TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

R

 • daktaras Danutė Rachlevičienė
   Disertacija: Betoninių šildymo panelių šilumos atidavimo didinimo galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Račinskas
   Disertacija: Magnetiškai kietų kobalto lydinių elektronusodinimas ir fiziko-cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo chemijos technologijos institutas

 • daktaras Stanislava Račiūnienė
   Disertacija: Bulvių kombainų darbo kalvotose dirvose tyrimai ir jų slydimo sumažinimo būdų ieškojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Arimantas Račkauskas
   Disertacija: Hermetizuotų kontaktinių sistemų dinamikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gediminas Račkauskas
   Disertacija: Dirbtinio pluošto gamybos operatyvaus planavimo uždavinių sprendimo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Gediminas Račys
   Disertacija: Technologiniai procesai ir kombainų darbo organai sėklinių raudonųjų dobilų nuėmimo efektyvumui pagerinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: RTFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologijos institutas

 • daktaras Viktoras Račys
   Disertacija: Medžio plaušo plokščių gamybos apytakinės vandens ūkio sistemos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis vandens tiekimo, kanalizacijos, hidrotechninių įrenginių ir inžinerinės hidrogeologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Radavičius
   Disertacija: Akmenų krautuvo darbinės dalies konstrukcijų ir technologinių parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Dalius Radis
   Disertacija: Kartometrinių matavimų taikymas GSM signalo stiprumui prognozuoti geoinformacinės sistemos aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Radvilavičienė
   Disertacija: Šiauštinių audinių pūkuotumo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.06
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Janina Radvilavičiūtė
   Disertacija: Daugiafaktorinių eksperimento planavimo ir optimizacijos uždavinių analizūs metodo sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Radzevičius
   Disertacija: Tėkmės struktūra ir vandens nuskaidrinimas vandens skaidrintuvų plonasluoksnių prieštėkminių modulių elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Lionginas Radzevičius
   Disertacija: Tiesinis asinchroninis variklis su išsluoksniuotu antriniu elementu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Charkovo V. Lenino politechnikos institutas

 • daktaras Virginijus Radziukynas
   Disertacija: Galios balanso ir dažnio nuokrypių įtaka elektros energetikos sistemos darbui ir jų valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Algirdas Radžiūnas
   Disertacija: Automatinio valdymo sistemų su skleidžiančiais davikliais mazgų ir įrengimų analizė ir sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Arnoldas Evaldas Radzivonas
   Disertacija: Polimercementinių drėgmės apsauginių sluoksnių ant akyto betono sienų efektyvumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.05
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Siegfried Raeder
   Disertacija: Aktualių statybos procesų ir svarbių kaštų technologiniai ir organizaciniai tyrimai. Orientuota į procesus homogeniškai empirinė statybos organizavimo teorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audronė Ragaišienė
   Disertacija: Fasoniniai siūlai: savybių analizė ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laurynas Ragaišis
   Disertacija: Energijos transformavimas panaudojant mechaninius autovirpesius, sinchronizuotus su išoriniu sužadinimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valdas Ragaišis
   Disertacija: Šilumos mainai sraigtiniuose kanaluose stacionariose ir nestacionariose sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arminas Ragauskas
   Disertacija: Tyrimas matavimo keitiklių, veikiančių lauko galvanomagneto - rekombinacinio efekto pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Ragauskas
   Disertacija: Sluoksniuotų kompozitinių medžiagų tamprumo rodiklių identifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Ragulskienė
   Disertacija: Biharmoninių virpesių teorijos taikymas birių žemės ūkio produktų rūšiavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • habilituotas daktaras Vida Ragulskienė
   Disertacija: Vibrosmūginių sistemų dinamika periodiniuose ir pereinamuose judesio režimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vida Ragulskienė
   Disertacija: Vibrosmūginių mechanizmų teorija ir taikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.03.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Ragulskis
   Disertacija: Automatų kumštelinių mechanizmų dinaminio projektavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.03.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos mašinų mokslo institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Ragulskis
   Disertacija: Mechanizmų ant virpančio pagrindo dinamika ir stabilumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1963.11.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos fizikos ir technikos mokslų skyrius

