FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

M

 • daktaras Renata Macaitienė
   Disertacija: Diskrečios ribinės teoremos bendrosioms Dirichlė eilutėms.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Evaldas Maceika
   Disertacija: Biolodiškai aktyvių radionuklidų sklidimo biosferoje modelis ir eksperimentinis 137 Cs bei 90 Sr pernašos parametrų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos unversitetas

 • daktaras Vanda Maceikienė
   Disertacija: Priskiepijimo proceso vinilo monomerų prie fotosensibilizuoto kolageno tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Macevičius
   Disertacija: Šventoji ir jos nuotakis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1951.05.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Macevičius
   Disertacija: Lietuvos upių hidrologinių charakteristikų skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.12.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandra Machniova
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo upių nuotėkio formavimosi sąlygos ir prognozės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Galina Machtejeva
   Disertacija: 1-Alkil-, 1-arilheksahid ropirimidinų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Machtejevas
   Disertacija: Stacionariųjų fazių, atskiriančių chiralinius junginius, sintezė bei apibūdinimas skysčių chromatografijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Macionis
   Disertacija: Apibendrinta Grino funkcija ir kai kurių dviejų taškų kraštinių uždavinių išsprendžiamumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Mačionis
   Disertacija: Anioninė polimerizacija gautų stirolio, alfa-metilstirolio ir cikloheksadieno-1,3 polimerhomologų ir jų mišinių klampumo, spūdumo ir fluorescencijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Česlovas Mačiulaitis
   Disertacija: GaInSb kristalų ir gilių p-n sandūrų Ga gavimo zoninio lydymo temperatūros gradiento metodu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Mačiulaitytė
   Disertacija: Valstybės finansų ekonometrinis modeliavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mindaugas Maciulevičius
   Disertacija: Optinių dangų ir lazerinių elementų šviesos sklaida plačiame spektro ruože
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimondas Maciulevičius
   Disertacija: Vario sulfidinių sluoksnių susidarymas ant poliamido panaudojant politionines rūgštis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Mačiulis
   Disertacija: Konvergavimo greičio įverčiai aritmetinių funkcijų integralinėse ribinėse teoremose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vigirdas Mackevičius
   Disertacija: Perėjimas prie ribos Markovo procesų optimaliojo stabdymo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vigirdas Mackevičius
   Disertacija: Simetrinių stochastinių diferencialinių lygčių ir integralų tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Putinas Kaributas Mačkus
   Disertacija: Erdvinio krūvio ribojamų srovių didelės varžos puslaidininkiuose su lokaliniais lygiais mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jan Macutkevič
   Disertacija: Mišriųjų betaino fosfato betaino fosfito, CuInP2(SXSe1-X)6 kristalų bei PMN-PZN-PSN keramikų plačiajuostė dielektrinė spektroskopija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Juvencijus Mačys
   Disertacija: Neklasikinės ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalius Makackas
   Disertacija: Agregatinio metodo taikymas realiojo laiko sistemų funkcijonavimo charakteristikoms įvertinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Makariūnas
   Disertacija: Reakcijų (alfa,alfa),(alfa,p),(alfa,d) ir (alfa,t) su ličio branduoliais mechanizmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos fizikos ir technikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Makariūnas
   Disertacija: Elektrono pagavimo ir konvertuotų branduolinių elektromagnetinių šuolių tikimybių pokyčių tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Dalia Makariūnienė
   Disertacija: Priemaišinių jodo atomų kristaluose tyrimas sutrikdytų kryptinių koreliacijų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vadimas Makaryčev
   Disertacija: Elektrofotografinio vaizdo formavimo proceso daugiasluoksnėse struktūrose su krūvių kaupimu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Maknys
   Disertacija: Pagrindinių superlaidininko charakteristikų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zita Makštelienė
   Disertacija: Vaisių - uogų vynų gamybos proceso tyrimas Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Gruzijos sodininkystės, vynuogių ir vyno mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ričardas Makuška
   Disertacija: (Met)akrilo nitrilo ir (met)akrilo rūgšties kopolimerizacijos dimetilsulfoksido-vandens tirpaluose ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ričardas Malaiška
   Disertacija: Pagrindiniai Birkgofo sistemų dinamikos uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: P.Lumumbos tautų draugystės universitetas

