Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

S

 • daktaras Birutė Saulė Sabaitė
   Disertacija: Lietuvos LKJS veikla, keliant gamybinį ir visuomeninį politinį darbininkų jaunimo aktyvumą brandaus socializmo sąlygomis (1959-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Sabaitytė
   Disertacija: "Užribio žmonės" Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Bernadeta Sabaliauskaitė
   Disertacija: Mikroelementų Fe, Cu, Mn, Co ir I tyrimai piene ir kai kuriuose maisto produktuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Sabaliauskaitė
   Disertacija: Studentų teigiamo požiūrio į užsienio kalbų mokymąsi ugdymas aukštojoje technikos mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Sabaliauskaitė
   Disertacija: Danieliaus Schultzo (1615-1683) tapybos kūrinių atributavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Algirdas Sabaliauskas
   Disertacija: Baltų kalbų žemės ūkio augalų pavadinimų kilmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Sabaliauskas
   Disertacija: Baltų kalbų leksikos tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.01.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Sabaliauskas
   Disertacija: Lietuvos Komunistų partijos veikla vystant kolūkinę demokratiją 1952-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Sabaliauskas
   Disertacija: Paviršiaus elektromechaninio apdirbimo poveikis plieno 45 konstrukcinių elementų mažacikliam patvarumui įtempių koncentracijos zonose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Sabaliauskas
   Disertacija: Elektronomikroskopiniai tyeimai išskirtų plazmatinių membranų struktūrinių pokyčių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.01.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Julius Sabaliauskas
   Disertacija: Brangiųjų ir retųjų metalų koncentracijos elektrolituose matavimas neutroniniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julius Sabaliauskas
   Disertacija: Nutekamieji vandenys Lietuvoje ir jų valymas žemdirbystės drėkinimo laukuose, įrengtuose drenuotuose priemolio gruntuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonas Sabaliauskas
   Disertacija: Unitarinės schemos modelio panaudojimo tiriant atomų branduolių savybes klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Sabaliauskas
   Disertacija: Mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijų projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Brigita Sabaliauskienė
   Disertacija: Kalcio fluorido įtaka portlandcemento mineralų susidarymui 700°-1200°C degimo temperatūrų intervale
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virginija Sabaliauskienė
   Disertacija: Smegenų pyruvatdekarboksilazės išskyrimas ir kai kurios savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Zita Sabaliauskienė
   Disertacija: Trombocitų agregacijos ir homocisteino koncentracijos kraujyje pokyčių biologinė reikšmė ūmių išeminių galvos smegenų kraujotakos sutrikimų metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.07.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ramunė Sabalionytė
   Disertacija: Multienziminių kompozicijų įtaka viščiukų-broilerių kai kuriems fiziologiniams procesams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.01.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekologijos institutas

 • daktaras Inesa Sabaliūnienė
   Disertacija: Membraninių kaupiklių panaudojimas hidrofobinių organinių teršalų monitoringui ir poveikio aplinkai kompleksiniam įvertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Gintautas Pranas Sabalys
   Disertacija: Širdies kraujagyslių nervinio aparato morfologinė būklė miokardo infarkto metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Gintautas Pranas Sabalys
   Disertacija: Trišakio nervo neuralgijos etiologija, periferinės patogenezės mechanizmas, klinika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.12.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N.Semaško medicininės stomatologijos institutas

 • daktaras Donatas Sabanskis
   Disertacija: Šilumos atidavimo tyrimas plokščiame kanale turbulencinės mišrios konvekcijos atveju esant nestabiliai oro tankio stratifikacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Vincentas Sabas
   Disertacija: Neortogonalių radialinių orbitalių taikymas teoriškai nagrinėjant sužadintas atomų konfigūracijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julija Sabataitytė
   Disertacija: Nanokristalinių GaAs bei GaSb porėtųjų darinių auginimas ir fizikinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jūratė Sabeckienė
   Disertacija: Morfologiniai kumelių gimdos gleivinės pokyčiai endometrito ir endometrozės atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.23
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Nomeda Sabienė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų poveikio aplinkai priklausomybė nuo dirvožemio kokybės veiksnių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Kristupas Sabolius
   Disertacija: Vaizduotės samprata fenomenologinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Sabonienė
   Disertacija: Pramonės restruktūrizacija konkurencinių pranašumų aspektu, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Sabonienė
   Disertacija: Difuzinio sluoksnio jonų koncentracijos kitimas elektronusodinant varį iš rūgščių sulfatinių elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Sabonienė
   Disertacija: Kai kurie beta-pakeistų propionitrilų kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Sabonis
   Disertacija: Skrandžio vėžiu sergančių ligonių kraujo baltymų sudėties kitimai narkozės operacijos metu ir pooperaciniu laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Sabromienė
   Disertacija: Dabartinės rusų kalbos sudėtiniai prijungiamieji sakiniai su įjungimo reikšme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Inga Saburkina
   Disertacija: Žmogaus epikardinių nervinių mazgų topografijos ir sandaros ypatumai prenataliniu laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Virginija Sacevičienė
   Disertacija: Standžių aprangos medžiagų deformacinės elgsenos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladas Sačilka
   Disertacija: Superaukšto dažnumo integralinių schemų triukšmo koeficiento matavimo metodų ir kontrolės aparatūros projektavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaiva Sadauskaitė
   Disertacija: Aplinkos veiksnių įtaka vaikų I tipo cukrinio diabeto etiologijai ir pasireiškimui Švedijoje ir Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Sadauskas
   Disertacija: Mažų vaikų (iki 3 metų) kai kurie pneumonijos klinikos bei virškinimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Sadauskas
   Disertacija: Vėžiagyvių centrinės nervų sistemos veiklos pokyčiai veikiant mažų energijų elektromagnetiniam spinduliavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA aukštosios nervinės veiklos ir neurofiziologijos institutas

