FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

N

 • daktaras Svetlana Nabiyeva
   Disertacija: Mikroekstrakcija iš viršerdvės vandens lašu - kapiliarinė elektroforezė lakių neorganinių junginių nustatymui sudėtingose matricose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Namajūnas
   Disertacija: Chaotiniai srovės svyravimai puslaidininkinėse struktūrose su p-n sandūra esant išoriniam periodiniam poveikiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Narbutas
   Disertacija: Sulfatiniai - karbonatiniai apatinio ir vidurinio franio dariniai Lietuvoje ir jų sukarstėjimo sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.05.08
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Donatas Narbutis
   Disertacija: Žvaigždžių spiečiai M31 galaktikos pietvakarinėje dalyje. Fotometrinė apžvalga ir populiacijos savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Narkevičius
   Disertacija: Antrinių elektrodinių procesų, apsisprendžiančių kobalto-volframo lydinių elektrosąsėdą, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vytautas Narkevičius
   Disertacija: Liuminescencijos ir šviesos stiprinimo spektrų tyrimas GaSe monokristaluose esant aukštiems sužadinimo lygiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ryšard Narkovič
   Disertacija: Poliarifoniniai efektai periodiniuose dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurgis Narušis
   Disertacija: Kristalų, aktyvuotų retųjų žemių ir pereinamaisiais elementais, spektroskopinių savybių teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Naruškevičius
   Disertacija: Vario sulfido dangų adhezija su kaučiuką turinčiomis plastmasėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Leonas Naruškevičius
   Disertacija: Metodų stibiui nustatyti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Zita Naučienė
   Disertacija: Cd2+, Cu2+ jonų ir 2,2, 5,5 - tetrachlorbifenilo poveikis žiurkės kepenų oksidacinio fosforilinimo sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.17
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vanda Naudžiūnienė
   Disertacija: Lokalinės ribinės teoremos nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų maksimumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Naudžius
   Disertacija: Itemptų GaInAs GaAs kvantinių duobių gavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Evaldas Naujalis
   Disertacija: Katijoninių chelatų tyrimas ir nustatymas kapiliarinės elektroforezės metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Robertas Navakas
   Disertacija: Kietakūnių lazerių su netiesiniais optiniais elementais generacijos dinamikos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Juozas Navickas
   Disertacija: Paviršinių rekombinacinių centrų kūrimosi dinamikos germanyje tyrimas joninio apspinduliavimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Navickas
   Disertacija: Markovo grandinių, nusakytų virš baigtinės aibės ir tiesės sandaugos ergodiškumo kriterijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rozalija Navickienė
   Disertacija: Kobalto - geležies - mangano lydinio elektronusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Navickis
   Disertacija: Daugiamačių plokštumų pasistirstymų projektavimų erdvių P "Grasmano dagdarose geometrija"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.01.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgis Navikas
   Disertacija: Daugiamačių stochastinių diferencialinių lygčių Rungės - Kuto silpnosios antrosios eilės aproksimacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tatjana Nedveckaitė
   Disertacija: Atmosferinių procesų įtaka gamtinių radioaktyvių medžiagų koncentracijai pažemio oro sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Vygantas Nekrašas
   Disertacija: Kai kurie kraštiniai uždaviniai, netiesiškai priklausantys nuo parametrų, vektorinių funkcijų erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Nerijus Nekrašas
   Disertacija: Krūvininkų pernaša mikrokristaliniame silicyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viačeslavas Nelkinas
   Disertacija: Chalkogeninių kristalų elektroninės sandaros ir XPS juostų formų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Ona Nemanienė
   Disertacija: Elektrografijos pusfabrikačių karbazolo irfluoreno pagrindu sintezės metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Giedrė Nenartavičienė
   Disertacija: Pakaitų efektų įvairiuose superlaidininkuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Neniškytė
   Disertacija: Tiesinių dalinių diferencialinių lygčių analizinių sprendinių elgesio klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jovita Nenortaitė
   Disertacija: Akcijų prekybos sistema, paremta spiečiaus intelektu ir dirbtiniais neuroniniais tinklais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Netikšis
   Disertacija: Nekoherentinės ir koherentinės ultratrumpų šviesos impulsų sąveikos su puslaidininkiais dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zita Neverdauskienė
   Disertacija: Trifenilmetano dažų tyrimas bei pritaikymas spektrofotometriniam jodidų mikrokiekių nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gediminas Niaura
   Disertacija: Anijonų adsorbcija ant vario elektrodo pagal sustiprintos paviršiumi Raman sklaidos duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Niaura
   Disertacija: Molekulių ir jonų, esančių ant paviršiaus, struktūra pagal Ramano spektroskopijos duomenis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Niunka
   Disertacija: Cd Se eksitopinė ir krašto liuminescencija, esant aukštiems sužadinimo lygiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.07.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonidas Niunko
   Disertacija: Elektrizacijos, eksponavimo ir temperatūros įtakos elektrografinių sluoksnių savybėms ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: S. Vavilovo valstybinis optikos institutas

 • daktaras Ona Nivinskienė
   Disertacija: 2-butindiolio-1,4 elgsenos dėsningumai elektronusodinant nikelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Rimas Kazimieras Noreika
   Disertacija: Celiuliozinių medžiagų savybių modifikavimas dietileposipropilaminu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladislavas Noreika
   Disertacija: Heterosandūrų PbTe/Pb Sn Te auginimas skystinės epitaksijos metodu ant padėklų KCl ir jų fotoelektrinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Leonas Norgėla
   Disertacija: Kai kurie koaliciniai diferencialiniai lošimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Žilvinas Norgėla
   Disertacija: Minkštąja rentgeno spinduliuote Si monokristaluose generuotų vakansijų tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrius Norkevičius
   Disertacija: Garsų trukmių modelių kūrimo metodas, naudojant didelės apimties daugelio kalbėtojų garsyną
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.24
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jolita Norkūnienė
   Disertacija: Kartotinio logaritmo dėsniai kombinatorinėms struktūroms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Norkus
   Disertacija: Cu(II) jonų būsena šarminiuose cheminio variavimo tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Norkus
   Disertacija: Metalų jonų kompleksų ir reduktorių sistemos. Pusiausvyros tirpaluose ir autokatalizinis metalų nusodinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Norkus
   Disertacija: Nikelio ir geležies hidroksidų pagrindu sudarytų mišrių katalizatorių savybės katalizinėje kalcio hipochlorito skilimo reakcijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Norkus
   Disertacija: Nauji redoks-metodai analizinėje chemijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.11.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edmundas Normantas
   Disertacija: Galvano- ir termomagnetiniai reiškiniai puslaidininkiuose su išsigimusia zona
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimas Norvaiša
   Disertacija: Didžiųjų skaičių dėsnis Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimas Norvaiša
   Disertacija: Šiukščiųjų funkcijų stochastinė ir funkcinė analizė su taikymais finansų matematikoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Egidijus Norvaišas
   Disertacija: Unitarinių ir ortogonalinių grupių kanoninės ir pusiaukanoninės bazių Clebsch'o - Gordan'o koeficientų nagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Norvaišas
   Disertacija: Kai kurių netiesinės optikos ir lazerinės technologijos uždavinių sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos in-tas

 • daktaras Saulius Norvidas
   Disertacija: Funkcionalinis skaičiavimas grupių matų algebrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos in-tas

 • daktaras Mauricijus Novickas
   Disertacija: Kai kurie sutelktų feritinių elementų pritaikymo ir teorijos klausimai SAD diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Novičkovas
   Disertacija: Šviesos diodų taikymai apšvietimui ir matavimams.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“