 • daktaras Povilas Malakauskas
   Disertacija: Lokaliai sužadintos SAD magnetoplazminės bangos puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Evaldas Kazys Maldutis
   Disertacija: Netiesinių kristalų suardymas lazerio spinduliavimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Evaldas Kazys Maldutis
   Disertacija: Kietų skaidriųjų medžiagų optinių savybių keitimas ir medžiagų suardymas lazerio impulsiniu spinduliavimu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.06.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos bendrosios fizikos institutas

 • daktaras Robertas Maldžius
   Disertacija: Krūvininkų prilipimo lygmenų tyrimai elektrofotografiniuose sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Livija Maliaukienė
   Disertacija: Įvairių matematinės indukcijos aksiomos formų pakeičiamumas aritmetikos fragmentuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Algimantas Malickas
   Disertacija: Požymių lyginimų filtravimas ir kapiliarinių linijų panaudojimas pirštų antspaudų atpažinime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Malinauskas
   Disertacija: Bioelektrokatalizės nad-priklausomomis dehidrogenazėmis kinetinių dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Malinauskas
   Disertacija: Kai kurie elektronų pernešimo aspektai organinėje chemijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Mangirdas Malinauskas
   Disertacija: Trimačių funkcinių mikro ir nanodarinių formavimas lazerinės daugiafotonės polimerizacijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadas Malinauskas
   Disertacija: Krūvininkus transportuojančių ir šviesą išspinduliuojančių medžiagų sintezė iš hidrazonų, karbazolo ir 1,4,5,8-naftalentetrakarboksidiimido 2,3-epoksipropilinių darinių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Tadas Malinauskas
   Disertacija: Krūvininkų dinamikos tyrimas plačiatarpiuose puslaidininkiuose šviesa indukuotų dinaminių gardelių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zigmas Malinauskas
   Disertacija: Lietuvos pleistoceno tarpmoreninių kompleksų sąranga ir sudėtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.12
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos geologijos mokslų institutas

 • daktaras Julė Malinauskienė
   Disertacija: Heterociklinių junginių sintezė biciklo[3,3,1]nonan-2,6-diono pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimas Maliukevičius
   Disertacija: Asimptotinis spektrinio tankio parametro vertinimas minimakso prasme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrej Malkov
   Disertacija: Kobaltocenų nesimetriškai pakeistų darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Nesmejanovo elementoorganinių junginių institutas

 • daktaras Dalė Malkova
   Disertacija: Kazeinu stabilizuotų emulsijų stabilumo reguliavimo koloidiniai cheminiai principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Naglis Malys
   Disertacija: Bakteriofago T4 bazinės plokštelės geno 25 ekspresijos reguliavimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.31
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Elena Manakova
   Disertacija: Šeperoninų GroESL sistemos struktūros ir funkcijos tyrimai mažų kampų sklaidos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.22
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Miuncheno technikos universitetas

 • daktaras Andrius Maneikis
   Disertacija: Daugiakomponenčių mangano oksidų plonieji sluoksniai: technologija ir fizinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zita Manelienė
   Disertacija: Naujo tipo restrikcijos - modifikacijos fermentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Manstavičius
   Disertacija: Dirichlet generuojančių eilučių metodo taikymas aritmetinių funkcijų reikšmių asimptotiniam pasiskirstymui tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Manstavičius
   Disertacija: Skaičių teorijos objektų pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Martynas Manstavičius
   Disertacija: Stiprių Markovo procesų p-variacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.05.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Tufto universitetas

 • daktaras Liutauras Marcinauskas
   Disertacija: Amorfinių anglies dangų formavimas iš acetileno ir sočiųjų angliavandenilių panaudojant elektros lanką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Marcinkevičius
   Disertacija: A B C ir CdP junginių optinė anizotropija ir girotropija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginijus Marcinkevičius
   Disertacija: Netiesinės daugiamačių duomenų projekcijos metodų savybių tyrimas ir funkcionalumo gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Marcinkevičius
   Disertacija: Vidurio Lietuvos paskutinio apledėjimo moreninių nuogulų fizikinių mechaninių savybių formavimasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.11
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnų institutas

 • daktaras Žana Margarian
   Disertacija: Sidabro ir aukso elektrokristalizacijos stadijos iš sulfitinių tirpalų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Margelevičius
   Disertacija: Atvirkštinis amplitudinių ir fazinių difrakcijos gardelių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.13
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julija Margelytė
   Disertacija: Fotometrinių metodų paruošimas bendrai ir diferencijuotai vaikų pieno produktų angliavandenių analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos neakivaizdinis maisto pramonės institutas

