susidarymas ant poliamido panaudojant politionines rūgštis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasys Maciulevičius
   Disertacija: ESM mikroprograminių automatų kombinacinių schemų automatizuotas loginės sintezės iš loginių elementų tipo 133, 155 metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marytė Maciulevičiūtė
   Disertacija: Šakinių ir teritorinių principų derinimo problemos kuriant ir tvarkant socialinę infrastruktūrą Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Kornelija Mačiulienė
   Disertacija: Seksualinė prievarta ir jos pasekmės reprodukcinei moterų sveikatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rita Mačiulienė
   Disertacija: Tarptautiniai ryšiai kaip Lietuvos akademinės bendruomenės struktūrinės kaitos veiksnys: Tempus programos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Mačiulis
   Disertacija: Architektūros tektoninių formų ir monumentaliosios tapybos sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos skulptūros ir architektūros in-tas

 • daktaras Algirdas Mačiulis
   Disertacija: Konvergavimo greičio įverčiai aritmetinių funkcijų integralinėse ribinėse teoremose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alminas Mačiulis
   Disertacija: Lietuvos geležinkelių transporto plėtros strategijos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audris Mačiulis
   Disertacija: Kraujo srauto modelis ir jo taikymas diagnostinėms sistemoms tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dangiras Mačiulis
   Disertacija: Lietuvos valstybės kultūros politika 1927-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Mačiulis
   Disertacija: Šiuolaikinės katalikybės evoliucija Tarybų Sąjungoje (Lietuvos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Nerijus Mačiulis
   Disertacija: Revalvacinių spekuliacinių atakų prognozavimas ir jo implikacijos valiutų kursų rizikos draudimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Valentinas Mačiulis
   Disertacija: Maniakinės depresinės psichozės katamnezinio tyrimo duomenys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vita Mačiulskienė
   Disertacija: Skirtingų diagnostikos metodų reikšmė, nustatant vaikų dantų ėduonies paplitimą ir intensyvumą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.05
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Petras Mačiulskis
   Disertacija: Neuroendokrininės sistemos organų morfologiniai ir funkciniai pakitimai esant medžiagų apykaitos sutrikimams pas aukšto produktyvumo karves
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Maskvos K.Skriabino veterinarijos akademija

 • daktaras Vidmantas Mačiulskis
   Disertacija: Lietuvininkų etninė choreografija: regioninis savitumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.10
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jurgita Mačiulytė
   Disertacija: Agrarinės transformacijos Lietuvos kaimiškose teritorijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Montpellier III universitetas

 • daktaras Kristina Mačiulytė
   Disertacija: Švietimo idėjos XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės proginiuose pamoksluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Angelė Mačiulytė
   Disertacija: Palyginamasis higieninis darbo sąlygų įvertinimas levomicetino pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos darbo higienos ir profesinių susirgimų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Leonas Laimutis Mačiūnas
   Disertacija: Klinostatikos poveikis gydant opaligę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Laimutis Mačiūnas
   Disertacija: Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ulcerogenezinės zonos etiopatogenezė, klinika ir chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.09.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Žaneta Mačiūnienė
   Disertacija: Adaptuotų aerobikos pratybų poveikis nėščiosios organizmui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • habilituotas daktaras Zygmunt Mackevič
   Disertacija: Histocheminis bei elektroninis mikroskopinis jūrų kiaulyčių žvaigždėtojo mazgo neuronų tyrimas normoje ir keičiant katecholaminų kiekį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Zygmunt Mackevič
   Disertacija: Skaidulinio kalogeno metabolizmo analizė bei fibrozavimo farmakologinio valdymo prielaidų parengimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.04.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS medicinos MA žmogaus morfologijos institutas

 • daktaras Dzidra Janina Mackevičienė
   Disertacija: Diacetatinių ultrafiltracinių tuščiavidurių pluoštų ir plėvelių gavimo proceso sudarymas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Chemijos pramonės ministerijos mokslinis gamybinis susivienijimas "Chimvolokno"

 • daktaras Guoda Liucija Mackevičienė
   Disertacija: Lietuvos plačiažnyplių ir siauražnyplių vėžių fiziologinės ir biocheminės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Magdelena Mackevičienė
   Disertacija: Triacetatinių ir triacetatinių-kaproninių pneumosupintų netekstūruotų ir tekstūruotų siūlų fizinių mechaninių savybių ir struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Mackevičius
   Disertacija: Lietuvos teatrų muzikinių spektaklių scenografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Mackevičius
   Disertacija: Produkcijos savikainos analizės operatyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Mackevičius
   Disertacija: Produkcijos savikainos kalkuliavimo raidos palyginamoji analizė Europos ESPT šalyse
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1977.06.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Mackevičius
   Disertacija: Smėlinių gruntų stiprinimo netoksiška derva metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto N. Gersevanovo požeminių statinių ir pagrindų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tomas Mackevičius
   Disertacija: Alternatyvos laisvės atėmimo bausmei ir jų realizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Vigirdas Mackevičius
   Disertacija: Perėjimas prie ribos Markovo procesų optimaliojo stabdymo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vigirdas Mackevičius
   Disertacija: Simetrinių stochastinių diferencialinių lygčių ir integralų tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Mackevičius
   Disertacija: Prekių atsargos ir jų normavimas didmeninėje prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Mackevičius
   Disertacija: Supraventrikulinių tachikardijų ir retinančio kardiostimuliatoriaus kompiuterinis maketavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jūratė Mackevičiūtė
   Disertacija: Žmogaus ir gamtos santykio problema modernybės ir postmodernybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Raminta Mackevičiūtė
   Disertacija: Paauglių sportinio ugdymo teniso pratybomis tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Rimutė Mačkinaitė
   Disertacija: Mikromicetai - liucernų pašaknio puvinių sukelėjai ir jų biologinės savybės Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Putinas Kaributas Mačkus
   Disertacija: Erdvinio krūvio ribojamų srovių didelės varžos puslaidininkiuose su lokaliniais lygiais mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Macnoriūtė
   Disertacija: Stiliaus elementai tapyboje ir jų sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Jurijus Maculevičius
   Disertacija: Piliečiai kaip tarybinės socialinio aprūpinimo teisės subjektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Nerijus Maculevičius
   Disertacija: Racionalaus rezervavimo laipsnio ekonominis pagrindimas formuojant gamybines programas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Steponas Maculevičius
   Disertacija: Žemės ūkio gyvenviečių apželdinimo efektyvumo didinimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.22
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Maskvos miškų technikos institutas

 • daktaras Jan Macutkevič
   Disertacija: Mišriųjų betaino fosfato betaino fosfito, CuInP2(SXSe1-X)6 kristalų bei PMN-PZN-PSN keramikų plačiajuostė dielektrinė spektroskopija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Mačys
   Disertacija: Miokardo perfuzijos ir kontrakcinės funkcijos įvertinimas radionuklidinės kompiuterinės tomografijos metodu bei prognozė po chirurginės revaskulizacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Arvydas Mačys
   Disertacija: Studentų kryptingo fizinio rengimo efektyvumas ugdant ir didinant jų psichofiziologinių funkcijų pastovumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Gediminas Mačys
   Disertacija: Turbulentinių šilumos pernešimo stambaus mastelio struktūromis laisvų gradientinių tekėjimų automodelinėje dalyje vietinių charakteristikų skaičiavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.07.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Jonas Mačys
   Disertacija: Herbicidų veikimas priklausomai nuo azoto trąšų, miežių sėklos normos ir kukurūzų sėjos būdo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Juvencijus Mačys
   Disertacija: Neklasikinės ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Magyla
   Disertacija: Kukurūzų atsėliavimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Tomas Magyla
   Disertacija: Ekspertinis metodas elektroninėse eismo valdymo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saleh Mahamad Ali
   Disertacija: Fitoplantono struktūrinių-fukcinių charakteristikų kintamumas makrofitų savašyne (Možaisko vandens saugyklos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.V.Lomonosovo universitetas

 • daktaras Stanislava Maikštėnienė
   Disertacija: Minimalus pavasarinis priešsėjinis dirbimas miežiams sunkaus priemolio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.05
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Evaldas Jonas Majauskas
   Disertacija: Plokščių masyvinių kokilių ilgaamžiškumo padidinimas jų įtempto stovio prie termociklinių apkrovų įvertinimo pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Majauskas
   Disertacija: Lyginamojo slėgio ir nusidėvėjimo ant norago paviršiaus ariant pasiskirstymo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.06.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos mašinų mokslo institutas

 • daktaras Lina Majauskienė
   Disertacija: Mokyklos socialinio pedagogo veiklos bendros struktūros paieška skirtinguose kontekstuose (Lietuvos ir Vokietijos atvejų lyginimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Majauskienė
   Disertacija: Dvimačių akies regėjimo ašių kampinių koordinačių keitiklių sukėrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Ona Majauskienė
   Disertacija: Ortotropijos ir mikrotropijos klinikiniai ypatumai, esant vienpusei ambliopijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Odesos ak. V. Filatovo akių ligų ir audinių terapijos MTI

 • daktaras Stanislav Majevski
   Disertacija: TSRS statybos banko respublikinės kontoros integruota duomenų apdorojimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos finansų institutas

 • daktaras Daiva Majienė
   Disertacija: Širdies raumens permeabilizuotos skaidulos kaip mitochondrijų struktūros ir funkcijos in situ tyrimo objektas normos ir išemijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dalius Makackas
   Disertacija: Agregatinio metodo taikymas realiojo laiko sistemų funkcijonavimo charakteristikoms įvertinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Asta Makaravičiūtė
   Disertacija: Tręšimo ir laikymo sąlygų įtaka skirtingų veislių bulvių, skirtų perdirbimui, biocheminių parametrų pokyčiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Violeta Makarevičienė
   Disertacija: Rapsų aliejus riebalų rūgščių etilesterio gavimas, vartojimas degalais ir poveikis aplinkai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Algirdas Makarevičius
   Disertacija: Ekonominė mintis Lietuvoje feodalinio ūkio irimo ir kapitalistinių santykių formavimosi sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Makarevičius
   Disertacija: Probleminis straipsnis kaip angliškojo laikraščio žanras (lingvostilistinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos Moriso Torezo valstybinis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Kazimieras Vaclovas Makarevičius
   Disertacija: Mintinio eksperimento vieta moksliniame pažinime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Rimantas Makarevičius
   Disertacija: Nestacionarių pernešimo procesų regeneracinio šilumos siurblio mainų elementuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Vidas Makarevičius
   Disertacija: Antikorozinės dangos ataktinio propileno pagrindu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vincentas Makarevičius
   Disertacija: Koridorinių pluoštų aptekėjimo ir šilumos mainų įvairių skysčių srautuose procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vincentas Makarevičius
   Disertacija: Konvektyvinių šilumos mainų, esant bet kokiam fizinių ir pernešimo parametrų kitimui, dėsningumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.03.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Joana Makari
   Disertacija: Lietuvos vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, gyvenimo kokybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.06
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jūratė Makariūnaitė
   Disertacija: Fosfolipazinių kompleksų iš Bacillus cereus chromatografinis išskyrimas ir individualių fermentų charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Makariūnas
   Disertacija: Reakcijų (alfa,alfa),(alfa,p),(alfa,d) ir (alfa,t) su ličio branduoliais mechanizmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos fizikos ir technikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Makariūnas
   Disertacija: Elektrono pagavimo ir konvertuotų branduolinių elektromagnetinių šuolių tikimybių pokyčių tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Dalia Makariūnienė
   Disertacija: Priemaišinių jodo atomų kristaluose tyrimas sutrikdytų kryptinių koreliacijų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Makarova
   Disertacija: Argumentavimo technika šiuolaikiniame rusų ir lietuvių politiniame diskurse (remiantis metiniais 2000-2007 m. prezidentų kreipimaisis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Makarskaitė
   Disertacija: Gamtotyrinės veiklos ypatumai papildomojo ugdymo sistemoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vadimas Makaryčev
   Disertacija: Elektrofotografinio vaizdo formavimo proceso daugiasluoksnėse struktūrose su krūvių kaupimu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Justinas Makauskas
   Disertacija: Mašinų traktorių parko našaus naudojimo Lietuvos TSR kolūkių žemdirbystėje rezervai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado žemės ūkio i-tas

 • daktaras Saulius Makauskas
   Disertacija: Skirtingų šėrimo technologijų įtaka karvių produktyvumui ir ekonominiams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Vilma Makauskienė
   Disertacija: Logopedinės pagalbos mikčiojantiems moksleiviams modeliavimas į vaiką orientuoto ugdymo paradigmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Romualdas Makaveckas
   Disertacija: Helio, azoto ir jų mišinių klampos eksperimentinis tyrimas prie paaukštintų slėgių ir temperatūrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Edvardas Makelis
   Disertacija: Įvairių fosforo trąšų formų, dozių ir tręšimo būdo efektyvumas Vidurio Lietuvos velėniniuose karbonatiniuose dirvožemiuose priklausomai nuo dirvožemio turtingumo fosforu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.02
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Nikolajus Makmakas
   Disertacija: Prietaisas skirtas suvirinimo srovės moduliavimui indukciniais energijos kaupikliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.02
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos E. Patono elektrosuvirinimo institutas

 • daktaras Stanislovas Jonas Maknavičius
   Disertacija: Vaikų tarpuplaučio navikų chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Maknickas
   Disertacija: Deformuojamo erdvinio kūno tampriųjų savybių modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zita Maknickienė
   Disertacija: Geltonžiedžių pašarinių lubinų auginimo mišiniuose defoliacijos, desikacijos ir augimo reguliatorių įtaka sėklų derliui ir kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Maknys
   Disertacija: Pagrindinių superlaidininko charakteristikų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valerij Makrov
   Disertacija: Interpoliaciniai, integriniai televiziniai analoginiai skaitmeniniai keitikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.06
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Simona Makselienė
   Disertacija: Hezichastų kontroversija vėlyvojoje Bizantijoje: filosofinis ir teologinis aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanina Danutė Maksimaitienė
   Disertacija: Radioaktyvaus fosforo (P ) taikymas gimdos kaklelio susirgimų diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Elvyra Maksimaitienė
   Disertacija: Produkcijos savikainos mažinimo ir rentabilumo didinimo galimumai Lietuvos TSR maisto pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Maksimaitis
   Disertacija: Karinių ir policinių organų vaidmuo, slopinant revoliucinį judėjimą Lietuvoje 1919-1926 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Maksimaitis
   Disertacija: Lietuvos buržuazinė valstybė (1919-1940). Istorinė teisinė studija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Maksimavičius
   Disertacija: "Ro - Ro vežimų tyrimai Baltijos jūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.05
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jurij Maksimov
   Disertacija: Centrinio Vakarų Atlanto žuvų elgsenos ekologiniai - funkcionaliniai ypatumai, apsprendžiantys elektrifikuotų tralų sugavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.08.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis žuvininkystės okeanografijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zita Makštelienė
   Disertacija: Vaisių - uogų vynų gamybos proceso tyrimas Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Gruzijos sodininkystės, vynuogių ir vyno mokslo tyrimų institutas

 • daktaras JURGITA MAKŠTIENĖ
   Disertacija: Skydliaukės karcinomų morfologinės charakteristikos savitumų ir jų diagnostikos kriterijų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Makštutis
   Disertacija: Statybos - remonto pagrindinių fondų aktyviosios dalies panaudojimo gerinimo metodiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P.Toljačio inžinerinis ekonomikos in-tas

 • habilituotas daktaras Antanas Makštutis
   Disertacija: Valdymo ir savivaldos integracijos formos ir modeliai Lietuvos ir TSRS liaudies ūkyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.04.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio in-tas

 • daktaras Inga Maksvytienė
   Disertacija: Ekonomijos masto poveikio įmonės konkurenciniams pranašumams modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.01
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Arūnas Maksvytis
   Disertacija: Moterų vainikinių arterijų aterosklerozės sąsajos su kraujo serumo lipidais, apolipoproteinais A-1 ir B bei ABO sistemos kraujo grupėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algė Makulavičienė
   Disertacija: Išsklaidžius stebuklų pasaulio kerus. Pasakų socialinių funkcijų kaita istorijos raidoje ir jų sunaikinimas pramogų industrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lenkijos Mokslų akademijos Filosofiojos ir sociologijos institutas

 • daktaras Ričardas Makuška
   Disertacija: (Met)akrilo nitrilo ir (met)akrilo rūgšties kopolimerizacijos dimetilsulfoksido-vandens tirpaluose ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdemaras Makutėnas
   Disertacija: Lietuvos pieno perdirbimo įmonių pertvarkymo ekonominis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.04.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Daiva Makutėnienė
   Disertacija: Lietuvos maistinių grūdų rinkos regulavimas ir jo tobulinimas, sekiant narystės Europos Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Daiva Makutėnienė
   Disertacija: Stogų renovacijos modeliavomas intelektinėse projektavimo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ričardas Malaiška
   Disertacija: Pagrindiniai Birkgofo sistemų dinamikos uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: P.Lumumbos tautų draugystės universitetas

 • daktaras Birutė Malaiškaitė
   Disertacija: Kobalto fiziologinis vaidmuo organizme ir jo įtaka žąsų produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.05.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Malaiškienė
   Disertacija: Nauji keraminių gaminių svarbiausių charakteristikų ir technologinių parametrų reguliavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alvydas Malakauskas
   Disertacija: Trichineliozės molekulinė epidemiologija Lietuvoje ir Trichinella genotipų biologinės charakteristikos žiurkėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Karališkasis veterinarijos ir žemės ūkio universitetas

 • daktaras Kęstutis Malakauskas
   Disertacija: Biogeninių aminų kiekio palyginamoji charakteristika iškvepiamo oro garų kondensate ir bronchoalveoliariniame lavaže ligoniams, sergantiems lėtinėmis nespecifinėmis plaučių ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sąjunginis pulmonologijos MTI

 • daktaras Martynas Malakauskas
   Disertacija: Betono su pakartotinai maltu mišiniu smėlio portlandcementu stiprumas ir deformatyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Malakauskas
   Disertacija: Žvėrienos cheminiai ir biologiniai rizikos veiksniai ir jų keliamos rizikos vartotojų sveikatai įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.12
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Povilas Malakauskas
   Disertacija: Lokaliai sužadintos SAD magnetoplazminės bangos puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Antanas Malakauskas
   Disertacija: Endometritu sergančių karvių racionalūs gydymo metodai, atsižvelgiant į etiologinį faktorių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.17
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Stavropolio žemės ūkio in-tas

 • daktaras Vytenis Malakauskas
   Disertacija: Interfeiso APS - robotizuota gamyba projektavimo metodikos ir programinių priemonių ištyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Birutė Elena Malamienė
   Disertacija: Bakterijų, dirvožemio ir augalų tarpusavio ryšys rytų Lietuvos šlaituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Malcienė
   Disertacija: Išsėtinė sklerozė: epidemiologija ir sergančiųjų gyvenimo kokybė Kauno mieste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Mariana Malcienė
   Disertacija: Lietuvos kino istorijos apybraiža
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Dalius Malcius
   Disertacija: Vaikų ūminio hematogeninio osteomielito epidemiologiniai ir klinikiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Juozapas Malcius
   Disertacija: Rytų Lietuvos žemapelkių augalijos indikacinė reikšmė nustatant kai kurias dirvožemio fizines ir agrochemines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aurelija Malciūtė
   Disertacija: Šiaulių universiteto Botanikos sodo rododendrai: būklė, sezoninės raidos ritmika ir generatyvinis dauginimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.29
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Maldeikienė
   Disertacija: Pagrindinis socializmo ekonominis dėsnis intensyvios ekonomikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Maldeikis
   Disertacija: Prieštaravimo tarp prekinių ir tiesiogiai visuomeninių santykių sprendimo formos socialinio ekonominio spartinimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Evaldas Kazys Maldutis
   Disertacija: Netiesinių kristalų suardymas lazerio spinduliavimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Evaldas Kazys Maldutis
   Disertacija: Kietų skaidriųjų medžiagų optinių savybių keitimas ir medžiagų suardymas lazerio impulsiniu spinduliavimu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.06.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos bendrosios fizikos institutas

 • daktaras Robertas Maldžius
   Disertacija: Krūvininkų prilipimo lygmenų tyrimai elektrofotografiniuose sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Stefanija Maleckaitė
   Disertacija: Medžiagų iš poliakrilnitrilinių pluoštų dažymo ir marginimo procesų intensyvinimo cikliniais amidais tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Almantas Maleckas
   Disertacija: Prievarčio ir dvylikapirštės žarnos opaligės. Komplikuotos prakiurimu, operacinio ir kompleksinio gydymo metodų klinikiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Laima Maleckienė
   Disertacija: Amniono ertmės besimtomės infekcijos įtaka vaisiaus žūčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jolanta Malevičiūtė
   Disertacija: Baltijos šalių galvijų veislių genetinės įvairovės ir tarpusavio ryšių įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.05
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Hendryk Malevski
   Disertacija: Įvykio vietos apžiūra ir įvykio vietos tyrimas: naujas kriminalistinės koncepcijos modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos policijos akademija

 • daktaras Livija Maliaukienė
   Disertacija: Įvairių matematinės indukcijos aksiomos formų pakeičiamumas aritmetikos fragmentuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Radvilė Malickaitė
   Disertacija: Imunomoduliacija antrinių imunodeficitų atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rima Malickaitė
   Disertacija: Dainingumo principas ir transformacijos lietuvių XX a. poezijoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Malickas
   Disertacija: Požymių lyginimų filtravimas ir kapiliarinių linijų panaudojimas pirštų antspaudų atpažinime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Daina Malickienė
   Disertacija: Rudagalvio kiro (Larus ridibundus) reprodukcinių hormonų ir erdvinės bei etologinės kolonijos struktūros pokyčiai per veisimosi periodą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Ekologijos institutas

 • daktaras Vida Malienė
   Disertacija: Nekilnojamojo turto vertinimas daugiakriterinės analizės metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.01
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Malinauskas
   Disertacija: Bioelektrokatalizės nad-priklausomomis dehidrogenazėmis kinetinių dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Malinauskas
   Disertacija: Kai kurie elektronų pernešimo aspektai organinėje chemijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Alfonsas Malinauskas
   Disertacija: Sėklinės šunažolės pagrindinių agrotechnikos priemonių tyrimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Malinauskas
   Disertacija: Medžių sąveika mišriuose eglės želdiniuose (Pietų Pabaltijo sąlygose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.01
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologijos institutas

 • daktaras Daivas Malinauskas
   Disertacija: Žieminių rapsų (Brassica napus ssp. oleifeira) auginimo, vystymosi ir brendimo ypatumai vidurio alietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Faustas Malinauskas
   Disertacija: 2-amino-4-okso-delta 2-tiazolino biologiškai aktyvių oksalilo darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.12
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Sąjunginis vaistų chemijos ir technologijos MTI

