HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

N

 • daktaras Daiva Antanina Načiulienė
   Disertacija: Tarybų Lietuvos tekstilės vystymosi tendencijos bei sintezė interjere klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.04
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos aukštoji pramoninio meno mokykla

 • daktaras Juldita Nagliuvienė
   Disertacija: Dievybės metamorfozė Thomo Mano tetralogijoje Juozapas ir jo broliai (Žmogaus santykio su Dievu transformacijos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laima Nakaitė
   Disertacija: Sidabras Lietuvos archeologinėje medžiagoje (I-XII a.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Austė Nakienė
   Disertacija: Senasis lietuvių liaudies melodijų sluoksnis. Refereninės dainos ir sutartinės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gertrūda Naktinienė
   Disertacija: Tikslo ir kauzacijos predikatai fleksinėse ide. kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Andrius Narbekovas
   Disertacija: Euthanasia vs Benemortasia: nesutaikomos alternatyvos - slauga arba mirtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.29
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Romos Laterano universitetas

 • daktaras Ignas Narbutas
   Disertacija: Senųjų lietuvininkų mitinis pasaulis: mitinės figūros ir jų aplinka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.17
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Sigitas Narbutas
   Disertacija: Tradicija ir novatoriškumas J.Radvano Radviliadoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Narbutienė
   Disertacija: LDK lotyniškoji knyga XVI-XVII amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.20
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romuald narunec
   Disertacija: Mykolas Balinskis kaip lenkų ir lietuvių ryšių mecenatas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Vaiva Narušienė
   Disertacija: Juozapas Albinas Herbačiauskas - lenkų ir lietuvių rašytojas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Krokuvos Jogailos universitetas

 • daktaras Agnė Narušytė
   Disertacija: Nuobodulio estetika Lietuvos XXa. Devintojo dešimtmečio fotografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Vaida Našlėnaitė
   Disertacija: Priežasties santykiai įvairiose lietuvių kalbos sintaksės pakopose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Valentinas Nastopka
   Disertacija: Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai (1800-1917 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Valentinas Nastopka
   Disertacija: Lietuvių eilėraščio poetika (XX amžius)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.10.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lijana Natalevičienė
   Disertacija: Lietuvių tekstilės istorinė raida ir meninės ypatybės (20 a.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Elina Naujokaitienė
   Disertacija: Oskaras Milašius mistikas ir hermetinis poetas (alegorinės technikos meistrų tradicija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Henryk Naumovič
   Disertacija: A. Maceinos veikalo "Dievo avinėlis" pristatymas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.13
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas

 • daktaras Jūratė Navakauskienė
   Disertacija: Konkretizavimo principų raiška prancūzų ir lietuvių kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Navickas
   Disertacija: Žmogaus teisių pagrindimo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Konstantinas Navickas
   Disertacija: Lietuvos buržuazinės vyriausybės užsienio politika imperializmo tarnyboje 1918-1920 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.07.09
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • habilituotas daktaras Konstantinas Navickas
   Disertacija: Tarybų Sąjungos vaidmuo ginamt lietuvių tautos gyvybinius nacionalinius interesus 1917-1940 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1965.05.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Navickienė
   Disertacija: Lietuviškos knygos raida 1795-1864 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.17
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Navickienė
   Disertacija: Nauja architektūra Lietuvos didžiųjų miestų istorinėje aplinkoje 1950-2003 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Violeta Navickienė
   Disertacija: Semantinio - gramatinio tranzyttivumo lauko komunikatyvinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Dalia Navikaitė
   Disertacija: Mirties problema šiuolaikinėje Lietuvos dailėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Svetlana Nedeliajeva
   Disertacija: Kalbos ironijos priemonės H. K. Laksnesso teatrologijoje "Pasaulio šviesa"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Živilė Nedzinskaitė
   Disertacija: Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII-XVIII amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Neimantas
   Disertacija: Indijos Visuomeninės - politinės minties, kultūros palikimo įtakos Lietuvos nacionalinio atgimimo raidai, nacionalinės kultūros vystymuisi 19 a. vid. - 20 a. I pusė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS MA orientalistikos institutas

 • habilituotas daktaras Evaldas Nekrašas
   Disertacija: Tikimybės empirinė interpretacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Evaldas Nekrašas
   Disertacija: Tikimybės ir indukcijos problema loginio empirizmo filosofijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Liutauras Nekrošius
   Disertacija: Struktūralizmo idėjos šiuolaikinėje Lietuvos architektūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VGTU

 • daktaras Živilė Nemickienė
   Disertacija: Sisteminė morfonologinėanglų kalbos ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicijų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inga Nėnienė
   Disertacija: Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.25
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Edgaras Neniškis
   Disertacija: Visuomeninių procesų įtakos miesto ir regiono erdvinei struktūrai dėsningumai ir jų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nadija Neporožnia
   Disertacija: Michailo Laličiaus antifašistiniai romanai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Nevinskaitė
   Disertacija: Viešosios erdvės transformacija Lietuvoje 1988-2000 m.: laikraščių atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sonata Nevulienė
   Disertacija: Tapatybės problema Ingeborgos Bachmann vėlyvojoje prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Basia Nikiforova
   Disertacija: Religijos krizės ypatybės JAV ir netradicinės religingumo formos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas ;

 • habilituotas daktaras Alvydas Nikžentaitis
   Disertacija: Lietuvos tautos kova prieš vokiečių feodalų agresiją XIV a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Alvydas Nikžentaitis
   Disertacija: Ikikrikščioniška Lietuvos visuomenė XIII-XIV a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.03.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aistė Niunkaitė
   Disertacija: Lietuvos žydų tradicinio meno simbolika lyginamosios analizės požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Giedrė Niunkienė
   Disertacija: Naminis audimas ir audiniai Lietuvoje 19-20 a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Alvydas Noreika
   Disertacija: Bendrieji metodologiniai Vytauto Kavolio kultūros sociologijos principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Irena Marija Norkaitienė
   Disertacija: Viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos kopuliatyvinių veiksmažodžių paradigminių ir sintagminių ypatybių tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zenonas Norkus
   Disertacija: E.Huserlio logikos filosofija. Kritinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Raimonda Norkutė
   Disertacija: Angelų ikonografija Lietuvos bažnytinėje dailėje (XVI-XVIII a.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.02
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gitana Notrimaitė
   Disertacija: Istorijos mitologinimas Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Novickas
   Disertacija: Miesto aikštė: formos ir turinio semantinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Jurijus Novikovas
   Disertacija: Pudogo krašto epinė tradicija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos MA menotyros, etnografijos ir folkloro institutas

 • habilituotas daktaras Jurijus Novikovas
   Disertacija: Bilinų pasakotojai ir regijoninės epinės tradicijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.11.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos rusų literarūros institutas (Puškinskij dom)

 • daktaras Dalė Elena Novotny
   Disertacija: Vokiečių kalbos sakinio komunikatyvinė perspektyva teksto sąryšio aspektu (rema - tematinė seka)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Audronė Nugaraitė
   Disertacija: Lietuvos žinybinės spaudos raidos ir funkcionavimo ypatumai (1945-1992)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“