SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

N

 • daktaras Romualdas Vytautas Naiduškevičius
   Disertacija: Darbo našumo kėlimo rezervai Lietuvos TSR mašinų gamybos įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Naimovičius
   Disertacija: Išradybos ir racionalizacijos ekonominė - statistinė analizė Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Skaičiavimo centrų ir ekonominės informacijos sistemų projektavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vitalis Nakrošis
   Disertacija: Lietuvos prisitaikymas prie Europos Sąjungos sanglaudos politikos: institucinė ir viešosios politikos kaita
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.27
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zenonas Namavičius
   Disertacija: Joachimo Lelevelio politinė teorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Narbutas
   Disertacija: Ekonominiai tarpusavio santykiai Lietuvos TSR tarpūkiniuose susivienijimuose gaminant gyvulininkystės produkciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Nargėla
   Disertacija: Teisinis reguliavimas aprūpinant kolūkio narius pensijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Bronė Narkevičienė
   Disertacija: Gabių vaikų ugdymo sąlygų modelis ir jo raiška Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademija.

 • daktaras Julijana Narkūnienė
   Disertacija: Kolūkinės prekybos pobūdis ir vaidmuo išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Nasvytienė
   Disertacija: Vaikų, turinčių adaptacijos sutrikimų, psichologijos ypatybės ir psichologinė koreliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.05.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Sankt-Peterburgo V.M. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimo institutas

 • daktaras Janina Natkienė
   Disertacija: Tarybinių ūkių vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų darbo apmokėjimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zita Nauckūnaitė
   Disertacija: Lingvistinio mąstymo ugdymas mokant žodžių sudėties ir darybos 5-6 klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Naudužas
   Disertacija: Regioninės demografinės politikos problemos (LietuvosTSR pavyzdys)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Naujanienė
   Disertacija: Patekimo į gerontologijos socialinio darbo sferą socialinis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.20
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Laplandijos universitetas

 • daktaras Ramutė Naujokienė
   Disertacija: Žemės ūkio investicijų projektavimo ir jų efektyvumo įvertinimo metodiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gitanas Nausėda
   Disertacija: Pajamų politikos krtptys infliacijos ir stagfliacijos sąlygomis (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.01.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Remigijus Naužemys
   Disertacija: Greitumo, jėgos ir ištvermės testavimas pirminiame atrankos sportui etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros in-tas

 • daktaras Julita Navaitienė
   Disertacija: Būsimųjų pedagogų profesinis kryptingumas ir branda
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Navaitis
   Disertacija: Sąveikos operatorių grupėje proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.17
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado universitetas

 • daktaras Stasė Navasaitienė
   Disertacija: Mokyklos nelankymo Lietuvoje socialinė determinacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandra Navickaitė
   Disertacija: Kolūkių fondų apskaita ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akad.

 • daktaras Albinas Navickas
   Disertacija: Silikatinių autoklavinių sieninių medžiagų savikainos mažinimo rezervai Lietuvos TSR pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Navickas
   Disertacija: Lietuvos miškų urėdijų darnos determinavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Romaldas Navickas
   Disertacija: Visuotinis vidurinis mokymas Lietuvoje 1966 - 1988 metais (valdymo aspektu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valentinas Navickas
   Disertacija: Valstybinės monopolistinės mokslo-technikos pažangos programos (Prancūzijos atominių programų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytas Navickas
   Disertacija: Sąjunginės respublikos visuminio visuomeninio produkto reprodukcijos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Vytautas Navickas
   Disertacija: Centracijos pasireiškimo ypatumai suaugusiųjų mąstyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.06
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Lijana Navickienė
   Disertacija: Karjeros konsultantų rengimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Lolita Jolanta Navickienė
   Disertacija: Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant moksleivių muzikinę kultūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Marijona Vida Navickienė
   Disertacija: Kliniko - psichologinė protiškai atsilikusių paauglių (oligrofenų) elgesio sutrikimų charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.15
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Regina Navickienė
   Disertacija: Kontaktinių darbuotojų kompetencijų įtaka turizmo įmonių klientų lojalumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Živilė Navickienė
   Disertacija: Modulinio mokymo modeliavimas profesinio mokymo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Audrius Navikas
   Disertacija: Gamybos efektyvumo įvertinimas ūkio mechanizmo tobulinimo sąlygomis (Lietuvos mėsos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Daiva Nazarovienė
   Disertacija: Teisinė kultūra posovietinėje Lietuvos visuomenėje: būtinosios ginties sociokultūrinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenijus Nazelskis
   Disertacija: Aukštesniųjų klasių moksleivių profesinių motyvų formavimas pasirenkant kariškas profesijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Nedzveckas
   Disertacija: Migracijos veiksniai ir jos įtaka regiono demografinei struktūrai (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Nefas
   Disertacija: Funkcionali vietos bendruomenė Lietuvos kaimuose ir miesteliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Sergejus Neifachas
   Disertacija: Priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo funkcijų teorinis-prokseologinis kontekstualizavimasis Lietuvos švietimo politikos kaito procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vytautas Nekrašas
   Disertacija: Žalos, padarytos gamybine trauma arba profesiniu susirgimu, atlyginimo pagrindiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ipolitas Nekrošius
   Disertacija: Socialistinių darbo teisinių santykių atsiradimas ir įtvirtinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Nekrošius
   Disertacija: Teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė civiliniame procese: klasikinė sistema ir reforma Lietuvos respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Nekrošius
   Disertacija: Civilinis procesas: civilinio proceso koncentracijos principas bei jo įgyvendinimo galimybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2004.10.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lodzės universitetas