 • daktaras Kęstutis Malinauskas
   Disertacija: Skirtingai tręštų obelų skiepų produktyvumo biometrinis ir fluorometrinis tyrimas medelyne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Kostas Malinauskas
   Disertacija: Nacionalinė psicologija ir jos vieta socialistinių nacijų dvasiniame gyvenime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Mangirdas Malinauskas
   Disertacija: Trimačių funkcinių mikro ir nanodarinių formavimas lazerinės daugiafotonės polimerizacijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranas Malinauskas
   Disertacija: Monolitinių gyvenamųjų namų daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Malinauskas
   Disertacija: Pedagogų socialinio rengimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Romualdas Malinauskas
   Disertacija: Deguonies centrų galio arsenide energetinis spektras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tadas Malinauskas
   Disertacija: Krūvininkų dinamikos tyrimas plačiatarpiuose puslaidininkiuose šviesa indukuotų dinaminių gardelių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadas Malinauskas
   Disertacija: Krūvininkus transportuojančių ir šviesą išspinduliuojančių medžiagų sintezė iš hidrazonų, karbazolo ir 1,4,5,8-naftalentetrakarboksidiimido 2,3-epoksipropilinių darinių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zigmas Malinauskas
   Disertacija: Lietuvos pleistoceno tarpmoreninių kompleksų sąranga ir sudėtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.12
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos geologijos mokslų institutas

 • daktaras Eglė Malinauskienė
   Disertacija: Dinaminių organizacijos sąveikumo gebėjimų vertinimas skirtingo e. valdžios išsivystymo lygio kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Irena Malinauskienė
   Disertacija: Vietinių tarybų vadovavimo kolūkinei gamybai organizaciniai teisiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos valstybės ir teisės in-tas

 • daktaras Julė Malinauskienė
   Disertacija: Heterociklinių junginių sintezė biciklo[3,3,1]nonan-2,6-diono pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilija Malinauskienė
   Disertacija: Miokardo infarkto rizika ir aplinkos veiksniai tarp darbingo amžiaus Kauno vyrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Antanas Mališauskas
   Disertacija: Kai kurie kukurūzų veislių ir hibridų parinkimo klausimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Arvydas Povilas Mališauskas
   Disertacija: Filtruojančių medžiagų ir drenažo hidrologinio veikimo tyrimai polderių aliuviniuose pelkiniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ignas Mališauskas
   Disertacija: 7 m. gimnastų pradinio sportinio rengimo pamokose galimybės ir efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Mališauskas
   Disertacija: A. Vienuolio tarybinio laikotarpio kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Mališauskas
   Disertacija: Greitaeigių precizinių elektrohidraulinių linijinio pozicionavimo įrenginių dinamika ir sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimgaudas Kazimieras Mališauskas
   Disertacija: JAV kompartijos organizacinio ir idėjinio stiprinimo problemos 60-aisiais metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Vacius Mališauskas
   Disertacija: Spiralinės sulėtinimo sistemos radijo matavimų prietaisuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elena Mališauskienė
   Disertacija: Amoniako vandens naudojimas Lietuvos TSR sukultūrintose velėninėse glėjiškose lengvo priemolio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Šarūnas Maliukevičius
   Disertacija: Kietėjimo ir poringumo mechanizmo susidarymo cilindro tipo liejiniuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Maliukevičius
   Disertacija: A.N.Vaithedo ontologijos kritinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Nerijus Maliukevičius
   Disertacija: Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimas Maliukevičius
   Disertacija: Asimptotinis spektrinio tankio parametro vertinimas minimakso prasme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Malkevičius
   Disertacija: Smūginės galios statinis keitiklis elektrifikuoto tralavimo kompleksams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado admirolo S. Makarovo aukštoji inžinerinė jūreivystės mokykla

 • daktaras Stasys Malkevičius
   Disertacija: Didelės smūginės galios periodinių impulsinių generatorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aušra Malkevičiūtė
   Disertacija: Rusų nacionalinio pasaulėvaizdžio įtaka Nikolajaus Berdiajevo filosofijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Andrej Malkov
   Disertacija: Kobaltocenų nesimetriškai pakeistų darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Nesmejanovo elementoorganinių junginių institutas

 • daktaras Dalė Malkova
   Disertacija: Kazeinu stabilizuotų emulsijų stabilumo reguliavimo koloidiniai cheminiai principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Malonaitis
   Disertacija: Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje (tipologija ir ergonomika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksej Malovik
   Disertacija: Oro gynybos junginio radiotechninės kariuomenės sąveikos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Tarybų Sąjungos maršalo G. Žukovo oro erdvės apsaugos karo vadų akademija

 • daktaras Naglis Malys
   Disertacija: Bakteriofago T4 bazinės plokštelės geno 25 ekspresijos reguliavimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.31
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Jelena Mamčenko
   Disertacija: Duomenų gavybos technologijų taikymas išskirstytų serverių darbui gerinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rūta Mameniškienė
   Disertacija: Epilepsija sergančiųjų ligonių kognityvinių sutrikimų priklausomybė nuo demografinių veiksnių ir ligos klinikinių ypatumų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Maminiškis
   Disertacija: Imunokompetentinių ląstelių poveikis fibroblastams ir jo moduliacija alfa 2-makroglobulinu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Imunologijos institutas

 • daktaras Gediminas Mamkus
   Disertacija: Amžiaus ir treniruotės poveikis kojų raumenų susitraukimo ir atsipalaidavimo savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Elena Manakova
   Disertacija: Šeperoninų GroESL sistemos struktūros ir funkcijos tyrimai mažų kampų sklaidos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.22
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Miuncheno technikos universitetas

 • daktaras Dalia Mančauskienė
   Disertacija: Cheminių siūlų fiziko-mechaninių savybių ir jų elgsenos, tekstūruojant menamo sukimo būdu, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Česlovas Mančinskas
   Disertacija: Socialinis draudimas Lietuvoje buržuazijos valdymo metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Česlovas Mančinskas
   Disertacija: Aukštasis mokslas Lietuvoje 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.01.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Ona Mančinskienė
   Disertacija: Efektyvesnis darbo jėgos panaudojimas durpių pramonėje (Lietuvos TSR durpių pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Nijolė Marija Mandeikytė
   Disertacija: Kalcio hidrosilikatų susidarymo ir rišamųjų savybių tyrimas, hidrotermiškai kietėjant smėlingam cementui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Maneikis
   Disertacija: Daugiakomponenčių mangano oksidų plonieji sluoksniai: technologija ir fizinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rasmutė Manelienė
   Disertacija: Viršūninio periodontito gydymo rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.26
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Zita Manelienė
   Disertacija: Naujo tipo restrikcijos - modifikacijos fermentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Anatolij Maniachin
   Disertacija: Žvejybinių tralerių plieninių vajezinių lynų apsauga nuo intensyvaus susidėvėjimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.02
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sąjunginis jūrų žuvininkystės ūkio ir okeonografijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Klaudijus Maniokas
   Disertacija: Vidurio ir Rytų Europos valstybių įsijungimas į Europos Sąjungą: ES plėtra ir europeizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.09
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Maniukaitė
   Disertacija: Vidurinių mokymo įstaigų moksleivių gyvenimo orientacijų formavimas kaip komunistinio požiūrio į darbą ugdymo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.07.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Maniušytė
   Disertacija: Daugiafunkciniai radiomavimo keitikliai sukurti magnetokoncentracinių efektų puslaidininkiuose pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audronė Mankevičienė
   Disertacija: Mikotoksinio zearalenono poveikis kuilių reprodukcinėms savybėms ir priemonėms jo toksiškumui sumažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.15
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas ir Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Romualdas Mankevičius
   Disertacija: Drėgnų pašarų mišinių zootechninis efektyvumas didelio produktyvumo karvėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.22
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Romualdas Mankus
   Disertacija: Prieaugis ir naudojimas sudėtiniuose pušies - eglės medynuose Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.21
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rasa Mankutė
   Disertacija: Mechaninių komponentų technologinio gamybos paruošimo integruotas projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Manstavičius
   Disertacija: Dirichlet generuojančių eilučių metodo taikymas aritmetinių funkcijų reikšmių asimptotiniam pasiskirstymui tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Manstavičius
   Disertacija: Skaičių teorijos objektų pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Martynas Manstavičius
   Disertacija: Stiprių Markovo procesų p-variacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.05.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Tufto universitetas

 • daktaras Levonas Manusadžianas
   Disertacija: Nitellopsis obtusa ląstelių elektrogeninio aktyvumo, reguliuojamo jonais ir hormonais, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Zinaida Manžuch
   Disertacija: Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: ES strateginio požiūrio analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.06
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Marao
   Disertacija: RBMK tipo reaktorių šilumą išskiriančiuose elementuose vykstančių procesų skaitinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.09
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stanislovas Marazas
   Disertacija: Mažos galios vienfazio asinchroninio variklio su trumpai sujungtomis vijomis polių kraštuose teorinis ir eksperimentinis paleidimo momento tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.05.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Vincentas Marazas
   Disertacija: Lietuvos TSR tvenkinių žuvų helmintai ir pagrindinės helmintozės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Elena Marcelionienė
   Disertacija: Sakytinio atpasakojimo mokymo metodika pirmoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Albertas Marcelis
   Disertacija: SKP kova už darbininkų klasės eilių vienybę (1927-1931 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Marcelis
   Disertacija: Už proletariato ir darbo valstiečių sąjungą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.07.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Marčėnas
   Disertacija: Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas 1769 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vaidotas Marčėnas
   Disertacija: Iprastinio debito nustatymas vandens imtuvams ir magistraliniams kanalams skaičiuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.01.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jakaterina Marčenko
   Disertacija: Kai kurie molekulinių orbitalių metodo taikymo molekulių kvantmechaniniuose skaičiavimuose klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Agnietė Marchertienė
   Disertacija: Pastovios elektrinės širdies stimuliacijos taikymo klinikoje anesteziologiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Stanislovas Marčiauskas
   Disertacija: Kultūrinės ganyklos poilsio laikotarpių tarp naudojimų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Genovaitė Marčiauskienė
   Disertacija: Miežių ir žieminių kviečių baltymingumo padidinimas azoto trąšomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Marcijonas
   Disertacija: Teisinė faunos apsauga Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Marcinauskas
   Disertacija: Pluošto geometrijos įtaka vamzdžio vietiniam šilumos atidavimui kritinio aptekėjimo srityje prie Pr>1
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Liutauras Marcinauskas
   Disertacija: Amorfinių anglies dangų formavimas iš acetileno ir sočiųjų angliavandenilių panaudojant elektros lanką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Marcinkevičienė
   Disertacija: Tarpinių pasėlių žaliosios trąšos įtaka miežių agrocenozėms tausojančiojoje ir ekologinėje žemdirbystėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Dalia Marcinkevičienė
   Disertacija: Lietuvių šeimos modernėjimas: 1861-1914 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Jelena Marcinkevičienė
   Disertacija: Vyrų reaktyvių psichikos sutrikimų įvertinimas sprendžiant procesinį veiksnumą baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Elena Marcinkevičienė
   Disertacija: Kokybinių ir kiekybinių lokalios ir bendros kairiojo širdies skilvelio kontrakcijos sutrikimų įtaka hemodinamikai sergantiems širdies liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jovita Marcinkevičienė
   Disertacija: Nefiziologinių oksidatorių ir ksenobiotikų redukcijos kinetika adrenodoksiinreduktaze ir adrenodoksinu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Liucija Marcinkevičienė
   Disertacija: Pseudomonas mendocina 3121 cholesterolesterazės biosintezė, valymas ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas, Vilniaus universitetas ir Biotechnologijos institutas "Fermentas"

 • habilituotas daktaras Rūta Marcinkevičienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos slinkties veiksmažodžių semantika ir stilistika (palyginta su anglų kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Rūta Marcinkevičienė
   Disertacija: Tekstynų lingvistika ir lietuvių kalbos vartosena
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Albinas Jonas Marcinkevičius
   Disertacija: Signalų perdavimo tarp greitų integralinių schemų skaitmeninėse skaičiavimo mašinose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Jonas Marcinkevičius
   Disertacija: Greitų plačiajuosčių signalų keitiklių didelių integralinių mikroschemų projektavimo teorijos sukūrimas ir įdiegimas gamyboje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Ukrainos mokslų akademijos kibernetikos institutas ;

 • habilituotas daktaras Algimantas Marcinkevičius
   Disertacija: Penicilino terapijos vaidmuo kompleksiškai gydant ligonius sergančius ūmiu apendicitu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Marcinkevičius
   Disertacija: Perikardo plastika jo pakaitalais eksperimente
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Marcinkevičius
   Disertacija: Eksperimentinių ir klinikinių tyrimų rezultatai, perrišus vena cava inferior
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1962.05.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Andrejus Henrikas Marcinkevičius
   Disertacija: Velenų tekinimo-kopijavimo automatinėje linijoje MRL-13 tikslumo ir našumo padidinimo, valdant sistemos SPID tampriąsias deformacijas, galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos staklių ir įrankių institutas

 • habilituotas daktaras Andrejus Henrikas Marcinkevičius
   Disertacija: Precizinio apvaliojo šlifavimo tikslumo didinimo metodų bei priemonių tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Andrius Marcinkevičius
   Disertacija: Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje 1918 - 1940 metais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Marcinkevičius
   Disertacija: Atsparių piktžolių rūšių naikinimui žieminių ir vasarinių miežių intensyvių veislių pasėliuose herbicidų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Egidijus Marcinkevičius
   Disertacija: Smegenų revaskuliarizacija sergantiems išemine smegenų liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Juozas Marcinkevičius
   Disertacija: Revolicinė ir nacionalinio išsivadavimo kova Vilniaus krašte 1920-1928 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Klemensas Marcinkevičius
   Disertacija: Velėninių jaurinių dirvožemių savybių pasikeitimas kultūrinant juos žalieninėje sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.03.15
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Rimtautas Marcinkevičius
   Disertacija: Impregnuotų kraujagyslių ir kraujagyslių su vožtuvais protezų eksperimentinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimtautas Marcinkevičius
   Disertacija: Kylančios aortos su vožtuvų nepakankamumu aneurizmų chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.07.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Marcinkevičius
   Disertacija: Mikroprogramuojamų struktūrų fizinės adresacijos metodikos sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Marcinkevičius
   Disertacija: A B C ir CdP junginių optinė anizotropija ir girotropija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Marcinkevičius
   Disertacija: Asinchroninės dažninės tiristorinės pavaros rekuperatyvinio stabdymo režimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virginijus Marcinkevičius
   Disertacija: Netiesinės daugiamačių duomenų projekcijos metodų savybių tyrimas ir funkcionalumo gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Marcinkevičius
   Disertacija: Vidurio Lietuvos paskutinio apledėjimo moreninių nuogulų fizikinių mechaninių savybių formavimasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.11
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnų institutas

 • daktaras Zenonas Kazimieras Marcinkevičius
   Disertacija: Dainavimo iš natų mokymo I-III klasėse sistemos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aušra Marcinkevičiūtė
   Disertacija: Alkoholio ir kalcio perkrovos poveikis mitochondrijų energetiniam metabolizmui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Lina Marcinkevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos įmonių darbuotojų motyvavimo modelių ypatumai besikeičiančios rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramunė Marcinkevičiūtė
   Disertacija: Režisūrinių įvaizdžių dramaturgijos raida Eimunto Nekrošiaus teatre ( iki 1991 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Saulius Marcinkonis
   Disertacija: Kalkinimo poveikis velėniniams jauriniams skirtingo rūgštumo priesmėlio dirvožemiams Rytų Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Konstantinas Marcinkus
   Disertacija: Eksperimentinis nustatymas turbulentinių mainų charakteristikų stratifikuotuose tvenkiniuose aušintuvuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Romualdas Marcinkus
   Disertacija: Kai kurie išeminės širdies ligos epidemiologijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Marčinskas
   Disertacija: Darbininkų poslinkių įmonėje organizavimo tobulinimo socialinės ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų i-tas ;

 • habilituotas daktaras Albinas Marčinskas
   Disertacija: Įmonės efektyvios socialinės politikos funkcionavimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.09.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Romualdas Marcišauskas
   Disertacija: Kai kurių kobalaminų įtaka baltymų biosintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aldona Marčiukaitienė
   Disertacija: Pakavimo automatų rankovės formuotuvų teorijos ir skaičiavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Ona Marčiukaitienė
   Disertacija: Kepenų morfologija eksperimentinio reumatinio proceso metu ir gydant prednisolonu (histocheminiai ir elektronomikroskopiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Gediminas Marčiukaitis
   Disertacija: Apie pradinių įtempimų ir deformacijų būvį ir jo įtaką iš anksto įtemptų gelžbetoninių sijų darbui, veikiant statinėms ir pulsacinėms apkrovoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.10.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Gediminas Marčiukaitis
   Disertacija: Betono ir gelžbetonio, impregnuotų polimerais, fizinių-mechaninių savybių tyrimas ir jų ypatumų įvertinimas skaičiuojant konstrukcijas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.06.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis ststybos institutas ;

 • daktaras Mantas Marčiukaitis
   Disertacija: Vėjo energijos tyrimai, modeliavimas ir prognozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Juozas Marčiukaitis
   Disertacija: Statybos valdymo sustambintų normatyvų ruošimo AVS sąlygomis metodiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • habilituotas daktaras Sigitas Juozas Marčiukaitis
   Disertacija: Naujos kartos civilinių pastatų kūrimo investicinių procesų valdymas regione
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto centrinis statybos valdymo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Elena Danutė Marčiulionienė
   Disertacija: Sr, Cs, Ce ir Ru patekimas į kai kuriuos gėlavandenius hidrobiontus (eksperimentiniai radioekologiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.06
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR MA Pietų jūrų ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Elena Danutė Marčiulionienė
   Disertacija: Radionuklidų sąveika su hidrofitais gėlavandenėse ekosistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • daktaras Vytautas Kazimieras Marčiulionis
   Disertacija: Dedešvos (Malva meluca Graebn.) ir aliejinio ridiko (Raphanus sativus L. var.oleifera Metzg.) biologiniai ypatumai ir cheminė sudėtis Lietuvos teritorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Dalia Marčiulionytė
   Disertacija: Lipidų peroksidacijos produktų ir antioksidantinių vitaminų E ir A reikšmė skydliaukės ligų patogenezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jonas Mardosa
   Disertacija: Šiuolaikinė lietuvių dvasinė kultūra (Lietuvos TSR kaimo gyventojų etnosociologinio tyrimo duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos N.Miklucho-Maklajaus etnografijos institutas

 • daktaras Marija Marengolcienė
   Disertacija: Streptococcus pneumoniae kolonizacijos ir respiracinių infekcijų paplitimas bei jų profilaktika Kauno miesto vaikų ir jaunimo globos įstaigose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vitas Bronislavas Margaitis
   Disertacija: Mažos galios vienfaziai asinchroniniai elektros varikliai - transformatoriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Žana Margarian
   Disertacija: Sidabro ir aukso elektrokristalizacijos stadijos iš sulfitinių tirpalų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Margelevičius
   Disertacija: Galio arsenido struktūrų formavimas milimetrinio diapazono diodiniams elementams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Margelevičius
   Disertacija: Atvirkštinis amplitudinių ir fazinių difrakcijos gardelių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.13
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julija Margelytė
   Disertacija: Fotometrinių metodų paruošimas bendrai ir diferencijuotai vaikų pieno produktų angliavandenių analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos neakivaizdinis maisto pramonės institutas

 • daktaras Lilija Margevičienė
   Disertacija: Cholesterino ir gliukozės tyrimų standartizacija ir kokybės kontrolė tiriant ischeminės širdies ligos dažnį populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo I-asis medicinos institutas

 • daktaras Rachel Margolis
   Disertacija: Trešnės Lietuvos TSR ir kai kurios jų biologinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Valerija Marina
   Disertacija: Prepozityvinių under tipo dalelių vaidmuo anglų k. žodžių daryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Germanas Marinskis
   Disertacija: Atrioventrikulinės jungties tachikardijos elektrofiziologinė diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Darius Mariūnas
   Disertacija: Erdvinių paviršių geometrinių parametrų matavimo tyrimas ir tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.16
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Mečislovas Mariūnas
   Disertacija: Detalės šiurkštumo priklausomybės nuo priverstinių virpesių, linijinių ir kampinių šlifavimo disko greičių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Mečislovas Mariūnas
   Disertacija: Kinematinių krumplinių pavarų su jėginių grandžių suvėrimu teorija ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.03.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSSR mokslų akademijos A.Blagonravovo mašinotyros institutas ;

 • daktaras Lina Markauskaitė
   Disertacija: Kompiuterinių mokymo formų bendrojo lavinimo mokyklos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Neringa Markauskaitė
   Disertacija: Lietuvos jėzuitų provincijos statybinė veikla: Vilniaus profesų namų Šv. Kazimiero bažnyčia XVII-XVIII amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Darius Markauskas
   Disertacija: Gruntų statinio zondavimo modeliavimas baigtinių elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Markauskas
   Disertacija: Skaitmeninių skaičiavimo mašinų kombinacinių schemų iš elementų IR-NE, ARBA-NE, IR-ARBA-NE automatizuotos loginės sintezės metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Markauskas
   Disertacija: Elektromechaninio detalių sukietinimo proceso tyrimas ir priemonių jo efektyvumui padidinti sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Lada Markejevaitė
   Disertacija: Erdvės ir formos tektonika arcitektūroje bei studijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Markelevičius
   Disertacija: Mažmeninės prekių apyvartos sezoniškumo statistinis tyrimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Alfredas Markelis
   Disertacija: Cilindrinių magnetinių domenų savybių modifikavimas joninio implantavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rytis Markelis
   Disertacija: Sergančiųjų skrandžio vėžiu adjuvantinio gydymo efektyvumas po radikalių operacijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautė Markeliūnienė
   Disertacija: Lietuvos muzikinio teatro raida istorijos pervartų laikotarpiu (1940-1945 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Regina Markevičienė
   Disertacija: Hipofosfitų ir fosfitų oksidimetrinio nustatymo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Žaneta Ona Markevičienė
   Disertacija: Kietųjų ir minkštųjų priebalsių opozicija ir jos raida lietuvių kalbos aukštaičių tarmėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Markevičius
   Disertacija: Šilumos mainų, aptekėjimo ir hidrodinaminįu vibracijų tarpusavio sąveikos tyrimas vamzdiniuose šilimokaičiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Arvydas Markevičius
   Disertacija: Sergančių lėtine limfoleukoze galvijų limfocitų nukleino rūgščių, baltymų biosintezės autoradiografija ir jų ultrastruktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aurimas Markevičius
   Disertacija: Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio linksniavimas ir jo istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrius Markevičius
   Disertacija: Blaiviai gyvenančių priklausomų nuo alkoholio asmenų gyvenimo įprasminimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Linas Andronis Markevičius
   Disertacija: Elektroninių skaičiavimo mašinų panaudojimas vidaus antįtampių tyrimui ir izoliacijos statistiniam koordinavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Narimatas Markevičius
   Disertacija: Šlaunies ir dubens giliųjų venų tromozės gydymo antikoaguliantais ir tromboze rezultatų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nikolajus Markevičius
   Disertacija: Pasikeitimo technologija tarp ESPT šalių ir Vakarų klausimai (ryšių su VFR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos pasaulinės socialistinės sistemos ekonomikos institutas