 • daktaras Lina Markauskaitė
   Disertacija: Kompiuterinių mokymo formų bendrojo lavinimo mokyklos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Alfredas Markelis
   Disertacija: Cilindrinių magnetinių domenų savybių modifikavimas joninio implantavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Markevičienė
   Disertacija: Hipofosfitų ir fosfitų oksidimetrinio nustatymo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rolandas Antanas Markevičius
   Disertacija: Grafinis informacijos mašininio apdorojimo sistemų struktūrinių ir realizacinių sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Hamletas Vladislavas Markšaitis
   Disertacija: P - plėtinių su dviem išsišakojimo taškais Galua grupės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audronė Marozienė
   Disertacija: Fluorfenilalaninai, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arūnas Maršalka
   Disertacija: Dinamikos, sąveikų ir fazinių virsmų ilgagrandžių molekulių junginiuose tyrimas BMR spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Martinaitis
   Disertacija: Kadmio selenido kristalų taškinių defektų aukštatemperatūriniai tyrimai seleno garų atmosferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislovas Martinėnas
   Disertacija: Laisvų ir primaišytų kristaluose geležies grupės jonų teorinis spektrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Martinkėnas
   Disertacija: Žmogaus kardiovaskulinės sistemos reakcijų prognozavimas pagal meteorologinius ir heliogeofizinius faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.23
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Robertas Martinkus
   Disertacija: Benzodioksano-1,4 5- ir 6-darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Algirdas Martišius
   Disertacija: Dubletinio termų suskilimo teorinio nustatymo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.05.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Martišius
   Disertacija: Vandenilio jonų vaidmens chromo rūgšties elektroredukcijos procese tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Martišius
   Disertacija: Vario(II) oksido įtaka mulito susidarymui iš kaolinito.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zigmas Martūnas
   Disertacija: Germanio ir silicio silpnai kaitinančiame aukštadažniniame elektriniame lauke tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenona Martynaitienė
   Disertacija: Kompleksinių chromo katijonų selenopolitionatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytas Martynaitis
   Disertacija: 1-Karbamoilalkilspiro[benzopiran-2,2-indolo] darinių sintezė ir reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Audrius Sigitas Maruška
   Disertacija: Granuliuotų celiuliozinių sorbentų sintezė ir jų poringos struktūros ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Audrius Sigitas Maruška
   Disertacija: Stacionarios fazės ir metodai skysčių chromatografijoje: mikroskirstymų link
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Viktoras Masevičius
   Disertacija: 4-pakeistų 5-amino-7H-pirolo[2,3-d]pirimidino darinių sintezė, savybės ir heterociklizacijos reakcijos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Liutavaras Masiliūnas
   Disertacija: Lietuvos Vidurio lygumos landšaftinė - geocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.19
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Masiulaitytė
   Disertacija: Regresiniai ir degradaciniai modeliai patikimumo teorijoje ir išgyvenamumo analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Maskeliūnas
   Disertacija: Žinių bazių struktūrizavimo metodas euristinio ir kokybinio samprotavimo sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Romualdas maslovskis
   Disertacija: Biocheminių procesų klasifikavimas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Masteika
   Disertacija: Techninės analizės indikatorių formalizavimas ir taikymas vertybinių popierių rinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aidas Matijošius
   Disertacija: Lagero ir Gauso bei Beselio šviesos sūkurių netiesinė konversija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Matijoška
   Disertacija: Beta-oksaalkinolių sintezė ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Inga Matijošytė
   Disertacija: Aerobinės alkoholių oksidacijos kanalizuojamos lakazės/TEMPO sistema mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.02
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Delfto technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Matiukas
   Disertacija: Joninio nudulkėjimo ir pakeisto sluoksnio formavimosi silicio okside kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Matukas
   Disertacija: Žemadažnis triukšmas ir krūvininkų pernaša galio arsenido šotkio dioduose, esant nevienalyčiam aktyviųjų centrų pasiskirstymui priekontaktyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valentina Matulevičienė
   Disertacija: Atmosferos gamtinių radioaktyviųjų aerozolių judrumo spektrų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Pranciškus Matuliauskas
   Disertacija: Realiojo kvadratinio kūno dzeta - funkcijos artutinė funkcionalinė lygtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liuda Matuliauskienė
   Disertacija: Kai kurių priedų sąveika su elektronusodinama geležim
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ilona Matulionienė
   Disertacija: Elektrolaidumas ir SAD triukšmai magnetiniuose puslaidininkiuose CdCr2Se4, HgCr2Se4 ir HgCr2S4 stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Matulionis
   Disertacija: Kvazistacionarioji rekombinacija didelės varžos puslaidininkiuose išilginės srovės sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Matulionis
   Disertacija: Tarpslėniai reiškiniai varizoniniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.08.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eimutis Matulionis
   Disertacija: Aukso dangų, dengiamų dicianoaurato tirpalu, struktūros formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jurgita Matulionytė
   Disertacija: Panaudotų fiksažinių tirpalų regeneravimo proceso tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Matulis
   Disertacija: Diagraminių perturbacinių metodų taikymas kvantmechaninėje atomo teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Matulis
   Disertacija: Slenkstiniai ir rezonansiniai reiškiniai puslaidininkiuose, sąlygoti neelastinės elektronų sklaidos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.06.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daumantas Matulis
   Disertacija: Anijoninių sulfonatų - ligandų jungimosi su baltymais termodinamika bei poveikis baltymų struktūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.29
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Minesotos universitetas

