HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

M

 • daktaras Loreta Mačanskaitė
   Disertacija: Pasaulio vaizdas ir diskurso struktūra Antano Škėmos romane "Balta drobulė"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Stanislovas Feliksas Mačanskas
   Disertacija: Mokslinio ir socialinio kritiškumo pasireiškimas lietuvių tautosakoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.07.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Macevičiūtė
   Disertacija: UNESCO įtaka vystant tarptautinį bendradarbiavimą bibliotekininkystės srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.23
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Vitalija Maciejauskienė
   Disertacija: Lietuvių pavardžių susidarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vitalija Maciejauskienė
   Disertacija: Lietuvių pavardės: raida ir kilmė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.03.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jurgita Macienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos deminutyvų stilistika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Jurgita Macijauskaitė-Bonda
   Disertacija: Vaikas lietuvių pasakose ir sakmėse:palikuonis ir ypatingas žmogus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.20
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Algimantas Mačiulis
   Disertacija: Architektūros tektoninių formų ir monumentaliosios tapybos sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos skulptūros ir architektūros in-tas

 • daktaras Dangiras Mačiulis
   Disertacija: Lietuvos valstybės kultūros politika 1927-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Mačiulis
   Disertacija: Šiuolaikinės katalikybės evoliucija Tarybų Sąjungoje (Lietuvos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Vidmantas Mačiulskis
   Disertacija: Lietuvininkų etninė choreografija: regioninis savitumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.10
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristina Mačiulytė
   Disertacija: Švietimo idėjos XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės proginiuose pamoksluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Mackevičius
   Disertacija: Lietuvos teatrų muzikinių spektaklių scenografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Jūratė Mackevičiūtė
   Disertacija: Žmogaus ir gamtos santykio problema modernybės ir postmodernybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Macnoriūtė
   Disertacija: Stiliaus elementai tapyboje ir jų sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Algirdas Makarevičius
   Disertacija: Probleminis straipsnis kaip angliškojo laikraščio žanras (lingvostilistinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos Moriso Torezo valstybinis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Kazimieras Vaclovas Makarevičius
   Disertacija: Mintinio eksperimento vieta moksliniame pažinime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Viktorija Makarova
   Disertacija: Argumentavimo technika šiuolaikiniame rusų ir lietuvių politiniame diskurse (remiantis metiniais 2000-2007 m. prezidentų kreipimaisis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Simona Makselienė
   Disertacija: Hezichastų kontroversija vėlyvojoje Bizantijoje: filosofinis ir teologinis aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mariana Malcienė
   Disertacija: Lietuvos kino istorijos apybraiža
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Rima Malickaitė
   Disertacija: Dainingumo principas ir transformacijos lietuvių XX a. poezijoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kostas Malinauskas
   Disertacija: Nacionalinė psicologija ir jos vieta socialistinių nacijų dvasiniame gyvenime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Mališauskas
   Disertacija: A. Vienuolio tarybinio laikotarpio kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimgaudas Kazimieras Mališauskas
   Disertacija: JAV kompartijos organizacinio ir idėjinio stiprinimo problemos 60-aisiais metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Jonas Maliukevičius
   Disertacija: A.N.Vaithedo ontologijos kritinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Malkevičiūtė
   Disertacija: Rusų nacionalinio pasaulėvaizdžio įtaka Nikolajaus Berdiajevo filosofijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Arvydas Malonaitis
   Disertacija: Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje (tipologija ir ergonomika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Česlovas Mančinskas
   Disertacija: Socialinis draudimas Lietuvoje buržuazijos valdymo metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Česlovas Mančinskas
   Disertacija: Aukštasis mokslas Lietuvoje 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.01.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zinaida Manžuch
   Disertacija: Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: ES strateginio požiūrio analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.06
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Marcelis
   Disertacija: SKP kova už darbininkų klasės eilių vienybę (1927-1931 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Marcelis
   Disertacija: Už proletariato ir darbo valstiečių sąjungą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.07.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Marčėnas
   Disertacija: Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas 1769 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Jakaterina Marčenko
   Disertacija: Kai kurie molekulinių orbitalių metodo taikymo molekulių kvantmechaniniuose skaičiavimuose klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Marcinkevičienė
   Disertacija: Lietuvių šeimos modernėjimas: 1861-1914 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Rūta Marcinkevičienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos slinkties veiksmažodžių semantika ir stilistika (palyginta su anglų kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Rūta Marcinkevičienė
   Disertacija: Tekstynų lingvistika ir lietuvių kalbos vartosena
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Andrius Marcinkevičius
   Disertacija: Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje 1918 - 1940 metais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Marcinkevičius
   Disertacija: Revolicinė ir nacionalinio išsivadavimo kova Vilniaus krašte 1920-1928 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Ramunė Marcinkevičiūtė
   Disertacija: Režisūrinių įvaizdžių dramaturgijos raida Eimunto Nekrošiaus teatre ( iki 1991 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Jonas Mardosa
   Disertacija: Šiuolaikinė lietuvių dvasinė kultūra (Lietuvos TSR kaimo gyventojų etnosociologinio tyrimo duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos N.Miklucho-Maklajaus etnografijos institutas