 • daktaras Pranas Algimantas Markevičius
   Disertacija: Mašinų trakt. parko valdymo tobul. Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rolandas Antanas Markevičius
   Disertacija: Grafinis informacijos mašininio apdorojimo sistemų struktūrinių ir realizacinių sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaclovas Markevičius
   Disertacija: Septoria Fries genties grybai ir parazituojami jų augalai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Vytautas Markevičius
   Disertacija: Selektyvinių okustoelektroninių įrenginių parametrų matavimo bdų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.23
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aurelija Markevičiūtė
   Disertacija: Paauglių depresiškumo sąsaja su jų prisitaikymu mokykloje ir depresiškumo psichologinės korekcijos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Lina Markevičiūtė
   Disertacija: Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.09
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolanda Markevičiūtė
   Disertacija: Aloplastinių implantacinių medžiagų osteointegracija apatiniame žandikaulyje (eksperimentiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Zofija Ona Markienė
   Disertacija: Sveikų ir išemine liga sergančių asmenų EKG pirmoji išvestinė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Zofija Ona Markienė
   Disertacija: Miokardo hipertrofijos EKG rodikliai ir širdies skilvelių hipertrofijos automatizuotos EKG analizės ESM galimybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.02.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Paulius Markovas
   Disertacija: Vyriausybės ir savivaldybių vertybinių popierių apyvartos teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Svetlana Markovskaja
   Disertacija: Rytinės Lietuvos dalies vandens mikobiota
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Donatas Markšaitis
   Disertacija: Elektromechaninių impulsų skaitiklių dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Hamletas Vladislavas Markšaitis
   Disertacija: P - plėtinių su dviem išsišakojimo taškais Galua grupės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Markšaitytė
   Disertacija: Psichologinių ir socialinių charakteristikų svarba lietuvių emigraciniams ketinimams bei emigravimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rūta Marksienė
   Disertacija: Acefeno cheminis-toksikologinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Lvovo valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Arvydas Markuckas
   Disertacija: Bakteriofago T4 RNR-ligazė: adenilil-RNR-ligazės struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Česlovas Markūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR komunalinio-buitinio ūkio aprūpinimo energetiniais resursais tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Eglė Markūnienė
   Disertacija: Mediciniai, psichologiniai ir socialiniai kūdikiai žindymo veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Dace Markus
   Disertacija: Latvių augšzemniekų šnektų skiemens prozodija: Eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.01.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Jonas Marma
   Disertacija: Polibenzosaksolinių medžiagų relaksacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos polimerų mechanikos institutas

 • daktaras Arūnas Marma
   Disertacija: Elektroninės eismo srautų valdymo sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Benediktas Marijonas Marma
   Disertacija: Kai kurių žinduolių atstovų palyginamieji fiziologiniai kraujo tyrimai zoologijos sodų sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Marmienė
   Disertacija: Laukinių žinduolių kraujo baltymų frakcijos ir kai kurie hematologiniai rodikliai zoologijos sode
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Marozas
   Disertacija: Magnetinių juostų geometrinių parametrų tyrimas ir jų įtakoje trykdžių sukėlimas juostų pratempimo mechanizmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimondas Marozas
   Disertacija: Skubios medicinos pagalbos tarnybų galimybių įvertinimas teikti pagalbą, kai yra stuburo sužalojimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vaidotas Marozas
   Disertacija: Biomedicininių signalų skaitmeninis netiesinis filtravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vitas Marozas
   Disertacija: Pietų Lietuvos ąžuolynų sintaksonominė struktūra ir sintaksonų ryšys su miško tipais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.16
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Audronė Marozienė
   Disertacija: Fluorfenilalaninai, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ligita Marozienė
   Disertacija: Oro taršos keliama rizika naujagimių sveikatai Kaune
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.27
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Regina Marozienė
   Disertacija: Lietuvių koncertinės kanklės ir akademinis kankliavimas: kilmė, raida, perspektyvos (XX a.-XXI a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Arūnas Maršalka
   Disertacija: Dinamikos, sąveikų ir fazinių virsmų ilgagrandžių molekulių junginiuose tyrimas BMR spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Martavičius
   Disertacija: Meandrinių atlenkimo sistemų konstrukcijų, skirtų bėgančios bangos vamzdeliams, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Romanas Martavičius
   Disertacija: Elektrodinaminės planarinės lėtinimo sistemos plačiajuosčiams elektroniniams prietaisams
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.01.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Gražina Marija Martinaitienė
   Disertacija: Skulptoriaus Juozo Mikėno pirmojo gyvenimo laikotarpio (1901-1940) kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Aleksandras Martinaitis
   Disertacija: Kadmio selenido kristalų taškinių defektų aukštatemperatūriniai tyrimai seleno garų atmosferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Martinaitis
   Disertacija: Turboventiliatorinio degiklio, taikomo kontaktinėje-dujinėje šiltnamių mikroklimato sudarymo sistemoje tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Martinaitis
   Disertacija: Pastato gyvavimo ciklo termodinaminės analizės modelis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.03.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Žilvinas Martinaitis
   Disertacija: Gebėjimų formavimo politinė ekonomija: skirtumų Rytų ir Vidurio Europos šalyse aiškinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.22
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenija Martinaitytė
   Disertacija: Statybos reguliavimo gerinimas materialinio skatinimo priemonėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Elena Martinavičienė
   Disertacija: Retininio ir tepporalinio arterinio kraujospūdžio rodikliai sergančių hipertonine liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Martinavičius
   Disertacija: Mokslinių - techninių potencialų ekonominio įvertinimo ir palyginimo metodai ir modeliai (šalių ESPT narių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Vaidotas Martinavičius
   Disertacija: Melsvadumblių įtaka kiaulių fiziologiniams procesams bei produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Vytautas Martinavičius
   Disertacija: Galvos smegenų insultų charakteristika ir mirštamumas nuo jų, priklausomai nuo meteorologinių faktotių, saulės aktyvumo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kazanės V. Lenino valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Almira Martinėnaitė
   Disertacija: Acetilceliuliozinių kompleksinių siūlų atsparumo dildymui padidinimas ir jų apdailos ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.09
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Martinėnas
   Disertacija: Vidinė ūkiskaita Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Balys Zigmas Martinėnas
   Disertacija: Terminio poveikio įtaka kai kurioms kaprono fizikinėms - mechaninėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.04.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronislovas Martinėnas
   Disertacija: Laisvų ir primaišytų kristaluose geležies grupės jonų teorinis spektrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Robertas Martinėnas
   Disertacija: Apskritų mezgimo mašinų technologinių galimybių analizė panaudojant trireikšmę logiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Žydrūnas Martinėnas
   Disertacija: Priešvirusinių ir stimuliuojančių reparaciją oftalmologinių preparatų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.31
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Sankt-Peterburgo chemijos farmacijos institutas

 • daktaras Rima Martinėnienė
   Disertacija: Pedagoginių institutų studentų visuomeninio politinio aktyvumo ir profesinio pedagoginio kryptingumo ugdymo tarpusavio ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Martinkaitis
   Disertacija: Lietuvos Respublikoje avių diktiokaulozės epizootologija, dinamikos tyrimas ciazido cirkuliacija gyvulių organizme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Estijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Algimantas Martinkėnas
   Disertacija: Lyginamoji vizualinių atramų panaudojimo analizė mokant užsienio kalbos intonacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Arvydas Martinkėnas
   Disertacija: Žmogaus kardiovaskulinės sistemos reakcijų prognozavimas pagal meteorologinius ir heliogeofizinius faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.23
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Martinkėnas
   Disertacija: Elektroimpulsinės terapijos, narkotinių medžiagų poveikis kraujotakai ir biocheminiams rodikliams, nutraukiant prieširdžių virpėjimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Laimutis Martinkėnas
   Disertacija: Klausos, vestibulinės funkcijos ir uoslės sutrikimai, lūžus kaukolės pamatui ūmiame traumos periode
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Laimutis Martinkėnas
   Disertacija: Chirurginis nosies trauminių deformacijų gydymas (diagnostikos, klinikos, instrumentinės technikos ir funkc. chirurgijos klausimai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado J. Pavlovo 1-asis medicinos institutas

 • daktaras Gitana Martinkienė
   Disertacija: Pradinės mokyklos mokinių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Andrius Martinkus
   Disertacija: "Rusijos idėjos" evoliucija "klasikinio" eurazizmo filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Martinkus
   Disertacija: Eterio narkozės metodų ir terminų pravedimo įtaka trauminio šoko eigai ir išeitims
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Valstybinis Černovicų medicinos institutas

 • daktaras Bronius Martinkus
   Disertacija: Medžio drožlių plokščių iš gamybos atliekų technologiniai, fiziniai - mechaniniai ir cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Martinkus
   Disertacija: Technologinių įrengimų tyrimas burokėlių ir kitų daržovių sandėliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Povilas Martinkus
   Disertacija: Riebalinių medžiagų ir dyzelino biodegradacijos ir skvarbos grunte vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.21
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Robertas Martinkus
   Disertacija: Benzodioksano-1,4 5- ir 6-darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Martinkus
   Disertacija: Inžinerinė kūribinė veikla kaip sociologijos problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenius Martinkus
   Disertacija: Aminoacil-tRNR-sintetazinio aktyvumo pasiskirstymas triušio kepenyse normoje ir eksperimentinės miokardo išemijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Raimonda Martinkutė
   Disertacija: Investavimo strategijų portfelio parinkimas ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Elena Martinonienė
   Disertacija: Lietuvos krominalinės žurnalistikos veiklos ir teisėsaugos informacijos pateikimo žiniasklaidoje teisinis reglamentavimas visuomenės informavimo tobulinimo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktor Martinovich
   Disertacija: Vitebsko avangardas (1918-1922): socialinis ir kult8rinis kontekstas ir meno kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Dalia Martišauskienė
   Disertacija: Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės valdymo modeliavimas tiriant tėvų-vartotojų poreikius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Elvyda Martišauskienė
   Disertacija: IV - VI klasių mokinių mokėjimai vertiti elgesį kaip dorovinės pozicijos formavimo sąlyga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Elvyda Martišauskienė
   Disertacija: Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Irma Martišienė
   Disertacija: Mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo moduliatorių įtaka miokardo elektromechaniniam aktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.04
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Algirdas Martišius
   Disertacija: Dubletinio termų suskilimo teorinio nustatymo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.05.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Martišius
   Disertacija: Vandenilio jonų vaidmens chromo rūgšties elektroredukcijos procese tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mantas Martišius
   Disertacija: Informacinio karo poveikis Lietuvos masinės komunikacijos priemonėmis (Antrojo Persijos įlankos karo kontekste)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Algimantas Martišius
   Disertacija: Koreliacijos metodo panaudojimas tiriant darbo našumą pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos finansų institutas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Algimantas Martišius
   Disertacija: Ekonominių statistinių modelių sudarymas ir panaudojimas lyginamojoje analizėje ir ekonominių reiškinių raidos tyrimuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.06.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Tomas Martišius
   Disertacija: Vario(II) oksido įtaka mulito susidarymui iš kaolinito.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaclovas Martišius
   Disertacija: Daugiamačių signalų suvokimo tyrimas subjektyviu matų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.26
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybbinis universitetas

 • daktaras Aušra Martišiūtė
   Disertacija: Vydūno dramaturgija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zigmas Martūnas
   Disertacija: Germanio ir silicio silpnai kaitinančiame aukštadažniniame elektriniame lauke tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marijonas Martusevičius
   Disertacija: Kai kurių faktorių įtakos keraminė šūkės apdailos savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dainius Martuzevičius
   Disertacija: Transporto taršos smulkiosios aerozolio frakcijos kitimai miesto ore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Martuzevičius
   Disertacija: Gimimo įvairaus svorio įtaka Lietuvos juodmargių veislės telyčaičių augimo efektyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Regina Vida Martynaitienė
   Disertacija: Kvarco stiklo mikrokorėtų dirbinių deformacija sukepinimo metu ir stiprumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zenona Martynaitienė
   Disertacija: Kompleksinių chromo katijonų selenopolitionatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Martynaitis
   Disertacija: Puslaidininkinių laukiančio uždegimo schemų liuminescencinėms lempoms skaičiavimo metodai, tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Marijonas Martynaitis
   Disertacija: Anhidritinio cemento iš kirdonio gipso fizikinių mechaninių ir fizikinių cheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.12.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytas Martynaitis
   Disertacija: 1-Karbamoilalkilspiro[benzopiran-2,2-indolo] darinių sintezė ir reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Audrius Sigitas Maruška
   Disertacija: Granuliuotų celiuliozinių sorbentų sintezė ir jų poringos struktūros ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Audrius Sigitas Maruška
   Disertacija: Stacionarios fazės ir metodai skysčių chromatografijoje: mikroskirstymų link
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Dalia Masaitienė
   Disertacija: Dabartinės anglų k. kuopinių daiktavardžių semantikos paradigmatikos ir sintagmatikos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Jūratė Masalskienė
   Disertacija: Vaikų, sergančių ūminiu postreptokokiniu glomerulonefritu ir steroidams jautriu nefroziniu sindromu, interleukino - 6 pokyčių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Giedrius Masalskis
   Disertacija: Integrinių grandynų topologijos elementų atpažinimo sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tauras Mašanauskas
   Disertacija: Baltymų biosintezė triušio kepenyse eksperimentinės miokardo išemijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Vytas Mašauskas
   Disertacija: Tręšimo fosforu ir kaliu kas keleri metai efektyvumas sėjomainoje Lietuvos TSR velėninėse glėjiškose lengvo priemolio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Audronė Mašauskienė
   Disertacija: Azoto trąšų įtaka daugiamečių ankštinių ir varpinių žolių bei jų mišinių cheminei sudėčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Tadas Stasys Masėnas
   Disertacija: Silicio legiravimo technologijos valdomumas jonizuoto difuzanto terpėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Masevičius
   Disertacija: 4-pakeistų 5-amino-7H-pirolo[2,3-d]pirimidino darinių sintezė, savybės ir heterociklizacijos reakcijos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolandas Masilevičius
   Disertacija: Įelektrinimo efekto medienos deginiams valyti audeklo filtais tyrimai ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Liutavaras Masiliūnas
   Disertacija: Lietuvos Vidurio lygumos landšaftinė - geocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.19
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valdas Masiliūnas
   Disertacija: Sukūrimas vibracinių kreipiančiųjų juostos pratraukimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Masiokas
   Disertacija: Paleidimo reguliavimo aparatai ir liumiscencinių lempų darbo trukmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Kristina Masiokienė
   Disertacija: Paaukštinto dažnio apšvietimo įrenginių efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Inga Masiulaitytė
   Disertacija: Regresiniai ir degradaciniai modeliai patikimumo teorijoje ir išgyvenamumo analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virginija Masiulionytė
   Disertacija: Gyvūnų simbolika vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologijoje iš kultūros semiotikos perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvidas Masiulis
   Disertacija: Lietuviško varškės sūrio nepertraukiamo presavimo ir formavimo proceso intensyvinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sankt Peterburgo šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Kęstutis Masiulis
   Disertacija: Fizikos ir matematikos filosofinės problemos Lietuvoje 20 a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Laurynas Masiulis
   Disertacija: Strateginis planavimas kuriant naftos produktotiekį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.10.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Marius Masiulis
   Disertacija: Lietuvos ir Vokietijos juodmargių veislės karvių kiaušidžių palyginamasis įvertinimas po apsiveršiavimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Nerijus Masiulis
   Disertacija: Raumenų nuovargis ir postaktyvacinė potenciacija didelio intensyvumo krūvio ir atsigavimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Rimantas Povilas Masiulis
   Disertacija: Rezonansiniai invertiriai centralizuotam paaukštinto dažnio apšvietimo įrenginių maitinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado tiksliosios mechanikos ir optikos institutas

 • daktaras Teresa Maskalianiec
   Disertacija: Braškių (Fragaria ananassa D), auginamų Vilniaus rajono dirvožemio klimatinėmis sąlygomis, mulčiavimo efektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Liublino Žemės ūkio akademija

 • daktaras Nijolė Maskaliūnienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos leksiniai konversyvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jeronimas Maskeliūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR nėsčių studenčių mityba ir aprūpinimas vitaminais B1, B2, B6 ir C
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.01.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos mitybos institutas

 • daktaras Rytis Maskeliūnas
   Disertacija: Lietuviškų balso komandų atpažinimas daugybinių transkripcijų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Maskeliūnas
   Disertacija: Ofsetinės spausdinimo mašinos dažų padavimo sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Saulius Maskeliūnas
   Disertacija: Žinių bazių struktūrizavimo metodas euristinio ir kokybinio samprotavimo sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Rolandas Maskoliūnas
   Disertacija: Triušio miokardo baltymus sintezuojančio aparato tyrimai totalinės išemijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos Molekulinės biologijos ir genetikos institutas

 • daktaras Bronius Maskuliūnas
   Disertacija: Posesyvumo raiška XVI - XVII a. lietuvių rašto paminkluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Džiuljeta Maskuliūnienė
   Disertacija: XIXa. Lietuvių didaktinė proza.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Maslauskaitė
   Disertacija: Šeimyniniai tarpasmeniniai santykiai visuomenės pokyčiuose: jaunų šeimų biografinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigita Maslauskaitė
   Disertacija: Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija XVI-XIX a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Kęstutis Maslauskas
   Disertacija: Aktyvios chirurginės taktikos veiksmingumas gydant gilius dalies odos storio plaštakų ir riešų nudegimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Romualdas maslovskis
   Disertacija: Biocheminių procesų klasifikavimas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Masnevaitė
   Disertacija: Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo teisinis reguliavimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Masoit
   Disertacija: Vilniaus krašto lenkų bendrinės kalbos ypatingi gramatinės sistemos bruožai. Dabartinė padėtis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Algis Mašonis
   Disertacija: Akustinių matuoklių mažiems atstumams ore matuoti sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.06
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Konstantinas Masteika
   Disertacija: Elektromechaniniai padėties ir poslinkio matavimo keitikliai staklių gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Masteika
   Disertacija: Techninės analizės indikatorių formalizavimas ir taikymas vertybinių popierių rinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitalija Masteikaitė
   Disertacija: Tekstilinių dubliuotų medžiagų klijinių sujungimų atsparumo skalbimo ir cheminio valymo operacijoms įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Masteikienė
   Disertacija: Kai kurių linų brukimo proceso elementų tyrimas mašinose su trijų ir keturių brauktuvų bubinais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.01.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Rita Masteikienė
   Disertacija: Kai kurie fiziko - cheminiai baltymų pakitimai sūdant bekoną (Lietuvos baltųjų veislės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rūta Masteikienė
   Disertacija: Persirgusių miokardo infarktu, ligonių aprūpinimo vaistais tobulinimas visuose reabilitacijos etapuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.06
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo I-sis medicinos institutas

 • daktaras Leonora Mataitienė
   Disertacija: Stiklo pavidalo šlakų kalcitinė ir magnezinės aktyvizacijos tyrimas hidroterminėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.08
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albertas Mataitis
   Disertacija: Karbonizuotų dolomitinių kalkių - smėlio dirbinių hidroterminio kietinimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.07.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Matakas
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant respublikos lengvąją pramonę socializmo tobulinimo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Mateika
   Disertacija: Specialios paskirties dokumentų bendro kūrimo ir naudojimo elektroninės sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Nijolė Mateikienė
   Disertacija: Bioso grupės vitaminų dinamika paprastosios pušies (Pinus silvestris L.) antžeminiuose organuose jų vystymosi eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Matekonienė
   Disertacija: Naujos technikos gamybos materialinis skatinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Tomas Matekonis
   Disertacija: Elektros tiekimo linijų (10 kw) vibroapsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Matelis
   Disertacija: Pietrytinės Lietuvos dalies afiloforiečių grybų biologinė-ekologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Jonas Kazimieras Matickas
   Disertacija: Įvairių matmenų elementų aparatūros algoritminio montažinio - komutacinio projektavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Idalija Matickienė
   Disertacija: Gamybinio asortimento formavimo ir jo tobulinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Dalia Matiežiūtė
   Disertacija: Dėsliųjų vištų produktyvumas, maisto medžiagų pasisavinimas naudojant fermentų kompleksą MEK-CL kombinuotuose lesaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos veterinarijos akademija, Lietuvos gyvulinikystės institutas

 • daktaras Dalia Matijkienė
   Disertacija: Dailės dalykų integracija: meninio simbolio vaidmuo paauglių ugdymo turinio struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Aidas Matijošius
   Disertacija: Lagero ir Gauso bei Beselio šviesos sūkurių netiesinė konversija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Matijoška
   Disertacija: Beta-oksaalkinolių sintezė ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Matijoška
   Disertacija: Perforuotų kortelių elektromagnetinių pramušamųjų mechanizmų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Inga Matijošytė
   Disertacija: Aerobinės alkoholių oksidacijos kanalizuojamos lakazės/TEMPO sistema mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.02
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Delfto technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Matilionis
   Disertacija: Histerosalpingografijos efektyvumas, diagnozuojant nevaisingumo priežastis ginekologinės reabilitacijos klinikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.11.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfonsas Antanas Matiukas
   Disertacija: Elektroninio įrenginio aukštų temperatūrų srautų greičiams matuoti sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.07
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Matiukas
   Disertacija: Joninio nudulkėjimo ir pakeisto sluoksnio formavimosi silicio okside kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Matiukas
   Disertacija: Eglynų ornitofaunos dinamika medynų antrinės sukcesijos eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Matiukas
   Disertacija: Termotamprių įtempimų ir deformacijų tyrimas cilindrinėse kokilėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Matiukienė
   Disertacija: Cilindrinės ketaus kokilės optimalių darbo režimų sukūrimas, tyrimas ir įdiegimas įvertinant medžiagos tampriai plastinį būvį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimundė Matiušaitytė
   Disertacija: Darbo rinkos probleminės grupės ir jų padėties gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aivaras Jonas Matjošaitis
   Disertacija: Ultragarsinių ir radiologinių tyrimų vertė diagnozuojant ir diferencijuojant inkstų navikus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Renata Matkevičienė
   Disertacija: Politiko tapatybės raiška žiniasklaidoje: kandidatų į LR Prezidentus tapatybė Lietuvos žiniasklaidoje (2002 m.).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.21
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Matkevičius
   Disertacija: Bendrovės komercinių paslapčių apsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Edvardas Matkevičius
   Disertacija: Mechatroninių įrengimų valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimanta Matlašaitienė
   Disertacija: Vaikų (3-10-11 m.) ugdymo daile turinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Matonienė
   Disertacija: Žemės naudojimo tyrimai mažiau tinkamoje ūkininkauti teritorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Rasa Matonienė
   Disertacija: Veiksmažodžio veikslo raiškos tendencijos dabartinėje prancūzų kalboje (Analitinės konstrukcijos faire+infinitif sematinė- struktūrinė analizė).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Valdonė Matonienė
   Disertacija: Asmenų, nužudžiusių, bandžiusių ir grasinusių nužudyti savo tėvus, nusikalstamos veiklos motyvų ir psichopatplogijos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidas Matonis
   Disertacija: Muzikinio estetinio auklėjimo vaidmuo ugdant žmogaus harmoningumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidas Matonis
   Disertacija: Muzika estetinio auklėjimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Irmina Matonytė
   Disertacija: Sociologinės elito interpretacijos ir jų taikymas posovietinėje erdvėje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Arvydas Matukas
   Disertacija: Lazerio šaulių treniruoklio, visiškai imituojančio šūvius, kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Matukas
   Disertacija: Žemadažnis triukšmas ir krūvininkų pernaša galio arsenido šotkio dioduose, esant nevienalyčiam aktyviųjų centrų pasiskirstymui priekontaktyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Matukevičius
   Disertacija: Intrakranialinės terpės tūrinės dinamikos tyrimas nauja sonografine technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Matukonis
   Disertacija: Kaprono tampriųjų savybių ir nuovargio klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1950.12.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: kauno valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Matukonis
   Disertacija: Dvikomponenčių cheminių siūlų tempimo charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1964.06.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elena Julita Matulaitytė
   Disertacija: Mikroelementų įtaka mielių vystymuisi ir j1u azotinių junginių sudėčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasė Matulaitytė
   Disertacija: Astronomijos dėstymas ir kosmologinės pažiūros senajame Vilniaus universitete (XVIII a. antr. pusė - XIX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Saulė Matulevičienė
   Disertacija: Lietuvių ir latvių liaudies dainų lyginimas (kalendorinės, darbo, ir vestuvinės dainos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valentina Matulevičienė
   Disertacija: Atmosferos gamtinių radioaktyviųjų aerozolių judrumo spektrų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Matulevičius
   Disertacija: Pagrindinės pramonės grandies ūkinio mechanizmo tobulinimas (remiantis LTSR vietinės pramonės m-jos gamybinių susivienijimų ir įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas

 • daktaras Algirdas Matulevičius
   Disertacija: Tautinė lietuvių padėtis Prūsijoje 1701-1807
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Matulevičius
   Disertacija: Imunoreaktyvinio insulino tyrimas sveikų žmonių ir žmonių su sutrikusia gliukozės tolerancija eritrocitų hemolize
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: TSRS MMA Eksperimentinės endokrinologijos ir hormonų chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Matulevičius
   Disertacija: Žmogaus eritrocitų hemolizato insuliną degraduojantis kompleksas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Antanas Matulevičius
   Disertacija: Meninis vaizdas ir tikrovė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Dalytė Matulevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos didžiųjų viksvynų (Magnocaricetalia elatae Pignatti (1953) 1954) bendrijų sistematinė ir sintaksomonė struktūra bei dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.07.08
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfonsas Pranciškus Matuliauskas
   Disertacija: Realiojo kvadratinio kūno dzeta - funkcijos artutinė funkcionalinė lygtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Matuliauskas
   Disertacija: Kreipiamųjų sistemų kineskopams su komplanarine optika tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liuda Matuliauskienė
   Disertacija: Kai kurių priedų sąveika su elektronusodinama geležim
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gražina Matulienė
   Disertacija: Socialiniai ir psichologiniai veiksniai, sąlygojantys darbininkų laisvalaikio struktūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.02
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Snieguolė Matulienė
   Disertacija: Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika nusikaltimų tyrimo metodikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Halina Matulionienė
   Disertacija: Kai kurie reumato priešrecidyviniio gydymo klausimai vartojant įvairius antibiotikus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ilona Matulionienė
   Disertacija: Elektrolaidumas ir SAD triukšmai magnetiniuose puslaidininkiuose CdCr2Se4, HgCr2Se4 ir HgCr2S4 stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Matulionis
   Disertacija: Dirbtinės kraujo apytakos adekvatumo kompleksinis užtikrinimas, protezuojant širdies vožtuvus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Matulionis
   Disertacija: Kvazistacionarioji rekombinacija didelės varžos puslaidininkiuose išilginės srovės sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Virgilijus Matulionis
   Disertacija: Besimokančio jaunimo profesinio apsisprendimo socialinis determinuotumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Latvijos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Virgilijus Matulionis
   Disertacija: Jaunimo įsijungimas į visuomenės socialinę struktūrą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.02.01
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Arvydas Matulionis
   Disertacija: Tarpslėniai reiškiniai varizoniniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.08.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eimutis Matulionis
   Disertacija: Aukso dangų, dengiamų dicianoaurato tirpalu, struktūros formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Teofilius Baltazaras Matulionis
   Disertacija: Optimalūs žemės ūkio mokyklų tipai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elzė Matulionytė
   Disertacija: Genetiškai modifikuotų maisto produktų teikimo į rinką reglamentavimo ypatumai pagal Europos Bendrijos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgita Matulionytė
   Disertacija: Panaudotų fiksažinių tirpalų regeneravimo proceso tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimonda Matulionytė
   Disertacija: ŽIV užsikrėtusių pacientų visuomenėje įgytos pneumonijos etiologijos ir baigčių ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Matulis
   Disertacija: Kai kurių imunologinių reakcijų kitimas įvairiose reumato fazėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Matulis
   Disertacija: Latentinio reumato paplitimas, diagnostika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1970.04.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Matulis
   Disertacija: Diagraminių perturbacinių metodų taikymas kvantmechaninėje atomo teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Matulis
   Disertacija: Slenkstiniai ir rezonansiniai reiškiniai puslaidininkiuose, sąlygoti neelastinės elektronų sklaidos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.06.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislovas Matulis
   Disertacija: Silicio dioksido rūšies įtaka fiziko - cheminiams procesams hidroterminėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.09.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Matulis
   Disertacija: Informacijos perdavimo tinkluose esančių objektų vietos duomenų indeksavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Daumantas Matulis
   Disertacija: Anijoninių sulfonatų - ligandų jungimosi su baltymais termodinamika bei poveikis baltymų struktūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.29
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Minesotos universitetas

 • daktaras Saulius Matulis
   Disertacija: Ateitininkų organizacijos ideologijos ugdomoji kryptis Lietuvoje XX amžiuje - XXI amžiaus pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Aldona Matulytė
   Disertacija: Pakartojimo rūšys ir vartojimas anglų grožinėje literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pdagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Vytautas Matuolis
   Disertacija: Apie metodus ir kai kuriuos atmosferos radioaktyvumo matavimo rezultatus branduolinėje meteorologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Matušakaitė
   Disertacija: 16-17 a. skulptūriniai Lietuvos antkapiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Petras Matusevičius
   Disertacija: Kiaulių ezofagostomozės sukelėjo Oesophagostomum dentatum (Rudolphi 1803) kai kurių biologinių savybių ir patogenezės tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algimantas Petras Matusevičius
   Disertacija: Kiaulių susirgimas sukeltas Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum asociacijos ir kovos su mišria invazija kiaulinink. ūkiuose priemonės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.06.11
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginės akad. K.I.Skriabino vardo helmintologijos institutas

 • daktaras Darius Matusevičius
   Disertacija: Vidaus finansų kontrolės Lietuvos valstybiniame sektoriuje plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Darius Petras Matusevičius
   Disertacija: Citokinų mRNA išraiškos tyrimas mononuklearinėse ląstelėse sergant neuroimunologinėmis ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Karolinskos institutas, Švedija

 • daktaras Henrikas Matusevičius
   Disertacija: Koaksialinių traktų netolygumų kontrolės metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozapas Matusevičius
   Disertacija: Sovietinis okupacinis režimas Lietuvoje 1940-1941 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.09.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristinas Pranciškus Matusevičius
   Disertacija: Lietuvos vidurio žemumos dirvožemių margumas agrocheminių savybių atžvilgiu ir jų tikslaus kartografavimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Paulius Matusevičius
   Disertacija: Multienzimių kompozicijų įtaka veršelių auginimui ir vystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.27
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Audronė Matusevičiūtė
   Disertacija: Mikroartropodų kompleksai ir jų bioindikacinės savybės natūraliai atsistatančiuose ir rekultivuojamuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaidas Matuzas
   Disertacija: Tikimybinis energetikos įrenginių senėjimo vertinimas ir kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Reda Matuzevičienė
   Disertacija: Žmogaus ūminių ir lėtinių leukemijų ląstelių imunofenotipai: diferencijacijos žymenų ekspresijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Bronislovas Matuzevičius
   Disertacija: Nutekamųjų vandenų valymo proceso maišomuosiuose aerotankiuose su mechaniniais horizontaliaisiais aeratoriais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Matuzevičius
   Disertacija: Dvigubų sluoksniuočių kirtėjos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Matuzevičius
   Disertacija: Greitasis A grupės streptokoko tyrimas, jo taikymas ir reikšmė gydant faringotonzilitus šeimos gydytojo praktikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalius Matuzevičius
   Disertacija: Dvimatės elektroforezės gelių vaizdų analizė taikant intelektualiuosius metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalia Matuzevičiūtė
   Disertacija: Europos dimensijos realizavimas mokant geografijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Mykolas Mauricas
   Disertacija: Sveikų ir leukoze sergančių galvijų limfoidinių ląstelių paviršiaus antigenų charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Vilma Mauricienė
   Disertacija: Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų kūno laikysenos ypatumai ir sąsajos su kūno kompozicijos parametrais bei dalyvavimu sportinėje veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Edmundas Mauza
   Disertacija: Molekulinių neužpildytų elektroninių sluoksnių simetrijos teorija ir jos teikymas neorganiniams kompleksiniams junginiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudmila Mauzienė
   Disertacija: Palyginimų struktūra ir funkcijos G. Kelerio novelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Artūras Mažeika
   Disertacija: Tankio paviršių metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.15
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Alborgo universitetas

 • daktaras Dalius Mažeika
   Disertacija: Daugiamačių pjezokeitiklių geometrijos ir elektrodų konfigūracijos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Mažeika
   Disertacija: Izotopinių metodų pritaikymas radionuklidų migracijos procesų Ignalinos AE rajono hidrogeosferoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas

 • daktaras Jonas Rimvydas Mažeika
   Disertacija: - glaudos, TIR diapazono bangų rekombinacinio spinduliavimo ir absorbcijos eksperimentinis tyrimas puslaidininkiniuose Bi SB lydiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Mažeika
   Disertacija: Radionuklidų migracijos ir transformacijos dėsningumai Lietuvos geologinėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Juozapas Algirdas Mažeika
   Disertacija: Miško fondo ir miško ūkinių priemonių kokybės kontrolės sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.26
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Sąjunginis miškininkystės ir miškų ūkio mechanizacijos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Kęstutis Mažeika
   Disertacija: Alavo - 119 Mesbauerio izometrinio poslinkio gradavimo remiantis išmatuotais rodioaktyvių virsmų tikimybių santykiniais pokyčiais eksperimentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos unversitetas

 • daktaras Kęstutis Mažeika
   Disertacija: Statybos valdymo aparato darbo kokybės gerinimo kelių tyrimas (LTSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P.Toljačio inžinerinis ekonomikos in-tas

 • daktaras Liudas Mažeika
   Disertacija: Ultragarsinių matavimo keitiklių dirbančių nestacionariame režime tyrimas baigtinių elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Pranas Mažeika
   Disertacija: Rotorių su riedėjimo guoliais diagnostikos ir gedimų prevencijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romas Mažeika
   Disertacija: Epoksidinių karbozolilo darinių ir tetrahidrofurano kopolimerų sintezės ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaidotas Mažeika
   Disertacija: Danijos santykiai su Lietuva 1918-1940 m.: požiūriai, interesai, politika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Vytautas Mažeika
   Disertacija: Pelinių graužikų helmintų ekologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Mažeika
   Disertacija: Aktorius ir režisierius operos scenoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Baltarusijos SSR MA menotyros, etnografijos ir folkloro institutas ;

 • daktaras Stasė Vanda Mažeikaitė
   Disertacija: Onegos ežero protozooplanktonas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA zoologijos institutas

 • daktaras Aušra Mažeikienė
   Disertacija: Geležį ir manganą oksiduojančių bakterijų veiklos intensyvinimo geriamajam vandeniui ruošti tyrimas ir pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Natalja Mažeikienė
   Disertacija: Socializacijos ir ugdymo diagnostikos instrumentų kultūrinis perkeliamumas: makiavelizavimo ir autoritarizmo matavimo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Regina Mažeikienė
   Disertacija: Elektrocheminis ir cheminis polianilino dangų gavimas ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Rūta Mažeikienė
   Disertacija: Vaidmens sampratos transformacija: aktoriaus kūryba šiuolaikinaime Lietuvos dramos teatre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Augustas Petras Mažeikis
   Disertacija: Optoelektroniniai nekoherentiniai integriniai atspindžio keitikliai [AlxGal-xAs] spinduolių ir Si fotopriimtuvų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintautas Mažeikis
   Disertacija: Renesanso epochos simbolinis mąstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Mažeikis
   Disertacija: Asinchroninių mikrovariklių su asimetriniu statoriaus magnetolaidžiu magnetinės grandinės geometrija ir charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Janina Reda Mažeikytė
   Disertacija: Pelinių graužikų populiacijų radiojautrumo pakitimas jų gamtinių gyvenamųjų vietų užterštumo Cr poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos biofizikos institutas

 • daktaras Lilija Mazerskytė
   Disertacija: Partinio vadovavimo geležinkelio transporto kolektyvuose patirtis ir pamokos (Remtasi Lietuvos medžiaga 1971-1988 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Edmundas Mazėtis
   Disertacija: Kai kurie koliečiamųjų sluoksniuočių ir antrosios eilės liečiamųjų sluoksniuočių geometrijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos valstybinis universitetas

 • daktaras Motiejus Juozas Mazgelis
   Disertacija: Melioracijos darbų savikainos mažinimo keliai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Maziliauskas
   Disertacija: Dirvožemių gilaus purenimo technologija sausinimo sistemų statyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Egidijus Mažintas
   Disertacija: Kūrybinis Rusijos ir Lietuvos muzikinės- teatrinės kultūros bendradarbiavimas - dviejų tautų tarpusavio praturtinimo faktorius (20-ieji - 30-ieji XX amžiaus metai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Meno, kultūrosir turizmo darbuotojų perkvalifikavimo akademija

 • daktaras Aurelija Mažintienė
   Disertacija: Eksporto kreditavimo veiklos finansavimo plėtra Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Ieva Mažiulienė
   Disertacija: Centrinės Šiaurės žemaičių tarmės prozodija: instrumentinis ir sociolingvistinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Mazolevskienė
   Disertacija: Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Edita Mažonienė
   Disertacija: Polimerinių ketvirtinių amonio druskų ir oksidatorių sąveikos produktai ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alma Mazorienė
   Disertacija: Pektino ir pieno baltymų sąveikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas

 • daktaras Algirdas Jonas Mažuika
   Disertacija: Armatūros įtakos betono struktūros formavimuisi šutinant tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduard Mažul
   Disertacija: Tautinių mažumų teisių apsauga vykdant tarptautinius Lietuvos Respublikos įsipareigojimus 1918-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Mažulytė
   Disertacija: Psichologinių kriterijų asmenybės savybių vertinimui formavimas gamybinės sferos pedagogų kvalifikacijos kėlimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • daktaras Zita Mažuolienė
   Disertacija: Mokslinės literatūros skaitymo kontrolė kaip priemonė mokymui intensyvinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Mindaugas Mazūra
   Disertacija: Matematinio programavimo klausimai AVSG uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.25
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • daktaras Jonas Mažvila
   Disertacija: Žemutinės Mūšos baseino dirvožemiai ir jų savybių dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ona Mažylienė
   Disertacija: Sveikatinimo priemonių tobulinimas nuo vaikų enterobiozės ikimokyklinėse įstaigose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos E. Marcinovskio medicininės parazitologijos ir tropinės medicinos institutas

 • daktaras Liudas Mažylis
   Disertacija: 3 -pakeistų indolin -2 - ono ir benzindolin - 2 - onų darinių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gediminas Mečėjus
   Disertacija: Gimdos arterijos kraujotaka esant didelei vaisiaus intrauterininio augimo saulėtėjimo rizikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mykolas Mečinskas
   Disertacija: Melamininių-alkidinių autoemalių topografinio stabilizavimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Teodoras Medaiskis
   Disertacija: Tolygaus subalansuoto augimo modelio sudarymo ir panaudojimo klausimai respublikos liaudies ūkio raidos tyrimui (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Česlovas Medalinskas
   Disertacija: Skirtingo šėrimo įtaka Lietuvos juodgalvių avių kai kuriems fiziologiniams ir produktyvumo rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.02.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Vladas Medeišis
   Disertacija: Kadmio selenido sluoksnių ir monokristalų elektrinio ir optinio homogeniškumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Medeišis
   Disertacija: Radijo spektro valdymo inžinerinė metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Medekšas
   Disertacija: Deformavimo ir irimo charakteristikos prie asimetrinio ciklinio tampraus - plastinio apkrovimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Medekšas
   Disertacija: Stiprumas ir irimas veikiant mažaciklėms apkrovoms aukštoje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Halina Medekšienė
   Disertacija: Aromatinės eilės 2-chloretilaminų N-oksidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aistė Medelienė
   Disertacija: Mokestinių ginčų nagrinėjimo teorinės ir praktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktorija Medelienė
   Disertacija: Sąsėdžio stimuliatorių ir kai kurių sulfojunginių poveikis elektrolitiškai nusodinant nikelio kompozicines dangas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Zita Medišauskienė
   Disertacija: Cenzūra ir Lietuvos visuomenė 1826-1865 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Viktor Medvedev
   Disertacija: Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Olga Medvedeva
   Disertacija: Veiksmažodžio - daiktavardžio žodžių junginių semantikos modeliavimo onomasiologinis aspektas dabartinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Torezo užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Vida Medzevičienė
   Disertacija: Širdies kairiojo skilvelio priekinės ir užpakalinės sienelių miokardo infarkto ir skilvelių hipertrofijos kriterijai rankinei ir automatizuotai vektorkardiogramų analizei pagal trimatę I. Akuliničevo sistemą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Albertas Medzevičius
   Disertacija: Kiaulių trichocefaliozės imunodiagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.01.06
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis akadem. K.Skriabino helmintologijos in-tas

 • daktaras Petras Algimantas Medzevičius
   Disertacija: Kai kurie miokardo anoksijos ir dirbtinės kraujo apytakos klausimai širdies persodinimo eksperimente
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Auksė Medžiaušienė
   Disertacija: Precyzinės platformos su aktyvia vibroapsauga tyrimai ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Medzvieckas
   Disertacija: Atramų pasiduodamumo įtaka strypinių sistemų optimizavimui ir eksploatacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Raisa Meidienė
   Disertacija: Buitinių paslaugų socialinės ekonominės funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitoldas Meidūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR vietiniai biudžetai ir jų išvystymo perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Meidus
   Disertacija: Suderintos tarpusavio sąveikos formavimas kaip sutelkto studentų kolektyvo funkcionavimo sąlyga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ieva Meidutė
   Disertacija: Logistikos centrų įtakos tranzitinio transporto srautui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.25
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Sandra Meidutė
   Disertacija: Lipotoksiškumo ir gliukotoksiškumo mechanizmai kasos Langerhanso salelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Ina Meiksina
   Disertacija: Bendraties sintaksinės funkcijos vokiečių dabartinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Evelina Meilienė
   Disertacija: Pereinamosios ekonomikos šalies pramonės eksporto konkurencingumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Meiliūnaitė
   Disertacija: Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Kazys Meilius
   Disertacija: Juridinių sistemų intervencija socializuojant lietuvių tautą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.28
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Laterano universitetas Romoje

 • daktaras Alina Meilūnaitė
   Disertacija: Reklamos poveikis vartotojui knygų rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.21
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mečislavas Meilūnas
   Disertacija: Apie difuzijos-reakcijos sistemų skaitinį sprendimą ir matematinį modeliavimą diabetologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Elmantas Meilus
   Disertacija: Prekyba ir amatai Žemaitijos kunigaikštystės miesteliuose 17 a. antroje pusėje - 18 a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Osvaldas Meilus
   Disertacija: Magnetroninio dažnių daugintuvo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Osvaldas Meilus
   Disertacija: Magnetroniniai dažnio daugintuvai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.12.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Pranas Meilus
   Disertacija: Kai kurių metabolizmo rodiklių didžiajame prieskrandyje, karvių karvių fiziologinio stovio ir produktyvumo tyrimas, šeriant skirtingais būdais karbamidu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Diana Meilutytė
   Disertacija: Klimato kaitos įtaka Lietuvos upių nuotėkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edmundas Ginutis Meištas
   Disertacija: Tarpžvaigždinė ekstinkcija tamsiuose Tauro ūkuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • daktaras Meilutė Birutė Meizeraitytė
   Disertacija: Imobilizuota ant poliamidinių membranų gliukozooksidazė. Gavimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis baltyminių medžiagų biosintezės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tauras Antanas Mekas
   Disertacija: Gyvūninės kilmės medžiagų, naudotų lietuvių tautinėje vaistininkystėje, įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.31
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Giedrutė Mekuškienė
   Disertacija: 2-pirimidinkarboninių rūgščių darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Mekys
   Disertacija: Medžiagų, taikomų jonizuojančiosios spinduliuotės detektorių gamyboje, defektai ir jų reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Melienė
   Disertacija: Teksto supratimo gebėjimų ugdymas ir skaitymo strategijų heterogeninėje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Jelena Meljanceva
   Disertacija: Erškėtrožių vaisių perdirbimo į vitaminizuotus produktus optimalių būdų paieška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Odesos M. Lomonosovo maisto pramonės technologijos instituta

 • daktaras Grigorijus Melničenko
   Disertacija: Priežastinės transformacijos ir jų taikymas antros eilės atsitiktiniams procesams ir atsitiktiniams elementams su reikšmėmis gilberto erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Melnikas
   Disertacija: Elektroretinografija, elektrookulografija ir adaptometrija ankstyvoje diabetinės retinopatijos diagnostikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos Helmholco akių ligų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Borisas Melnikas
   Disertacija: Statybinių organizacijų gamybinių pajėgumų perspektyvinio planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • habilituotas daktaras Borisas Melnikas
   Disertacija: Investicinio komplekso mokslinio-techninio ir gamybinio potencialo planavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.11.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Gytis Melnikas
   Disertacija: Matematiniai modeliai automatizuotam asinchroninių ekranuotais poliais variklių projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvosenergetikos institutas

 • habilituotas daktaras Leonidas Melnikas
   Disertacija: Vargonų ir fortapijono meno raidos Lietuvoje pagrindinės tendencijos (sisteminė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado N. Rimskio-Korsakovo konservatorija

 • habilituotas daktaras Leonidas Melnikas
   Disertacija: Muzikos kultūros socialinis funkcionavimas ir raida (muzikos kultūros ekologija)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.05.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos sociologijos institutas

