FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

P

 • habilituotas daktaras Evaldas Pacauskas
   Disertacija: Sieros dichlorido hidrolizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.06.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Evaldas Pacauskas
   Disertacija: Kai kurių seleno junginių elektrochemija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.02.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaidas Pačebutas
   Disertacija: Akytojo silicio sluoksnių panaudojimas saulės elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas ir Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • habilituotas daktaras Audrius Padarauskas
   Disertacija: Jonų porų chromatografinis ir jonometrinis sunkiųjų ir pereinamųjų metalų nustatymas cianidiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D.Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Audrius Padarauskas
   Disertacija: Naujos jonų porų chromatografijos ir kapiliarinės elektroforezės sistemos atskirti ir nustatyti neorganinius jonus.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vincas Padervinskas
   Disertacija: Romboedriniai ir rombiniai tinklai trimatėje euklidinėje erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Medardas Padolskis
   Disertacija: Natrio selenopentationato tirpalų savybės ir skilimo kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Padvelskis
   Disertacija: Atsitiktinių dydžių, susietų Markovo grandine, sumų didelių nuokrypių teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Rimgaudas Eduardas Pajeda
   Disertacija: Kobalto nustatymo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Pajeda
   Disertacija: Polimere disperguoto nematinio skystojo kristalo elektrooptinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Edita Pakalnienė
   Disertacija: Sidabro elekrokristalizacija iš cianidinių tirpalų ant pasyvuoto paviršiaus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Saulius Pakalnis
   Disertacija: Greiti CdS ir CuBr nanokristalų optiniai netiesiškumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Violeta Pakenienė
   Disertacija: Kai kurių matematinės fizikos uždavinių skaitiniai sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vidas Pakštas
   Disertacija: Hidrido susidarymas nikelyje ir jo lydiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Erika Pakštienė
   Disertacija: Žemės atmosferos ekstinkcija daugiaspalvėje fotometrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Irma Pakutinskienė
   Disertacija: Kai kurių aliuminatų sintezė zolių-gelių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Palaima
   Disertacija: Stereoizomerinių amino cikloheksilalkaninių rūgščių ir jų citoaktyvių darinių sintezė bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilius Palenskis
   Disertacija: Chromo salelinių sluoksnių pernašos reiškiniai ir elektrinės fliuktuacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Paliokas
   Disertacija: Dirichle uždavinys nestipriai elipsinėms lygčių sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Paliulionis
   Disertacija: Intelekualizuotų išskirstytų geografinės informacijos sistemų realizavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.08
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vaida Paliulionytė
   Disertacija: Sieros ir azoto formų nustatymas kapiliarinės elektroforezės metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Osvaldas Paliulis
   Disertacija: Teigiamus krūvius transportuojančių mažamolekulių stiklų - 9 - alkilkarbazol -3, 6-diilų, N, N, N', N' - tetrapakeistų fenilendiaminų bei hidrazono dimerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julius Paltanavičius
   Disertacija: Lietuvos TSR intensyvios vandens apykaitos zonos artezinių vandeningų horizontų tarpusavio ryšio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas ir Baltarusijos geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Giedrė Paltanavičiūtė
   Disertacija: Etninių ir religinių įtampų teritorinė struktūra Lietuvoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.17
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Palubinskas
   Disertacija: Vaizdų atpažinimas panaudojant jų erdvines charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Virginija Pamedytytė
   Disertacija: Poliketvirtinių amonio druskų ir priskiepytų hidrofilinių kopolimerų sintezė bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Panavaitė
   Disertacija: Naujų kietafazės mikroekstrakcijos sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymas tapybos rišamųjų medžiagų analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaclovas Panumis
   Disertacija: Proceso ribinės sąlygos tirpale redukuojant varį formaldehidu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Laima Papreckienė
   Disertacija: Diferencialinių skirtuminių lygčių sistemos sveikieji ir meromorfiniai sprendiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Rimantas Pareigis
   Disertacija: Tvenkinių įrengimo sąlygų Lietuvos upių slėniuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.18
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimiras Parfionovas
   Disertacija: Procesų, vykstančių perdirbant kreidos mergelį į vietines rišamąsias medžiagas ir autoklavinio sukietėjimo dirbinius,tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.02.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jonas Paršeliūnas
   Disertacija: Absoliučiai neigiama varža n-GaAs
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Pašiškevičius
   Disertacija: Vanadžio oksidinių junginių sintezė ir tyrimas rentgeno fotoelektronų spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdas Pašiškevičius
   Disertacija: Netiesinė srovės priklausomybė nuo impulsinio optinio sužadinimo intensyvumo ir krūvininkų gyvavimo trukmės sparčiuose fotovaržuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas ir Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Stasys Paškauskas
   Disertacija: Dirvožemių defliacija Lietuvos Pajūrio žemumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas

