HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

P

 • daktaras Reda Pabarčienė
   Disertacija: Petro Vaičiūno kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Tomas Pabedinskas
   Disertacija: Žmogaus atvaizdo ir identiteto santykis šiuolaikinėje Lietuvos fotografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Juozas Pabrėža
   Disertacija: Kirčio atitraukimo dinamika šiaurės žemaičių tarmėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Pacevičius
   Disertacija: Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.31
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genovaitė Milda Padoplskienė
   Disertacija: Istoriškumo principo taikymas negyvosios gamtos tyrime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Pagojienė
   Disertacija: Esė stilius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Marija Eglė Pajaujienė
   Disertacija: Tomo Mano kūrinių dialoginės kalbos sintaksinė-stilistinė charakteristika (pagal romaną "Žauberberg" ir novelę "Die Betrogene")
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Pakalka
   Disertacija: Pirmasis lietuvių kalbos žodynas (K.Sirvydo "Dictionarium trium linguarum" (1629)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Pakalniškienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos intarpiniai ir sta-kamieniai veiksmažodžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Ričardas Leopoldas Pakalniškis
   Disertacija: Dabartinė lietuvių poema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Ričardas Leopoldas Pakalniškis
   Disertacija: Lietuvių poema (Pagrindinės žanrinės formos)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Pakėnienė
   Disertacija: Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos organizacinis stiprėjimas ir politinė - idėjinė veikla (1944-1951 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Pakerys
   Disertacija: Lietuvių bendrinės kalbos dvibalsių au, ai, ei akustiniai požymiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Pakerys
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos prozodijos akustinė struktūra
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Pakerys
   Disertacija: XVI a. Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių daryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Paknys
   Disertacija: Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje: bažnytinės architektūros užsakymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Palionis
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos normalizacija XIX a. pabaigoje (1880-1901)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Palionis
   Disertacija: Lietuvių literatūrinė kalba XVI-XVII a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.04.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Letas Palmaitis
   Disertacija: Baltų kalbų negimininių įvardžių istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Palubinskienė
   Disertacija: Kanklės lietuvių etninėje kultūroje:tradicijos ir kaita (XIX a. II pusė - XXI a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.09
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Viktoras Vaidotas Palys
   Disertacija: Architektūrinis-erdvinis lygumų afrolandšafto struktūros organizavimas (Lietuvos pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis miestų statybos mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Stanislovas Pamerneckis
   Disertacija: Šiaulių ekonomijos inventoriai kaip istorijos šaltinis XVIII a. pab. - XIX a. pirmame trečdalyje (kai kurie feodalinės rentos klausimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Česlovas Panavas
   Disertacija: Bolševikų kova su V. Leninu priešakyje prieš oportunistinę Bundo teoriją ir politiką (1903-1917 m. spalis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.09
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Anatolij Pankovskij
   Disertacija: Laisvės problema Isaiah Berfin filosofijoje: vertybių pliuralizmas ir priimtina visuomenė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.05
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Arida Papaurėlytė
   Disertacija: Knygos laisvė ir kontrolė Lietuvoje 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Silvija Papaurėlytė
   Disertacija: Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Patapas
   Disertacija: Moralės objektyvumo problema G. Moore'o, J. Mackie ir J. Rawlso filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Jūratė Patašiūtė
   Disertacija: Mokslinio referatinio teksto leksinės ir sintaksinės charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Patiejūnienė
   Disertacija: Mažosios literatūros formos XVI-XVII a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės spaudiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Paukštytė
   Disertacija: Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime (XIX a. pabaigoje - XX a. I pusėje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.23
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algimantas Paulauskas
   Disertacija: Lietuvos KP veikla plečiant ekonominįdarbo žmonių švietimą respublikoje 1966-1975 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Paulauskas
   Disertacija: Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos veiksmažodžių priešdėlių funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Stasė Paulauskienė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos veiksmažodžių veikslai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Stasė Paulauskienė
   Disertacija: Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.03.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Milda Paulikaitė
   Disertacija: Patirtis ir mąstymas H. G. Gadamerio hermeneutikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Marija Aušrinė Pavilionienė
   Disertacija: Žmogaus koncepcija ir paveikslas Viljamo Folknerio kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Kijevo T.Ševčenkos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Marija Aušrinė Pavilionienė
   Disertacija: Lyčių drama
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušrelė Kristina Pažėraitė
   Disertacija: Izraelis Salanteris ir Musar judėjimas Lietuvoje XIX a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Lionginas Pažūsis
   Disertacija: Fonetinė ir morfologinė angliškų skolinių integracija Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elvyra Pečeliūnaitė
   Disertacija: Geležies amžiaus (I-XII a.) tekstilė Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Žygintas Pečiulis
   Disertacija: Lietuvos televizijos teatras (1957-1982)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado N.Čerkasovo valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Vidutis Pečkys
   Disertacija: Social-reformizmo socialinės lygybės koncepcijų kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Audinga Peluritytė
   Disertacija: XX a. lietuvių lyrikos tradicija (struktūrinės dominantės Maironio, V.Mykolaičio-Putino, S.Nėries, J.Aisčio ir A.Radausko kūryboje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Klaidas Perminas
   Disertacija: XVI-XX a. luotai iš dabartinių Lietuvos ir Latvijos teritorijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Oleg Perov
   Disertacija: Vėlyvojo L. Tolstojaus estetika ir rusų modernizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gendrik Petkevič
   Disertacija: Asmenybės tapsmo ir apsisprendimo problema devintojo dešimtmečio baltarusių ir lietuvių prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos MA Jankos Kupalos vardo literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Leokadija Petkevičienė
   Disertacija: JAV Lietuvių visuomeninė kultūrinė veikla 1933-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leokadija Petkevičienė
   Disertacija: JAV Lietuvių imigrantų veikla JAV komunistų partijoje 1919-1979 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.06.03
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Petkūnas
   Disertacija: Šventosios vakarienės apeigos 16 a. - 17 a. pradžios Lenkijos ir Lietuvos reformatų bažnyčių agendose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.11
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Helsinkio universitetas

