BIOMEDICINOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

P

 • daktaras Vytautas Pabrinkis
   Disertacija: Skirtingų dirginimo būdų įtaka bulių spermos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ingrida Marija Pacauskienė
   Disertacija: Neurofilinių leukocitų oksidacinės funkcijos priklausomybė nuo stomatologijos ligų profilaktikai vartojamo natrio fluorido kiekio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Antanas Padaiga
   Disertacija: Lietuvos baltųjų veislės kiaulių embrioninis formavimasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Padaiga
   Disertacija: Stirnų reikšmė miškų ūkyje ir priemonių sistema miško atžėlimui nuo jų apsaugoti Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Estijos mokslų akademijos biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų taryba

 • habilituotas daktaras Vytautas Padaiga
   Disertacija: Elninių skaitlingumo valdymo Lietuvoje ekologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Žilvinas Padaiga
   Disertacija: Neinfekcinių ligų rizikos faktorių profilaktika 8-16 metų amžiaus Lietuvos moksleivių tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Suomijos kuopio universitetas

 • habilituotas daktaras Žilvinas Padaiga
   Disertacija: Vaikų I tipo cukrinio diabeto epidemiologija, klinikinė charakteristika, komplikacijos ir kontrolė Lietuvoje.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.06
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Bernardas Padegimas
   Disertacija: Organizmo angioreceptorių vaidmuo anafilaksinėje reakcijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bernardas Padegimas
   Disertacija: Eksperimentiniai duomenys apie anafilaksijos vystymosi mechanizmą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Julius Pagirys
   Disertacija: Galvijų diktiokauliozės epizootologija Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.09.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos MA biologijos institutas

 • habilituotas daktaras Julius Pagirys
   Disertacija: Galvijų diktikauliozės tyrimų duomenys ir kovos patyrimas su šia helmintoze Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.11.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kotryna Paičiuvienė
   Disertacija: Tromboembolinės komplikacijos ir kai kurie kraujo krešumo rodikliai sergant reumatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Pajauta Paipalienė
   Disertacija: Kompleksinio gingivito ir parodontito gydymo kliniko-imunologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.22
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Maskvos N. Semaško medicininės stomatologijos institutas

 • daktaras Albina Pajarskaitė
   Disertacija: Dirvos erozija ir eroduotų dirvožemių paplitimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.01
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: V.Dokučiajevo dirvožemio institutas

 • daktaras Birutė Pajarskienė
   Disertacija: Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinė būklė priklausomai nuo psichosocialinių darbo stresorių.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Romas Pakalnis
   Disertacija: Svarbesniųjų ežeringo kraštovaizdžio komponentų dinamikos ir ekologijos optimumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Pakarskytė
   Disertacija: Karvių arterinio ir veninio kraujo kai kurių komponentų dinamika laktacijos eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.05.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Valentina Pakeltytė
   Disertacija: Cukrinių runkelių sėjomainos įtaka nematodų kompleksams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Paketūrienė
   Disertacija: Optimalaus laiko raguočių dehelmintizacijai nuo fascioliozės nustatymas ir perspektyviausių fasciolocidų paieška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.01
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Žareta Palaikienė
   Disertacija: Dvigubo skenavimo reikšmė slankstelinių arterijų patologijos diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zina Palaikienė
   Disertacija: Paragripo ir respiracinio - sincitinio virusų serologinių poslinkių tyrimai netiesioginės imunofluorescencijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos sąjunginis gripo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Klemensas Palaima
   Disertacija: Polietileninių inspektų panaudojimo efektyvumas auginant pomidorų daigus Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Gražina Palaitytė
   Disertacija: Žirnių ir raudinųjų dobilų simiotinio azoto fiksavimas proklausomai nuo jo mitybos fosforu ir kaliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Nijolė Veronika Palavinskienė
   Disertacija: Triušių miokardo morfofunkciniai ir atstatomieji ypatumai amžiaus bėgyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos N.Pirogovo 2-asis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Vaidas Palinauskas
   Disertacija: Paukščių maliarinių parazitų (Plasmodium, Haemosporida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Anelė Palionienė
   Disertacija: Upinis bebras (Castor fiber L.), jo reaklimatizacija Lietuvos TSR ir ūkinio panaudojimo perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Nina Paliuščinskaja
   Disertacija: Fonokardiografinių rodiklių dinamika ligoniams, sergantiems reumokarditu be širdies ydos ir su mitralinio vožtuvo nesandarumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Nina Paliuščinskaja
   Disertacija: Įgytomis širdies ydomis sergančių ligonių vožtuvų protezavimo atokės rezultatai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audra Paltanavičienė
   Disertacija: Kadmio, benzo(a)pireno ir pireno kombinuoto poveikio Wistar žiurkių organizmui įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Kazys Paltanavičius
   Disertacija: Rentgenologinis stemplės - skrandžio perėjimo vietos nepakankamumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos rentgenologijos ir radiologijos MTI

 • daktaras Virgilijus Paltanavičius
   Disertacija: Trąšų mišinių naudojimo žieminių kviečių, vasarinių miežių ir rapsų tręšimui ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.02
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Žydrūnė Palubeckaitė
   Disertacija: Senųjų Lietuvos gyventojų biologinės būklės ir sveikatos rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolita Palubinskienė
   Disertacija: Poinfarktinis kairiojo skilvelio miokardo kolageno tinklo remodeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algimantas Pamerneckas
   Disertacija: Asmenų, patyrusių dauginius kūno sužalojimus, kojų ilgųjų kaulų lūžių operacinio gydymo efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aldona Panamariovienė
   Disertacija: Nepakeičiamų amino rūgščių dinamika kai kuriose ankštinėse ir varpinėse žolėse, naudojant jas žolės miltams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liudas Panava
   Disertacija: 14-16 m. paauglių širdies ir stambiųjų kraujagyslių dydis ir jo priklausomybė nuo somatinio vystymosi ypatumų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos vaikų ir paauglių fiziologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tadas Panavas
   Disertacija: Programuota ląstelių žūtis vienadienės lelijos (Hemerocallis hybrid) žiedlapiuose: molekuliniai ir ląsteliniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Masačiuseto universitetas, Amherst

 • daktaras Danutė Irena Panavienė
   Disertacija: Hormonų įtaka ir hipofizektomuotų žiurkių kepenų ir inkstų gliukozės-6-fosfatazės aktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Violeta Vladislava Panavienė
   Disertacija: Šiuolaikinių moksleivių hemodinamikos ypatumai ir širdies vystymosi varijantai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos vaikų ir paauglių fiziologijos MTI

