BIOMEDICINOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

O

 • habilituotas daktaras Vytautas Obelenis
   Disertacija: Sanitarinių darbo sąlygų, gamybinio traumatizmo ir jo priežasčių analizė pagrindinėse Kauno m. mašinų gamybos pramonės įmonėse 1961-1967 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Obelenis
   Disertacija: Nervinės - emocinės įtampos šiuolaikinėje gamyboje sukeliamos fiziologinės higieninės ir medicininės socialinės problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.07.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos darbo higienos ir profesinių ligų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Diana Obelienienė
   Disertacija: Kirčio traumos epidemiologija Kauno mieste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Obelienius
   Disertacija:
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Čekoslovakijos Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Obelienius
   Disertacija: Širdies ritmo sutrikimų gydymas lazeriu: eksperimentinis - klinikinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Vaidas Oberauskas
   Disertacija: Laktobacilų padermių probiotinių savybių bei įtakos veršelių virškinimo trakto mikroflorai ir jų sveikatingumui tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.04
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Jadvyga Olechnovičienė
   Disertacija: Alergologijos mokslo raida Lietuvoje 1926-1990 metais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Oleka
   Disertacija: 12-pirštės žarnos skranddžio opaligės gydymo atliekant ekonominę skrandžio reakciją Bilrot I būdu, kamieninę vagotomiją mažosios kreivės denervaciją ir devaskuliarizaciją atokūs rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Olekas
   Disertacija: Ligonių sergančių lėtiniu osteomielitu chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Sergej Olenin
   Disertacija: Baltijos jūros rytinės dalies dugno bestuburių gyvybingumo formos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Sergej Olenin
   Disertacija: Svetimos rūšys kaip Baltijos jūros ekosistemos pokyčių veiksnys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2006.10.30
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Lenkijos mokslų akademijos Sopoto okeanologijos institutas

 • daktaras Irina Olenina
   Disertacija: Kuršių marių ir Baltijos jūros pietrytinės dalies priekrantės zonos fitoplanktonas ir jo vystymosi ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.07.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Mečislovas Olšauskas
   Disertacija: Rekreacinės veiklos įtaka Lietuvos Pajūrio augalijos komponentams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Vytautas Oniūnas
   Disertacija: Eglės ir lapuočių medynų įtaka pakločių ir dirvožemių organinės medžiagos sudėčiai limnoglecialinėse ir moreninėse nuogulose (Lietuvos sąlygomis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.28
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Oškinis
   Disertacija: Žuvų helmintų populiacinės biologijos ir Ignalinos AE pašildyto vandens poveikio Drūkšių ežero žuvų helmintų populiacijoms tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Valerijus Ostapenko
   Disertacija: Plastinės koreguojančios ir rekonstrukcinės operacijos ligonėms sergančioms ikinavikinėmis krūtų ligomis ir krūtų vėžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos onkologijos centras

 • habilituotas daktaras Valerijus Ostapenko
   Disertacija: Liginių, sergančių ikinavikinėmis krūtų ligomis ir krūties vėžiu, gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.03.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Henrikas Ostrauskas
   Disertacija: Karantininių ir jų buveinėse sutinkamų vabzdžių rūšių būklė bei paplitimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rytas Ostrauskas
   Disertacija: Registro reikšmė tiriant suaugusių miesto gyventojų angliavandenių apykaitos sutrikimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos sąjunginis endokrinologijos mokslo centras

 • daktaras Vytautas Ostrauskas
   Disertacija: Besąlyginis seilių išsiskyrimo refleksas sergant galvos smegenų kraujotakos sutrikimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.03.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado ak. I. Pavlovo I-asis medicinos institutas

 • daktaras Saulė Ostrauskienė
   Disertacija: Reumatu sergančių vaikų klinikiniai ir elektroencefalografiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Ožeraitienė
   Disertacija: Žemės dirbimo ir kalkinimo poveikis rūgščių automorfinių ir pusiau hidromorfinių dirvožemių fizikinėms ir cheminėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.05
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Violeta Ožeraitienė
   Disertacija: Tabako rūkymo poveikis plonosios žarnos rezorbcinei funkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Ožiūnas
   Disertacija: Lietuvos juodmargių veislės karvių su Šorthornų veislės reproduktoriais gamybinio mišrinimo efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.27
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Remigijus Ozolinčius
   Disertacija: Lajų augimas ir struktūra spygliuočių jaunuolynų formavimosi procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Remigijus Ozolinčius
   Disertacija: Lietuvos spygliuočių - paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karsten) morfologinės struktūros transformacijos bei jas indukuojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.12.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“