Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

R

 • daktaras Milda Račaitė
   Disertacija: Skirtingų sunkiųjų metalų poveikis vasariniams miežiams (Hordeum vulgare L. veislė ,Aura DS,) ir kryžminės adaptacijos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: VDU

 • daktaras Kristina Račaitytė
   Disertacija: Jonų mainų, metalo chelatinės ir multidimensinės baltymų chromatografijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Radvilė Racėnaitė
   Disertacija: Žmogaus gyvenimo trukmės ir kokybės samprata lietuvių folklore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Asta Racevičiūtė
   Disertacija: Lesalų su padidintu žirnių kiekiu įtaka viščiukų broilerių ir dėsliųjų vištų produktyvumui bei virškinimo procesams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Kristina Nijolė Racevičiūtė
   Disertacija: Žmogaus vaizdavimo principai trečiojo dešimtmečio rusų tarybinėje prozoje (psichologinė charakterio struktūra)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Ragnė Racevičiūtė
   Disertacija: Anglų ir lietuvių somatinių fraziologizmų metaforinė motyvacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Rachlevičienė
   Disertacija: Betoninių šildymo panelių šilumos atidavimo didinimo galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ernesta Račienė
   Disertacija: Leksinės ir funkcinės-semantinės vokiečių kalbos veiksmažodžio kategorijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Račienė
   Disertacija: Moksleivių dantų gydymo baimė ir su ja susiję socialiniai ir psichologiniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.03
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Galina Račinskaja
   Disertacija: Interesų ir meilės žemės ūkio darbams ugdymas aštuonmetėje kaimo mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Račinskas
   Disertacija: Svarbiausieji dabartiniai geomorfologiniai procesai Rytų Lietuvos aukštumose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.04.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Račinskas
   Disertacija: Dirvožemio erozijos dėsningumai ir jų išaiškinimo metodai (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.04.27
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • daktaras Jonas Račinskas
   Disertacija: Lietuvos pušynų sakingumas ir jo didinimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.30
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vladas Račinskas
   Disertacija: Vandenilio reikšmė zinko elektronusodinimo iš sulfatinių tirpalų procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.04.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Račinskas
   Disertacija: Magnetiškai kietų kobalto lydinių elektronusodinimas ir fiziko-cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo chemijos technologijos institutas

 • daktaras Stanislava Gražina Račinskienė
   Disertacija: Elektrolitinių magnetinių platinos-kobalto lydinių išskyrimas ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Račiukaitis
   Disertacija: Juostos, priemaišų ir defektų būsenų netiesinė spektroskopija ZnO ir ZnSe kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Račiūnaitė
   Disertacija: Sutartinių ir kitų ankstyvojo daugiabalsumo formų giedojimo tradicijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Rasa Račiūnaitė
   Disertacija: Lietuvos kaimo moters vaidmuo žmogaus gyvenimo ciklo papročiuose (XIX a. pab. - XX a. vid.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Tojana Račiūnaitė
   Disertacija: Basųjų karmelitų dailė ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Leonas Algimantas Račiūnas
   Disertacija: Bestuburių faunos būsena ir žuvų mityba lietuvos šiluminės elektrinės vandens saugykloje-aušintuve
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Estijos mokslų akademija

 • daktaras Stanislava Račiūnienė
   Disertacija: Bulvių kombainų darbo kalvotose dirvose tyrimai ir jų slydimo sumažinimo būdų ieškojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Egdūnas Račius
   Disertacija: Daugialypė islamiškosios da'wa prigimtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Helsinkio universitetas

 • daktaras Stanislava Raciutė
   Disertacija: Chloretilo blokada kompleksiniame vaikų neurozės gydyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Račkaitis
   Disertacija: Nepusiausvirųjų paviršinių darinių formavimosi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Račkauskaitė
   Disertacija: Lietuvių studentų - nefilologų leksinių ir stilistinių įgūdžių ugdymas, mokantis specialybės tekstų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Rusijos A. Gerceno valstybinis pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfredas Račkauskas
   Disertacija: Konvergavimas į stabilius dėsnius Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfredas Račkauskas
   Disertacija: Banacho erdvių centrinė ribinė teorema. Aproksimacijos tikslumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arimantas Račkauskas
   Disertacija: Hermetizuotų kontaktinių sistemų dinamikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gediminas Račkauskas
   Disertacija: Dirbtinio pluošto gamybos operatyvaus planavimo uždavinių sprendimo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Račkauskas
   Disertacija: Kraštotyros sąjūdis Tarybų Lietuvoje (1961-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Mindaugas Račkauskas
   Disertacija: Plyšinių jungčių kanalų ir puskanalių, suformuotų iš m30.2,40,43 ir 45 koneksinų, vartų ir pralaidumo savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.12
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautas Račkauskas
   Disertacija: Cheminės trašos įtaka glacialinių gruntų stiprinimo parametrams (Šiaulių regiono pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Olga Račkauskienė
   Disertacija: Nėsčiųjų vėmimo gydymas hidroksizinu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigita Rackevičienė
   Disertacija: Kauzacijos raiška Baltijos regiono kalbose (kauzatyviniai veiksmažodžiai ir veiksmažodiniai junginiai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Rackevičius
   Disertacija: Arbaletas, jo modifikacijos ir prototipai Lietuvoje XIII-XVI a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozapas Račkus
   Disertacija: Kai kurie genomo transkripcijos ypatumai vijūno embriogenezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jurgis Gediminas Račys
   Disertacija: Technologiniai procesai ir kombainų darbo organai sėklinių raudonųjų dobilų nuėmimo efektyvumui pagerinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: RTFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologijos institutas

 • daktaras Viktoras Račys
   Disertacija: Medžio plaušo plokščių gamybos apytakinės vandens ūkio sistemos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis vandens tiekimo, kanalizacijos, hidrotechninių įrenginių ir inžinerinės hidrogeologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dalia Radaitienė
   Disertacija: Mikromicetai ir jų įtaka svarbesnių vaiskrūmių introdukcijai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Asija Radavičienė
   Disertacija: Produkcijos savikainos vidaus gamybos planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kazachstano SSR mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Antanas Radavičius
   Disertacija: Kai kurie inkstų akmenligės epidemiologinio tyrimo Kauno mieste aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Gintaras Radavičius
   Disertacija: Ekonominiai-organizaciniai specializuoto visuomeninio maitinimo tinklo vystymo klausimai (pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos komercijos institutas

 • daktaras Liaudginas Erdvilas Radavičius
   Disertacija: Psichofarmakologiniai ir eksperimentiniai psichologiniai tyrimai diagnozuojant depresijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Marijus Radavičius
   Disertacija: Maksimalaus tikėtinumo įverčių didžiųjų nuokrypių tikimybių įvertinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V. Steklovo matematikos in-to Leningrado skyrius

 • daktaras Saulius Radavičius
   Disertacija: Akmenų krautuvo darbinės dalies konstrukcijų ir technologinių parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Stanislovas Radavičius
   Disertacija: Lietuvos telekomunikacijų verslo vertinimo sistema.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Radikaitė
   Disertacija: Kūdikių, sergančių ūmiomis respiracinėmis ligomis, širdies ir kraujagyslių sistemos būklė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalius Radis
   Disertacija: Kartometrinių matavimų taikymas GSM signalo stiprumui prognozuoti geoinformacinės sistemos aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ričardas Radišauskas
   Disertacija: Angliavandenių apykaitos sutrikimų epidemiologinis įvertinimas tarp 25-64 metų amžiaus Lietuvos kaimo gyventojų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rusijos medicinos mokslų akademijos endokrinologijos mokslo centras

 • daktaras Jurij Radovič
   Disertacija: Politinio pakaltinamumo filosofinė ir istorinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Jolita Radušienė
   Disertacija: Pelkinis garždenis (Lotus uliginosus Schkuhr) Lietuvos landšafte (ekologo-fitocenologinės ir biologinės ypatybės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.07.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Eglė Radušytė
   Disertacija: Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Ramunė Radvilaitė
   Disertacija: Patyrimo koncepcija dabarties egzistencinėje fenomenologijoje (W.A. Luijpenas, 1926-1980)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Irena Radvilavičienė
   Disertacija: Šiauštinių audinių pūkuotumo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.06
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Česlovas Radvilavičius
   Disertacija: Organinių molekulių ir kristalų fizinių ir cheminių savybių kvantinis mechaninis skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Radvilavičius
   Disertacija: Dialektinis tikrovės procesų dėsningumo supratimas ir jo metodologinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Radvilavičiūtė
   Disertacija: Daugiafaktorinių eksperimento planavimo ir optimizacijos uždavinių analizūs metodo sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Asta Radzevičienė
   Disertacija: Aukštojo mokslo institucijų veiklos internacionalizavimas: žmonių išteklių vadyba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Lina Radzevičienė
   Disertacija: Antro tipo cukrinio diabeto klinikinės būklės, rizikos veiksnių bei gyvenimo kokybės įvertinimas ligos nustatymo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Liuda Radzevičienė
   Disertacija: Kūdikių namų auklėtinių emocijų plėtotė edukacinėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Saulė Radzevičienė
   Disertacija: Įmonių vadovų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo organizavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Sigutė Radzevičienė
   Disertacija: Lietuvių literatūrinė parodija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfredas Radzevičius
   Disertacija: Pietryčių Pabaltijo kreidos - paleogeno grūdėtas glaukonitas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos

 • habilituotas daktaras Algimantas Radzevičius
   Disertacija: Charakterio problema lietuvių tarybiniame apsakyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Radzevičius
   Disertacija: Vaižgantas lietuvių prozos kryžkelėse. Meninės sintezės problema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Radzevičius
   Disertacija: Tėkmės struktūra ir vandens nuskaidrinimas vandens skaidrintuvų plonasluoksnių prieštėkminių modulių elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Bernardas Radzevičius
   Disertacija: Obelų rauplės (Venturia inaegualis Wint.) Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Radzevičius
   Disertacija: Įgimto nykščio deformacijų chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Radzevičius
   Disertacija: Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus: teorija ir praktika Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Gediminas Radzevičius
   Disertacija: Sisteminis mokslinės techninės veiklos valdymo organizavimas: informacinis aspektas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.07.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Kostas Radzevičius
   Disertacija: Poringų karboksilinių rūgščių polielektrolitų sąveika su baltymų makromolėkulėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos stambiamolekulinių junginių institutas

 • daktaras Lionginas Radzevičius
   Disertacija: Tiesinis asinchroninis variklis su išsluoksniuotu antriniu elementu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Charkovo V. Lenino politechnikos institutas

 • daktaras Rolandas Radzevičius
   Disertacija: Mikroelementų foniniai kiekiai, asociacijos ir jų kaupimosi lyginamoji analizė Lietuvos įjūrio paviršinėse dugno nuosėdose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigitas Radzevičius
   Disertacija: Venlokio Pristiograptus gentis iš Rytrų Baltijos ir Švento kryžiaus kalnų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Tartu universitetas

 • daktaras Aušrelė Radzevičiūtė
   Disertacija: Dendronimai ir jų derivatai baltų kalbose (nominacijos principai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jana Radzijevskaja
   Disertacija: Erkių pernešamų patogenų Borrelia burgdorferi sensu lato ir Anaplasma phagocytophilum rezervuarinių šeimininkų ir vektorių nustatymas Lietuvoje ir Norvegijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Daiva Radzišauskienė
   Disertacija: Gripo klinikinė charakteristika ir epidemiologinė kontrolė pagyvenusių žmonių bendruomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virginijus Radziukynas
   Disertacija: Galios balanso ir dažnio nuokrypių įtaka elektros energetikos sistemos darbui ir jų valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danielius Vincas Radžiukynas
   Disertacija: Aukštesnio meistriškumo sportininkų rengimo valdymas aukštosios mokyklos sąlygomis (lengvosios atletikos ir slidinėjimo pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Darius Radžiukynas
   Disertacija: Lietuvos karo akademijos kariūnų fizinis ugdymas pirmais studijų metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Radžiukynas
   Disertacija: Inovacinių procesų organizavimas regioninio gamybos valdymo sistemoje (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Antanas Algirdas Radžiūnas
   Disertacija: Automatinio valdymo sistemų su skleidžiančiais davikliais mazgų ir įrengimų analizė ir sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Gintautas Radžiūnas
   Disertacija: Endoskopinis tulžies latakų stantavimas gydant mechaninę geltą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leopoldas Radžiūnas
   Disertacija: Aminfenolių vinilo eterių sintezė ir eterių kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Voronežo valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Radžiūnas
   Disertacija: Evoliucinio tipo lygčių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Raimondas Radžiūnas
   Disertacija: Aminoguanidino tiazolinono-4 darinių sintezė ir biologinio aktyvumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.18
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Sąjunginis vaistų chemijos ir technologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Birutė Radžiūnienė
   Disertacija: Katodo paviršiaus aktyvumo kitimas, išskiriant varį iš cianidinių tirpalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sandra Radžiutė
   Disertacija: Kairomonų ir fotosensibilizatorių, VeikiančiųLiriomyza bryoniae (Diptera, Agromyzidae), tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rima Radžiuvienė
   Disertacija: Sergančiųjų galvos smegenų insultu atokieji gydymo rezultatai ilgalaikio stebėjimo duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Arnoldas Evaldas Radzivonas
   Disertacija: Polimercementinių drėgmės apsauginių sluoksnių ant akyto betono sienų efektyvumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.05
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Radžvilas
   Disertacija: Prancūzų personalizmo istorijos filosofija (metodologinė kritinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Siegfried Raeder
   Disertacija: Aktualių statybos procesų ir svarbių kaštų technologiniai ir organizaciniai tyrimai. Orientuota į procesus homogeniškai empirinė statybos organizavimo teorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audronė Ragaišienė
   Disertacija: Fasoniniai siūlai: savybių analizė ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Ragaišienė
   Disertacija: Uždari meno sodai: subversiška mitopoetika Silvijos Plath poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Bergeno universitetas

