SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

M

 • daktaras Augustinas Maceika
   Disertacija: Technologijų perdavimo vadyba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Mačerinskienė
   Disertacija: Aukštosios mokyklos ryšio su gamyba tobulinimo socialiniai - ekonominiai aspektai regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Mačernienė
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas prietaisų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Mačernius
   Disertacija: Informacinių skaičiavimo centrų technologinių procesų organizavimo ir valdymo tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos statistikos i-tas

 • daktaras Ingrida Mačernytė
   Disertacija: Garantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Jevgenij Machovenko
   Disertacija: Nelietuviškų žemių teisinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nemira Mačianskienė
   Disertacija: Anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijos: psichopedagoginės dimensijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • daktaras Marijona Rasa Macijauskienė
   Disertacija: Specialiųjų profesinių technikos mokyklų moksleivių asmenybė ir jos formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis teisėtumo ir teisėtvarkos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozas Mačiuitis
   Disertacija: Informacinis RAPS įmonių ir organizacijų valdymo organų aprūpinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos finansų in-tas

 • daktaras Saulė Mačiukaitė-Žvinienė
   Disertacija: Nevyriausybinės organizacijos Baltijos šalyse: įtaka demokratijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Marytė Maciulevičiūtė
   Disertacija: Šakinių ir teritorinių principų derinimo problemos kuriant ir tvarkant socialinę infrastruktūrą Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Rita Mačiulienė
   Disertacija: Tarptautiniai ryšiai kaip Lietuvos akademinės bendruomenės struktūrinės kaitos veiksnys: Tempus programos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Alminas Mačiulis
   Disertacija: Lietuvos geležinkelių transporto plėtros strategijos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nerijus Mačiulis
   Disertacija: Revalvacinių spekuliacinių atakų prognozavimas ir jo implikacijos valiutų kursų rizikos draudimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Jurgita Mačiulytė
   Disertacija: Agrarinės transformacijos Lietuvos kaimiškose teritorijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Montpellier III universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Mackevičius
   Disertacija: Produkcijos savikainos analizės operatyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Mackevičius
   Disertacija: Produkcijos savikainos kalkuliavimo raidos palyginamoji analizė Europos ESPT šalyse
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1977.06.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Mackevičius
   Disertacija: Alternatyvos laisvės atėmimo bausmei ir jų realizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Vytautas Mackevičius
   Disertacija: Prekių atsargos ir jų normavimas didmeninėje prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raminta Mackevičiūtė
   Disertacija: Paauglių sportinio ugdymo teniso pratybomis tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Jurijus Maculevičius
   Disertacija: Piliečiai kaip tarybinės socialinio aprūpinimo teisės subjektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Nerijus Maculevičius
   Disertacija: Racionalaus rezervavimo laipsnio ekonominis pagrindimas formuojant gamybines programas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Arvydas Mačys
   Disertacija: Studentų kryptingo fizinio rengimo efektyvumas ugdant ir didinant jų psichofiziologinių funkcijų pastovumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Lina Majauskienė
   Disertacija: Mokyklos socialinio pedagogo veiklos bendros struktūros paieška skirtinguose kontekstuose (Lietuvos ir Vokietijos atvejų lyginimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stanislav Majevski
   Disertacija: TSRS statybos banko respublikinės kontoros integruota duomenų apdorojimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos finansų institutas

 • daktaras Algirdas Makarevičius
   Disertacija: Ekonominė mintis Lietuvoje feodalinio ūkio irimo ir kapitalistinių santykių formavimosi sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Makarskaitė
   Disertacija: Gamtotyrinės veiklos ypatumai papildomojo ugdymo sistemoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Justinas Makauskas
   Disertacija: Mašinų traktorių parko našaus naudojimo Lietuvos TSR kolūkių žemdirbystėje rezervai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado žemės ūkio i-tas