 • daktaras Petras Sadauskas
   Disertacija: Plonų rezistyvinių chromo sluoksnių struktūros ir elektrofizinių savybių negrįžtami pakitimai, tekant didelio tankio elektros srovei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Sadauskas
   Disertacija: Opsono-fagocitinės, serologinių ir alerginių reakcijų palyginamasis įvertinimas galvijų bruceliozės diagnostikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.11.10
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Biologijos institutas

 • habilituotas daktaras Pranas Sadauskas
   Disertacija: Galvijų bruceliozės imunogenezės serologinė ir citologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1965.05.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras SAULIUS SADAUSKAS
   Disertacija: Plaučių arterijos hipertenzijos neinvazinių diagnostinių metodų palyginimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Steponas Sadauskas
   Disertacija: Greitaveikių srovės perjungimo DIS schemotechninių ir konstruktyvinių - technologinių parametrų tyrimas ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vacys Sadauskas
   Disertacija: Ligonių, sergančių gimdos priedų lėtiniais uždegiminiais procesais, gydymo rezultatai Birštono kurorte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.05.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Vacys Sadauskas
   Disertacija: Druskininkų kurorto gydomųjų veiksnių poveikis sergančioms lėtiniais gimdos priedų uždegimais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.09.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vigilijus Sadauskas
   Disertacija: Lietuvos lengvųjų automobilių parko pavojingumo, pasyviojo ir bendrojo saugumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.15
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gražina Sadauskienė
   Disertacija: Siūlų nuovargio įvertinimas daugkartinėse tempimo deformacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ilona Sadauskienė
   Disertacija: Eukardų aminoacil - tRNR sintetazių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jurga Sadauskienė
   Disertacija: Didaktizmas XIX a. lietuvių dainose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liana Sadauskienė
   Disertacija: Miško kuro ruošos darbo laiko sąnaudos ir kaštus lemiantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Albinas Sadeckas
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas (Lietuvos TSR trikotažo pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Joana Danguolė Sadeikienė
   Disertacija: Skersinio tampumo elestinių audinių gamybos technologijos sukūrimas ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Sadūnas
   Disertacija: Kalio persulfato skilimas hidroksidinių katalizatorių poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Sadūnas
   Disertacija: Statybinės keramikos redukcinis-oksidacinis degimas ir jo reikšmė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.10.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • daktaras Rita Sadzevičienė
   Disertacija: Asmenų, adaptuotų greitumo-jėgos fiziniams krūviams funkcinės būklės ypatybės ir kaita mezociklo pratybose taikant koncentruotus aerobinius ir anaerobinius krūvius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Justinas Sadzevičius
   Disertacija: Infraraudonųjų signalų analizė skysčiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vita Safjan
   Disertacija: Negamybinių kapitalinių įdėjimų kompleksinio planavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ir SSRS valstybinio mokslo ir technikos komiteto sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Lidija Safonova
   Disertacija: Elektromagnetinių SAD bangų sąveika su magnetoaktyvia plazma periodinėse sluoksninėse puslaidininkio - dielektriko struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eleonora Safronova
   Disertacija: V. Vorovskio literatūrinės kritikos metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Sagatys
   Disertacija: Vaiko teisė į šeimos ryšius Europos teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Lietuvos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vanda Saikauskienė
   Disertacija: Naujas šarmams atsparių proteinazių sorbcinės immobilizacijos būdas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Šemiakino bioorganinės chemijos institutas