 • habilituotas daktaras Dalia Pangonytė
   Disertacija: Įvairių širdies dalių morfometrinių rodiklių nustatymas ir jų funkcinis įvertinimas, kai yra isheminė (koronarinė) liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Dalia Pangonytė
   Disertacija: Chroninė isheminė širdies liga: ūminių būklių rizikos indikatoriai, jų morfologinė raiška ir sąsaja
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.10.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Viktoras Panomariovas
   Disertacija: Sraigių membranų kalcio kanalai: jų gebėjimas surišti ir praleisti dvivalenčius katijonus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos A. Bogomolco fiziologijos institutas

 • daktaras Vanda Paplauskienė
   Disertacija: Raudonųjų dobilų atsparumo fuzariozei tyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis augalų apsaugos MTI

 • daktaras Henrikas Parčiauskas
   Disertacija: Sveikų ir sergančių I ir II stadijos hipertonine liga ir širdies išemine liga širdies sinusinio ritmo diagnostikos ypatumai aktyvios ortostazės metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Regina Parnarauskienė
   Disertacija: Ligonių su traumine astenine būkle klinikinių rodiklių dinamika, gydant hidroksizinu (ataraksu) ir meprobamatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Regina Parnarauskienė
   Disertacija: Vaikų lengvos ir vidutinio sunkumo galvos smegenų traumos klinika ir dinamika (neurologiniai, elektrofiziologiniaiir psichopatologiniai duomenys).
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.04.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Izolda Pašakinskienė
   Disertacija: In vitro metodų panaudojimas svidrės x Eraičino hibridų fertilumui atstatyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Izolda Pašakinskienė
   Disertacija: Svidrių (Lolium L. ir eraičinų (Fectuca L.) genomų sintezė, rekonstrukcija ir analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ričardas Paškauskas
   Disertacija: Mikrobiologiniai azoto apytakos procesai Drūkšių ežere antropogeninio poveikio sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Paškauskas
   Disertacija: Fenogenetinis kurmių genties Talpa kintamumas atskiruose Palearktikos regionuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Heidelbergo Ruprechto Karlo universitetas

 • daktaras Dalia Paškevičienė
   Disertacija: Skaidulinių medžiagų sudėtis augalinės kilmės maisto produktuose, jų panaudojimas mityboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos medicinos MA mitybos institutas

 • daktaras Algimantas Paškevičius
   Disertacija: Mieliagrybių biologiniai savitumai funkcionuojant jiems ant įvairių substratų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Cezaris Česlovas Paškevičius
   Disertacija: Trumpalaikė dažninanti ir retinanti prieširdžių bei skilvelių elektrinė stimuliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aldona Stanislava Paškevičiūtė
   Disertacija: Pagrindinių Ukrainos upių žemupių monogenėjos (Dniepras, Pietinis Bugas, Dniestras, Dunojus)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kijevo T. Ševčenko valstybiniame universitete

 • daktaras Asta Dalia Paškonienė
   Disertacija: B grupės vitaminai šviežiame ir raugintame piene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marius Paškonis
   Disertacija: Portokavalinės hemitranspozicijos ir renoportinės jungties palyginimas ūminiame eksperimente
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Pastavkaitė
   Disertacija: Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinė sveikata ir sąsajos su socialiniais veiksniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.29
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vita Pašukonienė
   Disertacija: Žmonių limfocitų populiacijų kiekybiniai pokyčiai periferiniame kraujyje sergant išplitusiu inkstų vėžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: VU Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Patalauskaitė
   Disertacija: Lietuvos beržynų sintaksonomija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Jolanta Patamsytė
   Disertacija: Paprastosios avietės (Rubus idaeus L.) genetinės įvairovės tyrimai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilius Paukštė
   Disertacija: Liucerninių ganyklų įrengimas ir naudojimas velėniniame jauriniame Rytų Lietuvos kalvoto reljefo dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Algimantas Paulauskas
   Disertacija: Notocotylus genties trematodų baltymų ir kai kurių fermentinių sistemų elektroforetinis tyrimas ir jų populiacinė genetinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Novosibirsko žemės ūkio institutas

 • daktaras Džiugas Paulauskas
   Disertacija: Žmogaus rekombinantinio gama-interferono gryninimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biotechnologijos institutas "Fermentas"

 • daktaras Edmundas Paulauskas
   Disertacija: Lietuvos baltųjų veislės kiaulių kryžminimo efektyvumas su specializuotų mėsinių veislių kuiliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rūtenis Paulauskas
   Disertacija: Vaikų organizmo adaptacija fiziniams krūviams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekologijos institutas

 • daktaras Aurelija Paulauskienė
   Disertacija: Trąšų įtaka skirtingų veislių moliūgų vaisių cheminei sudėčiai ir perdirbimo produktų kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Elena Pranciška Paulauskienė
   Disertacija: Ėjimo ir bėgimo lokomotorikos vystymasis amžiaus aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Paulina Paulavičienė
   Disertacija: Katecholaminų kiekio kitimai ateroskleroze ir hipertonine liga sergančių kraujyje ir šlapime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Alma Paulavičiūtė
   Disertacija: Skirtingų temperatūrų įtaka ančių embriogenezei ir inkubaciniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vincas Paulikas
   Disertacija: Ligonių, sergančių išemine širdies liga, galvos smegenų kraujotakos būklė sanatoriniame atstatomojo gydymo etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • habilituotas daktaras Vygandas Kazimieras Paulikas
   Disertacija: Antihelmintikų tyrimas kiaulių strongiloidozei gydyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vygandas Kazimieras Paulikas
   Disertacija: Kiaulių ezofagostomozė (epizootologija, patogenezė, gydymas ir profilaktika)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kazimieras Leopoldas Pauliukas
   Disertacija: Lietuvos juodmargių galvijų ir jų mišrūnų su Holšteinų - fryzais pieno bei mėsos produkcijos palyginamasis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.11
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Baltarusijos gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Pauliukas
   Disertacija: Kontrapulsacijos intraaortinių balionų įtakos į hemodinamiką ir miokardo ishemijos dinamiką eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Pauliukas
   Disertacija: Techniniai ir taktiniai brachiocefalinių arterijų operacijų aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Pauliukėnas
   Disertacija: Elektrodo aplinkos impedanso įtaka registruojant širdies elektrogramą per stemplę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.30
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Alvydas Rimantas Pauliukevičius
   Disertacija: Makroangiografija neurochirurgijos klinikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: TSRS MA N. Burdenkos vardo neurochirurgijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Viktoras Vytautas Pauliukevičius
   Disertacija: Skirtingų transportavimo būdų ir kiaulių laikymo prieš skerdimą efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.22
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Marija Liucija Paunksnienė
   Disertacija: Galvijų didžiojo priešskrandžio pH, mikroorganizų aktyvumo ir kiekio tyrimas, pritaikant radiotelemetrinį metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lvovo zooveterinarijos institutas