 • daktaras Vilma Makauskienė
   Disertacija: Logopedinės pagalbos mikčiojantiems moksleiviams modeliavimas į vaiką orientuoto ugdymo paradigmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Elvyra Maksimaitienė
   Disertacija: Produkcijos savikainos mažinimo ir rentabilumo didinimo galimumai Lietuvos TSR maisto pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Maksimaitis
   Disertacija: Karinių ir policinių organų vaidmuo, slopinant revoliucinį judėjimą Lietuvoje 1919-1926 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Maksimaitis
   Disertacija: Lietuvos buržuazinė valstybė (1919-1940). Istorinė teisinė studija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Makštutis
   Disertacija: Statybos - remonto pagrindinių fondų aktyviosios dalies panaudojimo gerinimo metodiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P.Toljačio inžinerinis ekonomikos in-tas

 • habilituotas daktaras Antanas Makštutis
   Disertacija: Valdymo ir savivaldos integracijos formos ir modeliai Lietuvos ir TSRS liaudies ūkyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.04.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio in-tas

 • daktaras Inga Maksvytienė
   Disertacija: Ekonomijos masto poveikio įmonės konkurenciniams pranašumams modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.01
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algė Makulavičienė
   Disertacija: Išsklaidžius stebuklų pasaulio kerus. Pasakų socialinių funkcijų kaita istorijos raidoje ir jų sunaikinimas pramogų industrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lenkijos Mokslų akademijos Filosofiojos ir sociologijos institutas

 • daktaras Valdemaras Makutėnas
   Disertacija: Lietuvos pieno perdirbimo įmonių pertvarkymo ekonominis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.04.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Daiva Makutėnienė
   Disertacija: Lietuvos maistinių grūdų rinkos regulavimas ir jo tobulinimas, sekiant narystės Europos Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Aušra Maldeikienė
   Disertacija: Pagrindinis socializmo ekonominis dėsnis intensyvios ekonomikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Maldeikis
   Disertacija: Prieštaravimo tarp prekinių ir tiesiogiai visuomeninių santykių sprendimo formos socialinio ekonominio spartinimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Hendryk Malevski
   Disertacija: Įvykio vietos apžiūra ir įvykio vietos tyrimas: naujas kriminalistinės koncepcijos modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos policijos akademija

 • daktaras Romualdas Malinauskas
   Disertacija: Pedagogų socialinio rengimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Eglė Malinauskienė
   Disertacija: Dinaminių organizacijos sąveikumo gebėjimų vertinimas skirtingo e. valdžios išsivystymo lygio kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Irena Malinauskienė
   Disertacija: Vietinių tarybų vadovavimo kolūkinei gamybai organizaciniai teisiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos valstybės ir teisės in-tas

 • daktaras Ignas Mališauskas
   Disertacija: 7 m. gimnastų pradinio sportinio rengimo pamokose galimybės ir efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Nerijus Maliukevičius
   Disertacija: Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Ona Mančinskienė
   Disertacija: Efektyvesnis darbo jėgos panaudojimas durpių pramonėje (Lietuvos TSR durpių pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Klaudijus Maniokas
   Disertacija: Vidurio ir Rytų Europos valstybių įsijungimas į Europos Sąjungą: ES plėtra ir europeizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.09
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Maniukaitė
   Disertacija: Vidurinių mokymo įstaigų moksleivių gyvenimo orientacijų formavimas kaip komunistinio požiūrio į darbą ugdymo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.07.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Marcelionienė
   Disertacija: Sakytinio atpasakojimo mokymo metodika pirmoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Antanas Marcijonas
   Disertacija: Teisinė faunos apsauga Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Kazimieras Marcinkevičius
   Disertacija: Dainavimo iš natų mokymo I-III klasėse sistemos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Lina Marcinkevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos įmonių darbuotojų motyvavimo modelių ypatumai besikeičiančios rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Albinas Marčinskas
   Disertacija: Darbininkų poslinkių įmonėje organizavimo tobulinimo socialinės ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų i-tas ;