 • daktaras Naglis Sajauskas
   Disertacija: Akustinių paviršinių išilginių bangų aparatūrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Sajauskas
   Disertacija: Impulsinių ultragarsinių virpesių intensyvumo matavimo metodų ir įtaisų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Sajauskas
   Disertacija: Izotropinių kietų kūnų elektroakustiniai tyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laima Sajienė
   Disertacija: Slaugos institucija visuomenės sveikatos koncepcijoje: profesinio rengimo kaitos dimensijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Algimantas Sakalas
   Disertacija: Sąjunginės respublikos pramonės šakos reikiamo valdymo kadrų skaičiaus ir struktūros nustatymas (Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aloyzas Sakalas
   Disertacija: Holo efektas nepusiausvyrinėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aloyzas Sakalas
   Disertacija: n- ir p- tipo kadmio selenido elektrinės ir fotoelektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1976.09.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Paulius Sakalas
   Disertacija: Karštųjų elektronų triukšmai mikroniniuose GaAs ir InP dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Sakalauskaitė
   Disertacija: Propozicionalinės dinaminės logikos su begaliniu pakartojimu pilnumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-to Leningrado skyrius

 • daktaras Jurga Sakalauskaitė
   Disertacija: Klimato ir antropogeninių veiksnių kompleksinis poveikis valgomojo ridikėlio (Raphanus satinus L) fotosintezės sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Justina Sakalauskaitė
   Disertacija: Imuninis šeimininko atsakas į trichinelių invaziją ir jo pakitimai specifinės terapijos poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos E. Marcinkovskio medicininės parazitologijod ir tropinės medicinos institutas

 • daktaras Alfonsas Sakalauskas
   Disertacija: Didelių drenažo sistemų hidrologinio veikimo ir efektyvumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.07.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algimantas Sakalauskas
   Disertacija: Darbo salygų pokyčiai rekonstravus plastmasių perdirbimo įmonę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado sąjunginis dabo apsaugos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Sakalauskas
   Disertacija: Šilumos mainų ir šilumos nešėjo srauto struktūros tyrimas suktų strypų pluoštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.13
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • daktaras Antanas Sakalauskas
   Disertacija: Morkų nuėmimo ir prekinio paruošimo mechanizuotos technologijos tobulinimas Pabaltijo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Rusijos daržininkystės mokslinio tyrimo institutas

 • daktaras Antanas Sakalauskas
   Disertacija: Koaguliuoto nenusodinto vandens skaidrinimo procesų supergreituoju filtravimo metodu stambiagrūdžių užpildų filtruose eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Eligijus Sakalauskas
   Disertacija: Sistemų su paskirstytais parametrais identifikacija projektiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintautas Sakalauskas
   Disertacija: Laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvoje. Baudžiamieji politiniai aspektai, teisinės nuostatos, reformos, praktika ir perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Greifsvaldo Ernst-Moritz-Arndt universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Sakalauskas
   Disertacija: Elektrochirurginiai supraventrikulinių paroksizminių tachikardijų gydymo metodika transveniniu būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Sakalauskas
   Disertacija: Ligonių su prieširdžių virpėjimu ir plazdėjimu chirurginių gydymo metodų sukūrimas ir jų efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Sakalauskas
   Disertacija: Akustinės bangos ir defektinių centrų injektuojančioje sandūroje sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Sakalauskas
   Disertacija: Geležinkelio magistralių plano su greitu keleiviniu eismu projektavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Leningrado ak. V. Obrazcovo geležinkelių transporto inžinierių institutas

 • daktaras Kęstutis Sakalauskas
   Disertacija: Pietvakarinės Pabaltijo dalies tektonika ir naftingumo perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikinės ir organinės chemijos, bendrosios ir neorganinės chemijos institutuose ir geologijos mokslų institute

 • daktaras Leonas Adolfas Sakalauskas
   Disertacija: Katodinių procesų tyrimas vario ir sidabro druskų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonidas Sakalauskas
   Disertacija: Optimalių ekstremumo paieškos metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.13
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Leonidas Sakalauskas
   Disertacija: Monte-Karlo sekų taikymas sprendimų priėmimo efektyvumui gerinti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.12.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mindaugas Sakalauskas
   Disertacija: Karboksirūkščių darinių įtaka bulvių augimui, derliui ir kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Raimundas Sakalauskas
   Disertacija: Ūmių ekstrahospitalinių pneumonijų klinikinė ir atiologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos sąjunginis pulmonologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Šarūnas Sakalauskas
   Disertacija: Jaunųjų krepšininkų (16-18 m.) fizinio ir techninio rengimo efektyvinimo būdai (teorija ir didaktika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Saulius Sakalauskas
   Disertacija: Kietakūnių nuolatinės veiklos lazerių kaupinimo sistemos paleidimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Silvinas Sakalauskas
   Disertacija: Elektrostrikcinės ir šiluminės kilmės optinio nevienalytiškumo, sukelto lazeriniu spinduliavimu stikluose, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA Fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Stanislavas Sakalauskas
   Disertacija: Didelės varžos puslaidininkių elektrinio potencialo mikropasiskirstymui matuoti aparatūros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stanislavas Sakalauskas
   Disertacija: Bekontakčių mikroelektroninių keitiklių sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Sakalauskas
   Disertacija: Dinamiškai apkrautų vamzdynų flanšinių sujungimų darbingumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Šiaurės Vakarų neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Vidmantas Sakalauskas
   Disertacija: Sužadinimo tarpląstelinio mechanizmo tyrimas menturdumbliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fotobiologijos institutas