 • daktaras Valerija Marina
   Disertacija: Prepozityvinių under tipo dalelių vaidmuo anglų k. žodžių daryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Neringa Markauskaitė
   Disertacija: Lietuvos jėzuitų provincijos statybinė veikla: Vilniaus profesų namų Šv. Kazimiero bažnyčia XVII-XVIII amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Lada Markejevaitė
   Disertacija: Erdvės ir formos tektonika arcitektūroje bei studijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautė Markeliūnienė
   Disertacija: Lietuvos muzikinio teatro raida istorijos pervartų laikotarpiu (1940-1945 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Žaneta Ona Markevičienė
   Disertacija: Kietųjų ir minkštųjų priebalsių opozicija ir jos raida lietuvių kalbos aukštaičių tarmėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aurimas Markevičius
   Disertacija: Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio linksniavimas ir jo istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Markevičiūtė
   Disertacija: Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.09
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Dace Markus
   Disertacija: Latvių augšzemniekų šnektų skiemens prozodija: Eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.01.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Marozienė
   Disertacija: Lietuvių koncertinės kanklės ir akademinis kankliavimas: kilmė, raida, perspektyvos (XX a.-XXI a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Gražina Marija Martinaitienė
   Disertacija: Skulptoriaus Juozo Mikėno pirmojo gyvenimo laikotarpio (1901-1940) kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Andrius Martinkus
   Disertacija: "Rusijos idėjos" evoliucija "klasikinio" eurazizmo filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Elena Martinonienė
   Disertacija: Lietuvos krominalinės žurnalistikos veiklos ir teisėsaugos informacijos pateikimo žiniasklaidoje teisinis reglamentavimas visuomenės informavimo tobulinimo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktor Martinovich
   Disertacija: Vitebsko avangardas (1918-1922): socialinis ir kult8rinis kontekstas ir meno kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Mantas Martišius
   Disertacija: Informacinio karo poveikis Lietuvos masinės komunikacijos priemonėmis (Antrojo Persijos įlankos karo kontekste)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Martišiūtė
   Disertacija: Vydūno dramaturgija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Masaitienė
   Disertacija: Dabartinės anglų k. kuopinių daiktavardžių semantikos paradigmatikos ir sintagmatikos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Virginija Masiulionytė
   Disertacija: Gyvūnų simbolika vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologijoje iš kultūros semiotikos perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Masiulis
   Disertacija: Fizikos ir matematikos filosofinės problemos Lietuvoje 20 a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Nijolė Maskaliūnienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos leksiniai konversyvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronius Maskuliūnas
   Disertacija: Posesyvumo raiška XVI - XVII a. lietuvių rašto paminkluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Džiuljeta Maskuliūnienė
   Disertacija: XIXa. Lietuvių didaktinė proza.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigita Maslauskaitė
   Disertacija: Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija XVI-XIX a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Irena Masoit
   Disertacija: Vilniaus krašto lenkų bendrinės kalbos ypatingi gramatinės sistemos bruožai. Dabartinė padėtis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Juozas Matakas
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant respublikos lengvąją pramonę socializmo tobulinimo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Matkevičienė
   Disertacija: Politiko tapatybės raiška žiniasklaidoje: kandidatų į LR Prezidentus tapatybė Lietuvos žiniasklaidoje (2002 m.).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.21
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Matonienė
   Disertacija: Veiksmažodžio veikslo raiškos tendencijos dabartinėje prancūzų kalboje (Analitinės konstrukcijos faire+infinitif sematinė- struktūrinė analizė).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidas Matonis
   Disertacija: Muzikinio estetinio auklėjimo vaidmuo ugdant žmogaus harmoningumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidas Matonis
   Disertacija: Muzika estetinio auklėjimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Stasė Matulaitytė
   Disertacija: Astronomijos dėstymas ir kosmologinės pažiūros senajame Vilniaus universitete (XVIII a. antr. pusė - XIX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Saulė Matulevičienė
   Disertacija: Lietuvių ir latvių liaudies dainų lyginimas (kalendorinės, darbo, ir vestuvinės dainos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Matulevičius
   Disertacija: Tautinė lietuvių padėtis Prūsijoje 1701-1807
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vytautas Antanas Matulevičius
   Disertacija: Meninis vaizdas ir tikrovė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Teofilius Baltazaras Matulionis
   Disertacija: Optimalūs žemės ūkio mokyklų tipai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aldona Matulytė
   Disertacija: Pakartojimo rūšys ir vartojimas anglų grožinėje literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pdagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Marija Matušakaitė
   Disertacija: 16-17 a. skulptūriniai Lietuvos antkapiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Juozapas Matusevičius
   Disertacija: Sovietinis okupacinis režimas Lietuvoje 1940-1941 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.09.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Liudmila Mauzienė
   Disertacija: Palyginimų struktūra ir funkcijos G. Kelerio novelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Vaidotas Mažeika
   Disertacija: Danijos santykiai su Lietuva 1918-1940 m.: požiūriai, interesai, politika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Vytautas Mažeika
   Disertacija: Aktorius ir režisierius operos scenoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Baltarusijos SSR MA menotyros, etnografijos ir folkloro institutas ;