 • daktaras Audronė Petrauskaitė
   Disertacija: Lietuvos kultūros vystymosi problemos 1944-1956 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Rimvydas Petrauskas
   Disertacija: Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje - XV a.: sudėtis - struktūra - valdžia
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Petrauskienė
   Disertacija: Vilniaus akademijos spaustuvė (1575-1773m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Žibutė Petrauskienė
   Disertacija: Elektroninių informacijos išteklių - licencijuojamų duomenų bazių - valdymas Lietuvos akademinėse bibliotekose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.07.02
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonas Petravičius
   Disertacija: Daiktavardžio grupės raida vokiečių mokslo kalbos XIX-XX a. tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybiniame pedagoginiame institute

 • daktaras Inga Petravičiūtė
   Disertacija: Elektroninių dokumentų Lietuvos nacionaliniame dokumentų fonde valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Petrikaitė
   Disertacija: Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių vokaliniai ciklai: tipologija ir raidos tendencijos (1960-1990 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Martynas Petrikas
   Disertacija: Lietuvių teatro kritika kaip socialinės veiklos laukas 1920-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Ritutė Petrokienė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos pirminių būdvardžių semantika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.03.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eglė Petronienė
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos sakinio aktualiosios skaidos realizavimo ypatybės anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulė Petronienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos būtųjų laikų reikšmės ir jų atitikmenys anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Petrošienė
   Disertacija: Lietuvininkų etninė muzika: identiteto problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jurgis Petrulis
   Disertacija: Lietuvos pramonimių miestų racionalaus apželdinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaidas Petrulis
   Disertacija: Sovietmečio visuomeninių pastatų architektūra Lietuvoje: stilistinė raida ir sociokultūrinia kontekstai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Laima Petrusevičiūtė
   Disertacija: XX amžiaus Lietuvos tapyba ir modernizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Vytautas Petrušonis
   Disertacija: Vietovės kultūrinio tapatumo respektavimas architektūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Markas Petuchauskas
   Disertacija: Kauno dramos teatras 1940-1960 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS kultūros ministerijos meno istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Markas Petuchauskas
   Disertacija: Lietuvių tarybinio dramos teatro formavimasis ir vystymasis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.10.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rūta Pileckaitė
   Disertacija: Šiuolaikinė lietuvių juvelyrika tarptautiniame taikomosios dailės kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Gytis Piličiauskas
   Disertacija: Titnago industrija pietričių Pabaltijyje 2900-1700 m. pr. KR. Gludintų titnagų kirvių tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Alfonsas Pilka
   Disertacija: Lietuvių kalbos nežymimieji determinatyvai (gretinant su anglų)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arnoldas Piročkinas
   Disertacija: Sujungiamieji sakiniai dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.02.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arnoldas Piročkinas
   Disertacija: Jonas Jablonskis ir jo darbų reikšmė lietuvių bendrinės kalbos raidai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Pivoras
   Disertacija: Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida XVIII a. pab.-XX a. pirmoje pusėje (lyginamasis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tatjana Plakunova
   Disertacija: Lietuvių kalbos sonantų spektrinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Plaušinaitis
   Disertacija: Santykinė ankstesniojo būtojo laiko reikšmė XI a. vokiečių kalbos pluskvamperfekto, perfekto ir II infinitivo formose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Lina Plaušinaitytė
   Disertacija: Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Plečkaitis
   Disertacija: Scholastinė logika ir jos žlugimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Plečkaitis
   Disertacija: Filosofija Lietuvos mokyklose XVI-XVIII amžiais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ieva Pleikienė
   Disertacija: Lietuvos mažoji grafika: meninės komunikacijos paštu formos (1960-1990)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Dainius Plepys
   Disertacija: Gaminio pelėdgalvio, Autograopha gamma, kvapo sąlygota nektaro paieška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Albinas Plėšnys
   Disertacija: Informatyvumo principo metodologinė reikšmė mokslinio tyrimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Počiulpaitė
   Disertacija: Kūrybinis procesas ir meistro asmenybė vaizduojamajame lietuvių liaudies mene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Mindaugas Pocius
   Disertacija: Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953 m. kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Dainora Pociūtė
   Disertacija: XVI-XVII a. protestantų bažnytinės giesmės (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Prūsų Lietuva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Silva Pocytė
   Disertacija: Mažosios Lietuvos lietuvių tautinis identitetas ir kultūrinė raiška 1871-1914 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Irina Podolskaja
   Disertacija: Vienafrazio teksto pragmatinės funkcijos prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Olegas Poliakovas
   Disertacija: Palyginamoji - istorinė (indoeuropiečių) kalbotyra 19 a. galo ir 20 a. pradžios Rusijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS MA kalbotyros institutas