 • habilituotas daktaras Albinas Marčinskas
   Disertacija: Įmonės efektyvios socialinės politikos funkcionavimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.09.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • habilituotas daktaras Sigitas Juozas Marčiukaitis
   Disertacija: Statybos valdymo sustambintų normatyvų ruošimo AVS sąlygomis metodiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • habilituotas daktaras Sigitas Juozas Marčiukaitis
   Disertacija: Naujos kartos civilinių pastatų kūrimo investicinių procesų valdymas regione
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto centrinis statybos valdymo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Markelevičius
   Disertacija: Mažmeninės prekių apyvartos sezoniškumo statistinis tyrimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Giedrius Markevičius
   Disertacija: Blaiviai gyvenančių priklausomų nuo alkoholio asmenų gyvenimo įprasminimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Nikolajus Markevičius
   Disertacija: Pasikeitimo technologija tarp ESPT šalių ir Vakarų klausimai (ryšių su VFR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos pasaulinės socialistinės sistemos ekonomikos institutas

 • daktaras Pranas Algimantas Markevičius
   Disertacija: Mašinų trakt. parko valdymo tobul. Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Paulius Markovas
   Disertacija: Vyriausybės ir savivaldybių vertybinių popierių apyvartos teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Markšaitytė
   Disertacija: Psichologinių ir socialinių charakteristikų svarba lietuvių emigraciniams ketinimams bei emigravimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Česlovas Markūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR komunalinio-buitinio ūkio aprūpinimo energetiniais resursais tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Žilvinas Martinaitis
   Disertacija: Gebėjimų formavimo politinė ekonomija: skirtumų Rytų ir Vidurio Europos šalyse aiškinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.22
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenija Martinaitytė
   Disertacija: Statybos reguliavimo gerinimas materialinio skatinimo priemonėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Jonas Martinavičius
   Disertacija: Mokslinių - techninių potencialų ekonominio įvertinimo ir palyginimo metodai ir modeliai (šalių ESPT narių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Antanas Martinėnas
   Disertacija: Vidinė ūkiskaita Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Martinėnienė
   Disertacija: Pedagoginių institutų studentų visuomeninio politinio aktyvumo ir profesinio pedagoginio kryptingumo ugdymo tarpusavio ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Martinkėnas
   Disertacija: Lyginamoji vizualinių atramų panaudojimo analizė mokant užsienio kalbos intonacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Gitana Martinkienė
   Disertacija: Pradinės mokyklos mokinių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vytautas Martinkus
   Disertacija: Inžinerinė kūribinė veikla kaip sociologijos problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimonda Martinkutė
   Disertacija: Investavimo strategijų portfelio parinkimas ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalia Martišauskienė
   Disertacija: Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės valdymo modeliavimas tiriant tėvų-vartotojų poreikius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Elvyda Martišauskienė
   Disertacija: IV - VI klasių mokinių mokėjimai vertiti elgesį kaip dorovinės pozicijos formavimo sąlyga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Elvyda Martišauskienė
   Disertacija: Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Algimantas Martišius
   Disertacija: Koreliacijos metodo panaudojimas tiriant darbo našumą pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos finansų institutas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Algimantas Martišius
   Disertacija: Ekonominių statistinių modelių sudarymas ir panaudojimas lyginamojoje analizėje ir ekonominių reiškinių raidos tyrimuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.06.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Vaclovas Martišius
   Disertacija: Daugiamačių signalų suvokimo tyrimas subjektyviu matų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.26
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybbinis universitetas

 • daktaras Laurynas Masiulis
   Disertacija: Strateginis planavimas kuriant naftos produktotiekį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.10.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Aušra Maslauskaitė
   Disertacija: Šeimyniniai tarpasmeniniai santykiai visuomenės pokyčiuose: jaunų šeimų biografinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Masnevaitė
   Disertacija: Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo teisinis reguliavimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Matekonienė
   Disertacija: Naujos technikos gamybos materialinis skatinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Idalija Matickienė
   Disertacija: Gamybinio asortimento formavimo ir jo tobulinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Dalia Matijkienė
   Disertacija: Dailės dalykų integracija: meninio simbolio vaidmuo paauglių ugdymo turinio struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Raimundė Matiušaitytė
   Disertacija: Darbo rinkos probleminės grupės ir jų padėties gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Matkevičius
   Disertacija: Bendrovės komercinių paslapčių apsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Rimanta Matlašaitienė
   Disertacija: Vaikų (3-10-11 m.) ugdymo daile turinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irmina Matonytė
   Disertacija: Sociologinės elito interpretacijos ir jų taikymas posovietinėje erdvėje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algimantas Matulevičius
   Disertacija: Pagrindinės pramonės grandies ūkinio mechanizmo tobulinimas (remiantis LTSR vietinės pramonės m-jos gamybinių susivienijimų ir įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas

 • daktaras Gražina Matulienė
   Disertacija: Socialiniai ir psichologiniai veiksniai, sąlygojantys darbininkų laisvalaikio struktūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.02
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Snieguolė Matulienė
   Disertacija: Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika nusikaltimų tyrimo metodikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Virgilijus Matulionis
   Disertacija: Besimokančio jaunimo profesinio apsisprendimo socialinis determinuotumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Latvijos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Virgilijus Matulionis
   Disertacija: Jaunimo įsijungimas į visuomenės socialinę struktūrą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.02.01
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Elzė Matulionytė
   Disertacija: Genetiškai modifikuotų maisto produktų teikimo į rinką reglamentavimo ypatumai pagal Europos Bendrijos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Matulis
   Disertacija: Ateitininkų organizacijos ideologijos ugdomoji kryptis Lietuvoje XX amžiuje - XXI amžiaus pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Darius Matusevičius
   Disertacija: Vidaus finansų kontrolės Lietuvos valstybiniame sektoriuje plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalia Matuzevičiūtė
   Disertacija: Europos dimensijos realizavimas mokant geografijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Kęstutis Mažeika
   Disertacija: Statybos valdymo aparato darbo kokybės gerinimo kelių tyrimas (LTSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P.Toljačio inžinerinis ekonomikos in-tas

 • daktaras Natalja Mažeikienė
   Disertacija: Socializacijos ir ugdymo diagnostikos instrumentų kultūrinis perkeliamumas: makiavelizavimo ir autoritarizmo matavimo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Motiejus Juozas Mazgelis
   Disertacija: Melioracijos darbų savikainos mažinimo keliai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aurelija Mažintienė
   Disertacija: Eksporto kreditavimo veiklos finansavimo plėtra Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aldona Mazolevskienė
   Disertacija: Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Eduard Mažul
   Disertacija: Tautinių mažumų teisių apsauga vykdant tarptautinius Lietuvos Respublikos įsipareigojimus 1918-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Mažulytė
   Disertacija: Psichologinių kriterijų asmenybės savybių vertinimui formavimas gamybinės sferos pedagogų kvalifikacijos kėlimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • daktaras Zita Mažuolienė
   Disertacija: Mokslinės literatūros skaitymo kontrolė kaip priemonė mokymui intensyvinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Teodoras Medaiskis
   Disertacija: Tolygaus subalansuoto augimo modelio sudarymo ir panaudojimo klausimai respublikos liaudies ūkio raidos tyrimui (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aistė Medelienė
   Disertacija: Mokestinių ginčų nagrinėjimo teorinės ir praktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raisa Meidienė
   Disertacija: Buitinių paslaugų socialinės ekonominės funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitoldas Meidūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR vietiniai biudžetai ir jų išvystymo perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Meidus
   Disertacija: Suderintos tarpusavio sąveikos formavimas kaip sutelkto studentų kolektyvo funkcionavimo sąlyga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Evelina Meilienė
   Disertacija: Pereinamosios ekonomikos šalies pramonės eksporto konkurencingumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rita Melienė
   Disertacija: Teksto supratimo gebėjimų ugdymas ir skaitymo strategijų heterogeninėje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Borisas Melnikas
   Disertacija: Statybinių organizacijų gamybinių pajėgumų perspektyvinio planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • habilituotas daktaras Borisas Melnikas
   Disertacija: Investicinio komplekso mokslinio-techninio ir gamybinio potencialo planavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.11.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Leonidas Melnikas
   Disertacija: Muzikos kultūros socialinis funkcionavimas ir raida (muzikos kultūros ekologija)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.05.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos sociologijos institutas