 • daktaras Rūta Mažeikienė
   Disertacija: Vaidmens sampratos transformacija: aktoriaus kūryba šiuolaikinaime Lietuvos dramos teatre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Mažeikis
   Disertacija: Renesanso epochos simbolinis mąstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lilija Mazerskytė
   Disertacija: Partinio vadovavimo geležinkelio transporto kolektyvuose patirtis ir pamokos (Remtasi Lietuvos medžiaga 1971-1988 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Mažintas
   Disertacija: Kūrybinis Rusijos ir Lietuvos muzikinės- teatrinės kultūros bendradarbiavimas - dviejų tautų tarpusavio praturtinimo faktorius (20-ieji - 30-ieji XX amžiaus metai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Meno, kultūrosir turizmo darbuotojų perkvalifikavimo akademija

 • daktaras Irena Ieva Mažiulienė
   Disertacija: Centrinės Šiaurės žemaičių tarmės prozodija: instrumentinis ir sociolingvistinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zita Medišauskienė
   Disertacija: Cenzūra ir Lietuvos visuomenė 1826-1865 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Olga Medvedeva
   Disertacija: Veiksmažodžio - daiktavardžio žodžių junginių semantikos modeliavimo onomasiologinis aspektas dabartinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Torezo užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Ina Meiksina
   Disertacija: Bendraties sintaksinės funkcijos vokiečių dabartinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Violeta Meiliūnaitė
   Disertacija: Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Kazys Meilius
   Disertacija: Juridinių sistemų intervencija socializuojant lietuvių tautą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.28
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Laterano universitetas Romoje