 • daktaras Olegas Poliakovas
   Disertacija: Baltų - slavų kalbų vienybės problema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Heidelbergo Ruprechto Karlo universitetas (Vokietija)

 • daktaras Aliona Popova
   Disertacija: Elitinės žiniasklaidos pasaulėvaizdžio ir kortežinės sąveikos diskursas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Poška
   Disertacija: Katalikiškasis klerikalinis antikomunizmas buržuazinėje Lietuvoje (filosofinė - etinė problematika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.05
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos filosofijos ir teisės institutas

 • daktaras Loreta Poškaitė
   Disertacija: Individo estetinės būties problema klasikiniame konfucianizme ir daoizme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir socialogijos institutas

 • daktaras Justina Poškienė
   Disertacija: Trakų pilių ir miesto viduramžių keramika (XIV a. -XVI a. I pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidas Poškus
   Disertacija: Antikos atgaivinimo problema Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės renesanso mene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Grigorijus Potašenko
   Disertacija: Sentikių bažnyčia Lietuvoje XVII-XIX a. pradžioje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Antanas Povilaitis
   Disertacija: Balsių redukcija dabartinės vokiečių kalbos silpnosiose formose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Romualdas Povilaitis
   Disertacija: Kaimo kultūros raida brandaus socializmo sąlygomis (Lietuvos TSR medžiagos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Kijevo T. Ševčenkos valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Povilionienė
   Disertacija: Matematiniai garsinių struktūrų aspektai XX a. II p. muzikos kompozicijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Girėnas Povilionis
   Disertacija: Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Arūnas Poviliūnas
   Disertacija: Istorijos idėja filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Maja Požėlaitė
   Disertacija: Viniaus baroko nacionaliniai bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: MA Istorijos institutas

 • daktaras Gražina Ona Pranckietytė
   Disertacija: Jono Šliūpo filosofinė kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • habilituotas daktaras Aldona Prašmantaitė
   Disertacija: Vilniaus universiteto vaidmuo populiarinant gamtos mokslų žinias (1803-1832)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Prašmantaitė
   Disertacija: Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Rima Praspaliauskienė
   Disertacija: Marginalinės visuomenės grupės Lietuvoje XVIII a. pabaigoje - XIX a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Prazauskas
   Disertacija: Nepalo ir Įndijos santykiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS MA Orientalistikos institutas

 • daktaras Bronius Prėskienis
   Disertacija: Lietuvių marksistinės literatūros kritika 1917-1940 m.m. komunistinėje spaudoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valdas Pruskus
   Disertacija: Modernistinės tendencijos katalikybės socialinėje filosofijoje buržuazinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • habilituotas daktaras Vygintas Bronius Pšibilskis
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant ir tobulinant miestų kultūros švietimo įstaigų darbą (1945-1958 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vygintas Bronius Pšibilskis
   Disertacija: Lietuvos TSR kultūros - švietimo įstaigų veikla komunistiškai auklėjant darbo žmones (1940-1970m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.04.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulenė Pučiliauskaitė
   Disertacija: Neteorinis kalbos mąstymas Wittgensteino filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Virgilijus Pugačiauskas
   Disertacija: Vilniaus departamentas 1812 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vincas Pukelis
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos tikrinamojo klausimo intonacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edita Pukelytė
   Disertacija: Amerikos mitas ir iniciacijos struktūrinis modelis S. Andersono novelistikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ina Pukelytė
   Disertacija: Naujųjų technologijų funkcijos XX amžiaus pabaigos teatro pastatymuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leipcigo universitetas

 • daktaras Vida Pukienė
   Disertacija: Lietuvių švietimo draugijos XX amžiaus pradžioje (1906-1915)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andžej Pukšto
   Disertacija: Daugiatautė Vilniaus visuomenė 1915-1920 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universitetas

 • daktaras Algirdas Puodžiūnas
   Disertacija: Vietinė liaudies deputatų tarybos Lietuvos TSR politinėje sistemoje l971-l980 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldonas Juozapas Pupkis
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos priebalsių junginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Martynas Purvinas
   Disertacija: Architektūrinės - landšaftinės analizės teoriniai - metodiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis miestų statybos mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Arūnas Puškorius
   Disertacija: Archeologinis odinisapavas Lietuvoje. Odinio apavo konservavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nerija Putinaitė
   Disertacija: Teisingumo problema Immanuelio Kanto filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.01
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Bronius Puzinavičius
   Disertacija: Miesto kapitalistinių elementų likvidavimas Tarybų Lietuvoje socializmo kūrimo metais (1940-1948 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“