 • daktaras Rasa Melnikienė
   Disertacija: Apsirūpinimas būstu Lietuvoje: socialinis - ekonominis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Udo Menz
   Disertacija: Vidutinių įmonių verslo strategijos determinantai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Antanas Juozas Merčaitis
   Disertacija: Lietuvos TSR gyventojų reprodukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Odeta Merfeldaitė
   Disertacija: Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Juozas Merkevičius
   Disertacija: Virtualios organizacijos personalo valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Remigijus Merkevičius
   Disertacija: Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens samprata teisinės valstybės baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Gediminas Merkys
   Disertacija: Eksperimentinio pedagoginio tyrimo hipotezės struktūra ir metodologiniai normatyvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Rusijos švietimo akademijos teorinės pedagogikos ir tarptautinių švietimo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Merkys
   Disertacija: Ugdymo tyrimų sociokultūrinių ir metodologinių pradų vienovė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jurgis Mertinas
   Disertacija: Pedagoginio universiteto studenčių ištvermę lavinančių pratybų organizavimas ir metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Liudvika Meškauskaitė
   Disertacija: Žiniasklaidos teisė: visuomenės informavimo teisė: teoriniai ir praktiniai aspektai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Meškauskas
   Disertacija: lietuvos TSR tekstilės pramonės vietinė žaliavų bazė ir tekstilės pramonės išvystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1950.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Meškauskas
   Disertacija: Tarybų Lietuvos industrializavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1962.12.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Malvina Meškauskienė
   Disertacija: Ekonominė Lietuvos padėtis pirmojo pasaulinio karo išvakarėse (1900-1912)m
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Malvina Meškauskienė
   Disertacija: Lietuvos pramonė monopolistinio kapitalizmo laikotarpiu (1900-1939)m
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Meškys
   Disertacija: Juridinio asmens administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Simona Mesonienė
   Disertacija: Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų: teisiniai ir socialiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Gediminas Mesonis
   Disertacija: Lietuvos valdymo forma: lyginamasis aspektas Vidurio ir Rytų Europos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Diana Micevičienė
   Disertacija: Transporto koridorių automobilių kelių infrastruktūros poveikio vidaus ekonomikos augimui modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ilona Michailovič
   Disertacija: Baudžiamajame įstatyme numatytų nepilnamečių resocializacijos priemonių taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mažvydas Michalauskas
   Disertacija: Asociacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.04
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Paryžiaus I-as Panteono - Sorbonos universitetas

 • daktaras Monika Mickevičienė
   Disertacija: Įmonės gebėjimo konkuruoti tyrimo metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Mickūnaitė
   Disertacija: Rizikos grupių suaugusiųjų mokymosi samprata mokymosi visą gyvenimą kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Pranas Mickus
   Disertacija: Kolektyvinio socialinio vystymo planavimo tobulinimas žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos ekonomikos, darbo ir valdymo žemės ūkyje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Bronė Aristida Midvikienė
   Disertacija: Socialinių - ekonominių faktorių poveikis Lietuvos gyventojų sudėties kitimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Algita Miečinskienė
   Disertacija: Tiesioginio investavimo užsienyje modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Tadeusz Mieczkowski
   Disertacija: Fizinių pratimų taikymas sprendžiant įvairaus amžiaus sveikų žmonių padidinto kūno svorio kai kurias bisocialines problemas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių pedagoginis institutas

 • daktaras Audronė Mieželytė
   Disertacija: Profesinių mokyklų (mergaičių) teigiamo požiūrio į kūno kultūrą ugdymas fiziniais pratimais savarankiškose pratybose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Baltarusijos fizinio lavinimo ir sporto akademija

 • daktaras Rimantas Mikalauskas
   Disertacija: Edukologinių veiksnių derinimas sporto komandos veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Asta Mikalauskienė
   Disertacija: Rinką imituojančių klimato kaitos švelninimo priemonių Lietuvos energetikoje vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasė Mikalauskienė
   Disertacija: Žemės panaudojimo ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvos TSR kolūkiuose (Linkuvos rajono pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ekonomikos institutas

