TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

M

 • daktaras Kazimieras Vytautas Maceika
   Disertacija: Matavimo impulsų formavimas, suspaudžiant videoimpulsų serijas dispersinėmis linijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vidmantas Mačerauskas
   Disertacija: Produkcijos kokybės valdymo sistemų semiotinių modelių tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jogaila Mačerinskas
   Disertacija: Pereinamųjų procesų tyrimas vienfaziuose ir trifaziuose keitikliuose juos įjungiant
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.12
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Slovakijos aukštoji technikos mokykla Bratislavoje

 • daktaras Aida Mačerinskienė
   Disertacija: Turistų statinių sistemos plėtros modelio sukūrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alis Mačikėnas
   Disertacija: Rezistyvinių sluoksnių parametrų optimizavimas joninės implantacijos ir akustinio poveikio metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos elektronikos institutas

 • daktaras Eugenijus Mačikėnas
   Disertacija: Skaitmeninių įrenginių projektavimo vidutinės integracijos universalių loginių modulių bazėje metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos inžinerinis fizikos institutas

 • daktaras Irena Mačionienė
   Disertacija: Varškės ir fermentinių sūrių mielės: technologiniai ir fiziologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos maisto institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laimutis Leonas Mačionis
   Disertacija: Juostos pratraukimo mechanizmo vedančiojo veleno atramose pasipriešinimo momento sukimuisi tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Mačiulaitis
   Disertacija: Keraminių apdailos plytų atsparumo šalčiui tyrimai modeliuotose eksploatacijos sąlygose ir jo įvertinimo metodų paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Mačiulaitis
   Disertacija: Sienų keramikos gaminių eksploatacinio atsparumo šalčiui ir ilgaamžiškumo prognozavimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.07.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Artūras Maciulevičius
   Disertacija: Ultragarsinio metodo defektams aptikti didelių matmenų konstrukcijose ir jų parametrams išmatuoti sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurgis Maciulevičius
   Disertacija: Mechaniškai nevienalyčių nesimetrinių suvirintų sujungimų atsparumas mažacikliniam deformavimui ir suirimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Maciulevičius
   Disertacija: ESM mikroprograminių automatų kombinacinių schemų automatizuotas loginės sintezės iš loginių elementų tipo 133, 155 metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audris Mačiulis
   Disertacija: Kraujo srauto modelis ir jo taikymas diagnostinėms sistemoms tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dzidra Janina Mackevičienė
   Disertacija: Diacetatinių ultrafiltracinių tuščiavidurių pluoštų ir plėvelių gavimo proceso sudarymas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Chemijos pramonės ministerijos mokslinis gamybinis susivienijimas "Chimvolokno"

 • daktaras Janina Magdelena Mackevičienė
   Disertacija: Triacetatinių ir triacetatinių-kaproninių pneumosupintų netekstūruotų ir tekstūruotų siūlų fizinių mechaninių savybių ir struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Mackevičius
   Disertacija: Smėlinių gruntų stiprinimo netoksiška derva metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto N. Gersevanovo požeminių statinių ir pagrindų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gediminas Mačys
   Disertacija: Turbulentinių šilumos pernešimo stambaus mastelio struktūromis laisvų gradientinių tekėjimų automodelinėje dalyje vietinių charakteristikų skaičiavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.07.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Tomas Magyla
   Disertacija: Ekspertinis metodas elektroninėse eismo valdymo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Evaldas Jonas Majauskas
   Disertacija: Plokščių masyvinių kokilių ilgaamžiškumo padidinimas jų įtempto stovio prie termociklinių apkrovų įvertinimo pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Majauskas
   Disertacija: Lyginamojo slėgio ir nusidėvėjimo ant norago paviršiaus ariant pasiskirstymo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.06.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos mašinų mokslo institutas

 • daktaras Nijolė Majauskienė
   Disertacija: Dvimačių akies regėjimo ašių kampinių koordinačių keitiklių sukėrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Violeta Makarevičienė
   Disertacija: Rapsų aliejus riebalų rūgščių etilesterio gavimas, vartojimas degalais ir poveikis aplinkai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Rimantas Makarevičius
   Disertacija: Nestacionarių pernešimo procesų regeneracinio šilumos siurblio mainų elementuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Vidas Makarevičius
   Disertacija: Antikorozinės dangos ataktinio propileno pagrindu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vincentas Makarevičius
   Disertacija: Koridorinių pluoštų aptekėjimo ir šilumos mainų įvairių skysčių srautuose procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vincentas Makarevičius
   Disertacija: Konvektyvinių šilumos mainų, esant bet kokiam fizinių ir pernešimo parametrų kitimui, dėsningumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.03.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Romualdas Makaveckas
   Disertacija: Helio, azoto ir jų mišinių klampos eksperimentinis tyrimas prie paaukštintų slėgių ir temperatūrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Nikolajus Makmakas
   Disertacija: Prietaisas skirtas suvirinimo srovės moduliavimui indukciniais energijos kaupikliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.02
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos E. Patono elektrosuvirinimo institutas

