SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

R

 • daktaras Galina Račinskaja
   Disertacija: Interesų ir meilės žemės ūkio darbams ugdymas aštuonmetėje kaimo mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Račkauskaitė
   Disertacija: Lietuvių studentų - nefilologų leksinių ir stilistinių įgūdžių ugdymas, mokantis specialybės tekstų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Rusijos A. Gerceno valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Asija Radavičienė
   Disertacija: Produkcijos savikainos vidaus gamybos planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kazachstano SSR mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Gintaras Radavičius
   Disertacija: Ekonominiai-organizaciniai specializuoto visuomeninio maitinimo tinklo vystymo klausimai (pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos komercijos institutas

 • daktaras Stanislovas Radavičius
   Disertacija: Lietuvos telekomunikacijų verslo vertinimo sistema.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Radušytė
   Disertacija: Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Asta Radzevičienė
   Disertacija: Aukštojo mokslo institucijų veiklos internacionalizavimas: žmonių išteklių vadyba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Liuda Radzevičienė
   Disertacija: Kūdikių namų auklėtinių emocijų plėtotė edukacinėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Saulė Radzevičienė
   Disertacija: Įmonių vadovų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo organizavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Egidijus Radzevičius
   Disertacija: Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus: teorija ir praktika Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Gediminas Radzevičius
   Disertacija: Sisteminis mokslinės techninės veiklos valdymo organizavimas: informacinis aspektas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.07.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Danielius Vincas Radžiukynas
   Disertacija: Aukštesnio meistriškumo sportininkų rengimo valdymas aukštosios mokyklos sąlygomis (lengvosios atletikos ir slidinėjimo pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Darius Radžiukynas
   Disertacija: Lietuvos karo akademijos kariūnų fizinis ugdymas pirmais studijų metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Radžiukynas
   Disertacija: Inovacinių procesų organizavimas regioninio gamybos valdymo sistemoje (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Petras Ragauskas
   Disertacija: Įstatymų leidyba Lietuvoje: teorinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.04
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Loreta Ragulienė
   Disertacija: Jaunųjų fizikų mokykla "Fotonas"- moksleivių kūrybingumo ugdymo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Rasa Ragulskytė
   Disertacija: Lietuvos aplinkos teisės derinimo su Europos Sąjungos aplinkos teise problemos poveikio aplinkai vertinimo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genovaitė Raguotienė
   Disertacija: Jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikų užklasinio skaitymo problema buržuazijos avldymo laikotarpiu Lietuvoje: pedagoginiai pagrindai lektūros šaltiniai, mokyklos bibliotekos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Railienė
   Disertacija: Profesijos patarėjo kompetencijų ugdymas rengiant socialinius pedagogus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Ginta Railienė
   Disertacija: Verslo plėtros finansų prieinamumo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laima Railienė
   Disertacija: Tautinės savimonės ir europinio identiteto ugdymas mokant geografijos VI klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Gediminas Rainys
   Disertacija: Materialinių išteklių vartojimas ir valdymas kuriant rinkos ūkį Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Agota Giedrė Raišienė
   Disertacija: Tarporganizacinė sąveika Lietuvos vietos savivaldos praktikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Ona Raišienė
   Disertacija: Darbo našumo žemės ūkyje prognozavimo regresinių modelių tobulinimas (Lietuvos TSR kolūkių medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA ekonomikos in-tas

 • daktaras Aušra Raišytė
   Disertacija: 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir jų įtaka nacionalinei teisei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Saulė Raižienė
   Disertacija: Mokymo įtaka mąstymo operacijų - klasifikavimo ir serijavimo - raidai septintaisiais vaiko gyvenimo metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.27
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dainius Raižys
   Disertacija: Procesas pirmosios instancijos administraciniame teisme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Alvydas Rajunčius
   Disertacija: Sąjunginės respublikos materialinių rezervų planinio paskirstymo ir racionalaus panaudojimo normatyvinės bazės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Juozas Rakauskas
   Disertacija: Visuomeninio darbo pasidalijimas ir socialinė pažanga socializmo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.14
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Gražina Rakauskienė
   Disertacija: Gyventojų santaupų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos MA centrinis ekonomikos matematikos institutas

 • habilituotas daktaras Ona Gražina Rakauskienė
   Disertacija: Jaunosios kartos socialiniai ir ekonominiai orientyrai (teorija, metodologija, analizė)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.04.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos MA gyventojų socialinių - ekonominių problemų institutas

