Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

P

 • daktaras Reda Pabarčienė
   Disertacija: Petro Vaičiūno kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Raimondas Pabarčius
   Disertacija: Turbulentinis pernešimas, trintis ir šilumos mainai vertikaliame vamzdyje mišrios konvekcijos atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.03.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Židrina Pabarškaitė
   Disertacija: Žiniatinklio įrašų gavybos paruošimo, analizės ir rezultatų pateikimo naudotojui tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arnoldina Ona Pabedinskaitė
   Disertacija: Perspektyvinių šakinių planinių sprendinių modeliavimas įvertinant jų patikimumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tomas Pabedinskas
   Disertacija: Žmogaus atvaizdo ir identiteto santykis šiuolaikinėje Lietuvos fotografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Juozas Pabrėža
   Disertacija: Kirčio atitraukimo dinamika šiaurės žemaičių tarmėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Pabrinkis
   Disertacija: Skirtingų dirginimo būdų įtaka bulių spermos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alina Pacauskaitė
   Disertacija: Putų technologijos panaudojimas šilkinių audinių apdailos procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.16
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Evaldas Pacauskas
   Disertacija: Atsitiktinių procesų išmetimų parametrų statistinių charakteristikų aparatūrinio nustatymo tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Evaldas Pacauskas
   Disertacija: Sieros dichlorido hidrolizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.06.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Evaldas Pacauskas
   Disertacija: Kai kurių seleno junginių elektrochemija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.02.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ingrida Marija Pacauskienė
   Disertacija: Neurofilinių leukocitų oksidacinės funkcijos priklausomybė nuo stomatologijos ligų profilaktikai vartojamo natrio fluorido kiekio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vaidas Pačebutas
   Disertacija: Akytojo silicio sluoksnių panaudojimas saulės elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas ir Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Nerijus Pačėsa
   Disertacija: Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Lietuvoje strateginių principų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Pacevičius
   Disertacija: Vožtuvų metaloplastmasinių elementų kontaktinė sąveika ir jų konstrukcijų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Pacevičius
   Disertacija: Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.31
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Pacevičius
   Disertacija: Individualių emocionalumo savybių ir veiklos savireguliacijos ypatumų santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos bendrosios pedagoginės psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alvyda Pacevičiūtė
   Disertacija: Trikotažinių drabužių, atliktų pusiau reguliariu būdu lėkščiafanginėmis mašinomis pagal individualius užsakymus, meninio projektavimo principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Šarūnas Packevičius
   Disertacija: Programinių vienetų testų generavimas naudojantis programinės įrangos modeliais ir netiksliais apribojimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Padaiga
   Disertacija: Lietuvos baltųjų veislės kiaulių embrioninis formavimasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Padaiga
   Disertacija: Stirnų reikšmė miškų ūkyje ir priemonių sistema miško atžėlimui nuo jų apsaugoti Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Estijos mokslų akademijos biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų taryba

 • habilituotas daktaras Vytautas Padaiga
   Disertacija: Elninių skaitlingumo valdymo Lietuvoje ekologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Žilvinas Padaiga
   Disertacija: Neinfekcinių ligų rizikos faktorių profilaktika 8-16 metų amžiaus Lietuvos moksleivių tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Suomijos kuopio universitetas

 • habilituotas daktaras Žilvinas Padaiga
   Disertacija: Vaikų I tipo cukrinio diabeto epidemiologija, klinikinė charakteristika, komplikacijos ir kontrolė Lietuvoje.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.06
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Audrius Padarauskas
   Disertacija: Jonų porų chromatografinis ir jonometrinis sunkiųjų ir pereinamųjų metalų nustatymas cianidiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D.Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Audrius Padarauskas
   Disertacija: Naujos jonų porų chromatografijos ir kapiliarinės elektroforezės sistemos atskirti ir nustatyti neorganinius jonus.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Bernardas Padegimas
   Disertacija: Organizmo angioreceptorių vaidmuo anafilaksinėje reakcijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bernardas Padegimas
   Disertacija: Eksperimentiniai duomenys apie anafilaksijos vystymosi mechanizmą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ričardas Padegimas
   Disertacija: Elektromagnetinių skysčio srauto keitiklių magnetinės grandinės modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaclovas Sigitas Padegimas
   Disertacija: Drėgnumo įtakos vilnonių verpalų gamybai tyrimas bei knatelių vilgymo įrenginių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vincas Padervinskas
   Disertacija: Romboedriniai ir rombiniai tinklai trimatėje euklidinėje erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Padgurskas
   Disertacija: Traktorinio dyzelio surinkimo vieneto " alkūninis velenas-smagratis-sankaba" balansavimas žemės ūkio remonto įmonių sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.17
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos V. Goriačkino žemės ūkio gamybos inžinierių institutas

 • daktaras Medardas Padolskis
   Disertacija: Natrio selenopentationato tirpalų savybės ir skilimo kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Milda Padoplskienė
   Disertacija: Istoriškumo principo taikymas negyvosios gamtos tyrime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Padvelskis
   Disertacija: Atsitiktinių dydžių, susietų Markovo grandine, sumų didelių nuokrypių teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Zinaida Pagirskienė
   Disertacija: Kvalifikuotų kadrų parengimo kompleksinio planavimo tobulinimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Julius Pagirys
   Disertacija: Galvijų diktiokauliozės epizootologija Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.09.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos MA biologijos institutas

 • habilituotas daktaras Julius Pagirys
   Disertacija: Galvijų diktikauliozės tyrimų duomenys ir kovos patyrimas su šia helmintoze Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.11.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Darijus Pagodinas
   Disertacija: Ultragarsinių metodų taikymas stipriai slopinančių daugiasluoksnių nehomogeninių struktūrų tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Daiva Pagojienė
   Disertacija: Esė stilius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Kotryna Paičiuvienė
   Disertacija: Tromboembolinės komplikacijos ir kai kurie kraujo krešumo rodikliai sergant reumatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Pajauta Paipalienė
   Disertacija: Kompleksinio gingivito ir parodontito gydymo kliniko-imunologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.22
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Maskvos N. Semaško medicininės stomatologijos institutas

 • daktaras Albina Pajarskaitė
   Disertacija: Dirvos erozija ir eroduotų dirvožemių paplitimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.01
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: V.Dokučiajevo dirvožemio institutas

 • daktaras Bronius Pajarskas
   Disertacija: Acetilceliuliozinių tekstilinių medžiagų su permanentinėmis antiztatinėmis savybėmis gavimo būdų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Šarūnas Pajarskas
   Disertacija: Kainodara rinkos santykių formavimosi Lietuvoje laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Birutė Pajarskienė
   Disertacija: Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinė būklė priklausomai nuo psichosocialinių darbo stresorių.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Marija Eglė Pajaujienė
   Disertacija: Tomo Mano kūrinių dialoginės kalbos sintaksinė-stilistinė charakteristika (pagal romaną "Žauberberg" ir novelę "Die Betrogene")
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis universitetas

 • daktaras Rimgaudas Eduardas Pajeda
   Disertacija: Kobalto nustatymo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Pajeda
   Disertacija: Polimere disperguoto nematinio skystojo kristalo elektrooptinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Gina Marija Pajuodienė
   Disertacija: Savitarnos efektyvumas ir jo didinimo keliai maisto prekių prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Pajuodis
   Disertacija: Mažmeninio prekybos tinklo vystymo klausimai Lietuvos TSR miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Pajuodis
   Disertacija: Mažmeninės prekybos teritorinė organizacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Domaras Pakačimas
   Disertacija: Spalvotųjų televizorių kreipiamųjų sistemų technologijos procesų kontrolės automatizavimo klausimai masinėje gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Pakalka
   Disertacija: Pirmasis lietuvių kalbos žodynas (K.Sirvydo "Dictionarium trium linguarum" (1629)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edvinas Pakalnickas
   Disertacija: Komponentiniu sistemos modeliu grindžiamas informacinių sistemų projektavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elita Pakalnickienė
   Disertacija: Koncepcinisduomenų modeliavimas unifikuota modeliavimo kalba su vientisumo reikalavimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edita Pakalnienė
   Disertacija: Sidabro elekrokristalizacija iš cianidinių tirpalų ant pasyvuoto paviršiaus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Algis Pakalnis
   Disertacija: Automobilio rato darbo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Egidijus Pakalnis
   Disertacija: Orlaivio sparno aerodinaminių parametrų modeliavimo tikslumo įvertinimas remiantis matavimų rezultatais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romas Pakalnis
   Disertacija: Svarbesniųjų ežeringo kraštovaizdžio komponentų dinamikos ir ekologijos optimumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Pakalnis
   Disertacija: Greiti CdS ir CuBr nanokristalų optiniai netiesiškumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Dalia Pakalniškienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos intarpiniai ir sta-kamieniai veiksmažodžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilmantė Pakalniškienė
   Disertacija: Šiurkštus irnetinkamas tėvų elgesys, jaunuolių charakteristikos ir tolimesnis prisitaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Orebro universitetas

 • habilituotas daktaras Ričardas Leopoldas Pakalniškis
   Disertacija: Dabartinė lietuvių poema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Ričardas Leopoldas Pakalniškis
   Disertacija: Lietuvių poema (Pagrindinės žanrinės formos)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Pakalniškis
   Disertacija: Kolūkiams priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos teisinio reguliavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • daktaras Kristina Pakarskytė
   Disertacija: Karvių arterinio ir veninio kraujo kai kurių komponentų dinamika laktacijos eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.05.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Valentina Pakeltytė
   Disertacija: Cukrinių runkelių sėjomainos įtaka nematodų kompleksams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Valdas Jonas Pakėnas
   Disertacija: Virpančių sistemų su valdomu magnetinio skysčio ryšiu sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Violeta Pakenienė
   Disertacija: Kai kurių matematinės fizikos uždavinių skaitiniai sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ona Pakėnienė
   Disertacija: Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos organizacinis stiprėjimas ir politinė - idėjinė veikla (1944-1951 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Pakerys
   Disertacija: Lietuvių bendrinės kalbos dvibalsių au, ai, ei akustiniai požymiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Pakerys
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos prozodijos akustinė struktūra
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Pakerys
   Disertacija: XVI a. Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių daryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Paketūrienė
   Disertacija: Optimalaus laiko raguočių dehelmintizacijai nuo fascioliozės nustatymas ir perspektyviausių fasciolocidų paieška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.01
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Fabijolė Paknienė
   Disertacija: Bekontakčio magnetinių galvučių pakabinimo atminties įrenginiuose konstrukcijų sukūrimas ir jų dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Antanas Paknys
   Disertacija: Gaminių automatizuoto surinkimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Leopoldas Paknys
   Disertacija: Sklandytuvo konstrukcijos, pagamintos iš kompozicinių medžiagų, stiprumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.06
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Paknys
   Disertacija: Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje: bažnytinės architektūros užsakymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Irena Pakonaitienė
   Disertacija: Ekonometrinių skaičiavimų panaudojimas dinamikos tyrimuose priimant priešplaninius sprendimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rytis Pakrosnis
   Disertacija: Sveikatos priežiūros įstaigose gydomų paauglių psichologinio funkcionavimo problemų kitimas į sprendimus sutelkto trumpalaikio konsultavimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.26
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Audrius Paksas
   Disertacija: Diplomatiniai imunitetai ir privelegijos ir jų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Laurynas Pakštaitis
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą: teorinės ir praktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Algirdas Pakštas
   Disertacija: Paskirstytų programinių konfiguracijų automatizuoto surinkimo metodų valdymo sistemos kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS prietaisų ministerijos ir mokslų akademijos valdymo problemų (automatikos ir telemechanikos) institutas

 • daktaras Vidas Pakštas
   Disertacija: Hidrido susidarymas nikelyje ir jo lydiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Erika Pakštienė
   Disertacija: Žemės atmosferos ekstinkcija daugiaspalvėje fotometrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Pakutinskas
   Disertacija: Durpinių trąšų gaminimo ir naudojimo ekonominis efektyvumas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Paulius Pakutinskas
   Disertacija: Elektroninių komunikacijų teisinio reguliavimo modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Irma Pakutinskienė
   Disertacija: Kai kurių aliuminatų sintezė zolių-gelių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Žareta Palaikienė
   Disertacija: Dvigubo skenavimo reikšmė slankstelinių arterijų patologijos diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zina Palaikienė
   Disertacija: Paragripo ir respiracinio - sincitinio virusų serologinių poslinkių tyrimai netiesioginės imunofluorescencijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos sąjunginis gripo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Palaima
   Disertacija: Stereoizomerinių amino cikloheksilalkaninių rūgščių ir jų citoaktyvių darinių sintezė bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Palaima
   Disertacija: Krepšininkų iniciatyvumo, savarankiškumo ir ryžtingumo ugdymas sporto treniruotės procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.02.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Justinas Algimantas Palaima
   Disertacija: Daugkartiniai tempiamų nehomogeninių kompleksinių siūlų elgsenos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Klemensas Palaima
   Disertacija: Polietileninių inspektų panaudojimo efektyvumas auginant pomidorų daigus Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Gražina Palaitytė
   Disertacija: Žirnių ir raudinųjų dobilų simiotinio azoto fiksavimas proklausomai nuo jo mitybos fosforu ir kaliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Nijolė Veronika Palavinskienė
   Disertacija: Triušių miokardo morfofunkciniai ir atstatomieji ypatumai amžiaus bėgyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos N.Pirogovo 2-asis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Rasa Paleckienė
   Disertacija: Skystosios trąšos iš kalio ir amonio fosfatų: fizikinės cheminės savybės ir gavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilius Palenskis
   Disertacija: Chromo salelinių sluoksnių pernašos reiškiniai ir elektrinės fliuktuacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Palevičius
   Disertacija: Precizinių mechanizmų grandžių skaičiavimas panaudojant holografines interferogramas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Arvydas Palevičius
   Disertacija: Banginių mechaninių sistemų tyrimas, holografinės interferometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramutis Palevičius
   Disertacija: Išcentrinio tipo vibrosužadintojų savaiminis rezonavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Palickaitis
   Disertacija: Cukrinių runkelių lapų nuėmimo proceso tyrimas Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jolanta Palidauskaitė
   Disertacija: Lietuvos politinės kultūros raida valstybingumo atkūrimo ir įsitvirtinimo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaidas Palinauskas
   Disertacija: Paukščių maliarinių parazitų (Plasmodium, Haemosporida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenijus Paliokas
   Disertacija: Dirichle uždavinys nestipriai elipsinėms lygčių sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Anelė Palionienė
   Disertacija: Upinis bebras (Castor fiber L.), jo reaklimatizacija Lietuvos TSR ir ūkinio panaudojimo perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Albinas Palionis
   Disertacija: Precizinių rutulinių guolių dinaminių pasipriešinimo momentų tyrimas įvertinant hidrodinaminį tepimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Palionis
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos normalizacija XIX a. pabaigoje (1880-1901)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Palionis
   Disertacija: Lietuvių literatūrinė kalba XVI-XVII a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.04.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Diana Paliukėnienė
   Disertacija: Socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės poveikio regioninio valdymo veiksmingumui įgyvendinant regioninę politiką analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Viktoras Paliulionis
   Disertacija: Intelekualizuotų išskirstytų geografinės informacijos sistemų realizavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.08
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vaida Paliulionytė
   Disertacija: Sieros ir azoto formų nustatymas kapiliarinės elektroforezės metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Dainius Paliulis
   Disertacija: Adsorbcinis oro valymas nuo sieros ir azoto oksidų: teoriniai ir eksperimentiniai aspektai ir jo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Egidijus Paliulis
   Disertacija: Akies sukties judesių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražvydas Mykolas Paliulis
   Disertacija: Senamiesčių vaidmuo miestų transporto sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.10
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Narimantas Kazimieras Paliulis
   Disertacija: Šakinių MTI tematinių skyrių operatyvinio planavimo įvertinimas ir materialinio skatinimo mechanizmų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS prietaisų ministerijos ir mokslų akademijos valdymo problemų (automatikos ir telemechanikos) institutas

 • habilituotas daktaras Narimantas Kazimieras Paliulis
   Disertacija: Integruotų mokslinio tyrimo bei konstravimo darbų valdymo sistemų kūrimas ir tobulinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.07.01
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Osvaldas Paliulis
   Disertacija: Teigiamus krūvius transportuojančių mažamolekulių stiklų - 9 - alkilkarbazol -3, 6-diilų, N, N, N', N' - tetrapakeistų fenilendiaminų bei hidrazono dimerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Paliulis
   Disertacija: Drenažo sistemų, rengiamų Lietuvos TSR dulkiniuose gruntuose, kokybės pagerinimo ir ilgaamžiškumo padidinimo būdų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Regina Paliulytė
   Disertacija: Paskirstymas pagal darbą negamybinėje sferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Nina Paliuščinskaja
   Disertacija: Fonokardiografinių rodiklių dinamika ligoniams, sergantiems reumokarditu be širdies ydos ir su mitralinio vožtuvo nesandarumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Nina Paliuščinskaja
   Disertacija: Įgytomis širdies ydomis sergančių ligonių vožtuvų protezavimo atokės rezultatai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sergiej Pallag
   Disertacija: Nestacionarių paviršių lygio ultragarsinių matuoklių naujų sukūrimo principų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.19
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Letas Palmaitis
   Disertacija: Baltų kalbų negimininių įvardžių istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Evaldas Palšaitis
   Disertacija: Kai kurie automobilių kelių išilginio profilio įkalnėse skaičiavimo ir projektavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.02.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kijevo automobilių ir kelių institutas

 • habilituotas daktaras Ramūnas Palšaitis
   Disertacija: Transporto ryšių bei gatvių ir kelių tinklų tyrimas stambių miestų vyraujančios transportinės įtakos zonose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.11
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Ramūnas Palšaitis
   Disertacija: Operatyvinis ir strateginis transporto veiklos planavimas logistikos sistemoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.05.23
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Mečys Palšauskas
   Disertacija: Aerokanalų parametrai ir darbo režimai transportuojant ir ventiliuojant grūdus žemės ūkio paskirties saugyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: RSFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologinis institutas

 • daktaras Audra Paltanavičienė
   Disertacija: Kadmio, benzo(a)pireno ir pireno kombinuoto poveikio Wistar žiurkių organizmui įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Julius Paltanavičius
   Disertacija: Lietuvos TSR intensyvios vandens apykaitos zonos artezinių vandeningų horizontų tarpusavio ryšio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas ir Baltarusijos geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kazys Paltanavičius
   Disertacija: Rentgenologinis stemplės - skrandžio perėjimo vietos nepakankamumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos rentgenologijos ir radiologijos MTI