 • daktaras Vytautas Matuolis
   Disertacija: Apie metodus ir kai kuriuos atmosferos radioaktyvumo matavimo rezultatus branduolinėje meteorologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Matuzevičius
   Disertacija: Dvigubų sluoksniuočių kirtėjos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Edmundas Mauza
   Disertacija: Molekulinių neužpildytų elektroninių sluoksnių simetrijos teorija ir jos teikymas neorganiniams kompleksiniams junginiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Mažeika
   Disertacija: Tankio paviršių metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.15
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Alborgo universitetas

 • daktaras Jonas Rimvydas Mažeika
   Disertacija: - glaudos, TIR diapazono bangų rekombinacinio spinduliavimo ir absorbcijos eksperimentinis tyrimas puslaidininkiniuose Bi SB lydiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Mažeika
   Disertacija: Izotopinių metodų pritaikymas radionuklidų migracijos procesų Ignalinos AE rajono hidrogeosferoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Mažeika
   Disertacija: Radionuklidų migracijos ir transformacijos dėsningumai Lietuvos geologinėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Kęstutis Mažeika
   Disertacija: Alavo - 119 Mesbauerio izometrinio poslinkio gradavimo remiantis išmatuotais rodioaktyvių virsmų tikimybių santykiniais pokyčiais eksperimentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos unversitetas

 • daktaras Romas Mažeika
   Disertacija: Epoksidinių karbozolilo darinių ir tetrahidrofurano kopolimerų sintezės ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regina Mažeikienė
   Disertacija: Elektrocheminis ir cheminis polianilino dangų gavimas ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Edmundas Mazėtis
   Disertacija: Kai kurie koliečiamųjų sluoksniuočių ir antrosios eilės liečiamųjų sluoksniuočių geometrijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos valstybinis universitetas

 • daktaras Liudas Mažylis
   Disertacija: 3 -pakeistų indolin -2 - ono ir benzindolin - 2 - onų darinių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mykolas Mečinskas
   Disertacija: Melamininių-alkidinių autoemalių topografinio stabilizavimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Vladas Medeišis
   Disertacija: Kadmio selenido sluoksnių ir monokristalų elektrinio ir optinio homogeniškumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Halina Medekšienė
   Disertacija: Aromatinės eilės 2-chloretilaminų N-oksidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktorija Medelienė
   Disertacija: Sąsėdžio stimuliatorių ir kai kurių sulfojunginių poveikis elektrolitiškai nusodinant nikelio kompozicines dangas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Mečislavas Meilūnas
   Disertacija: Apie difuzijos-reakcijos sistemų skaitinį sprendimą ir matematinį modeliavimą diabetologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Edmundas Ginutis Meištas
   Disertacija: Tarpžvaigždinė ekstinkcija tamsiuose Tauro ūkuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • daktaras Giedrutė Mekuškienė
   Disertacija: 2-pirimidinkarboninių rūgščių darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Grigorijus Melničenko
   Disertacija: Priežastinės transformacijos ir jų taikymas antros eilės atsitiktiniams procesams ir atsitiktiniams elementams su reikšmėmis gilberto erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Melninkaitis
   Disertacija: Dielektrinių dangų optinis atsparumas pasikartojantiems femtosekundiniams lazerio impulsams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Merkelis
   Disertacija: Daugiakrūvių jonų spektrinių charakteristikų teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Merkevičius
   Disertacija: Savitvarkių neuroninių tinklų-diskriminantinio modelio tyrimai kredito rizikos vertinimo sprendimų paramos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.24
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Merkienė
   Disertacija: DNR metiltrasferazės HhaI konformaciniai virsmai ir sąveika su substratais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Merkys
   Disertacija: Kai kurių diferencialinių lygčių sistemų stabilumo, redukavimo ir periodinių sprendinių egzistavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rytė Nunilė Merkytė
   Disertacija: Apie dėsnius, nusakančius skiemenų pasiskirstymą žodžiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualda Mertinienė
   Disertacija: Elasmobranchijų dantys iš vakarinės Rytų Europos platformos dalies albio ir cenomaninio nuogulų ir stratigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.30
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos geologijos institutas

