SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

P

 • daktaras Arnoldina Ona Pabedinskaitė
   Disertacija: Perspektyvinių šakinių planinių sprendinių modeliavimas įvertinant jų patikimumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Nerijus Pačėsa
   Disertacija: Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Lietuvoje strateginių principų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Pacevičius
   Disertacija: Individualių emocionalumo savybių ir veiklos savireguliacijos ypatumų santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos bendrosios pedagoginės psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zinaida Pagirskienė
   Disertacija: Kvalifikuotų kadrų parengimo kompleksinio planavimo tobulinimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA ekonomikos institutas

 • daktaras Šarūnas Pajarskas
   Disertacija: Kainodara rinkos santykių formavimosi Lietuvoje laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Gina Marija Pajuodienė
   Disertacija: Savitarnos efektyvumas ir jo didinimo keliai maisto prekių prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Pajuodis
   Disertacija: Mažmeninio prekybos tinklo vystymo klausimai Lietuvos TSR miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Pajuodis
   Disertacija: Mažmeninės prekybos teritorinė organizacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilmantė Pakalniškienė
   Disertacija: Šiurkštus irnetinkamas tėvų elgesys, jaunuolių charakteristikos ir tolimesnis prisitaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Orebro universitetas

 • daktaras Vytautas Pakalniškis
   Disertacija: Kolūkiams priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos teisinio reguliavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • daktaras Irena Pakonaitienė
   Disertacija: Ekonometrinių skaičiavimų panaudojimas dinamikos tyrimuose priimant priešplaninius sprendimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rytis Pakrosnis
   Disertacija: Sveikatos priežiūros įstaigose gydomų paauglių psichologinio funkcionavimo problemų kitimas į sprendimus sutelkto trumpalaikio konsultavimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.26
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Audrius Paksas
   Disertacija: Diplomatiniai imunitetai ir privelegijos ir jų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Laurynas Pakštaitis
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą: teorinės ir praktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Jonas Pakutinskas
   Disertacija: Durpinių trąšų gaminimo ir naudojimo ekonominis efektyvumas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Paulius Pakutinskas
   Disertacija: Elektroninių komunikacijų teisinio reguliavimo modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Jurgis Palaima
   Disertacija: Krepšininkų iniciatyvumo, savarankiškumo ir ryžtingumo ugdymas sporto treniruotės procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.02.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Jolanta Palidauskaitė
   Disertacija: Lietuvos politinės kultūros raida valstybingumo atkūrimo ir įsitvirtinimo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Diana Paliukėnienė
   Disertacija: Socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės poveikio regioninio valdymo veiksmingumui įgyvendinant regioninę politiką analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Narimantas Kazimieras Paliulis
   Disertacija: Integruotų mokslinio tyrimo bei konstravimo darbų valdymo sistemų kūrimas ir tobulinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.07.01
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Regina Paliulytė
   Disertacija: Paskirstymas pagal darbą negamybinėje sferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Stasė Palubinskienė
   Disertacija: Apskaitos kompiuterizavimo metodiniai ir technologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.04.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Palujanskienė
   Disertacija: Sergančių miokardo infarktu psichologinė reabilitacija antrinės profilaktikos sistemoje poliklikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.13
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jelena Pankratjeva
   Disertacija: Rankų darbo mažinimo rezervų realizavimo mechanizmo sukūrimas mokslinės - techninės pažangos sąlygomis (Lietuvos mėsos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Artūras Panomariovas
   Disertacija: Viešai neskelbiama informacija (paslaptis) baudžiamąjame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Igoris Panovas
   Disertacija: Socialinės infrastruktūros asmeninio veiksnio reprodukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Thomas Panzer
   Disertacija: Nuostatomis paremtas informacijos apdorojimas (Ekspertinė sistema) kaip įmonės valdymo pagrindas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vitalij Papijanc
   Disertacija: Patronuojančios įmonės atsakomybė prieš dukterinės įmonės kreditorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Leonas Virginijus Papirtis
   Disertacija: Teisė ir politika išvystytoje socialistinėje visuomenėje (ryšys ir sąveika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Parnarauskas
   Disertacija: 9-11 klasių moksleivių dialektinio materialistinio mąstymo formavimas, mokant visuomenės raidos dėsningumų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Pašilytė
   Disertacija: Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų erdvinių vaizdinių formavimo konstravimo procese pedagoginės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos ikimokyklinio auklėjimo MTI

