FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

R

 • daktaras Kristina Račaitytė
   Disertacija: Jonų mainų, metalo chelatinės ir multidimensinės baltymų chromatografijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Račinskas
   Disertacija: Svarbiausieji dabartiniai geomorfologiniai procesai Rytų Lietuvos aukštumose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.04.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Račinskas
   Disertacija: Dirvožemio erozijos dėsningumai ir jų išaiškinimo metodai (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.04.27
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Račinskas
   Disertacija: Vandenilio reikšmė zinko elektronusodinimo iš sulfatinių tirpalų procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.04.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • daktaras Stanislava Gražina Račinskienė
   Disertacija: Elektrolitinių magnetinių platinos-kobalto lydinių išskyrimas ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Račiukaitis
   Disertacija: Juostos, priemaišų ir defektų būsenų netiesinė spektroskopija ZnO ir ZnSe kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Račkaitis
   Disertacija: Nepusiausvirųjų paviršinių darinių formavimosi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Alfredas Račkauskas
   Disertacija: Konvergavimas į stabilius dėsnius Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfredas Račkauskas
   Disertacija: Banacho erdvių centrinė ribinė teorema. Aproksimacijos tikslumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Račkauskas
   Disertacija: Cheminės trašos įtaka glacialinių gruntų stiprinimo parametrams (Šiaulių regiono pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Marijus Radavičius
   Disertacija: Maksimalaus tikėtinumo įverčių didžiųjų nuokrypių tikimybių įvertinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V. Steklovo matematikos in-to Leningrado skyrius

 • daktaras Česlovas Radvilavičius
   Disertacija: Organinių molekulių ir kristalų fizinių ir cheminių savybių kvantinis mechaninis skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfredas Radzevičius
   Disertacija: Pietryčių Pabaltijo kreidos - paleogeno grūdėtas glaukonitas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos

 • daktaras Kostas Radzevičius
   Disertacija: Poringų karboksilinių rūgščių polielektrolitų sąveika su baltymų makromolėkulėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos stambiamolekulinių junginių institutas

 • daktaras Rolandas Radzevičius
   Disertacija: Mikroelementų foniniai kiekiai, asociacijos ir jų kaupimosi lyginamoji analizė Lietuvos įjūrio paviršinėse dugno nuosėdose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigitas Radzevičius
   Disertacija: Venlokio Pristiograptus gentis iš Rytrų Baltijos ir Švento kryžiaus kalnų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Tartu universitetas