 • daktaras Algirdas Maknickas
   Disertacija: Deformuojamo erdvinio kūno tampriųjų savybių modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valerij Makrov
   Disertacija: Interpoliaciniai, integriniai televiziniai analoginiai skaitmeniniai keitikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.06
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ričardas Maksimavičius
   Disertacija: "Ro - Ro vežimų tyrimai Baltijos jūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.05
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Daiva Makutėnienė
   Disertacija: Stogų renovacijos modeliavomas intelektinėse projektavimo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jurgita Malaiškienė
   Disertacija: Nauji keraminių gaminių svarbiausių charakteristikų ir technologinių parametrų reguliavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Martynas Malakauskas
   Disertacija: Betono su pakartotinai maltu mišiniu smėlio portlandcementu stiprumas ir deformatyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytenis Malakauskas
   Disertacija: Interfeiso APS - robotizuota gamyba projektavimo metodikos ir programinių priemonių ištyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Stefanija Maleckaitė
   Disertacija: Medžiagų iš poliakrilnitrilinių pluoštų dažymo ir marginimo procesų intensyvinimo cikliniais amidais tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vida Malienė
   Disertacija: Nekilnojamojo turto vertinimas daugiakriterinės analizės metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.01
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Malinauskas
   Disertacija: Monolitinių gyvenamųjų namų daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Malinauskas
   Disertacija: Deguonies centrų galio arsenide energetinis spektras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Povilas Mališauskas
   Disertacija: Filtruojančių medžiagų ir drenažo hidrologinio veikimo tyrimai polderių aliuviniuose pelkiniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Mindaugas Mališauskas
   Disertacija: Greitaeigių precizinių elektrohidraulinių linijinio pozicionavimo įrenginių dinamika ir sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vacius Mališauskas
   Disertacija: Spiralinės sulėtinimo sistemos radijo matavimų prietaisuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Šarūnas Maliukevičius
   Disertacija: Kietėjimo ir poringumo mechanizmo susidarymo cilindro tipo liejiniuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Ričardas Malkevičius
   Disertacija: Smūginės galios statinis keitiklis elektrifikuoto tralavimo kompleksams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado admirolo S. Makarovo aukštoji inžinerinė jūreivystės mokykla

 • daktaras Stasys Malkevičius
   Disertacija: Didelės smūginės galios periodinių impulsinių generatorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksej Malovik
   Disertacija: Oro gynybos junginio radiotechninės kariuomenės sąveikos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Tarybų Sąjungos maršalo G. Žukovo oro erdvės apsaugos karo vadų akademija

 • daktaras Jelena Mamčenko
   Disertacija: Duomenų gavybos technologijų taikymas išskirstytų serverių darbui gerinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalia Mančauskienė
   Disertacija: Cheminių siūlų fiziko-mechaninių savybių ir jų elgsenos, tekstūruojant menamo sukimo būdu, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Marija Mandeikytė
   Disertacija: Kalcio hidrosilikatų susidarymo ir rišamųjų savybių tyrimas, hidrotermiškai kietėjant smėlingam cementui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Anatolij Maniachin
   Disertacija: Žvejybinių tralerių plieninių vajezinių lynų apsauga nuo intensyvaus susidėvėjimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.02
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sąjunginis jūrų žuvininkystės ūkio ir okeonografijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Viktorija Maniušytė
   Disertacija: Daugiafunkciniai radiomavimo keitikliai sukurti magnetokoncentracinių efektų puslaidininkiuose pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rasa Mankutė
   Disertacija: Mechaninių komponentų technologinio gamybos paruošimo integruotas projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Marao
   Disertacija: RBMK tipo reaktorių šilumą išskiriančiuose elementuose vykstančių procesų skaitinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.09
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stanislovas Marazas
   Disertacija: Mažos galios vienfazio asinchroninio variklio su trumpai sujungtomis vijomis polių kraštuose teorinis ir eksperimentinis paleidimo momento tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.05.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaidotas Marčėnas
   Disertacija: Iprastinio debito nustatymas vandens imtuvams ir magistraliniams kanalams skaičiuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.01.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Marcinauskas
   Disertacija: Pluošto geometrijos įtaka vamzdžio vietiniam šilumos atidavimui kritinio aptekėjimo srityje prie Pr>1
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Jonas Marcinkevičius
   Disertacija: Signalų perdavimo tarp greitų integralinių schemų skaitmeninėse skaičiavimo mašinose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Jonas Marcinkevičius
   Disertacija: Greitų plačiajuosčių signalų keitiklių didelių integralinių mikroschemų projektavimo teorijos sukūrimas ir įdiegimas gamyboje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Ukrainos mokslų akademijos kibernetikos institutas ;

 • habilituotas daktaras Andrejus Henrikas Marcinkevičius
   Disertacija: Velenų tekinimo-kopijavimo automatinėje linijoje MRL-13 tikslumo ir našumo padidinimo, valdant sistemos SPID tampriąsias deformacijas, galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos staklių ir įrankių institutas

 • habilituotas daktaras Andrejus Henrikas Marcinkevičius
   Disertacija: Precizinio apvaliojo šlifavimo tikslumo didinimo metodų bei priemonių tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romas Marcinkevičius
   Disertacija: Mikroprogramuojamų struktūrų fizinės adresacijos metodikos sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Marcinkevičius
   Disertacija: Asinchroninės dažninės tiristorinės pavaros rekuperatyvinio stabdymo režimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Konstantinas Marcinkus
   Disertacija: Eksperimentinis nustatymas turbulentinių mainų charakteristikų stratifikuotuose tvenkiniuose aušintuvuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Aldona Marčiukaitienė
   Disertacija: Pakavimo automatų rankovės formuotuvų teorijos ir skaičiavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Gediminas Marčiukaitis
   Disertacija: Apie pradinių įtempimų ir deformacijų būvį ir jo įtaką iš anksto įtemptų gelžbetoninių sijų darbui, veikiant statinėms ir pulsacinėms apkrovoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.10.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Gediminas Marčiukaitis
   Disertacija: Betono ir gelžbetonio, impregnuotų polimerais, fizinių-mechaninių savybių tyrimas ir jų ypatumų įvertinimas skaičiuojant konstrukcijas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.06.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis ststybos institutas ;