 • daktaras Leonas Algirdas Mikaliūnas
   Disertacija: Ūkiskaitos tobulinimas tiekimo - realizavimo organizacijose (Lietuvos vastybinio materialinio - techninio tiekimo komiteto pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR valstybinio mat. techn. tiekimo k-to mat. techn tiek. ekonomikos ir organizavimo mokslo tyrimų in-tas

 • habilituotas daktaras Valentinas Mikelėnas
   Disertacija: Bylų dėl civilinės būklės aktų įrašų nuginčijimo nagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valentinas Mikelėnas
   Disertacija: Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.09.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Mikelkevičiūtė
   Disertacija: Taikomosios fizinės veiklos poveikis nežymiai protiškai atsilikusių paauglių savęs vertinimui ir fizinės kompetencijos suvokimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Romualdas Vladislovas Mikelskas
   Disertacija: Sergančių išemine širdies liga psichologinių ypatumų tyrimas sprendžiant psichoterapijos uždavinių sanat. - kurort. gyd. etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Svajonė Mikėnienė
   Disertacija: Lietuvos vietos valdžios atstovų vertybinių orientacijų dinamika 1991-2001
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Miklaševič
   Disertacija: Sovietų valdžios politika katalikų bažnyčios atžvilgiu 1944-1965 Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.04
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Vanda Stanislava Mikoliūnienė
   Disertacija: Mokyklos ir užmokyklinių įstaigų veiklos perimamumas formuojant visuomeninį paauglių aktyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Kazimieras Mikšys
   Disertacija: Specialiųjų vidurinių mokyklų moksleivių socialinės profesinės orientacijos formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Povilas Mikučionis
   Disertacija: Tiekimo organizacijų ūkinės veiklos efektyvumo didinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Mikučionis
   Disertacija: Būtinasis produktas kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilija Mikuckienė
   Disertacija: Bankroto bylų nagrinėjimo teisme ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Renata Mikulėnienė
   Disertacija: Intelektinio kapitalo valdymas:strateginis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sarmitė Mikulionienė
   Disertacija: Gyvenimo kelias: perėjimas į socialinę brandą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algirdas Mikulis
   Disertacija: Lengvosios pramonės apyvartinės lėšos ir kai kurie jų panaudojimo efektyvumo didinimo klausimai(remiantis LTSR lengvosios pramonės ministerijos įmonių duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Mikutavičienė
   Disertacija: Švietimo ir socialinės nelygybės sąveikos fenomenas: Lietuvos kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Vytautas Mikutis
   Disertacija: Kiaulininkystės produkcijos išlaidų apskaita ir savikainos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Vygantė Milašiūtė
   Disertacija: Diskriminacijos draudimo principas tarptautinėje teisėje: diskriminacijos fakto nustatymo kriterijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulė Milčiuvienė
   Disertacija: Kainų teisinis reguliavimas elektros energijos rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Brėdikytė Milda
   Disertacija: Vaidybinis dialogas su lėlėmis (VDL) - vaikų verbalinės kūrybos aktyvumo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Kristina Miliauskaitė
   Disertacija: Žmogaus teisių sistema civilizacijų sambūvyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Albertas Milinis
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą be pavojingumą didinančių ir mažinančių aplinkybių (BK 129 str.1 d.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inga Milišiūnaitė
   Disertacija: Mokslininkų ugdymas doktorantūros studijose: pasaulinės tendencijos ir jų atspindys Lietuvos aukštąjame moksle.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Aistė Miliūtė
   Disertacija: Mokslo ir technologijų parkų plėtra: vadybos modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Danguolė Marijona Milkevičienė
   Disertacija: Studentų žinių vystymas taikant diferencijuotą mokymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Miltenienė
   Disertacija: Bendradarbiavimo modelio konstravimas tenkinant specialiuosius ugdymo poreikius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Rišard Milto
   Disertacija: Ekonominio skatinimo fondų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Aukštoji partinė mokykla prie TSKP CK