 • daktaras Danguolė Melnikienė
   Disertacija: Stendalio ir Merime literatūrinis herojus. Estetiniai ir etiniai ieškojimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos srities N.Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Rasa Melnikienė
   Disertacija: Apsirūpinimas būstu Lietuvoje: socialinis - ekonominis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Boris Melnikov
   Disertacija: Išrinkimo ir saugojimo įtaisų dinaminės paklaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.06
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irina Melnikova
   Disertacija: Religiniai - filosofiniai L.Karsavino tekstai diskurs - analizės aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.11.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Natalija Melnikova
   Disertacija: Bloko kūrybos tragiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Melninkaitė
   Disertacija: Robototechninių sistemų fizinių matematinių modelių išdirbimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Melninkaitis
   Disertacija: Dielektrinių dangų optinis atsparumas pasikartojantiems femtosekundiniams lazerio impulsams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Boleslovas Melvydas
   Disertacija: Skirtingos kilmės mielių Saccharomyces cerevysiae 2 mkm DNR struktūros ir funkcijos palyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Arvydas Menčinskas
   Disertacija: Briaunų faneravimo (apklijavimo) staklių pagrindinių mazgų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Udo Menz
   Disertacija: Vidutinių įmonių verslo strategijos determinantai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Antanas Juozas Merčaitis
   Disertacija: Lietuvos TSR gyventojų reprodukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Mereckas
   Disertacija: Vilniaus miesto senyvo amžiaus vyrų šlapimo nelaikymas, erekcijos sutrikimai ir gyvenimo kokybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Odeta Merfeldaitė
   Disertacija: Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Eda Merisalu
   Disertacija: Harmonalinio statuso kitimai žmogaus galvos traumų atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Gintaras Merkelis
   Disertacija: Daugiakrūvių jonų spektrinių charakteristikų teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Merkevičius
   Disertacija: Laidojimo paminklai ir laidosena Lietuvoje žalvario ir ankstyvajame geležies amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Merkevičius
   Disertacija: Savitvarkių neuroninių tinklų-diskriminantinio modelio tyrimai kredito rizikos vertinimo sprendimų paramos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.24
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Merkevičius
   Disertacija: Virtualios organizacijos personalo valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Remigijus Merkevičius
   Disertacija: Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens samprata teisinės valstybės baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Merkevičius
   Disertacija: Oru aušinamų dyzelių triukšmo ir vibracijų mažinimas gerinant detalių ir jų sujungimų amplitudines dažnumines charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Dovilė Merkevičiūtė
   Disertacija: Tamprių-plastinių prisitaikančių sistemų optimizacija su standumo ir stabilumo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Eglė Merkienė
   Disertacija: DNR metiltrasferazės HhaI konformaciniai virsmai ir sąveika su substratais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Irena Regina Merkienė
   Disertacija: Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis 1925-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Irena Regina Merkienė
   Disertacija: Gyvulių ūkis Lietuvoje 16 a.- 20 a. pirmoje pusėje: etninės patirties ištakos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.04.15
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Nijolė Merkienė
   Disertacija: Rusų kalbos funkcionavimo problema Lietuvos TSR aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Violeta Ona Merkienė
   Disertacija: Grikių kruopų baltymų šiluminių pokyčių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Merkys
   Disertacija: Cheminių priemonių panaudojimas prieš javų išgulimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.06
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Merkys
   Disertacija: Augalų geotropizmas ir jo reikšmė ūglio augimo kryptingumui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.06.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gediminas Merkys
   Disertacija: Eksperimentinio pedagoginio tyrimo hipotezės struktūra ir metodologiniai normatyvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Rusijos švietimo akademijos teorinės pedagogikos ir tarptautinių švietimo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Merkys
   Disertacija: Ugdymo tyrimų sociokultūrinių ir metodologinių pradų vienovė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Merkys
   Disertacija: Vilniaus darbininkų judėjimas 1895-1904 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.10.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vytautas Merkys
   Disertacija: Kai kurių diferencialinių lygčių sistemų stabilumo, redukavimo ir periodinių sprendinių egzistavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Merkys
   Disertacija: Pramonės raida ir proletariato susidarymas Lietuvoje XIX a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rytė Nunilė Merkytė
   Disertacija: Apie dėsnius, nusakančius skiemenų pasiskirstymą žodžiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Mertinas
   Disertacija: Pedagoginio universiteto studenčių ištvermę lavinančių pratybų organizavimas ir metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Marytė Mertingienė
   Disertacija: Švino koncentracijos dirvožemyje matavimo metodo metrologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.07.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romualda Mertinienė
   Disertacija: Elasmobranchijų dantys iš vakarinės Rytų Europos platformos dalies albio ir cenomaninio nuogulų ir stratigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.30
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos geologijos institutas

 • daktaras Birutė Meržvinskytė
   Disertacija: Jurgis Baltrušaitis ir rusų simbolizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Meška
   Disertacija: Kurortinio gydymo įtaka sergančiųjų sąnarių ligomis fizinei termoreguliacijai, antinksčių žievės funkcinei būklei ir kapiliarų pralaidumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės medicinos institutas

 • daktaras Edita Meškauskaitė
   Disertacija: Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus L.) Lietuvoje: populiacijų susidarymas, struktūra, dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudvika Meškauskaitė
   Disertacija: Žiniasklaidos teisė: visuomenės informavimo teisė: teoriniai ir praktiniai aspektai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Algimantas Meškauskas
   Disertacija: Kondensuojamų metalo dangų mikrostruktūros valdymas jonine apšvita ir priemaišomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Andrius Meškauskas
   Disertacija: Polikristalinių švino ir kadmio selenidų sluoksnių fotolaidumas ir fotoelektrinių keitiklių iš jų kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Meškauskas
   Disertacija: Nukleotidų seka ir ekspresija mnielių Sacharomyces cerevisiae geno, koduojanvčio K2 tipo toksiną ir imuniškumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Audrius Meškauskas
   Disertacija: Gravitropinė reakcija; fitochromo ir kalcio reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Česlovas Meškauskas
   Disertacija: Lietuvos galvijų veislių kraujo grupių tyrimas ir jų panaudojimas veislininkystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Meškauskas
   Disertacija: Kristalų Sb S ir Sb SJ dinaminės dielektrinės savybės mikrobangiuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julius Meškauskas
   Disertacija: Sudūtinio skerspjūvio paprastų ir įtemptai armuotų keramzitogelžbetoninių lenkiamų elementų skaičiavimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.04
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos reikalų komiteto betono ir gelžbetonio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Julius Meškauskas
   Disertacija: Keramzitbetonio su superplastifikatoriaus S-3 priedu ir iš jo pagamintų centriškai apspaustų įtemptąja AT VI klasės armatūra elementų konstrukcinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.20
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Meškauskas
   Disertacija: lietuvos TSR tekstilės pramonės vietinė žaliavų bazė ir tekstilės pramonės išvystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1950.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Meškauskas
   Disertacija: Tarybų Lietuvos industrializavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1962.12.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Meškauskas
   Disertacija: Polipoksipropilaminai ir jų panaudojimas chemiškai sujungtų su kaprono pluoštu azodažų sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tadas Meškauskas
   Disertacija: Netiesinių išvestinės atžvilgiu evoliucinių modelių išspendžiamumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albina Meškauskienė
   Disertacija: Lietuvos juodmargių veislės galvijų skydliaukės funkcinio aktyvumo ir jo ryšio su augimu ir pieno produkcija tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Auksė Meškauskienė
   Disertacija: Bendros ir regioninės hemodinamikos sutrikimai ligoniams sergantiems esencialine ir renaline hipertenzija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Malvina Meškauskienė
   Disertacija: Ekonominė Lietuvos padėtis pirmojo pasaulinio karo išvakarėse (1900-1912)m
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Malvina Meškauskienė
   Disertacija: Lietuvos pramonė monopolistinio kapitalizmo laikotarpiu (1900-1939)m
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilma Meškauskienė
   Disertacija: Mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) patogeninių grybų paplitimo, biologinių savybių ir jų sukeliamų ligų tyrimas Vilniaus mieste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Meškelevičius
   Disertacija: Kepenų, inkstų, širdies, plaučių naviko audinio ir kraujo serumo gliukoproteidų kiekio kitimai Braun-Pirs naviko augimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Eugenija Meškienė
   Disertacija: Žolės, žolės miltų padidinto kiekio bei fermentinio preparato maltavamarino G10x panaudojimas viščiukų broilerių racione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.22
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A.Melderio gyvulininkystės mokslinio tyrimo in-tas

 • daktaras Irutė Meškienė
   Disertacija: Branduolio ir citoplazminių genų transmisinė genetika Nikotiana somatiniuose hibriduose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR MA molekulinės biologijos ir genetikos institutas

 • daktaras Šarūnas Meškinis
   Disertacija: Joninio ir cheminio paviršiaus modifikavimo įtaka galio arsenido Šotkio kontakto elektrinėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Asta Meškuotienė
   Disertacija: Slėgio matavimo priemonių kalibravimo sieties sistemologinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julius Meškuotis
   Disertacija: Chromų junginių plonų koloidinių sluoksnių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Meškys
   Disertacija: Transponavimo įrenginių dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Linas Meškys
   Disertacija: Juridinio asmens administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Rolandas Meškys
   Disertacija: Vandenilio peroksidą gaminančių mikrobinių oksidazių paieška ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.12
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biochemijos institutas, Vilniaus universitetas ir Biotechnologijos institutas

 • daktaras Nerijus Meslinas
   Disertacija: Sluoksniuotų konstrukcinių elementų stiprumas ir irimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.04
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Simona Mesonienė
   Disertacija: Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų: teisiniai ir socialiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Gediminas Mesonis
   Disertacija: Lietuvos valdymo forma: lyginamasis aspektas Vidurio ir Rytų Europos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Povilas Metrikas
   Disertacija: Gastroduodenoskopijos diagnostinė vertė ir jos pritaikymo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Miasojedovas
   Disertacija: Nitritinių puslaidininkinių sluoksnių ir jų darinių liuminiscencinė spektroskopija su laikine skyra.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ilona Teodora Miceikienė
   Disertacija: Biologinių ir ekologinių faktorių įtakos tyrimas į galvijų genomo nestabilumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio gyvulių genetikos ir veisimo MTI

 • daktaras Stasė Mičelytė
   Disertacija: Bakterinio šoko priežastys, pasireiškimai ir eiga (klinikinė ir laboratorinė 124 ligonių analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Diana Micevičienė
   Disertacija: Transporto koridorių automobilių kelių infrastruktūros poveikio vidaus ekonomikos augimui modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Giedrius Juozas Micevičius
   Disertacija: Elektrofotografinių mašinų eksponavimo mazgų parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos poligrafiojos institutas

 • daktaras Veniamin Michailov
   Disertacija: Teofilo de Vio kūryba literatūrinio proceso kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Michailova
   Disertacija: Meninio vaizdo evoliucija V. Majakovskio poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Andrejus Michailovas
   Disertacija: Organinių dažalų tirpalų ir kristalų konkuruojančių netiesinių mechanizmų tyrimas, esant pikosekundiniam kaupinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Ilona Michailovič
   Disertacija: Baudžiamajame įstatyme numatytų nepilnamečių resocializacijos priemonių taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mažvydas Michalauskas
   Disertacija: Asociacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.04
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Paryžiaus I-as Panteono - Sorbonos universitetas

 • daktaras Asta Michalevičiūtė
   Disertacija: Naujų karbazolil,-fentiazinil,- tiofenilfragmentus turinčių junginių ir polisilanų, pasižyminčių p-puslaidininkių savybėmis, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Mykolas Michelbertas
   Disertacija: Romėniškasis importas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Mykolas Michelbertas
   Disertacija: Lietuvos Panemunė I-IV m.e. amžiais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos archeologijos institutas

 • daktaras Dainius Michelevičius
   Disertacija: Vakarų Lietuvos Gargždų zonos kambro kolektorių skvarbumo ir gręžinių pproduktyvumo įvertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • habilituotas daktaras Guido Michelini
   Disertacija: Teksto lingvistika ir indoeuropiečių prokalbė: pasyvas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Guido Michelini
   Disertacija: Laiko veikslo ir modalumo morfologinės kategorijos ir jų funkcionavimas baltų kalbose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.10.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonid Micheliov
   Disertacija: Orientacinių metodų tyrinėjimai staklių ir mašinų gamybos defektų nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Sąjunginis mašinų gamybos normalizacijos institutas

 • daktaras Vytautas Michelkevičius
   Disertacija: Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo-devintojo dešimtmečio Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.17
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Miciulevičienė
   Disertacija: Helicobakter pylori genetinė charakteristika ir atsparumas antibakteriniams vaistams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Marius Mickaitis
   Disertacija: Statybinių konstrukcijų jungčių įtaka vibracijų silpimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.15
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ingrida Mickė
   Disertacija: Fotosensibilizuoto citotoksiškumo moduliacijos citostatikais molekuliniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.13
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liongina Mickėnienė
   Disertacija: Vėžių virškinamojo trakto mikroflora ir jos ryšys su mityba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos MA zoologijos institutas

 • daktaras Dalia Mickevičienė
   Disertacija: Motorinės sistemos adaptacijos kitimas dėl amžiaus, treniruotės, pakartoto krūvio efekto ir mechaninės raumenų pažeidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras DALIA Mickevičienė
   Disertacija: Suaugusiųjų pokomocinio sindromo pagrįstumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Marija Dalia Mickevičienė
   Disertacija: Aromatinių medžiagų kitimas, laikant sviestą minusinėje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Monika Mickevičienė
   Disertacija: Įmonės gebėjimo konkuruoti tyrimo metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Viktorija Mickevičienė
   Disertacija: Triacetatinio pluošto fiziko-cheminė modifikacija, panaudojant elementoorganinius junginius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Sąjunginis dirbtinio pluošto mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rima Mickevičienė
   Disertacija: Laivų dyzelių detalių atnaujinimo technologijų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.03
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Mickevičius
   Disertacija: Nissen ir Toupet fundoplikacijų efektyvumo palyginimas gydant gastroezofaginio refliukso ligą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Arturas Mickevičius
   Disertacija: Kuršiai IX-XII a. ir skandinavai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Mickevičius
   Disertacija: Galios valia ir pasaulio interpretacija F. Nietzsche's filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Donatas Liucijus Mickevičius
   Disertacija: Telūro su variu ir selenu elektronusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Kęstutis Mickevičius
   Disertacija: Riebalinės fazės stabilumo įtakos rūgščių pieno produktų savybėms tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jūras Mickevičius
   Disertacija: Krūvininkų rekombinacija plačiatarpiuose nitridiniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marius Mickevičius
   Disertacija: 1,4 - Dipakeisti 2 - pirolidinono dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramūnas Mickevičius
   Disertacija: Varikocelės gydymas antegradine skrotaline skleroterapija ir jos rezultatų palyginimas su kitais gydymo metodais ir operacijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimvydas Mickevičius
   Disertacija: Elektronų kaitimo inercija ir jos sąlygoti nestabilumaiInSb ir GaAs
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Mickevičius
   Disertacija: Realistinių tarpnukleoninės sąveikos potencialų koncepcija ir taikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Sigitas Mickevičius
   Disertacija: Feromagnetinio puslaidininkio HgCrSe elektrinių ir magnetinių savybių anizotropija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vincas Mickevičius
   Disertacija: Infraraudonosios absorbcijos ir dispersijos joniniuose kristaluose teorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Mickevičius
   Disertacija: N-oksifenil-beta-alaminų sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Mickevičius
   Disertacija: N-aril-beta-alaninai, jų cirkuliacija ir gautų produktų savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.01.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanina Mickienė
   Disertacija: Chromo rūgšties redukcijos kinetika ir jos priklausomybė nuo katodo medžiagos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.11.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Auksė Mickienė
   Disertacija: Prospektyvinė erkinio encefalito klinikos ir pasekmių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ilona Mickienė
   Disertacija: Telšių rajono toponimų daryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Lina Mickienė
   Disertacija: Kreivumo suvokimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rūta Mickienė
   Disertacija: Eterinių aliejų poveikis gyvulių aplinkos mikroorganizmams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Vida Elžbieta Mickienė
   Disertacija: Fenamino ir fizostigmino poveikių į elektrokortikogramos parametrus skirtumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.09.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vitalija Mickienė
   Disertacija: Laisvųjų veiksmažodinių junginių V+SUR+N struktūriniai semantiniai modeliai dabartinėje prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Kijevo T.Ševčenkos valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Juozapas Mickis
   Disertacija: SAD ir AD laukų veikimo į puslaidininkius, dielektrikus ir biologinius objektus tyrimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Mickis
   Disertacija: Kurminio drenažo efektyvumas durpiniuose dirvožemiuose LTSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Rimvydas Mickis
   Disertacija: Melioracinių darbų efektyvumas racionaliai statant ir eksploatuojant sausinimo kanalus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1965.06.07
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Ukrainos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vaidevutis Mickis
   Disertacija: Lygiojo arimo pasukamojo plūgo agrotechninių rodiklių gerinimas ir režimų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Aleksejus Mickonas
   Disertacija: Gerklų papilomatozė: klinika, diagnostika, gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.05.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Otolaringologijos mokslinis klinikinis centras

 • daktaras Aurelija Mickūnaitė
   Disertacija: Aktualioji skaida lietuvių ir norvegų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Mickūnaitė
   Disertacija: Rizikos grupių suaugusiųjų mokymosi samprata mokymosi visą gyvenimą kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrė Mickūnaitė
   Disertacija: Vytautas Didysis - įvaizdžio kūrimas ir įtvirtinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vidurio Europos universitetas

 • daktaras Valentinas Mickūnaitis
   Disertacija: Stambiagrūdžių ankštinių kultūrų sėklų džiovinimo proceso ir technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Daiva Mickūnaitytė
   Disertacija: Prancūzų ir lietuvių kalbų diachroninė lyginamoji fonetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Napoleonas Mickūnas
   Disertacija: Stabilių impulsų formavimo su krūvį kaupiančiais diodais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Mickūnas
   Disertacija: Autodininių magnetinio branduolinio rezonanso daviklių jautrumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Mickus
   Disertacija: Jonų pluoštais aktyvuoti procesai silicyje fizinės vakuuminės kondensacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Fizikos institutas

 • daktaras Kazys Vytautas Mickus
   Disertacija: Polichloropreninių klijų avalynei technologinių savybių gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Mickus
   Disertacija: Trivalenčių chromo jonų kinetika chromavimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.03.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vytautas Pranas Mickus
   Disertacija: Kolektyvinio socialinio vystymo planavimo tobulinimas žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos ekonomikos, darbo ir valdymo žemės ūkyje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Mickus
   Disertacija: Pieno azotinės medžiagos ir jų pakitimas varškės gamybos ir laikymo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gražina Mickutė
   Disertacija: Lirocimo savybės, biosintezė ir gavimas iš Bacillus Subtilis G-28
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos mokslų akademijos Mikrobiologijos institutas

 • daktaras Narseta Mickuvienė
   Disertacija: Kauno miesto pagyvenusių žmonių skydliaukės pakitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Viktorija Mickuvienė
   Disertacija: Bevandenio amoniako panaudojimo efektyvumas LTSR velėniniuose glėjiškuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Nemira Miclienė
   Disertacija: Pieno fizinės cheminės ir biologinės savybės, sudėtis ir baltymų pakitimai dietinių pieno produktų gamybos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronė Aristida Midvikienė
   Disertacija: Socialinių - ekonominių faktorių poveikis Lietuvos gyventojų sudėties kitimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Danielius Midvikis
   Disertacija: NSK kompleksinių srautų funkcionavimo patikimumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Povilas Miečinskas
   Disertacija: Kai kurių metalų elektronusodinimo tyrimas prie elektrodinio sluoksnio zondavimo ir impulsiniu galvanostatiniu metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algita Miečinskienė
   Disertacija: Tiesioginio investavimo užsienyje modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Tadeusz Mieczkowski
   Disertacija: Fizinių pratimų taikymas sprendžiant įvairaus amžiaus sveikų žmonių padidinto kūno svorio kai kurias bisocialines problemas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių pedagoginis institutas

 • daktaras Algimantas Mieldažys
   Disertacija: Saugus darbas slegiant siloso masę ratiniais traktoriais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Diana Mieliauskaitė
   Disertacija: Rekombinuoto 1 alfa2 interferono efektyvumas ir imunoreguliacinis veikimas, sergant viršutinių kvėpavimo takų ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Rasa Mieliauskienė
   Disertacija: Chinohemobaltymų savybių tyrimas ir jų pritaikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranas Mierauskas
   Disertacija: Kirinių paukščių garsinės signalizacijos sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Mierauskienė
   Disertacija: Lietuvos gyventojų, dirbančių skirtingos taršos sąlygomis, chromosomų aberacijų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Mieželienė
   Disertacija: Išrūginių baltymų koncentratų įtaka fermentinio sūrio gamybos technologiniam procesui ir nokinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.03
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Audronė Mieželytė
   Disertacija: Profesinių mokyklų (mergaičių) teigiamo požiūrio į kūno kultūrą ugdymas fiziniais pratimais savarankiškose pratybose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Baltarusijos fizinio lavinimo ir sporto akademija

 • daktaras Ala Sabina Miežinienė
   Disertacija: Lietuvos istorijos bibliografiniai šaltiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalija Janina Miežutavičiūtė
   Disertacija: Vilniaus medicinos draugija ir jos kova su infekcinėmis ligomis (1805-1939)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Darius Migilinskas
   Disertacija: Trchnologinių ir ekonominių statybos uždavinių sprendimas neapibrėžtumo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Marius Miglinas
   Disertacija: Nefrozinis sindromas: morfologiniai ir metaboliniai pokyčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintara Miglinienė
   Disertacija: Retųjų žemių elementų druskų tirpalų struktūrinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zita Migonienė
   Disertacija: Konstrukcinių polimerų mechaninės relaksacinės savybės esant žemoms temperatūroms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regimantas Migonis
   Disertacija: Vienos šalutinės juostos galios stiprintuvų netiesinių iškraipymų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vincas Mikaila
   Disertacija: Lietuvos TSR vėlyvojo ledynmečio stambesniųjų limnoglacialinių basenų darinių sąranga, litologija, geochronologinė reikšmė ir paleogeografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.09.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Mikaila
   Disertacija: Vietiniai šilumos atidavimai ir liečiamieji įtempimai didelio kreivumo gyvatukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Eugenija Mikailienė
   Disertacija: Rytų Lietuvos kvartero molių kai kurios fizinės ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Mikalajūnas
   Disertacija: Bulvių sodinimo gylis ir priežiūra Lietuvos TSR priesmėlio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.03
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Mykolas Mikalajūnas
   Disertacija: Vėjas trasoje nuo pietų Baltijos uostų iki Atlanto vandenyno
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: SSRS hidrometeorologijos mokslo tyrimų centras

 • daktaras Aldona Mikalauskaitė
   Disertacija: Fiziko-cheminių dėsningumų, ruošiant filmojų vandeninės emulsijos nitroceliuliozės pagrindu, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Domicelė Mikalauskaitė
   Disertacija: vitamino C įtaka kraujo plazmos baltymams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos MA eksperimentinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Domicelė Mikalauskaitė
   Disertacija: Askorbino rūgšties įtaka kraujo baltymų apykaitai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.02.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Sigitas Mikalauskas
   Disertacija: Kostiuminių audinių elgsenos formuojant membraniniu būdu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Mikalauskas
   Disertacija: Valstybės tarnautojai ir valstybės tarnyba Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rimantas Mikalauskas
   Disertacija: Edukologinių veiksnių derinimas sporto komandos veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Robertas Mikalauskas
   Disertacija: Diržinių perdavos dinamikos, diagnostinių parametrų ir būklės indentifikavimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras VYTENIS MIKALAUSKAS
   Disertacija: Radiologinių tyrimo metodų palyginamoji vertė nustatant plaučių vėžio stadiją ir prognozuojant chemoterapijos efektyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Asta Mikalauskienė
   Disertacija: Rinką imituojančių klimato kaitos švelninimo priemonių Lietuvos energetikoje vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audronė Ona Mikalauskienė
   Disertacija: Elektrai laidžios medžiagos iš mineralinės vatos ir sintetinio rišiklio sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Genė Mikalauskienė
   Disertacija: Sveikų ir lėtine limfoleukoze sergančių galvijų kraujo B-limfocitų imunologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Stasė Mikalauskienė
   Disertacija: Žemės panaudojimo ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvos TSR kolūkiuose (Linkuvos rajono pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ekonomikos institutas