 • daktaras Mantas Marčiukaitis
   Disertacija: Vėjo energijos tyrimai, modeliavimas ir prognozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vitas Bronislavas Margaitis
   Disertacija: Mažos galios vienfaziai asinchroniniai elektros varikliai - transformatoriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Margelevičius
   Disertacija: Galio arsenido struktūrų formavimas milimetrinio diapazono diodiniams elementams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Darius Mariūnas
   Disertacija: Erdvinių paviršių geometrinių parametrų matavimo tyrimas ir tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.16
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Mečislovas Mariūnas
   Disertacija: Detalės šiurkštumo priklausomybės nuo priverstinių virpesių, linijinių ir kampinių šlifavimo disko greičių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Mečislovas Mariūnas
   Disertacija: Kinematinių krumplinių pavarų su jėginių grandžių suvėrimu teorija ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.03.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSSR mokslų akademijos A.Blagonravovo mašinotyros institutas ;

 • daktaras Darius Markauskas
   Disertacija: Gruntų statinio zondavimo modeliavimas baigtinių elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Markauskas
   Disertacija: Skaitmeninių skaičiavimo mašinų kombinacinių schemų iš elementų IR-NE, ARBA-NE, IR-ARBA-NE automatizuotos loginės sintezės metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Markauskas
   Disertacija: Elektromechaninio detalių sukietinimo proceso tyrimas ir priemonių jo efektyvumui padidinti sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Markevičius
   Disertacija: Šilumos mainų, aptekėjimo ir hidrodinaminįu vibracijų tarpusavio sąveikos tyrimas vamzdiniuose šilimokaičiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Linas Andronis Markevičius
   Disertacija: Elektroninių skaičiavimo mašinų panaudojimas vidaus antįtampių tyrimui ir izoliacijos statistiniam koordinavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Markevičius
   Disertacija: Selektyvinių okustoelektroninių įrenginių parametrų matavimo bdų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.23
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Markšaitis
   Disertacija: Elektromechaninių impulsų skaitiklių dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Jonas Marma
   Disertacija: Polibenzosaksolinių medžiagų relaksacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos polimerų mechanikos institutas

 • daktaras Arūnas Marma
   Disertacija: Elektroninės eismo srautų valdymo sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Marozas
   Disertacija: Magnetinių juostų geometrinių parametrų tyrimas ir jų įtakoje trykdžių sukėlimas juostų pratempimo mechanizmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaidotas Marozas
   Disertacija: Biomedicininių signalų skaitmeninis netiesinis filtravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Martavičius
   Disertacija: Meandrinių atlenkimo sistemų konstrukcijų, skirtų bėgančios bangos vamzdeliams, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Romanas Martavičius
   Disertacija: Elektrodinaminės planarinės lėtinimo sistemos plačiajuosčiams elektroniniams prietaisams
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.01.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Martinaitis
   Disertacija: Turboventiliatorinio degiklio, taikomo kontaktinėje-dujinėje šiltnamių mikroklimato sudarymo sistemoje tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Martinaitis
   Disertacija: Pastato gyvavimo ciklo termodinaminės analizės modelis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.03.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Almira Martinėnaitė
   Disertacija: Acetilceliuliozinių kompleksinių siūlų atsparumo dildymui padidinimas ir jų apdailos ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.09
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Balys Zigmas Martinėnas
   Disertacija: Terminio poveikio įtaka kai kurioms kaprono fizikinėms - mechaninėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.04.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Robertas Martinėnas
   Disertacija: Apskritų mezgimo mašinų technologinių galimybių analizė panaudojant trireikšmę logiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Bronius Martinkus
   Disertacija: Medžio drožlių plokščių iš gamybos atliekų technologiniai, fiziniai - mechaniniai ir cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Martinkus
   Disertacija: Technologinių įrengimų tyrimas burokėlių ir kitų daržovių sandėliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Marijonas Martusevičius
   Disertacija: Kai kurių faktorių įtakos keraminė šūkės apdailos savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dainius Martuzevičius
   Disertacija: Transporto taršos smulkiosios aerozolio frakcijos kitimai miesto ore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regina Vida Martynaitienė
   Disertacija: Kvarco stiklo mikrokorėtų dirbinių deformacija sukepinimo metu ir stiprumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Martynaitis
   Disertacija: Puslaidininkinių laukiančio uždegimo schemų liuminescencinėms lempoms skaičiavimo metodai, tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Marijonas Martynaitis
   Disertacija: Anhidritinio cemento iš kirdonio gipso fizikinių mechaninių ir fizikinių cheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.12.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Giedrius Masalskis
   Disertacija: Integrinių grandynų topologijos elementų atpažinimo sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tadas Stasys Masėnas
   Disertacija: Silicio legiravimo technologijos valdomumas jonizuoto difuzanto terpėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rolandas Masilevičius
   Disertacija: Įelektrinimo efekto medienos deginiams valyti audeklo filtais tyrimai ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdas Masiliūnas
   Disertacija: Sukūrimas vibracinių kreipiančiųjų juostos pratraukimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Masiokas
   Disertacija: Paleidimo reguliavimo aparatai ir liumiscencinių lempų darbo trukmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Kristina Masiokienė
   Disertacija: Paaukštinto dažnio apšvietimo įrenginių efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Arvidas Masiulis
   Disertacija: Lietuviško varškės sūrio nepertraukiamo presavimo ir formavimo proceso intensyvinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sankt Peterburgo šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Rimantas Povilas Masiulis
   Disertacija: Rezonansiniai invertiriai centralizuotam paaukštinto dažnio apšvietimo įrenginių maitinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado tiksliosios mechanikos ir optikos institutas