 • daktaras Jolita Rakevičienė
   Disertacija: Elektroninės bankininkystės paslaugų plėtra ir jos ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Andrius Rakickas
   Disertacija: Tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Rakšnys
   Disertacija: Staklių pramonės įmonės techninio vystymo valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.08.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Kęstutis Ralys
   Disertacija: Sužadėtinių rengimas katalikiškajai santuokai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Alicija Ramanauskaitė
   Disertacija: Technologinio ugdymo prielaidos ir jų raiška Lietuvos vidurinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Ramanauskas
   Disertacija: Valstybės investicijų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Julius Ramanauskas
   Disertacija: Kooperatyvų organizavimas žemės ūkio gamybinėje infrastruktūroje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Tomas Ramanauskas
   Disertacija: Heterogeninių besimokančių agentų sąveika pagrįstas imitacinis akcijų rinkos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Ramanauskas
   Disertacija: Kapitalinių įdėjimų į Lietuvos kolūkių gyvulininkystę ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zigmundas Ramanauskas
   Disertacija: Mokėjimų naudotis fizikos vadovėliu bendrojo lavinimo mokykloje formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jadvyga Ramanauskienė
   Disertacija: Degalų poreikio planavimas produkcijos gamybai (Lietuvos TSR APK pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos V. Goriačkino žemės ūkio gamybos inžinierių i-tas

 • daktaras Irena Ramaneckienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos būrelio 4-11 vidurinės mokyklos klasėse užsiėmimų turinio, organizavimo ir metodų klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ainė Ramonaitė
   Disertacija: Piliečių ir valstybės santykis pokomunistinėje demokratijoje: politinio susvetimėjimo Lietuvoje analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.29
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lineta Ramonienė
   Disertacija: Aukštojo mokslo sistemos dimensijų, veikiančių šalies konkurencingumą, įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Aldona Ramoškienė
   Disertacija: Teigiamos studentų nuostatos formavimas savarankiškam darbui mokantis užsienio kalbų aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irma Randakevičienė
   Disertacija: Baudžiamosios bylos atnaujinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Asta Ranonytė
   Disertacija: Lietuvos moksleivių pilietiškumo nuostatų formavimas ir raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gediminas Rasimavičius
   Disertacija: Akcijų portvelio sudarymas ir valdymas besikuriančioje rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Algimantas Rasimavičius
   Disertacija: Regijono automobilių - transporto komplekso elementų sąveikos efektyvumo didinimas (Lietuvos TSR kelių ūkio pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Pranas Vytautas Rasimavičius
   Disertacija: Kolūkių žemės ūkio produkcijos supirkimo kontraktacijos sutartis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lilia Rašimienė
   Disertacija: J. A. Komenskio "Motinos mokykla" idėja Lietuvoje (XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Dalius Raškinis
   Disertacija: Draudimo sistemos formavimas, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Raslanas
   Disertacija: Akademinio irklavimo startinio pagreitėjimo technikos analizė ir mokymo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos srities valstybinis kūno kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Raslanas
   Disertacija: Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Giedrė Rastauskienė
   Disertacija: Universiteto kūno kultūros dėstytojo profesinio identiteto raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Aušrytė Rastenienė
   Disertacija: Naujos technikos kūrimo ir diegimo materialinio skatinimo problemos Lietuvos miško pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Marytė Rastenytė
   Disertacija: Daiktinių gamybos veiksnių įtaka žemės ūkio dirbančiųjų kultūrinio-techninio lygio augimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valentina Ratkevičienė
   Disertacija: Valstiečių ūkio valdymo organizavimo ypatybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.03.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Česlovas Ratkevičius
   Disertacija: Ekonominės informacijos apdorojimo sistemų programinės įrangos patikimumo valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jurgis Ratkus
   Disertacija: Rajono liaudies švietimo skyriaus valdymo veiklos tobulinimo keliai (Pabaltijo kaimiškųjų rajonų medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA bendrosios pedagogikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alona Rauckienė
   Disertacija: Vaiko patirties plėtra supažindinant su gyvybiniais procesais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.07.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Juozas Rauckis
   Disertacija: Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų svarbiausiųjų judesių mokomųjų užsiėmimų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA ikimokyklinio auklėjimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rita Raudeliūnaitė
   Disertacija: Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Jurgita Raudeliūnienė
   Disertacija: Įmonių konkuravimo strateginių sprendimų formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Asta Rauduvaitė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybinių nuostatų ugdymas populiariąja muzika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vidimantas Raudys
   Disertacija: Tautinis ugdymas Lietuvos pradžios mokykloje 1918-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.07.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rimantas Rauleckas
   Disertacija: Vietos politikų demokratinių nuostatų formavimosi veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Rauličkytė
   Disertacija: Nuosavybės teisės gynimas konstitucinės priežiūros institucijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Raulynaitis
   Disertacija: Informacijos saugojimo ir paieškos automatizuotos valdymo sistemos duomenų banke klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.07.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Raupelienė
   Disertacija: Įmonės apskaitos informacinės sistemos efektyvumo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Pavelas Ravluševičius
   Disertacija: Europos Sąjungos direktyvų dėl vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimo koncepcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Heidelbergo Karlo Ruprechto universitetas