 • daktaras Alina Meilūnaitė
   Disertacija: Reklamos poveikis vartotojui knygų rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.21
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elmantas Meilus
   Disertacija: Prekyba ir amatai Žemaitijos kunigaikštystės miesteliuose 17 a. antroje pusėje - 18 a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Leonidas Melnikas
   Disertacija: Vargonų ir fortapijono meno raidos Lietuvoje pagrindinės tendencijos (sisteminė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado N. Rimskio-Korsakovo konservatorija

 • daktaras Danguolė Melnikienė
   Disertacija: Stendalio ir Merime literatūrinis herojus. Estetiniai ir etiniai ieškojimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos srities N.Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Irina Melnikova
   Disertacija: Religiniai - filosofiniai L.Karsavino tekstai diskurs - analizės aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.11.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Natalija Melnikova
   Disertacija: Bloko kūrybos tragiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Merkevičius
   Disertacija: Laidojimo paminklai ir laidosena Lietuvoje žalvario ir ankstyvajame geležies amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Irena Regina Merkienė
   Disertacija: Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis 1925-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Irena Regina Merkienė
   Disertacija: Gyvulių ūkis Lietuvoje 16 a.- 20 a. pirmoje pusėje: etninės patirties ištakos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.04.15
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Nijolė Merkienė
   Disertacija: Rusų kalbos funkcionavimo problema Lietuvos TSR aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Merkys
   Disertacija: Vilniaus darbininkų judėjimas 1895-1904 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.10.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Merkys
   Disertacija: Pramonės raida ir proletariato susidarymas Lietuvoje XIX a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Meržvinskytė
   Disertacija: Jurgis Baltrušaitis ir rusų simbolizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Veniamin Michailov
   Disertacija: Teofilo de Vio kūryba literatūrinio proceso kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Michailova
   Disertacija: Meninio vaizdo evoliucija V. Majakovskio poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mykolas Michelbertas
   Disertacija: Romėniškasis importas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Mykolas Michelbertas
   Disertacija: Lietuvos Panemunė I-IV m.e. amžiais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos archeologijos institutas

 • habilituotas daktaras Guido Michelini
   Disertacija: Teksto lingvistika ir indoeuropiečių prokalbė: pasyvas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Guido Michelini
   Disertacija: Laiko veikslo ir modalumo morfologinės kategorijos ir jų funkcionavimas baltų kalbose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.10.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Michelkevičius
   Disertacija: Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo-devintojo dešimtmečio Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.17
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arturas Mickevičius
   Disertacija: Kuršiai IX-XII a. ir skandinavai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Mickevičius
   Disertacija: Galios valia ir pasaulio interpretacija F. Nietzsche's filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ilona Mickienė
   Disertacija: Telšių rajono toponimų daryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Vitalija Mickienė
   Disertacija: Laisvųjų veiksmažodinių junginių V+SUR+N struktūriniai semantiniai modeliai dabartinėje prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Kijevo T.Ševčenkos valstybinis universitetas

 • daktaras Aurelija Mickūnaitė
   Disertacija: Aktualioji skaida lietuvių ir norvegų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Mickūnaitė
   Disertacija: Vytautas Didysis - įvaizdžio kūrimas ir įtvirtinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vidurio Europos universitetas

 • daktaras Daiva Mickūnaitytė
   Disertacija: Prancūzų ir lietuvių kalbų diachroninė lyginamoji fonetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Ala Sabina Miežinienė
   Disertacija: Lietuvos istorijos bibliografiniai šaltiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Mikalauskas
   Disertacija: Valstybės tarnautojai ir valstybės tarnyba Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Irina Mikalkevičienė
   Disertacija: Veiksmažodinė sintagma senojoje prancūzų kalboje (veiksmažodis ir veiksniu einąs asmeninis įvardis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lvovo I.Franko valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Mikelaitis
   Disertacija: Šatrijos Raganos literatūros teologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jurgita Mikelionienė
   Disertacija: Naujoji lietuvių kalbos leksika (1991-1996 m. kompiuterinio periodikos tekstyno pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Irena Mikėnaitė
   Disertacija: Dabart. pranc. k. sintet. analit. veiksmažodžių sisteminiai santykiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Mikėnaitė
   Disertacija: Muzikinio mąstymo evoliucija lietuvių liaudies dainų harmonizavimo srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos P.Čaikovskio valstybinė konservatorija

