TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

O

 • daktaras Linas Obcarskas
   Disertacija: Kompiuterinių sistemų ir algoritmų, skirtų raumenų veiklos diagnostikai, sudarymas, tyrimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romuald Obuchovski
   Disertacija: Lietuvos teritorijos geomagnetinio lauko parametrų ir jų kitimo nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rolandas Oginskas
   Disertacija: Provėžų, susijusių su šlyties deformacijomis automobilių kelių asfaltbetonio dangose, mažinimas naudojant geosintetines medžiagas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Eugenijus Oksas
   Disertacija: Metalo dangų formavimas kryptinga elektroimpulsine metalizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.11.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vikis Petras Oleka
   Disertacija: Individualių automobilių naudojimo trumpalaikiam poilsiui dėsningumų ir charakteristikų tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Kęstutis Olšauskas
   Disertacija: Remonto darbininkų kvalifikacijos įtakos automobilių techninės eksploatacijos efektyvumui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Asta Olšauskienė
   Disertacija: Audinių iš poliesterinių daugiagijų siūlų sandaros bei laidumo orui tyrimas ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.31
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Anatolijus Oniščenko
   Disertacija: Subnanosekundinio diapazono vienkartinių impulsinių signalų matavimas oscilografu realiame laike
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Orenius
   Disertacija: Oro erdvės žvalgymo sistemos tobulinimo kryptys armijos puolamojoje operacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.31
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Sausumos kariuomenės priešlėktuvinės gynybos karo akademija

 • daktaras Petras Oržekauskas
   Disertacija: Avalynės viršaus kombinuotų sistemų formavimosi savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdemaras Osipauskas
   Disertacija: Kūryklos įrenginio dujų - mazutinėmis garo generatoriaus ir vandens šildymo katilams sukūrimas tikslu padidinti jų darbo patikimumą ir sumažinti nuodingus išmetimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.12
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Ostaševičius
   Disertacija: Vibrosmūginio tipo komutacinių įrenginių dinamikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Ostaševičius
   Disertacija: Komutuojančių įrenginių mechanizmų dinamika ir racionalus projektavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Blagonravovo mašinotyros institutas

 • daktaras Laura Ostaševičiūtė
   Disertacija: Agentinėmis technologijomis pagrįstas intelektinių įterptinių sistemų kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfredas Otas
   Disertacija: Mikroprogramų aukšto lygio kalboje realizavimo laisvai parenkamose algoritminėse bazėse metodo sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Konstantinas Otas
   Disertacija: Kompaktinių išlydžio lempų ir jų valdymo aparatų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“