 • daktaras Virgilijus Sakalauskas
   Disertacija: Apie netolygų suartėjimą su stabiliais dėsniais Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zigmas Sakalauskas
   Disertacija: Modifikuotų antilceliuliozinių pluoštų, kai kuriuose apdailos ir dažymo procesuose, savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Sakalauskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR gruntinių vandenų hidrodinaminio režimo dėsningumai ir jų gamtinių išteklių įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.08
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Sakalauskienė
   Disertacija: Skydliaukės papilinio vėžio diferencinės diagnostikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Eugenija Sakalauskienė
   Disertacija: Poliolefinų fotocheminių pakitimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gaudenta Sakalauskienė
   Disertacija: Lietuvos upių taršos matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrė Valdonė Sakalauskienė
   Disertacija: Lėtinių ligų rizikos veiksnių raida nuo vaikystės (Kauno m. gyventojų kohortinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.23
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jurgina Sakalauskienė
   Disertacija: Sergančiųjų gingivitu ir parodontitu neutrofilinių leukocitų sekrecinės funkcijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Liudvika Sakalauskienė
   Disertacija: Dalinio moterų šlapimo nelaikymo diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vilija Sakalauskienė
   Disertacija: Valdymo semantinis laukas baltų kalbose (*ueldh - šaknies derivacinė paradigma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristina Sakalavičiūtė
   Disertacija: Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mykolas Sakalinskas
   Disertacija: Priesieninės - hiperplastinės rinosinusopatijų klinikos, diagnostikos ir terapijos duomenys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N.Pirogovo 2-as valstybinis medicinos in-tas

 • daktaras Virgilijus Sakalinskas
   Disertacija: Neurosensorinis komponentas esant įvairioms kondukcinio prikurtimo formoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos ausų, gerklės ir nosies mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Elvyra Sakalinskienė
   Disertacija: Sergančiųjų salmonelioze skrandžio patologijos klinikinių morfologinių tyrimų duomenys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rapolas Gediminas Sakalnikas
   Disertacija: Sergančiųjų krūtinės angina paplitimas ir jų srauto į specializuotą kardiologinę įstaigą modeliavimas (Kauno miesto duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Rapolas Gediminas Sakalnikas
   Disertacija: Krūtinės anginos ir beskausmės išeminės širdies ligos eigos ilgalaikio stebėjimo duomenys ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.09.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Dalius Sakavičius
   Disertacija: Skruosto skeleto lūžimų klinika, diagnostika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Saladis
   Disertacija: Pušynų erdvinė struktūra, jos kitimas ir poveikis medžių augimui, medynų našumui bei tvarumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.29
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Kauno politechnikos institutas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Žilvinas Saladžinskas
   Disertacija: Išangės sutraukiamųjų raumenų ir distalinės tiesiosios žarnos dalies motorikos nepakankamumo priežastys, diagnostika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Vytautas Saladžius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo ordoviko, silūro darinių moliuskų fauna ir jos stratigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Kazimiera Salatkienė
   Disertacija: Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje iki XIII amžiaus. Archeologijos duomenys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Linas Saldukas
   Disertacija: Lietuvių DP (perkeltųjų asmenų) kultūrinis gyvenimas 1945-1950 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Laimutė Salickaitė
   Disertacija: Hidrazinopirimidinų darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilija Salienė
   Disertacija: Klaidingų gramatikos apibendrinimų prevencija, mokant pažinti dalyvį VII klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Olga Salina
   Disertacija: Trichoderma genties grybai PERS.:Fr Lietuvos sukultūrintose dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Salinka
   Disertacija: N.Polevojus - Puškino laikų žurnalistas ir kritikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Saltonas
   Disertacija: Miežių tręšimo ir sėjos tankumo poveikis dobilų motiejukų derliui Lietuvos TSR vidurio lygumos sukultūrintose priemolio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Sąlyga
   Disertacija: Lietuvos ir Latvijos jūrininkų gyvensenos ir rizikos veiksnių įtaka sveikatos būklei.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.19
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Samaitis
   Disertacija: Sunkaus klampaus nesuspaudžiamo kapiliaraus skysčio tekėjimo dvimatis uždavinys su laisvu paviršiumi ir nuliniu kraštiniu kampu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-to Leningrado skyrius

