SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

O

 • daktaras Birutė Obelenienė
   Disertacija: Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vladimiras Obrazcovas
   Disertacija: Rajono žemės ūkio operatyvaus valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vidurinės Azijos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Laima Okunevičiūtė
   Disertacija: Jaunimo nedarbo socialinių ekonominių pasekmių vertinimas bei jo mažinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Loreta Olberkytė
   Disertacija: Geografinių informavinių sistemų (GIS) naudojimas mokant Lietuvos geografijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Ramutė Orenienė
   Disertacija: Karjeros projektavimo paradigma socialinės atskirties prevencijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Edmundas Ošovskis
   Disertacija: Socialinis darbo organizavimas pramonės įmonėje pereinant į rinkos ekonomiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Sociologijos, filosofijos ir teisės institutas

 • daktaras Vida Ostasevičienė
   Disertacija: Neįgalių paauglių dorinių vertybių, dorybių raiškos pokyčiai dėl taikomojo fizinio ugdymo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.08.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Virginija Vida Ozolaitė
   Disertacija: Pagalbinės mokyklos žemesniųjų klasių mokinių mokymas atpasakoti tekstą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“