 • daktaras Virgilijus Paltanavičius
   Disertacija: Trąšų mišinių naudojimo žieminių kviečių, vasarinių miežių ir rapsų tręšimui ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.02
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Giedrė Paltanavičiūtė
   Disertacija: Etninių ir religinių įtampų teritorinė struktūra Lietuvoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.17
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Žydrūnė Palubeckaitė
   Disertacija: Senųjų Lietuvos gyventojų biologinės būklės ir sveikatos rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Palubeckis
   Disertacija: Algoritmų išdėstymo ir pjaustymo uždaviniams spausdintų plokščių automatizuoto projektavimo sistemose sudarymas ir tyrimas kompleksinės analizės pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Palubinskaitė
   Disertacija: Technogeninių medžiagų naudojimas ceolitų sintezei ir KHS termoizoliacinių medžiagų gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintautas Palubinskas
   Disertacija: Vaizdų atpažinimas panaudojant jų erdvines charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolita Palubinskienė
   Disertacija: Poinfarktinis kairiojo skilvelio miokardo kolageno tinklo remodeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Stasė Palubinskienė
   Disertacija: Apskaitos kompiuterizavimo metodiniai ir technologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.04.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vida Palubinskienė
   Disertacija: Kanklės lietuvių etninėje kultūroje:tradicijos ir kaita (XIX a. II pusė - XXI a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.09
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Edita Paluckienė
   Disertacija: Cu ir CuxS sluoksnių cheminis nusodinimas ant poliesterio audinio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Palujanskienė
   Disertacija: Sergančių miokardo infarktu psichologinė reabilitacija antrinės profilaktikos sistemoje poliklikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.13
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Drąsutis Palukaitis
   Disertacija: Dinaminių apkrovimų, veikiančių į užslenktę, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Vaidotas Palys
   Disertacija: Architektūrinis-erdvinis lygumų afrolandšafto struktūros organizavimas (Lietuvos pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis miestų statybos mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Virgilijus Pamakštys
   Disertacija: Tiesioginio signalų sklidimo laiko matavimo metodo informatyvumo didinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Virginija Pamedytytė
   Disertacija: Poliketvirtinių amonio druskų ir priskiepytų hidrofilinių kopolimerų sintezė bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Pamerneckas
   Disertacija: Asmenų, patyrusių dauginius kūno sužalojimus, kojų ilgųjų kaulų lūžių operacinio gydymo efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Stanislovas Pamerneckis
   Disertacija: Šiaulių ekonomijos inventoriai kaip istorijos šaltinis XVIII a. pab. - XIX a. pirmame trečdalyje (kai kurie feodalinės rentos klausimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Panamariovienė
   Disertacija: Nepakeičiamų amino rūgščių dinamika kai kuriose ankštinėse ir varpinėse žolėse, naudojant jas žolės miltams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liudas Panava
   Disertacija: 14-16 m. paauglių širdies ir stambiųjų kraujagyslių dydis ir jo priklausomybė nuo somatinio vystymosi ypatumų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos vaikų ir paauglių fiziologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dalia Panavaitė
   Disertacija: Naujų kietafazės mikroekstrakcijos sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymas tapybos rišamųjų medžiagų analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Česlovas Panavas
   Disertacija: Bolševikų kova su V. Leninu priešakyje prieš oportunistinę Bundo teoriją ir politiką (1903-1917 m. spalis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.09
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Tadas Panavas
   Disertacija: Programuota ląstelių žūtis vienadienės lelijos (Hemerocallis hybrid) žiedlapiuose: molekuliniai ir ląsteliniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Masačiuseto universitetas, Amherst

 • daktaras Danutė Irena Panavienė
   Disertacija: Hormonų įtaka ir hipofizektomuotų žiurkių kepenų ir inkstų gliukozės-6-fosfatazės aktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Violeta Vladislava Panavienė
   Disertacija: Šiuolaikinių moksleivių hemodinamikos ypatumai ir širdies vystymosi varijantai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos vaikų ir paauglių fiziologijos MTI

 • habilituotas daktaras Dalia Pangonytė
   Disertacija: Įvairių širdies dalių morfometrinių rodiklių nustatymas ir jų funkcinis įvertinimas, kai yra isheminė (koronarinė) liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Dalia Pangonytė
   Disertacija: Chroninė isheminė širdies liga: ūminių būklių rizikos indikatoriai, jų morfologinė raiška ir sąsaja
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.10.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Anatolij Pankovskij
   Disertacija: Laisvės problema Isaiah Berfin filosofijoje: vertybių pliuralizmas ir priimtina visuomenė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.05
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jelena Pankratjeva
   Disertacija: Rankų darbo mažinimo rezervų realizavimo mechanizmo sukūrimas mokslinės - techninės pažangos sąlygomis (Lietuvos mėsos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Artūras Panomariovas
   Disertacija: Viešai neskelbiama informacija (paslaptis) baudžiamąjame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Viktoras Panomariovas
   Disertacija: Sraigių membranų kalcio kanalai: jų gebėjimas surišti ir praleisti dvivalenčius katijonus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos A. Bogomolco fiziologijos institutas

 • daktaras Igoris Panovas
   Disertacija: Socialinės infrastruktūros asmeninio veiksnio reprodukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Vaclovas Panumis
   Disertacija: Proceso ribinės sąlygos tirpale redukuojant varį formaldehidu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Thomas Panzer
   Disertacija: Nuostatomis paremtas informacijos apdorojimas (Ekspertinė sistema) kaip įmonės valdymo pagrindas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Arida Papaurėlytė
   Disertacija: Knygos laisvė ir kontrolė Lietuvoje 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Silvija Papaurėlytė
   Disertacija: Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitalij Papijanc
   Disertacija: Patronuojančios įmonės atsakomybė prieš dukterinės įmonės kreditorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Vytautas Papinigis
   Disertacija: Betono ir gelžbetonio, paveiktų ilgalaike apkrova, įtempimų-deformacijų būvio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Leonas Virginijus Papirtis
   Disertacija: Teisė ir politika išvystytoje socialistinėje visuomenėje (ryšys ir sąveika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vanda Paplauskienė
   Disertacija: Raudonųjų dobilų atsparumo fuzariozei tyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis augalų apsaugos MTI

 • daktaras Laima Papreckienė
   Disertacija: Diferencialinių skirtuminių lygčių sistemos sveikieji ir meromorfiniai sprendiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislovas Papreckis
   Disertacija: Buitinių baldų ir stalių statybinų gaminių skydinių elementų unifikacija ir medienos drožlių plokščių pjaustymo optimizacija (Lietuvos TSR sąlygomis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miškų technikos akademija

 • daktaras Bronius Paradauskas
   Disertacija: Dirbtinio pluošto pagrindinės gamybos operatyvaus valdymo automatizavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Olesė Paragienė
   Disertacija: Vietinių hidraulinių rišamųjų medžiagų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.03
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Josifas Parasonis
   Disertacija: Įtemptojo gelžbetonio statiškai nesprendžiamų pramonės pastatų denginių, laikančių konstrukcijų, neturinčių plyšių eksploatavimo stadijoje, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Josifas Parasonis
   Disertacija: Vienaaukščių gamybinių karkasinių pastatų elementų patikimumo tyrimai įvertinant montavimo geometrinių parametrų tikslumo įtaką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Valstybinis betono ir gelžbetonio mokslo tyrimų, projektavimo konstravimo ir technologinis institutas

 • daktaras Henrikas Parčiauskas
   Disertacija: Sveikų ir sergančių I ir II stadijos hipertonine liga ir širdies išemine liga širdies sinusinio ritmo diagnostikos ypatumai aktyvios ortostazės metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aloyzas Rimantas Pareigis
   Disertacija: Tvenkinių įrengimo sąlygų Lietuvos upių slėniuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.18
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimiras Parfionovas
   Disertacija: Procesų, vykstančių perdirbant kreidos mergelį į vietines rišamąsias medžiagas ir autoklavinio sukietėjimo dirbinius,tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.02.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Juozas Parnarauskas
   Disertacija: 9-11 klasių moksleivių dialektinio materialistinio mąstymo formavimas, mokant visuomenės raidos dėsningumų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Regina Parnarauskienė
   Disertacija: Ligonių su traumine astenine būkle klinikinių rodiklių dinamika, gydant hidroksizinu (ataraksu) ir meprobamatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Regina Parnarauskienė
   Disertacija: Vaikų lengvos ir vidutinio sunkumo galvos smegenų traumos klinika ir dinamika (neurologiniai, elektrofiziologiniaiir psichopatologiniai duomenys).
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.04.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • daktaras Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas
   Disertacija: Topologiniai metodai geodezinių struktūrų tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Sankt Peterburgo G. Plechanovo kalnų institutas

 • daktaras Jonas Paršeliūnas
   Disertacija: Absoliučiai neigiama varža n-GaAs
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valentinas Partikas
   Disertacija: Kuro tiekimo netolygumo įtaka dizelinio variklio darbui ir alkūninio veleno dinaminėms deformacijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.02
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Izolda Pašakinskienė
   Disertacija: In vitro metodų panaudojimas svidrės x Eraičino hibridų fertilumui atstatyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Izolda Pašakinskienė
   Disertacija: Svidrių (Lolium L. ir eraičinų (Fectuca L.) genomų sintezė, rekonstrukcija ir analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Birutė Paserpskienė
   Disertacija: Lietuviško sūrio gamybos technologijos ypatybės naudojant ultrafiltraciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Irena Pašilytė
   Disertacija: Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų erdvinių vaizdinių formavimo konstravimo procese pedagoginės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos ikimokyklinio auklėjimo MTI

 • daktaras Audrius Pašiškevičius
   Disertacija: Vanadžio oksidinių junginių sintezė ir tyrimas rentgeno fotoelektronų spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdas Pašiškevičius
   Disertacija: Netiesinė srovės priklausomybė nuo impulsinio optinio sužadinimo intensyvumo ir krūvininkų gyvavimo trukmės sparčiuose fotovaržuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas ir Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Leopoldas Paškauskas
   Disertacija: Pieno gamybos organizavimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Paškauskas
   Disertacija: Mikrobiologiniai azoto apytakos procesai Drūkšių ežere antropogeninio poveikio sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Paškauskas
   Disertacija: Fenogenetinis kurmių genties Talpa kintamumas atskiruose Palearktikos regionuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Heidelbergo Ruprechto Karlo universitetas

 • daktaras Stasys Paškauskas
   Disertacija: Dirvožemių defliacija Lietuvos Pajūrio žemumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas

 • daktaras Violeta Paškauskienė
   Disertacija: Sunkieji metalai vaikiškuose pieno produktuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Paškevičienė
   Disertacija: Skaidulinių medžiagų sudėtis augalinės kilmės maisto produktuose, jų panaudojimas mityboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos medicinos MA mitybos institutas

 • daktaras Lidija Paškevičienė
   Disertacija: Pabaltijo vendo ir kambro paribinių sluoksnių akritarchai ir jų stratigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.14
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnų institutas

 • daktaras Algimantas Paškevičius
   Disertacija: Mieliagrybių biologiniai savitumai funkcionuojant jiems ant įvairių substratų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Arvydas Paškevičius
   Disertacija: Mokslo techninės pažangos spartinimo organizacinės-ekonominės sąlygos Lietuvos statybinių medžiagų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Cezaris Česlovas Paškevičius
   Disertacija: Trumpalaikė dažninanti ir retinanti prieširdžių bei skilvelių elektrinė stimuliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Paškevičius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo ordoviko-silūro uolienų stratigrafija ir fauna
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Paškevičius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo ordoviko ir silūro biostratigrafija, koreliacija ir graptolitai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.05.22
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Paškevičius
   Disertacija: Šiluminės energijos keitimo į mechaninę mechanizmų su deformuojamomis grandimis sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Paškevičius
   Disertacija: Kai kurių technologinių procesų įtaka vilnos mechaninėms ir cheminėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Paškevičius
   Disertacija: Acetilceliuliozinių ir poliesterinių pluoštų ir gaminių savybių pokyčių termo- ir šarminio apdorojimo metu apdailos sąlygomis tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1976.05.07
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aldona Stanislava Paškevičiūtė
   Disertacija: Pagrindinių Ukrainos upių žemupių monogenėjos (Dniepras, Pietinis Bugas, Dniestras, Dunojus)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kijevo T. Ševčenko valstybiniame universitete

 • daktaras Asta Dalia Paškonienė
   Disertacija: B grupės vitaminai šviežiame ir raugintame piene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Roma Marija Paškonienė
   Disertacija: Trifenilmetaninių ir ksanteninių dažų tyrimas ir jų taikymas spektrofotometriniam ir fluorimetriniam kai kurių anijonų nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marius Paškonis
   Disertacija: Portokavalinės hemitranspozicijos ir renoportinės jungties palyginimas ūminiame eksperimente
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Pastavkaitė
   Disertacija: Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinė sveikata ir sąsajos su socialiniais veiksniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.29
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vita Pašukonienė
   Disertacija: Žmonių limfocitų populiacijų kiekybiniai pokyčiai periferiniame kraujyje sergant išplitusiu inkstų vėžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: VU Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautė Pasvenskienė
   Disertacija: Modulinio užsienio kalbos mokymo nekalbinėje aukštojoje mokykloje didaktiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Patackienė
   Disertacija: Įvairių faktorių įtaka triacetatinio pluošto fotocheminei destrukcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Patalauskaitė
   Disertacija: Lietuvos beržynų sintaksonomija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Romualdas Patalavičius
   Disertacija: Naujovių tikslinio valdymo problemos (Lietuvos elektrotechnikos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Jolanta Patamsytė
   Disertacija: Paprastosios avietės (Rubus idaeus L.) genetinės įvairovės tyrimai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Patapas
   Disertacija: Moralės objektyvumo problema G. Moore'o, J. Mackie ir J. Rawlso filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Patašienė
   Disertacija: Įmonės ekonominių veiksnių imitacinis modeliavimas ir taikymas mokymo procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Laima Patašienė
   Disertacija: Vibrovariklių su žiediniu vibratoriumi sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Patašius
   Disertacija: Drenažo vandens įtaka betono korozijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Juozas Patašius
   Disertacija: Informacinių ir techninių sistemų valdymo kalbos atpažinimo sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marija Jūratė Patašiūtė
   Disertacija: Mokslinio referatinio teksto leksinės ir sintaksinės charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Patiejūnienė
   Disertacija: Mažosios literatūros formos XVI-XVII a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės spaudiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Patkauskas
   Disertacija: Trikomponentinė sistema Na2SeO3-Na2SeO4-H2O Natrio selenato gavimo ir kristalizacijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laimutė Patockienė
   Disertacija: Citoaktyvių peptidų turinčių stereoizomerinių aminocikloheksilalkaninių rūgščių liekanas sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Paukštė
   Disertacija: Terorizmas ir jo prevencija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Juozas Paukštė
   Disertacija: In - Te sistemos plėvelių, turinčių 30 - 54 atom. % Te, fazinė būsena ir fizikinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilius Paukštė
   Disertacija: Liucerninių ganyklų įrengimas ir naudojimas velėniniame jauriniame Rytų Lietuvos kalvoto reljefo dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Dalia Paukštienė
   Disertacija: Deformacinių veiksnių audinio relaksacinėms savybėms bei jo struktūrai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bernardas Paukštys
   Disertacija: Antropogeninės veiklos įtaka Šiaurės Lietuvos gipsinio karsto raidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Valdas Paukštys
   Disertacija: Lietaus ir vėjo veikiamų pastatų išorinių sienų drėgminės būsenos prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Rasa Paukštytė
   Disertacija: Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime (XIX a. pabaigoje - XX a. I pusėje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.23
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Agnė Paulauskaitė
   Disertacija: Sistemų su kintančiomis struktūromis modeliavimas agregatiniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nida Paulauskaitė
   Disertacija: Organizacijos kultūros tyrimas, siekiant įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Sabina Paulauskaitė
   Disertacija: Augalų šaknų augimo aplinkos šilumos drėgmės režimas esant organizuotai drėgno oro filtracijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Paulauskas
   Disertacija: Vilnos fotocheminė destrukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Adolfas Paulauskas
   Disertacija: Insoliacijos faktorių ir apdailos bei dažymo procesų įtaka acetilceliuliozinių pluoštų fotocheminei destrukcijai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.09.03
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Algimantas Paulauskas
   Disertacija: Notocotylus genties trematodų baltymų ir kai kurių fermentinių sistemų elektroforetinis tyrimas ir jų populiacinė genetinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Novosibirsko žemės ūkio institutas

 • daktaras Algimantas Paulauskas
   Disertacija: Lietuvos KP veikla plečiant ekonominįdarbo žmonių švietimą respublikoje 1966-1975 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Paulauskas
   Disertacija: Mokesčių apskaičiavimo teisinio reglamentavimo bei praktinio taikymo problemos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Algimantas Paulauskas
   Disertacija: Mineralinių trąšų ekon. efektyv. Lietuvos TSR augalininkystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio ekonom. mokslo tyr. i-tas

 • daktaras Celestinas Leonas Paulauskas
   Disertacija: Diskretinis automatinis optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.03.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos automatikos ir telemechanikos in-tas

 • daktaras Džiugas Paulauskas
   Disertacija: Žmogaus rekombinantinio gama-interferono gryninimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biotechnologijos institutas "Fermentas"

 • daktaras Edmundas Paulauskas
   Disertacija: Lietuvos baltųjų veislės kiaulių kryžminimo efektyvumas su specializuotų mėsinių veislių kuiliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gintautas Paulauskas
   Disertacija: Medžiagų iš kalkių ir smėlio, turinčių molingųjų priemaišų, hidroterminio kietėjimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.15
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Rygos technikos universitetas

 • daktaras Jonas Paulauskas
   Disertacija: Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos veiksmažodžių priešdėlių funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kalikstas Vytautas Paulauskas
   Disertacija: Tikslus interferometrinis metodas ir jo taikymas ultragarso absorbcijai skysčiuose tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Paulauskas
   Disertacija: Konstitutyvus saugumo ir tapatybės rašymas bei praktika: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonas Paulauskas
   Disertacija: Lygiagrečiai surištos sistemos relaksacinės sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Lionginas Paulauskas
   Disertacija: Cukraus pakavimo padidinto tikslumo tūrinių dozatorių sukūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Lionginas Paulauskas
   Disertacija: Pakavimo į plėvelės teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.08.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mečislovas Paulauskas
   Disertacija: Rolgango elektros pavaros pagal generatoriaus variklio sistemą tyrimas, valdymui ir reguliavimui panaudojant magnetinius stiprintuvus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.05.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Mečislovas Paulauskas
   Disertacija: Mažo galingumo reguliuojamos elektros pavaros magnetinis stiprintuvas - nuolatinės srovės variklio darbo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.12
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nerijus Paulauskas
   Disertacija: Incidentų kompiuterių sistemose tyrimas ir saugumo lygio įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rolandas Paulauskas
   Disertacija: Delinkventinio elgesio asmenybiniai veiksniai vyresniųjų paauglių populiacijoje ir jų keitimas individualaus konsultavimo pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūtenis Paulauskas
   Disertacija: Vaikų organizmo adaptacija fiziniams krūviams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekologijos institutas

 • daktaras Stasys Paulauskas
   Disertacija: Kritika ir savikritika kaip gamybinio kolektyvo aktyvumo skatinimo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Valdas Paulauskas
   Disertacija: 1,8-Naftsultamo ir naftostirilo sąveikos su 1-chloro-2,3-epoksipropanu produktų kitimai ir pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vygantas Paulauskas
   Disertacija: Liekamojo nario įvertis daugiamatėje centrinėje ribinėje teoremoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vygantas Paulauskas
   Disertacija: Nepriklausomų Banacho erdvių atsitiktinių dydžių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.10.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Paulauskas
   Disertacija: Analoginių - skaitmeninių keitiklių funkcinės analizės ir sintezės metodų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Paulauskas
   Disertacija: Sklandytuvo iš kompozicinių medžiagų resurso nustatymo ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Paulauskas
   Disertacija: Laivo manevrinių elementų nustatymas eksperimentiniu skaičiavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.19
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Leningrado admirolo S. Makarovo aukštoji inžinerinė jūreivystės mokykla