 • daktaras Gintarija Samajauskaitė
   Disertacija: Teisė, legizmas, teisingumas ir teisėtumas bendrosios, civilinės ir Lietuvos teisės sistemose (filosofiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algis Samajauskas
   Disertacija: Tvenkininės žuvininkystės gamybinių fondų panaudojimo ekonominis efektyvumas (Lietuvos Respublikos valstybinių žuvininkystės ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rolandas Samajauskas
   Disertacija: Konvekcijos poveikis ventiliuojamų atitvarų šilumos perdavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Almantas Liudas Samalavičius
   Disertacija: Idėjos ir struktūros architektūros istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Narimantas Evaldas Samalavičius
   Disertacija: Šeimyninė adenominė polipozė ir ja sergančiųjų gydymas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Robertas Stasys Samalavičius
   Disertacija: Ankstyva ligonių ekstubacija po aortos-vainikinių arterijų jungčių operacijų.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Samalavičius
   Disertacija: Vilniaus statybininkų cechai 1595-1795m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Samalius
   Disertacija: Imobilizuotų ant elektrai laidžių medžiagų hemo-fermentų funkcionavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Valė Samanavičiūtė
   Disertacija: Anglies monoksido disproporcionavimo reakcijos ir jos produktų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Henrikas Samas
   Disertacija: Katodo paviršiaus būklės įtaka cinko išskyrimo iš rūgščių tirpalų kinetikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Kristina Samašonok
   Disertacija: Globos namuose gyvenenčių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymas(sis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Jūratė Samėnienė
   Disertacija: Sergančiųjų miokardo infarktu dujų apykaitos ir centrinės hemodinamikos kitimai ankstyvuoju reabilitacijos periodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vitalija Samerdokienė
   Disertacija: Lietuvos medicinos darbuotojų, dirbusių jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje, onkologinių ligų rizika 1978-2004 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Diana Samiatina
   Disertacija: Vaizdo torakoskopija urgentinėje torakalinėje chirurgijoje: galimybės ir rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Michail Samofalov
   Disertacija: Plonasienių strypų pusiauanaliziniai baigtiniai elementai ir jų taikymas stabilumo uždaviniams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Samoška
   Disertacija: Skersai aptekamų lygių vamzdžių pluoštų šilumos atidavimo ir pasipriešinimo tyrimas didelių Reinoldso kriterijų srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laimutė Samsonienė
   Disertacija: Psichosocialinių veiksnių įtaka neįgaliųjų mokinių integruotam ugdymui bendrojo lavinimo mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.09
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Minijus Samuila
   Disertacija: Medžiagų srautų elementariuose baseinuose modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.12
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Remigijus Samuilevičius
   Disertacija: Kuro ir energijos panaudojimo Lietuvoje efektyvumo ekonominis-statistinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Arūnas Samuilis
   Disertacija: Plataus fotometrinio diapazono ir padidinto matavimo tikslumo spektrofotometro sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.03
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Leningrado valstybinis optoikos institutas

 • daktaras Marija Samuitienė
   Disertacija: Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus, Bacillus megaterium kultūrų proteolotinių savybių palyginamasis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos mikrobiologijos institutas

 • daktaras Renatas Samulėnas
   Disertacija: Akustinės stimuliacijos mėginiu pagrįsta vaisiaus būklės diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Meilutė Samulevičienė
   Disertacija: Kadmio elektronusodinimo iš cianidinių tirpalų kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Algimantas Petras Samulevičius
   Disertacija: Magnetinių informacijos įrašų įrenginių sukimosi pavaros radialiųjų aerostatinių atramų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Samulevičius
   Disertacija: Gyventojų paklausos formavimo regioniniai ypatumai (Lietuvos TSR pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kijevo prekybos in-tas

 • daktaras Rūta Samulionienė
   Disertacija: Meno kūryba ir tikrovės atspindėjimos procesas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Romualdas Samulionis
   Disertacija: Balys Sruoga - dramaturgijos ir teatro kritikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Romualdas Samulionis
   Disertacija: Balys Sruoga (kūrybinės individualybės formavimosi problemos)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.05.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Samulionis
   Disertacija: Netiesinių akustinių reiškinių segnetoelektrikuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Samuolienė
   Disertacija: Valgomosios morkos Daukus sativa (Hoffm.) Röhl žydėjimo iniciacijos fiziologiniai ir biocheminiai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Sigita Julija Samuolienė
   Disertacija: 17 amžiaus 2-os pusės italų meistrų lipdyba Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutas

 • daktaras Gediminas Samuolis
   Disertacija: Tiesioginių užsienių investicijų apskaitos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gediminas Leonas Samuolis
   Disertacija: Lietuvos TSR dailės dirbinių gamybos organizavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Saniukas
   Disertacija: Torakoplastika vaikams segantiems skolioze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • daktaras Audronė Sankauskaitė
   Disertacija: Epichlorhidrino su karbazolu, fenotiazinu bei jų dariniais sąveikos produktų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tatjana Sankauskienė
   Disertacija: Žemės ūkio technikos mechanizmų rezonansinių manipuliacinių sistemų dinamikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • habilituotas daktaras Mifodijus Sapagovas
   Disertacija: Divergentinio pavidalo kvazitiesinių elipsinio tipo lygčių sprendimas baigtinių skirtumų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Ukrainos MA matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Mifodijus Sapagovas
   Disertacija: Netiesinių elipsinių lygčių skirtuminiai sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.04.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Keldyšo taikomosios matematikos in-tas

 • daktaras Vytenis Jonas Sapagovas
   Disertacija: Fotojautrių perileno darinių sintezė ir jų fotofizikinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Dangutė Sapagovienė
   Disertacija: Tikrinių reikšmių uždavinio elipsiniams diferencialiniams operatoriams sprendimas skirtuminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos in-tas

 • daktaras Aldona Sapežinskaitė
   Disertacija: Bulvininkystės planavimo tobulinimas Lietuvoje agropramoninio komplekso funkcionavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Laima Sapežinskienė
   Disertacija: Komandos organizacijos raiška Lietuvos reabilitacijos institucijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Birutė Sapijanskaitė
   Disertacija: Karbazolo žiedą turinčių N-pakeistų aminorūgščių, jų darinių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Sapkauskas
   Disertacija: Vitamininių spyglių miltų gamybos technologijos ir mechanizacijos įrengimų sukūrimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.02
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Juozas Saplinskas
   Disertacija: Įvairaus treniruotumo asmenų neuto-motorinio aparato funkcinės būklės kitimai fizinio krūvio poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Saplinskas
   Disertacija: Žmogaus motorinių vienetų fiziologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.09.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fiziologijos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Sapragonas
   Disertacija: Modifikuotų poliamidų stipruminių ir deformacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Sapragonas
   Disertacija: Kompozicinių medžiagų stiprumo ir deformacinių savybių prognozavimas įvertinant užpildo ir matricos sąveiką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marija Sapragonienė
   Disertacija: Spektrofotometrinis trifenilmetaninių dažų tyrimas ir jų pritaikymas kai kurių oksidatorių mikrokiekių nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Sarapinas
   Disertacija: DIS ir SDIS pasyvinės dalies technologinių procesų sukūrimas bei tyrimaas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jolita Sarcevičienė
   Disertacija: Idealusis moters modelis XVI a. II p. I p. proginėje literatūroje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rūta Sargautytė
   Disertacija: Somatinių ligonių skausmo suvokimo ir asmenybės ypatumų sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Sargūnas
   Disertacija: Melasą perdirbančių įmonių nuotekų biologinio valymo intensyvinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vidmantas Sargūnas
   Disertacija: Jonais inicijuojamos tarpusavio reakcijos ir interdifuzija daugiasluoksnių metalizacijų ir apsauginių dangų struktūrose su InP ir GaP
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Michail Sarin
   Disertacija: Teorinis ir eksperimentinis greitaeigių elektromagnetinių mechanizmų ESM periferinių įrenginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Albertas Sarkanis
   Disertacija: Latvių kalbos Augšzemės sėliškųjų šnektų prozodija ir vokalizmas: eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Sarnauskas
   Disertacija: Terminalinės sistemos racionalios struktūros sukūrimas tarpmiestiniams krovinių pervežimams atliekamiems automobilių transportu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rygos aviacijos inžinierių institutas

 • daktaras Aldona Saščiuk
   Disertacija: Nestacionaraus galvanomagneto rekombinacinio efekto tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Sasnauskaitė
   Disertacija: Moksleivių organizmo funkcinės būklės ir sporto įtakos įvertinimas taikant kombinuotą oksihemografijos ir pneumografijos metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado I. Pavlovo I-asis medicinos institutas