 • daktaras Algimantas Meškauskas
   Disertacija: Kondensuojamų metalo dangų mikrostruktūros valdymas jonine apšvita ir priemaišomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Andrius Meškauskas
   Disertacija: Polikristalinių švino ir kadmio selenidų sluoksnių fotolaidumas ir fotoelektrinių keitiklių iš jų kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Meškauskas
   Disertacija: Kristalų Sb S ir Sb SJ dinaminės dielektrinės savybės mikrobangiuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Meškauskas
   Disertacija: Polipoksipropilaminai ir jų panaudojimas chemiškai sujungtų su kaprono pluoštu azodažų sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tadas Meškauskas
   Disertacija: Netiesinių išvestinės atžvilgiu evoliucinių modelių išspendžiamumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Julius Meškuotis
   Disertacija: Chromų junginių plonų koloidinių sluoksnių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rolandas Meškys
   Disertacija: Vandenilio peroksidą gaminančių mikrobinių oksidazių paieška ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.12
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biochemijos institutas, Vilniaus universitetas ir Biotechnologijos institutas

 • daktaras Saulius Miasojedovas
   Disertacija: Nitritinių puslaidininkinių sluoksnių ir jų darinių liuminiscencinė spektroskopija su laikine skyra.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrejus Michailovas
   Disertacija: Organinių dažalų tirpalų ir kristalų konkuruojančių netiesinių mechanizmų tyrimas, esant pikosekundiniam kaupinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Michalevičiūtė
   Disertacija: Naujų karbazolil,-fentiazinil,- tiofenilfragmentus turinčių junginių ir polisilanų, pasižyminčių p-puslaidininkių savybėmis, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dainius Michelevičius
   Disertacija: Vakarų Lietuvos Gargždų zonos kambro kolektorių skvarbumo ir gręžinių pproduktyvumo įvertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Ingrida Mickė
   Disertacija: Fotosensibilizuoto citotoksiškumo moduliacijos citostatikais molekuliniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.13
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Viktorija Mickevičienė
   Disertacija: Triacetatinio pluošto fiziko-cheminė modifikacija, panaudojant elementoorganinius junginius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Sąjunginis dirbtinio pluošto mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Donatas Liucijus Mickevičius
   Disertacija: Telūro su variu ir selenu elektronusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jūras Mickevičius
   Disertacija: Krūvininkų rekombinacija plačiatarpiuose nitridiniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marius Mickevičius
   Disertacija: 1,4 - Dipakeisti 2 - pirolidinono dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimvydas Mickevičius
   Disertacija: Elektronų kaitimo inercija ir jos sąlygoti nestabilumaiInSb ir GaAs
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Mickevičius
   Disertacija: Realistinių tarpnukleoninės sąveikos potencialų koncepcija ir taikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Sigitas Mickevičius
   Disertacija: Feromagnetinio puslaidininkio HgCrSe elektrinių ir magnetinių savybių anizotropija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vincas Mickevičius
   Disertacija: Infraraudonosios absorbcijos ir dispersijos joniniuose kristaluose teorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Mickevičius
   Disertacija: N-oksifenil-beta-alaminų sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Mickevičius
   Disertacija: N-aril-beta-alaninai, jų cirkuliacija ir gautų produktų savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.01.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanina Mickienė
   Disertacija: Chromo rūgšties redukcijos kinetika ir jos priklausomybė nuo katodo medžiagos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.11.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Mickus
   Disertacija: Jonų pluoštais aktyvuoti procesai silicyje fizinės vakuuminės kondensacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Fizikos institutas

