HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

R

 • daktaras Radvilė Racėnaitė
   Disertacija: Žmogaus gyvenimo trukmės ir kokybės samprata lietuvių folklore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristina Nijolė Racevičiūtė
   Disertacija: Žmogaus vaizdavimo principai trečiojo dešimtmečio rusų tarybinėje prozoje (psichologinė charakterio struktūra)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Ragnė Racevičiūtė
   Disertacija: Anglų ir lietuvių somatinių fraziologizmų metaforinė motyvacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ernesta Račienė
   Disertacija: Leksinės ir funkcinės-semantinės vokiečių kalbos veiksmažodžio kategorijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Račiūnaitė
   Disertacija: Sutartinių ir kitų ankstyvojo daugiabalsumo formų giedojimo tradicijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Rasa Račiūnaitė
   Disertacija: Lietuvos kaimo moters vaidmuo žmogaus gyvenimo ciklo papročiuose (XIX a. pab. - XX a. vid.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Tojana Račiūnaitė
   Disertacija: Basųjų karmelitų dailė ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Egdūnas Račius
   Disertacija: Daugialypė islamiškosios da'wa prigimtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Helsinkio universitetas

 • daktaras Kazys Račkauskas
   Disertacija: Kraštotyros sąjūdis Tarybų Lietuvoje (1961-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Sigita Rackevičienė
   Disertacija: Kauzacijos raiška Baltijos regiono kalbose (kauzatyviniai veiksmažodžiai ir veiksmažodiniai junginiai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Rackevičius
   Disertacija: Arbaletas, jo modifikacijos ir prototipai Lietuvoje XIII-XVI a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurij Radovič
   Disertacija: Politinio pakaltinamumo filosofinė ir istorinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Ramunė Radvilaitė
   Disertacija: Patyrimo koncepcija dabarties egzistencinėje fenomenologijoje (W.A. Luijpenas, 1926-1980)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Radvilavičius
   Disertacija: Dialektinis tikrovės procesų dėsningumo supratimas ir jo metodologinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigutė Radzevičienė
   Disertacija: Lietuvių literatūrinė parodija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Radzevičius
   Disertacija: Charakterio problema lietuvių tarybiniame apsakyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Radzevičius
   Disertacija: Vaižgantas lietuvių prozos kryžkelėse. Meninės sintezės problema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušrelė Radzevičiūtė
   Disertacija: Dendronimai ir jų derivatai baltų kalbose (nominacijos principai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Radžvilas
   Disertacija: Prancūzų personalizmo istorijos filosofija (metodologinė kritinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Ragaišienė
   Disertacija: Uždari meno sodai: subversiška mitopoetika Silvijos Plath poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Bergeno universitetas

 • daktaras Vanda Bronislava Ragaišienė
   Disertacija: Lietuvos TSR pramonės darbininkų gamybinio aktyvumo augimas septynmečio metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vilija Ragaišienė
   Disertacija: Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantai Pietų aukštaičių ir Rytų aukštaičių vilniškių tarmėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Alma Ragauskaitė
   Disertacija: XVI - XVIII a. kauniečių asmenvardžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aivas Ragauskas
   Disertacija: Vilniaus miestiečių valdantysis elitas XVIIa. antrojoje pusėje (1662-1702m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Raimonda Ragauskienė
   Disertacija: Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515-1584) - XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Bronius Raguotis
   Disertacija: Antanas Bimba - lietuvių kultūros publicistas ir istorikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eligijus Raila
   Disertacija: Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis ir Apšvietos epocha Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Elena Railienė
   Disertacija: Lietuvos chemikų mokslinės mokyklos: bibliometrinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.15
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alvydas Raipa
   Disertacija: LKP veikla stiprinant įmonių pirmines partines organizacijas ir toliau tobulinant jų veiklą 8-ojo ir 9-ojo penkmečio metais (1966-1975)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Rakūnas
   Disertacija: Lietuvos liaudies kova prieš hitlerinę okupaciją Tarybų Lietuvos teritorijoje (1941-1945 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Silvija Rakutienė
   Disertacija: Bernardo Brazdžionio kūryba 1924 - 1944 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Valdas Rakutis
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė Ketverių metų seimo laikotarpiu 1788-1792 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Egidija Ramanauskaitė
   Disertacija: Estetinė jaunimo subkultūros raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos kultūros institutas