 • daktaras Giedrė Sasnauskaitė
   Disertacija: Lietuvos techniškųjų mokyklų bibliometrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Sasnauskas
   Disertacija: Juodųjų serbentų atsparumo grybinėms ligoms (tamsiai miltligei, šviesmargei) bei serbentinei erkutei kombinacinė galia ir genetinė kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Giedrius Sasnauskas
   Disertacija: Naujas IIS restrikcijos endonukleazių pogrupis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.07
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Sasnauskas
   Disertacija: Cementuojančios plėvelės ir hidroterminio proceso tyrimai gaminant silikatinius gaminius su kreidos mergeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.05.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Sasnauskas
   Disertacija: Bacillus subtilis mutantai su pakeista stacionarinės fazės procesų eiga katabolitinės represijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.01.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis pramoninių mikroorganizmų genetikos ir selekcijos MTI

 • habilituotas daktaras Kęstutis Sasnauskas
   Disertacija: Mielių genų klonavimas ir analizė , mielių transformacinių sistemų bei svetimų baltymų producentų konstravimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.11.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Latvijos universiteto molekulinės biologijos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Sasnauskas
   Disertacija: Fazių tarpusavės sąveikos procesų ir autoklavinių silikatinių dirbinių gamybos intensyvinimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.10.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • daktaras Konstantinas Sasnauskas
   Disertacija: Avalynės medžiagų supjovimo proceso tobulinimo krypčių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.07.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Vytautas Sasnauskas
   Disertacija: Rišamosios medžiagos ir autoklaviniai dirbiniai kreidos mergelio pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Rygos politechnokos institutas

 • daktaras Jadvyga Sasnauskienė
   Disertacija: Estetinio auklėjimo idėjų socialinis - istorinis sąlygotumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sofija Sasnauskienė
   Disertacija: Nukleotidil-(P->N)-aminorūgščių ir jų esterių sintezė ir reaktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danguolė Satkauskaitė
   Disertacija: Rugsėjo 11-osios diskurso reikšminiai žodžiai vokiškoje spaudoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Satkauskytė
   Disertacija: Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Edvardas Satkevičius
   Disertacija: Elektroninis mechaninių ryšių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Zigmundas Vytautas Satkevičius
   Disertacija: Radioizotopinių nefrogramų pakitimai sergantiems hipertonine liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Zigmundas Vytautas Satkevičius
   Disertacija: Radionuklidinės širdies scintigrafijos duomenų kiekybinio apdorojimo būdai diagnozuojant miokardo kraujotakos sutrikimus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos Centrinis Rentgeno radiologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Regina Satkevičiūtė
   Disertacija: Reakcija į pirminę hospitalizaciją sergančių lėtai progresuojančia šizofrenija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologinis MTI

 • daktaras Genovaitė Danutė Satkienė
   Disertacija: Galimybių padidinti veloergometrijos informatyvumą diagnozuojant IŠL tyrimas įvairių ligonių su skausminiu sindromu grupėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Jonas Satkūnas
   Disertacija: Rytų Lietuvos tarpledynmetinių nuosėdų slūgsojimo sąlygos, sandara ir formavimosi ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danguolė Satkunskienė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų ėjimo įgūdžių formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Antanas Satkus
   Disertacija: Žemės dirbimo įtaka vasarinių miežių sėklos guoliavietės sudarymui sunkiame priemolyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Aušra Marija Saudargaitė
   Disertacija: Kadmio ir seleno lydinių elektrolitinis nusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Saudargas
   Disertacija: Protonovaros valdymas bakteriorodopsine
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Saudargienė
   Disertacija: Kovariacinės matricos struktūrizavimo panaudojimas mokant adaptyvius klasifikatorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Elena Danutė Saudargienė
   Disertacija: RNR ir baltymų kiekis nugaros smegenų motorinės ir juntamosios srities neuronuose ir neuroglijose, esant korazolio sukeltiems traukuliams ir po jų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA citologijos institutas

 • daktaras Sigita Saudargienė
   Disertacija: Fizinės mankštos poveikis gydant sergančiuosius sunkia depresija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.08.28
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Nijolė Saugėnienė
   Disertacija: Lietuvos tautinių mažumų švietimas multikūltūriškumo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademija.