 • daktaras Mindaugas Mickus
   Disertacija: Trivalenčių chromo jonų kinetika chromavimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.03.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Povilas Miečinskas
   Disertacija: Kai kurių metalų elektronusodinimo tyrimas prie elektrodinio sluoksnio zondavimo ir impulsiniu galvanostatiniu metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Mieliauskienė
   Disertacija: Chinohemobaltymų savybių tyrimas ir jų pritaikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintara Miglinienė
   Disertacija: Retųjų žemių elementų druskų tirpalų struktūrinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vincas Mikaila
   Disertacija: Lietuvos TSR vėlyvojo ledynmečio stambesniųjų limnoglacialinių basenų darinių sąranga, litologija, geochronologinė reikšmė ir paleogeografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.09.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mykolas Mikalajūnas
   Disertacija: Vėjas trasoje nuo pietų Baltijos uostų iki Atlanto vandenyno
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: SSRS hidrometeorologijos mokslo tyrimų centras

 • daktaras Aldona Mikalauskaitė
   Disertacija: Fiziko-cheminių dėsningumų, ruošiant filmojų vandeninės emulsijos nitroceliuliozės pagrindu, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Irena Mikalkevičienė
   Disertacija: Trifenilmetano dažų panaudojimas nustatyti jodidams ir bromidams ekstrakciniais-fotometriniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Janė Mikelinskienė
   Disertacija: Apie Pietų Pabaltijo radiacinių rūkų gamtinį radioaktyvumą ir cheminę sudėtį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ragnytė Miknevičienė
   Disertacija: Dirvodaros ypatumai Lietuvos TSR smėlinguose landšaftuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Mikolaitienė
   Disertacija: Junginių, gautų 9-(2-hidroksietil) korbazolo ir jo darinių sąveikoje su 1-chlor-2,3-epoksipropanu, panaudojimas organinių fotopuslaidininkių sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurgis Mikšys
   Disertacija: Celiuliozinių pluoštinių medžiagų taurinimo metiloliniais karbamido junginiais proceso ir jų fizinių-mechaninių sąvybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramutis Bonifacas Mikšys
   Disertacija: Vilniaus m. teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.22
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnakasybos institutas

 • daktaras Gražina Mikšytė
   Disertacija: Ląstelių imobilizacija cheminiam-enzimatiniam L-lizino gavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • daktaras Kęstutis Mikučionis
   Disertacija: Kobalto ir nikelio kobalto lydinio elektronusodinimo iš citratinių elektrolitų procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Remigijus Mikulevičius
   Disertacija: Apie atsitiktinių procesų su kraštinėmis sąlygomis egzistavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Mikulevičius
   Disertacija: Apie martingalų problemos sprendinius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.09.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irmantas Mikulskas
   Disertacija: Fotoninių sluoksnių darinių formavimas ir jų optinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Mikulskienė
   Disertacija: Molekulinių kompleksų su vandeniliniu tilteliu energinių ir struktūrinių parametrų tyrimas virpesinės spektrometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gema Mikulskienė
   Disertacija: Biologiškai aktyvių azotą, sierą ir fosforą turinčių junginių struktūros tyrimas BMR metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazimieras Mikulskis
   Disertacija: Dėl kai kurių blizgodarių veikimo mechanizmo išskiriant varį iš rūgščių variavimo elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Pranas Mikulskis
   Disertacija: Molekulių asociacijos junginiuose su OH grupėmis tyrimas PMR spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romas Mikušauskas
   Disertacija: ESM koncentratoriaus ir jo terminalinių įrenginių sisteminė programinė įranga ryšiui su baziniu skaičiavimo mašinų kompleksu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Jungtinio branduolinių tyrimų instituto skaičiavimo technikos ir automatizavimo laboratorija

 • daktaras Milda Lilija Mikutienė
   Disertacija: Pagrindiniai Vidurio Lietuvos moreninės lygumos struktūros, reljefo ir kilmės bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Milaševičius
   Disertacija: Apie asimtoninius skleidimus aproksimuojant Puasono dėsniu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrius Miliauskas
   Disertacija: Stambiašaknio snapučio (Geranium Macrorrbizum) ir krūminės sidabražolės (Potentilla Fruticosa) antioksidantai ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ona Miliūnienė
   Disertacija: Lietuvos TSR pajūrio ekonominis-geografinis rajonas ir jo tolesnis vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Milius
   Disertacija: Lietuvos TSR žemės naudmenų dinamikos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.18
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Miliušytė
   Disertacija: Srovės triukšmai ir jų anizotropija puslaidininkiuose stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Regina Milukaitė
   Disertacija: Policiklinių aromatinių angliavandenilių (benz(a)pireno) kiekybinis nustatymo metodas ir jų migracijos biosferoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Benediktas Milukas
   Disertacija: Junginių, gaunamų epichlorihidrino sąveikoje su naftilamino-1 ir noftilamino-2 dariniais, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Genovaitė Milvydienė
   Disertacija: 6-toje padėtyje pavaduoto benzodioksano-1,4 darinių - aminoketonų, aminoalkoholių, aminų ir beta-diketonų sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Vytautas Minkevičius
   Disertacija: Kuršių Nerijos pustomų kopų eolodinaminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.01
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Minkevičius
   Disertacija: Daugiafazės masinio aptarnavimo sistemos didelio apkrovimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos valstybinis universitetas