 • daktaras Rita Mikaliūnaitė
   Disertacija: Skalsių (Claviceps Purpurea (Fr.) Tul.) paplitimas miglinių (Paaceae (R. Brown Berhart) šeimos augaluose, jų žalingumas ir kontrolės priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Leonas Algirdas Mikaliūnas
   Disertacija: Ūkiskaitos tobulinimas tiekimo - realizavimo organizacijose (Lietuvos vastybinio materialinio - techninio tiekimo komiteto pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR valstybinio mat. techn. tiekimo k-to mat. techn tiek. ekonomikos ir organizavimo mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Šarūnas Mikaliūnas
   Disertacija: Traukos riedmenų aširačių ilgaamžiškumo tyrimas Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdonė Mikaliūnienė
   Disertacija: Linų pasėliuose naudojamų herbicidų palyginimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Irina Mikalkevičienė
   Disertacija: Veiksmažodinė sintagma senojoje prancūzų kalboje (veiksmažodis ir veiksniu einąs asmeninis įvardis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lvovo I.Franko valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Irena Mikalkevičienė
   Disertacija: Trifenilmetano dažų panaudojimas nustatyti jodidams ir bromidams ekstrakciniais-fotometriniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Mikelaitis
   Disertacija: Šatrijos Raganos literatūros teologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Juozas Mikelaitis
   Disertacija: Būgninių atminties įrenginių su magnetiniu pakabinimu dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Mikelėnas
   Disertacija: Kiaulių bandos brendimo greičio ir mėsinių savybių tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.06
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Maskvos Timiriazevo žemėsūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algimantas Mikelėnas
   Disertacija: Kiaulių selekcinės sistemos tobulinimas siekiant gaminti kokybišką kiaulienos produkciją (Lietuvos pvz.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.01.29
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Baltarusijos gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aurelijus Mikelėnas
   Disertacija: Pagrindinių kiaulių veislių ir jų mišrūnų skerdenos kokybės savybių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.01
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • habilituotas daktaras Valentinas Mikelėnas
   Disertacija: Bylų dėl civilinės būklės aktų įrašų nuginčijimo nagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valentinas Mikelėnas
   Disertacija: Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.09.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laima Mikelienė
   Disertacija: Intensifikatorių ir jų mišinių koncentracijos įtakos tyrimai dažų blukiniam intensyvumui ir margintų AC gaminių fotocheminei destrukcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aldona Janė Mikelinskienė
   Disertacija: Apie Pietų Pabaltijo radiacinių rūkų gamtinį radioaktyvumą ir cheminę sudėtį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Mikelionienė
   Disertacija: Naujoji lietuvių kalbos leksika (1991-1996 m. kompiuterinio periodikos tekstyno pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Jūratė Mikelkevičiūtė
   Disertacija: Taikomosios fizinės veiklos poveikis nežymiai protiškai atsilikusių paauglių savęs vertinimui ir fizinės kompetencijos suvokimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Romualdas Vladislovas Mikelskas
   Disertacija: Sergančių išemine širdies liga psichologinių ypatumų tyrimas sprendžiant psichoterapijos uždavinių sanat. - kurort. gyd. etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Irena Mikėnaitė
   Disertacija: Dabart. pranc. k. sintet. analit. veiksmažodžių sisteminiai santykiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Mikėnaitė
   Disertacija: Muzikinio mąstymo evoliucija lietuvių liaudies dainų harmonizavimo srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos P.Čaikovskio valstybinė konservatorija

 • daktaras Saulutė Zofija Mikėnaitė
   Disertacija: Pirmosios kartos mišrūnų, gautų kryžminant Lietuvos juodgalvių veislės avis su Oksfordaunų ir Sufolkų veislių avinais, eksterjerinių-produktyvinių savybių charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.01
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Regina Mikėnienė
   Disertacija: Smegenėlių kojyčių arterinė vaskuliarizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.11.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N. Pirogovo 2-sis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Svajonė Mikėnienė
   Disertacija: Lietuvos vietos valdžios atstovų vertybinių orientacijų dinamika 1991-2001
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Miklaševič
   Disertacija: Sovietų valdžios politika katalikų bažnyčios atžvilgiu 1944-1965 Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.04
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Kristina Miklaševičiūtė
   Disertacija: Lietuvių dailininko Antano Gudaičio kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ragnytė Miknevičienė
   Disertacija: Dirvodaros ypatumai Lietuvos TSR smėlinguose landšaftuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Miknius
   Disertacija: Lietuvos Respublikos upių slėnių sodininkystei plėtoti panaudojimo ir sutvarkymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Linas Miknius
   Disertacija: Lietuvos naftos vakuuminiai distiliatai: sudėtis, savybės ir perdirbimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Miknys
   Disertacija: Lietuvos (lietuvių) demokratų partija: organizacija ir visuomeninis politinis veikimas 1902-1915 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Jurga Miknytė
   Disertacija: Moters socialinio vaidmens konstravimas viešajame diskurse XIX a. vidurio-XX a. pradžios Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Lina Mikolaitienė
   Disertacija: Junginių, gautų 9-(2-hidroksietil) korbazolo ir jo darinių sąveikoje su 1-chlor-2,3-epoksipropanu, panaudojimas organinių fotopuslaidininkių sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vanda Stanislava Mikoliūnienė
   Disertacija: Mokyklos ir užmokyklinių įstaigų veiklos perimamumas formuojant visuomeninį paauglių aktyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Anna Mikonis
   Disertacija: Poetinis kinas. Meninė srovė lietuviškame kine (1953-1997). Remiantis Lietuvos kino studijos ir Kinemos filmais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Genovaitė Birutė Mikšienė
   Disertacija: Kai kurie rodikliai bulvių sėklininkystės fitosanitarinėmis sąlygomis Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jeronimas Mikšta
   Disertacija: Viefazės įtampos keitiklių į trifazę su ferorezonansiniais įtampos stabilizatoriais tyrimas 50-1000 Hz dažnių diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Pranas Mikšta
   Disertacija: Gyvenamosios statybos techninės pažangos krypčių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Algimantas Kazimieras Mikšys
   Disertacija: Specialiųjų vidurinių mokyklų moksleivių socialinės profesinės orientacijos formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Mikšys
   Disertacija: Celiuliozinių pluoštinių medžiagų taurinimo metiloliniais karbamido junginiais proceso ir jų fizinių-mechaninių sąvybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramutis Bonifacas Mikšys
   Disertacija: Vilniaus m. teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.22
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnakasybos institutas

 • daktaras Virgilijus Mikšys
   Disertacija: Asimiliacinės masės kitimo dėsningumai eglės ir beržo medynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.14
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos miškų ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gražina Mikšytė
   Disertacija: Ląstelių imobilizacija cheminiam-enzimatiniam L-lizino gavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • daktaras Daiva Mikučionienė
   Disertacija: Skersinio medvilninio trikotažo traukumas: priežastys ir mažinimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Jūratė Mikučionienė
   Disertacija: Miniatiūrinių detalių vibracinio magnetinio abrazyvinio apdirbimo proceso dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.04
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romutė Mikučionienė
   Disertacija: Glėjiškųjų išplautžemių (Gleyic Luvisols) pagrindinių savybių ir našumo, taikant skirtingas tręšimo sistemas, integruotas vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Jonas Povilas Mikučionis
   Disertacija: Tiekimo organizacijų ūkinės veiklos efektyvumo didinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Mikučionis
   Disertacija: Kobalto ir nikelio kobalto lydinio elektronusodinimo iš citratinių elektrolitų procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Petras Mikučionis
   Disertacija: Būtinasis produktas kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Mikuckas
   Disertacija: Diskretinių stoboskopinių keitiklių skirtuminio parametrinio modelio kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Feliksas Mikuckas
   Disertacija: Vėlyvųjų kopūstų drėkinimo režimo elementų tyrimai Lietuvos TSR velėniniuose - jauriniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Ukrainos hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Pranas Mikuckas
   Disertacija: Pagrindiniai mokslinės pasaulėžiūros į religiją klausimai lietuvių komunistinėje spaudoje 1917-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Mikuckienė
   Disertacija: Triukšmams atsparių žymėtųjų objektų kontrolės sistemų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilija Mikuckienė
   Disertacija: Bankroto bylų nagrinėjimo teisme ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Jurgis Ringaudas Mikuckis
   Disertacija: Kampų dalijimo - matavimo įtaisai krumpliuoto sukabinimo bazėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gediminas Mikulėnas
   Disertacija: Kvaziperiodinių bioelektrinių signalų principai koreliacinės analizės bazėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danguolė Mikulėnienė
   Disertacija: Metatonija galūniniuose dabartinės lietuvių kalbos vardažodžiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Mikulėnienė
   Disertacija: Mokslinis darbo planavimas, apskaita ir kontrolė vaikų poliklinikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Mikulėnienė
   Disertacija: Intelektinio kapitalo valdymas:strateginis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Mikulevičius
   Disertacija: Apie atsitiktinių procesų su kraštinėmis sąlygomis egzistavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Mikulevičius
   Disertacija: Apie martingalų problemos sprendinius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.09.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sabina Mikulionienė
   Disertacija: Melasos žlaugtų panaudojimas penimų buliukų šėrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.05
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Sarmitė Mikulionienė
   Disertacija: Gyvenimo kelias: perėjimas į socialinę brandą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Albertas Mikulionis
   Disertacija: Paaukštinto dažnio apšvietimo įrenginių liuminescencinių lempų režimų optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Algirdas Mikulis
   Disertacija: Lengvosios pramonės apyvartinės lėšos ir kai kurie jų panaudojimo efektyvumo didinimo klausimai(remiantis LTSR lengvosios pramonės ministerijos įmonių duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irmantas Mikulskas
   Disertacija: Fotoninių sluoksnių darinių formavimas ir jų optinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolandas Mikulskas
   Disertacija: Koreliuotų nominacinių sistemų funkcijonavimas lietuvių kalbos termėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanina Mikulskienė
   Disertacija: Mikromicetai augalinių liekanų biodestruktoriai sukultūrintose Lietuvos dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Birutė Mikulskienė
   Disertacija: Molekulinių kompleksų su vandeniliniu tilteliu energinių ir struktūrinių parametrų tyrimas virpesinės spektrometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gema Mikulskienė
   Disertacija: Biologiškai aktyvių azotą, sierą ir fosforą turinčių junginių struktūros tyrimas BMR metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Donatas Mikulskis
   Disertacija: Pluoštinių priedų įtaka autoklavinio akytojo betono savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kazimieras Mikulskis
   Disertacija: Dėl kai kurių blizgodarių veikimo mechanizmo išskiriant varį iš rūgščių variavimo elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Pranas Mikulskis
   Disertacija: Molekulių asociacijos junginiuose su OH grupėmis tyrimas PMR spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romas Mikušauskas
   Disertacija: ESM koncentratoriaus ir jo terminalinių įrenginių sisteminė programinė įranga ryšiui su baziniu skaičiavimo mašinų kompleksu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Jungtinio branduolinių tyrimų instituto skaičiavimo technikos ir automatizavimo laboratorija

 • daktaras Inga Mikutavičienė
   Disertacija: Švietimo ir socialinės nelygybės sąveikos fenomenas: Lietuvos kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Steponas Mikutėnas
   Disertacija: Ankštinių žolių parinkimas ir auginimas kalvoto reljefo ganyklose Rytų Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Latvijos žemdirbystės ir žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Milda Lilija Mikutienė
   Disertacija: Pagrindiniai Vidurio Lietuvos moreninės lygumos struktūros, reljefo ir kilmės bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozapas Mikutis
   Disertacija: Ančiukų augimas ir fiziologiniai - biocheminiai rodikliai, šeriant juos kombinuotais pašarais su fermentinių preparatų priedu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio gyvulių fiziologijos ir mitybos MTI

 • daktaras Vytautas Mikutis
   Disertacija: Kiaulininkystės produkcijos išlaidų apskaita ir savikainos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Algirdas Milašauskas
   Disertacija: Plieno nuovargio atsparumas ryšium su mastelio veiksniu ir apkrovimo nestacionarumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.07
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Milašauskas
   Disertacija: Poliesteno-viskozinių ir arimidinių siūlų pneumotekstūravimo technologijos mašina PY-11 sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Matilda Milašauskienė
   Disertacija: Kai kurie ūmaus miokardo infarkto ir ūmaus koronarinio nepakankamumo klinikiniai epidemiologiniai tyrimai Kauno mieste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Žemyna Milašauskienė
   Disertacija: Pagrindiniai informacinės sistemos komponentai, naudojami lėtinių neinfekcinių ligų integruotos profilaktikos programos vertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jonas Milaševičius
   Disertacija: Apie asimtoninius skleidimus aproksimuojant Puasono dėsniu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Milašienė
   Disertacija: Laminuotos odos reologinės elgsenos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.31
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ligija Laima Milašienė
   Disertacija: Armuotų šilkinių audinių pasipriešinimas plėšimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vida Milašienė
   Disertacija: T- ir B- ląstelių vaidmuo pagrindžiant onkologinių ligonių imuninės būklės pagreitinto įvertinimo rodiklius ir tiriant ekologinės rizikos faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Milašius
   Disertacija: Tekstilės galanterijai skirtų elestinių audinių savybių prognozavimas ir projektavimo metodikos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Milašius
   Disertacija: Chinolininės rūgšties ir kitų kynureninų poveikis triušio miego ir budrumo ciklams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Kazys Milašius
   Disertacija: Kai kurių energetinių medžiagų apykaitos rodiklių pokyčiai įvairaus fizinio krūvio poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazys Milašius
   Disertacija: Ištvermę lavinančių sportininkų organizmo adaptacija prie fizinių krūvių
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • daktaras Liudvikas Milašius
   Disertacija: Šlifavimo technologijos įtaka detalių paviršių kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Čekijos technikos universitetas Prahoje

 • daktaras Rimvydas Milašius
   Disertacija: Vienakrypčių techninių audinių, skirtų kompozicinių medžiagų gamybai, savybių prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Mykolas Milašius
   Disertacija: Dirbtinių kailių pūkuotumo matavimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.08
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Mykolas Milašius
   Disertacija: Audinių relaksacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vygantė Milašiūtė
   Disertacija: Diskriminacijos draudimo principas tarptautinėje teisėje: diskriminacijos fakto nustatymo kriterijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Milčius
   Disertacija: Pagrindinių procesų, sąlygojančių kietų kūnų azotavimą plazmoje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Eugenijus Milčius
   Disertacija: Asinchroniniai mikrovarikliai geofizinių gręžinių prietaisams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Leonas Milčius
   Disertacija: Skysto kiaulių mėšlo maišymo rezervuaruose sraigtiniu maišikliu proceso tyrimas ir jo parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Saulė Milčiuvienė
   Disertacija: Kainų teisinis reguliavimas elektros energijos rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Simona Milčiuvienė
   Disertacija: Pirminė stomatologinių ligonių profilaktika LTSR vaikų ir paauglių tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.15
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Brėdikytė Milda
   Disertacija: Vaidybinis dialogas su lėlėmis (VDL) - vaikų verbalinės kūrybos aktyvumo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Vida Mildažienė
   Disertacija: Širdies mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo reguliacijos kiekybinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Vida Mildažienė
   Disertacija: Oksidacinio fosforilinimo moduliacijos kinetinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.06.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautas Kazimieras Mildažis
   Disertacija: Kai kurių izoliuotos ir intaktinės varlės tinklainės receptyvinio lauko savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Izabelė Mileišienė
   Disertacija: Kalio, natrio ir magnio kiekis kai kuriuose Lietuvos TSR pašariniuose augaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Eugenija Nijolė Milerienė
   Disertacija: Žiobrio ir karšio morfometrinių požymių zonalinio ir lokalinio kintamumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Valstybinis ežerų ir upių žuvininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Nerijus Milerius
   Disertacija: Kasdienis pasaulis ir savastis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Milevičienė
   Disertacija: LKP veikla rengiant ir auklėjant respublikos mokytojus 1970-1980 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktor Miliajev
   Disertacija: Laivų-dujų vežėjų šaldymo įrengimų efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.01.03
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos valstybinis taikomosios biotechnologijos universitetas

 • daktaras Kristina Miliauskaitė
   Disertacija: Žmogaus teisių sistema civilizacijų sambūvyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Giedrius Miliauskas
   Disertacija: Stambiašaknio snapučio (Geranium Macrorrbizum) ir krūminės sidabražolės (Potentilla Fruticosa) antioksidantai ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Miliauskas
   Disertacija: Radiaciniai ir sudėtiniai šilumos mainai pusiau skaidrios medžiagos sferiniame tūryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Gintautas Miliauskas
   Disertacija: Nestacionarieji pernešimo procesai spinduliuojančiose dispersinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Povilas Miliauskas
   Disertacija: Onkochirurginių ligonių širdies ritmo ir centrinės hemodinamikos monitoravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rimvydas Miliauskas
   Disertacija: EKG parametrai kaip narkozės gylio rodikliai irjų panaudojimas įvertinti tiopentalio sąveikai su korazoliu, strichninu ir tinklinio darinio dirginimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Romanas Miliauskas
   Disertacija: Kontrapropogandos vaidmuo kovoje su antitarybinėmis pertvarkos interpretacijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Čekoslovakijos SR aukštoji politikos mokykla

 • daktaras Skaidrius Miliauskas
   Disertacija: Tromboembolinės kilmės hipertenzijos formavimosi ir eigos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vincas Miliauskas
   Disertacija: Drenažo įtaka Lietuvos TSR jaurinių pelkinių ir velėninių glėjinių dirvožemių fizinėms ir agrocheminėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Eglė Milinavičienė
   Disertacija: Veiksnių, turinčių įtakos sergančiųjų galvos smegenų insultu reabilitacijos efektyvumui, įvertinimas ir jų prognozinės vertės nustatymas antruoju reabilitacijos etapu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.08
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Albertas Milinis
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą be pavojingumą didinančių ir mažinančių aplinkybių (BK 129 str.1 d.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Milinskas
   Disertacija: Matavimo metodai ir priemonės elektroninių vamzdžių savybių įvertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Inga Milišiūnaitė
   Disertacija: Mokslininkų ugdymas doktorantūros studijose: pasaulinės tendencijos ir jų atspindys Lietuvos aukštąjame moksle.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Vytautas Juozas Miliukas
   Disertacija: Triušio regėjimo žievės elektrokortikogramos ekstremumai ir neuronų aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Valė Miliukienė
   Disertacija: Sergančių lėtine limfoleukoze galvijų limfocitų Fc receptorių sąveika su imunoglobulinais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Rita Miliūnaitė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Miliūnienė
   Disertacija: Lietuvos TSR pajūrio ekonominis-geografinis rajonas ir jo tolesnis vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Milius
   Disertacija: Galvijų spongiforminės encefalopatijos ir virusinių ligų paplitimo, diagnostikos ir prevencijos retrospektyvi analizė Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.28
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Jonas Milius
   Disertacija: Lietuvos TSR žemės naudmenų dinamikos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.18
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Milius
   Disertacija: Mažų Lietuvos tvenkinių uždumblėjimo bei užaugimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio melioracijos institutas

 • daktaras Pranas Bernardas Milius
   Disertacija: Pjezokeitiklių su aktyvinėmis koreguojančiomis grandinėmis ultragarsiniams radiomatavimo prietaisams tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Renata Miliušytė
   Disertacija: Srovės triukšmai ir jų anizotropija puslaidininkiuose stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aistė Miliūtė
   Disertacija: Mokslo ir technologijų parkų plėtra: vadybos modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Miliūtė
   Disertacija: Integruotas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sprendimų priėmimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laimutė Marytė Miliuvienė
   Disertacija: Trimetil-2-chloretilamino chlorido ir jo darinių panaudojimas javų stiebų augimui reguliuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA V. Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutas

 • daktaras Marija Miliuvienė
   Disertacija: Lietuvių valstiečių moterų drabužiai 19a. pab.- 20a. pradž.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Danguolė Marijona Milkevičienė
   Disertacija: Studentų žinių vystymas taikant diferencijuotą mokymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daimantas Milonas
   Disertacija: Klinikinių faktorių įtaka gerybinės prostatos hiperplazijos chirurginio gydymo rezultatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Lina Miltenienė
   Disertacija: Bendradarbiavimo modelio konstravimas tenkinant specialiuosius ugdymo poreikius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Dalia Miltinienė
   Disertacija: Uždegiminių reumatinių ligų paplitimas Vilniaus mieste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rišard Milto
   Disertacija: Ekonominio skatinimo fondų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Aukštoji partinė mokykla prie TSKP CK

 • daktaras Audronė Regina Milukaitė
   Disertacija: Policiklinių aromatinių angliavandenilių (benz(a)pireno) kiekybinis nustatymo metodas ir jų migracijos biosferoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Benediktas Milukas
   Disertacija: Junginių, gaunamų epichlorihidrino sąveikoje su naftilamino-1 ir noftilamino-2 dariniais, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Violeta Milukienė
   Disertacija: Dalelių transportavimo vibraciniais - banginiais mechanizmais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Justinas Milušauskas
   Disertacija: Nekoaguliuoto Neries upės vandens skaidrinimo eksperimento tyrimai ir infiltracinių baseinų darbas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vygaudas Milušauskas
   Disertacija: Vaisių ir daržovių paruošų ir saugojimo materialinės-techninės bazės vystymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Irena Milvidaitė
   Disertacija: Stabilios stenokardijos skausminio sindromo ypatumai ir jo reikšmė prognozuojant ligos eigą ir išeitis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Genovaitė Milvydienė
   Disertacija: 6-toje padėtyje pavaduoto benzodioksano-1,4 darinių - aminoketonų, aminoalkoholių, aminų ir beta-diketonų sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimir Minakov
   Disertacija: Istorijos ir istoriškumo antinomija K. Jasperso filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Latvijos MA istorijos institutas