 • daktaras Jana Radzijevskaja
   Disertacija: Erkių pernešamų patogenų Borrelia burgdorferi sensu lato ir Anaplasma phagocytophilum rezervuarinių šeimininkų ir vektorių nustatymas Lietuvoje ir Norvegijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Leopoldas Radžiūnas
   Disertacija: Aminfenolių vinilo eterių sintezė ir eterių kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Voronežo valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Radžiūnas
   Disertacija: Evoliucinio tipo lygčių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Birutė Radžiūnienė
   Disertacija: Katodo paviršiaus aktyvumo kitimas, išskiriant varį iš cianidinių tirpalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Ragaišis
   Disertacija: Viensluoksnių sujungimų automatizuoto trasavimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.16
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rimas Ragalevičius
   Disertacija: Anodinių oksidinių plėvelių susidarymo procesas ant aliuminio vanadatiniame spalvoto anodavimo elektrolite
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Romas Ragauskas
   Disertacija: Vandenilio prasiskverbimo proceso pro elektrolitinį nikelį ir kai kurių priedų įtakos jam tyrimas, išsiskiriant vandeniliui elektrochemiškai iš vandens tirpalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Daina Ragauskienė
   Disertacija: Istorinės ir archeologinės tekstilės sutvirtinimas polimeriniais rišikliais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Ragelienė
   Disertacija: Vilnos pluošto struktūros ir cheminių bei fizikinių savybių kitimai audinių apdailos procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nina Raguotienė
   Disertacija: Beta-pakeistų propiono rūgščių ir jų kai kurių darinių dealkilinimas ir peralkilinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Raguotis
   Disertacija: Netiesienės parabolinio tipo diferencialinės lygties autosolitoniniai front-sprendiniai ir jų dinaminių savybių tyrimas skaitiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.07.02
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Raguotis
   Disertacija: Elektronų kaitimo dinamikos ir Gano efekto tyrimas GaAs InSb
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Railaitė
   Disertacija: Karbazolilo grupę turinčių 1,2-epoksi-, 1,2-epitioalkanų ir aromatinių aldehidų panaudojimas organinių fotopuslaidininkių sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Rainys
   Disertacija: Lietuvos TSR upių nuotėkio pasiskirstymas per metus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aivaldas Rakauskas
   Disertacija: Nanokompozicinių sluoksnių sintezė joniniais-plazminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Julius Jonas Rakauskas
   Disertacija: Elektroradiografinių Se sluoksnių fotoišelektrinimo mechanizmas ir fotojautrumas švitinant rentgeno ir gama spinduliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nerijus Rakštikas
   Disertacija: Sužadintų atomų vidinių elektronų sluoksnių jonizacijos teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Rimantas Ramanauskas
   Disertacija: Elastinių bangų sistemų, pasižyminčių geometrine dispersija, tyrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Ramanauskas
   Disertacija: Vario elektrocheminio paruošimo ir jo adhezinio junginio su poliuretano putplasčiu atsparumo sąryšis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Ramanauskas
   Disertacija: Metalo struktūrinio faktoriaus vaidmuo korozijoje ir elektrokatalizėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.10.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Dalia Barbora Ramanauskienė
   Disertacija: Apie chromo rūgšties ir trivalenčio chromo hidroksido sąveikos kinetiką ir mechanizmą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Ramanavičius
   Disertacija: Gliukozės, etanolio, kreatino ir dimetilglicino amperometrinių biosensorių kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Ramanavičius
   Disertacija: Katalizinių ir afiniškumo biosensorių kūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Stasė Ramonaitė
   Disertacija: Aliuminio, geležies ir titano nustatymas esant jiems kartu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Ramonas
   Disertacija: Geležies grupės jonų spektrų pusempiris tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Ramonas
   Disertacija: Daugiakonfigūraciniai efektai aukšto jonizacijos laipsnio atomų spektrų pusempiriuose skaičiavimuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.02.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos MA Molekulinės ir atominės fizikos institutas

 • daktaras Mindaugas Ramonas
   Disertacija: Elektronų pernašos ir fliuktuacijų modeliavimas Monte Karlo metodu GaN ir InGaAs dvimačiuose kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenija Ramoškienė
   Disertacija: Citotoksinių junginių, turinčių N-(2-chloretil)- ir N-(3-halogenpropionil) -N-nitrozogrupes, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Olga Rancova
   Disertacija: Kvazireliatyvistinio artinio plėtojimas atomų ir jonų spektrinėms charakteristikoms teoriškai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valdas Rapševičius
   Disertacija: Lietuvos silūro geocheminių ir litologinių duomenų analizės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.05
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dana Ona Raškinienė
   Disertacija: Skirtuminių metodų taikymas kai kurių netiesinių hidro - aerodinaminių uždavinių sprendimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gailius Raškinis
   Disertacija: Lietuvių liaudies dainų užrašymas muzikos simbolių sekomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.13
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • habilituotas daktaras Liūda Rasteikienė
   Disertacija: Tyrimai penicilino sintezės srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.07.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos organinės chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Liūda Rasteikienė
   Disertacija: Alkiltiohalogeno karboninių rūgščių sintezė ir reakcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.02.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos organinių junginių institutas

 • daktaras Loreta Rastenienė
   Disertacija: Hibridinių fotoninių kristalų optinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vita Rastenienė
   Disertacija: Pietų Pabaltijo naftingumo geologinės ypatybės ryšium su tolimesnėmis paieškinių-žvalgybinių darbų kryptimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos I. Gubkino naftos chemijos ir dujų pramonės institutas