 • daktaras Romualdas Razauskas
   Disertacija: Darbininkų darbo organizavimo tobulinimas pramonės įmonėje (Lietuvos pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudvikas Saulius Razma
   Disertacija: Liaudies vartojimas ir pagrindiniai jo bruožai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Razvickienė
   Disertacija: Orgtechnikos priemonių poveikio formavimas ir jo prognozavimo metodai (Lietuvos prietaisų pramonės projektavimo-konstravimo ir technologinių organizacijų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.08.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Petras Rečiūnas
   Disertacija: Žemės ūkio mechanizatorių profesinės kvalifikacinės struktūros raidos tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.07.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Jolanta Reingardienė
   Disertacija: Socialinis prievartos prieš moterį šeimoje kontekstas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Rita Rekašiūtė
   Disertacija: Organizacijos klimato tikslingos kaitos galimybės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.31
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Diana Rėklaitienė
   Disertacija: Vidutiniškai protiškai atsilikusių merginų psichosocialinio elgesio ir fizinio pajėgumo kaita dėl aerobikos pratybų poveikio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Audronė Rekštienė
   Disertacija: Būsimųjų mokytojų dorovinės pozicijos formavimas mokymo - auklėjimo praktikos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Remeikaitė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų su regėjimo sutrikimais teigiamo požiūrio į darbą ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Rusijos A. Gerceno valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Remigijus Riekašius
   Disertacija: Politinis dalyvavimas pokumunistinėse valstybėse: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Rimaitė
   Disertacija: Genetiškai modifikuotų organizmų diskurso formavimasis Lietuvos žiniasklaidoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Rimas
   Disertacija: Privataus kapitalo sandoriai - bendrovių teisės aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Justinas Rimas
   Disertacija: Vietinių mokesčių ir rinkliavų administravimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Bronislava Rimkevičienė
   Disertacija: Mokymosi veiklos būdų formavimas kaip priemonė jaunesniojo amžiaus mokinių žinių apie gamtą tobulinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Violeta Rimkevičienė
   Disertacija: PTM moksleivių profesinių interesų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos pedagogikos MA psichologijos institutas

 • daktaras Algimantas Rimkūnas
   Disertacija: Tolygaus subalansuoto augimo modelis kaip sudėtingų ekonominių sistemų funkcionavimo optimizavimo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Rimkus
   Disertacija: Techninė pažanga ir jos ekonominio efektyvumo didinimas baldų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Česlovas Rimkus
   Disertacija: Skaitymo technikos mokymas nekalbinėje aukštojoje mokykloje programuotos priemonės pagalba (anglų k. lietuviškoje auditorijoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Vladas Rimkus
   Disertacija: Pagrindinių negamybinių fondų reprodukcijos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Eglė Rimkutė
   Disertacija: Kai kurie psichologiniai percepsinio vizualinio ieškojimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.13
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Rimkutė
   Disertacija: Žinių sistemos apie medžiagą formavimas vyresnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Latvijos P. Stučkos valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Rimkuvienė
   Disertacija: Žemės ūkio verslo projektų sfektyvumo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eglė Rimšaitė
   Disertacija: Nuo tradicinės prie modernios globos: sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ernestas Rimšelis
   Disertacija: Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai: samprata, vertinimas ir procesiniai padariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Leonardas Rinkevičius
   Disertacija: Ekologinė modernizacija ir jos perspektyvos Lietuvoje: požiūriai, lūkesčiai, veiksmai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zenonas Rinkevičius
   Disertacija: Polifoninės muzikos suvokimo ugdymas dirbant su jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Leonas Rinkūnas
   Disertacija: Gyventojų teritorinio pasiskirstymo tobulinimas sąjunginėje respublikoje (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA Ukrainos SSR gamybinių jėgų tyrimo taryba

 • daktaras Emilija Rodzevičiūtė
   Disertacija: Vidurinės mokyklos mokytojo pedagoginio kompetentingumo turinio ir struktūros pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Birutė Romikaitytė
   Disertacija: Ūkininko ūkio dydžio ir gamybinės krypties ekonominis pagrindimas (Kauno rajono ūkininkų ūkiuose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Žemės ūkio akademija

 • daktaras Vikinta Rosinaitė
   Disertacija: Karjeros sampratos konstravimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irmantas Rotomskis
   Disertacija: Elektroninės komercijos apmokestinimo teisinis reglamentavimas: Lietuvos kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Margit Marija Rubaževičienė
   Disertacija: Profesionalo tapsmo ypatumai (verpėjų ir audėjų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS MA psichologijos institutas