 • daktaras Vytautas Paulauskas
   Disertacija: Materialinio aprūpinimo operatyvaus valdymo tobulinimas specializuotose statybos montavimo organizacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS prietaisų ministerijos ir SSRS mokslų akademijos valdymo problemų (automatikos ir telemechanikos) institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Paulauskas
   Disertacija: Laivų manevravimo saugumas ribotose sąlygose ir jo įtaka transporto technologiniams procesams
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.07.08
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Stasė Paulauskienė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos veiksmažodžių veikslai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Stasė Paulauskienė
   Disertacija: Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.03.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aurelija Paulauskienė
   Disertacija: Trąšų įtaka skirtingų veislių moliūgų vaisių cheminei sudėčiai ir perdirbimo produktų kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Elena Pranciška Paulauskienė
   Disertacija: Ėjimo ir bėgimo lokomotorikos vystymasis amžiaus aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Paulauskienė
   Disertacija: Oro teršos lakiaisiais organiniais junginiais tyrimas ir jos mažinimas naftos terminaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Eimenė Paulavičienė
   Disertacija: Vietinių tarybų veiklos pramonės srityje tobulinimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Paulina Paulavičienė
   Disertacija: Katecholaminų kiekio kitimai ateroskleroze ir hipertonine liga sergančių kraujyje ir šlapime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Alvydas Juozapas Paulavičius
   Disertacija: CdGa(In)Te sluoksnio struktūrinio susitvarkymo procesai ir perjungimo efektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Balys Paulavičius
   Disertacija: Ekonominio skatinimo sistema gamybiniame susivienijime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Paulavičius
   Disertacija: Globalusis optimizavimas su simpleksiniais posričiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.29
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rimvydas Paulavičius
   Disertacija: Aukštatemperatūrinio dujų srauto su kintamomis fizinėmis savybėmis turbolentinių šilumos mainų teorinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.01
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Romanas Paulavičius
   Disertacija: Sudėties įtakos kai kurių trikomponenčių stiklų mechaninėms savubėms ir struktūrai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alma Paulavičiūtė
   Disertacija: Skirtingų temperatūrų įtaka ančių embriogenezei ir inkubaciniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Brigita Paulavičiūtė
   Disertacija: Molekulinių žymenų panaudojimas Tischeriidae (Lepidoptera: Gelechioidea) drugių biocheminėje sistematikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.28
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Milda Paulikaitė
   Disertacija: Patirtis ir mąstymas H. G. Gadamerio hermeneutikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrius Paulikas
   Disertacija: Adaptyvi migracija paskirstytajame genetiniame programavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Paulikas
   Disertacija: Tęstų generavimas pagal algoritminius aprašus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Šarūnas Paulikas
   Disertacija: Triukšmo sugadintų priegaidžių garso įrašų restauravimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vidas Paulikas
   Disertacija: SbSI tipo kristalų vibracinių spektrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Vincas Paulikas
   Disertacija: Ligonių, sergančių išemine širdies liga, galvos smegenų kraujotakos būklė sanatoriniame atstatomojo gydymo etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • habilituotas daktaras Vygandas Kazimieras Paulikas
   Disertacija: Antihelmintikų tyrimas kiaulių strongiloidozei gydyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vygandas Kazimieras Paulikas
   Disertacija: Kiaulių ezofagostomozė (epizootologija, patogenezė, gydymas ir profilaktika)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Mantas Paulinas
   Disertacija: Medicininių kompiuterinių tomogramų segmentavimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kastytis Paulionis
   Disertacija: Šilumos ir masės mainų procesų tyrinėjimas mineralinės vatos kilime esant dvipusiam konduktyviniam kaitinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Jūratė Paulionytė
   Disertacija: Vizualinio estetinio ugdymo pradžios mokykloje veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Rasa Pauliukaitė
   Disertacija: Pusiausvyros ir alektrokatalizinės redokso reakcijos šarminiuose Cu(II) kompleksų ir formaldehido tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Arvydas Pauliukas
   Disertacija: Vibroįrenginių skirtų skystų terpių padavimai ir paviršių padengimui jomis sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audrius Pauliukas
   Disertacija: SbSI tipo kristalų elektroninės struktūros ir virpesių spektrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Kazimieras Leopoldas Pauliukas
   Disertacija: Lietuvos juodmargių galvijų ir jų mišrūnų su Holšteinų - fryzais pieno bei mėsos produkcijos palyginamasis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.11
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Baltarusijos gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Pauliukas
   Disertacija: Kontrapulsacijos intraaortinių balionų įtakos į hemodinamiką ir miokardo ishemijos dinamiką eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Pauliukas
   Disertacija: Techniniai ir taktiniai brachiocefalinių arterijų operacijų aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Pauliukėnas
   Disertacija: Elektrodo aplinkos impedanso įtaka registruojant širdies elektrogramą per stemplę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.30
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Alvydas Rimantas Pauliukevičius
   Disertacija: Makroangiografija neurochirurgijos klinikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: TSRS MA N. Burdenkos vardo neurochirurgijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Henrikas Pauliukevičius
   Disertacija: Žemės naudmenų poveikis biogeninių medžiagų nuotėkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.28
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Vytautas Pauliukevičius
   Disertacija: Skirtingų transportavimo būdų ir kiaulių laikymo prieš skerdimą efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.22
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Klaudija Pauliukevičiūtė
   Disertacija: Moterų gyvenimo kokybės kitimas ambulatorinio depresijos gydymo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Antanas Pauliukonis
   Disertacija: Sarkolizino peptidų, turinčių beta ir gama aminorūgštis, sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Antanas Pauliukonis
   Disertacija: L - lizino biokatalitinis gavimas iš jo amido racemato
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado technologijos institutas

 • daktaras Marija Liucija Paunksnienė
   Disertacija: Galvijų didžiojo priešskrandžio pH, mikroorganizų aktyvumo ir kiekio tyrimas, pritaikant radiotelemetrinį metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lvovo zooveterinarijos institutas

 • habilituotas daktaras Alvydas Paunksnis
   Disertacija: Ultragarsiniai spektrometriniai kai kurių akių ligų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos Helmholco akių ligų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Alvydas Paunksnis
   Disertacija: Nauji akių patologijos ultragarsinės charakteristikos metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.10.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Aldona Eugenija Pauraitė
   Disertacija: Lietuvos galvijų veislių karvių ir atskiruose regionuose gaunamo pieno sudėtis bei savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.01.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Petronėlė Paurienė
   Disertacija: Augalinių erkių tyrimai Lietuvos soduose ir dekoratyviniuose želdiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilija Pautienienė
   Disertacija: Alavo(II) oksidacija oro deguonimi ir geležies (III) jonais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Mečislovas Pauza
   Disertacija: Linų džiovinimo aktyviąja ventiliacija proceso tyrimas drėgno klimato sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Valerijus Pauza
   Disertacija: Ankstyvas galvos smegenų kraujotakos sutrikimo išaiškinimas ir dispanserizacijos kriterijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos gydytojų tobulinimosi instituta

 • daktaras Antanas Pauža
   Disertacija: Impulsinių SAD signalų puslaidininkiniai rezistyviniai keitikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos elektronikos institutas

 • daktaras Dainius Haroldas Pauža
   Disertacija: Žinduolių intrakardinio nervinio aparato topografija ir jo vidinės sandaros ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jonas Pauža
   Disertacija: Transpozicija lietuviams įsisavinant rusų kalbos gramatiką vidurinės mokyklos žemesnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėse mokyklose mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Vytautas Pauža
   Disertacija: Superfinišavimo technologijos tyrimas ir parametrų optimizavimas naudojant garsinio dažnio mikrovibracijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Čeliabinsko politechnikos institutas

 • daktaras Jurgita Paužaitė
   Disertacija: Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Neringa Paužienė
   Disertacija: Intrakardinių nervų ultrastruktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Dainius Pavalkis
   Disertacija: Chirurginė ligonių su dvivamzdėmis ir kraštinėmis kolostomomis reabilitacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Jeronimas Pavalkis
   Disertacija: Sergančių kai kuriomis hepatobiliarinės sistemos ligomis kepenų funkcijos ir neurovegetacinio reaktyvumo kitimai gydant Druskininkų kurorte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Česlovas Pavasaris
   Disertacija: Fizikinių procesų įtaka bipolinės tranzistorinės struktūros impulsinėms - dažninėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos elektronikos institutas

 • daktaras Lukas Pavilanskas
   Disertacija: Bevielės prieigos MAC protokolo adaptacija realaus laiko duomenų srautams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Marija Aušrinė Pavilionienė
   Disertacija: Žmogaus koncepcija ir paveikslas Viljamo Folknerio kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Kijevo T.Ševčenkos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Marija Aušrinė Pavilionienė
   Disertacija: Lyčių drama
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Pavilonis
   Disertacija: Dvimačių elektrodinamikos uždavinių sprendimas singuliarinių integralinių lygčių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alvydas Pavilonis
   Disertacija: Antimikrobinių chirurginių siūlų ir kraujagyslių protezų elektroforezinės impregnacijos penicilinais optimalaus rėžimo nustatymas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Ramūnas Pavilonis
   Disertacija: Thyrostoma compactum Sacc. biologiniai savitumai ir jų panaudojimas apribojant Lietuvos liepų pažeidimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Larisa Pavlova
   Disertacija: Lietuvos mažų upelių vasaros sausmečio minimalaus nuotėkio prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

 • daktaras Egidijus Pažarauskas
   Disertacija: Naujų struktūrų nevienarūšių siūlų frikcinių savybių prognozavimas šiuolaikinėms perdirbimo technologijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenijus Pažarauskas
   Disertacija: Seleno junginių įtaka amonio hidrosulfito tirpalų oksidinimui ir jų skilimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Janina Pažarauskienė
   Disertacija: Mineralinių trąšų ir laikymo sąlygų įtaka svogūnų cheminės sudėties kitimui ir išsilaikymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Arnoldas Pažemys
   Disertacija: Cilindrinių ir kūginių sujungimų standumo ir jo įtakos į metalo pjovimo staklių standumą ir apdirbimo tikslumą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aloyzas Antanas Pažėra
   Disertacija: Krūvininkų dreifas ir erdviniai krūviai elektrofotografiniuose seleno ir seleno - arseno sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Pažėra
   Disertacija: Frezerinių darbinių dalių organinėms trąšoms krauti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aušra Pažėraitė
   Disertacija: Kainodaros metodikos formavimas elektros energijos perdavimo paslaugai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aušrelė Kristina Pažėraitė
   Disertacija: Izraelis Salanteris ir Musar judėjimas Lietuvoje XIX a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Lionginas Pažūsis
   Disertacija: Fonetinė ir morfologinė angliškų skolinių integracija Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Angelė Pečeliūnaitė
   Disertacija: Superjoniniai faziniai virsmai ir anijonų dinamikos ypatumai MSn F (M=K,Rb,Nh ), Pb SnF ir CsSnCl laidininkuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elvyra Pečeliūnaitė
   Disertacija: Geležies amžiaus (I-XII a.) tekstilė Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Robertas Pečeliūnas
   Disertacija: Automobilio svyravimai ekstremalaus stabdymo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romaldas Pečeliūnas
   Disertacija: "Vaikų vokalinės kultūros ugdymo popamokiniu metu optimizavimas"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Pečiukėnas
   Disertacija: Karpių-dvivasarių įžuvinimo tankio įtaka jų augimui ir mėsos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.02.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos K. A. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Albertas Pečiukėnas
   Disertacija: Pabaltijo regiono gamtinių ir antropogeninių sąlygų įvertinimas žuvininkystės ūkio požiūriu kaip tvenkinių žuvininkystės intensifikavimo pagrindas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.11.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis tvenkinių žuvininkystės ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Marija Pečiukonienė
   Disertacija: Kai kurių Lietuvos gyventojų grupių aprūpinimas A ir E vitaminais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Pečiulaitienė
   Disertacija: Lietuvos pieninių galvijų pieno baltymų genetiniai tipai ir jų ryšys su produktyvumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.12
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Gintautas Pečiuliauskas
   Disertacija: Darbo apmokėjimo Lietuvos TSR kolūkių gyvulininkystėje tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Palmira Pečiuliauskienė
   Disertacija: Vidinis ir tarpdalykinis fizikos turinio apibendrinimas VIII-IX klasėse linijinio mokymo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Irena Liucija Pečiulienė
   Disertacija: Širdies ritmo sutrikimų gydymas elektroimpulsine terapija naudojant stemplinį elektrodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Liubovė Pečiulienė
   Disertacija: Būtinas produktas ir darbo jėgos reprodukcijos kaštai socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ekonomikos institutas

 • daktaras Milda Pečiulienė
   Disertacija: Gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės antropogeninių pokyčių tyrimas ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ona Pečiulienė
   Disertacija: Trakų ežerų zooplanktonas ir jo dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.05.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautė Pečiulienė
   Disertacija: Pergydomų dantų šaknų kanalų mikrofloros analizė ir prognozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Saulius Pečiulis
   Disertacija: Kapitaliniai įdėjimai kaip socializmo ekonominė kategorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Žygintas Pečiulis
   Disertacija: Lietuvos televizijos teatras (1957-1982)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado N.Čerkasovo valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Dalė Pečiulytė
   Disertacija: Biologiniai mikromicetų, ardančių įvairios paskirties polivinilchloridines medžiagas, ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Laura Pečiulytė
   Disertacija: Poliimidų iš3,3',4,4'-difeniltetrakarboksirūgšties dianhidrido ir aromatinių diaminų sintezė ir plėvelių savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigita Pečiulytė
   Disertacija: Kraštinių uždavinių su įvairių tipų nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Pečiūra
   Disertacija: 2-Aminotiazolin-2-ona-4 amino darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.09
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Lvovo valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Vilmantas Pečiūra
   Disertacija: Lietuvos gamybinių įmonių audito plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aleksandra Pečiūrienė
   Disertacija: Audito teotija ir analitinės procedūros audito veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ukrainos švietimo ministerijos prekybos ekonomikos universitetas

 • daktaras Justinas Sigitas Pečkaitis
   Disertacija: Tarybų Lietuvos baudžiamosios teisės kūrimas ir vystymasis socialistinės visuomenės sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Peckus
   Disertacija: Impulsinis fototerminis informacijos užrašymas puslaidininkinėse As Se ir Tl Te plėvelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos valstybinis universitetas

 • daktaras Martynas Peckus
   Disertacija: Erdviniai šviesos dariniai tiesiniuose ir netiesiniuose mini rezonatoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidutis Pečkys
   Disertacija: Social-reformizmo socialinės lygybės koncepcijų kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aistė Pečkytė
   Disertacija: Salyklinių miežių agrobiologinio potencialo bei derliaus kokybės priklausomumas nuo mineralinių ir lapų trąšų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Pedišius
   Disertacija: Turbulentinis Prandtalio skaičius ir universalieji temperatūros profiliai esant įvairiems Pr
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Pedišius
   Disertacija: Turbulentinis šilumos pernešimas skysčiu pasienio sluoksniuose, veikiant srauto trikdžiams
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Nerijus Pedišius
   Disertacija: Azoto oksidų koncentracijos mažinimas laipsniškai deginant dujas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.23
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimas Pedišius
   Disertacija: Azoto trąšų nuostoliai ir išsiskiriančių dujinių produktų sudėtis įvairių dirvožemių sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Eimantas Peičius
   Disertacija: Lietuvos gyventojų dalyvavimo galimybės priimant sveikatos priežiūros sprendimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.24
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Olga Peipina
   Disertacija: Socialinės etninės integracijos problemos Latgalijoje 90-aisiais metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.15
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Alfonsas Pekarskas
   Disertacija: Herbicidų ir jų derinių tyrimai morkų pasėliuose Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Pekarskas
   Disertacija: Mineralinių trąšų įtaka žieminių rapsų sėklų derliui ir jo kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.04
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos žemdirbystės institutas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Povilas Pekarskas
   Disertacija: Klijuotinių sujungimų stiprumo prognozavimo apibendrintųjų kreivių metodu galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Povilas Pekarskas
   Disertacija: Minkštų medžiagų klijuotinių sujungimų stiprumo prognozavimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.06.08
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Ona Pekarskienė
   Disertacija: Apie pusiau neholonominės kvadratinių elementų daugdaros geometriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Pekarskienė
   Disertacija: Vertybinių popierių rinkos struktūra ir raidos ypatybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rymantas Pekus
   Disertacija: Tėkmės sugebėjimo išplauti nupilų žemutiniame bjefe tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Nijolė Pelanienė
   Disertacija: Staklių pramonės pagrindinių gamybinių fondų panaudojimo efektyvumo didinimas (pagal Lietuvos staklių gamybos įmonių duomenis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Valentina Peleckienė
   Disertacija: Gamybos išteklių naudojimo efektyvumo didinimas (Lietuvos TSR elektrotechnikos pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Kęstutis Peleckis
   Disertacija: Aukštosios mokyklos mokslinio-techninio potencialo panaudojimo gerinimo ir valdymo tobulinimo problemos (Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų pavyzdžiu).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P.Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Mykolas Pelikša
   Disertacija: Polimerbetonio ir įtemptojo polimerbetoniosu rišikliu LKS-1 mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Audinga Peluritytė
   Disertacija: XX a. lietuvių lyrikos tradicija (struktūrinės dominantės Maironio, V.Mykolaičio-Putino, S.Nėries, J.Aisčio ir A.Radausko kūryboje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Peluritytė
   Disertacija: Mašinų ir traktorių parko naudojimo apskaitos ir ekonominės analizės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis u-tas

 • daktaras Irena Pempaitė
   Disertacija: Vandens - šiluminio balanso režimas ir pavasarinių dirvožemio atsargų dinamika Lietuvos Vidurio žemumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.20
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

 • daktaras Elzė Penkauskienė
   Disertacija: Kalninė arnika (Arnica montana L.), jos biologija ir sukultūrinimo bandymai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA V.Komarovo botanikos institutas

 • daktaras Daiva Pentiokinienė
   Disertacija: Antiaritminių vaistų poveikio širdies elektriniam aktyvumui tyrimas šimtataškės ir įprastinės EKG duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Aleksandras Perecas
   Disertacija: Chondromiksoidinė fibroma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Centrinis N. Priorovo traumatologijos ir ortopedijos MTI

 • daktaras Asta Pereckienė
   Disertacija: Helmintoovoskopinio MeMaster metodo modifikacijų ir MeMaster kamerų palyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.15
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Dainius Perednis
   Disertacija: Plono sluoksnio nusodinimas aerozolių pirolizės būdu ir pritaikymas oksido kuro celėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.07.01
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Federalinė Ciūricho aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Eugenijus Perednis
   Disertacija: Įžambių vamzdžių pluoštų šilumos mainai ir hidrodinaminės vibracijos skysčio saraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Natalija Perienė
   Disertacija: Dujų absorbcijos tekančių skysčių plonuose sluoksniuose kai kurie dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Audrius Perkauskas
   Disertacija: Jurisdikcijų kolizijų ir užsienio teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo teisinis reguliavimas: unifikavimo tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Donatas Perkauskas
   Disertacija: Atmosferos šiluminio užteršimo nuo lokalių paviršinių šaltinių dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: A. Vojeikovo vyriausioji geofizikos observatorija

 • daktaras Svetlana Perlavičienė
   Disertacija: Kompleksonų tyrimas ir taikymas metalams bei jų redokso formoms nustatyti kapiliarinės elektroforezės metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Bernardas Perliba
   Disertacija: Maišymosi procesai ir šiluminis balansas nepratekamuose tvenkiniuose - aušintuvuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Vytautas Perlibakas
   Disertacija: Kompiuterizuotas veido detektavimas ir atpažinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.01
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aidas Perminas
   Disertacija: Psichologinių elegsenos veiksnių ryšys su miokardo infarkto išsivystymu ir mirtimi tarp vidutinio amžiaus vyrų 25 metų stebėjimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Klaidas Perminas
   Disertacija: XVI-XX a. luotai iš dabartinių Lietuvos ir Latvijos teritorijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Leonilija Perminienė
   Disertacija: Žemės ūkio darbo industrializavimo politekonominiai aspektai išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Neringa Perminienė
   Disertacija: Projektavomo paslaugos, rinka, ir jos plėtros modeliai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Birutė Pernaravičiūtė
   Disertacija: Drūkščių ežero vandens temperatūros ir optinių rodiklių pokyčių įtaka stenoterminių šaltamėgių žuvų populiacijų funkcijonavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.07
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Oleg Perov
   Disertacija: Vėlyvojo L. Tolstojaus estetika ir rusų modernizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Domas Peseckas
   Disertacija: Valgomosios druskos įtakos tyrimas sūrių tipinių ypatumų formavimosi procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romanas Peseckas
   Disertacija: Briketuotų pašarų gamybos kompleksų sudėtis ir konstruktorinės technologinės schemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Jonas Henrikas Pesliakas
   Disertacija: Dissimetrinių sorbentų su neutraliomis ir hidroksilo grupes turinčiomis aminorūgštimis grupuotėmis sintezė ir panaudojimas racenatų ligandų chromatografijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Pėtelis
   Disertacija: Reaklimatizuotų bei aklimatizuotų kanopinių žvėrių populiacijų formavimasis ir kokybė pietvakarių Lietuvos miškuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Robertas Peteraitis
   Disertacija: Vabzdžio antenų judesiai ir jų reikšmė chemorecepcijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Gendrik Petkevič
   Disertacija: Asmenybės tapsmo ir apsisprendimo problema devintojo dešimtmečio baltarusių ir lietuvių prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos MA Jankos Kupalos vardo literatūros institutas