 • daktaras Audružis Mironas
   Disertacija: Magnetoplazminiai SAD sužadinimai puslaidininkiuose sukryžmintuose elektriniame ir magnetiniame laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Mirvienė
   Disertacija: Autokatalizinis ir imersinis alavo redukcijos procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Feliksas Mišeikis
   Disertacija: Apie kai kurias nepriklausomų atsitiktinių dydžių sekos ribinių pasiskirstymų klases
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Misevičienė
   Disertacija: Dvielektroninės chinonų ir nitroaromatinių junginių redukcijos flavininiais fermentais kiekybiniai dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Boleslovas Misevičius
   Disertacija: Ditelūratokuprato (III) fiziko-cheminių savybių tyrimas šarminiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Misevičius
   Disertacija: Silpnai priklausomų dydžių ribinės teoremos diofantinių aproksimacijų teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozapas Edvardas Misevičius
   Disertacija: Didieji nuokrypiai homogeninėse Menkovo grandinėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranciškus Vilius Misevičius
   Disertacija: Kai kurių modifikuotų polimerų irimo ir fiziko-cheminių perėjimų tyrimas, esant aerodinaminiam kaitinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Misiūnas
   Disertacija: Baltymai lipidiniuose agregatuose: tyrimai rentgeno spindulių difrakcijos ir virpesių spektroskopijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrius Albinas Misiūnas
   Disertacija: Tirpiklio ir temperatūros įtaka benzodioksano-1,4 spektrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Algirdas Misiūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR požeminio vandens kaptažo hidrogeologinės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.04
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas ir baltarusijos geologinės žvalgybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Pranas Misiūnas
   Disertacija: Temperatūros įtakos benzodioksano-1,4 ir 5-oksibenzodioksano-1,4 IR spektrams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Misius
   Disertacija: Vidurio ordoviko nuogulos Šiaurės Kirgizijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Kirgizijos MA geologijos institute

 • daktaras Vanda Miškinienė
   Disertacija: Alkil-, arilsulfenchloridų prijungimas prie beta, beta-dimetilakrilinės rūgšties ir jos darinių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Miškinis
   Disertacija: Epitaksinio - difuzinio tipo storasluoksnių diodinių struktūrų sukūrimas ir srovės sąsmaukos griūtinio pramušimo metu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Miškinis
   Disertacija: Paviršinių akustinių bangų stiprinimas ir generavimas monolitinėje sluoksniuotoje struktūroje LiNbO - InSb plėvelė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA Radiotechnikos ir elektronikos i-tas

 • daktaras Edita Mištinienė
   Disertacija: Vėžinio antigeno UK114 ir jo homologo baltymo p14,5 struktūros ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.05
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Mitašiūnas
   Disertacija: Sudėtinių ciklų optimalios realizacijos uždavinio formalus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rolandas Mizaras
   Disertacija: Relaksacinės protoninės dinamikos kvazivienmačiuose segnetoelektrikuose ir superjonikuose mikrobangiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vygantas Mizeikis
   Disertacija: Optinių sužadinimų dinamika puslaidininkių nanostruktūrose ir nevienalyčiuose kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Snieguolė Mociškytė
   Disertacija: Chiraliniai Ni(II) kompleksai asimetrinėje nebaltyminių alfa- ir beta-aminorūgščių ir dipeptidų sintezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos A.Nesmejanovo organinių junginių institutas