 • daktaras Vanda Bronislava Ragaišienė
   Disertacija: Lietuvos TSR pramonės darbininkų gamybinio aktyvumo augimas septynmečio metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vilija Ragaišienė
   Disertacija: Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantai Pietų aukštaičių ir Rytų aukštaičių vilniškių tarmėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Laurynas Ragaišis
   Disertacija: Energijos transformavimas panaudojant mechaninius autovirpesius, sinchronizuotus su išoriniu sužadinimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Ragaišis
   Disertacija: Viensluoksnių sujungimų automatizuoto trasavimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.16
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Ragaišis
   Disertacija: Triušių vidaus organų patomorfologiniai pakitimai eksperimentinio sifilio eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos centrinis odos ir venerinių ligų MTI

 • daktaras Valdas Ragaišis
   Disertacija: Šilumos mainai sraigtiniuose kanaluose stacionariose ir nestacionariose sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Ragaišis
   Disertacija: Sunkią galvos smegenų traumą patyrusių pacientų galvos smegenų kraujagyslių autoreguliacijos neinvazinio monitoriavimo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Nijolė Ragaišytė
   Disertacija: Sergančiųjų išemine, diletacine ir hipertenzine kardiomiopatijomis palyginamieji duomenys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Liudas Ragalevičius
   Disertacija: Pneumoperitoneumas plaučių tuberkuliozės klinikoje ir jo veikimo mechanizmo kai kurie klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Rimas Ragalevičius
   Disertacija: Anodinių oksidinių plėvelių susidarymo procesas ant aliuminio vanadatiniame spalvoto anodavimo elektrolite
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Alma Ragauskaitė
   Disertacija: XVI - XVIII a. kauniečių asmenvardžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aivas Ragauskas
   Disertacija: Vilniaus miestiečių valdantysis elitas XVIIa. antrojoje pusėje (1662-1702m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Arminas Ragauskas
   Disertacija: Tyrimas matavimo keitiklių, veikiančių lauko galvanomagneto - rekombinacinio efekto pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Ragauskas
   Disertacija: Sluoksniuotų kompozitinių medžiagų tamprumo rodiklių identifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Petras Ragauskas
   Disertacija: Įstatymų leidyba Lietuvoje: teorinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.04
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Romas Ragauskas
   Disertacija: Vandenilio prasiskverbimo proceso pro elektrolitinį nikelį ir kai kurių priedų įtakos jam tyrimas, išsiskiriant vandeniliui elektrochemiškai iš vandens tirpalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Daina Ragauskienė
   Disertacija: Istorinės ir archeologinės tekstilės sutvirtinimas polimeriniais rišikliais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimonda Ragauskienė
   Disertacija: Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515-1584) - XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Antanas Ragavičius
   Disertacija: Kultivavimo sąlygų poveikis bakterijų Bacillus Subtilis - mesentericus proteazių biosintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Ragažinskienė
   Disertacija: Purpurinės ežiuolės (Echinacea (L.) Moench) introdukcija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.04
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Lina Ragelienė
   Disertacija: Vilnos pluošto struktūros ir cheminių bei fizikinių savybių kitimai audinių apdailos procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Lina Ragelienė
   Disertacija: Vaikų, sergančių ūmia liaukoze, insulinaze slopinantis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Algimantas Ragelis
   Disertacija: Žvaigždėtojo pjūklelio - audėjo (Acantholyda posticalis Mats.) biologija ir fiziologo -biocheminiai hemolimfos pakitimai ontogenezės metu ir insekticidų poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Sergėjus Ragelis
   Disertacija: Vaikų traumatizmas Kaliningrado mieste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Loreta Ragulienė
   Disertacija: Jaunųjų fizikų mokykla "Fotonas"- moksleivių kūrybingumo ugdymo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Jūratė Ragulskienė
   Disertacija: Biharmoninių virpesių teorijos taikymas birių žemės ūkio produktų rūšiavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • habilituotas daktaras Vida Ragulskienė
   Disertacija: Vibrosmūginių sistemų dinamika periodiniuose ir pereinamuose judesio režimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vida Ragulskienė
   Disertacija: Vibrosmūginių mechanizmų teorija ir taikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.03.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Ragulskis
   Disertacija: Automatų kumštelinių mechanizmų dinaminio projektavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.03.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos mašinų mokslo institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Ragulskis
   Disertacija: Mechanizmų ant virpančio pagrindo dinamika ir stabilumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1963.11.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos fizikos ir technikos mokslų skyrius

 • daktaras Liutauras Mykolas Ragulskis
   Disertacija: Virpančios sistemos su dinamiškai nukreipiamu vibrosužadintoju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Minvydas Kazys Ragulskis
   Disertacija: Transportavimas bėgančiomis bangomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Minvydas Kazys Ragulskis
   Disertacija: Banginio sužadinimo mechaninės sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.05.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Ragulskytė
   Disertacija: Lietuvos aplinkos teisės derinimo su Europos Sąjungos aplinkos teise problemos poveikio aplinkai vertinimo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genovaitė Raguotienė
   Disertacija: Jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikų užklasinio skaitymo problema buržuazijos avldymo laikotarpiu Lietuvoje: pedagoginiai pagrindai lektūros šaltiniai, mokyklos bibliotekos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nina Raguotienė
   Disertacija: Beta-pakeistų propiono rūgščių ir jų kai kurių darinių dealkilinimas ir peralkilinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Algimantas Raguotis
   Disertacija: Velėninių-jaurinių dirvožemių mikroflora Lietuvos eglės - lapuočių medelynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Raguotis
   Disertacija: Netiesienės parabolinio tipo diferencialinės lygties autosolitoniniai front-sprendiniai ir jų dinaminių savybių tyrimas skaitiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.07.02
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronius Raguotis
   Disertacija: Antanas Bimba - lietuvių kultūros publicistas ir istorikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romas Raguotis
   Disertacija: Elektronų kaitimo dinamikos ir Gano efekto tyrimas GaAs InSb
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julianda Raibytė
   Disertacija: Cemento gamybos dulkių priedo įtakos termoizoliacinio dujų silikatbetonio struktūros susidarymui, cementuojančios medžiagos sudėčiai ir savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Raila
   Disertacija: Medžiagų išplovimas iš velėninių-jaurinių-glėjiškų ir velėninių-jaurinių dirvožemių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algirdas Jonas Raila
   Disertacija: Pašarinių šakniavaisių sandėlių ir aktyvios ventiliacijos tyrimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algirdas Jonas Raila
   Disertacija: Termoenerginiai procesai sandėliuojamų augalininkystės produktų sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Eligijus Raila
   Disertacija: Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis ir Apšvietos epocha Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Raila
   Disertacija: Bendrosios praktikos gydytojo veiklos apimtis ir ją įtakojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Saulius Povilas Raila
   Disertacija: Puslaidininkinių prietaisų gamybos technologijoje difuzinio proceso automatinio valdymo sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aušra Railaitė
   Disertacija: Karbazolilo grupę turinčių 1,2-epoksi-, 1,2-epitioalkanų ir aromatinių aldehidų panaudojimas organinių fotopuslaidininkių sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Regina Railaitė
   Disertacija: Misoprostolio veiksmingumo vertinimas sužadinant gimdos susitraukimus antrą nėštumo trimestrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Asta Railienė
   Disertacija: Profesijos patarėjo kompetencijų ugdymas rengiant socialinius pedagogus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Birutė Elena Railienė
   Disertacija: Lietuvos chemikų mokslinės mokyklos: bibliometrinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.15
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Railienė
   Disertacija: Metodai ir priemonės žolės kapojų kokybei pagerinti ir apsaugoti jų gamybą nuo gaisrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: RTFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologijos institutas

 • daktaras Ginta Railienė
   Disertacija: Verslo plėtros finansų prieinamumo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laima Railienė
   Disertacija: Tautinės savimonės ir europinio identiteto ugdymas mokant geografijos VI klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Marija Railienė
   Disertacija: Drėgnų grūdų laikymo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas ir Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Tatjana Rainienė
   Disertacija: Audinių suderinamumas ir transplantatų išgyvenamumas persodinant kadaverinius ir gyvų donorų-giminių inkstus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Rainys
   Disertacija: Lietuvos TSR upių nuotėkio pasiskirstymas per metus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Rainys
   Disertacija: Materialinių išteklių vartojimas ir valdymas kuriant rinkos ūkį Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Rainys
   Disertacija: Rūšiavimo ir gumbų pjaustymo įtaka įvairių veislių sėklinių bulvių laikymuisi, derliui ir kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aldona Rainytė
   Disertacija: Liamblioze sergančių vaikų pagrindiniai klinikiniai sindromai ir kepenų funkcinė būklė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alvydas Raipa
   Disertacija: LKP veikla stiprinant įmonių pirmines partines organizacijas ir toliau tobulinant jų veiklą 8-ojo ir 9-ojo penkmečio metais (1966-1975)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Agota Giedrė Raišienė
   Disertacija: Tarporganizacinė sąveika Lietuvos vietos savivaldos praktikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Ona Raišienė
   Disertacija: Darbo našumo žemės ūkyje prognozavimo regresinių modelių tobulinimas (Lietuvos TSR kolūkių medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA ekonomikos in-tas

 • daktaras Josifas Raistenskis
   Disertacija: Lazerio veikimo kliniko-eksperimentiniai tyrimai sergant sąnarių ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Renaldas Raišutis
   Disertacija: Ultragarsinių matavimo metodų sukūrimas ir taikymas daugiasluoksniams objektams tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Raišytė
   Disertacija: 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir jų įtaka nacionalinei teisei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Ramunė Raitelaitienė
   Disertacija: Akies lęšiuko ultragarsinių, biocheminių ir mechaninių savybių įvertinimas (eksperimentiniai - klinikiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dalia Jonė Raižienė
   Disertacija: Antiaritminių medžiagų paieška diaminoalkalų ir jų ftalazininių darinių tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Saulė Raižienė
   Disertacija: Mokymo įtaka mąstymo operacijų - klasifikavimo ir serijavimo - raidai septintaisiais vaiko gyvenimo metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.27
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dainius Raižys
   Disertacija: Procesas pirmosios instancijos administraciniame teisme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Vaclovas Raižys
   Disertacija: Mažaskaidžių aukštapelkių durpių komponentinės sudėties kitimų tyrimai termogeninių procesų poveikyje, jas sandėliuojant gamybinėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ilona Rajeckaitė
   Disertacija: Vyresnio amžiaus žmonių viršutinės šlaunikaulio dalies lūžių dažnio ir rizikos įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas ir Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Valentinas Rajeckas
   Disertacija: Avalynės viršaus modeliavimo metodų tyrimas ir jos projektavimas panaudojant standų kevalą, pagrindų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.07.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas ;

 • habilituotas daktaras Valentinas Rajeckas
   Disertacija: Klijuotinių sujungimų naudojamų odos dirbiniuose, stiprumo prognozavimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.10.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Alvydas Rajunčius
   Disertacija: Sąjunginės respublikos materialinių rezervų planinio paskirstymo ir racionalaus panaudojimo normatyvinės bazės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Rasa Rakauskaitė
   Disertacija: (PSI-) priono raiška pakitusio Ras-PKA signalinio kelio aktyvumo mielių Saccharomyces cerevisiae kamienuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aivaldas Rakauskas
   Disertacija: Nanokompozicinių sluoksnių sintezė joniniais-plazminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Benediktas Aleksandras Rakauskas
   Disertacija: Sūdyto bekono gamybos tyrimai Lietuvos TSR tikslu pagerinti jo kokybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julius Jonas Rakauskas
   Disertacija: Elektroradiografinių Se sluoksnių fotoišelektrinimo mechanizmas ir fotojautrumas švitinant rentgeno ir gama spinduliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Rakauskas
   Disertacija: Pramoninių objektų statybos organizavimo modeliavimas, įvertinant racionalias jų statymo trukmes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Juozas Rakauskas
   Disertacija: Visuomeninio darbo pasidalijimas ir socialinė pažanga socializmo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.14
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Povilas Rakauskas
   Disertacija: Vabzdžiai žirnių kenkėjai Lietuvoje ir kovos su jais priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.10.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Rakauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR vaismedžių ir vaiskrūmių amarai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Moldavijos SSR MA zoologijos ir fiziologijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Rakauskas
   Disertacija: Lietuvos amarų (Hemiptera, Sternorrhyncha: Aphididae) biosisteminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.21
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Ona Gražina Rakauskienė
   Disertacija: Gyventojų santaupų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos MA centrinis ekonomikos matematikos institutas

 • habilituotas daktaras Ona Gražina Rakauskienė
   Disertacija: Jaunosios kartos socialiniai ir ekonominiai orientyrai (teorija, metodologija, analizė)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.04.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos MA gyventojų socialinių - ekonominių problemų institutas

 • daktaras Jolita Rakevičienė
   Disertacija: Elektroninės bankininkystės paslaugų plėtra ir jos ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Andrius Rakickas
   Disertacija: Tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Danguolė Irina Raklevičienė
   Disertacija: Gama spindulių ir etilinimo įtaka miežių mitotiniam ciklui ir chromosomų struktūrinėms mutacijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA bendrosios genetikos institutas

 • daktaras Darius Rakšnys
   Disertacija: Klinikinė gyvų donorų inkstų transplantacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Rakšnys
   Disertacija: Staklių pramonės įmonės techninio vystymo valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.08.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Nerijus Rakštikas
   Disertacija: Sužadintų atomų vidinių elektronų sluoksnių jonizacijos teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Algirdas Rakūnas
   Disertacija: Lietuvos liaudies kova prieš hitlerinę okupaciją Tarybų Lietuvos teritorijoje (1941-1945 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Silvija Rakutienė
   Disertacija: Bernardo Brazdžionio kūryba 1924 - 1944 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Valdas Rakutis
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė Ketverių metų seimo laikotarpiu 1788-1792 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Laima Ralienė
   Disertacija: Plokščiojo nugaros raumens kaip širdies kontraktilinės funkcijos pagalbininko histofiziologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Edmundas Ralys
   Disertacija: Angliavandenių analizatoriai panaudojant imobilizuotus fermentus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis baltyminių medžiagų biosintezės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kęstutis Ralys
   Disertacija: Sužadėtinių rengimas katalikiškajai santuokai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Alicija Ramanauskaitė
   Disertacija: Technologinio ugdymo prielaidos ir jų raiška Lietuvos vidurinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidija Ramanauskaitė
   Disertacija: Estetinė jaunimo subkultūros raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos kultūros institutas