 • daktaras Kristina Miklaševičiūtė
   Disertacija: Lietuvių dailininko Antano Gudaičio kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Miknys
   Disertacija: Lietuvos (lietuvių) demokratų partija: organizacija ir visuomeninis politinis veikimas 1902-1915 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Jurga Miknytė
   Disertacija: Moters socialinio vaidmens konstravimas viešajame diskurse XIX a. vidurio-XX a. pradžios Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Anna Mikonis
   Disertacija: Poetinis kinas. Meninė srovė lietuviškame kine (1953-1997). Remiantis Lietuvos kino studijos ir Kinemos filmais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Pranas Mikuckas
   Disertacija: Pagrindiniai mokslinės pasaulėžiūros į religiją klausimai lietuvių komunistinėje spaudoje 1917-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danguolė Mikulėnienė
   Disertacija: Metatonija galūniniuose dabartinės lietuvių kalbos vardažodžiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rolandas Mikulskas
   Disertacija: Koreliuotų nominacinių sistemų funkcijonavimas lietuvių kalbos termėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Nerijus Milerius
   Disertacija: Kasdienis pasaulis ir savastis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Milevičienė
   Disertacija: LKP veikla rengiant ir auklėjant respublikos mokytojus 1970-1980 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romanas Miliauskas
   Disertacija: Kontrapropogandos vaidmuo kovoje su antitarybinėmis pertvarkos interpretacijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Čekoslovakijos SR aukštoji politikos mokykla

 • daktaras Rita Miliūnaitė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Miliuvienė
   Disertacija: Lietuvių valstiečių moterų drabužiai 19a. pab.- 20a. pradž.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vladimir Minakov
   Disertacija: Istorijos ir istoriškumo antinomija K. Jasperso filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Latvijos MA istorijos institutas

 • daktaras Raimonda Mineikienė
   Disertacija: Būdvardžių kirčiavimo reikšmė atspindint tikrovę meniniame tekste (eksperimentiniai-fonetiniai tyrimai prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Daina Miniotaitė
   Disertacija: Postmodernioji žmogaus samprata Johno Bartho kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Gražina Miniotaitė
   Disertacija: Naujosios tendencijos amerikiečių moralės filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Minkevičius
   Disertacija: Išsimokslinimo poveikis žmonių dalyvavimui valstybiniame ir visuomeniniame valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Minkevičius
   Disertacija: Architektūros ir monumentaliosios dekoratyvinės dailės sintezės kompoziciniai pagrindai šiuolaikiniame Lietuvos interjere
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irma Mirbakaitė
   Disertacija: Anglų kalbos priesaginių ir priešdėlinių vedinių išmokimo raidos ypatumai: lietuvių studentų žinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Joana Misevičienė
   Disertacija: Jaustukas - leksikologinės fonetikos objektas (skyrius)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vanda Pranciška Misevičienė
   Disertacija: Lietuvių liaudies darbo dainų klasifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.23
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Jeronimas Misevičius
   Disertacija: Proletarinė lietuvių poezija Tarybų Sąjungoje (1917-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Misiūnaitė
   Disertacija: Komunistų partijos veikla prieš buržuazinį nacionalizmą ir religinę pasaulėžiūrą mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Misiūnas
   Disertacija: Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945-1952 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.05
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Miškinienė
   Disertacija: Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai (Grafika. Transliteracija. Vertimas. Teksto struktūra ir turinys)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Miškinis
   Disertacija: Lietuvos miestelių architektūrinės planinės ir erdvinės struktūros vystymasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Miškinis
   Disertacija: Lietuvos urbanistikos paveldas: genezės ir raidos ypatumai, vertybių išaiškinimas, apsauga ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Gintaras Miškinis
   Disertacija: Tikėjimo problema šiuolaikinėje filosofinėje hermeneutikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Donata Mitaitė
   Disertacija: Liaudies tradicijos amžininkų poezijoje (lietuvių lyrika 70-80 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio literatūros institutas