 • daktaras Lidija Paškevičienė
   Disertacija: Pabaltijo vendo ir kambro paribinių sluoksnių akritarchai ir jų stratigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.14
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnų institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Paškevičius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo ordoviko-silūro uolienų stratigrafija ir fauna
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Paškevičius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo ordoviko ir silūro biostratigrafija, koreliacija ir graptolitai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.05.22
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Roma Marija Paškonienė
   Disertacija: Trifenilmetaninių ir ksanteninių dažų tyrimas ir jų taikymas spektrofotometriniam ir fluorimetriniam kai kurių anijonų nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Patkauskas
   Disertacija: Trikomponentinė sistema Na2SeO3-Na2SeO4-H2O Natrio selenato gavimo ir kristalizacijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laimutė Patockienė
   Disertacija: Citoaktyvių peptidų turinčių stereoizomerinių aminocikloheksilalkaninių rūgščių liekanas sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Paukštė
   Disertacija: In - Te sistemos plėvelių, turinčių 30 - 54 atom. % Te, fazinė būsena ir fizikinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bernardas Paukštys
   Disertacija: Antropogeninės veiklos įtaka Šiaurės Lietuvos gipsinio karsto raidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Agnė Paulauskaitė
   Disertacija: Sistemų su kintančiomis struktūromis modeliavimas agregatiniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Adolfas Paulauskas
   Disertacija: Vilnos fotocheminė destrukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Celestinas Leonas Paulauskas
   Disertacija: Diskretinis automatinis optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.03.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos automatikos ir telemechanikos in-tas

 • daktaras Kalikstas Vytautas Paulauskas
   Disertacija: Tikslus interferometrinis metodas ir jo taikymas ultragarso absorbcijai skysčiuose tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Paulauskas
   Disertacija: Lygiagrečiai surištos sistemos relaksacinės sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valdas Paulauskas
   Disertacija: 1,8-Naftsultamo ir naftostirilo sąveikos su 1-chloro-2,3-epoksipropanu produktų kitimai ir pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vygantas Paulauskas
   Disertacija: Liekamojo nario įvertis daugiamatėje centrinėje ribinėje teoremoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vygantas Paulauskas
   Disertacija: Nepriklausomų Banacho erdvių atsitiktinių dydžių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.10.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alvydas Juozapas Paulavičius
   Disertacija: CdGa(In)Te sluoksnio struktūrinio susitvarkymo procesai ir perjungimo efektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Paulavičius
   Disertacija: Globalusis optimizavimas su simpleksiniais posričiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.29
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Brigita Paulavičiūtė
   Disertacija: Molekulinių žymenų panaudojimas Tischeriidae (Lepidoptera: Gelechioidea) drugių biocheminėje sistematikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.28
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vidas Paulikas
   Disertacija: SbSI tipo kristalų vibracinių spektrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Rasa Pauliukaitė
   Disertacija: Pusiausvyros ir alektrokatalizinės redokso reakcijos šarminiuose Cu(II) kompleksų ir formaldehido tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Audrius Pauliukas
   Disertacija: SbSI tipo kristalų elektroninės struktūros ir virpesių spektrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Henrikas Pauliukevičius
   Disertacija: Žemės naudmenų poveikis biogeninių medžiagų nuotėkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.28
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Antanas Pauliukonis
   Disertacija: Sarkolizino peptidų, turinčių beta ir gama aminorūgštis, sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Antanas Pauliukonis
   Disertacija: L - lizino biokatalitinis gavimas iš jo amido racemato
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado technologijos institutas