 • daktaras Leopoldas Paškauskas
   Disertacija: Pieno gamybos organizavimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Paškevičius
   Disertacija: Mokslo techninės pažangos spartinimo organizacinės-ekonominės sąlygos Lietuvos statybinių medžiagų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Vytautė Pasvenskienė
   Disertacija: Modulinio užsienio kalbos mokymo nekalbinėje aukštojoje mokykloje didaktiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Patalavičius
   Disertacija: Naujovių tikslinio valdymo problemos (Lietuvos elektrotechnikos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Arūnas Paukštė
   Disertacija: Terorizmas ir jo prevencija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Nida Paulauskaitė
   Disertacija: Organizacijos kultūros tyrimas, siekiant įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Andrius Paulauskas
   Disertacija: Mokesčių apskaičiavimo teisinio reglamentavimo bei praktinio taikymo problemos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Algimantas Paulauskas
   Disertacija: Mineralinių trąšų ekon. efektyv. Lietuvos TSR augalininkystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio ekonom. mokslo tyr. i-tas

 • daktaras Kęstutis Paulauskas
   Disertacija: Konstitutyvus saugumo ir tapatybės rašymas bei praktika: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolandas Paulauskas
   Disertacija: Delinkventinio elgesio asmenybiniai veiksniai vyresniųjų paauglių populiacijoje ir jų keitimas individualaus konsultavimo pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Paulauskas
   Disertacija: Kritika ir savikritika kaip gamybinio kolektyvo aktyvumo skatinimo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Eimenė Paulavičienė
   Disertacija: Vietinių tarybų veiklos pramonės srityje tobulinimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Balys Paulavičius
   Disertacija: Ekonominio skatinimo sistema gamybiniame susivienijime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Paulionytė
   Disertacija: Vizualinio estetinio ugdymo pradžios mokykloje veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Klaudija Pauliukevičiūtė
   Disertacija: Moterų gyvenimo kokybės kitimas ambulatorinio depresijos gydymo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Pauža
   Disertacija: Transpozicija lietuviams įsisavinant rusų kalbos gramatiką vidurinės mokyklos žemesnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėse mokyklose mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Jurgita Paužaitė
   Disertacija: Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Pažėraitė
   Disertacija: Kainodaros metodikos formavimas elektros energijos perdavimo paslaugai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Romaldas Pečeliūnas
   Disertacija: "Vaikų vokalinės kultūros ugdymo popamokiniu metu optimizavimas"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Gintautas Pečiuliauskas
   Disertacija: Darbo apmokėjimo Lietuvos TSR kolūkių gyvulininkystėje tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Palmira Pečiuliauskienė
   Disertacija: Vidinis ir tarpdalykinis fizikos turinio apibendrinimas VIII-IX klasėse linijinio mokymo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Liubovė Pečiulienė
   Disertacija: Būtinas produktas ir darbo jėgos reprodukcijos kaštai socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ekonomikos institutas

 • daktaras Saulius Pečiulis
   Disertacija: Kapitaliniai įdėjimai kaip socializmo ekonominė kategorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vilmantas Pečiūra
   Disertacija: Lietuvos gamybinių įmonių audito plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aleksandra Pečiūrienė
   Disertacija: Audito teotija ir analitinės procedūros audito veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ukrainos švietimo ministerijos prekybos ekonomikos universitetas

 • daktaras Justinas Sigitas Pečkaitis
   Disertacija: Tarybų Lietuvos baudžiamosios teisės kūrimas ir vystymasis socialistinės visuomenės sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Olga Peipina
   Disertacija: Socialinės etninės integracijos problemos Latgalijoje 90-aisiais metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.15
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Irena Pekarskienė
   Disertacija: Vertybinių popierių rinkos struktūra ir raidos ypatybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Pelanienė
   Disertacija: Staklių pramonės pagrindinių gamybinių fondų panaudojimo efektyvumo didinimas (pagal Lietuvos staklių gamybos įmonių duomenis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Valentina Peleckienė
   Disertacija: Gamybos išteklių naudojimo efektyvumo didinimas (Lietuvos TSR elektrotechnikos pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Kęstutis Peleckis
   Disertacija: Aukštosios mokyklos mokslinio-techninio potencialo panaudojimo gerinimo ir valdymo tobulinimo problemos (Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų pavyzdžiu).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P.Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Nijolė Peluritytė
   Disertacija: Mašinų ir traktorių parko naudojimo apskaitos ir ekonominės analizės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis u-tas