 • daktaras Birutė Petkevičienė
   Disertacija: Automobilių kelių infrastruktūros plėtros ir turizmo vystymosi sąveikos geografiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Petkevičienė
   Disertacija: Veislių ir azoto normų įtaka cukrinių runkelių derliui ir jo kokybei Lietuvos velėniniame glėjiškame vidutinio sunkumo priemolio dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Janina Petkevičienė
   Disertacija: Hipercholesterinemija kaip išeminės širdies ligos rizikos faktorius ir galimybės reguliuoti cholesterino lygį atviroje populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Laimutė Petkevičienė
   Disertacija: Įvairių kultūrų kaitų efektyvumas plėveliniuose tunelio tipo šiltnamiuose Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Laisvutė Petkevičienė
   Disertacija: Pietryčių Baltijos vėlyvojo ledynmečio ir poledynmečio nuogulų geologija ir dugno geomorfologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo darbo higienos ir profesinių ligų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Leokadija Petkevičienė
   Disertacija: JAV Lietuvių visuomeninė kultūrinė veikla 1933-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leokadija Petkevičienė
   Disertacija: JAV Lietuvių imigrantų veikla JAV komunistų partijoje 1919-1979 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.06.03
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Teresė Petkevičienė
   Disertacija: Bronchinės astmos išsivystymą predisponuojantys faktoriai kauno miesto trijose tekstilės pramonės įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Petkevičius
   Disertacija: Svarbesnieji sorų agrotechnikos klausimai Lietuvos sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.05.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Petkevičius
   Disertacija: Žieminių javų auginimo pagrindai Lietuvos priemolių įvairiose sėjomainose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.01.08
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Evaldas Petkevičius
   Disertacija: Automobilių kelių asfaltbetonio dangos eksploatacinių rodiklių leistinųjų verčių pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.07.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kazimieras Petkevičius
   Disertacija: Konstrukcinių elementų su įtempimų koncentratoriais ribinių būvių analizė panaudojant skaitinius metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Petkevičius
   Disertacija: Asfaltbetonio mišinių gamybos technologinio proceso kontrolė ir reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Pranas Petkevičius
   Disertacija: Administracinės-teisinės kovos su chuliganizmu priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Robertas Petkevičius
   Disertacija: Aterosklerozės ir išeminės širdies ligos rizikos faktorių eksperimentinis profilaktinis tyrimas Kauno m. moksleivių tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Rolanas Petkevičius
   Disertacija: Baltijos baseino paleozojaus ir viršutinio proterozojaus kompleksų paleohidrogeologinės raidos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.31
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Petkevičius
   Disertacija: Kiaulių organizmo imunologinis reaktyvumas esant askaridžių, eimerijų invazijai ir mišrių parazitozių gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.15
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Baltarusijos eksper. veter. MTI

 • habilituotas daktaras Saulius Petkevičius
   Disertacija: Anglivandenių poveikis kiaulių Oesophagostomum spp. ir Ascaris suum parazitų invazijai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.05
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Sigitas Petkevičius
   Disertacija: Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Petkevičiūtė
   Disertacija: Atnaujintos kokybiškos produkcijos įvertinimo ir skatinimo metodų tobulinimas (Lietuvos TSR tekstilės ptamonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Romualda Petkevičiūtė
   Disertacija: Kariologiniai kai kurių rūšių trematodų tyrimai (taksonominiai ir filogenetiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Petkūnas
   Disertacija: Šventosios vakarienės apeigos 16 a. - 17 a. pradžios Lenkijos ir Lietuvos reformatų bažnyčių agendose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.11
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Helsinkio universitetas

 • daktaras Vytautas Petkūnas
   Disertacija: Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo viduriniame ugdyme įtaka edukacinės paradigmos kaitai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Giedrė Petkūnienė
   Disertacija: IAR Baltyminių kompleksų vaidmuo augalo ląstelės tįstamojo augimo reguliacijos procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Gražina Marė Petkūnienė
   Disertacija: Osciliaciniai potencialai elektroretinogramoje. Jų kilmė, pagrindiniai ypatumai ir klinikinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Alfonsas Vytautas Petkus
   Disertacija: Krepšininkų regos, judėjimo ir vestibulinio analizatorių funkcinių rodiklių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.02.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Valstybinis P.Lesgafto kūno kultūros institutas

 • daktaras Artūras Petkus
   Disertacija: Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose: kriminologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Einius Petkus
   Disertacija: Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų rengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Tomas Petkus
   Disertacija: Kompiuterių tinklo panaudojimas interaktyviame optimizavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Vytautas Petkus
   Disertacija: Intrakranialinės terpės ultragarsinio monitoringo modelio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Petkuvienė
   Disertacija: Žmogaus teisių įgyvendinimo galimybės ir ribos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Rūta Petniūnaitė
   Disertacija: Histono H1 ir protoonkogeno c-myc vaidmuo pelių eritroleukeminių ląstelių diferenciacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Rimantas Petniūnas
   Disertacija: Cheminė baltymų modifikacija chromoforiniais ir fluorescentiniais reagentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eglė Petraitienė
   Disertacija: Juodosios dėmėtligės (Alternaria spp.) paplitimas ir žalingumas rapsuose (Brassica napus var. oleifera) bei rapsiukuose (Brassica rapa var. oleifera) ir jos žalingumo mažinimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Sigita Petraitienė
   Disertacija: Streptococcus pneumoniae padermės vaikų, lankančių Vilniaus ikimokyklines ugdymo įstaigas, nosiaryklėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasė Petraitienė
   Disertacija: Sanklijų stiprio ir suklijuojamų medžiagų paviršių šiurkštumo statistinių charakteristikų ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vida Petraitienė
   Disertacija: Pakaitinė hormonų terapija ir krūtų cistinė fibrozinė liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Kazys Petraitis
   Disertacija: Vandens paukščių dujų apykaitos termoreguliacijos sezoniniai pakitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo Valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Petraitis
   Disertacija: Orimulsijos sklaidos vandenyje, dirvožemyje ir jos deginių atmosferoje tyrimai ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gediminas Petraitis
   Disertacija: Daugiaciklio nuovargio plyšių susidarymo ir plitimo sluoksniuotajame ketuje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Julijonas Petraitis
   Disertacija: Medunešių bičių feromonų ir jų struktūrinių analogų - okso - ir oksialken-2-0 rūgščių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sigitas Petraitis
   Disertacija: Ultragarsu kontroliuojamos transvaginalinės aspiracinės punkcinės biopsijos efektyvumas diagnozuojant kiaušidžių ir kitus ginekologinius navikus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadas Petraitis
   Disertacija: Elektrorentgenoskenografija inkstų navikų diferencinėje diagnostikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Petraitis
   Disertacija: Darbų organizavimas ir vasarinių javų sėjomainos laikas Vidurio Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vaclovas Petraitis
   Disertacija: Miežių agrotechnikos teorija ir praktika Vidurio Lietuvos priemoliuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.15
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Elena Petraitytė
   Disertacija: Raudonųjų dobilų ir motiejukų mišinio sėjos metų agrotechnikos tyrimai priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Nijolė Petraitytė
   Disertacija: Paprastojo kmyno (Carum carvi L.) Lietuvos populiacijos fenotipinė ir genetinė įvairovė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Rasa Petraitytė
   Disertacija: Virusinių baltymų sintezė mielėse ir jų naudojimas diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.27
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Petraitytė
   Disertacija: Pirmos kartos mišrūnų, gautų sukryžminus Lietuvos žalasias karves su Santa-Gertrūdos buliais auginimas, vystymasis ir mėsinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.25
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A.Menderio gyvul.ir veterin. MTI

 • daktaras Neringa Petrašauskienė
   Disertacija: Vario chalkogenidinių sluoksnių susidarymo polikaproamido plėvelės paviršiuje, naudojant kalio selenpentationato tirpalus, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Petrašiūnas
   Disertacija: Rapsų išspaudų panaudojimas parševedėms šerti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.01
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulių neužkrečiamų ligų MTI

 • daktaras Andrius Petrašiūnas
   Disertacija: Taksonominė ir filogenetinė genties Trichocera Meigen, 1803 (Diptera, Trichoceridae) analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Petrašiūnas
   Disertacija: Mikroorganizmų atsparumas sieros ir gyvsidabrio junginiams, derinant ankštinių kultūrų inokuliavimą gumbelinėmis bakterijomis su beicavimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Adelė Petraškaitė
   Disertacija: Paauglių infekuotumas ir kai kurių prieštuberkuliozinės profilaktikos priemonių tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Pulmonologijos ir ftiziatrijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ottonas Petraškevičius
   Disertacija: Piniginis žemės vertinimas kaip jos naudojimo pagerinimo veiksnys Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.07.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladislavas Petraškevičius
   Disertacija: Autotransporto ekspedicinio darbo organizavimas Lietuvoje rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.19
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Rasa Petraškienė
   Disertacija: Reprodukcinių savybių ir jas įtakojančių veiksnių analizė Lietuvoje veisiamų juodmargių galvijų populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Audronė Petrauskaitė
   Disertacija: Lietuvos kultūros vystymosi problemos 1944-1956 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Petrauskaitė
   Disertacija: Klaipėdos muzikos mokykla kaip pedagoginė sistema ir jos reikšmė tarpukario Lietuvos muzikiniam švietimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramutė Petrauskaitė
   Disertacija: Profesijos pasirinkimo racionalumo posovietinėje Lietuvoje psichopedagoginiai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.04.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rūta Petrauskaitė
   Disertacija: Mirtingumo nuo plaučių vėžio pokyčių Lietuvoje ir kenksmingų veiksnių didelės rizikos populiacijoje įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.12
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksas Petrauskas
   Disertacija: Merkuzalio ir novurito diurezinis ir toksinis veikimas klinikos ir eksperimento duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksas Petrauskas
   Disertacija: Šiuolaikinių diuretikų palyginamasis klinikinis įvertinimas ir jų vartojimo optimizacijos būdai pulmokardialinio nepakankamumo atveju
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.09.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N. Pirogovo 2-sis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Algimantas Petrauskas
   Disertacija: Lankstymosi virpesių pjezoelektrinių keitiklių ultragarsiniams matavimo prietaisams ištyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.07
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Petrauskas
   Disertacija: Perspektyvių priedų daugiasluoksniam nikeliavimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Antanas Petrauskas
   Disertacija: Avikailių plaukų dangos susivėlimo tyrimas aerodinaminiu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Antanas Petrauskas
   Disertacija: Ekonominis - matematinis nutekamųjų vandenų valymo proceso ir upių vandens kokybės modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Petrauskas
   Disertacija: Nesimetrinės pamaininės sąveikos lengvuose branduoliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Petrauskas
   Disertacija: Kraujagyslių tekstilės protezų mechaninių savybių tyrimo metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Benediktas Petrauskas
   Disertacija: Vežimų konteineriuose tyrimai Klaipėdos uoste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.06
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras DALIUS PETRAUSKAS
   Disertacija: Kauno universitetų studentų subjektyvios sveikatos, savijautos ir gyvensenos sąsajų vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.16
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Edmundas Petrauskas
   Disertacija: Mišrių, įvairaus tankumo pušies - eglės medynų našumo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.26
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos miškų ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gediminas Petrauskas
   Disertacija: Superaukšto diapazono elementų gamybos technologinio proceso, panaudojant metaloorganinius junginius, kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gytis Petrauskas
   Disertacija: Atsinaujinančių šaltinių elektros energijos konversijos procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.03
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Petrauskas
   Disertacija: Ultratrumpų šviesos impulsų ir netiesinės jų sąveikos su puslaidininkiais GaAs, CdTe ir ZnTe tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Osvaldas Petrauskas
   Disertacija: Kumarano, chromano ir homochromano darinių, turinčių amino- ir ketogrupes, sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Kęstutis Petrauskas
   Disertacija: Paaukštinto dažnio paleidimo reguliavimo aparatų liuminescencinėms lempoms, veikiančioms šiltnamiuose ir skirtoms augalų papildomam švitinimui, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Povilas Petrauskas
   Disertacija: Kviečių veislių kompleksinis atsparumas miltligėms ir rudligėms Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.03
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rimantas Alfonsas Petrauskas
   Disertacija: Skersuotų spiralinių vėlinimo linijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Petrauskas
   Disertacija: Sėjomainų su didėjančia javų plotu ir kintančia jų struktūra agronominis įvertinimas sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Rimvydas Petrauskas
   Disertacija: Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje - XV a.: sudėtis - struktūra - valdžia
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Petrauskas
   Disertacija: Rotacinės darbinės dalies bulvienojams pašalinti, prieš patenkant masei į bulvių kasimo mašinas, tyrimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Sotoras Petrauskas
   Disertacija: Raudonųjų ankstyvųjų dobilų ir margažiedės hibridinės liucernos pjūčių laiko ir dažnumo tyrimai vidutinio sunkumo Lietuvos TSR dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vygantas Petrauskas
   Disertacija: Matavimo sistemos karvių tešmens mastito termoenerginei diagnostikai kūrymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas ir Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Vytautas Petrauskas
   Disertacija: Stimulo suvoiamo gylio kodavimas lokaliniame stereoanalizatoriuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA I.Pavlovo fiziologijos institutas

 • daktaras Vytautas Petrauskas
   Disertacija: Fizinių virsmų kristalų paviršiuose modeliavimas Monte Karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Petrauskas
   Disertacija: Mikroprocesorinių struktūrų su aparatinėmis paprogramėmis teorija ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Petrauskas
   Disertacija: Vidinio kontūro tvirtinimo sąlygų įtaka plonų plokštelių virpesių slopinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Zenonas Petrauskas
   Disertacija: Lietuvos nacionalinio valstybingumo atkūrimas 1918-1919 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.07.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Alina Petrauskienė
   Disertacija: Mokyklos mediko profesinio vaidmens kompleksiškumas ir raida ugdant mokinių sveikatą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Petrauskienė
   Disertacija: Vaiko sveikatos psichosocialinių veiksnių ypatumai darželio - mokyklos kaitos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Birutė Petrauskienė
   Disertacija: Prieširdžių elektrinio aktyvumo kitimas ūmaus miokardo infarkto metu (diferencijuotai sustiprintos EKG duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ieva Petrauskienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių akcentuacijų pedagoginis koregavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Irena Petrauskienė
   Disertacija: Vilniaus akademijos spaustuvė (1575-1773m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jadvyga Petrauskienė
   Disertacija: Dviejų Kauno m. tekstilės įmonių dirbančiųjų arterinio kraujospūdžio charakteristika ir kai kurios gydymo profilaktikos priemonės kovojant su hipertonine liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Jadvyga Petrauskienė
   Disertacija: Socialinė ekonominė arterinės hipertenzijos reikšmė, kovos su ja būklė ir jos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Laima Petrauskienė
   Disertacija: Vandens gyvūnų elektrotaksio mechanizmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Petrauskienė
   Disertacija: Restriktazių Msp I, Hpa II, Sma I, Xma I ir Cfr9 I sąveika su sintetiniais digodezoksiribonukleotidais, kurių sudėtyje yra N4-metil ir 5-metilcitozinas tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Petrauskienė
   Disertacija: Viešojo administravimo institucijų tobulinimas transformacijų laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Žibutė Petrauskienė
   Disertacija: Elektroninių informacijos išteklių - licencijuojamų duomenų bazių - valdymas Lietuvos akademinėse bibliotekose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.07.02
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Amūras Petravičius
   Disertacija: Trejų - šešerių metų vaikų idioptinės skoliozės ankstyvos klinikinės diagnostikos, progresavimo ir profilaktikos ypatumų bei gydymo rezultatų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Antanas Petravičius
   Disertacija: Srovės kinetika didelės varžos CdSe kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Petravičius
   Disertacija: Daiktavardžio grupės raida vokiečių mokslo kalbos XIX-XX a. tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybiniame pedagoginiame institute

 • daktaras Inga Petravičiūtė
   Disertacija: Elektroninių dokumentų Lietuvos nacionaliniame dokumentų fonde valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Paulius Petreikis
   Disertacija: Mirtinų galvos smegenų traumų (griūvant ir krintant) klinikiniai ir teismo medicininiai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Petrėnienė
   Disertacija: Oksidinių medžiagų, taikomų elektrokatalizėje, plonų sluoksnių nusodinimas iš cheminių garų fazės ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitalija Petrenkienė
   Disertacija: Ligonių, sergančių lėtiniu hepatitu C, ligos raiškos ypatumai, gydymo interferonu a-2b ir ribavirinu efekto įvertinimas ir požymių lemiančių gydymo rezultatus, nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Bronius Petrėtis
   Disertacija: Seleno sluoksnių struktūra ir elektrografinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronius Petrėtis
   Disertacija: Elektrografinių sluoksnių amorfinio seleno pagrindu formavimosi procesai, struktūra ir savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.12.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Moldavijos SSR MA taikomosios fizikos institutas

 • daktaras Leonida Petrėtytė
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo gėlų spėdinių vandenų hidrogeologinės ir hidrocheminės sąlygos ir jų palyginamoji litologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jūratė Petrikaitė
   Disertacija: Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių vokaliniai ciklai: tipologija ir raidos tendencijos (1960-1990 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Vilma Petrikaitė
   Disertacija: 2,5-pakeistų tiazolidinono darinių sintezė ir jų priešgrybelinio bei antibakterinio aktyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.26
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Fabijonas Petrikaitis
   Disertacija: Formavimo mišinio paruošimo ir kai kurių kitų technologinių faktorių įtaka keraminių gaminių kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Justinas Petrikas
   Disertacija: Kai kurių kortikosteroidinių hormonų ir insulino poveikio į kepenų ir neutrofilinių leukocitų glikogeną tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Martynas Petrikas
   Disertacija: Lietuvių teatro kritika kaip socialinės veiklos laukas 1920-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Zina Stanislava Petrikienė
   Disertacija: Ugdymo turinio pradinėse klasėse integravimo išgalės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Simas Ramutis Petrikis
   Disertacija: Aparatūrinės kareliacinės analizės su diskretinėmis suvėlinimo linijomis klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Simas Ramutis Petrikis
   Disertacija: Atsitiktinių signalų matuoklių sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.10.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Petrikonis
   Disertacija: Juosmens ir kryžmens šaknelių sindromo skausmo klinikinė įtaka pacientų funkcinei būklei ir su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Raimundas Petrokas
   Disertacija: Miškinės obels ir miškinės kriaušės fenotipinis kintamumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.22
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Ritutė Petrokienė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos pirminių būdvardžių semantika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.03.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Zita Antanina Petrokienė
   Disertacija: Gimdos kaklelio elektros varža ir natrio chlorido kiekis gleivėse nėštumo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Eglė Petronienė
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos sakinio aktualiosios skaidos realizavimo ypatybės anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Danutė Petronienė
   Disertacija: Trąšų normų ir fertigacijos įtaka valgomųjų burokėlų derliui, kokybei ir išsilaikymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Saulė Petronienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos būtųjų laikų reikšmės ir jų atitikmenys anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Petronis
   Disertacija: Populiacininiai-medicininiai-genetiniai Na, Ka-ATFazės multigeninės alfa - genų šeimos restrikcinio polimorfizmo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sąjunginis medicininės genetikos mokslo centras