 • daktaras Sergėjus Mockevičius
   Disertacija: Surištos realaksacinės sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Mockus
   Disertacija: Daugiaspalviai elektrofotografiniai procesai, naudojant organinius fotopuslaidininkinius sluoksnius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenius Mockus
   Disertacija: Vario ir alavo elektrocheminis sąsėdis rūgščiuose sulfatų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Danutė Pranė Mockutė
   Disertacija: Laukinių morkų sėklų eterinių aliejų ir kai kurių jų komponentų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Robert Mokrik
   Disertacija: Požeminio vandens eksploatacinių atsargų formavimasis ir įvertinimo ypatumai Šiauriniame Pabaltijyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.27
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Robert Mokrik
   Disertacija: Tarybinio Pabaltijo pajūrio hidrogeologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Abramas Molčiadskis
   Disertacija: Apie katodinių procesų, vykstančių išskiriant sidabro blizgančias galvanines dangas, mechanizmą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Molis
   Disertacija: Terahercinių impulsų, generuojamų siauratarpių puslaidininkių paviršiuje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alina Momkauskaitė
   Disertacija: Atomų ir jonų sužadintų būsenų radiacinių gyvavimo trukmių teorinio tyrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Monkevičiūtė
   Disertacija: Dimetilglioksimaminokobalto selenopolitionatų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Montrimas
   Disertacija: Krūvininkų generacijos ir prilipimo vaidmens selektrofotografinių sluoksnių išsielektrinimo mechanizme tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Montrimas
   Disertacija: Slaptojo elektrofotografinio atvaizdo susidarymo fizikiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genrik Mordas
   Disertacija: Aerozolio spektrometrijos plėtra ir taikymai aerozolio dinamikos tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jakovas Morgenšternas
   Disertacija: Paladžio elektronusodinimo iš šarminių tirpalų proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Jurgis Morkeliūnas
   Disertacija: Kai kurie grupinių sprendimų uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Jurgis Morkeliūnas
   Disertacija: Išrinkimo funkcijų aksiomatiniai apibrėžimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Morkevičius
   Disertacija: Sidabro cianidinių kompleksų, elektroredukcijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nerijus Morkevičius
   Disertacija: Daugiamačių vaizdų modeliavimo ir efektyvaus kodavimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regina Morkūnaitė
   Disertacija: Svarbiausi Lietuvos dirvožemių defliacijos veiksniai ir jos prognozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas

 • daktaras Šarūnė Morkūnaitė
   Disertacija: Mitochondrijų nespecifinio pralaidumo indukcija: stimuliavimas dihidrolipo rūgštimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.17
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gendrutis Morkūnas
   Disertacija: Radono sąlygotos efektinės dozės individualiuosiuose namuose įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Vidas Morkūnas
   Disertacija: Sričių, surištų su Koši tipo integralais, klasės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Morkūnas
   Disertacija: Baltijos regiono kristalinio pamato geodinaminės rekonstrukcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Morkvėnas
   Disertacija: Kai kurie trukiųjų atsitiktinių procesų konvergavimo uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Alfredas Motiejūnas
   Disertacija: Konversinių jono turinčių cinko dangų fazinės sudėties ir morfologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Motiejūnas
   Disertacija: Alavo-119 branduolių gama rezonansas puslaidininkiuose A B ir jų kietuosiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Motuza
   Disertacija: Naudingųjų iškasenų telkinių išsidėstymo rytų Užbaikalėje dėsningumų tyrimas, naudojant matematinės statistikos metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Mineralogijos, geochemijos ir retųjų elementų kristalochemijos institutas

 • daktaras Eugenijus Murauskas
   Disertacija: Aktyvios ir pasyvios kokybės modeliacijos Nd:YAG lazerio impulsų generacija, spūda ir stiprinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gediminas Murauskas
   Disertacija: Iteracinių stochastinių optimizavimo ir identifikavimo algoritmų konvergavimo greičio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Ukrainos SSR MA V. Gluškovo kibernetikos institutas

 • daktaras Juozas Romanas Musnickas
   Disertacija: Dietilaminohidroksipropilceliuliozės acetilinimas ir kai kurios produktų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Musteikis
   Disertacija: Antšeimis Enteletacea ir Lietuvos silūro brachopodų bendruomenės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Mykolaitienė
   Disertacija: Kai kurie daugiaelektroninių sistemų fizikinių ir cheminių savybių teorinio tyrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gytis Mykolaitis
   Disertacija: Submikroninių diodinių ir tranzistorinių struktūrų tyrimas Monte Karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Henrikas Mykolaitis
   Disertacija: Moduliacinis permagnetinimo triukšmas feromagnetinėse medžiagose bei elektromagnetiniuose keitikliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Vincentas Mykolaitis
   Disertacija: Elektrofotografiniai ESM informacijos užrašymo ir atvaizdavimo procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“