 • habilituotas daktaras Alvydas Paunksnis
   Disertacija: Ultragarsiniai spektrometriniai kai kurių akių ligų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos Helmholco akių ligų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Alvydas Paunksnis
   Disertacija: Nauji akių patologijos ultragarsinės charakteristikos metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.10.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Aldona Eugenija Pauraitė
   Disertacija: Lietuvos galvijų veislių karvių ir atskiruose regionuose gaunamo pieno sudėtis bei savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.01.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Petronėlė Paurienė
   Disertacija: Augalinių erkių tyrimai Lietuvos soduose ir dekoratyviniuose želdiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valerijus Pauza
   Disertacija: Ankstyvas galvos smegenų kraujotakos sutrikimo išaiškinimas ir dispanserizacijos kriterijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos gydytojų tobulinimosi instituta

 • daktaras Dainius Haroldas Pauža
   Disertacija: Žinduolių intrakardinio nervinio aparato topografija ir jo vidinės sandaros ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Neringa Paužienė
   Disertacija: Intrakardinių nervų ultrastruktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Dainius Pavalkis
   Disertacija: Chirurginė ligonių su dvivamzdėmis ir kraštinėmis kolostomomis reabilitacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Jeronimas Pavalkis
   Disertacija: Sergančių kai kuriomis hepatobiliarinės sistemos ligomis kepenų funkcijos ir neurovegetacinio reaktyvumo kitimai gydant Druskininkų kurorte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alvydas Pavilonis
   Disertacija: Antimikrobinių chirurginių siūlų ir kraujagyslių protezų elektroforezinės impregnacijos penicilinais optimalaus rėžimo nustatymas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Ramūnas Pavilonis
   Disertacija: Thyrostoma compactum Sacc. biologiniai savitumai ir jų panaudojimas apribojant Lietuvos liepų pažeidimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Pažarauskienė
   Disertacija: Mineralinių trąšų ir laikymo sąlygų įtaka svogūnų cheminės sudėties kitimui ir išsilaikymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Albertas Pečiukėnas
   Disertacija: Karpių-dvivasarių įžuvinimo tankio įtaka jų augimui ir mėsos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.02.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos K. A. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Albertas Pečiukėnas
   Disertacija: Pabaltijo regiono gamtinių ir antropogeninių sąlygų įvertinimas žuvininkystės ūkio požiūriu kaip tvenkinių žuvininkystės intensifikavimo pagrindas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.11.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis tvenkinių žuvininkystės ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Marija Pečiukonienė
   Disertacija: Kai kurių Lietuvos gyventojų grupių aprūpinimas A ir E vitaminais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Pečiulaitienė
   Disertacija: Lietuvos pieninių galvijų pieno baltymų genetiniai tipai ir jų ryšys su produktyvumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.12
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Irena Liucija Pečiulienė
   Disertacija: Širdies ritmo sutrikimų gydymas elektroimpulsine terapija naudojant stemplinį elektrodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ona Pečiulienė
   Disertacija: Trakų ežerų zooplanktonas ir jo dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.05.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautė Pečiulienė
   Disertacija: Pergydomų dantų šaknų kanalų mikrofloros analizė ir prognozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dalė Pečiulytė
   Disertacija: Biologiniai mikromicetų, ardančių įvairios paskirties polivinilchloridines medžiagas, ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Rimantas Pečiūra
   Disertacija: 2-Aminotiazolin-2-ona-4 amino darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.09
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Lvovo valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Aistė Pečkytė
   Disertacija: Salyklinių miežių agrobiologinio potencialo bei derliaus kokybės priklausomumas nuo mineralinių ir lapų trąšų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Rimas Pedišius
   Disertacija: Azoto trąšų nuostoliai ir išsiskiriančių dujinių produktų sudėtis įvairių dirvožemių sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Eimantas Peičius
   Disertacija: Lietuvos gyventojų dalyvavimo galimybės priimant sveikatos priežiūros sprendimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.24
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Alfonsas Pekarskas
   Disertacija: Herbicidų ir jų derinių tyrimai morkų pasėliuose Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Pekarskas
   Disertacija: Mineralinių trąšų įtaka žieminių rapsų sėklų derliui ir jo kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.04
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Elzė Penkauskienė
   Disertacija: Kalninė arnika (Arnica montana L.), jos biologija ir sukultūrinimo bandymai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA V.Komarovo botanikos institutas

 • daktaras Daiva Pentiokinienė
   Disertacija: Antiaritminių vaistų poveikio širdies elektriniam aktyvumui tyrimas šimtataškės ir įprastinės EKG duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Aleksandras Perecas
   Disertacija: Chondromiksoidinė fibroma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Centrinis N. Priorovo traumatologijos ir ortopedijos MTI

 • daktaras Asta Pereckienė
   Disertacija: Helmintoovoskopinio MeMaster metodo modifikacijų ir MeMaster kamerų palyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.15
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Aidas Perminas
   Disertacija: Psichologinių elegsenos veiksnių ryšys su miokardo infarkto išsivystymu ir mirtimi tarp vidutinio amžiaus vyrų 25 metų stebėjimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Birutė Pernaravičiūtė
   Disertacija: Drūkščių ežero vandens temperatūros ir optinių rodiklių pokyčių įtaka stenoterminių šaltamėgių žuvų populiacijų funkcijonavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.07
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Pėtelis
   Disertacija: Reaklimatizuotų bei aklimatizuotų kanopinių žvėrių populiacijų formavimasis ir kokybė pietvakarių Lietuvos miškuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Robertas Peteraitis
   Disertacija: Vabzdžio antenų judesiai ir jų reikšmė chemorecepcijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Birutė Petkevičienė
   Disertacija: Veislių ir azoto normų įtaka cukrinių runkelių derliui ir jo kokybei Lietuvos velėniniame glėjiškame vidutinio sunkumo priemolio dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Janina Petkevičienė
   Disertacija: Hipercholesterinemija kaip išeminės širdies ligos rizikos faktorius ir galimybės reguliuoti cholesterino lygį atviroje populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Laimutė Petkevičienė
   Disertacija: Įvairių kultūrų kaitų efektyvumas plėveliniuose tunelio tipo šiltnamiuose Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Laisvutė Petkevičienė
   Disertacija: Pietryčių Baltijos vėlyvojo ledynmečio ir poledynmečio nuogulų geologija ir dugno geomorfologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo darbo higienos ir profesinių ligų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rima Teresė Petkevičienė
   Disertacija: Bronchinės astmos išsivystymą predisponuojantys faktoriai kauno miesto trijose tekstilės pramonės įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Petkevičius
   Disertacija: Svarbesnieji sorų agrotechnikos klausimai Lietuvos sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.05.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Petkevičius
   Disertacija: Žieminių javų auginimo pagrindai Lietuvos priemolių įvairiose sėjomainose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.01.08
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Robertas Petkevičius
   Disertacija: Aterosklerozės ir išeminės širdies ligos rizikos faktorių eksperimentinis profilaktinis tyrimas Kauno m. moksleivių tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Petkevičius
   Disertacija: Kiaulių organizmo imunologinis reaktyvumas esant askaridžių, eimerijų invazijai ir mišrių parazitozių gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.15
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Baltarusijos eksper. veter. MTI