 • daktaras Kazys Valdas Petronis
   Disertacija: Bulviasodžių noragelių akmenuotoms dirvoms tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Pranas Petronis
   Disertacija: Kultūrinių ganyklų Lietuvos TSR sunkiuose dirvožemiuose lietinimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gintarė Petronytė
   Disertacija: Lietuvos paauglių fizinis aktyvumas ir su juo susiję veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.04
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ona Petroševičiūtė
   Disertacija: Mangano lydinių su nikeliu elektronusodinimas vienpusiai išlyginta kintamąja srove
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Petrošienė
   Disertacija: Lietuvininkų etninė muzika: identiteto problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Darius Petrošius
   Disertacija: Naujas konspiracijos principo turinys operatyvinėje veikloje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Rimantas Petrošius
   Disertacija: Tričio tyrimo metodika Baltijos aukštumų kvartero nuogulų požeminiame vandenyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Romualdas Antanas Petrošius
   Disertacija: SAD radijo matavimo impulsų formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Petroškevičius
   Disertacija: Kai kurie palydovų perturbuotojo judėjimo beveik parabolinėmis orbitomis klausimai, taikant kosminės geodezijos uždaviniams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • habilituotas daktaras Petras Petroškevičius
   Disertacija: Gravitacijos laiko ir jo poveikio geodeziniams matavimams tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.05.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Anatolij Petrov
   Disertacija: Struktūrinio silicio tobulinimo diagnostika integralinių schemų gamybos technologijoje sužadintos srovės metodų rastriniame elektroniniame mikroslkope
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Petrovas
   Disertacija: Trifazių asinchroninių variklių dinaminiai modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Michailas Petrovas
   Disertacija: Dirvodaros procesų ir daugiamečių žolių derliaus kitimas priklausomai nuo kultūrtechninės ir biologinės rekultyvacijos žvyro karjere
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Irena Petrovienė
   Disertacija: Herbicidų efektyvumo tyrimai skirtingų veislių miežiuose ir avižose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfonsas Romualdas Petrukevičius
   Disertacija: Informaciniai SAD grandinių matuoklių modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Žaneta Petrulionienė
   Disertacija: Sveikų ir sergančių aortos koarktacija ir aortos vožtuvo stenoze vaikų kairiojo skilvelio funkcijos ir kraujotakos aortoje įvertinimas echokardiografiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Petrulionis
   Disertacija: Neuždegiminių nosies ligų įtaka kvėpavimui per nosį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Petrulis
   Disertacija: Koksartrozės operacinio gydymo indikacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Latvijos eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI

 • habilituotas daktaras Algimantas Petrulis
   Disertacija: Stabili metaloosteosintezė ir pirminė kaulinė plastika, atliekant proksimalinio šlaunikaulio galo koreguojančią osteotomiją ir stabilizuojančią klubo sąnario operaciją
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Donatas Petrulis
   Disertacija: Techninės paskirties poliesterinių audinių mechaninių savybių optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gražvydas Petrulis
   Disertacija: Kai kurie daugiakasetinių juostos traukimo mechanizmų dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Petrulis
   Disertacija: Lietuvos pramonimių miestų racionalaus apželdinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juvencijus Petrulis
   Disertacija: Piktžolių rūšinės sudėties ir kiekio priklausomybė nuo ražienų dirbimo būdų vidutinio sunkumo dirvose Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Juvencijus Petrulis
   Disertacija: Retardantų naudojimas intensyviai auginant javus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Latvijos žemdirbystės ir žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vaidas Petrulis
   Disertacija: Sovietmečio visuomeninių pastatų architektūra Lietuvoje: stilistinė raida ir sociokultūrinia kontekstai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Valdas Petrulis
   Disertacija: Lietuvos politinio lauko teritorinė struktūra (elektorinio metodo pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladislovas Petrulis
   Disertacija: Kūribingumo refleksija ir mokslinių darbuotojų produktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ala Petrulytė
   Disertacija: Kognityvinis ir emocionalinis komponentai studentų Aš - vaizdo struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.06
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jovita Petrulytė
   Disertacija: Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Salvinija Petrulytė
   Disertacija: Fasoninių siūlų, gaminamų vienprocesiu būdu, savybių optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.06
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Daiva Petruševičienė
   Disertacija: Sergančiųjų galvos smegenų insultu veiklų, motorikos, pažintinių ir psichosocialinių funkcijų bei ergoterapijos efektyvumo įvertinimas ankstyvuoju reabilitacijos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.29
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Juozas Vytautas Petruševičius
   Disertacija: Suaugusiųjų aklųjų ir silpnaregių mokymosi veiklos stimuliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Petruševičius
   Disertacija: Šieno džiovinimo aktyviąja ventiliacija ir jo automatizavimo tyrimai Lietuvos TSR klimatinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Viktoras Petruševičius
   Disertacija: Žemės ūkio produktų džiovinimo aktyviosios ventiliacijos metodu pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.12.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Laima Petrusevičiūtė
   Disertacija: XX amžiaus Lietuvos tapyba ir modernizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Juozas Petruškevičius
   Disertacija: Teminio istorijos žinių tikrinimo kai kurių metodų palyginamasis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Raimondas Petruškevičius
   Disertacija: Difrakcinis paviršinių elektromagnetinių bangų žadinimasis lazeriu apspinduliuojant medžiagas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado tiksliosios mechanikos ir optikos institutas

 • daktaras Romas Petruškevičius
   Disertacija: Gyvų mielių Saccharomyces cerevisiae pašarinio priedo įtaka pieno technologinėms savybėms ir sūrio kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.16
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas, Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Danutė Petruškevičiūtė
   Disertacija: Kai kurios trečios eilės erdvinių kreivių pilnai geodezinių šeimų klasės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Petrušonis
   Disertacija: Vietovės kultūrinio tapatumo respektavimas architektūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Marytė Petrušytė
   Disertacija: Specifinės endodezoksiribonukleazės ir DNR metiltransferazės Bcn1 iš Bacillus centrosporus išskyrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Sada Petružienė
   Disertacija: Žydų švietimas Lietuvoje: gimnazijų raida ir dabartinė vidurinė mokykla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gediminas Petružis
   Disertacija: Tauriojo elnio ūkinė reikšmė miške ir skaičiaus reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.27
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologijos institutas

 • daktaras Donata Petružytė
   Disertacija: Atliekų rinkėjų gyvensena: Kariotiškių sąvartyno atvejo situacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Petrylaitė
   Disertacija: Kolektyvinių darbo ginčų instituto teorinės ir praktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Markas Petuchauskas
   Disertacija: Kauno dramos teatras 1940-1960 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS kultūros ministerijos meno istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Markas Petuchauskas
   Disertacija: Lietuvių tarybinio dramos teatro formavimasis ir vystymasis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.10.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Evandželina Petukienė
   Disertacija: Klientų dalyvavimo viešosiose paslaugose valdymas Lietuvos seniūnijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Loreta Piaulokaitė
   Disertacija: Azotą transformuojančių mikroorganizmų paplitimas ir dinamika įvairaus pH ir skirtingai tręšiamame balkšvažemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Lina Piešinienė
   Disertacija: T4 giminingų bakteriofagų sekai specifinė endoribonukleazė RegB
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.22
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Pieškus
   Disertacija: Limfoleukoze sergančių galvijų kai kurie humoralinio imuniteto rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimo institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Pieškus
   Disertacija: Leukoze sergančių galvijų imunocheminė ir funkcinė charakteristikos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis J. Kovalenko eksperimentinės veterinarijos MTI

 • habilituotas daktaras Vytautas Piesliakas
   Disertacija: Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ryšium su patraukimu administracinėn atsakomybėn
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.04
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Charkovo F. Dzeržinskio teisės institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Piesliakas
   Disertacija: Baudžiamųjų įstatymų principinės nuostatos ir jų įgyvendinimas naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos policijos akademija

 • daktaras Gražina Marija Pietarienė
   Disertacija: Cheminių termoplastinių siūlų elgsenos tyrimas, sukant prie aukštų temperatūrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Pietaris
   Disertacija: Judančio dirbtinio kaulio pūko parametrų matavimas radiometriniu būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albinas Pigaga
   Disertacija: Mišrių dvibranduolinių kompleksinių skandžio, itrio, indžio ir geležies junginių su o,o'-dioksiazojunginiais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Pikčiūnas
   Disertacija: Organizacijos identiteto, įvaizdžio ir ryšių valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vitalijus Hiacintas Pikelis
   Disertacija: Trijų tiesinių klasifikatorių mokymo greičio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.13
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudvika Rasutė Pikelytė
   Disertacija: Čiobrialiaukės limfmazgių limfinio audinio ir antinksčių funkcinė- morfologinė būsena kai kurių vaikų ir infantilinių gyvulių patologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Julija Virginija Pikšilingaitė
   Disertacija: Aminoalkantiolai ir jų S-dariniai, turintys alkilsulfonilinę arba sulfogrupę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ona Piktelytė
   Disertacija: Fizinio pasirengimo poveikis menko fizinio aktyvumo profesijų darbininkų organizmo funkcinei būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos higienos ir profesinių ligų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aleksas Pikturna
   Disertacija: Universiteto finansų paskirstymo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gasparas Pikturna
   Disertacija: Horizontalaus pneumatinio transportavimo padidintomis koncentracijomis ir medžiagos paskirstymo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Pikturna
   Disertacija: Kalbos formantinės analizės metodų, skirtų mikroprocesoriniam realizavimui, sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Apolonija Anastazija Pikturnienė
   Disertacija: Dulkinių kalkinių trąšų fizinių-mechaninių savybių, turinčių įtakos laikymui ir panaudojimo technologijoms, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Indrė Pikturnienė
   Disertacija: Sekimo strategijos pranašumai pradiniame prekės įvedimo į rinką etaps
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.31
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romualdas Piktys
   Disertacija: Tarpšakinio vartojimo mašinų gamybos produkcijos gamybos valdymo organizavimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutė Pikūnaitė
   Disertacija: Benzodioksano 1,4 eilės amino eterių ir jų benzolinių analogų sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alvydas Pikūnas
   Disertacija: Variklio cilindrų bloko resurso didinimas pašalinant įtrūkimų įvorių lizduose atsiradimo priežastis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • habilituotas daktaras Alvydas Pikūnas
   Disertacija: Lietuvos kelių transporto materialinių ir energetinių sąnaudų, žalingo poveikio aplinkai bei visuomenei mažinimo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.12.07
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimidijus Pikutis
   Disertacija: Akyto betono pastatų sienų paviršinių sluoksnių drėgninis režimas (drėgno klimato sąlygomis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Sigita Pilauskienė
   Disertacija: Sidabro elektrolizinio nusodinimo pirofosfatiniuose elektrolituose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Margarita Pileckaitė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių vidinės darnos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Pileckaitė
   Disertacija: Šiuolaikinė lietuvių juvelyrika tarptautiniame taikomosios dailės kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Pileckas
   Disertacija: Ultragarsinės echoskopijos matavimo sistemų su elektriškai valdomu kryptingumu tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Pileckas
   Disertacija: Mikroprocesorinių ultragarsinės echoskopijos matavimo sistemų sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.02.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Konstantinas Pileckas
   Disertacija: Navier-Stokso lygčių sistema srityse su nekompaktišku kontūru
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • habilituotas daktaras Konstantinas Pileckas
   Disertacija: Svorinė Lq -teorija, tolygūs įverčiai ir asimptotika stacionaraus Stokso ir navje-stokso lygtims su nekompaktiniu kontūru
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.01.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Paderborno universitetas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Pileckas
   Disertacija: Bulių spermos konservavimas Lietuviškuose šiaudeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulininkystės institutas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Pileckas
   Disertacija: Kriokonservavimo technologinių procesų įtaka bulių spermos kokybei
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.06.12
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • habilituotas daktaras Simonas Pileckis
   Disertacija: Žalinga vabalų fauna Lietuvos TSR miškuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.02.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybiniamis universitetas

 • habilituotas daktaras Simonas Pileckis
   Disertacija: Ekologinis, faunistinis ir zoogeografinis Lietuvos vabalų (Coleoptera) tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.04.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Margarita Pileckytė
   Disertacija: Lėtinio skeleto - raumenų skausmo problema: paplitimas, reikšmė sveikatai, medicininė pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Gaivilė Pileičikienė
   Disertacija: Žmogaus kramtymo sistemos biomechaninio modelio sukūrimas ir taikymas dantų protezavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.30
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Nora Pileičikienė
   Disertacija: Studijų rezultatų integravimas į studijų programas: bendrųjų mokėjimų paradigma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.02.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Lina Pilelienė
   Disertacija: Pardavimų skatinimu pagrįstas vartotojų lojalumo formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Albertas Piličiauskas
   Disertacija: Moksleivių muzikinio ugdymo klausimai elementaraus muzikalumo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Piličiauskas
   Disertacija: Muzikos pažinimo kaip auklėjimo problema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Gytis Piličiauskas
   Disertacija: Titnago industrija pietričių Pabaltijyje 2900-1700 m. pr. KR. Gludintų titnagų kirvių tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Giedrė Piličiauskienė
   Disertacija: Galvijų kaulų iš Vilniaus žemutinės pilies teritorijos osteologinė analizė ir amžiaus nustatymas pagal dantų struktūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Žaneta Piligrimienė
   Disertacija: Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paslaugų kokybė tarpdisciplininiu požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audronė Pilinkienė
   Disertacija: Skirtingais galvijų virusinės diarėjos viruso biotipais infekuotų ląstelių charakteristika in vitro
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Donatas Pilinkus
   Disertacija: Makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos indekso sąryšio vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Albinas Algirdas Pilipaitis
   Disertacija: Fotogrametrinio metodo kultūros paminklų inventorizacijai sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aerofotonuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Vytautas Pilipavičius
   Disertacija: Vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) derliaus kaupimosi ir piktžolių sėklų byrėjimo dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Jolanta Piliponytė
   Disertacija: Korupcijos konstravimas: pokomunistinių šalių praktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfonsas Pilka
   Disertacija: Lietuvių kalbos nežymimieji determinatyvai (gretinant su anglų)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tilmutė Pilkaitė
   Disertacija: Aplydyto sluoksnio cheminės sudėties ir mikrostruktūros įtaka įrankių patvarumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Renata Pilkaitytė
   Disertacija: Fitoplanktono kaita ir gausumas eutrofinėse lagūnose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Henrikas Pilkauskas
   Disertacija: Dėsliųjų vištų linijų derinimosi savybės ir heterozės pasireiškimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.04
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis paukštininkystės mokslo tyrimų ir technologijos institutas

 • daktaras Kęstutis Jonas Pilkauskas
   Disertacija: Kurminio drenažo mašinų drenerių darbo mineraliniuose gruntuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.02.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos matematikos ir technikos mokslų skyrius

 • daktaras Kęstutis Pilkauskas
   Disertacija: Vibrovariklių su sudėtinėmis virpančiomis grandimis sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Pilkauskas
   Disertacija: Realaus laiko sistemų modelių transformacija panaudojant atributines gramatikas ir agregatinį metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zenonas Pilkauskas
   Disertacija: Lietuvos istorijos mokymo problemos Lietuvos TSR bendrojo lavinimo mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos bendrojo ir politechninio mokymo mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Zenonas Pilkauskas
   Disertacija: Lietuvos istorijos mokymo problemos lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos bendrojo ir politechninio mokymo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ina Pilkauskienė
   Disertacija: Pradinių klasių moksleivių rūkymo ypatumai ir profilaktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Vanda Lidija Pilkauskienė
   Disertacija: Seleno ir vario nusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laima Pilkytė
   Disertacija: Radionuklidų savitojo aktyvumo statybinėse medžiagose Lietuvoje eksperimentinis tyrimas, jų sukeltos apšvitos modeliavimas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rugilė Pilvinienė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus labai mažo gimimo svorio vaikų sveikatos būklė, fizinė raida ir jos biosocialiniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Romualdas Pilvinis
   Disertacija: Metalinio substrato prigimties įtakos tyrimas klijinio junginio polivinilbutiralis-metalai tvirtumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidas Pilvinis
   Disertacija: @2 adrenomimetiko klonidino sukeliami efektai, vartojant jį epiduraliai su vietiniu anestetiku bupivakainu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Pilypas
   Disertacija: Vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Pilytė
   Disertacija: Paladžio elektronusodinimo iš rūgščių ir neutralių tirpalų proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Albertas Pincevičius
   Disertacija: Dvigubos injekcijos tyrimas ir struktūrų su didelės varžos sritimi voltamperinių charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Veronika Pipinienė
   Disertacija: Gudeno ir Polio efektas cinko sulfido kristalofosforuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Pipinys
   Disertacija: Elektroninės emisijos ir liuminescencijos vienalaikis tyrimas šarminių halogenų ir sieros junginių kristalofosforuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Pipinys
   Disertacija: Tunelinių šuolių dalyvaujant fononams vaidmuo elektroliuminescencijos reiškiniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.01.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Pranė Pipiraitė
   Disertacija: Lengviausių branduolių struktūra ir sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arnoldas Piročkinas
   Disertacija: Sujungiamieji sakiniai dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.02.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arnoldas Piročkinas
   Disertacija: Jonas Jablonskis ir jo darbų reikšmė lietuvių bendrinės kalbos raidai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Piščalkienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, edukacinis vertinimas bei ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mira Irena Piščiukaitė
   Disertacija: Žolės miltų gamybos ekonominis efektyvumas (Lietuvos TSR tarybinių ūkių ir kitų valstybinių ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Petras Piskarskas
   Disertacija: Impulsinių parametrinių šviesos generatorių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Petras Piskarskas
   Disertacija: Plataus diapazono pikosekundiniaiparametriniai šviesos generatoriai irjų taikymas labai sparčių procesų spektroskopijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.07.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Rimtautas Piskarskas
   Disertacija: Intensyvių femtosekundinių šviesos bangų paketų sklidimo kero terpėse laikinis ir erdvinis charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.07.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimonda Piškinienė
   Disertacija: Anoftalminės akiduobės endoprotezavimas funkciniam ir kosmetiniam efektui optimizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Birutė Pitrėnaitė
   Disertacija: Ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumo didinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Saulius Pivoras
   Disertacija: Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida XVIII a. pab.-XX a. pirmoje pusėje (lyginamasis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Pivoras
   Disertacija: Įmonės aplinkos apsaugos veiksmingumo vertinimas ir gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Pivorienė
   Disertacija: Judėjimo negalią turinčių asmenų socialinė integracija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Odeta Pivorienė
   Disertacija: Paprastųjų pasikartojančių sekų intarpų (ISSR) identifikavimas ir charakterizavimas daugiametės svidrės genome
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Irena Pivoriūnaitė
   Disertacija: Sidabro elektrolizinis nusodinimas iš kalio diciano-argentato tirpalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Pivoriūnas
   Disertacija: Jauno nusikaltėlio recidyvisto asmenybės tyrinėjimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Augustas Pivoriūnas
   Disertacija: Įvairių signalinių kelių įtaka ląstelės ciklo inhibitoriaus p21 ekspresijai žmogaus leukeminių ląstelių diferenciacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danielius Pivoriūnas
   Disertacija: Technogeninės veiklos įtaka agroekosistemų bioproduktyvumui ir stabilumui vidurio Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Vytautas Povilas Pivoriūnas
   Disertacija: Vaizdų atpažinimo metodas, skirtas daugiakomponenčių medžiagų analizei pagal jų spektrus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Pivrikas
   Disertacija: Nestandartinių kalorimetrinės labirintų stimuliacijos metodų klinikinė reikšmė ir automatizuotos nistagmometrijos rezultatų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo otolaringologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Pivrikas
   Disertacija: Periferinių vestibulinių disfunkcijų diagnostika. Ekspertinės sistemos "Vertigo" panaudojimo galimybės ir perspektyva otorinolaringologijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo A.Kolomičenko otolaringologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Birutė Plačienė
   Disertacija: Uostų tarpusavio sąveikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Benjaminas Pladis
   Disertacija: Einamojo planavimo procesų automatizavimas melioracinės statybos AVS funkcionavimo sąlygomis (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Plakunova
   Disertacija: Lietuvių kalbos sonantų spektrinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Plančiūnienė
   Disertacija: Serino proteazių inhibitorių alpha1 -antitripsino ir alpha1 ir imunocheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Tomas Plankis
   Disertacija: Kompiuteriniai skaičiavimai kai kurioms sekoms ir polinomams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vita Plaškutė
   Disertacija: Įvairių struktūrų matematinių modelių taikymas periodiniams su pamaitinimu fermentacijos procesams optimizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Platūkis
   Disertacija: Chirurginių ligonių bendro sulfhidrilinių grupių, kraujo baltymų ir sulfhidrilinių grupių koeficiento kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Raimundas Platūkis
   Disertacija: Ciklogramų sudarymo automatizuotoms galvaninėms linijoms sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valentina Plaušinaitienė
   Disertacija: La1-xSrxMnO3 ir YBa2Cu3O7-x sluoksniai ir jų daugiasluoksnės sandaros: augimas iš metalų organinių junginių garų fazės, tyrimas ir pritaikymas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.06
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Deivis Plaušinaitis
   Disertacija: Pjezoelektrinių rezonatorių, kaip masės jutiklių, naudojimo ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Rolandas Plaušinaitis
   Disertacija: Tradiciniai ir kietos fazės mikroekstrakcijos metodai dujų chromatografinėje analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Sigitas Plaušinaitis
   Disertacija: Santykinė ankstesniojo būtojo laiko reikšmė XI a. vokiečių kalbos pluskvamperfekto, perfekto ir II infinitivo formose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Lina Plaušinaitytė
   Disertacija: Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Teresė Plaušinienė
   Disertacija: Kai kuriomis plaučių ligomis sergančių ligonių kvėpavimo ir kraujotakos sistemų klinikinis-fiziologinis tyrimas, sprendžiant jų operuotinumo klausimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vaclovas Plauska
   Disertacija: Galvijų trichofitijos (kerpančiosios dedervinės) tyrimas Lietuvos TSR ir kovos prieš šį susirgimą priemonių tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.21
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kristina Plauškaitė
   Disertacija: Aerozolio dalelių susidarymas bei augimas jūrinėje, pakrantės ir kontinentinėje aplinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Plečkaitis
   Disertacija: Scholastinė logika ir jos žlugimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Plečkaitis
   Disertacija: Filosofija Lietuvos mokyklose XVI-XVIII amžiais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Milda Plečkaitytė
   Disertacija: Nuosaikiai termofilinės bakterijos Meiothermus ruber šaperonų sistemos Hsp70 (DnaK) identifikavimas ir charakterizavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ieva Pleikienė
   Disertacija: Lietuvos mažoji grafika: meninės komunikacijos paštu formos (1960-1990)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Mečislav Plenkovskij
   Disertacija: Teorinis ir eksperimentinis ESM periferinės įrangos nuskaitymo šepetėlių dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vida Stanislava Plentaitė
   Disertacija: Mokinių kalbos turtinimo frazeologizmais V-VI kl. sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dainius Plepys
   Disertacija: Gaminio pelėdgalvio, Autograopha gamma, kvapo sąlygota nektaro paieška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Adelė Kristina Plesevičienė
   Disertacija: Pašarinių griežčių tręšimo tyrimai Lietuvos TSR Vakarų zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kazys Plesevičius
   Disertacija: Fosforitmilčių veikimas ir jų efektyvumo didinimo būdai kai kuriuose Lietuvos TSR dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aleksandras Pleskačiauskas
   Disertacija: Striarinės žievės neuronų receptyvinių laukų modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jurgis Pleskačiauskas
   Disertacija: Vyrų, gyvenančių nevaisingoje šeimoje, kai kurie sėklos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Albinas Plėšnys
   Disertacija: Informatyvumo principo metodologinė reikšmė mokslinio tyrimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Plėštys
   Disertacija: Integralinio skaitmeninio ryšio tinklo skaitmeninės srautų suderinimo sistemos sukūrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimondas Pliaukšta
   Disertacija: Rinogeninių galvos skausmų priežastys ir diagnostika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aista Plieskienė
   Disertacija: Lietuvos rajonų gyventojų sveikatos pokyčių per dešimtmetį vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.01
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kęstutis Plieskis
   Disertacija: Oro pasiskirstymo tyrimas bulvių-šakniavaisių sandėlių aktyviosios ventiliacijos kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Mindaugas Plieskis
   Disertacija: Pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas ir gyventojų pasitenkinimas paslaugomis šeimos medicinos plėtros kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.23
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aleksandras Ernestas Plikusas
   Disertacija: Stacionaraus Gauso proceso netiesinių transformacijų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Plikynas
   Disertacija: Finansinio kapitalo rinkų netiesinės dinamikos, naudojant dirbtinio intelekto metodus, analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Plioplys
   Disertacija: Aukšto apsisukimų dažnumo vibrovarikliai su ašinių ir sukamųjų virpesių sužadintojais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgita Plisienė
   Disertacija: Nauji prieširdžių virpėjimo klinikiniai bei eksperimentiniai diagnostikos ir gydymo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Acheno Reino-Vestfalijos technikos aukštoji mokykla