 • daktaras Vilija Pautienienė
   Disertacija: Alavo(II) oksidacija oro deguonimi ir geležies (III) jonais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Česlovas Pavasaris
   Disertacija: Fizikinių procesų įtaka bipolinės tranzistorinės struktūros impulsinėms - dažninėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos elektronikos institutas

 • daktaras Algimantas Pavilonis
   Disertacija: Dvimačių elektrodinamikos uždavinių sprendimas singuliarinių integralinių lygčių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Antanas Pažėra
   Disertacija: Krūvininkų dreifas ir erdviniai krūviai elektrofotografiniuose seleno ir seleno - arseno sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Angelė Pečeliūnaitė
   Disertacija: Superjoniniai faziniai virsmai ir anijonų dinamikos ypatumai MSn F (M=K,Rb,Nh ), Pb SnF ir CsSnCl laidininkuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigita Pečiulytė
   Disertacija: Kraštinių uždavinių su įvairių tipų nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alfonsas Peckus
   Disertacija: Impulsinis fototerminis informacijos užrašymas puslaidininkinėse As Se ir Tl Te plėvelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos valstybinis universitetas

 • daktaras Martynas Peckus
   Disertacija: Erdviniai šviesos dariniai tiesiniuose ir netiesiniuose mini rezonatoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Ona Pekarskienė
   Disertacija: Apie pusiau neholonominės kvadratinių elementų daugdaros geometriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Pempaitė
   Disertacija: Vandens - šiluminio balanso režimas ir pavasarinių dirvožemio atsargų dinamika Lietuvos Vidurio žemumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.20
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

 • daktaras Donatas Perkauskas
   Disertacija: Atmosferos šiluminio užteršimo nuo lokalių paviršinių šaltinių dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: A. Vojeikovo vyriausioji geofizikos observatorija

 • daktaras Svetlana Perlavičienė
   Disertacija: Kompleksonų tyrimas ir taikymas metalams bei jų redokso formoms nustatyti kapiliarinės elektroforezės metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Vytautas Perlibakas
   Disertacija: Kompiuterizuotas veido detektavimas ir atpažinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.01
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Henrikas Pesliakas
   Disertacija: Dissimetrinių sorbentų su neutraliomis ir hidroksilo grupes turinčiomis aminorūgštimis grupuotėmis sintezė ir panaudojimas racenatų ligandų chromatografijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Petkevičienė
   Disertacija: Automobilių kelių infrastruktūros plėtros ir turizmo vystymosi sąveikos geografiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolanas Petkevičius
   Disertacija: Baltijos baseino paleozojaus ir viršutinio proterozojaus kompleksų paleohidrogeologinės raidos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.31
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Petkus
   Disertacija: Kompiuterių tinklo panaudojimas interaktyviame optimizavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Rimantas Petniūnas
   Disertacija: Cheminė baltymų modifikacija chromoforiniais ir fluorescentiniais reagentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julijonas Petraitis
   Disertacija: Medunešių bičių feromonų ir jų struktūrinių analogų - okso - ir oksialken-2-0 rūgščių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rasa Petraitytė
   Disertacija: Virusinių baltymų sintezė mielėse ir jų naudojimas diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.27
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Neringa Petrašauskienė
   Disertacija: Vario chalkogenidinių sluoksnių susidarymo polikaproamido plėvelės paviršiuje, naudojant kalio selenpentationato tirpalus, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Petrauskas
   Disertacija: Perspektyvių priedų daugiasluoksniam nikeliavimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Petrauskas
   Disertacija: Nesimetrinės pamaininės sąveikos lengvuose branduoliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Petrauskas
   Disertacija: Ultratrumpų šviesos impulsų ir netiesinės jų sąveikos su puslaidininkiais GaAs, CdTe ir ZnTe tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Osvaldas Petrauskas
   Disertacija: Kumarano, chromano ir homochromano darinių, turinčių amino- ir ketogrupes, sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Petrauskas
   Disertacija: Fizinių virsmų kristalų paviršiuose modeliavimas Monte Karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Petrauskienė
   Disertacija: Restriktazių Msp I, Hpa II, Sma I, Xma I ir Cfr9 I sąveika su sintetiniais digodezoksiribonukleotidais, kurių sudėtyje yra N4-metil ir 5-metilcitozinas tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Petravičius
   Disertacija: Srovės kinetika didelės varžos CdSe kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Petrėnienė
   Disertacija: Oksidinių medžiagų, taikomų elektrokatalizėje, plonų sluoksnių nusodinimas iš cheminių garų fazės ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Bronius Petrėtis
   Disertacija: Seleno sluoksnių struktūra ir elektrografinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronius Petrėtis
   Disertacija: Elektrografinių sluoksnių amorfinio seleno pagrindu formavimosi procesai, struktūra ir savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.12.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Moldavijos SSR MA taikomosios fizikos institutas