 • habilituotas daktaras Saulius Petkevičius
   Disertacija: Anglivandenių poveikis kiaulių Oesophagostomum spp. ir Ascaris suum parazitų invazijai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.05
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Romualda Petkevičiūtė
   Disertacija: Kariologiniai kai kurių rūšių trematodų tyrimai (taksonominiai ir filogenetiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Petkūnienė
   Disertacija: IAR Baltyminių kompleksų vaidmuo augalo ląstelės tįstamojo augimo reguliacijos procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Gražina Marė Petkūnienė
   Disertacija: Osciliaciniai potencialai elektroretinogramoje. Jų kilmė, pagrindiniai ypatumai ir klinikinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Alfonsas Vytautas Petkus
   Disertacija: Krepšininkų regos, judėjimo ir vestibulinio analizatorių funkcinių rodiklių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.02.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Valstybinis P.Lesgafto kūno kultūros institutas

 • daktaras Rūta Petniūnaitė
   Disertacija: Histono H1 ir protoonkogeno c-myc vaidmuo pelių eritroleukeminių ląstelių diferenciacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Eglė Petraitienė
   Disertacija: Juodosios dėmėtligės (Alternaria spp.) paplitimas ir žalingumas rapsuose (Brassica napus var. oleifera) bei rapsiukuose (Brassica rapa var. oleifera) ir jos žalingumo mažinimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Sigita Petraitienė
   Disertacija: Streptococcus pneumoniae padermės vaikų, lankančių Vilniaus ikimokyklines ugdymo įstaigas, nosiaryklėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Petraitienė
   Disertacija: Pakaitinė hormonų terapija ir krūtų cistinė fibrozinė liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Kazys Petraitis
   Disertacija: Vandens paukščių dujų apykaitos termoreguliacijos sezoniniai pakitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo Valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Petraitis
   Disertacija: Ultragarsu kontroliuojamos transvaginalinės aspiracinės punkcinės biopsijos efektyvumas diagnozuojant kiaušidžių ir kitus ginekologinius navikus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadas Petraitis
   Disertacija: Elektrorentgenoskenografija inkstų navikų diferencinėje diagnostikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Petraitis
   Disertacija: Darbų organizavimas ir vasarinių javų sėjomainos laikas Vidurio Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vaclovas Petraitis
   Disertacija: Miežių agrotechnikos teorija ir praktika Vidurio Lietuvos priemoliuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.15
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Elena Petraitytė
   Disertacija: Raudonųjų dobilų ir motiejukų mišinio sėjos metų agrotechnikos tyrimai priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Nijolė Petraitytė
   Disertacija: Paprastojo kmyno (Carum carvi L.) Lietuvos populiacijos fenotipinė ir genetinė įvairovė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Regina Petraitytė
   Disertacija: Pirmos kartos mišrūnų, gautų sukryžminus Lietuvos žalasias karves su Santa-Gertrūdos buliais auginimas, vystymasis ir mėsinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.25
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A.Menderio gyvul.ir veterin. MTI

 • daktaras Andrius Petrašiūnas
   Disertacija: Taksonominė ir filogenetinė genties Trichocera Meigen, 1803 (Diptera, Trichoceridae) analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Petrašiūnas
   Disertacija: Rapsų išspaudų panaudojimas parševedėms šerti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.01
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulių neužkrečiamų ligų MTI

 • daktaras Mindaugas Petrašiūnas
   Disertacija: Mikroorganizmų atsparumas sieros ir gyvsidabrio junginiams, derinant ankštinių kultūrų inokuliavimą gumbelinėmis bakterijomis su beicavimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Adelė Petraškaitė
   Disertacija: Paauglių infekuotumas ir kai kurių prieštuberkuliozinės profilaktikos priemonių tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Pulmonologijos ir ftiziatrijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rasa Petraškienė
   Disertacija: Reprodukcinių savybių ir jas įtakojančių veiksnių analizė Lietuvoje veisiamų juodmargių galvijų populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Rūta Petrauskaitė
   Disertacija: Mirtingumo nuo plaučių vėžio pokyčių Lietuvoje ir kenksmingų veiksnių didelės rizikos populiacijoje įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.12
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksas Petrauskas
   Disertacija: Merkuzalio ir novurito diurezinis ir toksinis veikimas klinikos ir eksperimento duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksas Petrauskas
   Disertacija: Šiuolaikinių diuretikų palyginamasis klinikinis įvertinimas ir jų vartojimo optimizacijos būdai pulmokardialinio nepakankamumo atveju
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.09.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N. Pirogovo 2-sis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras DALIUS PETRAUSKAS
   Disertacija: Kauno universitetų studentų subjektyvios sveikatos, savijautos ir gyvensenos sąsajų vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.16
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Edmundas Petrauskas
   Disertacija: Mišrių, įvairaus tankumo pušies - eglės medynų našumo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.26
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos miškų ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Povilas Petrauskas
   Disertacija: Kviečių veislių kompleksinis atsparumas miltligėms ir rudligėms Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.03
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rimantas Petrauskas
   Disertacija: Sėjomainų su didėjančia javų plotu ir kintančia jų struktūra agronominis įvertinimas sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Sotoras Petrauskas
   Disertacija: Raudonųjų ankstyvųjų dobilų ir margažiedės hibridinės liucernos pjūčių laiko ir dažnumo tyrimai vidutinio sunkumo Lietuvos TSR dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Petrauskas
   Disertacija: Stimulo suvoiamo gylio kodavimas lokaliniame stereoanalizatoriuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA I.Pavlovo fiziologijos institutas