 • daktaras Audrius Perkauskas
   Disertacija: Jurisdikcijų kolizijų ir užsienio teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo teisinis reguliavimas: unifikavimo tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonilija Perminienė
   Disertacija: Žemės ūkio darbo industrializavimo politekonominiai aspektai išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Neringa Perminienė
   Disertacija: Projektavomo paslaugos, rinka, ir jos plėtros modeliai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Pranas Petkevičius
   Disertacija: Administracinės-teisinės kovos su chuliganizmu priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Petkevičiūtė
   Disertacija: Atnaujintos kokybiškos produkcijos įvertinimo ir skatinimo metodų tobulinimas (Lietuvos TSR tekstilės ptamonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Vytautas Petkūnas
   Disertacija: Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo viduriniame ugdyme įtaka edukacinės paradigmos kaitai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Artūras Petkus
   Disertacija: Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose: kriminologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Einius Petkus
   Disertacija: Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų rengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Rūta Petkuvienė
   Disertacija: Žmogaus teisių įgyvendinimo galimybės ir ribos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Ottonas Petraškevičius
   Disertacija: Piniginis žemės vertinimas kaip jos naudojimo pagerinimo veiksnys Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.07.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Petrauskaitė
   Disertacija: Klaipėdos muzikos mokykla kaip pedagoginė sistema ir jos reikšmė tarpukario Lietuvos muzikiniam švietimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramutė Petrauskaitė
   Disertacija: Profesijos pasirinkimo racionalumo posovietinėje Lietuvoje psichopedagoginiai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.04.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Antanas Petrauskas
   Disertacija: Ekonominis - matematinis nutekamųjų vandenų valymo proceso ir upių vandens kokybės modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Petrauskas
   Disertacija: Lietuvos nacionalinio valstybingumo atkūrimas 1918-1919 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.07.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Alina Petrauskienė
   Disertacija: Mokyklos mediko profesinio vaidmens kompleksiškumas ir raida ugdant mokinių sveikatą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ieva Petrauskienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių akcentuacijų pedagoginis koregavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Rūta Petrauskienė
   Disertacija: Viešojo administravimo institucijų tobulinimas transformacijų laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zina Stanislava Petrikienė
   Disertacija: Ugdymo turinio pradinėse klasėse integravimo išgalės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Darius Petrošius
   Disertacija: Naujas konspiracijos principo turinys operatyvinėje veikloje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vladislovas Petrulis
   Disertacija: Kūribingumo refleksija ir mokslinių darbuotojų produktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ala Petrulytė
   Disertacija: Kognityvinis ir emocionalinis komponentai studentų Aš - vaizdo struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.06
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Vytautas Petruševičius
   Disertacija: Suaugusiųjų aklųjų ir silpnaregių mokymosi veiklos stimuliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozas Petruškevičius
   Disertacija: Teminio istorijos žinių tikrinimo kai kurių metodų palyginamasis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Sada Petružienė
   Disertacija: Žydų švietimas Lietuvoje: gimnazijų raida ir dabartinė vidurinė mokykla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Donata Petružytė
   Disertacija: Atliekų rinkėjų gyvensena: Kariotiškių sąvartyno atvejo situacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Petrylaitė
   Disertacija: Kolektyvinių darbo ginčų instituto teorinės ir praktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Evandželina Petukienė
   Disertacija: Klientų dalyvavimo viešosiose paslaugose valdymas Lietuvos seniūnijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Piesliakas
   Disertacija: Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ryšium su patraukimu administracinėn atsakomybėn
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.04
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Charkovo F. Dzeržinskio teisės institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Piesliakas
   Disertacija: Baudžiamųjų įstatymų principinės nuostatos ir jų įgyvendinimas naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos policijos akademija