 • daktaras Liudvika Ramanauskaitė
   Disertacija: Šiuolaikinis lietuvių vitražas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutas

 • habilituotas daktaras Marija Ramanauskaitė
   Disertacija: Toksinės dispepsijos klinikinė eiga, gydant kolimicinu ir micerinu, ir kai kurie jos patogenezinės terapijos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Marija Ramanauskaitė
   Disertacija: Vaikų lėtinio apsinuodijimo gyvsidabrio organiniais junginiais klinika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1976.01.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos pediatrijos ir vaikų chirurgijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gediminas Ramanauskas
   Disertacija: Valstybės investicijų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Ramanauskas
   Disertacija: Nuotolio akustinių matavimo metodų ir priemonių sukūrimas bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Julius Ramanauskas
   Disertacija: Traktorių dyzelinių variklių paleidimo žiemos metu tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Julius Ramanauskas
   Disertacija: Kooperatyvų organizavimas žemės ūkio gamybinėje infrastruktūroje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Rimgaudas Ramanauskas
   Disertacija: Bežievio olandiško sūrio gamybos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Juozas Ramanauskas
   Disertacija: Sienų šiluminės izoliacijos išorinio apdailinio sluoksnio atsparumas klimato poveikiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Rimgaudas Ramanauskas
   Disertacija: Fermentinės technologijos fizikinių cheminių pagrindų vystymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.03.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos valstybinė taikomosios biotechnologijos akademija

 • habilituotas daktaras Jurgis Ramanauskas
   Disertacija: Kai kurių benzodioksano - 1,4 darinių vietiniai anestezuojantis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jurgis Ramanauskas
   Disertacija: Naujų vietinių anestetikų paieškos, taikant kiekybinių ryšių tarp struktūros ir veikimo analizės metodus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.11.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nerijus Ramanauskas
   Disertacija: Žiūros taško neapibrėžties tyrimas vaizdų analize pagrįstose akių judesių registravimo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramūnas Ramanauskas
   Disertacija: Naujų matavimo priemonių feromagnetikų paviršinio sluoksnio mechaninėms savybėms įvertinti sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.19
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Ramanauskas
   Disertacija: Elastinių bangų sistemų, pasižyminčių geometrine dispersija, tyrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Ramanauskas
   Disertacija: Vario elektrocheminio paruošimo ir jo adhezinio junginio su poliuretano putplasčiu atsparumo sąryšis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Ramanauskas
   Disertacija: Metalo struktūrinio faktoriaus vaidmuo korozijoje ir elektrokatalizėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.10.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Romualdas Ramanauskas
   Disertacija: Jėgų, veikiančių T-54L tipo traktoriaus pakabinamą medienos traukimo įrangą, vykdant miško ugdymo kirtimus, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miško technikos akademija

 • daktaras Tadas Ramanauskas
   Disertacija: Priešoperacinis sergamumas yra stiprus išgyvenamumo veiksnys ne kasos kilmės periampulinių karcinomų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Heidelbergo Karlo Rupechto universitetas

 • daktaras Tomas Ramanauskas
   Disertacija: Heterogeninių besimokančių agentų sąveika pagrįstas imitacinis akcijų rinkos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaclovas Zigmantas Ramanauskas
   Disertacija: Aritmetinių operacijų vykdymo skaičiavimo mašinose dvejetainėse-dešimtainėse skaičiavimo sistemose metodikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.10.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Ukrainos mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Vytautas Ramanauskas
   Disertacija: Kapitalinių įdėjimų į Lietuvos kolūkių gyvulininkystę ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Stasys Ramanauskas
   Disertacija: Riešutmiedžių šeimos atstovai Lietuvos TSR ir tolimesnės jų veisimo perspektyvos miškuose, sodybose ir parkuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zigmundas Ramanauskas
   Disertacija: Mokėjimų naudotis fizikos vadovėliu bendrojo lavinimo mokykloje formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dalia Barbora Ramanauskienė
   Disertacija: Apie chromo rūgšties ir trivalenčio chromo hidroksido sąveikos kinetiką ir mechanizmą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irina Ramanauskienė
   Disertacija: Šildymo ir šaldymo poveikis raumens nuovargiui ir atsigavimui, jo priklausomumas nuo lyties ir raumens susitraukimo greičio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Jadvyga Ramanauskienė
   Disertacija: Degalų poreikio planavimas produkcijos gamybai (Lietuvos TSR APK pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos V. Goriačkino žemės ūkio gamybos inžinierių i-tas

 • daktaras Kristina Ramanauskienė
   Disertacija: Jonažolių tinktūros, skysto jonažolių ekstrakto ir raminančio ekstrakto technologijų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.24
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Liucija Ramanauskienė
   Disertacija: Mineralų susidarymo procesų tyrimas ir bazės balto cemento gamybai, naudojant silikagėlį ir vietines karonatines žaliavas, sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Ramanauskytė
   Disertacija: Automatiškai renkamų detalių sutapdinimo vibracinės paieškos metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Almira Ramanavičienė
   Disertacija: Antropogeninių veiksnių įtaka galvijų imuninei būklei ir nauji metodai jos įvertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: VU Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Ramanavičius
   Disertacija: Gliukozės, etanolio, kreatino ir dimetilglicino amperometrinių biosensorių kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Ramanavičius
   Disertacija: Katalizinių ir afiniškumo biosensorių kūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Irena Ramaneckienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos būrelio 4-11 vidurinės mokyklos klasėse užsiėmimų turinio, organizavimo ir metodų klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Diana Ramašauskaitė
   Disertacija: Vaisiaus plaučių brandumo tyrimų vertė naujagimio sutrikusio kvėpavimo sindromo prognozei.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Olegas Ramašauskas
   Disertacija: Valdomų objektų judesių dinamikos grafinio vaizdo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Asta Ramaškevičienė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų jonų ir judraus aliuminio toksiškumas vasariniams miežiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Albertas Ramelis
   Disertacija: Didelių ekranų projektavimo ergonominių principų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.07.12
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos automatinės aparatūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ainė Ramonaitė
   Disertacija: Piliečių ir valstybės santykis pokomunistinėje demokratijoje: politinio susvetimėjimo Lietuvoje analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.29
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasė Ramonaitė
   Disertacija: Aliuminio, geležies ir titano nustatymas esant jiems kartu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Valerija Ramonaitė
   Disertacija: J.Baltušio "Parduotų vasarų" ritmas kaip stiliaus faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Danutė Teresė Ramonaitytė
   Disertacija: Kai kurių pieno mikroelementų ir jų įtakos pienarūgščiam rūgimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Danutė Teresė Ramonaitytė
   Disertacija: Sunkieji metalai pieno produktuose ir jų biocheminis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Ramonas
   Disertacija: Geležies grupės jonų spektrų pusempiris tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Ramonas
   Disertacija: Daugiakonfigūraciniai efektai aukšto jonizacijos laipsnio atomų spektrų pusempiriuose skaičiavimuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.02.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos MA Molekulinės ir atominės fizikos institutas

 • daktaras Andrius Ramonas
   Disertacija: Kūno ant oro pagalvės virpesių tyrimas ir jų taikymas automatiniam rinkimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Česlovas Ramonas
   Disertacija: Daugiavariklių pavarų su platuminiu ventiliniu kaskadu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Česlovas Linksmutis Ramonas
   Disertacija: Filtracijos per žemių užtvankas ant laidaus pagrindo eksperimentiniai tyrimai ir inžinerinio skaičiavimo metodo sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos hidromelioracijos institutas

 • habilituotas daktaras Česlovas Linksmutis Ramonas
   Disertacija: Aplinkos poveikis hidrotechnikos statiniams ir priemonės jo neigiamai įtakai sumažinti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Henrikas Ramonas
   Disertacija: Klinikinių, funkcinių ir morfologinių pokyčių įtaka atvirųjų prostatektomijų rezultatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.03.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Ramonas
   Disertacija: Elektronų pernašos ir fliuktuacijų modeliavimas Monte Karlo metodu GaN ir InGaAs dvimačiuose kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Ramonienė
   Disertacija: Justino Vienožinskio pedagoginė veikla (1920-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Lineta Ramonienė
   Disertacija: Aukštojo mokslo sistemos dimensijų, veikiančių šalies konkurencingumą, įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Meilutė Ramonienė
   Disertacija: Lietuvių pavardės XVIII a. pabaigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Jonas Ramonis
   Disertacija: Didelio tikslumo apvalaus šlifavimo staklių kūrimo krypčių tikslingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edmundas Ramoška
   Disertacija: Sunkių drenuotų dirvožemių gilaus melioracinio purenimo efektyvumo tyrimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aldona Ramoškienė
   Disertacija: Teigiamos studentų nuostatos formavimas savarankiškam darbui mokantis užsienio kalbų aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenija Ramoškienė
   Disertacija: Citotoksinių junginių, turinčių N-(2-chloretil)- ir N-(3-halogenpropionil) -N-nitrozogrupes, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vidūnas Ramša
   Disertacija: Metalo pjovimo staklių našumo ir tikslumo didinimas, kontroliuojant pagrindinio asinchroninio variklio apkrovą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos staklių ir įrankių institutas

 • daktaras Regina Ramutytė
   Disertacija: Vakuuminių aparatų konstrukcijos įtaka kristalizacijai verdant cukraus uftelius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kijevo maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Eglė Ranarivelo
   Disertacija: Aukštojo mokslo tobulinimas kaip svarbus labai kvalifikuotų kadrų rengimo veiksnys pertvarkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Rančelienė
   Disertacija: Chromosomų ir DNR pažaidų indukcija, ekscizinė DNR reparacija miežių daiguose, apšvitintuose trumpabange ultravioletine šviesa
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Petras Rančelis
   Disertacija: EDTA ir etilenimino genetinio ir fiziologinio veikimo augaluose palyginamieji tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Petras Rančelis
   Disertacija: Ekzogeniniai ir endogeniniai modifikatoriai, apsprendžiantys augalų mutabilumą ir jautrumą mutagenams
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.10.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos genetikos ir citologijos institutas

 • daktaras Olga Rancova
   Disertacija: Kvazireliatyvistinio artinio plėtojimas atomų ir jonų spektrinėms charakteristikoms teoriškai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irma Randakevičienė
   Disertacija: Baudžiamosios bylos atnaujinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Asta Ranonytė
   Disertacija: Lietuvos moksleivių pilietiškumo nuostatų formavimas ir raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Rapkevičienė
   Disertacija: Herbicidų veikimo efektyvumas, naikinant piktžoles kultūrinėse ganyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jolita Rapolienė
   Disertacija: Sergančiųjų reumatoidiniu artritu plaštakos ir riešo funkcinės būklės ir veiklos sutrikimų vertinimas bei korekcija ergoterapijos priemonėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.25
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Valdas Rapševičius
   Disertacija: Lietuvos silūro geocheminių ir litologinių duomenų analizės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.05
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Joana Laimutė Rapšytė
   Disertacija: Lingvistinė perifrazės išraiška ir jos stilistinės funkcijos (19-20 a.Prancūzų literatūros pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Rima Rašap
   Disertacija: B-amilazės iš Bacillus polymyxa N 3 išskyrimas, valymas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Nerijus Rasburskis
   Disertacija: Bendros šilumos ir energijos gamybos energijos rinkoje analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jelena Rascon
   Disertacija: Chimerizmo analizė atskirose ląstelių populiacijose po alogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos vaikams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Rasimavičius
   Disertacija: Veiksmažodiniai žodžių junginiai su įnagininku dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Rasimavičius
   Disertacija: Akcijų portvelio sudarymas ir valdymas besikuriančioje rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Rasimavičius
   Disertacija: Asistolinio donoro plaučio transplantacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Algimantas Rasimavičius
   Disertacija: Regijono automobilių - transporto komplekso elementų sąveikos efektyvumo didinimas (Lietuvos TSR kelių ūkio pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Pranas Vytautas Rasimavičius
   Disertacija: Kolūkių žemės ūkio produkcijos supirkimo kontraktacijos sutartis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lilia Rašimienė
   Disertacija: J. A. Komenskio "Motinos mokykla" idėja Lietuvoje (XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Albina Birutė Rašinskienė
   Disertacija: Obuolių puvinių sukėlėjų bioekologija ir priemonės jų žalingumui sandėliuose sumažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albina Birutė Rašinskienė
   Disertacija: Žalingiausios grybinės obelų ir braškių ligos bei integruotos apsaugos priemonės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.02.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Konstantin Rasiulis
   Disertacija: Plieninių antžeminių cilindrinių vertikaliųjų talpyklų sienelės geometrinių nuokrypių analizė ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Raškauskas
   Disertacija: Priverstinio hospitalizavimo psichiatrijoje paplitimas ir klinikiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Raškauskas
   Disertacija: Lanksva (Spiraea L.), jos biologija, introdukcija ir veisimo perspektyvos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Anželika Raškauskienė
   Disertacija: Segetinės floros ir makrofaunos (Lumbricidae) tyrimai tausojamosios žemdirbystės sistemos sėjomainose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Audronė Raškauskienė
   Disertacija: Erdvės poetika Annos Radeliffe romanuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Diana Raškauskienė
   Disertacija: Mažesnis jautrumas insulinui ir kiti medžiagų apykaitos ypatumai būdingi sveikiems pirmos eilės sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu giminėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Silvija Regina Raškauskienė
   Disertacija: Veiksmažodžių tarder, arreter/s arreter, arriver ir risquier vartojimas konstrukcijoje su bendratimi dabartinėje prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo 1-asis valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Vilma Raškelienė
   Disertacija: Išeminės širdies ligos rizikos veiksnių reikšmė su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.24
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rita Raškevičienė
   Disertacija: Akies obuolio melanomos profesiniai rizikos veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.14
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dana Ona Raškinienė
   Disertacija: Skirtuminių metodų taikymas kai kurių netiesinių hidro - aerodinaminių uždavinių sprendimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Arimantas Juvencijus Raškinis
   Disertacija: Hierarchiškai apmokomas daugialaipsnių klasifikacijų sudarymo algoritmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalius Raškinis
   Disertacija: Draudimo sistemos formavimas, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gailius Raškinis
   Disertacija: Lietuvių liaudies dainų užrašymas muzikos simbolių sekomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.13
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Raslanas
   Disertacija: Akademinio irklavimo startinio pagreitėjimo technikos analizė ir mokymo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos srities valstybinis kūno kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Raslanas
   Disertacija: Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Juozas Raslanas
   Disertacija: Kūro nutekėjimų įtakos tyrimai paskirstomojo tipo kūro siurblio HD-21/2 plunžerinėse porose dizelio D-21 galingumo ir ekonomiškumo rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Saulius Raslanas
   Disertacija: Atskyrėjo formos ir apkrovimo būdo įtaka monolitinių betoninių sienų laikomajai galiai ir šlyties standumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Genovaitė Raslavičienė
   Disertacija: Paliktų ir apleistų vaikų, augančių globos institucijoje, psichologinė sveikata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Laurencas Raslavičius
   Disertacija: Trikomponenčio degaus mišinio taikymo dyzeliniuose varikliuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.06
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valerijus Rašomavičius
   Disertacija: Segetalinių bendrijų struktūra ir būklė intensyvaus žemės ūkio sąlygomis Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Giedrė Rastauskienė
   Disertacija: Universiteto kūno kultūros dėstytojo profesinio identiteto raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • habilituotas daktaras Liūda Rasteikienė
   Disertacija: Tyrimai penicilino sintezės srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.07.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos organinės chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Liūda Rasteikienė
   Disertacija: Alkiltiohalogeno karboninių rūgščių sintezė ir reakcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.02.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos organinių junginių institutas