 • daktaras Liudvika Ramanauskaitė
   Disertacija: Šiuolaikinis lietuvių vitražas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutas

 • daktaras Valerija Ramonaitė
   Disertacija: J.Baltušio "Parduotų vasarų" ritmas kaip stiliaus faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Ramonienė
   Disertacija: Justino Vienožinskio pedagoginė veikla (1920-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Meilutė Ramonienė
   Disertacija: Lietuvių pavardės XVIII a. pabaigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Ranarivelo
   Disertacija: Aukštojo mokslo tobulinimas kaip svarbus labai kvalifikuotų kadrų rengimo veiksnys pertvarkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Joana Laimutė Rapšytė
   Disertacija: Lingvistinė perifrazės išraiška ir jos stilistinės funkcijos (19-20 a.Prancūzų literatūros pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Antanas Rasimavičius
   Disertacija: Veiksmažodiniai žodžių junginiai su įnagininku dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Raškauskienė
   Disertacija: Erdvės poetika Annos Radeliffe romanuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Silvija Regina Raškauskienė
   Disertacija: Veiksmažodžių tarder, arreter/s arreter, arriver ir risquier vartojimas konstrukcijoje su bendratimi dabartinėje prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo 1-asis valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Genovita Raudeliūnienė
   Disertacija: Lietuvos gyventojų pasipriešinimas vokiečių okupantams Pirmojo pasaulinio karo metais (1915-1718)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Dainius Razauskas
   Disertacija: Mitologinių konceptų leksinė - semantinė analizė: "žemės" simbolika baltų - slavų tradicijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Rusijos MA slavistikos institutas

 • daktaras Marija Razmukaitė
   Disertacija: Lietuvos priesaginiai oikonimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Oresta Rėgalaitė
   Disertacija: Kultūra ir meno fenomenas Carlo Gustavo Jungo kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.01
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Rekešius
   Disertacija: Lietuvos profsąjungos (1956-1971 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Sigitas Renčys
   Disertacija: Šiuolaikinės tarybinės istorinės tragedijos žanrinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Rita Repšienė
   Disertacija: Lietuvių etiologinės sakmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Edita Riaubienė
   Disertacija: Lietuvos architektūros paveldosauga (1918-2000): teisinės galimybės ir tvarkymo rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Elena Riliškienė
   Disertacija: Lietuvių tarybinė poezija Didžiojo Tėvynės karo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimutė Rimantienė
   Disertacija: Lietuvos akmens ir žalvario amžių gyvenviečių periodizacija ir topografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.10.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimutė Rimantienė
   Disertacija: Pirmykštis Lietuvos teritorijos apgyvendinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.06.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytenis Rimkus
   Disertacija: Lietuvių akvarelė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.07.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I.Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutas

 • habilituotas daktaras Vytenis Rimkus
   Disertacija: Lietuvių liaudies skulptūra: meninis vaizdas ir aplinka
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.09.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis menotyros institutas (Maskva)