 • daktaras Andrius Pikčiūnas
   Disertacija: Organizacijos identiteto, įvaizdžio ir ryšių valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Indrė Pikturnienė
   Disertacija: Sekimo strategijos pranašumai pradiniame prekės įvedimo į rinką etaps
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.31
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romualdas Piktys
   Disertacija: Tarpšakinio vartojimo mašinų gamybos produkcijos gamybos valdymo organizavimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Margarita Pileckaitė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių vidinės darnos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Nora Pileičikienė
   Disertacija: Studijų rezultatų integravimas į studijų programas: bendrųjų mokėjimų paradigma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.02.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Lina Pilelienė
   Disertacija: Pardavimų skatinimu pagrįstas vartotojų lojalumo formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Albertas Piličiauskas
   Disertacija: Moksleivių muzikinio ugdymo klausimai elementaraus muzikalumo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Piličiauskas
   Disertacija: Muzikos pažinimo kaip auklėjimo problema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Žaneta Piligrimienė
   Disertacija: Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paslaugų kokybė tarpdisciplininiu požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Donatas Pilinkus
   Disertacija: Makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos indekso sąryšio vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Piliponytė
   Disertacija: Korupcijos konstravimas: pokomunistinių šalių praktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zenonas Pilkauskas
   Disertacija: Lietuvos istorijos mokymo problemos Lietuvos TSR bendrojo lavinimo mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos bendrojo ir politechninio mokymo mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Zenonas Pilkauskas
   Disertacija: Lietuvos istorijos mokymo problemos lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos bendrojo ir politechninio mokymo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Pilypas
   Disertacija: Vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Piščalkienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, edukacinis vertinimas bei ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mira Irena Piščiukaitė
   Disertacija: Žolės miltų gamybos ekonominis efektyvumas (Lietuvos TSR tarybinių ūkių ir kitų valstybinių ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Pitrėnaitė
   Disertacija: Ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumo didinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Jolanta Pivorienė
   Disertacija: Judėjimo negalią turinčių asmenų socialinė integracija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algimantas Pivoriūnas
   Disertacija: Jauno nusikaltėlio recidyvisto asmenybės tyrinėjimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Benjaminas Pladis
   Disertacija: Einamojo planavimo procesų automatizavimas melioracinės statybos AVS funkcionavimo sąlygomis (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Stanislava Plentaitė
   Disertacija: Mokinių kalbos turtinimo frazeologizmais V-VI kl. sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Plikynas
   Disertacija: Finansinio kapitalo rinkų netiesinės dinamikos, naudojant dirbtinio intelekto metodus, analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Plungė
   Disertacija: Vaiko ir paauglio privatus interjeras kaip socializacijos ir ugdymosi aplinka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vytautas Kazys Plungė
   Disertacija: Gyvulininkystės produktų gamybos ekonominės analizės sistemų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Pobrein
   Disertacija: Protiškai atsilikusių 5-6 klasių mokinių intereso grožinės literatūros skaitymui ugdymas (panaudojant dramatizaciją ir raiškujį skaitymą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rasa Pocevičienė
   Disertacija: Mokėjimo spręsti problemos reikšmė, ugdant pradinių klasių mokinių atsakingumą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Justina Sabina Pocienė
   Disertacija: Progresyvių Lietuvos pedagogų kova už visuomeninio ikimokyklinio auklėjimo išvystymą buržuazijos valdymo metais (1919-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Arūnas Pocius
   Disertacija: Kompleksinė statistinė gimstamumo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Arvydas Pocius
   Disertacija: Asmenų, padariusių nužudymus, gyvenimo retrospektyva (kriminologinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Birutė Marytė Pociūtė
   Disertacija: Asmeninės studentų adaptacijos problemos ir jų sprendimas akademinės grupės kuratoriaus darbe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Joana Danguolė Pociūtė
   Disertacija: Gyvulių supirkimo organizavimo tobulinimas Lietuvos TSR mėsos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Poderienė
   Disertacija: Mokymo aplinkos įtaka mokinių adaptacijai penktoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Jadvyga Kristina Podžeckienė
   Disertacija: Kultūrinių ganyklų ekonominis efektyvumas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valentinas Pokormliakas
   Disertacija: Ekonominė analizė socialistinio valdymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Vladislav Pokrovskij
   Disertacija: Techninio ir organizacinio AVS aprūpinimo tobulinimas mažo pajėgumo skaičiavimo techninėje bazėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kijevo D. Korotčenko liaudies ūkio institutas