 • daktaras Aušra Petrauskienė
   Disertacija: Vaiko sveikatos psichosocialinių veiksnių ypatumai darželio - mokyklos kaitos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Birutė Petrauskienė
   Disertacija: Prieširdžių elektrinio aktyvumo kitimas ūmaus miokardo infarkto metu (diferencijuotai sustiprintos EKG duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Jadvyga Petrauskienė
   Disertacija: Dviejų Kauno m. tekstilės įmonių dirbančiųjų arterinio kraujospūdžio charakteristika ir kai kurios gydymo profilaktikos priemonės kovojant su hipertonine liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Jadvyga Petrauskienė
   Disertacija: Socialinė ekonominė arterinės hipertenzijos reikšmė, kovos su ja būklė ir jos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Laima Petrauskienė
   Disertacija: Vandens gyvūnų elektrotaksio mechanizmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Amūras Petravičius
   Disertacija: Trejų - šešerių metų vaikų idioptinės skoliozės ankstyvos klinikinės diagnostikos, progresavimo ir profilaktikos ypatumų bei gydymo rezultatų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Paulius Petreikis
   Disertacija: Mirtinų galvos smegenų traumų (griūvant ir krintant) klinikiniai ir teismo medicininiai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitalija Petrenkienė
   Disertacija: Ligonių, sergančių lėtiniu hepatitu C, ligos raiškos ypatumai, gydymo interferonu a-2b ir ribavirinu efekto įvertinimas ir požymių lemiančių gydymo rezultatus, nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vilma Petrikaitė
   Disertacija: 2,5-pakeistų tiazolidinono darinių sintezė ir jų priešgrybelinio bei antibakterinio aktyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.26
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Justinas Petrikas
   Disertacija: Kai kurių kortikosteroidinių hormonų ir insulino poveikio į kepenų ir neutrofilinių leukocitų glikogeną tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Petrikonis
   Disertacija: Juosmens ir kryžmens šaknelių sindromo skausmo klinikinė įtaka pacientų funkcinei būklei ir su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Raimundas Petrokas
   Disertacija: Miškinės obels ir miškinės kriaušės fenotipinis kintamumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.22
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Zita Antanina Petrokienė
   Disertacija: Gimdos kaklelio elektros varža ir natrio chlorido kiekis gleivėse nėštumo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ona Danutė Petronienė
   Disertacija: Trąšų normų ir fertigacijos įtaka valgomųjų burokėlų derliui, kokybei ir išsilaikymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Artūras Petronis
   Disertacija: Populiacininiai-medicininiai-genetiniai Na, Ka-ATFazės multigeninės alfa - genų šeimos restrikcinio polimorfizmo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sąjunginis medicininės genetikos mokslo centras

 • daktaras Gintarė Petronytė
   Disertacija: Lietuvos paauglių fizinis aktyvumas ir su juo susiję veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.04
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Michailas Petrovas
   Disertacija: Dirvodaros procesų ir daugiamečių žolių derliaus kitimas priklausomai nuo kultūrtechninės ir biologinės rekultyvacijos žvyro karjere
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Irena Petrovienė
   Disertacija: Herbicidų efektyvumo tyrimai skirtingų veislių miežiuose ir avižose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Žaneta Petrulionienė
   Disertacija: Sveikų ir sergančių aortos koarktacija ir aortos vožtuvo stenoze vaikų kairiojo skilvelio funkcijos ir kraujotakos aortoje įvertinimas echokardiografiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Petrulionis
   Disertacija: Neuždegiminių nosies ligų įtaka kvėpavimui per nosį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Petrulis
   Disertacija: Koksartrozės operacinio gydymo indikacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Latvijos eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI

 • habilituotas daktaras Algimantas Petrulis
   Disertacija: Stabili metaloosteosintezė ir pirminė kaulinė plastika, atliekant proksimalinio šlaunikaulio galo koreguojančią osteotomiją ir stabilizuojančią klubo sąnario operaciją
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Juvencijus Petrulis
   Disertacija: Piktžolių rūšinės sudėties ir kiekio priklausomybė nuo ražienų dirbimo būdų vidutinio sunkumo dirvose Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Juvencijus Petrulis
   Disertacija: Retardantų naudojimas intensyviai auginant javus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Latvijos žemdirbystės ir žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jovita Petrulytė
   Disertacija: Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Petruševičienė
   Disertacija: Sergančiųjų galvos smegenų insultu veiklų, motorikos, pažintinių ir psichosocialinių funkcijų bei ergoterapijos efektyvumo įvertinimas ankstyvuoju reabilitacijos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.29
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Romas Petruškevičius
   Disertacija: Gyvų mielių Saccharomyces cerevisiae pašarinio priedo įtaka pieno technologinėms savybėms ir sūrio kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.16
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas, Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Marytė Petrušytė
   Disertacija: Specifinės endodezoksiribonukleazės ir DNR metiltransferazės Bcn1 iš Bacillus centrosporus išskyrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Gediminas Petružis
   Disertacija: Tauriojo elnio ūkinė reikšmė miške ir skaičiaus reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.27
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologijos institutas

 • daktaras Loreta Piaulokaitė
   Disertacija: Azotą transformuojančių mikroorganizmų paplitimas ir dinamika įvairaus pH ir skirtingai tręšiamame balkšvažemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Pieškus
   Disertacija: Limfoleukoze sergančių galvijų kai kurie humoralinio imuniteto rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimo institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Pieškus
   Disertacija: Leukoze sergančių galvijų imunocheminė ir funkcinė charakteristikos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis J. Kovalenko eksperimentinės veterinarijos MTI

 • daktaras Liudvika Rasutė Pikelytė
   Disertacija: Čiobrialiaukės limfmazgių limfinio audinio ir antinksčių funkcinė- morfologinė būsena kai kurių vaikų ir infantilinių gyvulių patologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ona Piktelytė
   Disertacija: Fizinio pasirengimo poveikis menko fizinio aktyvumo profesijų darbininkų organizmo funkcinei būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos higienos ir profesinių ligų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Apolonija Anastazija Pikturnienė
   Disertacija: Dulkinių kalkinių trąšų fizinių-mechaninių savybių, turinčių įtakos laikymui ir panaudojimo technologijoms, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vidmantas Pileckas
   Disertacija: Bulių spermos konservavimas Lietuviškuose šiaudeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulininkystės institutas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Pileckas
   Disertacija: Kriokonservavimo technologinių procesų įtaka bulių spermos kokybei
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.06.12
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • habilituotas daktaras Simonas Pileckis
   Disertacija: Žalinga vabalų fauna Lietuvos TSR miškuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.02.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybiniamis universitetas