 • daktaras Audronė Rimkutė
   Disertacija: Socialinės epistemologijos idėja postanalitinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.07
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Erika Rimkutė
   Disertacija: Morfologinio daugiareikšmingumo ribojimas kompiuteriniame tekstyne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Edmundas Antanas Rimša
   Disertacija: Herbai Lietuvos privačių miestų istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Regina Rinkauskienė
   Disertacija: Rytų aukštaičių uteniškių vardažodis: dabartinė padėtis ir istorinė raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Rūta Rinkevičienė
   Disertacija: Filosofijos objekto ir metodo samprata Lietuvoje 20 a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Rinkevičius
   Disertacija: Prūsų kalbos kirčiavimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Riškus
   Disertacija: Apsakymas vaikams tarybinėje lietuvių literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.07.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalė Roikienė
   Disertacija: Erdvės santykiai ir jų raiška anglų kalboje (gretinant su lietuvių kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ana Romančuk
   Disertacija: Onomastiniai kontaktai Gervėčių apylinkių šnektose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marina Romanenkova
   Disertacija: Romano tipologija ir jo nacionalinė specifika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Romanova
   Disertacija: Lietuvos rusų sentikių užkalbėjimai: formavimas ir raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Rosinas
   Disertacija: Lietuvių ir kitų baltų kalbų gimininiai įvaizdžiai (Daryba ir linksniavimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Rosinas
   Disertacija: Baltų kalbų įvardžiai: sinchronija ir diachronija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.12.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stefanija Gražina Rosinienė
   Disertacija: Žmogaus apibūdinimas zoonimais lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Rubavičius
   Disertacija: Postmoderniojo diskurso hermetiškumas ir 'estetiškumas'
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Rudaitienė
   Disertacija: Tarybinių metų lietuvių literatūrinės kalbos leksikos bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Rudaitytė
   Disertacija: Tradicijų ir novatoriškumo santykis ankstyvuosiuose Džois Kerol Outs romanuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Rudis
   Disertacija: Antidarbininkiška Lietuvos fašistinės vyriausybės pilitika 1926-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Eigantas Rudokas
   Disertacija: Kunigo sielovadinė meilė popiežiaus Jono Pauliaus II apaštaliniame paraginime "Aš duosiu jums ganytoją"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.15
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas

 • daktaras Elena Rudzevičienė
   Disertacija: LKP kova už revoliucinių jėgų suvienijimą ir vadovavimą masinėms dirbančiųjų organizacijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Vincas Rudzevičius
   Disertacija: Apie būtinumo ir atsitiktinumo atrankos procesuose dialektiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Rudžionienė
   Disertacija: Bibliotekų veiklos vertinimas vadybos požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.01
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lilija Rugienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla keliant pramonės darbininkų kultūrinį-techninį lygį 1966-1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Rukšėnas
   Disertacija: Hitlerininkų politika Lietuvoje 1941-1944 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Zenonas Rulis
   Disertacija: TSKP veikla tobulinant partinį - organizacinį darbą 1959-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Rumša
   Disertacija: Spauda ir internacionalinis darbo žmonių auklėjimas Lietuvos komunistų partijos veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado aukštoji partinė mokykla

 • daktaras Goda Rumšienė
   Disertacija: Žodžių darybos procesai internetinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kamilė Rupeikaitė
   Disertacija: Muzikos instrumentų semantika Šventajame Rašte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Marija Rupeikienė
   Disertacija: Lietuvos sinagogų architektūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.09
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Rasa Ruseckienė
   Disertacija: Žodžių, reiškiančių sąvokas "gyvenimas"," mirtis" senovės anglų - saksų poezijoje, semantinė ir funkcinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Rusko
   Disertacija: Struktūrinės semantinės sudėtinių žodžių ypatybės šiuolaikinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Kijevo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Algirdas Ruškys
   Disertacija: Lietuvių socialinė frazeologija (funkcinės - semantinės tipologijos aspektu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ugnė Rutkauskienė
   Disertacija: Viešųjų bibliotekų socialinis ir ekonominis poveikis vartotojams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Rutkovska
   Disertacija: Lenkų ir lietuvių kalendorinių švenčiu leksika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • habilituotas daktaras Ingrida Rüütel
   Disertacija: Estų liaudies muzikos sluoksniai etninių santykių kontekste
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.03.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Albertas Ružė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos laiko konstrukcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimiras Rybakovas
   Disertacija: Buržuazinės demokratijos teorinių pagrindų ir metodologijos kritinė apybraiža
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Ryklienė
   Disertacija: Elektroninis diskursas: kalbos ypatybės ir stilius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Birutė Ryvitytė
   Disertacija: Vertinimas angliškose ir lietuviškose lingvistinių knygų recenzijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“