 • daktaras Aušrytė Rastenienė
   Disertacija: Naujos technikos kūrimo ir diegimo materialinio skatinimo problemos Lietuvos miško pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Loreta Rastenienė
   Disertacija: Hibridinių fotoninių kristalų optinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Teklė Dalytė Rastenienė
   Disertacija: Fibrinolizino aktyvumo ir stabilumo padidinimas profibrinolizino aktyvumui naudojant tripsiną su magnio sulfatu ir kalcio chloridu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vita Rastenienė
   Disertacija: Pietų Pabaltijo naftingumo geologinės ypatybės ryšium su tolimesnėmis paieškinių-žvalgybinių darbų kryptimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos I. Gubkino naftos chemijos ir dujų pramonės institutas

 • habilituotas daktaras Daiva Rastenytė
   Disertacija: Kauno gyventojų sergamumo ir mirtingumo pagrindinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis rodiklių pokyčių kryptys (oficialiosios statistikos ir registrų duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Daiva Rastenytė
   Disertacija: Galvos smegenų insulto epidemiologija (Sergamumas, mirtingumas, rizikos veiksniai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Laimutė Rastenytė
   Disertacija: 1,3-propan- ir 1,4-butansultonų sąveika su nukleofiliniais reagentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marytė Rastenytė
   Disertacija: Daiktinių gamybos veiksnių įtaka žemės ūkio dirbančiųjų kultūrinio-techninio lygio augimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilma Ratautaitė
   Disertacija: Ištisinių polimerinių sorbentų, skirtų kapiliarinei chromatografijai, morfologijos reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Stanislovas Algimantas Ratautas
   Disertacija: Avalynės viršaus odų relaksacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Valentina Ratkevičienė
   Disertacija: Valstiečių ūkio valdymo organizavimo ypatybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.03.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Aivaras Ratkevičius
   Disertacija: Žmogaus griaučių raumenų mažų dažnių nuovargis atliekant izoterinius fizinius pratimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros institutas ir Kauno medicinos akademija

 • daktaras Česlovas Ratkevičius
   Disertacija: Ekonominės informacijos apdorojimo sistemų programinės įrangos patikimumo valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kastytis Ratkevičius
   Disertacija: Juostinio vokoderio struktūros tobulinimo ir informacinio srauto mažinimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kornelija Ratkevičiūtė
   Disertacija: Eismo saugumo gerinimo priemonių pagrindimo modelis Lietuvos automobilių keliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.16
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jurgis Ratkus
   Disertacija: Rajono liaudies švietimo skyriaus valdymo veiklos tobulinimo keliai (Pabaltijo kaimiškųjų rajonų medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA bendrosios pedagogikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Darius Rauba
   Disertacija: Ryklės skausmo diferencinė diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Vytautas Rauba
   Disertacija: Durpininkų darbo ir buities sąlygų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.06.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alona Rauckienė
   Disertacija: Vaiko patirties plėtra supažindinant su gyvybiniais procesais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.07.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Nijolė Angelė Rauckienė
   Disertacija: Kai kurių aktyvatorių panaudojimas sidabro mikrokiekių nustatymui kinetiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Rauckis
   Disertacija: Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų svarbiausiųjų judesių mokomųjų užsiėmimų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA ikimokyklinio auklėjimo mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Mykolas Rauckis
   Disertacija: Kiaulių strongiloidozės epizootologija ir pagrindinės profilaktinės kovos priemonės su ja Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.07.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mykolas Rauckis
   Disertacija: Strongyloides ransomi scwartz et alicata, 1930, biologinės ypatybės ir kiaulių strongiloidozės epizotologija ir profilaktika Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.06.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Rauckis
   Disertacija: Žieminių kviečių pasėlių ir derliaus struktūros formavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Elzė Rauckytė
   Disertacija: Lauko pupų ligų paplitimas Lietuvos TSR ir kai kurie Ascochyta Fabae Speg biologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Raudeliūnaitė
   Disertacija: Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Alfonsas Raudeliūnas
   Disertacija: Nehomogeninių Markovo grandinių daugiamatės lokalinės ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Raudeliūnienė
   Disertacija: Kai kurių vietinių tanidų ir jų mišinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovita Raudeliūnienė
   Disertacija: Lietuvos gyventojų pasipriešinimas vokiečių okupantams Pirmojo pasaulinio karo metais (1915-1718)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Jurgita Raudeliūnienė
   Disertacija: Įmonių konkuravimo strateginių sprendimų formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalia Elena Raudienė
   Disertacija: Kai kurių metalų korozijos mechanizmo ir jų apsaugos inhibitoriais metilenchlorido ir etilo alkoholio terpėse tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos fizinės chemijos institutas

 • daktaras Danutė Raudienė
   Disertacija: Polipropileno paviršiaus cheminio ėsdinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edita Raudienė
   Disertacija: Spektrofotometrinio medžiagos koncentracijos matavimo metodo metrologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vita Raudonienė
   Disertacija: Mikromicetai - fenoloksidazių producentai ir jų reikšmė augalinių atliekų biokonversijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Raudonikienė
   Disertacija: T4 bekteriofago genomo 31 ir rIII genų srities struktūrinė organizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Laimutis Raudonis
   Disertacija: Žalinga vabzdžių fauna obelų sodo agrocenozėje ir priemonės jos žalingumui sumažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Rimantas Raudonis
   Disertacija: Kadmio adsorbcijos ant platinos elektrodų priešvoltažio sąlygomis iš rūgščių vandeninių tirpalų mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Vidas Raudonis
   Disertacija: Akies sekimo portatyvios sistemos kūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Steponas Raudonius
   Disertacija: Kova prieš piktžoles minimalizuojant pagrindinį lengvo priemolio dirbimą javų sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Asta Rauduvaitė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybinių nuostatų ugdymas populiariąja muzika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Aistis Raudys
   Disertacija: Greitas požymių išskyrimas duomenų vizualizavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.06
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Raudys
   Disertacija: Funkcinis ir patogenetinis ryšys tarp paršavedžių gimdos ir kiaušidžių, esant šių organų patologijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.16
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lvovo zooveterinarijos i-tas

 • daktaras Romas Raudys
   Disertacija: Teismo medicininiai tyrimai (ekspertizės) išžaginimų atvejais: buvusio prievartinio lytinio akto įrodymas ir pasekmės moters sveikatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Šarūnas Raudys
   Disertacija: Atpažįstančių įrenginių klasifikatorių mokymo imties tūrio įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Šarūnas Raudys
   Disertacija: Statistinė klasifikacija prie esminiai ribotų mokymo imčių
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.10.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos elektronikos ir skaičiavimo technikos institutas

 • daktaras Vidimantas Raudys
   Disertacija: Tautinis ugdymas Lietuvos pradžios mokykloje 1918-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.07.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Edvardas Raugalas
   Disertacija: Defibriliacinio impulso formos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Brno aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Juozas Raugalas
   Disertacija: Orchidėjas Cymbidium pažeidžiantys virusai Lietuvoje ir imunofermentinio metodo sukūrimas jų identifikavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Raugalė
   Disertacija: Širdies glikozidai (digoksinas ir strofantinas) gydant kūdikių su įgimtomis širdies ydomis kraujotakos nepakankamumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos pediatrijos ir vaikų chirurgijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Raugalė
   Disertacija: Klinikinės pediatrinės farmakologijos metmenys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.06.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Raugalienė
   Disertacija: Ritmografinių duomenų ir tolerancijos fiziniam krūviui dinamika sergantiems miokardo infarktu dispanseriniame laikotarpyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Rūta Raugelienė
   Disertacija: Sergančiųjų išemine širdies liga kairiojo skilvelio funkcijos bei morfometrijos pokyčiai po kairiojo skilvelio tūrio mažinimo operacijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimantas Rauleckas
   Disertacija: Vietos politikų demokratinių nuostatų formavimosi veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Rauličkis
   Disertacija: Klinikinių rodiklių dinamika, sergant hipotalaminiu sindromu ir juosmens - kryžmens radikulitu taikant Likėnų purvą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aušra Rauličkytė
   Disertacija: Nuosavybės teisės gynimas konstitucinės priežiūros institucijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Raulinaitis
   Disertacija: DL-metioninio priedo skirtinguose proteinų ir vitaminų atžvilgiu racionuose įtaka kiaulių prieauglio augimui, imunologiniams ir biocheminiams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Raulynaitis
   Disertacija: Informacijos saugojimo ir paieškos automatizuotos valdymo sistemos duomenų banke klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.07.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Raupelienė
   Disertacija: Įmonės apskaitos informacinės sistemos efektyvumo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Giedrė Raustytė
   Disertacija: Eksperimentinio ūminio vidurinės ausies uždegimo sukeltos timpanosklerozės patomorfologiniai ir osteogeneziniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Pavelas Ravluševičius
   Disertacija: Europos Sąjungos direktyvų dėl vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimo koncepcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Heidelbergo Karlo Ruprechto universitetas

 • daktaras Jurgis Ražaitis
   Disertacija: Išanksto įtemptų keramzitbetonio sijų įtempimų ir deformacijų būvio tyrimas, veikiant periodiniams poveikiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Viktoras Ražaitis
   Disertacija: Trikampių gelžbetoninių plokščių stiprumas, standumas, atsparumas plyšiams ir jų pnaudojimas ryšinio karkaso besijinės perdangos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Raimundas Ražanskas
   Disertacija: Hepatito B viruso šerdies baltymo ir jo mutantinių formų sąveika su žmogaus kepenų baltymais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.15
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dainius Razauskas
   Disertacija: Mitologinių konceptų leksinė - semantinė analizė: "žemės" simbolika baltų - slavų tradicijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Rusijos MA slavistikos institutas

 • daktaras Romualdas Razauskas
   Disertacija: Darbininkų darbo organizavimo tobulinimas pramonės įmonėje (Lietuvos pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Razbadauskas
   Disertacija: Fitz-Hugh ir Curtis sindromas. Diagnostika ir laparoskopinis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eduardas Razgauskas
   Disertacija: Bronchinės astmos, polinozių ir vaistinės alergijos klinikinis-epidemiologinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Artūras Razinkovas
   Disertacija: Produkciniai procesai Nemuno baseino mizidžių populiacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA zoologijos institutas

 • daktaras Laima Razinkovienė
   Disertacija: Lipoproteinų ir kitų aterosklerozės rizikos veiksnių tyrimas Vilniaus vyrų populiacinėje grupėje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Ražinskas
   Disertacija: Vertikalės nukrypimas ir geoido induliacija vakarinėje Lietuvos dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranciška Rita Raziulytė
   Disertacija: Co gama spindulių ir magnetinio lauko indukcijos poveikio gėlavandeniam planktonui eksperimentinėmis sąlygomis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudvikas Saulius Razma
   Disertacija: Liaudies vartojimas ir pagrindiniai jo bruožai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Violeta Razmaitė
   Disertacija: Lietuvos baltųjų kiaulių mėsingumo didinimas panaudojant Švedijos jorkšyrus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Marija Razmukaitė
   Disertacija: Lietuvos priesaginiai oikonimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Inga Razmutė
   Disertacija: Bifunkcinių organinių junginių, adsorbuotų ant metalinių elektrodų, struktūros ir sąveikos su tirpalo komponentais tyrimas virpesių spektroskopijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Stepas Razukas
   Disertacija: Klinikinė ir endoskopinė skrandžio pažeidimo charakteristika ir kepenų bei inkstų funkcijos įvertinimas, esant ūminiams apsinuodijimams korozinėmis medžiagomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Almantas Ražukas
   Disertacija: Meristeminės sėklininkystės taikymo ypatumai įvairaus ankstyvumo bulvių veislėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Loreta Razukevičienė
   Disertacija: Dažniausių glomerulopatijų klinikinės, morfologinės ypatybės ir lėtinio inkstų nepakankamumo raidos prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dainius Razukevičius
   Disertacija: Apatinio žandikaulio kampo lūžimų klinikos ir diagnostikos ypatumai bei gydymo efektyvumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.30
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Raimundas Razukevičius
   Disertacija: Lytiėkai plintančios infekcijos tarp studentų ir sąsajos su jų lytine elgsena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Valdemaras Razumas
   Disertacija: Katalizinės elektrono pernašos sistemos hidrolazių pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Valdemaras Razumas
   Disertacija: Baltyminių molekulių fazių riboje elektrodas/elektrolitas struktūra ir funkcionavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Razvadauskas
   Disertacija: Nekurių kalcio hidrosilikatų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Razvickienė
   Disertacija: Orgtechnikos priemonių poveikio formavimas ir jo prognozavimo metodai (Lietuvos prietaisų pramonės projektavimo-konstravimo ir technologinių organizacijų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.08.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Petras Rečiūnas
   Disertacija: Žemės ūkio mechanizatorių profesinės kvalifikacinės struktūros raidos tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.07.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Elvyra Redaitienė
   Disertacija: Priešaudininių antikūnų susidarymas reumatinio proceso metu eksperimente ir klinikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Elvyra Redaitienė
   Disertacija: Imuninės homeostazės charakteristika sergant reumatoidiniu artritu, sistemine raudonąja vilklige ir sistemine sklerodermija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.04.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Oresta Rėgalaitė
   Disertacija: Kultūra ir meno fenomenas Carlo Gustavo Jungo kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.01
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Rėgalienė
   Disertacija: Erkinis encefalitas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos poliomielito ir virusinių encefalitų institutas