 • daktaras Janina Pliugžmienė
   Disertacija: Latentinės dekompensacijos nustatymas ligoniams, sergantiems išemine širdies liga (introkardinės monometrijos duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Elvyra Pliupelytė
   Disertacija: Augalams prieinamo fosforo ir kalio kiekio įvairiuose Lietuvos dirvožemiuose tinkamiausio metodo parinkimas ir jo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfas Pliūra
   Disertacija: Drebulės (Populus tremula L.) populiacijų genetinės - biologinės ypatybės, hibridizacija ir selekcijos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Virginija Pliūraitė
   Disertacija: Lietuvos upių makrozoobentoso kaitos dėsningumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.07
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aida Pliuškevičienė
   Disertacija: Pjūvio šalinimu grindžiamos išvedimų aksiominėse teorijose su lygybe specializacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • habilituotas daktaras Regimantas Ričardas Pliuškevičius
   Disertacija: Konstruktyvinės logikos normalinėms formulėms sekvenciniai variantai be struktūrinių įrodymo taisyklių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-to Leningrado skyrius

 • habilituotas daktaras Regimantas Ričardas Pliuškevičius
   Disertacija: Prisotinimo metodas tiesinei laiko logikai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Teresė Irena Pliuškienė
   Disertacija: Anatominiai fiziologiniai ypatumai sėdint darbo kėdės profilio ergonominis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: S. Kirovo karo medicinos akademija

 • daktaras Birutė Pliuskuvienė
   Disertacija: Adaptyvūs duomenų modeliai projektavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.18
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Jurgis Algirdas Pliuškys
   Disertacija: Serotonino apykaitos kitimai infekcinio-alerginio proceso metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Algirdas Pliuškys
   Disertacija: Trombocitų funkcinis rezistentiškumas, kraujo serotonino ir histamino išlaisvinimas hemostazės proceso metu, sergant išemine širdies liga ir latentiniu reumatu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.04.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vladislovas Pliuškys
   Disertacija: Mažo modulio krumpliaračių frezavimo staklių su kardanine pavara dirbančių ridenimo būdu, eksperimentiniai tyrimai ir dalinimo grandinės dinaminio tikslumo skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Eksperimentinis metalo pjovimo staklių mokslo tyrimo institutas

 • daktaras Kostas Plukas
   Disertacija: Mikroprogramų minimizavimo metodas ir jo taikymas sprendžiant kai kuriuos ESM struktūros optimizavimo uždavinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Plukienė
   Disertacija: Tiesinių pseudobulinių lygčių ir nelygybių sprendimo metodas ir jo taikymas sprendžiant bivalentinio programavimo uždavinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Rita Plukienė
   Disertacija: Transuraninių elementų izotopinės sudėties evoliucija energetiniuose ir transmutuojančiuose reaktoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Artūras Plukis
   Disertacija: 127 I ir 129 I Mesbauerio izometrinių poslinkių kalibravimas pagal 125 I skilimo tikimybės pokyčius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Rimantas Plungė
   Disertacija: Vaiko ir paauglio privatus interjeras kaip socializacijos ir ugdymosi aplinka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vytautas Kazys Plungė
   Disertacija: Gyvulininkystės produktų gamybos ekonominės analizės sistemų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Plytnikas
   Disertacija: Stipraus elektrinio lauko efektai siauratarpiuose puslaidininkiuose, legiruotuose giliomis priemaišomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Pobrein
   Disertacija: Protiškai atsilikusių 5-6 klasių mokinių intereso grožinės literatūros skaitymui ugdymas (panaudojant dramatizaciją ir raiškujį skaitymą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rasa Pocevičienė
   Disertacija: Mokėjimo spręsti problemos reikšmė, ugdant pradinių klasių mokinių atsakingumą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Alma Pocienė
   Disertacija: Pagrindinių vandenų balanso elementų formavimosi sausimamose kalvotose Lietuvos TSR žemėse tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Česlova Pocienė
   Disertacija: Lietuvos vyraujančių dirvožemių tipų dumbliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Justina Sabina Pocienė
   Disertacija: Progresyvių Lietuvos pedagogų kova už visuomeninio ikimokyklinio auklėjimo išvystymą buržuazijos valdymo metais (1919-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Rita Pocienė
   Disertacija: Cheminių siūlų įražos atvirkštinės relaksacijos analizė ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.18
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Počiulpaitė
   Disertacija: Kūrybinis procesas ir meistro asmenybė vaizduojamajame lietuvių liaudies mene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Antanas Pociūnas
   Disertacija: Mechaninio nuvandeninimo įtaka mažai susiskaidžiusių durpių džiovinimo procesui lauko slygose Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Adomas Pocius
   Disertacija: Dirvožemio drėgmės režimo ypatumai ir sausinimo būdų įtaka jam Lietuvos kalvotame reljefe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alvydas Pocius
   Disertacija: Flavininių fermentų katalizuojami oksidaciniai-redukciniai imobilizuotų substratų virsmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Antanas Česlovas Pocius
   Disertacija: Oru aušinamo traktorinio variklio ketinių alkūninių velenų darbo patikimumo ir ilgaamžiškumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Pocius
   Disertacija: Darbų saugos pagerinimas remonto įmonėse, atliekant mašinų ir jų sudėtinių dalių dažymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Arūnas Pocius
   Disertacija: Kompleksinė statistinė gimstamumo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Arvydas Pocius
   Disertacija: Asmenų, padariusių nužudymus, gyvenimo retrospektyva (kriminologinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Jonas Pocius
   Disertacija: Puslaidininkiniais lazeriais kaupinamo Yb:KGW femtosekundinio lazerio veikos dinamika ir spinduliuotės parametrų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Pocius
   Disertacija: Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953 m. kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Ričardas Visvaldas Pocius
   Disertacija: Plačiajuosčių oscilografinių įrenginių charakteristikų ir jų įėjimo signalų identifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.18
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Skirmantas Pocius
   Disertacija: Drėgmės ir nitratų dinamika sausinamame dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Vytautas Pocius
   Disertacija: Alfa radiozotopų tyrimai debesų elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.09.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zigmantas Pocius
   Disertacija: Žemais dažniais vykstančių kampinio greičio svyravimų stabilizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zigmantas Eugenijus Pocius
   Disertacija: Cinko oksido elektrofotografinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Marytė Pociūtė
   Disertacija: Asmeninės studentų adaptacijos problemos ir jų sprendimas akademinės grupės kuratoriaus darbe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dainora Pociūtė
   Disertacija: XVI-XVII a. protestantų bažnytinės giesmės (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Prūsų Lietuva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Joana Danguolė Pociūtė
   Disertacija: Gyvulių supirkimo organizavimo tobulinimas Lietuvos TSR mėsos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Bernardeta Pociūtė
   Disertacija: 2-chloralkilsulfidų, turinčių karboksilines grupes, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alius Pockevičius
   Disertacija: Galvijų tuberkuliozės paplitimas, diagnozavimas ir imunopatologinio atsako ypatumai Lietuvos galvijų bandose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Daiva Pockevičiūtė
   Disertacija: Inversinio elektroanalizinio pėdsakinių metalų nustatymo gamtinių vandenų sistemų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Silva Pocytė
   Disertacija: Mažosios Lietuvos lietuvių tautinis identitetas ir kultūrinė raiška 1871-1914 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Romanas Podagelis
   Disertacija: Išorės poveikių įtakos iš anksto įtemptų lenkiamų iš paprasto ir polimercementinio betono elementų mechaninėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Igoris Podagėlis
   Disertacija: Asfaltbetonio mišinių optimizavimas įvertinant kelių dangos ilgaamžiškumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Odesos inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Donatas Podėnas
   Disertacija: Aukšto koherentiškumo subpikosekundinių šviesos impulsų parametrinė generacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigitas Podėnas
   Disertacija: Šeimos Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Trichoceridae ir Ptychopfteridae Lietuvoje: ekologofaunistinė apžvalga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Neušatelio universitetas, Šveicarija

 • daktaras Virginija Podėnienė
   Disertacija: Lietuvos ilgakojų uodų (diptera, Tipulomorfa), paskutinės lervinės stradijos morfologija ir ekologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Poderienė
   Disertacija: Mokymo aplinkos įtaka mokinių adaptacijai penktoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Poderys
   Disertacija: Elektrostimuliacijos ir pasyvaus pėdų judinimo poveikis bėgikų blauzdos raumenų darbingumui ir funkcinei būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA eksperimentinės medicinos MTI

 • habilituotas daktaras Jonas Poderys
   Disertacija: Širdies ir kraujagyslių sistemos greitosios ir lėtosios adaptacijos savybės atliekant fizinius pratimus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.01.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kristina Poderytė
   Disertacija: Ilgalaikės adaptacijos fiziniams krūviams įtaka širdies ir kraujagyslių sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.08.31
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aurelija Podlipskytė
   Disertacija: Daugiadimensinių duomenų vizualizacija ir jos taikymas biomedicininių duomenų analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.09
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irina Podolskaja
   Disertacija: Vienafrazio teksto pragmatinės funkcijos prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Valentinas Podviezko
   Disertacija: Tikimybinio prognozavimo modelių komplekso sukūrimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Valstybinio mokslo ir technikos komiteto ir SSRS mokslų akademijos sąjunginis sisteminių tyrimų institutas

 • daktaras Jadvyga Kristina Podžeckienė
   Disertacija: Kultūrinių ganyklų ekonominis efektyvumas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Grigorijus Pogorelis
   Disertacija: Plačiajuosčių signalo šaltinių centrimetrinio diapazono svyruojančio dažnio matavimo generatoriams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valentinas Pokormliakas
   Disertacija: Ekonominė analizė socialistinio valdymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Vladislav Pokrovskij
   Disertacija: Techninio ir organizacinio AVS aprūpinimo tobulinimas mažo pajėgumo skaičiavimo techninėje bazėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kijevo D. Korotčenko liaudies ūkio institutas

 • daktaras Olegas Poliakovas
   Disertacija: Palyginamoji - istorinė (indoeuropiečių) kalbotyra 19 a. galo ir 20 a. pradžios Rusijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS MA kalbotyros institutas

 • daktaras Olegas Poliakovas
   Disertacija: Baltų - slavų kalbų vienybės problema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Heidelbergo Ruprechto Karlo universitetas (Vokietija)

 • daktaras Lidija Poloudina
   Disertacija: Piperidino sąveikos su alfa- pakeistais akrilnitrilais kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Polukordienė
   Disertacija: Mikčiojančių asmenybių santykių sistemos tyrimas ir jos dinamika psichoterapijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Leonid Polyakov
   Disertacija: Didelio meistriškumo imtynininkų ugdymo veiksniai ir treniruočių planavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Marija Inesa Poniškaitienė
   Disertacija: Sergančių aterosklerozinės kilmės išemine liga koronarinės kraujotakos tyrimas albuminu-J131
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Violeta Popendikytė
   Disertacija: Karvės pieno liaukos transkribuojamos dalies genomo tyrimas analizuojant poli(A')-RNK heterogeniškume
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos bendrosios genetikos institutas

 • daktaras Aliona Popova
   Disertacija: Elitinės žiniasklaidos pasaulėvaizdžio ir kortežinės sąveikos diskursas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Popovas
   Disertacija: Laikymo būdo įtaka įvairaus genotipo bulių mėsos kokybei ir produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.16
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vladimiras Popovas
   Disertacija: Skirtingų rūšių monolitinio betono (sunkaus ir keramzitbetonio) sienų vertikaliųjų sandūrų su asbestocementiniais atskirėjais laikomoji galia šlyčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Narūnas Porvaneckas
   Disertacija: Žąstikaulio lūžimų ir jų pasekmių gydymas Kalnberzio aparatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Narūnas Porvaneckas
   Disertacija: Displastiško klubo sąnario endoprotezavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Remigijus Pošiūnas
   Disertacija: 2-substituotų benz[g]indolinų ir 3-substituotų 1,2,3,4-tetrahidrobenzo[h]chinolinų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albertas Jonas Poska
   Disertacija: Naujų konstrukcijų tiesiasrovių ir žiedinių vožtuvų tyrimas, konstravimas ir skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Juozas Poška
   Disertacija: Elektromagnetinių procesų dažnumo keitikliuose, skirtuose asinchroninių variklių valdymui, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Juozas Poška
   Disertacija: Specialiosios automatinės sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.05.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Poška
   Disertacija: Katalikiškasis klerikalinis antikomunizmas buržuazinėje Lietuvoje (filosofinė - etinė problematika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.05
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos filosofijos ir teisės institutas

 • daktaras Deividas Poška
   Disertacija: Asmens teisė į teisminę gynybą ir jos įgyvendinimo probleminiai aspektai Lietuvos administraciniuose teismuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Ona Poškaitė
   Disertacija: Rentabilumo analizės tobulinimo klausimai (Lietuvos staklių pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Poškaitė
   Disertacija: Individo estetinės būties problema klasikiniame konfucianizme ir daoizme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir socialogijos institutas

 • daktaras Vytautas Poškaitis
   Disertacija: Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemų sinergija fizinių krūvių metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Poškas
   Disertacija: Aerodinamikos ir šilumos mainų procesų sąveika skersai aptekamų vamzdžių pluoštuose, kai Re yra dideli
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Poškas
   Disertacija: Šilumos mainų ir turbulentinio pernešimo dėsningumai dujomis aušinamuose kanaluose, kai veikia termogravitacijos arba išcentrinės jėgos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Robertas Poškas
   Disertacija: Šilumos mainai plokščiame kanale turbulencinės mišrios konvekcijos atveju priešingos krypties tėkmėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Poškevičius
   Disertacija: Akmenuotų priesmėlio dirvų specialaus paruošimo kombaininiam bulvių kasimui technologinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: SSRS nejuodžemio zonos centrinis žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Audronė Poškienė
   Disertacija: Universiteto organizacijos kultūra - kompleksinis aukštojo mokslo edukacinis veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Justina Poškienė
   Disertacija: Trakų pilių ir miesto viduramžių keramika (XIV a. -XVI a. I pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Poškienė
   Disertacija: Ciklohekseninių ir cikloheksaninių karbonilinių junginių savybių ir palyginamojo reaktingumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vanda Poškienė
   Disertacija: Tarpinių kultūrų (ražieninių) auginimas Lietuvos TSR vidutinio sunkumo dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Andrius Poškus
   Disertacija: Relaksatorių klasterių įtaka netvarkiųjų aplinkų dielektrinei relaksacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Bolius Poškus
   Disertacija: Savikainos mažinimo rezervai kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bolius Poškus
   Disertacija: Ekonominių ūkininkavimo sąlygų išlyginimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.03.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos nejuodžemio zonos ekonomikos mokslinio tyrimo institutas