 • daktaras Laimutė Rastenytė
   Disertacija: 1,3-propan- ir 1,4-butansultonų sąveika su nukleofiliniais reagentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilma Ratautaitė
   Disertacija: Ištisinių polimerinių sorbentų, skirtų kapiliarinei chromatografijai, morfologijos reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Nijolė Angelė Rauckienė
   Disertacija: Kai kurių aktyvatorių panaudojimas sidabro mikrokiekių nustatymui kinetiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Raudeliūnas
   Disertacija: Nehomogeninių Markovo grandinių daugiamatės lokalinės ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Raudeliūnienė
   Disertacija: Kai kurių vietinių tanidų ir jų mišinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Elena Raudienė
   Disertacija: Kai kurių metalų korozijos mechanizmo ir jų apsaugos inhibitoriais metilenchlorido ir etilo alkoholio terpėse tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos fizinės chemijos institutas

 • daktaras Danutė Raudienė
   Disertacija: Polipropileno paviršiaus cheminio ėsdinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Raudonis
   Disertacija: Kadmio adsorbcijos ant platinos elektrodų priešvoltažio sąlygomis iš rūgščių vandeninių tirpalų mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Aistis Raudys
   Disertacija: Greitas požymių išskyrimas duomenų vizualizavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.06
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Šarūnas Raudys
   Disertacija: Statistinė klasifikacija prie esminiai ribotų mokymo imčių
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.10.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos elektronikos ir skaičiavimo technikos institutas

 • daktaras Raimundas Ražanskas
   Disertacija: Hepatito B viruso šerdies baltymo ir jo mutantinių formų sąveika su žmogaus kepenų baltymais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.15
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Ražinskas
   Disertacija: Vertikalės nukrypimas ir geoido induliacija vakarinėje Lietuvos dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Razmutė
   Disertacija: Bifunkcinių organinių junginių, adsorbuotų ant metalinių elektrodų, struktūros ir sąveikos su tirpalo komponentais tyrimas virpesių spektroskopijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Valdemaras Razumas
   Disertacija: Katalizinės elektrono pernašos sistemos hidrolazių pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Valdemaras Razumas
   Disertacija: Baltyminių molekulių fazių riboje elektrodas/elektrolitas struktūra ir funkcionavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Regelskis
   Disertacija: Šviesos sūkurių transformacijos kvadratinio ir kubinio jautrio netiesinėse medžiagose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Reipa
   Disertacija: Aukso elektrodo paviršiaus tyrimas dicianoaurato ir tetrachlorato tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Tomas Rekašius
   Disertacija: Evoliucinis neinformatyvių genetinių sekų modelis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Rekertas
   Disertacija: Rėgštingumo kitimas cinko chromatavimo proceso metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Kazys Rekevičius
   Disertacija: Sudėtingos laiptinės formos elektrinių virpesių autogeneratorių kokybinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.07.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Reklaitis
   Disertacija: Elektronų kaitimo poliniuose puslaidininkiuose tyrimas Monte Karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Reklaitis
   Disertacija: Karšti elektronai ir aukšto dažnio nestabilumai daugiaslėniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.10.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Reklaitis
   Disertacija: Anoduoto aliuminio elektrolitinio dažymo rūgščiame vario sulfatiniame elektrolite procesų dėsningumai ir modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Juozas Rėksnys
   Disertacija: Termooptiniai lazerinio spinduliavimo absorbcijos tyrimai optinėse medžiagose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: S.Vavilovo valstybinis optikos i-tas

 • daktaras Nerijus Remeikis
   Disertacija: Statistinių frazių grupavimo ir hibridinio klasifikatoriaus taikymas tekstinių dokumentų klasifikavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vidmantas Remeikis
   Disertacija: Gama - spektrometrinis I/I metodas ir jo taikymų galimybės puslaidininkių tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marijonas Repečka
   Disertacija: Piroklastinė medžiaga Japonų jūros ir Šiaurės vakarinės Ramiojo vandenyno dalies dugno nuosėdose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.09
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Tolimųjų Rytų mokslinis centras