 • daktaras Leonida Petrėtytė
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo gėlų spėdinių vandenų hidrogeologinės ir hidrocheminės sąlygos ir jų palyginamoji litologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Ona Petroševičiūtė
   Disertacija: Mangano lydinių su nikeliu elektronusodinimas vienpusiai išlyginta kintamąja srove
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Petrošius
   Disertacija: Tričio tyrimo metodika Baltijos aukštumų kvartero nuogulų požeminiame vandenyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Valdas Petrulis
   Disertacija: Lietuvos politinio lauko teritorinė struktūra (elektorinio metodo pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimondas Petruškevičius
   Disertacija: Difrakcinis paviršinių elektromagnetinių bangų žadinimasis lazeriu apspinduliuojant medžiagas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado tiksliosios mechanikos ir optikos institutas

 • daktaras Danutė Petruškevičiūtė
   Disertacija: Kai kurios trečios eilės erdvinių kreivių pilnai geodezinių šeimų klasės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Piešinienė
   Disertacija: T4 giminingų bakteriofagų sekai specifinė endoribonukleazė RegB
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.22
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albinas Pigaga
   Disertacija: Mišrių dvibranduolinių kompleksinių skandžio, itrio, indžio ir geležies junginių su o,o'-dioksiazojunginiais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Julija Virginija Pikšilingaitė
   Disertacija: Aminoalkantiolai ir jų S-dariniai, turintys alkilsulfonilinę arba sulfogrupę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksas Pikturna
   Disertacija: Universiteto finansų paskirstymo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Pikūnaitė
   Disertacija: Benzodioksano 1,4 eilės amino eterių ir jų benzolinių analogų sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigita Pilauskienė
   Disertacija: Sidabro elektrolizinio nusodinimo pirofosfatiniuose elektrolituose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Konstantinas Pileckas
   Disertacija: Navier-Stokso lygčių sistema srityse su nekompaktišku kontūru
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • habilituotas daktaras Konstantinas Pileckas
   Disertacija: Svorinė Lq -teorija, tolygūs įverčiai ir asimptotika stacionaraus Stokso ir navje-stokso lygtims su nekompaktiniu kontūru
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.01.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Paderborno universitetas

 • daktaras Vanda Lidija Pilkauskienė
   Disertacija: Seleno ir vario nusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Pilvinis
   Disertacija: Metalinio substrato prigimties įtakos tyrimas klijinio junginio polivinilbutiralis-metalai tvirtumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Pilytė
   Disertacija: Paladžio elektronusodinimo iš rūgščių ir neutralių tirpalų proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Albertas Pincevičius
   Disertacija: Dvigubos injekcijos tyrimas ir struktūrų su didelės varžos sritimi voltamperinių charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Veronika Pipinienė
   Disertacija: Gudeno ir Polio efektas cinko sulfido kristalofosforuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Pipinys
   Disertacija: Elektroninės emisijos ir liuminescencijos vienalaikis tyrimas šarminių halogenų ir sieros junginių kristalofosforuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Pipinys
   Disertacija: Tunelinių šuolių dalyvaujant fononams vaidmuo elektroliuminescencijos reiškiniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.01.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Pranė Pipiraitė
   Disertacija: Lengviausių branduolių struktūra ir sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Petras Piskarskas
   Disertacija: Impulsinių parametrinių šviesos generatorių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Petras Piskarskas
   Disertacija: Plataus diapazono pikosekundiniaiparametriniai šviesos generatoriai irjų taikymas labai sparčių procesų spektroskopijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.07.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Rimtautas Piskarskas
   Disertacija: Intensyvių femtosekundinių šviesos bangų paketų sklidimo kero terpėse laikinis ir erdvinis charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.07.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Pivoriūnaitė
   Disertacija: Sidabro elektrolizinis nusodinimas iš kalio diciano-argentato tirpalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Augustas Pivoriūnas
   Disertacija: Įvairių signalinių kelių įtaka ląstelės ciklo inhibitoriaus p21 ekspresijai žmogaus leukeminių ląstelių diferenciacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Plankis
   Disertacija: Kompiuteriniai skaičiavimai kai kurioms sekoms ir polinomams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Deivis Plaušinaitis
   Disertacija: Pjezoelektrinių rezonatorių, kaip masės jutiklių, naudojimo ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Rolandas Plaušinaitis
   Disertacija: Tradiciniai ir kietos fazės mikroekstrakcijos metodai dujų chromatografinėje analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Kristina Plauškaitė
   Disertacija: Aerozolio dalelių susidarymas bei augimas jūrinėje, pakrantės ir kontinentinėje aplinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Milda Plečkaitytė
   Disertacija: Nuosaikiai termofilinės bakterijos Meiothermus ruber šaperonų sistemos Hsp70 (DnaK) identifikavimas ir charakterizavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Ernestas Plikusas
   Disertacija: Stacionaraus Gauso proceso netiesinių transformacijų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aida Pliuškevičienė
   Disertacija: Pjūvio šalinimu grindžiamos išvedimų aksiominėse teorijose su lygybe specializacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • habilituotas daktaras Regimantas Ričardas Pliuškevičius
   Disertacija: Konstruktyvinės logikos normalinėms formulėms sekvenciniai variantai be struktūrinių įrodymo taisyklių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-to Leningrado skyrius