 • daktaras Rytis Maskeliūnas
   Disertacija: Lietuviškų balso komandų atpažinimas daugybinių transkripcijų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Maskeliūnas
   Disertacija: Ofsetinės spausdinimo mašinos dažų padavimo sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algis Mašonis
   Disertacija: Akustinių matuoklių mažiems atstumams ore matuoti sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.06
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Konstantinas Masteika
   Disertacija: Elektromechaniniai padėties ir poslinkio matavimo keitikliai staklių gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vitalija Masteikaitė
   Disertacija: Tekstilinių dubliuotų medžiagų klijinių sujungimų atsparumo skalbimo ir cheminio valymo operacijoms įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Masteikienė
   Disertacija: Kai kurių linų brukimo proceso elementų tyrimas mašinose su trijų ir keturių brauktuvų bubinais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.01.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Rita Masteikienė
   Disertacija: Kai kurie fiziko - cheminiai baltymų pakitimai sūdant bekoną (Lietuvos baltųjų veislės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonora Mataitienė
   Disertacija: Stiklo pavidalo šlakų kalcitinė ir magnezinės aktyvizacijos tyrimas hidroterminėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.08
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albertas Mataitis
   Disertacija: Karbonizuotų dolomitinių kalkių - smėlio dirbinių hidroterminio kietinimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.07.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Mateika
   Disertacija: Specialios paskirties dokumentų bendro kūrimo ir naudojimo elektroninės sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tomas Matekonis
   Disertacija: Elektros tiekimo linijų (10 kw) vibroapsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Kazimieras Matickas
   Disertacija: Įvairių matmenų elementų aparatūros algoritminio montažinio - komutacinio projektavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Matijoška
   Disertacija: Perforuotų kortelių elektromagnetinių pramušamųjų mechanizmų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alfonsas Antanas Matiukas
   Disertacija: Elektroninio įrenginio aukštų temperatūrų srautų greičiams matuoti sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.07
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Matiukas
   Disertacija: Termotamprių įtempimų ir deformacijų tyrimas cilindrinėse kokilėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Matiukienė
   Disertacija: Cilindrinės ketaus kokilės optimalių darbo režimų sukūrimas, tyrimas ir įdiegimas įvertinant medžiagos tampriai plastinį būvį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Matkevičius
   Disertacija: Mechatroninių įrengimų valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Daiva Matonienė
   Disertacija: Žemės naudojimo tyrimai mažiau tinkamoje ūkininkauti teritorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Arvydas Matukas
   Disertacija: Lazerio šaulių treniruoklio, visiškai imituojančio šūvius, kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Matukonis
   Disertacija: Kaprono tampriųjų savybių ir nuovargio klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1950.12.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: kauno valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Matukonis
   Disertacija: Dvikomponenčių cheminių siūlų tempimo charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1964.06.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Matuliauskas
   Disertacija: Kreipiamųjų sistemų kineskopams su komplanarine optika tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronislovas Matulis
   Disertacija: Silicio dioksido rūšies įtaka fiziko - cheminiams procesams hidroterminėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.09.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Matulis
   Disertacija: Informacijos perdavimo tinkluose esančių objektų vietos duomenų indeksavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Henrikas Matusevičius
   Disertacija: Koaksialinių traktų netolygumų kontrolės metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaidas Matuzas
   Disertacija: Tikimybinis energetikos įrenginių senėjimo vertinimas ir kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Bronislovas Matuzevičius
   Disertacija: Nutekamųjų vandenų valymo proceso maišomuosiuose aerotankiuose su mechaniniais horizontaliaisiais aeratoriais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalius Matuzevičius
   Disertacija: Dvimatės elektroforezės gelių vaizdų analizė taikant intelektualiuosius metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalius Mažeika
   Disertacija: Daugiamačių pjezokeitiklių geometrijos ir elektrodų konfigūracijos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Liudas Mažeika
   Disertacija: Ultragarsinių matavimo keitiklių dirbančių nestacionariame režime tyrimas baigtinių elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Pranas Mažeika
   Disertacija: Rotorių su riedėjimo guoliais diagnostikos ir gedimų prevencijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Mažeikienė
   Disertacija: Geležį ir manganą oksiduojančių bakterijų veiklos intensyvinimo geriamajam vandeniui ruošti tyrimas ir pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Augustas Petras Mažeikis
   Disertacija: Optoelektroniniai nekoherentiniai integriniai atspindžio keitikliai [AlxGal-xAs] spinduolių ir Si fotopriimtuvų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Mažeikis
   Disertacija: Asinchroninių mikrovariklių su asimetriniu statoriaus magnetolaidžiu magnetinės grandinės geometrija ir charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Antanas Maziliauskas
   Disertacija: Dirvožemių gilaus purenimo technologija sausinimo sistemų statyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Edita Mažonienė
   Disertacija: Polimerinių ketvirtinių amonio druskų ir oksidatorių sąveikos produktai ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alma Mazorienė
   Disertacija: Pektino ir pieno baltymų sąveikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas

 • daktaras Algirdas Jonas Mažuika
   Disertacija: Armatūros įtakos betono struktūros formavimuisi šutinant tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Mazūra
   Disertacija: Matematinio programavimo klausimai AVSG uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.25
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • daktaras Artūras Medeišis
   Disertacija: Radijo spektro valdymo inžinerinė metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Medekšas
   Disertacija: Deformavimo ir irimo charakteristikos prie asimetrinio ciklinio tampraus - plastinio apkrovimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Medekšas
   Disertacija: Stiprumas ir irimas veikiant mažaciklėms apkrovoms aukštoje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktor Medvedev
   Disertacija: Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Auksė Medžiaušienė
   Disertacija: Precyzinės platformos su aktyvia vibroapsauga tyrimai ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Medzvieckas
   Disertacija: Atramų pasiduodamumo įtaka strypinių sistemų optimizavimui ir eksploatacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Ieva Meidutė
   Disertacija: Logistikos centrų įtakos tranzitinio transporto srautui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.25
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Osvaldas Meilus
   Disertacija: Magnetroninio dažnių daugintuvo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Osvaldas Meilus
   Disertacija: Magnetroniniai dažnio daugintuvai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.12.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Diana Meilutytė
   Disertacija: Klimato kaitos įtaka Lietuvos upių nuotėkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Mekys
   Disertacija: Medžiagų, taikomų jonizuojančiosios spinduliuotės detektorių gamyboje, defektai ir jų reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jelena Meljanceva
   Disertacija: Erškėtrožių vaisių perdirbimo į vitaminizuotus produktus optimalių būdų paieška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Odesos M. Lomonosovo maisto pramonės technologijos instituta

 • daktaras Gytis Melnikas
   Disertacija: Matematiniai modeliai automatizuotam asinchroninių ekranuotais poliais variklių projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvosenergetikos institutas

 • daktaras Boris Melnikov
   Disertacija: Išrinkimo ir saugojimo įtaisų dinaminės paklaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.06
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vida Melninkaitė
   Disertacija: Robototechninių sistemų fizinių matematinių modelių išdirbimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Menčinskas
   Disertacija: Briaunų faneravimo (apklijavimo) staklių pagrindinių mazgų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Merkevičius
   Disertacija: Oru aušinamų dyzelių triukšmo ir vibracijų mažinimas gerinant detalių ir jų sujungimų amplitudines dažnumines charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Dovilė Merkevičiūtė
   Disertacija: Tamprių-plastinių prisitaikančių sistemų optimizacija su standumo ir stabilumo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Violeta Ona Merkienė
   Disertacija: Grikių kruopų baltymų šiluminių pokyčių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Marytė Mertingienė
   Disertacija: Švino koncentracijos dirvožemyje matavimo metodo metrologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.07.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julius Meškauskas
   Disertacija: Keramzitbetonio su superplastifikatoriaus S-3 priedu ir iš jo pagamintų centriškai apspaustų įtemptąja AT VI klasės armatūra elementų konstrukcinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.20
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Julius Meškauskas
   Disertacija: Sudūtinio skerspjūvio paprastų ir įtemptai armuotų keramzitogelžbetoninių lenkiamų elementų skaičiavimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.04
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos reikalų komiteto betono ir gelžbetonio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Šarūnas Meškinis
   Disertacija: Joninio ir cheminio paviršiaus modifikavimo įtaka galio arsenido Šotkio kontakto elektrinėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Asta Meškuotienė
   Disertacija: Slėgio matavimo priemonių kalibravimo sieties sistemologinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurgis Meškys
   Disertacija: Transponavimo įrenginių dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nerijus Meslinas
   Disertacija: Sluoksniuotų konstrukcinių elementų stiprumas ir irimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.04
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Giedrius Juozas Micevičius
   Disertacija: Elektrofotografinių mašinų eksponavimo mazgų parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos poligrafiojos institutas

 • daktaras Leonid Micheliov
   Disertacija: Orientacinių metodų tyrinėjimai staklių ir mašinų gamybos defektų nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Sąjunginis mašinų gamybos normalizacijos institutas