 • habilituotas daktaras Konstantinas Repšas
   Disertacija: Kai kurie karštųjų krūvininkų kinetiniai reiškiniai puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Konstantinas Repšas
   Disertacija: Karštųjų krūvininkų elektrogradientiniai ir galvanomagnetiniai reiškiniai germanyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnas Repšys
   Disertacija: Populiacijų dinamikos modeliavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfonsas Rėza
   Disertacija: Kryptingų deformacijų, hidrostatinio slėgio ir temperatūros įtaka dvejopam šviesos lūžimui CdS ir CdSe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Violeta Rėzaitė
   Disertacija: Katodinių procesų kinetika tetrahidroksocinkato tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Bronius Riauba
   Disertacija: Silpnai priklausomų dydžių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.03.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laurynas Riauba
   Disertacija: Cisteamino absorbcijos teoriniai ir spektroskopiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Ribokas
   Disertacija: Lietuvos miestų teritorijų žemėveikslių struktūra ir jos kaita
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Vidmantas Rimavičius
   Disertacija: Skirtingos skiriamosios gebos baigtinių elementų modelių sintezė ir apjungimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Erika Rimavičiūtė
   Disertacija: Nuotėkio reguliavimo tvenkinių įtaka upių žemutiniams bjefams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Alfonsas Rimeika
   Disertacija: Elektronų tunelinė delokalizacija kristalinėse medžiagose, veikiant elektriniam laukui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Rimeika
   Disertacija: Akustooptinė, elektrooptinė ir termooptinė sąveika Ti:LiNbO ir Ti:LiTaO Macho-Cenderio interferometre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Rimkus
   Disertacija: Sniego dangos režimas ir klimato svyravimai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Zenonas Rimkus
   Disertacija: Lietuvos upių vagų procesų dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