 • daktaras Deimena Ruchovienė
   Disertacija: Lietuvos mokesčių sistemos įtaka verslo įmonių kaštų strategijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Lilija Rudaitienė
   Disertacija: Vadovaujančių darbuotojų ir specialistų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Rudalevičius
   Disertacija: Pošakinių kompleksų vidutinės trukmės planų modeliavimas, įvertinant dalinį neapibrėžtumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Valstybinio mokslo ir technikos komiteto ir SSRS MA sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ina Rudenko
   Disertacija: Lingvodidaktiniai rusų kalbos rašymo mokymo pagrindai lietuvių mokyklų pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Rudokas
   Disertacija: Gamybos valdymo organizavimo tobulinimas brigadinio darbo organizavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Audrius Rudys
   Disertacija: Tarpūkinių įmonių pelno formavimo ir paskirstymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos in-tas

 • daktaras Edvardas Rudys
   Disertacija: Techninių kultūrų produkcijos realizavimas ir tolesnis jo tobulinimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Rudytė
   Disertacija: Finansų specialistų kompetencijos pokyčių valdymas žinių ekonomikos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Rudzinskas
   Disertacija: Nusikalstama veikla padarytos žalos atlyginimo materialiniai ir procesiniai teisiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Kristina Rudžionienė
   Disertacija: Įmonės finansinės apskaitos politikos formavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Rudzkis
   Disertacija: Nusikaltimai komercinio draudimo srityje (kriminologinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Mindaugas Rugevičius
   Disertacija: Širdies ritmo reguliacijos į emocinį poveikį ir sergančiųjų krūtinės angina bei neurocirkuliatorine distonija psichologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Laima Ruibytė
   Disertacija: Varžybinės veiklos sėkmės priklausomybė nuo tarpasmeninio suderinimo ypatumų ir psichologinio klimato sportinėse komandose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.19
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Rumbutis
   Disertacija: Kai kurie žolės miltų gamybos koncentravimo ir specializavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Dalia Rumšaitė
   Disertacija: Įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų formavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Virginija Rupainienė
   Disertacija: Pradinės mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas diegiant curriculum inovacijos skirtingų edukacinių paradigmų aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Liudmila Rupšienė
   Disertacija: Paauglių silpnos mokymosi motyvacijos pedagoginis koregavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rolandas Rupšys
   Disertacija: Vidaus audito veiklos vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.24
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladimiras Rusakovas
   Disertacija: Darbo kolektyvo stabilumo valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Valdas Rušas
   Disertacija: "Pasaulio modelio" įtaka žmogaus psichosomantiniams susirgimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Tarptautinė tarpakademinė sąjunga

 • daktaras Liuda Zinaida Ruseckienė
   Disertacija: Probleminis mokymas rašytojo kūrybos analizės sistemoje (Maironio, J. Janonio ir S. Nėries poezija 9-11 klasėse)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurijus Rusenka
   Disertacija: Mašinų gamybos paruošiamųjų gamybų ekonominio efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Jonas Ruškus
   Disertacija: Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų, pedagoginės sąveikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Aušra Rūtelionė
   Disertacija: Šalies turizmo pramonės konkurencingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Renata Rutkauskaitė
   Disertacija: Meninės gimnastikos sportininkių (11 - 15 metų) rengimo optimizavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • habilituotas daktaras Aleksandras Vytautas Rutkauskas
   Disertacija: Respublikos visuminio produkto prognozavimo modelių sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos TSR MA visuomeninių mokslų skyrius

 • habilituotas daktaras Aleksandras Vytautas Rutkauskas
   Disertacija: Regioninės reprodukcijos analizės ir prognozavimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos mokslinės techninės pažangos ekonomikos ir prognozavimo institutas

 • daktaras Vytautas Rutkauskas
   Disertacija: Finansinės rizikos valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Danguolė Rutkauskienė
   Disertacija: Atvirojo ir distancinio mokymosi vaidmuo kuriant informacijos visuomenę Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Rutkienė
   Disertacija: Edukologinio eksperimento tinkamumo ir patikimumo planavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Ona Ruželytė
   Disertacija: Gynyba tarybiniame baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1950.03.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos teisės institutas

 • daktaras Alysa Ruzgienė
   Disertacija: Iniciatyviosios kalbos ugdymas trečiaisiais vaiko gyvenimo metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Ruzgus
   Disertacija: Mineralinių trąšų ekonominio efektyvumo didinimo klausimai priklausomai nuo dirvožemio agrocheminių savybių Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Rybakovas
   Disertacija: Interesais grindžiamas regiono vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktor Rybalčenko
   Disertacija: Pramonės įmonių darbo kadrų socialinio valdymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Ryngevič
   Disertacija: Kriminalistinės lingvistikos teoriniai pagrindai ir jos metodų bei rekomendacijų taikymas teismo ekspertizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Tomas Rytel
   Disertacija: Vartotojų sukuriamos vertės įmonei nustatymo modelis santykių marketingo koncepcijos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“