 • daktaras Ona Polukordienė
   Disertacija: Mikčiojančių asmenybių santykių sistemos tyrimas ir jos dinamika psichoterapijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Leonid Polyakov
   Disertacija: Didelio meistriškumo imtynininkų ugdymo veiksniai ir treniruočių planavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Deividas Poška
   Disertacija: Asmens teisė į teisminę gynybą ir jos įgyvendinimo probleminiai aspektai Lietuvos administraciniuose teismuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Ona Poškaitė
   Disertacija: Rentabilumo analizės tobulinimo klausimai (Lietuvos staklių pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Poškienė
   Disertacija: Universiteto organizacijos kultūra - kompleksinis aukštojo mokslo edukacinis veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Bolius Poškus
   Disertacija: Savikainos mažinimo rezervai kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bolius Poškus
   Disertacija: Ekonominių ūkininkavimo sąlygų išlyginimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.03.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos nejuodžemio zonos ekonomikos mokslinio tyrimo institutas

 • daktaras Stasys Poškus
   Disertacija: Informacinio aprūpinimo klausimai automatizuotų valdymo sistemų funkcionavimo liaudies ūkyje sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Poškutė
   Disertacija: Pensijų sistemos ir jų reformavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sniegina Poteliūnienė
   Disertacija: Studenčių, būsimųjų mokytojų, fizinės saviugdos edukacinis skatinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Robertas Povilaitis
   Disertacija: Mokinių dalyvavimo patyčiose ir psichosocialinio funkcionavimo sąsajos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zigmas Povilaitis
   Disertacija: Darbo našumo didinimas pieno fermose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 • daktaras Irena Povilauskienė
   Disertacija: Miestų gyventojų aprūpinimas pieno produktais ir jo gerinimas (Vilniaus m. pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Poviliūnas
   Disertacija: Lietuvos žemės ūkio elektrifikavimas ir jo vaidmuo vystant kolūkinę gamybą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Poviliūnas
   Disertacija: Pagrindinių fondų naudojimo efektyvumo didinimo ekonominės problemos šalies intensyviosios gyvulininkystės zonoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Birutė Poviliūnienė
   Disertacija: Cukrinių runkelių gamybos ekonominis efektyvumas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Prakapas
   Disertacija: Lietuvos TSR avalynės pramonės darbuotojų materialinis skatinimas ir jo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romas Prakapas
   Disertacija: Rizikos grupės vaikų elgesio koregavimas taikant mokyklinį monitoringą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Audronė Prakurotienė
   Disertacija: Kūrybingumo ugdymas lietuvių liaudies menų pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Aistė Pranckevičienė
   Disertacija: Depresija sergančių asmenų savijauta ir subjektyvus gyvenimo vertinimas stacionarinio gydymo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.21
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Salomėja Magdalena Pranckūnienė
   Disertacija: Sensorinio ir motorinio laukų santykis reguliuojančiose reakcijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Pranevičienė
   Disertacija: Kvaziteismai administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės ir administracinių ginčų nagrinėjimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Jovita Pranevičiūtė
   Disertacija: Nacionalinės tapatybės formavimosi veiksniai NVS erdvėje: Baltarusijos ir Ukrainos atvejų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Pranas Pranulis
   Disertacija: Organizaciniai aprūpinimo metalais specializavimo pagrindai respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Pranas Pranulis
   Disertacija: Materialinių išteklių racionalaus naudojimo respublikos liaudies ūkio komplekse valdymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.02.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio in-tas

 • daktaras Jonas Prapiestis
   Disertacija: Baudžiamoji teisinė kova su aplaidumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Prazauskas
   Disertacija: Etnosas, politika ir valstybė šiuolaikinėje Indijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.24
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Rusijos MA Orientalistikos institutas

 • daktaras Vaclovas Prekevičius
   Disertacija: Dailės dirbinių ir suvenyrų gamybos vystymas Tarybų lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Elena Pretkelienė
   Disertacija: Užmiestinių keleivių pervežimų vystymo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kompleksinių transporto problemų institutas prie SSRS valstybinio plano komitto

 • daktaras Jevgenija Prichodko
   Disertacija: Tarybinių moterų vertybinių - darbinių orientacijų formavimas pertvarkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino universitetas