 • daktaras Kęstutis Regelskis
   Disertacija: Šviesos sūkurių transformacijos kvadratinio ir kubinio jautrio netiesinėse medžiagose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Dagmara Ona Reingardienė
   Disertacija: Atrioventrikulinio ir intraventrikulinio laidumo sutrikimai ūmaus miokardo infarkto metu ir elektrinė širdies stimuliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Dagmara Ona Reingardienė
   Disertacija: Peroralinio amiodarono antiaritminis efektyvumas ir pašaliniai reiškiniai gydymo juo pradžioje bei ilgalaikio vartojimo metu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.04.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jolanta Reingardienė
   Disertacija: Socialinis prievartos prieš moterį šeimoje kontekstas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Voldemaras Reinikis
   Disertacija: Tikslių poslinkių mechanizmų su tampriųjų deformacijų pjezoįrenginiais sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Reipa
   Disertacija: Aukso elektrodo paviršiaus tyrimas dicianoaurato ir tetrachlorato tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Tomas Rekašius
   Disertacija: Evoliucinis neinformatyvių genetinių sekų modelis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rita Rekašiūtė
   Disertacija: Organizacijos klimato tikslingos kaitos galimybės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.31
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Rekertas
   Disertacija: Rėgštingumo kitimas cinko chromatavimo proceso metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jonas Rekešius
   Disertacija: Lietuvos profsąjungos (1956-1971 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Kazys Rekevičius
   Disertacija: Sudėtingos laiptinės formos elektrinių virpesių autogeneratorių kokybinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.07.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Emilija Rekienė
   Disertacija: Širdies skilvelių repoliarizacijos įvertinimas sergant išemine širdies liga, hipertonine kardiomiopatija ir neurocirkuliacine distonija, perstemplinės kairiojo prieširdžio stimuliacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Diana Rėklaitienė
   Disertacija: Vidutiniškai protiškai atsilikusių merginų psichosocialinio elgesio ir fizinio pajėgumo kaita dėl aerobikos pratybų poveikio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Regina Rėklaitienė
   Disertacija: Kauno dirbančiųjų kai kurių išeminės širdies ligos epidemiologinių faktorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Ona Regina Rėklaitienė
   Disertacija: Elektrokardiografinių pokyčių prognozinė vertė vidutinio amžiaus vyrų mirštamumui bei sergamumui ūmiu miokardo infarktu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.03.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Reklaitis
   Disertacija: Elektronų kaitimo poliniuose puslaidininkiuose tyrimas Monte Karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Reklaitis
   Disertacija: Karšti elektronai ir aukšto dažnio nestabilumai daugiaslėniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.10.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Reklaitis
   Disertacija: Anoduoto aliuminio elektrolitinio dažymo rūgščiame vario sulfatiniame elektrolite procesų dėsningumai ir modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vytautas Rėklaitis
   Disertacija: Regimųjų vaizdų atpažinimo proceso modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Rėksnys
   Disertacija: Termooptiniai lazerinio spinduliavimo absorbcijos tyrimai optinėse medžiagose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: S.Vavilovo valstybinis optikos i-tas

 • daktaras Audronė Rekštienė
   Disertacija: Būsimųjų mokytojų dorovinės pozicijos formavimas mokymo - auklėjimo praktikos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilius Rekštys
   Disertacija: Atviros Lietuvos baltųjų kiaulių populiacijos gerinimo ypatumų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Donatas Rekus
   Disertacija: Niveliavimo matuoklių skalių fotometrinis kalibravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vygandas Rėlys
   Disertacija: Lyginamieji epigėjinių vorų bendrijų struktūros ir prisirišimo prie gyvenamosios aplinkos tyrimai Gastein slėnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Zalcburgo universitetas

 • daktaras Irena Remeikaitė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų su regėjimo sutrikimais teigiamo požiūrio į darbą ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Rusijos A. Gerceno valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Joana Remeikienė
   Disertacija: Lietuvos baltųjų veislės kiaulių produktyvumo gerinimas BLUP genetinio vertinimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.09
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Antanas Vytautas Remeikis
   Disertacija: Azotinių medžiagų apykaitos dinamika kiaulių organizme, užkrėstų Trchocephalus suls Schrank, 1788 helmintais, prie pirminės super- ir rein- vazijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nerijus Remeikis
   Disertacija: Statistinių frazių grupavimo ir hibridinio klasifikatoriaus taikymas tekstinių dokumentų klasifikavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vidmantas Remeikis
   Disertacija: Gama - spektrometrinis I/I metodas ir jo taikymų galimybės puslaidininkių tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigitas Renčys
   Disertacija: Šiuolaikinės tarybinės istorinės tragedijos žanrinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Malvina Repčytė
   Disertacija: Naujai sintezuotų beta - alkilamindetoksibenzodioksanų - 1,4 farmakologinis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marijonas Repečka
   Disertacija: Piroklastinė medžiaga Japonų jūros ir Šiaurės vakarinės Ramiojo vandenyno dalies dugno nuosėdose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.09
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Tolimųjų Rytų mokslinis centras

 • daktaras Rimantas Repečka
   Disertacija: Žiobrio ir karšio morfofiziologinių ir biocheminių rodiklių sezoninė bei amžinė dinamika (Nemuno baseino pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA A.Severcovo evoliucnės morfologijos ir gyvūnų ekologijos i-tas

 • daktaras Aušra Repečkienė
   Disertacija: Žaliavos savybių ir technologinių veiksnių reikšmė ruginės duonos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.06
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jūratė Repečkienė
   Disertacija: Streptomicetai ir mikromicetai, besivystantys ant sintetinių polimerinių medžiagų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Konstantinas Repšas
   Disertacija: Kai kurie karštųjų krūvininkų kinetiniai reiškiniai puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Konstantinas Repšas
   Disertacija: Karštųjų krūvininkų elektrogradientiniai ir galvanomagnetiniai reiškiniai germanyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Repšienė
   Disertacija: Dirvožemio grybai ir jų dinamika sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Repšienė
   Disertacija: Lokalinis ir pakrikas miežių tręšimas rūgščiame ir pakalkintame priemolio dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Rita Repšienė
   Disertacija: Lietuvių etiologinės sakmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Repšys
   Disertacija: Veimutinė pušis ir jos įveisimas Lietuvos miškuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.04.25
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Šarūnas Repšys
   Disertacija: Populiacijų dinamikos modeliavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Repšytė
   Disertacija: Vandenvalos procesų matematinių modelių kūrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.09
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonas Reveltas
   Disertacija: Puscukrinių runkelių derliaus mechanizuoto nuėmimo tyrimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vidas Revoldas
   Disertacija: Degimo procesų sąlygojamos taršos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfonsas Rėza
   Disertacija: Kryptingų deformacijų, hidrostatinio slėgio ir temperatūros įtaka dvejopam šviesos lūžimui CdS ir CdSe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Violeta Rėzaitė
   Disertacija: Katodinių procesų kinetika tetrahidroksocinkato tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Leonidas Rezničenko
   Disertacija: Garogeneratoriaus PK-41 kaitinimo paviršių šilumos efektyvumo tyrimai, deginant mazutą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Bronius Riauba
   Disertacija: Silpnai priklausomų dydžių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.03.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laurynas Riauba
   Disertacija: Cisteamino absorbcijos teoriniai ir spektroskopiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edita Riaubienė
   Disertacija: Lietuvos architektūros paveldosauga (1918-2000): teisinės galimybės ir tvarkymo rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aurimas Riauka
   Disertacija: Anijoninių dažiklių sorbcija katijoniniu krakmolu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Riaukienė
   Disertacija: Sūrių gamybos technologijos tobulinimas panaudojus ultrafiltraciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.09.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Virginija Ribakovienė
   Disertacija: Mėginusių žudytis mergaičių (13-17 metų) psichosociologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Ribikauskas
   Disertacija: Ultragarso parametrų skysčiuose radiotechniniai matavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Ribikauskas
   Disertacija: Intelektualizuotos gaminio kokybės kontrolės sistemos architektūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Ribikauskas
   Disertacija: Deodorazės pašarinio priedo įtaka tvarto mikroklimatui, veršelių augimui ir kaikuriems fiziologiniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.10
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas ir Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Daiva Ribikauskienė
   Disertacija: Lietuvos baltųjų kiaulių kryžminimo su įvairių genotipų kuiliais įtaka jų palikuonių mėsingumui ir mėsos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas ir Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Darius Ribokas
   Disertacija: Tulžies pūslės akmenligės gydymas laparoskopine cholecistektomija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Ribokas
   Disertacija: Lietuvos miestų teritorijų žemėveikslių struktūra ir jos kaita
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Zenonas Ribokas
   Disertacija: Chorcholinchlorido (CCC) panaudojimas prieš žieminių javų išgulimą Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Barbara Mary Richmond
   Disertacija: Antidiueretinio hormono poveikio inkstų surenkančioms tabulėms mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.07.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Melburno universitetas

 • daktaras Aurika Ričkienė
   Disertacija: Botanika Lietuvoje 1944-1965 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.20
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Ridzvanavičius
   Disertacija: Dvimačių kintamos srovės sistemų skaitmeniniai skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Riekašius
   Disertacija: Politinis dalyvavimas pokumunistinėse valstybėse: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Edvardas Riepšas
   Disertacija: Pušų kultūros pajūrio eoliniuose smėlynuose pietų Pabaltijyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.12
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Maskvos miško technikos institutas

 • habilituotas daktaras Edvardas Riepšas
   Disertacija: Rekreacinio miškų naudojimo optimizavimo ekologiniai - miškininkystės pagrindai Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA Sibiro skyriaus V.Sukačiovo miškų ir medienos institutas

 • daktaras OLGA RIKLIKIENĖ
   Disertacija: Siektini slaugos rezultatai ir jų praktinis pritaikymas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.05
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Elena Riliškienė
   Disertacija: Lietuvių tarybinė poezija Didžiojo Tėvynės karo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Rimaitė
   Disertacija: Genetiškai modifikuotų organizmų diskurso formavimasis Lietuvos žiniasklaidoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Rimaitis
   Disertacija: Epidurinės anestezijos įtaka bendrosios anestezijos eigai rezekcinių storosios žarnos vėžio operacijų metu ir pooperaciniu laikotarpiu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Rimutė Rimantienė
   Disertacija: Lietuvos akmens ir žalvario amžių gyvenviečių periodizacija ir topografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.10.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimutė Rimantienė
   Disertacija: Pirmykštis Lietuvos teritorijos apgyvendinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.06.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Rimas
   Disertacija: Gerybinės prostatos hiperplazijos gydymo mikrobangine termoterapija rezultatai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Rimas
   Disertacija: Ryšių tinklo taktinės sinchronizacijos sukūrimo ir tyrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Rimas
   Disertacija: Privataus kapitalo sandoriai - bendrovių teisės aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Justinas Rimas
   Disertacija: Vietinių mokesčių ir rinkliavų administravimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marius Rimašauskas
   Disertacija: Intelektinio modelio mechaninių gaminių gamybos našumui prognozuoti ir įvertinti sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Rimašauskienė
   Disertacija: Srautų valdymo įrenginių su pjezoelektriniais vykdikliais kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Rimavičius
   Disertacija: Skirtingos skiriamosios gebos baigtinių elementų modelių sintezė ir apjungimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladislovas Rimavičius
   Disertacija: Gyvulių subklinikinės ketozės ir jų fiziologinė klinikinė reikšmė LTSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Erika Rimavičiūtė
   Disertacija: Nuotėkio reguliavimo tvenkinių įtaka upių žemutiniams bjefams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Pranas Algirdas Rimdeika
   Disertacija: Medienos ir krūmų žaliavos iš melioruojamų žemių kompleksinis perdirbimas hidrolizės ir termolizės metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.26
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miškų technikos institutas

 • daktaras Rytis Rimdeika
   Disertacija: Chirurginių metodų veiksmingumas gydant riboto ploto gilius nudegimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Inesa Rimdeikienė
   Disertacija: Labai mažo gimimo svorio kūdikių motorinės raidos įvertinimas bei kineziterapijos veiksmingumas atskirais kūdikystės laikotarpiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.31
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Alfonsas Rimeika
   Disertacija: Elektronų tunelinė delokalizacija kristalinėse medžiagose, veikiant elektriniam laukui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Rimeika
   Disertacija: Kritulių parametrų, lietaus nuotakynui ir valykloms projektuoti, analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Rimeika
   Disertacija: Akustooptinė, elektrooptinė ir termooptinė sąveika Ti:LiNbO ir Ti:LiTaO Macho-Cenderio interferometre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Rimidis
   Disertacija: Vasarinių polderių vandens kėlimo stočių darbo režimo tyrimai, įvertinant žemės ūkio ir žuvininkystės reikalavimus (Nemuno žemupio pold. pav.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfredas Rimidis
   Disertacija: Sprendžiamosios taisyklės sistemų struktūrai identifikuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jolita Rimienė
   Disertacija: Gimdos kaklelio ikinavikinės patologijos įvertinimo efektyvumas naudojant Sbandon PapSpin sistemą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronislava Rimkevičienė
   Disertacija: Mokymosi veiklos būdų formavimas kaip priemonė jaunesniojo amžiaus mokinių žinių apie gamtą tobulinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Rimkevičienė
   Disertacija: Vibracinio pjovimo tyrimai ir taikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marija Rimkevičienė
   Disertacija: Amoniako vandens panaudojimas cukriniams runkeliams Lietuvos TSR velėniniuose glėjiniuose priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Violeta Rimkevičienė
   Disertacija: PTM moksleivių profesinių interesų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos pedagogikos MA psichologijos institutas