 • daktaras Albinas Mocevičius
   Disertacija: Lietuvos sodų ir parkų meno raida ir tendencijos XVII-XX a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Laima Monginaitė
   Disertacija: Fenomenologija tiesioginio pažinimo koncepcija ir R.Ingardeno estetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Monkevičius
   Disertacija: Vakarų Baltarusijos KP veikla vadovaujant Vilniaus krašto darbo žmonių revoliucinei kovai 1926-1938 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aurimas Morkūnas
   Disertacija: LKP kova prieš antikomunistinę propagandą 1976-1985 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eligijus Juvencijus Morkūnas
   Disertacija: Lietuvos vėjo malūnai 19 a. - 20 a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazys Morkūnas
   Disertacija: Rytų aukštaičių pietinė tarmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalis Morkūnas
   Disertacija: Žemės ūkio darbininkų buitis Lietuvoje 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Janina Genovaitė Morkūnienė
   Disertacija: Lietuvos valstiečių vasaros kinkomasis transportas (19 a. antroji - 20 a. pirmoji pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.20
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Jūratė Morkūnienė
   Disertacija: Filosofinės humanizmo teorijos sandara
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Nadiežda Morozova
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės metraščių kalbos ir tekstologijos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislavas Mostauskis
   Disertacija: Meno ir beprotybės santykių problema (kompleksinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Lidija Motiejūnaitė
   Disertacija: Marija Juozapaitytė ir Lietuvos baleto menas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis A. Lunačarskio teatrinio meno institutas

 • daktaras Egidijus Motieka
   Disertacija: Didysis Vilniaus Seimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Violeta Motulaitė
   Disertacija: Lietuvos revoliucinių socialdemokratų kova už internacionalinę darbo žmonių vienybę 1895-1907
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Motuzas
   Disertacija: Nacionalinės apeiginės kultūros ypatybių pritaikymas grojant lietuvių liaudies pučiamaisiais anbušiūriniais pūstukiniais muzikos instrumentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • habilituotas daktaras Alfonsas Motuzas
   Disertacija: Lietuvių Kalvarijų kryžiaus kelių apeiginiai papročiai: vietiniai savitumai ir kitų tautų lygiagretės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Jolita Mulevičiūtė
   Disertacija: Atsinaujinimo sąjūdis lietuvių tapyboje 1956-1970
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Sigitas Mureika
   Disertacija: V. Kapsuko estetinės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Sigitas Mureika
   Disertacija: Marksistinės Lenininės estetikos tapsmas Lietuvoje (iki 1940 m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Lina Murinienė
   Disertacija: Akmenės šnektos fonologija: vokalizmas ir prozodija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Murmulaitytė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos žodyno veiksmažodinių daiktavardžių semantinė ir statistinė analizė(priesagos -imas/ymas ir galūnės -a vediniai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • habilituotas daktaras Irena Musteikienė
   Disertacija: Žodžių junginiai, reiškiantys tikslo ir paskirties santykius dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje, ir jų atitikmenys rusų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado universitetas

 • habilituotas daktaras Kazys Musteikis
   Disertacija: Žodžių junginiai su prielinksniais "OT" ir "DO" "NUO" ir "IKI" dabartinėje rusų ir lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.08.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado universitetas

 • habilituotas daktaras Kazys Musteikis
   Disertacija: Gretinamoji rusų ir lietuvių kalbų morfologija (monografija)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Peeter Müürsepp
   Disertacija: Struktūrinio stabilumoskoncepcija kaip Rene Thomo filosofijos branduolys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aurelija Mykolaitytė
   Disertacija: Jugendo stiliaus apraiškos lietuvių ir latvių prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“