 • daktaras Liutauras Mykolas Ragulskis
   Disertacija: Virpančios sistemos su dinamiškai nukreipiamu vibrosužadintoju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Minvydas Kazys Ragulskis
   Disertacija: Transportavimas bėgančiomis bangomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Minvydas Kazys Ragulskis
   Disertacija: Banginio sužadinimo mechaninės sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.05.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julianda Raibytė
   Disertacija: Cemento gamybos dulkių priedo įtakos termoizoliacinio dujų silikatbetonio struktūros susidarymui, cementuojančios medžiagos sudėčiai ir savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jonas Raila
   Disertacija: Pašarinių šakniavaisių sandėlių ir aktyvios ventiliacijos tyrimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algirdas Jonas Raila
   Disertacija: Termoenerginiai procesai sandėliuojamų augalininkystės produktų sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Saulius Povilas Raila
   Disertacija: Puslaidininkinių prietaisų gamybos technologijoje difuzinio proceso automatinio valdymo sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Railienė
   Disertacija: Metodai ir priemonės žolės kapojų kokybei pagerinti ir apsaugoti jų gamybą nuo gaisrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: RTFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologijos institutas

 • daktaras Marija Railienė
   Disertacija: Drėgnų grūdų laikymo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas ir Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Renaldas Raišutis
   Disertacija: Ultragarsinių matavimo metodų sukūrimas ir taikymas daugiasluoksniams objektams tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaclovas Raižys
   Disertacija: Mažaskaidžių aukštapelkių durpių komponentinės sudėties kitimų tyrimai termogeninių procesų poveikyje, jas sandėliuojant gamybinėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Rajeckas
   Disertacija: Avalynės viršaus modeliavimo metodų tyrimas ir jos projektavimas panaudojant standų kevalą, pagrindų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.07.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas ;

 • habilituotas daktaras Valentinas Rajeckas
   Disertacija: Klijuotinių sujungimų naudojamų odos dirbiniuose, stiprumo prognozavimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.10.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Benediktas Aleksandras Rakauskas
   Disertacija: Sūdyto bekono gamybos tyrimai Lietuvos TSR tikslu pagerinti jo kokybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Rakauskas
   Disertacija: Pramoninių objektų statybos organizavimo modeliavimas, įvertinant racionalias jų statymo trukmes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Edmundas Ralys
   Disertacija: Angliavandenių analizatoriai panaudojant imobilizuotus fermentus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis baltyminių medžiagų biosintezės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Ramanauskas
   Disertacija: Nuotolio akustinių matavimo metodų ir priemonių sukūrimas bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Julius Ramanauskas
   Disertacija: Traktorių dyzelinių variklių paleidimo žiemos metu tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Juozas Rimgaudas Ramanauskas
   Disertacija: Bežievio olandiško sūrio gamybos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Juozas Ramanauskas
   Disertacija: Sienų šiluminės izoliacijos išorinio apdailinio sluoksnio atsparumas klimato poveikiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Rimgaudas Ramanauskas
   Disertacija: Fermentinės technologijos fizikinių cheminių pagrindų vystymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.03.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos valstybinė taikomosios biotechnologijos akademija

 • daktaras Nerijus Ramanauskas
   Disertacija: Žiūros taško neapibrėžties tyrimas vaizdų analize pagrįstose akių judesių registravimo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramūnas Ramanauskas
   Disertacija: Naujų matavimo priemonių feromagnetikų paviršinio sluoksnio mechaninėms savybėms įvertinti sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.19
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romualdas Ramanauskas
   Disertacija: Jėgų, veikiančių T-54L tipo traktoriaus pakabinamą medienos traukimo įrangą, vykdant miško ugdymo kirtimus, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miško technikos akademija

 • daktaras Vaclovas Zigmantas Ramanauskas
   Disertacija: Aritmetinių operacijų vykdymo skaičiavimo mašinose dvejetainėse-dešimtainėse skaičiavimo sistemose metodikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.10.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Ukrainos mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Liucija Ramanauskienė
   Disertacija: Mineralų susidarymo procesų tyrimas ir bazės balto cemento gamybai, naudojant silikagėlį ir vietines karonatines žaliavas, sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Ramanauskytė
   Disertacija: Automatiškai renkamų detalių sutapdinimo vibracinės paieškos metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Olegas Ramašauskas
   Disertacija: Valdomų objektų judesių dinamikos grafinio vaizdo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Albertas Ramelis
   Disertacija: Didelių ekranų projektavimo ergonominių principų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.07.12
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos automatinės aparatūros mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Danutė Teresė Ramonaitytė
   Disertacija: Kai kurių pieno mikroelementų ir jų įtakos pienarūgščiam rūgimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Danutė Teresė Ramonaitytė
   Disertacija: Sunkieji metalai pieno produktuose ir jų biocheminis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Ramonas
   Disertacija: Kūno ant oro pagalvės virpesių tyrimas ir jų taikymas automatiniam rinkimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Česlovas Linksmutis Ramonas
   Disertacija: Filtracijos per žemių užtvankas ant laidaus pagrindo eksperimentiniai tyrimai ir inžinerinio skaičiavimo metodo sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos hidromelioracijos institutas