 • daktaras Juozas Pričinauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR kolūkių ir kolūkiečių materialinio suinteresuotumo kėlimas visuomeninio ūkio vystymu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.04.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Pridotkienė
   Disertacija: Eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos veiksnių vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marija Prokopčik
   Disertacija: Biblioteninkystės ir bibliografijos specialybės studentų automatizuotos informacijos paieškos mokymo turinys ir metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimiera Danutė Prunskienė
   Disertacija: Konditerinių gaminių gamybos ir vartojimo poblemos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimiera Danutė Prunskienė
   Disertacija: Maisto ūkio struktūrinis-organizacinis tobulinimas: metodologija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Valdas Pruskus
   Disertacija: Katalikų socialinė mintis Lietuvoje (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.03.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Raminta Pučėtaitė
   Disertacija: Etinių problemų sprendimas: etikos vadybos priemonės ir darbo aplinkos humanizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Mindaugas Puidokas
   Disertacija: Industrinis mokymasis Baltijos jūros regiono įmonių vertės kūrimo grandinėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Puišienė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savarankiško diferencijuoto fizinių pratimų atlikimo nepamokiniu metu efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Violeta Pukelienė
   Disertacija: Materialinio skatinimo tobulinimas - svarbus socialistinio lenktyniavimo efektyvumo didinimo veiksnys išvystytame socializme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Pukelis
   Disertacija: Vidurinių profesinių techninių mokyklų mokinių teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas nepamokinėje veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Pukelis
   Disertacija: Mokytojų rengimo idealinio modelio parametrai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.02.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Virginija Pukevičiūtė
   Disertacija: Mokinių ir studentų mokymosi mokytis kompetencijos raiška ir ugdymo strategijos užsienio kalbos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rūta Pukinskaitė
   Disertacija: Turinčių mokymosi negalių ir protiškai atsilikusių vaikų intelekto struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Alvydas Pumputis
   Disertacija: Vietinių tarybų vykdomųjų komitetų komisijų organizavimo ir veiklos teisiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Juozas Pumputis
   Disertacija: Pagalbinės mokyklos 5-6 klasių mokinių intereso matematikai ugdymas (mokant ilgio, svorio ir laiko matus)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologogijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Asta Pundzienė
   Disertacija: Kaitos psichologinių veiksnių modeliavimas organizacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.06
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Alvydas Punis
   Disertacija: Veiklos savaiminės-išorinės motyvacijos diagnostikos galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Gražina Puočiauskienė
   Disertacija: Kauzalinės atribucijos socialinio-psichologinio konteksto abipusis ryšys su neregių readaptacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.06
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Regina Puodžiukaitienė
   Disertacija: Žinių sisteminimas kaip pedagoginis faktorius inžinieriaus ruošime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Pupšys
   Disertacija: Privati lietuviška bendrojo lavinimo mokykla XX amž. pradžioje (1905-1918 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Purakevičius
   Disertacija: Gamybinių susivienijimų aprūpinimo materialiniais resursais valdymo organizavimo tobulinimas (Lietuvos TSR lengvosios pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Česlovas Purlys
   Disertacija: Socialistinių įmonių vaidmuo naikinant skirtumus tarp fizinio ir protinio darbo darbuotojų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Audra Purlytė
   Disertacija: Ūkio informacinės infrastruktūros formavimo politika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.09.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Purvaneckienė
   Disertacija: Studentų tiriamųjų mokėjimų formavimas puslaidininkių fizikos specializacijos mokymo laboratorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ksaveras Purvinskas
   Disertacija: Pagrindiniai pieno gamybos intensyvinimo keliai (Lietuvos tarybinių ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos SSSR mokslų akademijos ekonomikos in-tas

 • habilituotas daktaras Ksaveras Purvinskas
   Disertacija: Pieno gamybos intensyvinimo ekonominės problemos Lietuvos Respublikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.03.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos SSR MA ekonomikos institutas

 • daktaras Rasa Pušinaitė
   Disertacija: Išorinių elektros energijos gamybos kaštų integravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladislovas Puškorius
   Disertacija: Pagrindinių gamybinių fondų panaudojimas Pabaltijo plastmasių perdirbimo įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Puzinauskas
   Disertacija: Žemės ūkio materialinis-techninis aprūpinimas ir pagrindiniai jo tobulinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado finansų ir ekonomikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“