 • daktaras Marius Mickaitis
   Disertacija: Statybinių konstrukcijų jungčių įtaka vibracijų silpimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.15
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Marija Dalia Mickevičienė
   Disertacija: Aromatinių medžiagų kitimas, laikant sviestą minusinėje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rima Mickevičienė
   Disertacija: Laivų dyzelių detalių atnaujinimo technologijų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.03
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edvardas Kęstutis Mickevičius
   Disertacija: Riebalinės fazės stabilumo įtakos rūgščių pieno produktų savybėms tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Juozapas Mickis
   Disertacija: SAD ir AD laukų veikimo į puslaidininkius, dielektrikus ir biologinius objektus tyrimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • daktaras Vaidevutis Mickis
   Disertacija: Lygiojo arimo pasukamojo plūgo agrotechninių rodiklių gerinimas ir režimų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Valentinas Mickūnaitis
   Disertacija: Stambiagrūdžių ankštinių kultūrų sėklų džiovinimo proceso ir technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Napoleonas Mickūnas
   Disertacija: Stabilių impulsų formavimo su krūvį kaupiančiais diodais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Mickūnas
   Disertacija: Autodininių magnetinio branduolinio rezonanso daviklių jautrumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Vytautas Mickus
   Disertacija: Polichloropreninių klijų avalynei technologinių savybių gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Mickus
   Disertacija: Pieno azotinės medžiagos ir jų pakitimas varškės gamybos ir laikymo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nemira Miclienė
   Disertacija: Pieno fizinės cheminės ir biologinės savybės, sudėtis ir baltymų pakitimai dietinių pieno produktų gamybos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danielius Midvikis
   Disertacija: NSK kompleksinių srautų funkcionavimo patikimumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Algimantas Mieldažys
   Disertacija: Saugus darbas slegiant siloso masę ratiniais traktoriais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Aldona Mieželienė
   Disertacija: Išrūginių baltymų koncentratų įtaka fermentinio sūrio gamybos technologiniam procesui ir nokinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.03
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Darius Migilinskas
   Disertacija: Trchnologinių ir ekonominių statybos uždavinių sprendimas neapibrėžtumo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zita Migonienė
   Disertacija: Konstrukcinių polimerų mechaninės relaksacinės savybės esant žemoms temperatūroms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regimantas Migonis
   Disertacija: Vienos šalutinės juostos galios stiprintuvų netiesinių iškraipymų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Mikaila
   Disertacija: Vietiniai šilumos atidavimai ir liečiamieji įtempimai didelio kreivumo gyvatukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Eugenija Mikailienė
   Disertacija: Rytų Lietuvos kvartero molių kai kurios fizinės ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Sigitas Mikalauskas
   Disertacija: Kostiuminių audinių elgsenos formuojant membraniniu būdu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Robertas Mikalauskas
   Disertacija: Diržinių perdavos dinamikos, diagnostinių parametrų ir būklės indentifikavimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audronė Ona Mikalauskienė
   Disertacija: Elektrai laidžios medžiagos iš mineralinės vatos ir sintetinio rišiklio sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Šarūnas Mikaliūnas
   Disertacija: Traukos riedmenų aširačių ilgaamžiškumo tyrimas Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Juozas Mikelaitis
   Disertacija: Būgninių atminties įrenginių su magnetiniu pakabinimu dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laima Mikelienė
   Disertacija: Intensifikatorių ir jų mišinių koncentracijos įtakos tyrimai dažų blukiniam intensyvumui ir margintų AC gaminių fotocheminei destrukcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Miknius
   Disertacija: Lietuvos Respublikos upių slėnių sodininkystei plėtoti panaudojimo ir sutvarkymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Linas Miknius
   Disertacija: Lietuvos naftos vakuuminiai distiliatai: sudėtis, savybės ir perdirbimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jeronimas Mikšta
   Disertacija: Viefazės įtampos keitiklių į trifazę su ferorezonansiniais įtampos stabilizatoriais tyrimas 50-1000 Hz dažnių diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Pranas Mikšta
   Disertacija: Gyvenamosios statybos techninės pažangos krypčių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Daiva Mikučionienė
   Disertacija: Skersinio medvilninio trikotažo traukumas: priežastys ir mažinimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Jūratė Mikučionienė
   Disertacija: Miniatiūrinių detalių vibracinio magnetinio abrazyvinio apdirbimo proceso dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.04
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Mikuckas
   Disertacija: Diskretinių stoboskopinių keitiklių skirtuminio parametrinio modelio kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Feliksas Mikuckas
   Disertacija: Vėlyvųjų kopūstų drėkinimo režimo elementų tyrimai Lietuvos TSR velėniniuose - jauriniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Ukrainos hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Irena Mikuckienė
   Disertacija: Triukšmams atsparių žymėtųjų objektų kontrolės sistemų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurgis Ringaudas Mikuckis
   Disertacija: Kampų dalijimo - matavimo įtaisai krumpliuoto sukabinimo bazėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gediminas Mikulėnas
   Disertacija: Kvaziperiodinių bioelektrinių signalų principai koreliacinės analizės bazėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albertas Mikulionis
   Disertacija: Paaukštinto dažnio apšvietimo įrenginių liuminescencinių lempų režimų optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Donatas Mikulskis
   Disertacija: Pluoštinių priedų įtaka autoklavinio akytojo betono savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Milašauskas
   Disertacija: Poliesteno-viskozinių ir arimidinių siūlų pneumotekstūravimo technologijos mašina PY-11 sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Milašauskas
   Disertacija: Plieno nuovargio atsparumas ryšium su mastelio veiksniu ir apkrovimo nestacionarumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.07
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Milašienė
   Disertacija: Laminuotos odos reologinės elgsenos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.31
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ligija Laima Milašienė
   Disertacija: Armuotų šilkinių audinių pasipriešinimas plėšimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Milašius
   Disertacija: Tekstilės galanterijai skirtų elestinių audinių savybių prognozavimas ir projektavimo metodikos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudvikas Milašius
   Disertacija: Šlifavimo technologijos įtaka detalių paviršių kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Čekijos technikos universitetas Prahoje

 • daktaras Rimvydas Milašius
   Disertacija: Vienakrypčių techninių audinių, skirtų kompozicinių medžiagų gamybai, savybių prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Mykolas Milašius
   Disertacija: Dirbtinių kailių pūkuotumo matavimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.08
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Mykolas Milašius
   Disertacija: Audinių relaksacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Milčius
   Disertacija: Pagrindinių procesų, sąlygojančių kietų kūnų azotavimą plazmoje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Eugenijus Milčius
   Disertacija: Asinchroniniai mikrovarikliai geofizinių gręžinių prietaisams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Leonas Milčius
   Disertacija: Skysto kiaulių mėšlo maišymo rezervuaruose sraigtiniu maišikliu proceso tyrimas ir jo parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Viktor Miliajev
   Disertacija: Laivų-dujų vežėjų šaldymo įrengimų efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.01.03
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos valstybinis taikomosios biotechnologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Miliauskas
   Disertacija: Radiaciniai ir sudėtiniai šilumos mainai pusiau skaidrios medžiagos sferiniame tūryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Gintautas Miliauskas
   Disertacija: Nestacionarieji pernešimo procesai spinduliuojančiose dispersinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Artūras Milinskas
   Disertacija: Matavimo metodai ir priemonės elektroninių vamzdžių savybių įvertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Petras Milius
   Disertacija: Mažų Lietuvos tvenkinių uždumblėjimo bei užaugimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio melioracijos institutas

