HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

O

 • daktaras Elena Oginskienė
   Disertacija: Neigimo reiškimas dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos vientisiniuose konstatuojamuosiuose sakiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Olga Aleksandra Olekienė
   Disertacija: Veiksmažodiniai laiko reikšmės prielinksniniai žodžių junginiai su daiktavardžių galininku lietuvių bendrojoje kalboje ir jų atitikmenys rusų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Olindaitė
   Disertacija: Gamta lietuvių liaudies dainose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.23
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kalbos ir literatūros institutas

 • daktaras Marija Oniščik
   Disertacija: Tomo Akviniečio kalbos filosofija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Tomas Ostrauskas
   Disertacija: Lietuvos mezolito gyvenviečių periodizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Remigijus Oželis
   Disertacija: Vaikų įkrikščioninimo plėtra Lietuvoje: metodai ir veikos formos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.25
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“