 • habilituotas daktaras Regimantas Ričardas Pliuškevičius
   Disertacija: Prisotinimo metodas tiesinei laiko logikai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Danutė Plukienė
   Disertacija: Tiesinių pseudobulinių lygčių ir nelygybių sprendimo metodas ir jo taikymas sprendžiant bivalentinio programavimo uždavinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Rita Plukienė
   Disertacija: Transuraninių elementų izotopinės sudėties evoliucija energetiniuose ir transmutuojančiuose reaktoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Artūras Plukis
   Disertacija: 127 I ir 129 I Mesbauerio izometrinių poslinkių kalibravimas pagal 125 I skilimo tikimybės pokyčius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Algimantas Plytnikas
   Disertacija: Stipraus elektrinio lauko efektai siauratarpiuose puslaidininkiuose, legiruotuose giliomis priemaišomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Pocius
   Disertacija: Puslaidininkiniais lazeriais kaupinamo Yb:KGW femtosekundinio lazerio veikos dinamika ir spinduliuotės parametrų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Pocius
   Disertacija: Alfa radiozotopų tyrimai debesų elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.09.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zigmantas Eugenijus Pocius
   Disertacija: Cinko oksido elektrofotografinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Bernardeta Pociūtė
   Disertacija: 2-chloralkilsulfidų, turinčių karboksilines grupes, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Pockevičiūtė
   Disertacija: Inversinio elektroanalizinio pėdsakinių metalų nustatymo gamtinių vandenų sistemų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Donatas Podėnas
   Disertacija: Aukšto koherentiškumo subpikosekundinių šviesos impulsų parametrinė generacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aurelija Podlipskytė
   Disertacija: Daugiadimensinių duomenų vizualizacija ir jos taikymas biomedicininių duomenų analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.09
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valentinas Podviezko
   Disertacija: Tikimybinio prognozavimo modelių komplekso sukūrimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Valstybinio mokslo ir technikos komiteto ir SSRS mokslų akademijos sąjunginis sisteminių tyrimų institutas

 • daktaras Lidija Poloudina
   Disertacija: Piperidino sąveikos su alfa- pakeistais akrilnitrilais kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Pošiūnas
   Disertacija: 2-substituotų benz[g]indolinų ir 3-substituotų 1,2,3,4-tetrahidrobenzo[h]chinolinų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Poškienė
   Disertacija: Ciklohekseninių ir cikloheksaninių karbonilinių junginių savybių ir palyginamojo reaktingumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Poškus
   Disertacija: Relaksatorių klasterių įtaka netvarkiųjų aplinkų dielektrinei relaksacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vitalija Povilaitytė
   Disertacija: Krūminės perilės (Perilla frutescens (L.) Britton), darželinės žiomenės (Dracocephalum moldavica L.) ir tauriojo bobramunio (Anthemis nobilis L.) biologiškai aktyvūs junginiai ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramūnas Povilanskas
   Disertacija: Kuršių Nerijos marių kranto zonos morfodinamikos bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.22
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • habilituotas daktaras Juras Požela
   Disertacija: Kai kurių puslaidininkių savybės stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.12.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: TSRS MA Fizikos technikos institutas