 • habilituotas daktaras Simonas Pileckis
   Disertacija: Ekologinis, faunistinis ir zoogeografinis Lietuvos vabalų (Coleoptera) tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.04.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Margarita Pileckytė
   Disertacija: Lėtinio skeleto - raumenų skausmo problema: paplitimas, reikšmė sveikatai, medicininė pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Gaivilė Pileičikienė
   Disertacija: Žmogaus kramtymo sistemos biomechaninio modelio sukūrimas ir taikymas dantų protezavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.30
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Giedrė Piličiauskienė
   Disertacija: Galvijų kaulų iš Vilniaus žemutinės pilies teritorijos osteologinė analizė ir amžiaus nustatymas pagal dantų struktūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Audronė Pilinkienė
   Disertacija: Skirtingais galvijų virusinės diarėjos viruso biotipais infekuotų ląstelių charakteristika in vitro
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Pilipavičius
   Disertacija: Vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) derliaus kaupimosi ir piktžolių sėklų byrėjimo dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Renata Pilkaitytė
   Disertacija: Fitoplanktono kaita ir gausumas eutrofinėse lagūnose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Henrikas Pilkauskas
   Disertacija: Dėsliųjų vištų linijų derinimosi savybės ir heterozės pasireiškimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.04
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis paukštininkystės mokslo tyrimų ir technologijos institutas

 • daktaras Ina Pilkauskienė
   Disertacija: Pradinių klasių moksleivių rūkymo ypatumai ir profilaktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Rugilė Pilvinienė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus labai mažo gimimo svorio vaikų sveikatos būklė, fizinė raida ir jos biosocialiniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vidas Pilvinis
   Disertacija: @2 adrenomimetiko klonidino sukeliami efektai, vartojant jį epiduraliai su vietiniu anestetiku bupivakainu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Raimonda Piškinienė
   Disertacija: Anoftalminės akiduobės endoprotezavimas funkciniam ir kosmetiniam efektui optimizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Odeta Pivorienė
   Disertacija: Paprastųjų pasikartojančių sekų intarpų (ISSR) identifikavimas ir charakterizavimas daugiametės svidrės genome
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Danielius Pivoriūnas
   Disertacija: Technogeninės veiklos įtaka agroekosistemų bioproduktyvumui ir stabilumui vidurio Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Pivrikas
   Disertacija: Nestandartinių kalorimetrinės labirintų stimuliacijos metodų klinikinė reikšmė ir automatizuotos nistagmometrijos rezultatų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo otolaringologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Pivrikas
   Disertacija: Periferinių vestibulinių disfunkcijų diagnostika. Ekspertinės sistemos "Vertigo" panaudojimo galimybės ir perspektyva otorinolaringologijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo A.Kolomičenko otolaringologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rita Plančiūnienė
   Disertacija: Serino proteazių inhibitorių alpha1 -antitripsino ir alpha1 ir imunocheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Platūkis
   Disertacija: Chirurginių ligonių bendro sulfhidrilinių grupių, kraujo baltymų ir sulfhidrilinių grupių koeficiento kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Teresė Plaušinienė
   Disertacija: Kai kuriomis plaučių ligomis sergančių ligonių kvėpavimo ir kraujotakos sistemų klinikinis-fiziologinis tyrimas, sprendžiant jų operuotinumo klausimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vaclovas Plauska
   Disertacija: Galvijų trichofitijos (kerpančiosios dedervinės) tyrimas Lietuvos TSR ir kovos prieš šį susirgimą priemonių tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.21
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Adelė Kristina Plesevičienė
   Disertacija: Pašarinių griežčių tręšimo tyrimai Lietuvos TSR Vakarų zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kazys Plesevičius
   Disertacija: Fosforitmilčių veikimas ir jų efektyvumo didinimo būdai kai kuriuose Lietuvos TSR dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aleksandras Pleskačiauskas
   Disertacija: Striarinės žievės neuronų receptyvinių laukų modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jurgis Pleskačiauskas
   Disertacija: Vyrų, gyvenančių nevaisingoje šeimoje, kai kurie sėklos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Raimondas Pliaukšta
   Disertacija: Rinogeninių galvos skausmų priežastys ir diagnostika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aista Plieskienė
   Disertacija: Lietuvos rajonų gyventojų sveikatos pokyčių per dešimtmetį vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.01
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Mindaugas Plieskis
   Disertacija: Pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas ir gyventojų pasitenkinimas paslaugomis šeimos medicinos plėtros kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.23
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jurgita Plisienė
   Disertacija: Nauji prieširdžių virpėjimo klinikiniai bei eksperimentiniai diagnostikos ir gydymo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Acheno Reino-Vestfalijos technikos aukštoji mokykla

 • daktaras Janina Pliugžmienė
   Disertacija: Latentinės dekompensacijos nustatymas ligoniams, sergantiems išemine širdies liga (introkardinės monometrijos duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Elvyra Pliupelytė
   Disertacija: Augalams prieinamo fosforo ir kalio kiekio įvairiuose Lietuvos dirvožemiuose tinkamiausio metodo parinkimas ir jo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfas Pliūra
   Disertacija: Drebulės (Populus tremula L.) populiacijų genetinės - biologinės ypatybės, hibridizacija ir selekcijos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Virginija Pliūraitė
   Disertacija: Lietuvos upių makrozoobentoso kaitos dėsningumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.07
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Teresė Irena Pliuškienė
   Disertacija: Anatominiai fiziologiniai ypatumai sėdint darbo kėdės profilio ergonominis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: S. Kirovo karo medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Jurgis Algirdas Pliuškys
   Disertacija: Serotonino apykaitos kitimai infekcinio-alerginio proceso metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Algirdas Pliuškys
   Disertacija: Trombocitų funkcinis rezistentiškumas, kraujo serotonino ir histamino išlaisvinimas hemostazės proceso metu, sergant išemine širdies liga ir latentiniu reumatu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.04.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Česlova Pocienė
   Disertacija: Lietuvos vyraujančių dirvožemių tipų dumbliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alvydas Pocius
   Disertacija: Flavininių fermentų katalizuojami oksidaciniai-redukciniai imobilizuotų substratų virsmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Alius Pockevičius
   Disertacija: Galvijų tuberkuliozės paplitimas, diagnozavimas ir imunopatologinio atsako ypatumai Lietuvos galvijų bandose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Sigitas Podėnas
   Disertacija: Šeimos Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Trichoceridae ir Ptychopfteridae Lietuvoje: ekologofaunistinė apžvalga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Neušatelio universitetas, Šveicarija

 • daktaras Virginija Podėnienė
   Disertacija: Lietuvos ilgakojų uodų (diptera, Tipulomorfa), paskutinės lervinės stradijos morfologija ir ekologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Poderys
   Disertacija: Elektrostimuliacijos ir pasyvaus pėdų judinimo poveikis bėgikų blauzdos raumenų darbingumui ir funkcinei būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA eksperimentinės medicinos MTI