 • daktaras Eligijus Poškus
   Disertacija: Vieno etapo chirurginio storosios žarnos kairės pusės vėžio sukelto nepraeinamumo gydymo optimizavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasys Poškus
   Disertacija: Informacinio aprūpinimo klausimai automatizuotų valdymo sistemų funkcionavimo liaudies ūkyje sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Poškus
   Disertacija: Hemorojaus gydymo metodų palyginamasis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidas Poškus
   Disertacija: Antikos atgaivinimo problema Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės renesanso mene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Virginija Poškutė
   Disertacija: Pensijų sistemos ir jų reformavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Grigorijus Potašenko
   Disertacija: Sentikių bažnyčia Lietuvoje XVII-XIX a. pradžioje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sniegina Poteliūnienė
   Disertacija: Studenčių, būsimųjų mokytojų, fizinės saviugdos edukacinis skatinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Inesa Povilaitienė
   Disertacija: Geležinkelio vėžės geometrinių parametrų įtaka bėgių ilgaamžiškumui kreivėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.02
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arvydas Povilaitis
   Disertacija: Paviršinio nuotėkio charakteristikų skaičiavimas dirvožemio erozijos prognozėms sudaryti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Gintautas Antanas Povilaitis
   Disertacija: Balsių redukcija dabartinės vokiečių kalbos silpnosiose formose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Jurgis Povilaitis
   Disertacija: Pašarinių runkelių pasodų ir sėklojų maitinimo plotas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.01.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Stanislovas Povilaitis
   Disertacija: Kalbinė audiometrija lietuvių kalba ir jos klinikinis pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo prof. A. Kolomiječenko otolaringologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Robertas Povilaitis
   Disertacija: Mokinių dalyvavimo patyčiose ir psichosocialinio funkcionavimo sąsajos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Povilaitis
   Disertacija: Kaimo kultūros raida brandaus socializmo sąlygomis (Lietuvos TSR medžiagos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Kijevo T. Ševčenkos valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Povilaitis
   Disertacija: Elektromagnetinių komutacinių mechanizmų dinamikos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaidas Povilaitis
   Disertacija: Sėjamosios judros ir miežių sėklų derinių sėjos ekologinėje žemdirbystėje techninių priemonių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Zigmas Povilaitis
   Disertacija: Darbo našumo didinimas pieno fermose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 • daktaras Vitalija Povilaitytė
   Disertacija: Krūminės perilės (Perilla frutescens (L.) Britton), darželinės žiomenės (Dracocephalum moldavica L.) ir tauriojo bobramunio (Anthemis nobilis L.) biologiškai aktyvūs junginiai ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramūnas Povilanskas
   Disertacija: Kuršių Nerijos marių kranto zonos morfodinamikos bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.22
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Irmantas Povilauskas
   Disertacija: Lietuvos baltųjų veislės kiaulių genealoginė struktūra, išsivystymas, produktyvumas ir genofondo išsaugojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.22
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas ir Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Irena Povilauskienė
   Disertacija: Miestų gyventojų aprūpinimas pieno produktais ir jo gerinimas (Vilniaus m. pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Povilėnaitė
   Disertacija: Reumatoidiniu artritu sergančiųjų antrinės amiloidozės dažnis, histopatologinė diagnostika ir gydymo įtaka jos išsivystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Poviliauskas
   Disertacija: Sparčių analoginių - skaitmeninių keitiklių komparatorių grandyno dinamikos tyrimas ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rima Povilionienė
   Disertacija: Matematiniai garsinių struktūrų aspektai XX a. II p. muzikos kompozicijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Algis Benjaminas Povilionis
   Disertacija: Vibracinio pozicionavimo dinamika automatiniame surinkime ir surinkimo mechanizmų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Girėnas Povilionis
   Disertacija: Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Poviliūnas
   Disertacija: Lietuvos žemės ūkio elektrifikavimas ir jo vaidmuo vystant kolūkinę gamybą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Poviliūnas
   Disertacija: Pagrindinių fondų naudojimo efektyvumo didinimo ekonominės problemos šalies intensyviosios gyvulininkystės zonoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Arūnas Poviliūnas
   Disertacija: Istorijos idėja filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrius Poviliūnas
   Disertacija: Nestacionarių srautų klampių skysčių debito matavimas ultragarsiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Algirdas Poviliūnas
   Disertacija: Kai kurių konstruktyvinių ir technologinių faktorių įtakos kompresoriaus patikimumui ir ilgaamžiškumui tyrimas pagreitintų bandymų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonardas Poviliūnas
   Disertacija: Onkologinių ligonių arterinio kraujo oksigenacijos, seruminės cholinesterazės dinamikos ir kai kurių kitų operacinės rizikos faktorių įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslų tyrimų institutas

 • daktaras Birutė Poviliūnienė
   Disertacija: Cukrinių runkelių gamybos ekonominis efektyvumas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Natalija Pozdniakovaitė
   Disertacija: Žmogaus baltymo p 14.5 ir jo geno strutūra bei funkcija normaliose ir onkoproliferuojančiose ląstelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.16
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Juras Požela
   Disertacija: Kai kurių puslaidininkių savybės stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.12.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: TSRS MA Fizikos technikos institutas

 • habilituotas daktaras Juras Požela
   Disertacija: Krūvininkų kaitimo puslaidininkiuose tyrimai ir jo taikymas radioelektroni koje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1964.01.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA A. Jofės fizikos technikos institutas

 • daktaras Karolis Požela
   Disertacija: SAD magnetoplazminiai reiškiniai puslaidininkiuose, patalpintuose bangolaidinėse struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ignas Požėla
   Disertacija: Molekulių ir jų sąveikų kvantinis medžiaginis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Maja Požėlaitė
   Disertacija: Viniaus baroko nacionaliniai bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: MA Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Aušra Požėlienė
   Disertacija: Smulkiasėklių kultūrų atskyrimo proceso tyrimas kamerinio separatoriaus elektriniame lauke
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Aušra Požėlienė
   Disertacija: Sėklos ruošimas panaudojant stiprius elektroninius laukus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Arūnas Požėra
   Disertacija: Akustinių laukų atkūrimo ir jo rezultatų tikslumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romualdas Požėra
   Disertacija: Beplyšinio būvio lydinių Cd HG Te ir Bi Sb laidumo tyrimas AD elektromagnetinėmis magnetoplazminėmis bangomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Friedhelm Pracht
   Disertacija: Specialiųjų šviestuvų sistemų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algimantas Petras Pradzevičius
   Disertacija: Kai kurie skaičiavimo centro jungiamojo į tinklą funkcionavimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado mechanikos institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Pragarauskas
   Disertacija: Apie trūkiųjų atsitiktinių procesų optimaliojo valdymo teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Pragarauskas
   Disertacija: Stochastinių integralinių lygčių sprendinių optimaliojo valdymo teorijos klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.02.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Prakapas
   Disertacija: Lietuvos TSR avalynės pramonės darbuotojų materialinis skatinimas ir jo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romas Prakapas
   Disertacija: Rizikos grupės vaikų elgesio koregavimas taikant mokyklinį monitoringą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Audronė Prakurotienė
   Disertacija: Kūrybingumo ugdymas lietuvių liaudies menų pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Sandra Pralgauskaitė
   Disertacija: Optinis ir elektrinis vienmodžių ir daugiamodžių InGaAsP/InP lazerinių diodų su daugelio kvantinių duobių dariniais triukšmas žemų dažnių srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rima Pranaitienė
   Disertacija: Inhibitorių poveikis laikomų bulvių gumbų ir jų produktų kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Eugenijus Pranaitis
   Disertacija: Gruntų, sustiprintų kalkėmis atsparumo šalčiui kelio dangų Pabaltyje, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Valstybinis sąjunginis kelių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kęstutis Pranaitis
   Disertacija: Lengvų dirvų dirbimo javams tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Pranciškus Pranaitis
   Disertacija: Žirnių gumbelinių bakterijų vietinių štamų kai kurios fiziologinės - ekologinės savybės ir jų efektyvumas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Regimantas Pranaitis
   Disertacija: Fotoindukuoto krūvininko pernešimo puslaidininkėse ir dielektrinėse struktūrose ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Pranaitytė
   Disertacija: Vandenyje tirpūs polimerai kapiliarinėje elektroforezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genė Pranauskienė
   Disertacija: Tarpelementinės izoliacijos ant GaAS technologijos paruošimas AKS ir KAS supergreitų IS gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aistė Pranckevičienė
   Disertacija: Depresija sergančių asmenų savijauta ir subjektyvus gyvenimo vertinimas stacionarinio gydymo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.21
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Erinija Pranckevičienė
   Disertacija: Specifinių fenomenų atpažinimas žmogaus elektroencefalogramoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilija Pranckevičienė
   Disertacija: Pjautinės medienos išeigų tyrimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Gediminas Pranckevičius
   Disertacija: Labai atsparių ugniai oksidinių medžiagų terminio irimo eksperimentinis ir analitinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Pranckevičius
   Disertacija: Trapaus irimo teorija ir jos taikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Pranckevičius
   Disertacija: Naujagimių atramos - judėjimo aparato gimdymo traumos, jų profilaktika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Sigitas Pranckevičius
   Disertacija: Atramos - judėjimo aparato gimdymo traumų ir jų pasekmių ortopedinis gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Irena Pranckietienė
   Disertacija: Karbamido - amonio salietros tirpalo ir jo darinių su mikroelementais (boru, molibdenu) ir retardantu CCC įtaka žemės ūkio augalų derliui keturlaukėje sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.08.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Viktoras Pranckietis
   Disertacija: Braškių paankstinto derėjimo įtaka uogų derliui ir kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas

 • daktaras Gražina Ona Pranckietytė
   Disertacija: Jono Šliūpo filosofinė kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Salomėja Magdalena Pranckūnienė
   Disertacija: Sensorinio ir motorinio laukų santykis reguliuojančiose reakcijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Pranculis
   Disertacija: Pilvo ir dubens organų ligų diagnostika ir gydymas endovaskuliniais intervencinės radiologijos metodais: techninių ir klinikinių faktorių įtaka, efektyvumas ir komplikacijos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Birutė Pranevičienė
   Disertacija: Kvaziteismai administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės ir administracinių ginčų nagrinėjimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Genė Pranevičienė
   Disertacija: Dielektrinių plėvelių heterogeninės sintezės technologija silicio paviršiuje naudojant valdomą joninį švitinimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Pranevičienė
   Disertacija: Pirminės informacijos surinkimo ir perdavimo sistemų tyrimas radioelektroninės aparatūros masinėje gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Augustinas Pranevičius
   Disertacija: Papildomai sustiprintos elektrokardiogramos diagnostinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Augustinas Pranevičius
   Disertacija: Sergančiųjų išemine širdies liga elektrokardiografinės krevės mažos amplitudės elementų tyrimas papildomai sustiprintos Ekg metodu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1977.12.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Pranevičius
   Disertacija: Atsitiktinių procesų kirtimų pasiskirstymo dėsniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Pranevičius
   Disertacija: Skaičiavimo sistemų skaitmeninių ir imitacinių modelių automatizuotas sudarymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.02.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos elektronikos ir skaičiavimo technikos institutas

 • daktaras Liudas Pranevičius
   Disertacija: Deimanto branduolių susidarymo aktyvuotose anglies plėvelėse tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Pranevičius
   Disertacija: Kai kurie fizikiniai procesai, apsprendžiantys aukšto vakuumo dielektrines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA A. Joffės fizikos technikos i-tas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Pranevičius
   Disertacija: Mikroelektronikos medžiagų savybių valdymas joniniais pluošteliais ir jų panaudojimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.12.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos plieno ir lydinių institutas

 • daktaras Osvaldas Pranevičius
   Disertacija: Akustinės encefalografijos sukūrimo galimybės įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Jovita Pranevičiūtė
   Disertacija: Nacionalinės tapatybės formavimosi veiksniai NVS erdvėje: Baltarusijos ir Ukrainos atvejų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Praninskas
   Disertacija: Eksponentės su Očano topologijomis savybėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Pranskevičius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo Silūro ostrakodai, jų sistematika bei strafigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Pranas Pranulis
   Disertacija: Organizaciniai aprūpinimo metalais specializavimo pagrindai respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Pranas Pranulis
   Disertacija: Materialinių išteklių racionalaus naudojimo respublikos liaudies ūkio komplekse valdymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.02.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio in-tas

 • daktaras Jonas Prapiestis
   Disertacija: Baudžiamoji teisinė kova su aplaidumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Prapuolenis
   Disertacija: Rentgenoradiometrinio ekspres-metodo traktoriaus variklio techniniam stoviui neišardant nustatyti eksperimentinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Valdas Prasauskas
   Disertacija: Komplemento aktyvumas sąlygotas c-reakttyviojo baltymo (in vitro). Imunologinė neo-CRP ir kryoglobulinų vaidmens tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.03.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Freiburgo Alberto Liudviko universitetas

 • daktaras Audronė Prasauskienė
   Disertacija: Sveikos gyvensenos ugdymo vaikų darželiuose medicininiai, psichologiniai ir socialiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Praškevičius
   Disertacija: Medžiaga, nagrinėjanti perenteralinio maitinimo dinamiką, pilno organizmo aprūpinimo plastinėmis ir energetinėmis medžiagomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Latvijos MA eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Praškevičius
   Disertacija: Medžiagų apykaita širdies raumenyje esant jo eksperimentinei narkozei ir stimuliuojant atstatomuosius procesus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.01.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Latvijos MA Chemijos -biologijos skyrius

 • daktaras Gintaras Praškevičius
   Disertacija: Krekerių kokybės valdymas akustinės technikos pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos valstybinė maisto gamybos akademija

 • habilituotas daktaras Aldona Prašmantaitė
   Disertacija: Vilniaus universiteto vaidmuo populiarinant gamtos mokslų žinias (1803-1832)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Prašmantaitė
   Disertacija: Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Lina Prasmickaitė
   Disertacija: Fotocheminė nukleorūgščių internalizacija - naujas metodas genų terapijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.05
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Marija Gražina Prasmickienė
   Disertacija: p-/Di(2-chlorpropil)amino/fenilalkaninių rūgščių ir jų darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Praspaliauskienė
   Disertacija: Marginalinės visuomenės grupės Lietuvoje XVIII a. pabaigoje - XIX a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Inga Pravdinskienė
   Disertacija: Sportininkų aerobinio pajėgumo ypatumai priklausomai nuo ergometrijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • habilituotas daktaras Algimantas Prazauskas
   Disertacija: Nepalo ir Įndijos santykiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS MA Orientalistikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Prazauskas
   Disertacija: Etnosas, politika ir valstybė šiuolaikinėje Indijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.24
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Rusijos MA Orientalistikos institutas

 • daktaras Romualdas Tomas Preikša
   Disertacija: Nenusileidusios sėklidės: dažnumas gimus ir savaiminis bei indikuotas vaistais nusileidimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Danutė Preišegolavičienė
   Disertacija: Fotometrinis titano(IV) nustatymas kai kuriais organiniais reagentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Prekeris
   Disertacija: Grūdų valymas išcentriniu pneumatiniu būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vaclovas Prekevičius
   Disertacija: Dailės dirbinių ir suvenyrų gamybos vystymas Tarybų lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Olegas Prentkovskis
   Disertacija: Automobilio sąveika su kliūtimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronius Prėskienis
   Disertacija: Lietuvių marksistinės literatūros kritika 1917-1940 m.m. komunistinėje spaudoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Pretkelienė
   Disertacija: Užmiestinių keleivių pervežimų vystymo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kompleksinių transporto problemų institutas prie SSRS valstybinio plano komitto

 • daktaras Rūta Pribuišienė
   Disertacija: Laringologinių tyrimų reikšmė diagnozuojant refliukso ligos laringofaringinę formą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aleksandras Prichodko
   Disertacija: Perjungimo amorfiniuose puslaidininkiuose reiškinio, naudojant elektrines fluktuacijas, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jevgenija Prichodko
   Disertacija: Tarybinių moterų vertybinių - darbinių orientacijų formavimas pertvarkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino universitetas

 • daktaras Juozas Pričinauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR kolūkių ir kolūkiečių materialinio suinteresuotumo kėlimas visuomeninio ūkio vystymu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.04.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Judita Pričkaitienė
   Disertacija: Tankių autoklavinių medžiagų žemoje temperatūroje degto dolomito pagrindu technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintaras Pridotkas
   Disertacija: Nekooperatinio trijų asmenų lošimo sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos institutas

 • daktaras Jūratė Pridotkienė
   Disertacija: Eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos veiksnių vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimutė Prievelienė
   Disertacija: Kalcio antagonistų ir agonistų įtaka hipoksiniam miokardui (elektrofiziologiniain tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Ingrida Prigodina
   Disertacija: Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) epifitai ir jų bendrijos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.30
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Michailas Prikšaitis
   Disertacija: Civilinių pastatų surenkamųjų gelžbetoninių karkasų užmonolitintų mazgų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto betono ir gelžbetonio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tadeušas Prišmontas
   Disertacija: Žagarvyšnių ir kultūrinių lazdynų žaliųjų auginių įsišaknijimas, paveikus juos auksino fiziologiniais analogais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Remigijus Prochorskas
   Disertacija: Išeminės širdies ligos išsivystymo ir išeičių prognozavimo galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Marija Prokopčik
   Disertacija: Biblioteninkystės ir bibliografijos specialybės studentų automatizuotos informacijos paieškos mokymo turinys ir metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mykolas Pronckus
   Disertacija: Hibridinės liucernos auginimo galimybių tyrimas rūgščiuose, velėniniuose - jauriniuose vakarų Lietuvos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Proscevičius
   Disertacija: Mielių sacharomicetų mutantai su padidintu bakterinio transpozono Tn5 insercijų išpjovimo dažnumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Proškuvienė
   Disertacija: Tautinių mokyklų su pagilintu užsienio kalbos dėstymu mokymo krūvio poveikio moksleivių organizmui higieninis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sąjunginis vaikų ir paauglių higienos MTI

 • daktaras Igoris Prosyčevas
   Disertacija: Rodžio oksido tarpusavio sąveika su V ir VI grupių elementų oksidais ir fazinės diagramos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos N. Kurnakovo bendrosios ir neorganinės chemijos institutas

 • daktaras Aleksej Protopopov
   Disertacija: Viršgarsinio skraidymo aparato aerodinaminių charakteristikų tyrimas šoninio skrydžio metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: N. Žukovskio karo aviacijos inžinerinė akademija

 • daktaras Vaiva Pruidokienė
   Disertacija: Multifermentinių preparatų poveikis baltymų broilerių organizme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Kazimiera Danutė Prunskienė
   Disertacija: Konditerinių gaminių gamybos ir vartojimo poblemos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimiera Danutė Prunskienė
   Disertacija: Maisto ūkio struktūrinis-organizacinis tobulinimas: metodologija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA ekonomikos institutas

 • daktaras Janina Prūsaitė
   Disertacija: Lietuvos TSR Canidae šeimos žvėrys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.04.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Prūsaitis
   Disertacija: Ąžuolo žėlimas, jį įtakojantys veiksniai ir augimo ypatumai mišriuose jaunuolynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.29
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • habilituotas daktaras Valdas Pruskus
   Disertacija: Modernistinės tendencijos katalikybės socialinėje filosofijoje buržuazinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • habilituotas daktaras Valdas Pruskus
   Disertacija: Katalikų socialinė mintis Lietuvoje (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.03.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vygintas Bronius Pšibilskis
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant ir tobulinant miestų kultūros švietimo įstaigų darbą (1945-1958 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vygintas Bronius Pšibilskis
   Disertacija: Lietuvos TSR kultūros - švietimo įstaigų veikla komunistiškai auklėjant darbo žmones (1940-1970m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.04.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julius Ptašekas
   Disertacija: Dichlorpikolininės rūgšties įtakos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos endokrininiam aparatui morfologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: P. Lumumbos tautų draugystės universitetas