 • daktaras Aleksandras Rimkevičius
   Disertacija: Asfaltbetonio dangų savybių nevienalytiškumo tyrimas ir jo įvertinimas priėmimo kontrolėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Anatolijus Rimkevičius
   Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų su neitemptąja armatūra tiesioginis skaičiavimas ribinių būvių sutapdinimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Andriejus Rimantas Rimkevičius
   Disertacija: Pramoninio mišrinimo efektyvumas mišrinant Lietuvos žaląsias karves su kiano veislės buliais prie skirtingų priauglo augimo sąlygų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.03
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Baltarusijos gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Arvydas Rimkevičius
   Disertacija: Odos kraujagyslių ir jungiamojo audinio pažeidimai sergant sistemine skleroze (histopatologiniai ir imunohistocheminiai bioptatų tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudvikas Rimkevičius
   Disertacija: Agurkų veislių ir hibridų F1 tyrimas lauke bei šiltnamiuose Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Marius Rimkevičius
   Disertacija: Gipscementis iš mechaniškai aktyvuoto ekstrakcinio pushidratinio gipso
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Romanas Jonas Rimkevičius
   Disertacija: Viscerovestibulinių ryšių klausimai tarp viscerinės ir vestibulinės sistemų, sergant skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opalige
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Sigitas Rimkevičius
   Disertacija: Šiluminės ir hidrodinaminės rutulių įkrovų charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.03.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Silvija Rimkienė
   Disertacija: Lietuvos laukinių vaistinių augalų rūšių, turinčių polifenolų, biologinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Algimantas Rimkūnas
   Disertacija: Tolygaus subalansuoto augimo modelis kaip sudėtingų ekonominių sistemų funkcionavimo optimizavimo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Romualdas Rimkūnas
   Disertacija: Submikroskopinė streptokoko struktūra ir jos pakitimai nuo antibiotikų bei susidarant L formoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Aleksas Rimkus
   Disertacija: Maršrutinių autobusų ir troleibusų stotelių geometrinių formų optimizavimo teoriniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alfonsas Rimkus
   Disertacija: Techninė pažanga ir jos ekonominio efektyvumo didinimas baldų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Rimkus
   Disertacija: Vaginių hidroelektrinių spiralinių turbinų kamerų hidrauliniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.04.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Rimkus
   Disertacija: Potvynių vandens praleidimo per hidrotechninius statinius procesų dinamikos ir jų konstrukcijų tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Algirdas Rimkus
   Disertacija: Virusinio A hepatito epideminio proceso statistinė analizė ir matematinis modeliavimas (pagal Lietuvos TSR medžiagą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sąjunginis sistemų tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Česlovas Rimkus
   Disertacija: Skaitymo technikos mokymas nekalbinėje aukštojoje mokykloje programuotos priemonės pagalba (anglų k. lietuviškoje auditorijoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Dangis Rimkus
   Disertacija: Paketų grupių perdavimas duomenų perdavimo tinklais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Egidijus Rimkus
   Disertacija: Sniego dangos režimas ir klimato svyravimai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Egidijus Rimkus
   Disertacija: Lietuvos moterų gimdos kaklelio ir kūno vėžio rizika ir jos modelio panaudojimas profilaktiniuose tikrinimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos onkologijos centras

 • daktaras Juozas Rimkus
   Disertacija: Optimalių tolerancijų skaičiavimo metodai ESM pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Rimkus
   Disertacija: Seklus žemapelkių įdirbimas frezerių sėtinėms pievoms įrengti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.08
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liudvikas Rimkus
   Disertacija: Įtempimų ir deformacijų būvio nustatymas tampriose plastinėse strypinėse sistemose nuo kartotinai kintamų temperatūrinių poveikių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vladas Rimkus
   Disertacija: Pagrindinių negamybinių fondų reprodukcijos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytenis Rimkus
   Disertacija: Lietuvių akvarelė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.07.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I.Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutas

 • habilituotas daktaras Vytenis Rimkus
   Disertacija: Lietuvių liaudies skulptūra: meninis vaizdas ir aplinka
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.09.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis menotyros institutas (Maskva)

 • daktaras Zenonas Rimkus
   Disertacija: Lietuvos upių vagų procesų dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

 • daktaras Audronė Rimkutė
   Disertacija: Socialinės epistemologijos idėja postanalitinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.07
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Rimkutė
   Disertacija: Šviesos įtaka juodsidabrių lapių kai kurioms fiziologinėms funkcijoms ir kailiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.03.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Eglė Rimkutė
   Disertacija: Kai kurie psichologiniai percepsinio vizualinio ieškojimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.13
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Erika Rimkutė
   Disertacija: Morfologinio daugiareikšmingumo ribojimas kompiuteriniame tekstyne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jolanta Rimkutė
   Disertacija: Žinių sistemos apie medžiagą formavimas vyresnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Latvijos P. Stučkos valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Rimkuvienė
   Disertacija: Žemės ūkio verslo projektų sfektyvumo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurgita Rimkuvienė
   Disertacija: Maksimalių šiltojo laikotarpio lietaus poplūdžių formavimosi Lietuvos upėse meteorologinės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Sergėjus Rimovskis
   Disertacija: Mažaciklio stiprumo ir ilgaamžiškumo tyrimai esant grynajam lenkimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edmundas Antanas Rimša
   Disertacija: Herbai Lietuvos privačių miestų istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Rimša
   Disertacija: Skrandžio ir dvilikapirštės žarnos opaligės gydymo skrandžio rezekcijomis betarpės ir velyvos komplikacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Eduardas Rimša
   Disertacija: Širdies laikinos elektrostimuliacijos metodų efektyvumo įvertinimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.04.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Rimša
   Disertacija: Tamprių virpesių energijos transformavimas mechanizmų vibracinio būvio korekcijai ir valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eglė Rimšaitė
   Disertacija: Nuo tradicinės prie modernios globos: sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Rimšaitė
   Disertacija: Grybinių uodukų (Diptera, Mycetophiloidea) ir jų parazitų (Hymenoptera, Ichneumonidae, Orthocentrinae) fauna, trofiniai ryšiai, paplitimo ir vystymosi dėsningumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Renata Rimšelienė
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazės Eco571 pakeisto specifiškumo mutantų konstravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.09
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ernestas Rimšelis
   Disertacija: Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai: samprata, vertinimas ir procesiniai padariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Juozas Rimšelis
   Disertacija: Sunkiųjų metalų kiekis ir aktyvumas įvairiai sukultūrintame velėniniame jauriniame priesmėlio dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.31
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio institutas

 • daktaras Giedrė Marija Rimšienė
   Disertacija: Atropino ir amizilo žieviniai efektai (triušio EKG aukštų dažnumų įvertinimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ramutis Vincas Rindzevičius
   Disertacija: Procesų daugiakanalinėse telekomunikacijų sistemose analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regina Rinkauskienė
   Disertacija: Rytų aukštaičių uteniškių vardažodis: dabartinė padėtis ir istorinė raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Elvyra Danutė Rinkevičienė
   Disertacija: Seleno dioksido tirpalų koncentruotoje sieros rūgštyje elektrocheminis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Roma Rinkevičienė
   Disertacija: Pramoninių elektros pavarų su tiesiniais asinchroniniais varikliais kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Roma Rinkevičienė
   Disertacija: Tiesiaeigės mechatroninės sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rūta Rinkevičienė
   Disertacija: Filosofijos objekto ir metodo samprata Lietuvoje 20 a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zofija Rinkevičienė
   Disertacija: Katalizinė vario(II) oksidacija perjodatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonardas Rinkevičius
   Disertacija: Ekologinė modernizacija ir jos perspektyvos Lietuvoje: požiūriai, lūkesčiai, veiksmai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigitas Rinkevičius
   Disertacija: Recidyvuojančios plaučių arterijos, embolijos chirurginė profilaktika priešemboliniu filtru (topografoanatominiai chirurginiai ir reabilitaciniai duomenys)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Rinkevičius
   Disertacija: Prūsų kalbos kirčiavimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Jonas Rinkevičius
   Disertacija: Stibio sulfido monokristalų vietinių lygmenų ir piroelektrinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Rinkevičius
   Disertacija: Polifoninės muzikos suvokimo ugdymas dirbant su jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Leonas Rinkūnas
   Disertacija: Gyventojų teritorinio pasiskirstymo tobulinimas sąjunginėje respublikoje (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA Ukrainos SSR gamybinių jėgų tyrimo taryba

 • daktaras Ringaudas Rinkūnas
   Disertacija: Amorfinių seleno sluoksnių formavimosi procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.07.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Vita Riškevičienė
   Disertacija: Kiaulių ankstyvo paršingumo ir sutrikusios reprodukcijos nustatymo būdų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.09.24
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Aleksas Riškus
   Disertacija: Vienasluoksnių radioelektroninės aparatūros mazgų automatizuoto projektavimo metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Riškus
   Disertacija: Apsakymas vaikams tarybinėje lietuvių literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.07.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Rizgelienė
   Disertacija: Galūnės skeleto ir sąnarių morfogenezė (eksperimentinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Ročka
   Disertacija: Intrakraanijinių pulsinių bangų, užrašytų neinvaziniu trans-intrakranijiniu ultragarsiniu aparatu, hidrodinaminiai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valentinas Saulius Ročka
   Disertacija: Kai kurių benzodioksano - 1,4 darinių antihistamininis ir periferinis antiserotonininis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Raminta Rodaitė
   Disertacija: Elektrocheminiai reiškiniai ir jų įtaka ląstekžlių elektroporacijos tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksėj Rodin
   Disertacija: Lazerio impulsų parametrų valdymas, naudojant priverstinės Ramano sklaidos generacijos ir stiprinimo procesus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Liudmila Rodionova
   Disertacija: Žiemos gamybos saldžios grietinėlės sviesto kokybės pagerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Hiliaras Rodovičius
   Disertacija: Triušių kepenų transportinės ribonukleo-rūgštys ir aminoacil-tRNR sintetazės eksperimentinio miokardo infarkto metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kijevo T. Ševčenko valstybinis universitetas

 • daktaras Emilija Rodzevičiūtė
   Disertacija: Vidurinės mokyklos mokytojo pedagoginio kompetentingumo turinio ir struktūros pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Artur Rogoža
   Disertacija: Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų analizė gyvavimo ciklo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalė Roikienė
   Disertacija: Erdvės santykiai ir jų raiška anglų kalboje (gretinant su lietuvių kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Rokaitė
   Disertacija: Maisto alergenų įtaka ir dietoterapijos reikšmė atopiniu dermatitu sergantiems vaikams.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ana Romančuk
   Disertacija: Onomastiniai kontaktai Gervėčių apylinkių šnektose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kęstutis Romaneckas
   Disertacija: Priešsėjinio dirvos purenimo būdų įtaka cukriniams runkeliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Regina Romaneckienė
   Disertacija: Piktžolių ir vasarinių miežių konkurencija ir adaptacija skirtingomis aplinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Marina Romanenkova
   Disertacija: Romano tipologija ir jo nacionalinė specifika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Romanova
   Disertacija: Lietuvos rusų sentikių užkalbėjimai: formavimas ir raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danuta Romanovskaja
   Disertacija: Įvairių organinių trąšų poveikis dirvožemio agrocheminėms savybėms ir mineralinio azoto migracijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Tatjana Romaškevič
   Disertacija: Polimerinių nešiklių sintezė ir panaudojimas maltogenazei imobilizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Romikaitytė
   Disertacija: Ūkininko ūkio dydžio ir gamybinės krypties ekonominis pagrindimas (Kauno rajono ūkininkų ūkiuose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Žemės ūkio akademija

 • daktaras Mečislovas Rondomanskas
   Disertacija: Virpesių dėl velenų neašiškumo tyrimas ir dinaminis centravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Ronis
   Disertacija: Lapų dėmėtligių (Perenophora tritici-repentis, Mycos phaerella graminicicola ir Phaeosphaeria nodorum) žalingumo žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.05
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Regina Rosenienė
   Disertacija: Elektrodinių procesų, vykstančių elektrolitiškai išskiriant varį iš nitratinių tirpalų, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vikinta Rosinaitė
   Disertacija: Karjeros sampratos konstravimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Rosinas
   Disertacija: Lietuvių ir kitų baltų kalbų gimininiai įvaizdžiai (Daryba ir linksniavimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Rosinas
   Disertacija: Baltų kalbų įvardžiai: sinchronija ir diachronija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.12.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stefanija Gražina Rosinienė
   Disertacija: Žmogaus apibūdinimas zoonimais lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lilija Rotkytė
   Disertacija: Pabaltijo viršutinės jūros amonitai ir dvigeldžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.17
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Rotmanas
   Disertacija: Ultragarsinės virpesių sistemos sąveikos su kompleksine atrama tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jurgita Rotomskienė
   Disertacija: Profirininių molekulių fotovirsmai: spektroskopiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Irmantas Rotomskis
   Disertacija: Elektroninės komercijos apmokestinimo teisinis reglamentavimas: Lietuvos kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • habilituotas daktaras Ričardas Rotomskis
   Disertacija: Sužadinimo energijos pernešimas šviesą surenkančiais pigmentais ir jos pagavimas reakciniuose centruose lazerinės pikosekundinės spektroskopijos duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ričardas Rotomskis
   Disertacija: Pirminių fotofizikinių vyksmų biologiškai aktyviuose pigmentuose spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.04.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genovaitė Rotomskytė
   Disertacija: Japoninės atvaisos (Chaenomeles japonica Thunb.) Lindl. ex Spach) botaninės savybės ir jos kultivavimo perspektyvos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR MA centrinis respublikinis botanikos sodas