 • daktaras Jurgita Rimkuvienė
   Disertacija: Maksimalių šiltojo laikotarpio lietaus poplūdžių formavimosi Lietuvos upėse meteorologinės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Renata Rimšelienė
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazės Eco571 pakeisto specifiškumo mutantų konstravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.09
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elvyra Danutė Rinkevičienė
   Disertacija: Seleno dioksido tirpalų koncentruotoje sieros rūgštyje elektrocheminis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zofija Rinkevičienė
   Disertacija: Katalizinė vario(II) oksidacija perjodatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Jonas Rinkevičius
   Disertacija: Stibio sulfido monokristalų vietinių lygmenų ir piroelektrinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ringaudas Rinkūnas
   Disertacija: Amorfinių seleno sluoksnių formavimosi procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.07.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Raminta Rodaitė
   Disertacija: Elektrocheminiai reiškiniai ir jų įtaka ląstekžlių elektroporacijos tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksėj Rodin
   Disertacija: Lazerio impulsų parametrų valdymas, naudojant priverstinės Ramano sklaidos generacijos ir stiprinimo procesus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tatjana Romaškevič
   Disertacija: Polimerinių nešiklių sintezė ir panaudojimas maltogenazei imobilizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Rosenienė
   Disertacija: Elektrodinių procesų, vykstančių elektrolitiškai išskiriant varį iš nitratinių tirpalų, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Lilija Rotkytė
   Disertacija: Pabaltijo viršutinės jūros amonitai ir dvigeldžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.17
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Rotmanas
   Disertacija: Ultragarsinės virpesių sistemos sąveikos su kompleksine atrama tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jurgita Rotomskienė
   Disertacija: Profirininių molekulių fotovirsmai: spektroskopiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Ričardas Rotomskis
   Disertacija: Sužadinimo energijos pernešimas šviesą surenkančiais pigmentais ir jos pagavimas reakciniuose centruose lazerinės pikosekundinės spektroskopijos duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ričardas Rotomskis
   Disertacija: Pirminių fotofizikinių vyksmų biologiškai aktyviuose pigmentuose spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.04.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrej Rožkov
   Disertacija: Dirbtiniai radionuklidai ir jų sąveika su aerozolio dalelėmis Ignalinos AE ir jos aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Rudaitis
   Disertacija: Puslaidininkio netolygaus įkaitinimo įtaka elektronų ir skylių plazmos dreifui sukryžiuotuose elektriniame bei magnetiniame laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Zenonas Rokus Rudzikas
   Disertacija: Neredukuotinų tenzorinių operatorių matematinio aparato ir jo taikymų atominiu spektrų teorijoje klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zenonas Rokus Rudzikas
   Disertacija: Daugiaelektroninių atomų spektrų teorijos klausimu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.03.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Rudzkis
   Disertacija: Stacionarios sekos spektro įverčių didelių nuokrypių tikimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Rudzkis
   Disertacija: Atsitiktinių procesų didžiųjų nuokrypių teoremos ir taikymai neparametrinėje statistikoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Gediminas Ruibys
   Disertacija: Lėtųjų magnetoplazminių bangų, sklindančių prie puslaidininkio paviršiaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Rukšėnas
   Disertacija: Halogenpakeistų 5-oksibenzo-1,4-dioksanų ir jų esterių sintezės būdų ieškojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimtautas Rumša
   Disertacija: Katijono siera ir seleną turinčių junginių įtakos savaiminiam hidrosulfito tirpalų skilimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Pranas Rumšas
   Disertacija: Invariantų, sutinkamų nagrinėjant sudėtingus spektrus, teorijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Ruolienė
   Disertacija: 4,4'-dipakeistų bifenilų, pasižyminčių skystakristalinėmis savybėmis, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Rupšys
   Disertacija: Stochastinio programavimo ir diskrečių sistemų optimaliojo valdymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Ruseckas
   Disertacija: Sužadinimų pernešimo ir krūvių atsiskyrimo dinamika polimeriniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Julius Ruseckas
   Disertacija: Matavimo modeliai kvantinių Zenono ir anti-Zenono efektų aprašymui ir laiko kvantinėje mechanikoje apibrėžimui.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albertas Rutavičius
   Disertacija: Kai kurių nesočių eterių ir acetalių sintezė ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramunė Rutkaitė
   Disertacija: Karbazolilalkil(met) akrilų ir metakrilo rūgšties kopolimerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Rutkauskas
   Disertacija: P-fenilendiamino darinių sąveika su nesočiomis rūgštimis ir gautų produktų kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Petras Rutkauskas
   Disertacija: Optimalaus valdymo politoniniai procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA matematikos institutas

 • daktaras Stasys Rutkauskas
   Disertacija: Analizinė išsigimstančių elipsinių lygčių su nereguliariu išsigimumu sprendinių struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Gražina Pranciška Rutkauskienė
   Disertacija: Žemesniųjų alifatinių alkoholių išsūdymo-įsūdymo iš vandens tirpalų tyrimas tenzimetriniu ir kai kuriais kitais fizikiniais-cheminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vida Marija Rutkovienė
   Disertacija: Daugiakomponenčių sistemų H 0-Mg(N0 1 -Me(N0 ) ir H 0 -HN0 -Mg(N0 1 -Me(N0 )n fiziniai cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Pavelas Rutkovskis
   Disertacija: Paviršinės akustinės bangos monolitiniuose galio arsenido dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Delija Marija Rutkūnienė
   Disertacija: Daugiavalenčių elektrolitų tirpalų tūrinių ir akustinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis mašinų gamybos institutas

 • daktaras Živilė Rutkūnienė
   Disertacija: Procesai žemos temperatūros aktyvių dujų plazmos veikiameme silicio paviršiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Živilė Ruželė
   Disertacija: Aciklinių ir karbociklinių nukleozidų analogų ir jų pirmtakų sintezės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Ruzgas
   Disertacija: Daugiamačio pasiskirstymo tankio neparametrinis įvertinimas naudojant stebėjimų klasterizavimą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rytė Rynkevičienė
   Disertacija: Ras šeimos baltymų funkcijos Xenopus laevis ovocitų mejozėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Ryselis
   Disertacija: Elektrolizinis Zn-Se ir Bi-Se lydinių išskyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“