 • habilituotas daktaras Juras Požela
   Disertacija: Krūvininkų kaitimo puslaidininkiuose tyrimai ir jo taikymas radioelektroni koje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1964.01.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA A. Jofės fizikos technikos institutas

 • daktaras Karolis Požela
   Disertacija: SAD magnetoplazminiai reiškiniai puslaidininkiuose, patalpintuose bangolaidinėse struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ignas Požėla
   Disertacija: Molekulių ir jų sąveikų kvantinis medžiaginis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Požėra
   Disertacija: Beplyšinio būvio lydinių Cd HG Te ir Bi Sb laidumo tyrimas AD elektromagnetinėmis magnetoplazminėmis bangomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Pragarauskas
   Disertacija: Apie trūkiųjų atsitiktinių procesų optimaliojo valdymo teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Pragarauskas
   Disertacija: Stochastinių integralinių lygčių sprendinių optimaliojo valdymo teorijos klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.02.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sandra Pralgauskaitė
   Disertacija: Optinis ir elektrinis vienmodžių ir daugiamodžių InGaAsP/InP lazerinių diodų su daugelio kvantinių duobių dariniais triukšmas žemų dažnių srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regimantas Pranaitis
   Disertacija: Fotoindukuoto krūvininko pernešimo puslaidininkėse ir dielektrinėse struktūrose ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Pranaitytė
   Disertacija: Vandenyje tirpūs polimerai kapiliarinėje elektroforezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudas Pranevičius
   Disertacija: Deimanto branduolių susidarymo aktyvuotose anglies plėvelėse tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Pranevičius
   Disertacija: Kai kurie fizikiniai procesai, apsprendžiantys aukšto vakuumo dielektrines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA A. Joffės fizikos technikos i-tas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Pranevičius
   Disertacija: Mikroelektronikos medžiagų savybių valdymas joniniais pluošteliais ir jų panaudojimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.12.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos plieno ir lydinių institutas

 • daktaras Gintaras Praninskas
   Disertacija: Eksponentės su Očano topologijomis savybėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Pranskevičius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo Silūro ostrakodai, jų sistematika bei strafigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Prasmickaitė
   Disertacija: Fotocheminė nukleorūgščių internalizacija - naujas metodas genų terapijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.05
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Marija Gražina Prasmickienė
   Disertacija: p-/Di(2-chlorpropil)amino/fenilalkaninių rūgščių ir jų darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Preišegolavičienė
   Disertacija: Fotometrinis titano(IV) nustatymas kai kuriais organiniais reagentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Prichodko
   Disertacija: Perjungimo amorfiniuose puslaidininkiuose reiškinio, naudojant elektrines fluktuacijas, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Pridotkas
   Disertacija: Nekooperatinio trijų asmenų lošimo sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos institutas

 • daktaras Igoris Prosyčevas
   Disertacija: Rodžio oksido tarpusavio sąveika su V ir VI grupių elementų oksidais ir fazinės diagramos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos N. Kurnakovo bendrosios ir neorganinės chemijos institutas

 • daktaras Aloyzas Pučinskas
   Disertacija: Galaktikos struktūros padrikojo žvaigždžių spiečiaus Gulbėje IC 4996 kryptimi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • daktaras Juozas Algimantas Pučinskas
   Disertacija: Temperatūriniai-elektriniai domenai germanyje ir silicije
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Margarita Pugina
   Disertacija: Kai kurių polimerų topografinės stabilizacijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audrius Pugžlys
   Disertacija: Pereinamieji netiesiniai optiniai vyksmai polimetininių dažų agregatuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mantas Puida
   Disertacija: Kompiuterinis struktūrinių inovacijų biojutikliuose modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.16
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Judita Puišo
   Disertacija: Nuosekliu jonų sluoksnių įgerties ir reakcijos metodu formuojamų švino sulfido plonųjų sluoksnių ant kristalinio silicio augimo kinetika ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gediminas Pukinskas
   Disertacija: Gama-LnS kristalų magnetooptiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalius Pumputis
   Disertacija: Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai, gauti naudojant papildomą informaciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: VGTU