 • daktaras Linas Rovas
   Disertacija: Gimdos kaklelio tyrimai tridimensiniu ultragarsu nėštumo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Vladislav Rozenkov
   Disertacija: Kompleksinis imunokomponentinių ląstelių funkcinio aktyvumo tyrimas imunopatologinės genezės susirgimų metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Bronius Irenijus Rožinskas
   Disertacija: Radioizotopinis rezorbcijos žarnyne tyrimas helmintozių atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos institutas

 • daktaras Andrej Rožkov
   Disertacija: Dirbtiniai radionuklidai ir jų sąveika su aerozolio dalelėmis Ignalinos AE ir jos aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nimrod Rozovskij
   Disertacija: Apie indukcinių magnetinių galvučių išėjimo charakteristikų stabilumą masinės gamybos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado kino inžinierių institutas

 • daktaras Vytautas Rubavičius
   Disertacija: Postmoderniojo diskurso hermetiškumas ir 'estetiškumas'
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Margit Marija Rubaževičienė
   Disertacija: Profesionalo tapsmo ypatumai (verpėjų ir audėjų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS MA psichologijos institutas

 • daktaras Vitalija Rubežienė
   Disertacija: Katijoninių polimerų panaudojimas tekstilinių gaminių iš cheminių pluoštų apdailoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Birutė Rubikaitė
   Disertacija: Baltymų antigeninių determinančių lokalizavimas ir identifikavimas monoklonalinių antikūnių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V. Engelgarto molekulinės biologijos institute

 • daktaras Roberta Rubikaitė
   Disertacija: Medobo kūrimas žmogiškiesiems monoklonaliniams antikūniams pagaminti prieš lipopolisacharidus, t.y.Lipid-A gramnegatyvis bakteriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leipcigo universitetas

 • daktaras Jonas Rubikas
   Disertacija: Bakteriofago T4rII delecijos tipo mutantų genetinė transformacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.07.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos Lietuvos eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Romaldas Rubikas
   Disertacija: Medicininiai- techniniai drenavimo būdų torakalinėje chirurgijoje tobulinimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marina Rubinskienė
   Disertacija: Bioaktyviųjų medžiagų kitimas nokstančiose ir perdirbtose juodųjų serbentų uogose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Dalius Rubliauskas
   Disertacija: Radioelektroninės ir skaitmeninės aparatūros mazgų įvairių matmenų elementų išdėstymo automatizuoto projektavimo metu metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Deimena Ruchovienė
   Disertacija: Lietuvos mokesčių sistemos įtaka verslo įmonių kaštų strategijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Ručinskas
   Disertacija: Antifibrinolizinių vaistų vaidmuo širdies chirurgijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Emilija Rudaitienė
   Disertacija: Soninės tomografijos reikšmė diagnozuojant plaučių tuberkuliozines kavernas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lilija Rudaitienė
   Disertacija: Vadovaujančių darbuotojų ir specialistų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Sonata Rudaitienė
   Disertacija: Rekombinantinių citokinų genotoksiškumo tyrimai žmogaus limfocitų kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Rudaitienė
   Disertacija: Tarybinių metų lietuvių literatūrinės kalbos leksikos bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Rudaitis
   Disertacija: Naujų antihelmintikų palyginimas prie eksperimentinės galvijų farcioliozės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.29
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Šarūnas Rudaitis
   Disertacija: Urodinaminių ir kitų klinikinių požymių prognozinė vertė vaikų šlapimo organų infekcijos kartojimuisi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautas Rudaitis
   Disertacija: Puslaidininkio netolygaus įkaitinimo įtaka elektronų ir skylių plazmos dreifui sukryžiuotuose elektriniame bei magnetiniame laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Rudaitis
   Disertacija: Kiaulių tuberkuliozės patomorfologinė ir etiologinė charakteristika pagal Lietuvos TSR medžiagą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.11
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Estijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Regina Rudaitytė
   Disertacija: Tradicijų ir novatoriškumo santykis ankstyvuosiuose Džois Kerol Outs romanuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Palmira Rudalevičienė
   Disertacija: Šizofrenija sergančių ligonių kliedesių turinio ir haliucinacijų ryšys su asmeniniu religingumu ir kultūriniais veiksniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Rudalevičius
   Disertacija: Pošakinių kompleksų vidutinės trukmės planų modeliavimas, įvertinant dalinį neapibrėžtumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Valstybinio mokslo ir technikos komiteto ir SSRS MA sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eduardas Rudas
   Disertacija: Šoklumą ugdančio krūvio komponentų įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų motorinės sistemos funkcijų savybių kaitai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Ina Rudenko
   Disertacija: Lingvodidaktiniai rusų kalbos rašymo mokymo pagrindai lietuvių mokyklų pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ona Nijolė Rudgalvienė
   Disertacija: Cheminių kompleksinių siūlų sukimo įtempimo relaksacijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Benediktas Rudgalvis
   Disertacija: Miniatiūrinių elektromagnetinių relių dinamikos ir stabilumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Giedrė Rudinskaitė
   Disertacija: Tiesiosios žarnos rezekcijų ir ekstirpacijų įtaka tiesiosios žarnos vėžiu sergančių pacientų pooperacinei gyvenimo kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Gediminas Rudis
   Disertacija: Antidarbininkiška Lietuvos fašistinės vyriausybės pilitika 1926-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Eigantas Rudokas
   Disertacija: Kunigo sielovadinė meilė popiežiaus Jono Pauliaus II apaštaliniame paraginime "Aš duosiu jums ganytoją"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.15
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas

 • daktaras Jonas Rudokas
   Disertacija: Gamybos valdymo organizavimo tobulinimas brigadinio darbo organizavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Vidmantas Rudokas
   Disertacija: Sideracinių augalų vieta sėjomainoje su bulvėmis, jų įtaka glėjiškų išplautžemių našumui ir agrofitocenozių produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Alfredas Rudys
   Disertacija: Prieširdinių ritmo sutrikimų diagnostika diferencijuotai sustiprintos elektrokardiogramos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Audrius Rudys
   Disertacija: Tarpūkinių įmonių pelno formavimo ir paskirstymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos in-tas

 • daktaras Edvardas Rudys
   Disertacija: Techninių kultūrų produkcijos realizavimas ir tolesnis jo tobulinimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Rudytė
   Disertacija: Finansų specialistų kompetencijos pokyčių valdymas žinių ekonomikos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Elena Rudzevičienė
   Disertacija: LKP kova už revoliucinių jėgų suvienijimą ir vadovavimą masinėms dirbančiųjų organizacijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Odilija Rudzevičienė
   Disertacija: Atopiniu dermatitu sergančių vaikų iki dviejų metų laktozės malabsorbcija ir netoleravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigitas Vincas Rudzevičius
   Disertacija: Apie būtinumo ir atsitiktinumo atrankos procesuose dialektiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aurelija Rudzianskaitė
   Disertacija: Cheminių elementų išplovimo dinamika drenuotuose karsto zonos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos vandens ūkio institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Juozas Rudzianskas
   Disertacija: Koordinatinio ištekinimo staklių riedėjimo kreipiančiųjų ir kampų atskaitymo sistemos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Galina Rudzianskienė
   Disertacija: Plėšriųjų žuvų mityba ir mitybiniai santykiai Nemuno deltoje ir Kuršių marių vidurinėje dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos instituta

 • habilituotas daktaras Zenonas Rokus Rudzikas
   Disertacija: Neredukuotinų tenzorinių operatorių matematinio aparato ir jo taikymų atominiu spektrų teorijoje klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zenonas Rokus Rudzikas
   Disertacija: Daugiaelektroninių atomų spektrų teorijos klausimu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.03.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Danutė Rudzikienė
   Disertacija: Vilniaus miesto vaikų, lankančių paruošiamąsias mokyklai vaikų darželių grupes, sveikatos būklė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Rudzinskas
   Disertacija: Nusikalstama veikla padarytos žalos atlyginimo materialiniai ir procesiniai teisiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Vitalijus Rudzinskas
   Disertacija: Patvaraus kaitrai plieno garo vamzdynų eksploatacinio igaamžiškumo tyrimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jurgita Rudžionienė
   Disertacija: Bibliotekų veiklos vertinimas vadybos požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.01
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Rudžionienė
   Disertacija: Įmonės finansinės apskaitos politikos formavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Aleksandras Rudžionis
   Disertacija: Fizinio kalbos sintezatoriaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Evaldas Rudžionis
   Disertacija: Kalbos atpažinimas fonetinių vienetų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Žymantas Rudžionis
   Disertacija: Dekoratyviojo presuoto betono struktūros analitinis modeliavimas ir technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Raimonda Liucija Rudzkienė
   Disertacija: Kai kurių angliavandenių ir tiamino apykaitos rodiklių pakitimai naudojant eksperimente alkilinančius preparatus ir B grupės vitaminus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalija Rudzkienė
   Disertacija: Netiesinių regresijos procesų identefikacijos metodų sukūrimas ir pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Rudzkis
   Disertacija: Stacionarios sekos spektro įverčių didelių nuokrypių tikimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Rudzkis
   Disertacija: Atsitiktinių procesų didžiųjų nuokrypių teoremos ir taikymai neparametrinėje statistikoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Tomas Rudzkis
   Disertacija: Nusikaltimai komercinio draudimo srityje (kriminologinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Mindaugas Rugevičius
   Disertacija: Širdies ritmo reguliacijos į emocinį poveikį ir sergančiųjų krūtinės angina bei neurocirkuliatorine distonija psichologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Lilija Rugienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla keliant pramonės darbininkų kultūrinį-techninį lygį 1966-1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Rugienė
   Disertacija: Reumatinėmis ligomis sergančiųjų gyvenimo kokybės analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Rugienius
   Disertacija: Vektorkardiografiniai pakitimai ir jų diagnostinė reikšmė reumatinių širdies pakenkimų atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos MA Eksperimentinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Rugienius
   Disertacija: Platinos-vandenilio metodas kompleksiniame sergančiųjų įgimtomis širdies ydomis su arteriniu-veniniu nuosrūviu tyrime
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1970.12.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rytis Rugienius
   Disertacija: Braškių atsparumo šalčiui tyrimai in vitro
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Tomas Ruginis
   Disertacija: Margųjų upėtakių ( SALMO TRUTTA) mitybos ištekliai ir dietosypatumai borealinės zonos mažose lygumų upėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Danguolė Česlava Rugytė
   Disertacija: Vaikų pooperacinio skausmo malšinimas opioidais ir opioidų ir neopioidinių analgetikų deriniu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Gediminas Ruibys
   Disertacija: Lėtųjų magnetoplazminių bangų, sklindančių prie puslaidininkio paviršiaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romas Ruibys
   Disertacija: Fermentinių preparatų įtaka šviežios ir šaldytos mėsos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Laima Ruibytė
   Disertacija: Varžybinės veiklos sėkmės priklausomybė nuo tarpasmeninio suderinimo ypatumų ir psichologinio klimato sportinėse komandose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.19
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Rūkas
   Disertacija: Vaizdų su skirtingomis erdvinėmis dažnuminėmis charakteristikomis įtaka pusrutulių asimetrijos dinamikai tyrimas SP metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Rimantas Rūkas
   Disertacija: Kirkšnies išvaržų chirurginis gydymas naudojant aloplastines medžiagas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Rukšėnas
   Disertacija: Halogenpakeistų 5-oksibenzo-1,4-dioksanų ir jų esterių sintezės būdų ieškojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronius Rukšėnas
   Disertacija: Komunalinių nuotekų apvalymo efektyvumo padidinimas drenuotuose drėkinimo laukuose, taikant kai kurias agromelioracines priemones
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Rukšėnas
   Disertacija: Kabančiųjų konvejerių posūkių parametrų skaičiavimo metodikos, vertinant poligonalinį efektą sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.21
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos valstybinis N. Baumano technikos universitetas

 • daktaras Kazimieras Rukšėnas
   Disertacija: Hitlerininkų politika Lietuvoje 1941-1944 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Osvaldas Rukšėnas
   Disertacija: Katės smegenų žievės regimųjų neuronų laikinė struktūra ir jos ryšys su reflektyvumo charakteristikomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jonė Rukšėnienė
   Disertacija: Kai kurių miško bendrijų ksilotrofiniai pirenomicetai ir lokuloaskomicetai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Raimundas Rukuiža
   Disertacija: Metalopolimerinių medžiagų įtaka žemės ūkio technikos trinties porų patikimumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Žaneta Rukuižienė
   Disertacija: Dėsningas sandaros nevienodumas audinio plotyje ir jo įtaka audinio savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zenonas Rulis
   Disertacija: TSKP veikla tobulinant partinį - organizacinį darbą 1959-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Rumbutis
   Disertacija: Kai kurie žolės miltų gamybos koncentravimo ir specializavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rasa Ruminaitė
   Disertacija: Antropogeninės veiklos įtakos upių nuotėkiui ir vandens kokybei tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Rumša
   Disertacija: Spauda ir internacionalinis darbo žmonių auklėjimas Lietuvos komunistų partijos veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado aukštoji partinė mokykla