 • daktaras Pranas Bernardas Milius
   Disertacija: Pjezokeitiklių su aktyvinėmis koreguojančiomis grandinėmis ultragarsiniams radiomatavimo prietaisams tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jūratė Miliūtė
   Disertacija: Integruotas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sprendimų priėmimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Milukienė
   Disertacija: Dalelių transportavimo vibraciniais - banginiais mechanizmais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Justinas Milušauskas
   Disertacija: Nekoaguliuoto Neries upės vandens skaidrinimo eksperimento tyrimai ir infiltracinių baseinų darbas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Borisas Minceris
   Disertacija: Amplitudinių fazinių dažnuminių vibracijos parametrų matavimo ir pertvarkymo metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Minelga
   Disertacija: Gamybos struktūrų ir skaičiavimo procesų sukūrimas ir tyrimas, automatizuojant skaičiavimo technikos priemonių montavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Minelga
   Disertacija: Rūgščių dirvų kalkinimo agregato sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vida Valerija Minginienė
   Disertacija: Vandens stabilizacijos, filtruojant per magnomasę, pagamintą iš vietinių dolomitų, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virgilijus Minialga
   Disertacija: Akustinių signalų ir laukų charakteristikų matavimai koherentinės optikos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Miniotaitė
   Disertacija: Pastatų sienų išorinio apdailos sluoksnio ir pagrindo suderinamumas ilgaamžiškumo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.16
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Darius Miniotas
   Disertacija: Kompiuterio žymeklio pozicionavimas akių judesiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Blažiejus Miniotas
   Disertacija: Polivinilacetatinių grindų dangų modifikavimo, struktūros ir fizikinių - mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Miniotas
   Disertacija: Susmulkintos medienos briketavimo ekstruzijos metodu proceso efktyvumo padidinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado S.Kirovo miškų technikos akademija

 • daktaras Renatas Minkštimas
   Disertacija: Srautinių energijos tiekimo tinklų bei jų elementų skaitmeninis modeliavimas ir darbo režimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Gėlė Minkuvienė
   Disertacija: Triacetatinių gaminių fotocheminės ir radiacinės destrukcijos ypatumai bei jų stabilizavimo metodų paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.16
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaclovas Algirdas Mišeikis
   Disertacija: Žolinių pašarų ruošimo Nemuno užliejamose pievose technologijos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Stefanija Misevičienė
   Disertacija: Maistingųjų medžiagų išplovimo tyrimai skystuoju mėšlu drenuotuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Alfonsas Misevičius
   Disertacija: Didelės integracijos mikroschemų elementų išdėstymo metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalius Misiūnas
   Disertacija: Avarijų monitoringas ir vamzdynų būklės nustatymas vandens tiekimo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.13
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Dainius Miškinis
   Disertacija: Transporto priemonių eksploatacinių charakteristikų priklausomybė nuo kelio parametrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintautas Miškinis
   Disertacija: Skersai aptekamo cilindro, esančio šalia plokščios sienelės, šilumos mainai ir hidrodinaminės charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.12
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Miškinis
   Disertacija: Energeikos perspektyvinio planavimo problemų ir metodų kompleksiniai tyrimai: Lietuva
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.03.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Latvijos Mokslų akademijos fiziknės energetikos institutas

 • daktaras Vytautas Miškinis
   Disertacija: Aukštavolčių 6-110 kw išjungėjų remontų sistemos, įvertinančios eksploatacijos sąlygas, tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Sigitas Mitkus
   Disertacija: Automatizuotos statybos genplanų projektavimas ir daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Eugenijus Mittas
   Disertacija: Drenažo įrengimo ekskavatoriais ETC-202 ir ETC-202A proceso ir kokybės tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Valentinas Mitunevičius
   Disertacija: Pavienio lengvojo automobilio ir autotraukinio stovumo ir vairumo lyginamasis tyrimas taikant matematinio modeliavimo metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.30
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Mituzas
   Disertacija: Klinkerio mineralų susidarymo kinetika 800-1450 C temperatūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.14
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Mituzas
   Disertacija: Portlandecemento klinkerio mineralų faziniai virsmai degimo ir hidracijos metu tiriant atrankiniais reagentais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.07.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julius Arnoldas Mituzas
   Disertacija: Separuoto portlandcemenčio frakcijų hidracija ir cemento akmens savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vida Mizarienė
   Disertacija: Submikroninio jautrumo manipuliatoriaus su banginiais varikliu ir davikliu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Mizeikienė
   Disertacija: Polietileninių paketų formavimo operacijos tyrimas nepertraukiamo veikimo fasavimo - įpakavimo automatuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Mockaitis
   Disertacija: Liejiminių lydinių fizikinių mechaninių savybių tyrimas optimalios plokščios kokilės parinkimo metodui sukurti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Stasė Mockienė
   Disertacija: Austų-megztų medžiagų, gaminamų Metap staklėmis, struktūros optimizavimas ir pynimų projektavimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Mockus
   Disertacija: Elektros lankas suspausto oro sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.11.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSSR mokslų akademijos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Mockus
   Disertacija: Daugiaekstreminiai uždaviniai projektavime
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.12.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos fizikos ir technikos mokslų skyrius

 • daktaras Saulius Mockus
   Disertacija: Dujinio kuro įtaka automobilių variklių charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vesta Mockutė
   Disertacija: Pramoninio vandens paruošimo procesų intensyvinimas magnetine aktyvacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vitalij Mogilevskij
   Disertacija: Ferometrų šachtinių valdymo sistemų magnetinių nešėjų matavimui ir bandymui sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyrius

 • daktaras Marjanas Mogilnickis
   Disertacija: Specialios paskirties atvaizdavimo sistemų informacijos operatyvaus dokumentavimo elektrostatinių spausdinimo įrenginių tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos prietaisų automatikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vadim Mokšin
   Disertacija: Tepalų su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladimir Molkov
   Disertacija: Plačiajuosčiai generatoriai Gano diodų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Mongirdas
   Disertacija: Biofiltravimo proceso apytakinėje akvakultūros sistemoje įvertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Edmundas Monstvilas
   Disertacija: Nestacionaraus drėgmės pernešimo atitvarinėse konstrukcijose įvairių matematinių modelių eksperimentiniai teoriniai tyrimai ir pasiūlymų parengimas skaičiuojamosioms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Mykolas Montvilas
   Disertacija: Atsitiktinių procesų su nežinomais parametrais savybių pasikeitimo nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijus Montvilas
   Disertacija: Portalų automatizuotas kūrimas įvertinant keitimus ir komponentų generavimą: koncepcija, metodologija ir realizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romualdas Montvilas
   Disertacija: Nestacionarieji radiaciniai-kondukciniai šilumos mainai garuojančioje pusskaidrėje sferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.13
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazimieras Vytautas Morkūnas
   Disertacija: Drenažo veikimo tyrimai drėkinant nutekamaisiais vandenimis lietinimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Petras Morkūnas
   Disertacija: Pašalinių priemaišų išrinkimo mechanizavimas, ruošiant maisto atliekas kiaulių šėrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis žemės ūkio institutas

 • daktaras Rasa Morkūnienė
   Disertacija: Radioaktyvioji tarša ir jos pokyčių ypatumai Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valerija Morkūnienė
   Disertacija: Įvairių modifikacijų pluoštinių kalcio sulfato kristalų susidarymas, praktinis jų panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Morkus
   Disertacija: Organinių gruntų pastovumas įrengiant kanalus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eugenijus Morkus
   Disertacija: Plaktūkinio trupintuvo darbo proceso tyrimas, trupinant išdžiovintus raudonuosius dobilus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Morkus
   Disertacija: Dvimačių tikimybių pasiskirstymo matavimo diskretinėmis imtimis tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alfonsas Morkvėnas
   Disertacija: Skaitmeninis viršįtampių analizatorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Elena Moskaleva
   Disertacija: Greitojo elektrinio traukinio vagono kėbulo atraminės konstrukcijos, pagamintos iš Al lydinių, tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.30
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Briansko transporto mašinų gamybos institutas

 • daktaras Jelena Moskovskaja
   Disertacija: Netradicinių konstrukcijų, struktūrų ir valdymo priemonių koordinatinės elektropavaros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Vytautas Mosteikis
   Disertacija: Patikimesnio ir ekonomiškesnio audimo staklių pavaros asinchroninio variklio tyrimas ir paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • daktaras Petras Vytautas Motekaitis
   Disertacija: Mechaninio poveikio įtaka sviesto struktūrai ir konsistencijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Genadijus Motiejūnas
   Disertacija: Sandarintuvų elementų su plastiškomis dangomis kontaktinė sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Motiejūnas
   Disertacija: Valdomi nanosekundinių signalų šaltiniai integralinių schemų dinaminių parametrų matavimo sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Motiejūnas
   Disertacija: Vandenyje tirpaus epoksidinio priedo įtaka gelžbetoninių sijų deformatyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Kęstutis Motiejūnas
   Disertacija: Rešifracijos ir tikrinančių testų projektavimo nekonstantiniams gedimams loginėse schemose algoritmų metodų tyrinėjimas ir sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudas Motiejūnas
   Disertacija: Kompiuterizuojamos veiklos taisyklių realizavimo ir manipuliavimo modelių sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaclovas Motiejūnas
   Disertacija: Kiaukių skerdienų plikinimo operacijų tyrimas ir jų mechanizavimo racionalių priemonių konstravimo pagrindų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sąjunginis mėsos pramonės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Regina Gražina Motiejūnienė
   Disertacija: Poliamidų paviršiaus sluoksnio sustiprinimas difuzinės stabilizacijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.01
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julius Motuzas
   Disertacija: Ceolitų ir ceolitinių membranų mikrobanginė sintezė, charakterizavimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Motuzienė
   Disertacija: Įstiklinimo įtakos viešųjų pastatų energijos poreikiams kompleksinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Mozalis
   Disertacija: Skaitmeninės informacijos transformacijos procesų magnetinės atminties įrenginiuose patikimumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Almantas Mozuras
   Disertacija: Balkių tipo mašininių konstrukcijų defektinės būsenos diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.10
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marija Violeta Mukulienė
   Disertacija: triacetatinių audinių marginimo rūgštiniais metalokompleksiniais dažais proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Jonas Mukulys
   Disertacija: Vienfazio asinchroninio su nesimetriniu statoriaus magnetolaidžiu variklio paleidimo momento tyrimas ir skaičiavimo elementai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdimaras Mukulys
   Disertacija: Vienfazio asimetrinio asinchroninio mikrovariklio išėjimo charakteristikos įvertinus permagnetinimo nuostolius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Anatolijus Muralis
   Disertacija: Kai kurie konstrukcinių stikloplastikų relaksacinio stiprumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Murauskaitė
   Disertacija: Dvilaukės juostinės mašinos su autoreguliatoriumi ir be jo eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • daktaras Kazys Murinas
   Disertacija: Vietinio paršelių apšildymo techninių priemonių tyrimas ir paruošimas Lietuvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Nikolaj Murzin
   Disertacija: Daugiasluoksnės konstrukcijos detalių gamybos naujo metodo sukūrimas ir faktorių, sąlygojančių vidinių ertmių tikslumą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Mykolaitis
   Disertacija: Tuščiavidurių betonšerdžių plonasienių plieno vamzdžių stiprumas ir patikimumas stogo konstrukcijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“