 • daktaras Rimgaudas Pranas Minalga
   Disertacija: Plastmasinių dirbinių ir jų atliekų panaudojimas LTSR liaudies ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Borisas Minceris
   Disertacija: Amplitudinių fazinių dažnuminių vibracijos parametrų matavimo ir pertvarkymo metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Minderis
   Disertacija: Vaskuiliarizuotų nervų transplantatų persodinimas (eksperimentinis - klinikinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Vanda Mineikienė
   Disertacija: Agrocheminių priemonių įtaka linų ir bulvių derliui bei jo kokybei velėninėse jaurinėse dirvose Vakarinėje Lietuvos dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Raimonda Mineikienė
   Disertacija: Būdvardžių kirčiavimo reikšmė atspindint tikrovę meniniame tekste (eksperimentiniai-fonetiniai tyrimai prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Algirdas Minelga
   Disertacija: Gamybos struktūrų ir skaičiavimo procesų sukūrimas ir tyrimas, automatizuojant skaičiavimo technikos priemonių montavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Minelga
   Disertacija: Rūgščių dirvų kalkinimo agregato sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Sigitas Mingaila
   Disertacija: Ligonių po nugaros smegenų pažeidimų funkcinės būklės ir sutrikusios veiklos korekcija, taikant ergoterapiją, ankstyvuoju reabilitacijos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vida Valerija Minginienė
   Disertacija: Vandens stabilizacijos, filtruojant per magnomasę, pagamintą iš vietinių dolomitų, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virgilijus Minialga
   Disertacija: Akustinių signalų ir laukų charakteristikų matavimai koherentinės optikos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Miniauskas
   Disertacija: Konservacijos efektyvumas donoro širdies funkcijai (eksperimentiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Goda Miniauskienė
   Disertacija: Akių pakitimų raida nuo vaikystės bei jų sąsajos su metaboliniu sindromu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Daina Miniotaitė
   Disertacija: Postmodernioji žmogaus samprata Johno Bartho kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Gražina Miniotaitė
   Disertacija: Naujosios tendencijos amerikiečių moralės filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Miniotaitė
   Disertacija: Pastatų sienų išorinio apdailos sluoksnio ir pagrindo suderinamumas ilgaamžiškumo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.16
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Darius Miniotas
   Disertacija: Kompiuterio žymeklio pozicionavimas akių judesiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Blažiejus Miniotas
   Disertacija: Polivinilacetatinių grindų dangų modifikavimo, struktūros ir fizikinių - mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Miniotas
   Disertacija: Susmulkintos medienos briketavimo ekstruzijos metodu proceso efktyvumo padidinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado S.Kirovo miškų technikos akademija

 • daktaras Beata Miniotienė
   Disertacija: Individualaus mokymosi stiliaus ir išorinių veiksnių sąveika intensyvinant svetimųjų kalbų studijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vladas Minius
   Disertacija: Ankstyvas ekstrapleurinis oleotroraksas kaverninėms plaučių tuberkuliozės formoms gydyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.03.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės medicinos institutas

 • daktaras Meilė Minkauskienė
   Disertacija: Sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų epidemiologija ir akušerinės pagalbos kokybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Neringa Minkevičienė
   Disertacija: Agropramoninės integracijos esmė ir jos pirminių grandžių vystymasis šiuolaikinio socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Minkevičius
   Disertacija: Išsimokslinimo poveikis žmonių dalyvavimui valstybiniame ir visuomeniniame valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Vytautas Minkevičius
   Disertacija: Kuršių Nerijos pustomų kopų eolodinaminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.01
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Minkevičius
   Disertacija: Architektūros ir monumentaliosios dekoratyvinės dailės sintezės kompoziciniai pagrindai šiuolaikiniame Lietuvos interjere
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Minkevičius
   Disertacija: 16-18 metų akademinio irklavimo sportininkių treniruočių priemonių santykis metiniame parengimo cikle
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos apskrities N. Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Saulius Minkevičius
   Disertacija: Daugiafazės masinio aptarnavimo sistemos didelio apkrovimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos valstybinis universitetas

 • daktaras Renatas Minkštimas
   Disertacija: Srautinių energijos tiekimo tinklų bei jų elementų skaitmeninis modeliavimas ir darbo režimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Raimonda Minkutė
   Disertacija: Pasiekimo testai ir testavimas kaip asmenybės motyvavimo studijoms veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Gėlė Minkuvienė
   Disertacija: Triacetatinių gaminių fotocheminės ir radiacinės destrukcijos ypatumai bei jų stabilizavimo metodų paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.16
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zita Nijolė Minkuvienė
   Disertacija: Narkotinių-psichotropinių medžiagų tyrimų dinamika Lietuvoje 1992-2001 m. ir jų nustatymui vartojamų diagnostinių metodų vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irma Mirbakaitė
   Disertacija: Anglų kalbos priesaginių ir priešdėlinių vedinių išmokimo raidos ypatumai: lietuvių studentų žinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Slavomiras Mirinas
   Disertacija: Atrankinių metodų panaudojimas pušynų sanitarinei būklei įvertinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.02
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Leningrado moško technikos akademija

 • daktaras Audružis Mironas
   Disertacija: Magnetoplazminiai SAD sužadinimai puslaidininkiuose sukryžmintuose elektriniame ir magnetiniame laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Mirvienė
   Disertacija: Autokatalizinis ir imersinis alavo redukcijos procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Jevgenija Mirzojan
   Disertacija: Randų gijimo dinamika ir makšties sienelės formavimas eksperimente, naudojant ligatūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kalinino valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Ramutė Mišeikienė
   Disertacija: Įvairių medžiagųn naudojamų karvių speniams paruošti prieš melžimą, poveikio mikroorganizmams tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.02
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Feliksas Mišeikis
   Disertacija: Apie kai kurias nepriklausomų atsitiktinių dydžių sekos ribinių pasiskirstymų klases
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaclovas Algirdas Mišeikis
   Disertacija: Žolinių pašarų ruošimo Nemuno užliejamose pievose technologijos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Edita Mišeikytė
   Disertacija: Ultragarsu kontroliuojama aspiracinė biopsija diagnozuojant nepalpuojamą ir rekurencinį skydliaukės vėžį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Irena Misevičienė
   Disertacija: Rizikos faktorių ir mirtingumo nuo išeminės širdies ligos ryšio tyrimas tarp 45-59 m. amžiaus Kauno vyrų reprezentatyvaus kontingento
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Irena Misevičienė
   Disertacija: Pagrindinės lėtinės neinfekcinės patologijos epidemiologinė situacija ir jos pirminės profilaktikos organizaciniai-metodologiniai aspektai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Janina Misevičienė
   Disertacija: Pradinio rusų kalbos mokymo metodinės sistemos tobulinimas lietuvių mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • daktaras Janina Ramutė Misevičienė
   Disertacija: Amoniako vandens įterpimo laiko ir normų įtaka kai kurių kultūrų derliui Lietuvos TSR Vakarų zonos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Joana Misevičienė
   Disertacija: Jaustukas - leksikologinės fonetikos objektas (skyrius)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Misevičienė
   Disertacija: Dvielektroninės chinonų ir nitroaromatinių junginių redukcijos flavininiais fermentais kiekybiniai dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stefanija Misevičienė
   Disertacija: Maistingųjų medžiagų išplovimo tyrimai skystuoju mėšlu drenuotuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Valdonė Misevičienė
   Disertacija: Kūdikių ir mažų vaikų bronchų astmos diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vanda Pranciška Misevičienė
   Disertacija: Lietuvių liaudies darbo dainų klasifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.23
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Misevičius
   Disertacija: Didelės integracijos mikroschemų elementų išdėstymo metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Boleslovas Misevičius
   Disertacija: Ditelūratokuprato (III) fiziko-cheminių savybių tyrimas šarminiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Misevičius
   Disertacija: Pelno formavimas ir paskirstymas buitinio aptarnavimo įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos in-tas

 • daktaras Gintautas Misevičius
   Disertacija: Silpnai priklausomų dydžių ribinės teoremos diofantinių aproksimacijų teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Imantas Dainis Misevičius
   Disertacija: Viscerorefleksinis segmentinis sindromas krūtinės anginos atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.11.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozapas Edvardas Misevičius
   Disertacija: Didieji nuokrypiai homogeninėse Menkovo grandinėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Jeronimas Misevičius
   Disertacija: Proletarinė lietuvių poezija Tarybų Sąjungoje (1917-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranciškus Vilius Misevičius
   Disertacija: Kai kurių modifikuotų polimerų irimo ir fiziko-cheminių perėjimų tyrimas, esant aerodinaminiam kaitinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Ona Misevičiūtė
   Disertacija: Mineralinių trąšų įtaka braškių ir juodųjų serbentų uogų kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.06.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Elena Misiūnaitė
   Disertacija: Komunistų partijos veikla prieš buržuazinį nacionalizmą ir religinę pasaulėžiūrą mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Misiūnas
   Disertacija: Baltymai lipidiniuose agregatuose: tyrimai rentgeno spindulių difrakcijos ir virpesių spektroskopijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalius Misiūnas
   Disertacija: Avarijų monitoringas ir vamzdynų būklės nustatymas vandens tiekimo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.13
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Eimutis Misiūnas
   Disertacija: Policijos pareigūnų teisinis statusas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Giedrius Albinas Misiūnas
   Disertacija: Tirpiklio ir temperatūros įtaka benzodioksano-1,4 spektrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Algirdas Misiūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR požeminio vandens kaptažo hidrogeologinės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.04
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas ir baltarusijos geologinės žvalgybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Mindaugas Misiūnas
   Disertacija: Kokybės vadybos sistemos modeliavimas neuniversitetinio aukštojo mokslo institucijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Petras Algimantas Misiūnas
   Disertacija: Respublikos gyventojų pajamų ir vartojimo planavimo kompleksinis modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Misiūnas
   Disertacija: Temperatūros įtakos benzodioksano-1,4 ir 5-oksibenzodioksano-1,4 IR spektrams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Misiūnas
   Disertacija: Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945-1952 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.05
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Misiūnienė
   Disertacija: Starkio morfologinis kintamumas ir veisimas Lietuvos vandenyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Nijolė Misiūnienė
   Disertacija: Miokardo infarkto prognozė ir ilgalaikis gydymas antikoaguliantais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Nijolė Misiūnienė
   Disertacija: Sirgusiųjų miokardo infarktu daugiamečio stebėjimo rezultatai (klinikinė būklė, darbingumas, mirštamumas, reabilitacijos efektyvumas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.05.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Jonas Misiūra
   Disertacija: Kūdikių, persirgusių ūminėmis kvėpavimo organų ligomis, diferencijuotas atstatomasis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Misiūra
   Disertacija: Kompleksinis kompiuterinis echokardiografinių parametrų įvertinimas parenkant ligonių su mitraline stenoze chirurginio gydymo taktiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Misius
   Disertacija: Vidurio ordoviko nuogulos Šiaurės Kirgizijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Kirgizijos MA geologijos institute

 • daktaras Asta Miškinienė
   Disertacija: Signalų perdavimo tyrimai B limfocituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Imunologijos institutas

 • daktaras Galina Miškinienė
   Disertacija: Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai (Grafika. Transliteracija. Vertimas. Teksto struktūra ir turinys)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Manefa Miškinienė
   Disertacija: Fermentinių preparatų įtaka kalakučiukų produktyvumui ir fiziologiniams biocheminiams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis paukštininkystės MTI ir technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Manefa Miškinienė
   Disertacija: Fermentiniai preparatai paukščių prieauglio lesinime
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.23
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Vanda Miškinienė
   Disertacija: Alkil-, arilsulfenchloridų prijungimas prie beta, beta-dimetilakrilinės rūgšties ir jos darinių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Miškinis
   Disertacija: Lietuvos miestelių architektūrinės planinės ir erdvinės struktūros vystymasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Miškinis
   Disertacija: Lietuvos urbanistikos paveldas: genezės ir raidos ypatumai, vertybių išaiškinimas, apsauga ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Miškinis
   Disertacija: Socialinės-ekonominės infrastruktūros paslaugų ekonominis turinys ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Miškinis
   Disertacija: Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos Maskvos aukštoji milicijos m-la

 • daktaras Dainius Miškinis
   Disertacija: Transporto priemonių eksploatacinių charakteristikų priklausomybė nuo kelio parametrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintaras Miškinis
   Disertacija: Tikėjimo problema šiuolaikinėje filosofinėje hermeneutikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Miškinis
   Disertacija: Skersai aptekamo cilindro, esančio šalia plokščios sienelės, šilumos mainai ir hidrodinaminės charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.12
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Jonas Miškinis
   Disertacija: Visuomeninių vartojimo fondų vaidmuo komunizmo statybos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstas Miškinis
   Disertacija: Kai kurios didaktinės pamokos efektyvinimo problemos IV-VI klasėse, panaudojant vienkartinę dalijamąją medžiagą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstas Miškinis
   Disertacija: Kūno kultūros ir sporto specialistų rengimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.03.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Kęstutis Miškinis
   Disertacija: Prieštuberkuliozinė naujagimių vakcinacija diferencinėmis vakcinos BCG dozėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tuberkuliozės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Pranas Miškinis
   Disertacija: Epitaksinio - difuzinio tipo storasluoksnių diodinių struktūrų sukūrimas ir srovės sąsmaukos griūtinio pramušimo metu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Miškinis
   Disertacija: Paviršinių akustinių bangų stiprinimas ir generavimas monolitinėje sluoksniuotoje struktūroje LiNbO - InSb plėvelė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA Radiotechnikos ir elektronikos i-tas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Miškinis
   Disertacija: Ekonominio rajono energetikos ūkio vystymo optimizavimo principai ir metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado M.Kalinino politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Miškinis
   Disertacija: Energeikos perspektyvinio planavimo problemų ir metodų kompleksiniai tyrimai: Lietuva
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.03.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Latvijos Mokslų akademijos fiziknės energetikos institutas

 • daktaras Vytautas Miškinis
   Disertacija: Aukštavolčių 6-110 kw išjungėjų remontų sistemos, įvertinančios eksploatacijos sąlygas, tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Genovaitė Miškinytė
   Disertacija: Vandens, chloridų ir baltymų kiekio kitimas kraujo plazmoje hipertermijų ir hipotermijų metu vitamino C poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.09.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės medicinos institutas

 • daktaras Edita Mištinienė
   Disertacija: Vėžinio antigeno UK114 ir jo homologo baltymo p14,5 struktūros ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.05
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Donata Mitaitė
   Disertacija: Liaudies tradicijos amžininkų poezijoje (lietuvių lyrika 70-80 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio literatūros institutas

 • daktaras Antanas Mitašiūnas
   Disertacija: Sudėtinių ciklų optimalios realizacijos uždavinio formalus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Mitkus
   Disertacija: Automatizuotos statybos genplanų projektavimas ir daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Dalia Mitraitė
   Disertacija: Storosios žarnos ligų diagnostikos ypatumai, panaudojant hidrokoloninę sonografiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Algimantas Mitrikas
   Disertacija: Laiko ekonomija socialistinėje visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Algimantas Mitrikas
   Disertacija: Informacijos apie gyventojų laiką panaudojimas socialinės raidos charakteristikoms nustatyti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.03.24
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Eugenijus Mittas
   Disertacija: Drenažo įrengimo ekskavatoriais ETC-202 ir ETC-202A proceso ir kokybės tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vitalijus Mittas
   Disertacija: Planuojamas cukrinių runkelių pasėlio tankumas sėjant skirtingo laboratorinio daigumo sėklą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Valentinas Mitunevičius
   Disertacija: Pavienio lengvojo automobilio ir autotraukinio stovumo ir vairumo lyginamasis tyrimas taikant matematinio modeliavimo metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.30
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Mituzas
   Disertacija: Klinkerio mineralų susidarymo kinetika 800-1450 C temperatūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.14
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Mituzas
   Disertacija: Portlandecemento klinkerio mineralų faziniai virsmai degimo ir hidracijos metu tiriant atrankiniais reagentais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.07.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Mituzas
   Disertacija: Limfoidinių organų ekstraktų vaidmuo antikūnių susidarymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.01.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Mituzas
   Disertacija: Eksperimentiniai duomenys apie tymus reikšmę anafilaksijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.03.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Julius Arnoldas Mituzas
   Disertacija: Separuoto portlandcemenčio frakcijų hidracija ir cemento akmens savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Diana Mizaraitė
   Disertacija: Lietuvos privataus miško ūkio raida (1991-2000 m.) ir jo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.18
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Rolandas Mizaras
   Disertacija: Relaksacinės protoninės dinamikos kvazivienmačiuose segnetoelektrikuose ir superjonikuose mikrobangiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasys Mizaras
   Disertacija: Medienos išauginimo atrankiniame ūkyje savikainos nustatymo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Voronežo miškų technikos institutas

 • daktaras Vytautas Mizaras
   Disertacija: Civiliniai autorių teisių gynimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Mizarienė
   Disertacija: Submikroninio jautrumo manipuliatoriaus su banginiais varikliu ir davikliu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Mizeikienė
   Disertacija: Polietileninių paketų formavimo operacijos tyrimas nepertraukiamo veikimo fasavimo - įpakavimo automatuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vygantas Mizeikis
   Disertacija: Optinių sužadinimų dinamika puslaidininkių nanostruktūrose ir nevienalyčiuose kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Saulius Mizeras
   Disertacija: Krizinė-realistinė psichologinė pagalba emocinės-estetinės stresinės psichoterapijos metodo pagrindu esant heroino narkomanijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Rusijos ekstremalios ir radiacinės medicinos centras prieypatingų situacijų ministerijos

 • daktaras Rūta Mizerienė
   Disertacija: Remisijų trukmės ir prognozės įvertinimas gydant alkoholizmą emocinės estetinės psichoterapijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Karo medicinos akademija (Sankt Peterburgas)

 • daktaras Albina Mlečkienė
   Disertacija: Morfologiniai ir citocheminiai pakitimai labai produktyvių karvių, sergančių ketoze kaulų čiulpuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.26
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Maskvos K.Skriabino veterinarijos akademija

 • daktaras Albinas Mocevičius
   Disertacija: Lietuvos sodų ir parkų meno raida ir tendencijos XVII-XX a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Snieguolė Mociškytė
   Disertacija: Chiraliniai Ni(II) kompleksai asimetrinėje nebaltyminių alfa- ir beta-aminorūgščių ir dipeptidų sintezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos A.Nesmejanovo organinių junginių institutas

 • daktaras Audra Irene Mockaitis
   Disertacija: Nacionalinių kultūrinių vertybių poveikis vadybinėms nuostatoms: trijų šalių lyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Mockaitis
   Disertacija: Liejiminių lydinių fizikinių mechaninių savybių tyrimas optimalios plokščios kokilės parinkimo metodui sukurti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Mockaitis
   Disertacija: Dirbtinių poliploidų panaudojimas atspariems fitoftorai ir x,y virusams bulvių hibridams gauti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.08
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Raimundas Mockeliūnas
   Disertacija: Endometrito, išsivystančio karvėms po normalaus veršiavimosi, etiologija, gydymas ir profilaktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.18
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulių neužkrečiamųjų ligų MTI

 • daktaras Violeta Mockeliūnienė
   Disertacija: Galvijų virusinės diarėjos epizootiniai ypatumai Lietuvos galvijinkystės ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Daiva Mockevičienė
   Disertacija: Kūdikų sutrikusios judesių raidos kaita taikant korekcinį ugdymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Giedrė Mockevičienė
   Disertacija: Vaikystėje susirgusiųjų pirmo tipo cukriniu diabetu mirtingumo ir ligos komplikacijų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Sergėjus Mockevičius
   Disertacija: Surištos realaksacinės sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Mockevičiūtė
   Disertacija: Indolil-3-acto rūgšties-baltymų kompleksai chloroplastuose ir mitochondrijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.10
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Mockienė
   Disertacija: Studenčių aerobinio cpajėgumo ir metabolizmo lėtoji adaptacija dėl aerobinių pratybų poveikio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Jonė Danguolė Mockienė
   Disertacija: Netiesinio programavimo metodų taikymas ilgalaikiam perspektyviniam gamybos išvystymo ir išdėstymo planavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA kibernetikos institutas

 • daktaras Nijolė Stasė Mockienė
   Disertacija: Austų-megztų medžiagų, gaminamų Metap staklėmis, struktūros optimizavimas ir pynimų projektavimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albertas Mockus
   Disertacija: Karvių šėrimo žiemą ir laikymo būdų vasarą skirtingų tipų efektyvumas Lietuvos sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.07.03
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Egidijus Mockus
   Disertacija: Daugiaspalviai elektrofotografiniai procesai, naudojant organinius fotopuslaidininkinius sluoksnius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Mockus
   Disertacija: Elektros lankas suspausto oro sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.11.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSSR mokslų akademijos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Mockus
   Disertacija: Daugiaekstreminiai uždaviniai projektavime
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.12.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos fizikos ir technikos mokslų skyrius

 • daktaras Pranas Mockus
   Disertacija: Orientacininkų aerobinio ir anaerobinio pajėgumo rodiklių adaptacijos kartotiniams treniruotės krūviams ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Saulius Mockus
   Disertacija: Dujinio kuro įtaka automobilių variklių charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zenius Mockus
   Disertacija: Vario ir alavo elektrocheminis sąsėdis rūgščiuose sulfatų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Danutė Pranė Mockutė
   Disertacija: Laukinių morkų sėklų eterinių aliejų ir kai kurių jų komponentų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vesta Mockutė
   Disertacija: Pramoninio vandens paruošimo procesų intensyvinimas magnetine aktyvacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Galina Mogilevskaja
   Disertacija: Hipoksinės būklės biocheminė charakteristika esant tetradai Fallo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sverdlovsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Vitalij Mogilevskij
   Disertacija: Ferometrų šachtinių valdymo sistemų magnetinių nešėjų matavimui ir bandymui sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyrius

 • habilituotas daktaras Ipolitas Mogilnickas
   Disertacija: Inžinerinių ir techninių disciplinų turinio ir dėstymo metodo tobulinimo problemos aukštosiose mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ipolitas Mogilnickas
   Disertacija: Kūrybinių specialistų techninio rengimo turinio teoriniai ir metodiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.05.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos aukštoji pramoninės dailės mokykla

 • daktaras Marjanas Mogilnickis
   Disertacija: Specialios paskirties atvaizdavimo sistemų informacijos operatyvaus dokumentavimo elektrostatinių spausdinimo įrenginių tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos prietaisų automatikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Raimundas Moisejevas
   Disertacija: Grobuoniška kainodara kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos Bendrijų konkurencijos teisėje forma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • habilituotas daktaras Robert Mokrik
   Disertacija: Požeminio vandens eksploatacinių atsargų formavimasis ir įvertinimo ypatumai Šiauriniame Pabaltijyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.27
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Robert Mokrik
   Disertacija: Tarybinio Pabaltijo pajūrio hidrogeologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vadim Mokšin
   Disertacija: Tepalų su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Abramas Molčiadskis
   Disertacija: Apie katodinių procesų, vykstančių išskiriant sidabro blizgančias galvanines dangas, mechanizmą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Molienė
   Disertacija: Darbo laiko ir jo naudojimo statistinis tyrimas (Lietuvos mašinų gamybos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Arūnas Molis
   Disertacija: Bendrosios ES saugumo ir gynybos politikos plėtros scenarijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.21
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Molis
   Disertacija: Terahercinių impulsų, generuojamų siauratarpių puslaidininkių paviršiuje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladimir Molkov
   Disertacija: Plačiajuosčiai generatoriai Gano diodų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo politechnikos institutas