 • daktaras Rimtautas Rumša
   Disertacija: Katijono siera ir seleną turinčių junginių įtakos savaiminiam hidrosulfito tirpalų skilimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalia Rumšaitė
   Disertacija: Įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų formavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Pranas Rumšas
   Disertacija: Invariantų, sutinkamų nagrinėjant sudėtingus spektrus, teorijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Rumševičius
   Disertacija: Pilvo aortos ir jos magistralinių šakų okliuzinio proceso angiografiniai tyrimai transliumbalinės aortografijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Goda Rumšienė
   Disertacija: Žodžių darybos procesai internetinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Ruolienė
   Disertacija: 4,4'-dipakeistų bifenilų, pasižyminčių skystakristalinėmis savybėmis, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ona Rupainienė
   Disertacija: Kvėpavimo proceso pakitimų pobūdis bei jų tarpusavio ryšyssu auksinų pasiskirstymu augalų geotropinės reakcijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Rupainienė
   Disertacija: Pradinės mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas diegiant curriculum inovacijos skirtingų edukacinių paradigmų aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kamilė Rupeikaitė
   Disertacija: Muzikos instrumentų semantika Šventajame Rašte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Marija Rupeikienė
   Disertacija: Lietuvos sinagogų architektūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.09
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Felicija Ruplėnienė
   Disertacija: Vaikų traumatizmas amžiaus požiūriu, jo profilaktika ir visuomeninių inspektorių reikšmė mažinant vaikų traumatizmą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • daktaras Bronislovas Ruplys
   Disertacija: Užtvankų ant neuolinių pagrindų racionalaus požeminio kontūro hidromechaninis skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.03.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Ukrainos vandens ūkio inžinierių institutas

 • daktaras Ilona Rupšienė
   Disertacija: Generatyvinių mokymo(si) objektų kūrimo metodai, pagrįsti aukšto lygmens abstrakcijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Liudmila Rupšienė
   Disertacija: Paauglių silpnos mokymosi motyvacijos pedagoginis koregavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Petras Rupšys
   Disertacija: Stochastinio programavimo ir diskrečių sistemų optimaliojo valdymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rolandas Rupšys
   Disertacija: Vidaus audito veiklos vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.24
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edita Rupšytė
   Disertacija: Kalcio hidrosilikatų mineraloginės sudėties ir savybių kitimas vykstant karbonatizacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dainius Rusakevičius
   Disertacija: Lenkiamų kompozicinių plokštelių topologijos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladimiras Rusakovas
   Disertacija: Darbo kolektyvo stabilumo valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Valdas Rušas
   Disertacija: "Pasaulio modelio" įtaka žmogaus psichosomantiniams susirgimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Tarptautinė tarpakademinė sąjunga

 • daktaras Algirdas Ruseckas
   Disertacija: Konstrukcinių keraminių medžiagų šilumos laidumo koeficiento deskriptyvinė identifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Arvydas Ruseckas
   Disertacija: Sužadinimų pernešimo ir krūvių atsiskyrimo dinamika polimeriniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Julius Ruseckas
   Disertacija: Matavimo modeliai kvantinių Zenono ir anti-Zenono efektų aprašymui ir laiko kvantinėje mechanikoje apibrėžimui.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Ruseckas
   Disertacija: Pelkinių miškų dirvožemių vandens režimo pasikeitimas nusausinimo įtakoje Lietuvos Vidurio žemumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.15
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Juozas Ruseckas
   Disertacija: Šlapių miškų nusausinimo tobulinimo teoriniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.11.21
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Leningrado S.Kirovo miškų technikos akademija

 • daktaras Tautvydas Ruseckas
   Disertacija: Cilindrinių kūnų aptekėjimo dinamika ir jos ryšys su šilumos mainais turbulizuotuose srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Liuda Zinaida Ruseckienė
   Disertacija: Probleminis mokymas rašytojo kūrybos analizės sistemoje (Maironio, J. Janonio ir S. Nėries poezija 9-11 klasėse)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Ruseckienė
   Disertacija: Žodžių, reiškiančių sąvokas "gyvenimas"," mirtis" senovės anglų - saksų poezijoje, semantinė ir funkcinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurijus Rusenka
   Disertacija: Mašinų gamybos paruošiamųjų gamybų ekonominio efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Tatjana Rusko
   Disertacija: Struktūrinės semantinės sudėtinių žodžių ypatybės šiuolaikinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Kijevo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Jonas Ruškus
   Disertacija: Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų, pedagoginės sąveikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Algirdas Ruškys
   Disertacija: Lietuvių socialinė frazeologija (funkcinės - semantinės tipologijos aspektu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Ruškys
   Disertacija: Įvairių daugiamečių varpinių žolių parinkimas žolinių pašarų gamybai intensyvinti Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Rusteika
   Disertacija: Pastatų pagrindų drenavimas smėlio poliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.06
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado politechnikos institutas

 • daktaras Petras Rusteika
   Disertacija: Mikroelementų tyrimas leukoze sergančių galvijų kraujyje ir serume
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Rusteika
   Disertacija: Proksimalinio žąstikaulio galo lūžimas, operacinis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Bonifacas Algirdas Rūta
   Disertacija: Gliukokortikoidų, AKTH ir askorbino rūgšties reikšmė ir sąveika anafilaksijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Albertas Rutavičius
   Disertacija: Kai kurių nesočių eterių ir acetalių sintezė ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aušra Rūtelionė
   Disertacija: Šalies turizmo pramonės konkurencingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arūnas Rutka
   Disertacija: Automobilio stabilumo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.28
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramunė Rutkaitė
   Disertacija: Karbazolilalkil(met) akrilų ir metakrilo rūgšties kopolimerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Renata Rutkauskaitė
   Disertacija: Meninės gimnastikos sportininkių (11 - 15 metų) rengimo optimizavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • habilituotas daktaras Aleksandras Vytautas Rutkauskas
   Disertacija: Respublikos visuminio produkto prognozavimo modelių sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos TSR MA visuomeninių mokslų skyrius

 • habilituotas daktaras Aleksandras Vytautas Rutkauskas
   Disertacija: Regioninės reprodukcijos analizės ir prognozavimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos mokslinės techninės pažangos ekonomikos ir prognozavimo institutas

 • daktaras Algirdas Rutkauskas
   Disertacija: Lietuvos pušynų ir eglynų produktyvumo ypatumai įvairiose dirvožemio tipologinėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.10
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologinis institutas

 • daktaras Arūnas Rutkauskas
   Disertacija: Karvių kiaušidžių funkcijos tyrimas po apsiveršiavimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.21
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Gvidas Rutkauskas
   Disertacija: Elektrinio termoakumuliacinio šildytuvo parametrų pagrindimas bei optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Juozapas Albinas Rutkauskas
   Disertacija: Darbo aplinkos gerinimo, perdirbant reaktoplastus presavimo būdu, techninių sprendimų išnagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.21
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis darbo saugos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kęstutis Rutkauskas
   Disertacija: P-fenilendiamino darinių sąveika su nesočiomis rūgštimis ir gautų produktų kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Petras Rutkauskas
   Disertacija: Optimalaus valdymo politoniniai procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA matematikos institutas

 • daktaras Romas Rutkauskas
   Disertacija: Formantinė kalbos sintezė silabiniame lygyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.09
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Rutkauskas
   Disertacija: Aromatinių gama-chlor-beta-oksipropilaminų tyrimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Rutkauskas
   Disertacija: Analizinė išsigimstančių elipsinių lygčių su nereguliariu išsigimumu sprendinių struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Rutkauskas
   Disertacija: Finansinės rizikos valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Žydrūnas Rutkauskas
   Disertacija: Itelektualaus modelio sukūrimas plastikų liejimo formoms projektuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danguolė Rutkauskienė
   Disertacija: Atvirojo ir distancinio mokymosi vaidmuo kuriant informacijos visuomenę Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Rutkauskienė
   Disertacija: Vaikų meduloblastomos klinikinės eigos ypatumai, gydant radioterapija ir palaikomąja chemoterapija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Gražina Pranciška Rutkauskienė
   Disertacija: Žemesniųjų alifatinių alkoholių išsūdymo-įsūdymo iš vandens tirpalų tyrimas tenzimetriniu ir kai kuriais kitais fizikiniais-cheminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ugnė Rutkauskienė
   Disertacija: Viešųjų bibliotekų socialinis ir ekonominis poveikis vartotojams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Rutkienė
   Disertacija: Edukologinio eksperimento tinkamumo ir patikimumo planavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Vida Marija Rutkovienė
   Disertacija: Daugiakomponenčių sistemų H 0-Mg(N0 1 -Me(N0 ) ir H 0 -HN0 -Mg(N0 1 -Me(N0 )n fiziniai cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Rutkovska
   Disertacija: Lenkų ir lietuvių kalendorinių švenčiu leksika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Pavelas Rutkovskis
   Disertacija: Paviršinės akustinės bangos monolitiniuose galio arsenido dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vygandas Rutkūnas
   Disertacija: Dengiančiųjų protezų užraktų retencinės, stabilizacinės ir nuovargio savybės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.10
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Delija Marija Rutkūnienė
   Disertacija: Daugiavalenčių elektrolitų tirpalų tūrinių ir akustinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis mašinų gamybos institutas

 • daktaras Živilė Rutkūnienė
   Disertacija: Procesai žemos temperatūros aktyvių dujų plazmos veikiameme silicio paviršiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Balys Algimantas Rutkys
   Disertacija: Studenčių nėštumai ir jų baigtis (kompleksinis socialinis-higieninis tyrimas pagal Vilniaus aukštųjų mokymo įstaigų medžiagą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sąjunginis medicininės ir medicininės techninės informacijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Ingrida Rüütel
   Disertacija: Estų liaudies muzikos sluoksniai etninių santykių kontekste
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.03.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Modestas Ružauskas
   Disertacija: Pasterelių biologinių savybių tyrimas ir inaktyvuotos pasterelių vakcinos kiaulėms sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.19
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veerinarijos institutas ir Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Albertas Ružė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos laiko konstrukcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Živilė Ruželė
   Disertacija: Aciklinių ir karbociklinių nukleozidų analogų ir jų pirmtakų sintezės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Ruželytė
   Disertacija: Gynyba tarybiniame baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1950.03.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos teisės institutas

 • daktaras Juozas Ruževičius
   Disertacija: Buitinių stiklo indų atsparumo mechanizuotam plovimui tyrimas ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos kooperacijos institutas

 • daktaras Tautgirdas Ruzgas
   Disertacija: Baltymų ir peptidų adsorbcijos ant modifikuotų silicio oksido paviršių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Tomas Ruzgas
   Disertacija: Daugiamačio pasiskirstymo tankio neparametrinis įvertinimas naudojant stebėjimų klasterizavimą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Ruzgas
   Disertacija: Paprastųjų šunažolių, beginklių dirsuolių, daugiamečių svidrių pjūčių laikas ir dažnumas skirtingai tręšiant azotu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alysa Ruzgienė
   Disertacija: Iniciatyviosios kalbos ugdymas trečiaisiais vaiko gyvenimo metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Ruzgienė
   Disertacija: Neuronų dydžio priklausomybė nuo DNR koncentracijos ir adsorbuoto kalcio funkcinis ryšys vynuoginės sraigės nervinėse ląstelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Birutė Ruzgienė
   Disertacija: Fotogrametrinio kartigrafavimo stambiu masteliu metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rima Ruzgienė
   Disertacija: Paprastosios spanguolės biologinės ypatybės ir jos kultivavimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Ruzgus
   Disertacija: Mineralinių trąšų ekonominio efektyvumo didinimo klausimai priklausomai nuo dirvožemio agrocheminių savybių Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Ruzovas
   Disertacija: Faktoriai veikiantys į aterosklerozės vystymosi ir koronarinės kraujo apytakos sutrikimus hipodinamijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aleksandras Rybakovas
   Disertacija: Aplinkos taršos genotoksinių ir citotoksinių efektų analizė Baltijos ir Šiaurės jūrų organizmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.15
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Rybakovas
   Disertacija: Interesais grindžiamas regiono vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladimiras Rybakovas
   Disertacija: Buržuazinės demokratijos teorinių pagrindų ir metodologijos kritinė apybraiža
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktor Rybalčenko
   Disertacija: Pramonės įmonių darbo kadrų socialinio valdymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Alicija Rybalko
   Disertacija: Modifikuoto tiesioginio metodo įvertinimas nustatant žmogaus vaisiaus chromosomų anomalijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Rybokas
   Disertacija: Matavimo duomenų informacinė analizėė ir entropijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Asta Ryklienė
   Disertacija: Elektroninis diskursas: kalbos ypatybės ir stilius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristina Ryliškienė
   Disertacija: Migrena sergančių žmonių kasdienės veiklos apribojimas, insulto rizikos veiksniai ir struktūriniai galvos smegenų pakitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marcelė Konstancija Ryliškienė
   Disertacija: Svarbiausieji obelis ir kriaušes graužiantieji kenkėjai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.06
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Ryliškis
   Disertacija: Agrastų genetiniai ir selekciniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Ryliškis
   Disertacija: Perspektyvių Pietryčių Lietuvos regionui vynmedžio (Vitis L.) veislių ir klonų atranka, jų įvertinimas, morfologijos bei biologijos ypatumai ir produktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.06
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Botanikos institutas

 • daktaras Sigitas Ryliškis
   Disertacija: Peties sąnario būklės ir pacientų gyvenimo kokybės pokyčių įvertinimas gydant rotatorių sausgyslių plyšimus operaciniu būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ligita Ryliškytė
   Disertacija: Endotelio vazomotorinės funkcijos neinvazinio tyrimo metodiniai aspektai ir klinikinio pritaikymo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Rymeikis
   Disertacija: Sintetinių polimerinių medžiagų panaudojimas traktorių, automobilių ir žžemės ūkio mašinų neardomų sujungimų atnaujinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Renata Ryngevič
   Disertacija: Kriminalistinės lingvistikos teoriniai pagrindai ir jos metodų bei rekomendacijų taikymas teismo ekspertizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Rytė Rynkevičienė
   Disertacija: Ras šeimos baltymų funkcijos Xenopus laevis ovocitų mejozėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Ryselis
   Disertacija: Elektrolizinis Zn-Se ir Bi-Se lydinių išskyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tomas Rytel
   Disertacija: Vartotojų sukuriamos vertės įmonei nustatymo modelis santykių marketingo koncepcijos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Birutė Ryvitytė
   Disertacija: Vertinimas angliškose ir lietuviškose lingvistinių knygų recenzijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“