 • habilituotas daktaras Jonas Poderys
   Disertacija: Širdies ir kraujagyslių sistemos greitosios ir lėtosios adaptacijos savybės atliekant fizinius pratimus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.01.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kristina Poderytė
   Disertacija: Ilgalaikės adaptacijos fiziniams krūviams įtaka širdies ir kraujagyslių sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.08.31
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Marija Inesa Poniškaitienė
   Disertacija: Sergančių aterosklerozinės kilmės išemine liga koronarinės kraujotakos tyrimas albuminu-J131
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Violeta Popendikytė
   Disertacija: Karvės pieno liaukos transkribuojamos dalies genomo tyrimas analizuojant poli(A')-RNK heterogeniškume
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos bendrosios genetikos institutas

 • daktaras Romas Popovas
   Disertacija: Laikymo būdo įtaka įvairaus genotipo bulių mėsos kokybei ir produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.16
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Narūnas Porvaneckas
   Disertacija: Žąstikaulio lūžimų ir jų pasekmių gydymas Kalnberzio aparatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Narūnas Porvaneckas
   Disertacija: Displastiško klubo sąnario endoprotezavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Poškaitis
   Disertacija: Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemų sinergija fizinių krūvių metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vanda Poškienė
   Disertacija: Tarpinių kultūrų (ražieninių) auginimas Lietuvos TSR vidutinio sunkumo dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Eligijus Poškus
   Disertacija: Vieno etapo chirurginio storosios žarnos kairės pusės vėžio sukelto nepraeinamumo gydymo optimizavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Poškus
   Disertacija: Hemorojaus gydymo metodų palyginamasis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgis Povilaitis
   Disertacija: Pašarinių runkelių pasodų ir sėklojų maitinimo plotas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.01.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Stanislovas Povilaitis
   Disertacija: Kalbinė audiometrija lietuvių kalba ir jos klinikinis pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo prof. A. Kolomiječenko otolaringologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Irmantas Povilauskas
   Disertacija: Lietuvos baltųjų veislės kiaulių genealoginė struktūra, išsivystymas, produktyvumas ir genofondo išsaugojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.22
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas ir Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Danutė Povilėnaitė
   Disertacija: Reumatoidiniu artritu sergančiųjų antrinės amiloidozės dažnis, histopatologinė diagnostika ir gydymo įtaka jos išsivystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonardas Poviliūnas
   Disertacija: Onkologinių ligonių arterinio kraujo oksigenacijos, seruminės cholinesterazės dinamikos ir kai kurių kitų operacinės rizikos faktorių įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslų tyrimų institutas

 • daktaras Rima Pranaitienė
   Disertacija: Inhibitorių poveikis laikomų bulvių gumbų ir jų produktų kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Kęstutis Pranaitis
   Disertacija: Lengvų dirvų dirbimo javams tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Pranciškus Pranaitis
   Disertacija: Žirnių gumbelinių bakterijų vietinių štamų kai kurios fiziologinės - ekologinės savybės ir jų efektyvumas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Sigitas Pranckevičius
   Disertacija: Naujagimių atramos - judėjimo aparato gimdymo traumos, jų profilaktika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Sigitas Pranckevičius
   Disertacija: Atramos - judėjimo aparato gimdymo traumų ir jų pasekmių ortopedinis gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Irena Pranckietienė
   Disertacija: Karbamido - amonio salietros tirpalo ir jo darinių su mikroelementais (boru, molibdenu) ir retardantu CCC įtaka žemės ūkio augalų derliui keturlaukėje sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.08.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Viktoras Pranckietis
   Disertacija: Braškių paankstinto derėjimo įtaka uogų derliui ir kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas

 • daktaras Andrius Pranculis
   Disertacija: Pilvo ir dubens organų ligų diagnostika ir gydymas endovaskuliniais intervencinės radiologijos metodais: techninių ir klinikinių faktorių įtaka, efektyvumas ir komplikacijos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Adolfas Augustinas Pranevičius
   Disertacija: Papildomai sustiprintos elektrokardiogramos diagnostinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Augustinas Pranevičius
   Disertacija: Sergančiųjų išemine širdies liga elektrokardiografinės krevės mažos amplitudės elementų tyrimas papildomai sustiprintos Ekg metodu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1977.12.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Osvaldas Pranevičius
   Disertacija: Akustinės encefalografijos sukūrimo galimybės įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Valdas Prasauskas
   Disertacija: Komplemento aktyvumas sąlygotas c-reakttyviojo baltymo (in vitro). Imunologinė neo-CRP ir kryoglobulinų vaidmens tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.03.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Freiburgo Alberto Liudviko universitetas

 • daktaras Audronė Prasauskienė
   Disertacija: Sveikos gyvensenos ugdymo vaikų darželiuose medicininiai, psichologiniai ir socialiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Praškevičius
   Disertacija: Medžiaga, nagrinėjanti perenteralinio maitinimo dinamiką, pilno organizmo aprūpinimo plastinėmis ir energetinėmis medžiagomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Latvijos MA eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Praškevičius
   Disertacija: Medžiagų apykaita širdies raumenyje esant jo eksperimentinei narkozei ir stimuliuojant atstatomuosius procesus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.01.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Latvijos MA Chemijos -biologijos skyrius

 • daktaras Inga Pravdinskienė
   Disertacija: Sportininkų aerobinio pajėgumo ypatumai priklausomai nuo ergometrijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Romualdas Tomas Preikša
   Disertacija: Nenusileidusios sėklidės: dažnumas gimus ir savaiminis bei indikuotas vaistais nusileidimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rūta Pribuišienė
   Disertacija: Laringologinių tyrimų reikšmė diagnozuojant refliukso ligos laringofaringinę formą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimutė Prievelienė
   Disertacija: Kalcio antagonistų ir agonistų įtaka hipoksiniam miokardui (elektrofiziologiniain tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Ingrida Prigodina
   Disertacija: Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) epifitai ir jų bendrijos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.30
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadeušas Prišmontas
   Disertacija: Žagarvyšnių ir kultūrinių lazdynų žaliųjų auginių įsišaknijimas, paveikus juos auksino fiziologiniais analogais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Remigijus Prochorskas
   Disertacija: Išeminės širdies ligos išsivystymo ir išeičių prognozavimo galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Mykolas Pronckus
   Disertacija: Hibridinės liucernos auginimo galimybių tyrimas rūgščiuose, velėniniuose - jauriniuose vakarų Lietuvos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Proscevičius
   Disertacija: Mielių sacharomicetų mutantai su padidintu bakterinio transpozono Tn5 insercijų išpjovimo dažnumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Proškuvienė
   Disertacija: Tautinių mokyklų su pagilintu užsienio kalbos dėstymu mokymo krūvio poveikio moksleivių organizmui higieninis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sąjunginis vaikų ir paauglių higienos MTI