 • daktaras Česlovas Ramonas
   Disertacija: Daugiavariklių pavarų su platuminiu ventiliniu kaskadu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Česlovas Linksmutis Ramonas
   Disertacija: Aplinkos poveikis hidrotechnikos statiniams ir priemonės jo neigiamai įtakai sumažinti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Arūnas Jonas Ramonis
   Disertacija: Didelio tikslumo apvalaus šlifavimo staklių kūrimo krypčių tikslingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edmundas Ramoška
   Disertacija: Sunkių drenuotų dirvožemių gilaus melioracinio purenimo efektyvumo tyrimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vidūnas Ramša
   Disertacija: Metalo pjovimo staklių našumo ir tikslumo didinimas, kontroliuojant pagrindinio asinchroninio variklio apkrovą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos staklių ir įrankių institutas

 • daktaras Regina Ramutytė
   Disertacija: Vakuuminių aparatų konstrukcijos įtaka kristalizacijai verdant cukraus uftelius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kijevo maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Nerijus Rasburskis
   Disertacija: Bendros šilumos ir energijos gamybos energijos rinkoje analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Konstantin Rasiulis
   Disertacija: Plieninių antžeminių cilindrinių vertikaliųjų talpyklų sienelės geometrinių nuokrypių analizė ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arimantas Juvencijus Raškinis
   Disertacija: Hierarchiškai apmokomas daugialaipsnių klasifikacijų sudarymo algoritmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Raslanas
   Disertacija: Kūro nutekėjimų įtakos tyrimai paskirstomojo tipo kūro siurblio HD-21/2 plunžerinėse porose dizelio D-21 galingumo ir ekonomiškumo rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Saulius Raslanas
   Disertacija: Atskyrėjo formos ir apkrovimo būdo įtaka monolitinių betoninių sienų laikomajai galiai ir šlyties standumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Laurencas Raslavičius
   Disertacija: Trikomponenčio degaus mišinio taikymo dyzeliniuose varikliuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.06
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stanislovas Algimantas Ratautas
   Disertacija: Avalynės viršaus odų relaksacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Kastytis Ratkevičius
   Disertacija: Juostinio vokoderio struktūros tobulinimo ir informacinio srauto mažinimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kornelija Ratkevičiūtė
   Disertacija: Eismo saugumo gerinimo priemonių pagrindimo modelis Lietuvos automobilių keliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.16
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Edita Raudienė
   Disertacija: Spektrofotometrinio medžiagos koncentracijos matavimo metodo metrologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidas Raudonis
   Disertacija: Akies sekimo portatyvios sistemos kūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Šarūnas Raudys
   Disertacija: Atpažįstančių įrenginių klasifikatorių mokymo imties tūrio įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Raugalas
   Disertacija: Defibriliacinio impulso formos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Brno aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Jurgis Ražaitis
   Disertacija: Išanksto įtemptų keramzitbetonio sijų įtempimų ir deformacijų būvio tyrimas, veikiant periodiniams poveikiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Viktoras Ražaitis
   Disertacija: Trikampių gelžbetoninių plokščių stiprumas, standumas, atsparumas plyšiams ir jų pnaudojimas ryšinio karkaso besijinės perdangos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Aleksandras Razvadauskas
   Disertacija: Nekurių kalcio hidrosilikatų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Voldemaras Reinikis
   Disertacija: Tikslių poslinkių mechanizmų su tampriųjų deformacijų pjezoįrenginiais sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Rėklaitis
   Disertacija: Regimųjų vaizdų atpažinimo proceso modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Rekus
   Disertacija: Niveliavimo matuoklių skalių fotometrinis kalibravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aušra Repečkienė
   Disertacija: Žaliavos savybių ir technologinių veiksnių reikšmė ruginės duonos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.06
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Repšytė
   Disertacija: Vandenvalos procesų matematinių modelių kūrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.09
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonas Reveltas
   Disertacija: Puscukrinių runkelių derliaus mechanizuoto nuėmimo tyrimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vidas Revoldas
   Disertacija: Degimo procesų sąlygojamos taršos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonidas Rezničenko
   Disertacija: Garogeneratoriaus PK-41 kaitinimo paviršių šilumos efektyvumo tyrimai, deginant mazutą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Aurimas Riauka
   Disertacija: Anijoninių dažiklių sorbcija katijoniniu krakmolu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Riaukienė
   Disertacija: Sūrių gamybos technologijos tobulinimas panaudojus ultrafiltraciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.09.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Antanas Ribikauskas
   Disertacija: Ultragarso parametrų skysčiuose radiotechniniai matavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Ribikauskas
   Disertacija: Intelektualizuotos gaminio kokybės kontrolės sistemos architektūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Ridzvanavičius
   Disertacija: Dvimačių kintamos srovės sistemų skaitmeniniai skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Rimas
   Disertacija: Ryšių tinklo taktinės sinchronizacijos sukūrimo ir tyrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marius Rimašauskas
   Disertacija: Intelektinio modelio mechaninių gaminių gamybos našumui prognozuoti ir įvertinti sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Rimašauskienė
   Disertacija: Srautų valdymo įrenginių su pjezoelektriniais vykdikliais kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Pranas Algirdas Rimdeika
   Disertacija: Medienos ir krūmų žaliavos iš melioruojamų žemių kompleksinis perdirbimas hidrolizės ir termolizės metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.26
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miškų technikos institutas