 • daktaras Vygaudas Milušauskas
   Disertacija: Vaisių ir daržovių paruošų ir saugojimo materialinės-techninės bazės vystymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Rimgaudas Pranas Minalga
   Disertacija: Plastmasinių dirbinių ir jų atliekų panaudojimas LTSR liaudies ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Beata Miniotienė
   Disertacija: Individualaus mokymosi stiliaus ir išorinių veiksnių sąveika intensyvinant svetimųjų kalbų studijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Neringa Minkevičienė
   Disertacija: Agropramoninės integracijos esmė ir jos pirminių grandžių vystymasis šiuolaikinio socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Minkevičius
   Disertacija: 16-18 metų akademinio irklavimo sportininkių treniruočių priemonių santykis metiniame parengimo cikle
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos apskrities N. Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Raimonda Minkutė
   Disertacija: Pasiekimo testai ir testavimas kaip asmenybės motyvavimo studijoms veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Janina Misevičienė
   Disertacija: Pradinio rusų kalbos mokymo metodinės sistemos tobulinimas lietuvių mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • daktaras Audrius Misevičius
   Disertacija: Pelno formavimas ir paskirstymas buitinio aptarnavimo įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos in-tas

 • daktaras Eimutis Misiūnas
   Disertacija: Policijos pareigūnų teisinis statusas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Mindaugas Misiūnas
   Disertacija: Kokybės vadybos sistemos modeliavimas neuniversitetinio aukštojo mokslo institucijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Petras Algimantas Misiūnas
   Disertacija: Respublikos gyventojų pajamų ir vartojimo planavimo kompleksinis modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Miškinis
   Disertacija: Socialinės-ekonominės infrastruktūros paslaugų ekonominis turinys ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Miškinis
   Disertacija: Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos Maskvos aukštoji milicijos m-la

 • daktaras Jonas Miškinis
   Disertacija: Visuomeninių vartojimo fondų vaidmuo komunizmo statybos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstas Miškinis
   Disertacija: Kai kurios didaktinės pamokos efektyvinimo problemos IV-VI klasėse, panaudojant vienkartinę dalijamąją medžiagą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstas Miškinis
   Disertacija: Kūno kultūros ir sporto specialistų rengimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.03.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Miškinis
   Disertacija: Ekonominio rajono energetikos ūkio vystymo optimizavimo principai ir metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado M.Kalinino politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Algimantas Mitrikas
   Disertacija: Laiko ekonomija socialistinėje visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Algimantas Mitrikas
   Disertacija: Informacijos apie gyventojų laiką panaudojimas socialinės raidos charakteristikoms nustatyti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.03.24
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Stasys Mizaras
   Disertacija: Medienos išauginimo atrankiniame ūkyje savikainos nustatymo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Voronežo miškų technikos institutas

 • daktaras Vytautas Mizaras
   Disertacija: Civiliniai autorių teisių gynimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Mizeras
   Disertacija: Krizinė-realistinė psichologinė pagalba emocinės-estetinės stresinės psichoterapijos metodo pagrindu esant heroino narkomanijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Rusijos ekstremalios ir radiacinės medicinos centras prieypatingų situacijų ministerijos

 • daktaras Audra Irene Mockaitis
   Disertacija: Nacionalinių kultūrinių vertybių poveikis vadybinėms nuostatoms: trijų šalių lyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Mockevičienė
   Disertacija: Kūdikų sutrikusios judesių raidos kaita taikant korekcinį ugdymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jonė Danguolė Mockienė
   Disertacija: Netiesinio programavimo metodų taikymas ilgalaikiam perspektyviniam gamybos išvystymo ir išdėstymo planavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA kibernetikos institutas

 • habilituotas daktaras Ipolitas Mogilnickas
   Disertacija: Inžinerinių ir techninių disciplinų turinio ir dėstymo metodo tobulinimo problemos aukštosiose mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ipolitas Mogilnickas
   Disertacija: Kūrybinių specialistų techninio rengimo turinio teoriniai ir metodiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.05.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos aukštoji pramoninės dailės mokykla