 • daktaras Stanislavas Bronislavas Puntežis
   Disertacija: Kristalinio ledo ir kai kurių kristalohidratų radiolizė žemoje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos fizikinės chemijos institutas

 • daktaras Vytenis Punys
   Disertacija: Medicininių vaizdų kokybės vertinimo ir informacinio pertekliškumo mažinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.08
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Benedikta Dalė Puodžiūnaitė
   Disertacija: Benzodioksano-1,4 beta-alkilamino etilo eteriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Benedikta Dalė Puodžiūnaitė
   Disertacija: Dihidro- ir tetrahidro- 1,5-benzdiazepin-2-onų ir jiems giminingų triciklių heterociklų darinių sintezės tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Algirdas Puodžiūnas
   Disertacija: Tyrimas ftalazolo - 1 karboninių rūgščių eilėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Pupienis
   Disertacija: Vandens dinamikos ypatumai Pietryčių Baltijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Pūras
   Disertacija: Jonais švitinimo galio arsenido elementinė sudėtis ir emisinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Talivaldis Puritis
   Disertacija: Karštųjų elektronų ir skylių plazma puslaidininkiuose pramušimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.04.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Fizikos institutas ir Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Gintaras Puriuškis
   Disertacija: Sprendinių ypatybės ant mažesnės dimensijos sienos ir nestipriai elipsinės sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Romaldas Purlys
   Disertacija: A B junginių kristalinės gardelės dinamikos rentgenografinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Eugenijus Purvaneckas
   Disertacija: Kai kurios 5-alkoksi- ir 5-aciloksibenzodioksanų -1,4 elektrofilinės substitucijos reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ojaras Purvinis
   Disertacija: Elipsinių uždavinių kraštiniai uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Olegas Pustelnikovas
   Disertacija: Baltijos jūros baseino geologinė charakteristika ir dugno nuosėdų kaupimosi mechanizmas (suspensijų tyrimo duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Olegas Pustelnikovas
   Disertacija: Kuršių marių dugno nuosėdų geochemija (Geochemistry of sediments of the Curonian lagoon ( monografija))
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.07
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Gdansko universitetas

 • daktaras Aleksas Algirdas Puzerauskas
   Disertacija: Amidofosfato rūgščių simetrinių diamidų, turinčių aminorūgščių ir peptidų fragmentus, sintezė ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gytis Puzonas
   Disertacija: Plokščiųjų oksidinių puslaidininkių Bi SiO , Bi GeO , Bi TiO ir Pb Mo O dvifotoninė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktorija Pyragaitė
   Disertacija: Singuliarių šviesos pluoštų laisvaerdvis sklidimas ir jų sąveika netiesinėje terpėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Pyragas
   Disertacija: Judėjimo stabilumas reliatyvumo teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kazanės valstyb. u-tas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Pyragas
   Disertacija: Judėjimo stabilumo klausimai ir kokybinės analizės metodai reliatyvistinėje gravitacijos teorijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.04.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos MA fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Pyragas
   Disertacija: Nestacionarūs kinetiniai reiškiniai puslaidininkiuose neelastinės sklaidos ir pabėgimo atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Pyragas
   Disertacija: Determinuoto chaoso netiesinėse dinaminėse sistemose tyrimo ir valdymo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Liudmila Pyragas
   Disertacija: Netiesiniai efektai bendroje reliatyvumo teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos aviacijos i-tas

 • daktaras Viktoras Pyragas
   Disertacija: Adaptyvusis dinaminių sistemų valdymas panaudojant nestabiliuosius laisvės laipsnius grįžtamojo ryšio grandinėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Pranas Pyragas
   Disertacija: Zoninio elektrono kinetinių charakteristikų įtaka pagrindiniams branduolinio magnetinio rezonanso parametrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kazanės V. Uljanovo (Lenino) valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Pyragienė
   Disertacija: Kvantiniai taškai, antitaškai ir neautonominiai osciliatoriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“