 • daktaras Vaiva Pruidokienė
   Disertacija: Multifermentinių preparatų poveikis baltymų broilerių organizme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekologijos institutas

 • daktaras Janina Prūsaitė
   Disertacija: Lietuvos TSR Canidae šeimos žvėrys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.04.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Prūsaitis
   Disertacija: Ąžuolo žėlimas, jį įtakojantys veiksniai ir augimo ypatumai mišriuose jaunuolynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.29
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Julius Ptašekas
   Disertacija: Dichlorpikolininės rūgšties įtakos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos endokrininiam aparatui morfologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: P. Lumumbos tautų draugystės universitetas

 • habilituotas daktaras Ruvinas Ptašekas
   Disertacija: Vaikų tuberkuliozinio meningito patologinė anatomija ir jo komplikacijų patogenezė gydant streptomicinu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.12.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Ruvinas Ptašekas
   Disertacija: Histocheminis nukleininių rūgščių ištyrimas reumato atveju
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.09.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Danutė Pukelienė
   Disertacija: Birių ir skystų trąšų sudėtinių palyginamoji įtaka miežių augimui, jų derliui ir fosforo junginių susikaupimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Evelina Pukenytė
   Disertacija: Veiksniai, sąlygojantys vaistų nuo tuberkuliozės sukeliamą kepenų pažeidimą, gydant ŽIV infekuotus ir neinfekuotus aktyvia tuberkulioae sergančius pacientus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rūtilė Pukienė
   Disertacija: Pušynų augimo dinamika Užpelkių Tyrelio aukštapelkėje subatlančio laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Ingrida Pumputienė
   Disertacija: Atopinės ir neatopinės vaikų astmos imunopatogenezės ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Pundzienė
   Disertacija: Vaikų ūminio poinfekcinio glomerulonefrito klinikinės eigos ypatumų ir prognozės tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aloyzas Pranciškus Pundzius
   Disertacija: Tuberkuliozės epidemiologijos poslinkiai Lietuvos TSR Plungės rajone 1951 - 1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Pundzius
   Disertacija: Pakartotinio kraujavimo iš skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų prognozavimas ir gydymo taktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Pundzius
   Disertacija: Kraujuojančių skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų eigos ir išiečių prognozavimas bei gydymo taktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Antanas Puodžiukas
   Disertacija: Įvairių sideratų efektyvumas sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aras Puodžiukynas
   Disertacija: Elektrofiziologinių parametrų kitimas gydant atrioventrikulinio mazgo reciprokinę tachikardiją radiodažnine abliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Puodžiukynas
   Disertacija: Pievinių varpinių žolių tyrimai žemutiniame durpyne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Elena Puodžiūnienė
   Disertacija: Kai kurių biocheminių ir imunologinių reakcijų reikšmė nustatant reumatinio proceso aktyvumą vaikams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Elena Puodžiūnienė
   Disertacija: Vaikų nereumatinių miokardo pakitimų klinika, diagnostika ir paplitimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.09.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genė Puodžiūnienė
   Disertacija: Proteolitinio fermento procelano minkštų vaistų formų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.10
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo medicinos akademija

 • daktaras Stanislovas Puodžius
   Disertacija: Elektrokardiografinė vaisiaus hipoksijos charakteristika eksperimente ir klinikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos sąjunginis akušerijos ir ginekologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Edita Puodžiuvienė
   Disertacija: Sunkių akių traumų ypatumai ir regos reabilitacijos įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rita Pupalienė
   Disertacija: Įvairaus intensyvumo žemdirbystės sistemų poveikis vasarinių miežių agrocenozei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Teklė Pupinytė
   Disertacija: Glikogeno kiekis, šarminės fosfotazės ir peroksidazės aktyvumas limfoleukoze sergančių karvių migruojančiose uždegiminio eksudato ląstelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jūratė Puplesienė
   Disertacija: Pagrindinių minuojančių drugių šeimų (Lepidoptera) kariotipinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Puplesis
   Disertacija: Pabaltijo ir Tolimųjų Rytų Nepticulidae (Lepidoptera)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA zoologijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Puplesis
   Disertacija: Nepticulidae sistema ir evoliucija su minuojančio gyvenimo būdo Lepidoptera būryje apžvalga
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.12.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos MA zoologijos institutas

 • daktaras Dainius Pūras
   Disertacija: Sunkus protinis atsilikimas miesto vaikų populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos psichiatrijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alina Pūrienė
   Disertacija: Vietinė hipotermija atšaldytu deguonimi gydant lengvus ir vidutinio sunkumo parodontitus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos centrinis stomatologijos mokslo tyrimų i-tas

 • habilituotas daktaras Alfredas Purtokas
   Disertacija: Patofiziologiniai pakitimai organizme sergant hemoragine pankreonekroze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: TSRS krasnojarsko medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Alfredas Purtokas
   Disertacija: Hepatopankreatoduodeninės sistemos uždegiminio pobūdžio susirgimai Rytų Sibiro ir Tolimosios Šiaurės ekologinėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.10.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N. Pirogovo 2-asis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Svetlana Purtokienė
   Disertacija: Azoto suboxydo neinhaliacinis panaudojimas prie intraokulinių kraujo išsiliejimų ir eksudacijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Krasnojarsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Birutė Purvaneckienė
   Disertacija: Tuberkuliozinių bronchadenitų gydymas antibakteriniais preparatais ir neobenzinoliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Pusvaškytė
   Disertacija: Lapsukiai (Tortricidae) - sodų kenkėjai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Kazys Putelis
   Disertacija: Topografoanatominis ir eksperimentinis ortotopinis širdies transplantacijos pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Kazys Putelis
   Disertacija: Volfo-Parkinsono-Vaito sindromo chirurginis gydymas uždaroje širdyje, nenaudojant dirbtinės kraujotakos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaclovas Putvinskis
   Disertacija: Bulvių derliaus nuėmimo būdų agronominis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gražina Pužienė
   Disertacija: Kvapniosios aniužės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Puzinaitė
   Disertacija: Kai kurių herbicidų efektyvumo padidinimas Lietuvos TSR Rytų zonos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kotryna Pyrantienė
   Disertacija: X viruso infekcijos tyrimai Stolovyj-19 veislės sėklinių bulvių pasėliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“