 • daktaras Mindaugas Rimeika
   Disertacija: Kritulių parametrų, lietaus nuotakynui ir valykloms projektuoti, analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aleksandras Rimidis
   Disertacija: Vasarinių polderių vandens kėlimo stočių darbo režimo tyrimai, įvertinant žemės ūkio ir žuvininkystės reikalavimus (Nemuno žemupio pold. pav.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfredas Rimidis
   Disertacija: Sprendžiamosios taisyklės sistemų struktūrai identifikuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgita Rimkevičienė
   Disertacija: Vibracinio pjovimo tyrimai ir taikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandras Rimkevičius
   Disertacija: Asfaltbetonio dangų savybių nevienalytiškumo tyrimas ir jo įvertinimas priėmimo kontrolėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Anatolijus Rimkevičius
   Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų su neitemptąja armatūra tiesioginis skaičiavimas ribinių būvių sutapdinimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Marius Rimkevičius
   Disertacija: Gipscementis iš mechaniškai aktyvuoto ekstrakcinio pushidratinio gipso
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Sigitas Rimkevičius
   Disertacija: Šiluminės ir hidrodinaminės rutulių įkrovų charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.03.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksas Rimkus
   Disertacija: Maršrutinių autobusų ir troleibusų stotelių geometrinių formų optimizavimo teoriniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Rimkus
   Disertacija: Vaginių hidroelektrinių spiralinių turbinų kamerų hidrauliniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.04.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Rimkus
   Disertacija: Potvynių vandens praleidimo per hidrotechninius statinius procesų dinamikos ir jų konstrukcijų tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Algirdas Rimkus
   Disertacija: Virusinio A hepatito epideminio proceso statistinė analizė ir matematinis modeliavimas (pagal Lietuvos TSR medžiagą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sąjunginis sistemų tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dangis Rimkus
   Disertacija: Paketų grupių perdavimas duomenų perdavimo tinklais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Rimkus
   Disertacija: Optimalių tolerancijų skaičiavimo metodai ESM pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudvikas Rimkus
   Disertacija: Įtempimų ir deformacijų būvio nustatymas tampriose plastinėse strypinėse sistemose nuo kartotinai kintamų temperatūrinių poveikių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Sergėjus Rimovskis
   Disertacija: Mažaciklio stiprumo ir ilgaamžiškumo tyrimai esant grynajam lenkimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintaras Rimša
   Disertacija: Tamprių virpesių energijos transformavimas mechanizmų vibracinio būvio korekcijai ir valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramutis Vincas Rindzevičius
   Disertacija: Procesų daugiakanalinėse telekomunikacijų sistemose analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Roma Rinkevičienė
   Disertacija: Pramoninių elektros pavarų su tiesiniais asinchroniniais varikliais kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Roma Rinkevičienė
   Disertacija: Tiesiaeigės mechatroninės sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aleksas Riškus
   Disertacija: Vienasluoksnių radioelektroninės aparatūros mazgų automatizuoto projektavimo metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Liudmila Rodionova
   Disertacija: Žiemos gamybos saldžios grietinėlės sviesto kokybės pagerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Artur Rogoža
   Disertacija: Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų analizė gyvavimo ciklo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mečislovas Rondomanskas
   Disertacija: Virpesių dėl velenų neašiškumo tyrimas ir dinaminis centravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nimrod Rozovskij
   Disertacija: Apie indukcinių magnetinių galvučių išėjimo charakteristikų stabilumą masinės gamybos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado kino inžinierių institutas