 • habilituotas daktaras Ruvinas Ptašekas
   Disertacija: Vaikų tuberkuliozinio meningito patologinė anatomija ir jo komplikacijų patogenezė gydant streptomicinu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.12.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Ruvinas Ptašekas
   Disertacija: Histocheminis nukleininių rūgščių ištyrimas reumato atveju
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.09.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Raminta Pučėtaitė
   Disertacija: Etinių problemų sprendimas: etikos vadybos priemonės ir darbo aplinkos humanizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Saulenė Pučiliauskaitė
   Disertacija: Neteorinis kalbos mąstymas Wittgensteino filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Aloyzas Pučinskas
   Disertacija: Galaktikos struktūros padrikojo žvaigždžių spiečiaus Gulbėje IC 4996 kryptimi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • daktaras Juozas Algimantas Pučinskas
   Disertacija: Temperatūriniai-elektriniai domenai germanyje ir silicije
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virgilijus Pugačiauskas
   Disertacija: Vilniaus departamentas 1812 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Margarita Pugina
   Disertacija: Kai kurių polimerų topografinės stabilizacijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audrius Pugžlys
   Disertacija: Pereinamieji netiesiniai optiniai vyksmai polimetininių dažų agregatuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Puida
   Disertacija: NO susidarymo slopinimas zonuojant dujų degimą X
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Mantas Puida
   Disertacija: Kompiuterinis struktūrinių inovacijų biojutikliuose modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.16
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Puidokas
   Disertacija: Industrinis mokymasis Baltijos jūros regiono įmonių vertės kūrimo grandinėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romanas Puiša
   Disertacija: Adaptyvieji stochastiniai algoritmai mechaninių sistemų elementams optimizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Elena Puišienė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savarankiško diferencijuoto fizinių pratimų atlikimo nepamokiniu metu efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Judita Puišo
   Disertacija: Nuosekliu jonų sluoksnių įgerties ir reakcijos metodu formuojamų švino sulfido plonųjų sluoksnių ant kristalinio silicio augimo kinetika ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audrius Pukalskas
   Disertacija: Antioksidantai iš stumbražolių (Hierochloe odorata), balzaminų skaistenių (Chrysanthemum balsamita) ir šantrų (Marrubium vulgare) ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saugirdas Pukalskas
   Disertacija: Etilo spirito įtaka dyzelinio variklio ekonomiškumui ir dūmuotumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.17
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdas Pukas
   Disertacija: Dvietapio stochastinio adaptyvaus apkrovų paskirstymo modelio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Pukelienė
   Disertacija: Birių ir skystų trąšų sudėtinių palyginamoji įtaka miežių augimui, jų derliui ir fosforo junginių susikaupimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Violeta Pukelienė
   Disertacija: Materialinio skatinimo tobulinimas - svarbus socialistinio lenktyniavimo efektyvumo didinimo veiksnys išvystytame socializme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Pukelis
   Disertacija: Vidurinių profesinių techninių mokyklų mokinių teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas nepamokinėje veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Pukelis
   Disertacija: Mokytojų rengimo idealinio modelio parametrai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.02.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Petras Pukelis
   Disertacija: Apie gelžbetoninių sijų išilginės armatūros ploto ir jos išankstinio įtempimo įtaką atsparumui, skersinėms jėgoms veikiant
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vincas Pukelis
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos tikrinamojo klausimo intonacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edita Pukelytė
   Disertacija: Amerikos mitas ir iniciacijos struktūrinis modelis S. Andersono novelistikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ina Pukelytė
   Disertacija: Naujųjų technologijų funkcijos XX amžiaus pabaigos teatro pastatymuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leipcigo universitetas

 • daktaras Kazimieras Pukėnas
   Disertacija: Galingus bipoliarinius tranzistorius charakterizuojančių parametrų matavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Evelina Pukenytė
   Disertacija: Veiksniai, sąlygojantys vaistų nuo tuberkuliozės sukeliamą kepenų pažeidimą, gydant ŽIV infekuotus ir neinfekuotus aktyvia tuberkulioae sergančius pacientus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Virginija Pukevičiūtė
   Disertacija: Mokinių ir studentų mokymosi mokytis kompetencijos raiška ir ugdymo strategijos užsienio kalbos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rūtilė Pukienė
   Disertacija: Pušynų augimo dinamika Užpelkių Tyrelio aukštapelkėje subatlančio laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Pukienė
   Disertacija: Lietuvių švietimo draugijos XX amžiaus pradžioje (1906-1915)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Pukinskaitė
   Disertacija: Turinčių mokymosi negalių ir protiškai atsilikusių vaikų intelekto struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Gediminas Pukinskas
   Disertacija: Gama-LnS kristalų magnetooptiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Pukštas
   Disertacija: Drenažo linijų ir jų gedimo vietų nustatymas akustiniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Andžej Pukšto
   Disertacija: Daugiatautė Vilniaus visuomenė 1915-1920 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universitetas

 • daktaras Povilas Vaidotas Pukys
   Disertacija: Kintamosios srovės autokompensatoriaus su ferodinaminiais kompensuojančiais ir magnetoelektriniais vykdomaisiais elementais dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijonas Vaidutis Pulkauninkas
   Disertacija: Tikrinančių testų interaktyvaus projektavimo mažos ESM bazėje metodų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ingrida Pumputienė
   Disertacija: Atopinės ir neatopinės vaikų astmos imunopatogenezės ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Alvydas Pumputis
   Disertacija: Vietinių tarybų vykdomųjų komitetų komisijų organizavimo ir veiklos teisiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Dalius Pumputis
   Disertacija: Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai, gauti naudojant papildomą informaciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: VGTU

 • daktaras Juozas Pumputis
   Disertacija: Pagalbinės mokyklos 5-6 klasių mokinių intereso matematikai ugdymas (mokant ilgio, svorio ir laiko matus)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologogijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vidmantas Pumputis
   Disertacija: Saugumo eismo sistemos "Eismo dalyvis - kelias (eismo aplinka)" elementų sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.18
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ina Pundienė
   Disertacija: SiO2 mikrodulkių įtaka mažacemenčių kaitrai atsparių betonų iš šamoto atliekų savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Asta Pundzienė
   Disertacija: Kaitos psichologinių veiksnių modeliavimas organizacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.06
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Birutė Pundzienė
   Disertacija: Vaikų ūminio poinfekcinio glomerulonefrito klinikinės eigos ypatumų ir prognozės tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aloyzas Pranciškus Pundzius
   Disertacija: Tuberkuliozės epidemiologijos poslinkiai Lietuvos TSR Plungės rajone 1951 - 1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Pundzius
   Disertacija: Pakartotinio kraujavimo iš skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų prognozavimas ir gydymo taktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Pundzius
   Disertacija: Kraujuojančių skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų eigos ir išiečių prognozavimas bei gydymo taktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jūratė Punienė
   Disertacija: Netiesinės signalų filtracijos realaus laiko algoritmai gauti mažiausių kvadratų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alvydas Punis
   Disertacija: Veiklos savaiminės-išorinės motyvacijos diagnostikos galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Stanislavas Bronislavas Puntežis
   Disertacija: Kristalinio ledo ir kai kurių kristalohidratų radiolizė žemoje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos fizikinės chemijos institutas

 • daktaras Jonas Gediminas Punys
   Disertacija: Apibendrintų binarinių įvaizdžių sudarymo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Punys
   Disertacija: Paviršinio nuotekio charakteristikų nustatymas drenažo skaičiavimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytenis Punys
   Disertacija: Medicininių vaizdų kokybės vertinimo ir informacinio pertekliškumo mažinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.08
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gražina Puočiauskienė
   Disertacija: Kauzalinės atribucijos socialinio-psichologinio konteksto abipusis ryšys su neregių readaptacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.06
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Regina Puodžiukaitienė
   Disertacija: Žinių sisteminimas kaip pedagoginis faktorius inžinieriaus ruošime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Puodžiukas
   Disertacija: Įvairių sideratų efektyvumas sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Virgaudas Puodžiukas
   Disertacija: Asfaltbetonio dangų būklės tyrimai ir stiprinimo poreikis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aras Puodžiukynas
   Disertacija: Elektrofiziologinių parametrų kitimas gydant atrioventrikulinio mazgo reciprokinę tachikardiją radiodažnine abliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Puodžiukynas
   Disertacija: Pievinių varpinių žolių tyrimai žemutiniame durpyne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Leonas Puodžiukynas
   Disertacija: Namų statybos kombinatų racionalus išvystymas ir išdėstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.04
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Linas Puodžiukynas
   Disertacija: Mechaninių įtempimų formavimas puslaidininkinėse struktūrose jonų implantacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimvydas Puodžiukynas
   Disertacija: Kietų pluoštinių nendrių plokščių technologiniai ir fiziniai - cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Milda Puodžiukynienė
   Disertacija: Polichloropreninių adhezyvų su dideliu užpildymo laipsniu tyrimas ir pritaikymas avalynės medžiagoms klijuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Benedikta Dalė Puodžiūnaitė
   Disertacija: Benzodioksano-1,4 beta-alkilamino etilo eteriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Benedikta Dalė Puodžiūnaitė
   Disertacija: Dihidro- ir tetrahidro- 1,5-benzdiazepin-2-onų ir jiems giminingų triciklių heterociklų darinių sintezės tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Algirdas Puodžiūnas
   Disertacija: Tyrimas ftalazolo - 1 karboninių rūgščių eilėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Puodžiūnas
   Disertacija: Vietinė liaudies deputatų tarybos Lietuvos TSR politinėje sistemoje l971-l980 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Elena Puodžiūnienė
   Disertacija: Kai kurių biocheminių ir imunologinių reakcijų reikšmė nustatant reumatinio proceso aktyvumą vaikams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Elena Puodžiūnienė
   Disertacija: Vaikų nereumatinių miokardo pakitimų klinika, diagnostika ir paplitimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.09.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genė Puodžiūnienė
   Disertacija: Proteolitinio fermento procelano minkštų vaistų formų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.10
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo medicinos akademija

 • daktaras Nomeda Puodžiūnienė
   Disertacija: Vibracinio poslinkio tyrimas ir jo taikymas automatiniam surinkimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Rytis Puodžius
   Disertacija: ESM blokų mašininio redagavimo ir gamybos paruošimo skaičiavimo procesų tyrimas ir sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Puodžius
   Disertacija: Elektrokardiografinė vaisiaus hipoksijos charakteristika eksperimente ir klinikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos sąjunginis akušerijos ir ginekologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Edita Puodžiuvienė
   Disertacija: Sunkių akių traumų ypatumai ir regos reabilitacijos įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rita Pupalienė
   Disertacija: Įvairaus intensyvumo žemdirbystės sistemų poveikis vasarinių miežių agrocenozei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Lina Pupeikienė
   Disertacija: Optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas profiliuotų mokyklų tvarkaraščių sudarymo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Pupeikis
   Disertacija: Tiesinių dinaminių sistemų parametrų įvertinimo rekurentinių metodų, apdorojančių diskretinius stebėjimus, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Pupienis
   Disertacija: Vandens dinamikos ypatumai Pietryčių Baltijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Pupinis
   Disertacija: Šieno džiovinimo technologija panaudojant bevandenio amoniako dujas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Nečernozemagromaš"

 • daktaras Teklė Pupinytė
   Disertacija: Glikogeno kiekis, šarminės fosfotazės ir peroksidazės aktyvumas limfoleukoze sergančių karvių migruojančiose uždegiminio eksudato ląstelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aldonas Juozapas Pupkis
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos priebalsių junginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Puplesienė
   Disertacija: Pagrindinių minuojančių drugių šeimų (Lepidoptera) kariotipinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Puplesis
   Disertacija: Pabaltijo ir Tolimųjų Rytų Nepticulidae (Lepidoptera)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA zoologijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Puplesis
   Disertacija: Nepticulidae sistema ir evoliucija su minuojančio gyvenimo būdo Lepidoptera būryje apžvalga
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.12.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos MA zoologijos institutas

 • daktaras Vladas Pupšys
   Disertacija: Privati lietuviška bendrojo lavinimo mokykla XX amž. pradžioje (1905-1918 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Purakevičius
   Disertacija: Gamybinių susivienijimų aprūpinimo materialiniais resursais valdymo organizavimo tobulinimas (Lietuvos TSR lengvosios pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Dainius Pūras
   Disertacija: Sunkus protinis atsilikimas miesto vaikų populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos psichiatrijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Romualdas Pūras
   Disertacija: Jonais švitinimo galio arsenido elementinė sudėtis ir emisinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alina Pūrienė
   Disertacija: Vietinė hipotermija atšaldytu deguonimi gydant lengvus ir vidutinio sunkumo parodontitus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos centrinis stomatologijos mokslo tyrimų i-tas

 • habilituotas daktaras Talivaldis Puritis
   Disertacija: Karštųjų elektronų ir skylių plazma puslaidininkiuose pramušimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.04.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Fizikos institutas ir Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Gintaras Puriuškis
   Disertacija: Sprendinių ypatybės ant mažesnės dimensijos sienos ir nestipriai elipsinės sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Česlovas Purlys
   Disertacija: Socialistinių įmonių vaidmuo naikinant skirtumus tarp fizinio ir protinio darbo darbuotojų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Romaldas Purlys
   Disertacija: A B junginių kristalinės gardelės dinamikos rentgenografinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audra Purlytė
   Disertacija: Ūkio informacinės infrastruktūros formavimo politika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.09.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Alfredas Purtokas
   Disertacija: Patofiziologiniai pakitimai organizme sergant hemoragine pankreonekroze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: TSRS krasnojarsko medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Alfredas Purtokas
   Disertacija: Hepatopankreatoduodeninės sistemos uždegiminio pobūdžio susirgimai Rytų Sibiro ir Tolimosios Šiaurės ekologinėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.10.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N. Pirogovo 2-asis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Svetlana Purtokienė
   Disertacija: Azoto suboxydo neinhaliacinis panaudojimas prie intraokulinių kraujo išsiliejimų ir eksudacijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Krasnojarsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Rimantas Purtulis
   Disertacija: Elektroninio spinduliavimo prietaisų aliuminavimo valdymo metodų tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo politechnikos institutas

 • daktaras Gediminas Eugenijus Purvaneckas
   Disertacija: Kai kurios 5-alkoksi- ir 5-aciloksibenzodioksanų -1,4 elektrofilinės substitucijos reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Purvaneckienė
   Disertacija: Tuberkuliozinių bronchadenitų gydymas antibakteriniais preparatais ir neobenzinoliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Purvaneckienė
   Disertacija: Studentų tiriamųjų mokėjimų formavimas puslaidininkių fizikos specializacijos mokymo laboratorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Martynas Purvinas
   Disertacija: Architektūrinės - landšaftinės analizės teoriniai - metodiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis miestų statybos mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Ojaras Purvinis
   Disertacija: Elipsinių uždavinių kraštiniai uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ksaveras Purvinskas
   Disertacija: Pagrindiniai pieno gamybos intensyvinimo keliai (Lietuvos tarybinių ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos SSSR mokslų akademijos ekonomikos in-tas

 • habilituotas daktaras Ksaveras Purvinskas
   Disertacija: Pieno gamybos intensyvinimo ekonominės problemos Lietuvos Respublikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.03.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos SSR MA ekonomikos institutas

 • daktaras Rasa Pušinaitė
   Disertacija: Išorinių elektros energijos gamybos kaštų integravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Puškorius
   Disertacija: Archeologinis odinisapavas Lietuvoje. Odinio apavo konservavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Puškorius
   Disertacija: Priešlėktuvinių raketinių padalinių efektyvumo įvertinimas pagal jų šaudymo rezultatus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.12
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Mokslo tyriamasis institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Puškorius
   Disertacija: Armijos puolamosios operacijos priešlėktuvinės gynybos sistemos sukūrimo ir pritaikymo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.12.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maršalo G. Žukovo oro erdvės apsaugos karo vadų akademija

 • daktaras Vladislovas Puškorius
   Disertacija: Pagrindinių gamybinių fondų panaudojimas Pabaltijo plastmasių perdirbimo įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Olegas Pustelnikovas
   Disertacija: Baltijos jūros baseino geologinė charakteristika ir dugno nuosėdų kaupimosi mechanizmas (suspensijų tyrimo duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Olegas Pustelnikovas
   Disertacija: Kuršių marių dugno nuosėdų geochemija (Geochemistry of sediments of the Curonian lagoon ( monografija))
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.07
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Gdansko universitetas

 • daktaras Ona Pusvaškytė
   Disertacija: Lapsukiai (Tortricidae) - sodų kenkėjai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Kazys Putelis
   Disertacija: Topografoanatominis ir eksperimentinis ortotopinis širdies transplantacijos pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Kazys Putelis
   Disertacija: Volfo-Parkinsono-Vaito sindromo chirurginis gydymas uždaroje širdyje, nenaudojant dirbtinės kraujotakos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nerija Putinaitė
   Disertacija: Teisingumo problema Immanuelio Kanto filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.01
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Vytautas Putna
   Disertacija: Cheminių siūlų lazerinio tekstūravimo menamo sukimo būdu proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donata Putnaitė
   Disertacija: Geležinkelio riedmenų automatinių sankabų stiprumo ir ilgaamžiškumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Putrimas
   Disertacija: Signalų momentinių verčių keturiuose kvadrantuose santykio matuokliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimundas Putrimas
   Disertacija: Geodezinių ir fotogrametrinių tinklų sudarymo ir apdorojimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaclovas Putvinskis
   Disertacija: Bulvių derliaus nuėmimo būdų agronominis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aleksas Algirdas Puzerauskas
   Disertacija: Amidofosfato rūgščių simetrinių diamidų, turinčių aminorūgščių ir peptidų fragmentus, sintezė ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rūta Puzienė
   Disertacija: Vertikaliųjų žemės plutos judesių įtakos niveliacijos tinklams vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gražina Pužienė
   Disertacija: Kvapniosios aniužės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Puzinaitė
   Disertacija: Kai kurių herbicidų efektyvumo padidinimas Lietuvos TSR Rytų zonos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Pranas Puzinauskas
   Disertacija: Žemės ūkio materialinis-techninis aprūpinimas ir pagrindiniai jo tobulinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Bronius Puzinavičius
   Disertacija: Miesto kapitalistinių elementų likvidavimas Tarybų Lietuvoje socializmo kūrimo metais (1940-1948 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Gytis Puzonas
   Disertacija: Plokščiųjų oksidinių puslaidininkių Bi SiO , Bi GeO , Bi TiO ir Pb Mo O dvifotoninė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktorija Pyragaitė
   Disertacija: Singuliarių šviesos pluoštų laisvaerdvis sklidimas ir jų sąveika netiesinėje terpėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Pyragas
   Disertacija: Judėjimo stabilumas reliatyvumo teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kazanės valstyb. u-tas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Pyragas
   Disertacija: Judėjimo stabilumo klausimai ir kokybinės analizės metodai reliatyvistinėje gravitacijos teorijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.04.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos MA fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Pyragas
   Disertacija: Nestacionarūs kinetiniai reiškiniai puslaidininkiuose neelastinės sklaidos ir pabėgimo atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Pyragas
   Disertacija: Determinuoto chaoso netiesinėse dinaminėse sistemose tyrimo ir valdymo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Liudmila Pyragas
   Disertacija: Netiesiniai efektai bendroje reliatyvumo teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos aviacijos i-tas

 • daktaras Viktoras Pyragas
   Disertacija: Adaptyvusis dinaminių sistemų valdymas panaudojant nestabiliuosius laisvės laipsnius grįžtamojo ryšio grandinėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Pranas Pyragas
   Disertacija: Zoninio elektrono kinetinių charakteristikų įtaka pagrindiniams branduolinio magnetinio rezonanso parametrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kazanės V. Uljanovo (Lenino) valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Pyragienė
   Disertacija: Kvantiniai taškai, antitaškai ir neautonominiai osciliatoriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Pyrantas
   Disertacija: Deformacinio sendinimo režimų įtaka geležies stiprėjimui apdirbant ją mechaniniu terminiu apdirbimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kotryna Pyrantienė
   Disertacija: X viruso infekcijos tyrimai Stolovyj-19 veislės sėklinių bulvių pasėliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“