 • daktaras Andrius Nevera
   Disertacija: Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai ir jų įtvirtinimas baudžiamajame kodekse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Bronius Neverauskas
   Disertacija: Mašinų gamybos ir metalo apdirbimo įmonių aprūpinimo darbo organizavimo specialistais gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos MA ekonomikos institutas

 • daktaras Jonas Niaura
   Disertacija: Prekės ypatybės išsivysčiusio socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Svetlana Nikitina
   Disertacija: Darbo drausmės problemos dvidešimtųjų metų socialinėje ekonominėje literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gari Nikolajonok
   Disertacija: Imtinininkų operatyvusis mąstymas, jo ugdymo būdai ir metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjunginis fizinės kultūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Donatas Noreika
   Disertacija: Akių konkurencijos ir dviprasmių figūrų suvokimo laikinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Norkevičienė
   Disertacija: Šiuolaikinės lietuvių literatūros mokymas žanriniu principu XI klasėje (mokymo turinio problema)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irmantas Norkus
   Disertacija: Draudžiami susitarimai pagal Europos bendrijos konkurencijos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.05
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimvydas Norkus
   Disertacija:
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.04
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Stanislovas Norkus
   Disertacija: Jaunųjų vidutinių nuotolių bėgikų (16-18 m.) jėgos - greitumo savybių lavinimo individualizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Zenonas Norkus
   Disertacija: Maxas Veberis ir racionalus pasirinkimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.15
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Socialinių tyrimų institutas

 • daktaras Odeta Norkutė
   Disertacija: Rengimo(si) gyvenimui santuokinėje šeimoje edukologinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Auksė Felomėja Norkuvienė
   Disertacija: Darbo užmokesčio ir materialinio skatinimo tobulinimas mažmeninėje prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Augustinas Normantas
   Disertacija: Visaliaudinė valstybė: atsiradimas, esmė ir funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Norvaišienė
   Disertacija: Sisteminis investicinių projektų rizikos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.31
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Jūratė Novagrockienė
   Disertacija: Daugiapartinės sistemos formavimasis ir raida Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.29
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aurelija Novelskaitė
   Disertacija: Lietuvos akademinėje (mokslo) bendruomenėje: sociologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.14
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Julijus Novickas
   Disertacija: Mažųjų elektroninių skaitmeninių skaičiavimo mašinų vystymo techninės ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Julijus Novickas
   Disertacija: Skaičiavimo technikos priemonių vystymo ir panaudojimo ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Nadiežda Novickienė
   Disertacija: Elektros ryšių pagrindinių gamybinių fondų panaudojimo ir reprodukcijos efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis elektrotechnikos ryšių institutas

 • daktaras Regina Novikienė
   Disertacija: Matematikos mokymosi techniškajame universitete kaitos prielaidos ir ribotumai edukacinės paradigmos virsmo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrejus Novikovas
   Disertacija: Viešosios tvarkos apsauga vietos savivaldoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Sergejus Novikovas
   Disertacija: I.S. Peresvetovo politinės ir teorinės pažiūros ir jų realizavimas valstybės ir teisės kūrime XVI a. antroje pusėje ir XVII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Viačislavas Novikovas
   Disertacija: Jaunesniojo amžiaus vaikų kūno kultūros pamokų efektyvumo didinimas panaudojant futbolo žaidimo elementus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Baltarusijos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Lina Novikovienė
   Disertacija: Šiuolaikinės kriminalistinės profilaktikos koncepcijos formavimas ir taikymo tendencijos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Albina Novošinskienė
   Disertacija: Lietuvos mokesčių sistemos analizė ir tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“