 • daktaras Vitalija Rubežienė
   Disertacija: Katijoninių polimerų panaudojimas tekstilinių gaminių iš cheminių pluoštų apdailoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalius Rubliauskas
   Disertacija: Radioelektroninės ir skaitmeninės aparatūros mazgų įvairių matmenų elementų išdėstymo automatizuoto projektavimo metu metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ona Nijolė Rudgalvienė
   Disertacija: Cheminių kompleksinių siūlų sukimo įtempimo relaksacijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Benediktas Rudgalvis
   Disertacija: Miniatiūrinių elektromagnetinių relių dinamikos ir stabilumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aurelija Rudzianskaitė
   Disertacija: Cheminių elementų išplovimo dinamika drenuotuose karsto zonos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos vandens ūkio institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Juozas Rudzianskas
   Disertacija: Koordinatinio ištekinimo staklių riedėjimo kreipiančiųjų ir kampų atskaitymo sistemos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vitalijus Rudzinskas
   Disertacija: Patvaraus kaitrai plieno garo vamzdynų eksploatacinio igaamžiškumo tyrimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algimantas Aleksandras Rudžionis
   Disertacija: Fizinio kalbos sintezatoriaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Evaldas Rudžionis
   Disertacija: Kalbos atpažinimas fonetinių vienetų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Žymantas Rudžionis
   Disertacija: Dekoratyviojo presuoto betono struktūros analitinis modeliavimas ir technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Vitalija Rudzkienė
   Disertacija: Netiesinių regresijos procesų identefikacijos metodų sukūrimas ir pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Bronius Rukšėnas
   Disertacija: Komunalinių nuotekų apvalymo efektyvumo padidinimas drenuotuose drėkinimo laukuose, taikant kai kurias agromelioracines priemones
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Rukšėnas
   Disertacija: Kabančiųjų konvejerių posūkių parametrų skaičiavimo metodikos, vertinant poligonalinį efektą sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.21
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos valstybinis N. Baumano technikos universitetas

 • daktaras Raimundas Rukuiža
   Disertacija: Metalopolimerinių medžiagų įtaka žemės ūkio technikos trinties porų patikimumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Žaneta Rukuižienė
   Disertacija: Dėsningas sandaros nevienodumas audinio plotyje ir jo įtaka audinio savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Ruminaitė
   Disertacija: Antropogeninės veiklos įtakos upių nuotėkiui ir vandens kokybei tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronislovas Ruplys
   Disertacija: Užtvankų ant neuolinių pagrindų racionalaus požeminio kontūro hidromechaninis skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.03.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Ukrainos vandens ūkio inžinierių institutas

 • daktaras Ilona Rupšienė
   Disertacija: Generatyvinių mokymo(si) objektų kūrimo metodai, pagrįsti aukšto lygmens abstrakcijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edita Rupšytė
   Disertacija: Kalcio hidrosilikatų mineraloginės sudėties ir savybių kitimas vykstant karbonatizacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dainius Rusakevičius
   Disertacija: Lenkiamų kompozicinių plokštelių topologijos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Ruseckas
   Disertacija: Konstrukcinių keraminių medžiagų šilumos laidumo koeficiento deskriptyvinė identifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Tautvydas Ruseckas
   Disertacija: Cilindrinių kūnų aptekėjimo dinamika ir jos ryšys su šilumos mainais turbulizuotuose srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Antanas Rusteika
   Disertacija: Pastatų pagrindų drenavimas smėlio poliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.06
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Rutka
   Disertacija: Automobilio stabilumo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.28
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gvidas Rutkauskas
   Disertacija: Elektrinio termoakumuliacinio šildytuvo parametrų pagrindimas bei optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Juozapas Albinas Rutkauskas
   Disertacija: Darbo aplinkos gerinimo, perdirbant reaktoplastus presavimo būdu, techninių sprendimų išnagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.21
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis darbo saugos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Romas Rutkauskas
   Disertacija: Formantinė kalbos sintezė silabiniame lygyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.09
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Rutkauskas
   Disertacija: Aromatinių gama-chlor-beta-oksipropilaminų tyrimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Žydrūnas Rutkauskas
   Disertacija: Itelektualaus modelio sukūrimas plastikų liejimo formoms projektuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Ruževičius
   Disertacija: Buitinių stiklo indų atsparumo mechanizuotam plovimui tyrimas ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos kooperacijos institutas

 • daktaras Birutė Ruzgienė
   Disertacija: Fotogrametrinio kartigrafavimo stambiu masteliu metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mindaugas Rybokas
   Disertacija: Matavimo duomenų informacinė analizėė ir entropijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Rymeikis
   Disertacija: Sintetinių polimerinių medžiagų panaudojimas traktorių, automobilių ir žžemės ūkio mašinų neardomų sujungimų atnaujinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“