 • daktaras Alina Momkauskaitė
   Disertacija: Atomų ir jonų sužadintų būsenų radiacinių gyvavimo trukmių teorinio tyrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Monastyreckienė
   Disertacija: Smilkininio žandikaulio sąnario tyrimas kompiuterine tomografija ir magnetiniu rezonansu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Elena Moncevičiūtė
   Disertacija: Mikrofloros kitimas asociacijose gydant pūlinius peritonitus antibiotikais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.11.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Elena Moncevičiūtė
   Disertacija: Navikinių audinių imunobiologinių savybių kitimas veikiant juos alkilinančiais preparatais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.05.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Livija Cecilija Mondeikienė
   Disertacija: Vaikų darželio vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovės žinių ir elgesio vienybės formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Monginaitė
   Disertacija: Fenomenologija tiesioginio pažinimo koncepcija ir R.Ingardeno estetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Mongirdas
   Disertacija: Biofiltravimo proceso apytakinėje akvakultūros sistemoje įvertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Aušra Mongirdienė
   Disertacija: Impulsinė ultragarsinė kraujo koagulografija (eksperimentiniai ir klinikiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ingrida Monkevičienė
   Disertacija: Karvių didžiojo prieskrandžio turinio fermentacinių procesų aktyvumo ir pašarų kokybės įtaka virškinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.09
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veerinarijos institutas ir Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Ona Monkevičienė
   Disertacija: Lėtai psichiškai bręstančių vaikų įvairių mąstymo rūšių dinamika viduriniame mokykliniame amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zita Monkevičienė
   Disertacija: Pramonės įmonės vystymo kvalifikacinio potencialo formavimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Algirdas Monkevičius
   Disertacija: Asmenybės sąmonės schematizavimas (Teorinė analizė ir operacionologija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Eduardas Jonas Monkevičius
   Disertacija: Darbo organizavimo teisinio reguliavimo kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Kazimieras Monkevičius
   Disertacija: Vakarų Baltarusijos KP veikla vadovaujant Vilniaus krašto darbo žmonių revoliucinei kovai 1926-1938 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Galina Monkevičiūtė
   Disertacija: Dimetilglioksimaminokobalto selenopolitionatų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virgilijus Monsevičius
   Disertacija: Lietuvos laukinės bitės (Hymenoptera, Apoidea)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.30
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jadvyga Monstvilaitė
   Disertacija: Reljefo įtaka žemės ūkio kultūrų piktžolėtumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.01.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jadvyga Monstvilaitė
   Disertacija: Lietuvos TSR laukų piktžolės ir jų naikinimo cheminėmis priemonėmis mokslinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.06.06
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edmundas Monstvilas
   Disertacija: Nestacionaraus drėgmės pernešimo atitvarinėse konstrukcijose įvairių matematinių modelių eksperimentiniai teoriniai tyrimai ir pasiūlymų parengimas skaičiuojamosioms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Enriketa Monstvilienė
   Disertacija: Fizinių, cheminių ir biologinių aplinkos veiksnių tyrimai ir jų įtaka šaltose karvidėse laikomoms karvėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • habilituotas daktaras Edmundas Montrimas
   Disertacija: Krūvininkų generacijos ir prilipimo vaidmens selektrofotografinių sluoksnių išsielektrinimo mechanizme tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Montrimas
   Disertacija: Slaptojo elektrofotografinio atvaizdo susidarymo fizikiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulė Montvilaitė
   Disertacija: Elektrolitų (K, Na) apykaita 17-hidroksikortikosteroidų ir rūgščių - šarmų pusiausvyra priešir po operacijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigita Montvilaitė
   Disertacija: Ugdymo mokslo branda Lietuvoje XX amžiaus pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Algirdas Mykolas Montvilas
   Disertacija: Atsitiktinių procesų su nežinomais parametrais savybių pasikeitimo nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijus Montvilas
   Disertacija: Portalų automatizuotas kūrimas įvertinant keitimus ir komponentų generavimą: koncepcija, metodologija ir realizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Robertas Montvilas
   Disertacija: Berruklinių žieminių rapsų (Brassica napus L.) vystymosi ir produktyvumo tyrimai lengvuose priemoliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Romualdas Montvilas
   Disertacija: Nestacionarieji radiaciniai-kondukciniai šilumos mainai garuojančioje pusskaidrėje sferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.13
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Montvilienė
   Disertacija: Heterogeninių nukleino rūgščių efektyvumas gydant toksinį eksperimentinį hepatitą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danguolė Montvydienė
   Disertacija: Augalų - testorganizmų reakcijos į Ignalinos atominės elektrinės nuotekų, jose esančių sunkiųjų metalų bei jų mišinių toksinį poveikį ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.06
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Genrik Mordas
   Disertacija: Aerozolio spektrometrijos plėtra ir taikymai aerozolio dinamikos tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jakovas Morgenšternas
   Disertacija: Paladžio elektronusodinimo iš šarminių tirpalų proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Jurgis Morkeliūnas
   Disertacija: Kai kurie grupinių sprendimų uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Jurgis Morkeliūnas
   Disertacija: Išrinkimo funkcijų aksiomatiniai apibrėžimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Sofija Morkeliūnienė
   Disertacija: Skirtingų buliukų laikymo būdų įtaka jų produktyvumui ir mėsos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.06
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Morkevičius
   Disertacija: Transportinės taros gamubos ir racionalaus naudojimo perspektyvos LTSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Morkevičius
   Disertacija: Sidabro cianidinių kompleksų, elektroredukcijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nerijus Morkevičius
   Disertacija: Daugiamačių vaizdų modeliavimo ir efektyvaus kodavimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaidas Morkevičius
   Disertacija: Socialinių vertybių raiška politiniame diskurse: Lietuvos Seimo debatų turinio analizė (1992-2004 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regina Morkūnaitė
   Disertacija: Svarbiausi Lietuvos dirvožemių defliacijos veiksniai ir jos prognozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas

 • daktaras Šarūnė Morkūnaitė
   Disertacija: Mitochondrijų nespecifinio pralaidumo indukcija: stimuliavimas dihidrolipo rūgštimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.17
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Albinas Morkūnas
   Disertacija: Sveikų ir sergančių limfoleukoze galvijų kraujo serumo G (G1 ir G2), M ir A klasių imunoglobulinų kiekybinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.07.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis J. Kovalenko eksperimentinės veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aurimas Morkūnas
   Disertacija: LKP kova prieš antikomunistinę propagandą 1976-1985 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronius Morkūnas
   Disertacija: Planinės vakcinoprofilaktikos įtaka tyrimų infekcijos epideminiam procesui Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos centrinis epidemiologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eligijus Juvencijus Morkūnas
   Disertacija: Lietuvos vėjo malūnai 19 a. - 20 a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gendrutis Morkūnas
   Disertacija: Radono sąlygotos efektinės dozės individualiuosiuose namuose įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Kazimieras Vytautas Morkūnas
   Disertacija: Drenažo veikimo tyrimai drėkinant nutekamaisiais vandenimis lietinimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kazys Morkūnas
   Disertacija: Rytų aukštaičių pietinė tarmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marijonas Morkūnas
   Disertacija: Racionų su skirtingais kukurūzų - pupų siloso ir cukrinių runkelių kiekiais įtaka melžiamų karvių produktyvumui, jų pieno ir sviesto kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.21
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Petras Morkūnas
   Disertacija: Pašalinių priemaišų išrinkimo mechanizavimas, ruošiant maisto atliekas kiaulių šėrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis žemės ūkio institutas

 • daktaras Vaidotas Morkūnas
   Disertacija: Pilkojo pelėno (Microtus arvalis Pallas) populiacijų genetinio kintamumo tyrimai įvairiai teršiamose Lietuvos vietovėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidas Morkūnas
   Disertacija: Sričių, surištų su Koši tipo integralais, klasės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalis Morkūnas
   Disertacija: Žemės ūkio darbininkų buitis Lietuvoje 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vytautas Morkūnas
   Disertacija: Baltijos regiono kristalinio pamato geodinaminės rekonstrukcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmantas Viktoras Morkūnas
   Disertacija: Visuomenės procesų mokslinio valdymo metodologinės problemos socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmantas Viktoras Morkūnas
   Disertacija: Darbo kolektyvo socialinės raidos strateginio valdymo metodologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Aušra Morkūnienė
   Disertacija: Kai kurių genų kandidatų alelinių variantų, susijusių su nesindrominių lūpos ir (ar) gomurio nesuaugimų patogeneze, identifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronislava Palmira Morkūnienė
   Disertacija: Intrakranėjinių maišinių anevrizmų sienelės stiprinimas kaip chirurginio gydymo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos ak. V. Burdenko neurochirurgijos institutas

 • daktaras Janina Genovaitė Morkūnienė
   Disertacija: Lietuvos valstiečių vasaros kinkomasis transportas (19 a. antroji - 20 a. pirmoji pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.20
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Jūratė Morkūnienė
   Disertacija: Filosofinės humanizmo teorijos sandara
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Ramunė Morkūnienė
   Disertacija: Širdies mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo sistemos išeminio pažeidimo mechanizmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rasa Morkūnienė
   Disertacija: Radioaktyvioji tarša ir jos pokyčių ypatumai Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valerija Morkūnienė
   Disertacija: Įvairių modifikacijų pluoštinių kalcio sulfato kristalų susidarymas, praktinis jų panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Morkus
   Disertacija: Organinių gruntų pastovumas įrengiant kanalus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eugenijus Morkus
   Disertacija: Plaktūkinio trupintuvo darbo proceso tyrimas, trupinant išdžiovintus raudonuosius dobilus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Morkus
   Disertacija: Dvimačių tikimybių pasiskirstymo matavimo diskretinėmis imtimis tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alfonsas Morkvėnas
   Disertacija: Skaitmeninis viršįtampių analizatorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Renatas Morkvėnas
   Disertacija: Organizacijos žinių potencialo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.16
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Morkvėnas
   Disertacija: Kai kurie trukiųjų atsitiktinių procesų konvergavimo uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gražina Morozova
   Disertacija: Įvairių kategorijų anomalių vaikų regiamojo suvokimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.02
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Nadiežda Morozova
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės metraščių kalbos ir tekstologijos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Moščinskas
   Disertacija: Makrotechnologijos ir jos pasikeitimų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Violeta Moščinskienė
   Disertacija: Valstybinis nuosavybės privatizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Levas Mosjekovas
   Disertacija: Kai kurių kailinių žvėrelių (sabalų, poliarinių lapių, audinių ir lapių) hipofizio sandara ir vaskuliarizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.24
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Maskvos veter. akademija

 • daktaras Elena Moskaleva
   Disertacija: Greitojo elektrinio traukinio vagono kėbulo atraminės konstrukcijos, pagamintos iš Al lydinių, tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.30
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Briansko transporto mašinų gamybos institutas

 • daktaras Vera Moskaliova
   Disertacija: Netvarių ekonominių situacijų logistinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jelena Moskovskaja
   Disertacija: Netradicinių konstrukcijų, struktūrų ir valdymo priemonių koordinatinės elektropavaros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Julija Moskvina
   Disertacija: Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaka bedarbių socialinei integracijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislavas Mostauskis
   Disertacija: Meno ir beprotybės santykių problema (kompleksinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Vytautas Mosteikis
   Disertacija: Patikimesnio ir ekonomiškesnio audimo staklių pavaros asinchroninio variklio tyrimas ir paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • daktaras Petras Vytautas Motekaitis
   Disertacija: Mechaninio poveikio įtaka sviesto struktūrai ir konsistencijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Jurga Motiejūnaitė
   Disertacija: Vakarinės ir pietvakarinės Lietuvos dalių kerpių floros analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Lidija Motiejūnaitė
   Disertacija: Marija Juozapaitytė ir Lietuvos baleto menas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis A. Lunačarskio teatrinio meno institutas

 • daktaras Ona Motiejūnaitė
   Disertacija: Mikromicetai ant sintetinių polimerinių medžiagų, į kurių sudėtį įeina aromatiniai junginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Genadijus Motiejūnas
   Disertacija: Sandarintuvų elementų su plastiškomis dangomis kontaktinė sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Motiejūnas
   Disertacija: Vandenyje tirpaus epoksidinio priedo įtaka gelžbetoninių sijų deformatyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Jonas Motiejūnas
   Disertacija: Valdomi nanosekundinių signalų šaltiniai integralinių schemų dinaminių parametrų matavimo sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Alfredas Motiejūnas
   Disertacija: Konversinių jono turinčių cinko dangų fazinės sudėties ir morfologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Motiejūnas
   Disertacija: Rešifracijos ir tikrinančių testų projektavimo nekonstantiniams gedimams loginėse schemose algoritmų metodų tyrinėjimas ir sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Leontijus Motiejūnas
   Disertacija: Interoreceptorių vaidmuo anafilaksinėje reakcijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos MA Eksperimentinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Leontijus Motiejūnas
   Disertacija: Gamtinės židininės infekcijos Lietuvos teritorijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.10.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos poliomelito ir virusinių encefalitų institutas

 • daktaras Liudas Motiejūnas
   Disertacija: Kompiuterizuojamos veiklos taisyklių realizavimo ir manipuliavimo modelių sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasys Motiejūnas
   Disertacija: Alavo-119 branduolių gama rezonansas puslaidininkiuose A B ir jų kietuosiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaclovas Motiejūnas
   Disertacija: Kiaukių skerdienų plikinimo operacijų tyrimas ir jų mechanizavimo racionalių priemonių konstravimo pagrindų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sąjunginis mėsos pramonės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Elena Motiejūnienė
   Disertacija: Birių ir skystų azoto trąšų įtaka miežių kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Elena Motiejūnienė
   Disertacija: Terpės joninės sudėties ir toksikantų poveikis charophyta ląstelių bioelektriniams parametrams ir radionuklidų akumuliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Motiejūnienė
   Disertacija: Mažų gyvsidabrio garų koncentracijų poveikis moterų sergamumui ir motinystės funkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Gražina Motiejūnienė
   Disertacija: Poliamidų paviršiaus sluoksnio sustiprinimas difuzinės stabilizacijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.01
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Motieka
   Disertacija: Didysis Vilniaus Seimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Vida Motiekaitytė
   Disertacija: Lietuvos ruderalinė augalija: jos klasifikacija ir ryšys su buveinėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA V. Komarovo botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Vida Motiekaitytė
   Disertacija: Urbofitocenzės: sintaksonomija, toksikotolerantiškumas, sukcesijos, funkcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.04.18
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Violeta Motulaitė
   Disertacija: Lietuvos revoliucinių socialdemokratų kova už internacionalinę darbo žmonių vienybę 1895-1907
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • daktaras Gediminas Motuza
   Disertacija: Naudingųjų iškasenų telkinių išsidėstymo rytų Užbaikalėje dėsningumų tyrimas, naudojant matematinės statistikos metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Mineralogijos, geochemijos ir retųjų elementų kristalochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Motuzas
   Disertacija: Nacionalinės apeiginės kultūros ypatybių pritaikymas grojant lietuvių liaudies pučiamaisiais anbušiūriniais pūstukiniais muzikos instrumentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • habilituotas daktaras Alfonsas Motuzas
   Disertacija: Lietuvių Kalvarijų kryžiaus kelių apeiginiai papročiai: vietiniai savitumai ir kitų tautų lygiagretės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Juozas Motuzas
   Disertacija: Drenažo vandens cheminės sudėties tyrimai Vakarų (Žemaitijos) ir Lietuvos vidurio žemumos zonose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algirdas Juozas Motuzas
   Disertacija: Lietuvos dirbamų dirvožemių užterštumo mineraliniais junginiais ekologinis įvertinimas dirvotyros ir agrochemijos raidos kontekste
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.07.01
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

 • daktaras Julius Motuzas
   Disertacija: Ceolitų ir ceolitinių membranų mikrobanginė sintezė, charakterizavimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Remigijus Motuzas
   Disertacija: Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos raidos 1918-1940 metais pedagoginės kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasė Motuzienė
   Disertacija: Grūdų nuostolių nustatymo ir jų sumažinimo nuimant derlių pagrindimas ekonominiais matematiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: RTFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio gamybos ekonomikos ir organizavimo mokslo tyrimų i-tas

 • daktaras Violeta Motuzienė
   Disertacija: Įstiklinimo įtakos viešųjų pastatų energijos poreikiams kompleksinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Elena Mozalienė
   Disertacija: Mikroelementų (geležies ir vario) vaidmuo paršelių trichocefaliozės patogenezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos S. Vyšeleskio eksperimentinės veterinarijos mokslo tyrimų instittas

 • daktaras Jonas Mozalis
   Disertacija: Skaitmeninės informacijos transformacijos procesų magnetinės atminties įrenginiuose patikimumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintautas Mozgeris
   Disertacija: Aerofotonuotraukų panaudojimo Lietuvos miškų inventorizacijoje teorinis ir praktinis tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.22
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Vita Mozūraitė
   Disertacija: Vaikų knygos leidyba Lietuvoje 1940-1990 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimondas Mozūraitis
   Disertacija: Phyllonorycter (Lepidoptera, Gracillariidae) genties drugių cheminės komunikacijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.06
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Almantas Mozuras
   Disertacija: Balkių tipo mašininių konstrukcijų defektinės būsenos diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.10
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vyda Mozūriūnienė
   Disertacija: organizacijos žinojimo kūrimą sąlygojantys struktūriniai ir kultūriniai veiksniai multinacionalinėje kompanijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Muckus
   Disertacija: Hipoksijos įtaka sužadinimo kilimo ir sklidimo procesams miokarde
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.01.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Muckus
   Disertacija: Širdies autoritminis aktyvumas ir ritmo vedlio migracija (eksperimentinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.09.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jonas Virgilijus Mudėnas
   Disertacija: Produkcijos kokybė, valdymo organizavimo tobulinimas pramonės įmonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos mokslų akademijos ekonomikos ir teisės mokslų taryba

 • daktaras Adolf Muhr
   Disertacija: Efektyvios pardavimo organizacijos formavimo ir valdymo metodai bei strateginis pagrindas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Rafael Muksinov
   Disertacija: Moksleivių požiūrio į visuomeninį darbą raida asmenybės socialinio formavimosi procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Violeta Mukulienė
   Disertacija: triacetatinių audinių marginimo rūgštiniais metalokompleksiniais dažais proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Jonas Mukulys
   Disertacija: Vienfazio asinchroninio su nesimetriniu statoriaus magnetolaidžiu variklio paleidimo momento tyrimas ir skaičiavimo elementai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdimaras Mukulys
   Disertacija: Vienfazio asimetrinio asinchroninio mikrovariklio išėjimo charakteristikos įvertinus permagnetinimo nuostolius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolita Mulevičienė
   Disertacija: Vizualioji aplinka - mokinių estetinių nuostatų formavimosi veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Jolita Mulevičiūtė
   Disertacija: Atsinaujinimo sąjūdis lietuvių tapyboje 1956-1970
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Algirdas Muliarčikas
   Disertacija: Ilgų nuotolių bėgikų parengimo pedagoginės kontrolės ir valdymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA vaikų ir paauglių fiziologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Andreas Müller
   Disertacija: marketingo instrumentų panaudojimo specifika ir problematika politiniams mandatams gauti ir išlaikyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Inga Muntianaitė
   Disertacija: Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaitos kompleksiškumo matematinis įvertinimas atliekant judamąsias užduotis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Anatolijus Muralis
   Disertacija: Kai kurie konstrukcinių stikloplastikų relaksacinio stiprumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Murauskaitė
   Disertacija: Dvilaukės juostinės mašinos su autoreguliatoriumi ir be jo eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • daktaras Eugenijus Murauskas
   Disertacija: Aktyvios ir pasyvios kokybės modeliacijos Nd:YAG lazerio impulsų generacija, spūda ir stiprinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gediminas Murauskas
   Disertacija: Iteracinių stochastinių optimizavimo ir identifikavimo algoritmų konvergavimo greičio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Ukrainos SSR MA V. Gluškovo kibernetikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Sigitas Mureika
   Disertacija: V. Kapsuko estetinės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Sigitas Mureika
   Disertacija: Marksistinės Lenininės estetikos tapsmas Lietuvoje (iki 1940 m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Kazys Murinas
   Disertacija: Vietinio paršelių apšildymo techninių priemonių tyrimas ir paruošimas Lietuvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Lina Murinienė
   Disertacija: Akmenės šnektos fonologija: vokalizmas ir prozodija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Murkaitė
   Disertacija: Drebulės (Populus tremula L.) formos, biologija, kryžminimas ir veisimo sėklomis perspektyvos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Murmulaitytė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos žodyno veiksmažodinių daiktavardžių semantinė ir statistinė analizė(priesagos -imas/ymas ir galūnės -a vediniai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Nikolaj Murzin
   Disertacija: Daugiasluoksnės konstrukcijos detalių gamybos naujo metodo sukūrimas ir faktorių, sąlygojančių vidinių ertmių tikslumą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aldona Sofija Musneckienė
   Disertacija: Mikrogenijos ir žandikaulio sąnario ankilozės ankstyvas ir vienmomentinis chirurginis gydymas vaikų amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado S. Kirovo valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Edita Musneckienė
   Disertacija: Vizualinės kultūros diskursas rengiant dailės pedagogus postmodernios edukacinės paradigmos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Juozas Romanas Musnickas
   Disertacija: Dietilaminohidroksipropilceliuliozės acetilinimas ir kai kurios produktų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Irena Musteikienė
   Disertacija: Žodžių junginiai, reiškiantys tikslo ir paskirties santykius dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje, ir jų atitikmenys rusų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado universitetas

 • habilituotas daktaras Irena Musteikienė
   Disertacija: Rusų kalbos sintaksės lietuvių mokykloje mokomojo komplekso pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Kazys Musteikis
   Disertacija: Žodžių junginiai su prielinksniais "OT" ir "DO" "NUO" ir "IKI" dabartinėje rusų ir lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.08.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado universitetas

 • habilituotas daktaras Kazys Musteikis
   Disertacija: Gretinamoji rusų ir lietuvių kalbų morfologija (monografija)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Musteikis
   Disertacija: Antšeimis Enteletacea ir Lietuvos silūro brachopodų bendruomenės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Peeter Müürsepp
   Disertacija: Struktūrinio stabilumoskoncepcija kaip Rene Thomo filosofijos branduolys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Muzikevičius
   Disertacija: Aukšto raumeningumo Lietuvos baltųjų kiaulių mėsinio genotipo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.26
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Nijolė Mykolaitienė
   Disertacija: Kai kurie daugiaelektroninių sistemų fizikinių ir cheminių savybių teorinio tyrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramunė Mykolaitienė
   Disertacija: Vaikų apatinių kvėpavimo takų mikoplazminės infekcijos klinikiniai ir mikrobiologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Mykolaitis
   Disertacija: Tuščiavidurių betonšerdžių plonasienių plieno vamzdžių stiprumas ir patikimumas stogo konstrukcijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gytis Mykolaitis
   Disertacija: Submikroninių diodinių ir tranzistorinių struktūrų tyrimas Monte Karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Henrikas Mykolaitis
   Disertacija: Moduliacinis permagnetinimo triukšmas feromagnetinėse medžiagose bei elektromagnetiniuose keitikliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Vincentas Mykolaitis
   Disertacija: Elektrofotografiniai ESM informacijos užrašymo ir atvaizdavimo procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aurelija Mykolaitytė
   Disertacija: Jugendo stiliaus apraiškos lietuvių ir latvių prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“