 • daktaras Raimundas Moisejevas
   Disertacija: Grobuoniška kainodara kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos Bendrijų konkurencijos teisėje forma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Ona Molienė
   Disertacija: Darbo laiko ir jo naudojimo statistinis tyrimas (Lietuvos mašinų gamybos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Arūnas Molis
   Disertacija: Bendrosios ES saugumo ir gynybos politikos plėtros scenarijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.21
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Livija Cecilija Mondeikienė
   Disertacija: Vaikų darželio vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovės žinių ir elgesio vienybės formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Monkevičienė
   Disertacija: Lėtai psichiškai bręstančių vaikų įvairių mąstymo rūšių dinamika viduriniame mokykliniame amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zita Monkevičienė
   Disertacija: Pramonės įmonės vystymo kvalifikacinio potencialo formavimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Algirdas Monkevičius
   Disertacija: Asmenybės sąmonės schematizavimas (Teorinė analizė ir operacionologija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Eduardas Jonas Monkevičius
   Disertacija: Darbo organizavimo teisinio reguliavimo kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Sigita Montvilaitė
   Disertacija: Ugdymo mokslo branda Lietuvoje XX amžiaus pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Antanas Morkevičius
   Disertacija: Transportinės taros gamubos ir racionalaus naudojimo perspektyvos LTSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaidas Morkevičius
   Disertacija: Socialinių vertybių raiška politiniame diskurse: Lietuvos Seimo debatų turinio analizė (1992-2004 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmantas Viktoras Morkūnas
   Disertacija: Visuomenės procesų mokslinio valdymo metodologinės problemos socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmantas Viktoras Morkūnas
   Disertacija: Darbo kolektyvo socialinės raidos strateginio valdymo metodologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Renatas Morkvėnas
   Disertacija: Organizacijos žinių potencialo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.16
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gražina Morozova
   Disertacija: Įvairių kategorijų anomalių vaikų regiamojo suvokimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.02
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Petras Moščinskas
   Disertacija: Makrotechnologijos ir jos pasikeitimų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Violeta Moščinskienė
   Disertacija: Valstybinis nuosavybės privatizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vera Moskaliova
   Disertacija: Netvarių ekonominių situacijų logistinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Julija Moskvina
   Disertacija: Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaka bedarbių socialinei integracijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Remigijus Motuzas
   Disertacija: Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos raidos 1918-1940 metais pedagoginės kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasė Motuzienė
   Disertacija: Grūdų nuostolių nustatymo ir jų sumažinimo nuimant derlių pagrindimas ekonominiais matematiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: RTFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio gamybos ekonomikos ir organizavimo mokslo tyrimų i-tas

 • daktaras Vita Mozūraitė
   Disertacija: Vaikų knygos leidyba Lietuvoje 1940-1990 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vyda Mozūriūnienė
   Disertacija: organizacijos žinojimo kūrimą sąlygojantys struktūriniai ir kultūriniai veiksniai multinacionalinėje kompanijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Virgilijus Mudėnas
   Disertacija: Produkcijos kokybė, valdymo organizavimo tobulinimas pramonės įmonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos mokslų akademijos ekonomikos ir teisės mokslų taryba

 • daktaras Adolf Muhr
   Disertacija: Efektyvios pardavimo organizacijos formavimo ir valdymo metodai bei strateginis pagrindas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Rafael Muksinov
   Disertacija: Moksleivių požiūrio į visuomeninį darbą raida asmenybės socialinio formavimosi procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Mulevičienė
   Disertacija: Vizualioji aplinka - mokinių estetinių nuostatų formavimosi veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Algirdas Muliarčikas
   Disertacija: Ilgų nuotolių bėgikų parengimo pedagoginės kontrolės ir valdymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA vaikų ir paauglių fiziologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Andreas Müller
   Disertacija: marketingo instrumentų panaudojimo specifika ir problematika politiniams mandatams gauti ir išlaikyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Edita Musneckienė
   Disertacija: Vizualinės kultūros diskursas rengiant dailės pedagogus postmodernios edukacinės paradigmos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Irena Musteikienė
   Disertacija: Rusų kalbos sintaksės lietuvių mokykloje mokomojo komplekso pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. lenino valstybinis pedagoginis institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“