 • habilituotas daktaras Donatas Edmundas Sauka
   Disertacija: Salomėjos Neries kūryba (1921-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Edmundas Sauka
   Disertacija: Tautosakos savitumas ir vertė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.07.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonardas Sauka
   Disertacija: Idėjinės meninės lietuvių vestuvinių dainų ypatybės (XIX-XX a.pr.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.01.23
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Leonardas Sauka
   Disertacija: Lietuvių liaudies dainų eilėdara
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.02.06
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronius Saukevičius
   Disertacija: Gilaus arimo ir kurminimo įtaka mineralinių dirvožemių derlingumui Lietuvos TSRS sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Janina Saukienė
   Disertacija: Plonosios žarnos rezorbcinė funkcija, esant egzogeniniam-konstituciniam (alimentariam) nutukimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Sigita Saulėnienė
   Disertacija: Dailės pedagogo šiuolaikinės kompetencijos struktūra: modelio pagrindimas Lietuvos švietimo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Donatas Saulevičius
   Disertacija: Savaimingai besiformuojančių puslaidininkių elementų atpažinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Gintarė Saulienė
   Disertacija: Įmonės valdymo informacinio aprūpinimo tobulinimas (Lietuvos chemijos pramonės plastmasių ir plačiai vartojamų prekių gamybos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Saulis
   Disertacija: Plonų diskų savų virpesių skaičiavimas ir tyrimas suminės transformacijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Gintautas Saulis
   Disertacija: Ląstelių elektroporacija: porų formavimosi ir išnykimo dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Saulis
   Disertacija: Priešbūtį reiškiančių veiksmažodžių prasminis potencialas ir sintaksinė apsuptis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • habilituotas daktaras Leonas Saulis
   Disertacija: Didžiųjų nuokrypių asimptotiniai skleidiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Saulis
   Disertacija: Aproksimavimas normaliuoju dėsniu atsižvelgiant į didžiuosius nuokrypius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.06.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Sauliūnas
   Disertacija: Interneto domenų vardai ir jų teisinė apsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Tomas Saulius
   Disertacija: Platono metodologijos metmenys: elenktikos taikymas ankstyvuosiuose dialoguose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Loreta Saunorienė
   Disertacija: Vidurkindų laike dinaminių sistemų muaro vaizdų analizė ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Saunoris
   Disertacija: Ūmių pankreatitų chirurginio ir konservatyvaus gydymo rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marius Saunoris
   Disertacija: Oro srautų sukeltų aukštadažnių virpesių matavimo metodų ir priemonių sukūrimas bei tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.02
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Sausanavičius
   Disertacija: Valstybinis monopolistinis kapitalizmas VFR žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Sausanavičius
   Disertacija: Valstietija industrinėje visuomenėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.03.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Henrikas Česlovas Sausenavičius
   Disertacija: Bituminių emulsijų naudojimo kelių dangų įrengimui tyrimai Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Erika Sausverde
   Disertacija: Pajūrio landšafto leksika germanų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR MA kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Asta Savanevičienė
   Disertacija: Smulkaus ir vidutinio verslo kooperavimo formos ir galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksandras Savičevas
   Disertacija: Homogeniškųjų erdvių ergodinės teoremos ir stiprieji didžiųjų skaičių dėsniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Emilija Savičienė
   Disertacija: Fosforo ir nukleino apykaitos pakitimai esant lapų ir stiebų išlinkimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Savičius
   Disertacija: Kvazisukinio metodikos taikymas jj-ryšio atveju ir elektroninių šuolių daugiakrūviuose jonuose tyrimas reliatyvistiniame artutinume
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aida Savicka
   Disertacija: Postmaterializmo dinamika centrinės Europos visuomenėse: naujas požiūris į R. Inglekarto teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Krokuvos Jogailaičių universitete

 • daktaras Aldona Savickaitė
   Disertacija: Tiamino ir riboflavino kaupimosi dinamika kai kuriose daugiametėse pašarinėse žolėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algė Savickaitė
   Disertacija: Kai kurie aktoriaus sceninių gabumų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Eufemija Savickaitė
   Disertacija: Literatūros kūrinio veikėjo charakteristika aštuonmetėje mokykloje (analizės ir sintezės bruožai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ieva Savickaitė
   Disertacija: Aminorūgščių kiekių pokyčiai kviečiuose, kintant mitybos sąlygoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Ona Savickaitė
   Disertacija: Procesų, vykstančių degant hidrožėrutinį molį prie įvairių temperatūrų ir dujinių aplinkų, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Savickaja
   Disertacija: SN(II) fluoridinių kompleksų elektrocheminės redukcijos proceso iš sulfamininių tirpalų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.07.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Savickas
   Disertacija: Chlorozilo ir trimekaino tabletavimo ir prolongacijos technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.17
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo I-sis medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Arūnas Savickas
   Disertacija: Polimerai kai kurių vaistų gamyboje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.06.15
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Augustinas Savickas
   Disertacija: Peizažas lietuvių tapyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.09.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Feliksas Savickas
   Disertacija: Selenandisulfonatų ir sulfandifosfonatų susidarymas, kitimai, savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Savickas
   Disertacija: Gėlavandenės klintys Šventosios basene kaip medžiaga dirvoms kalkinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.05.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Savickas
   Disertacija: Šilumos atidavimo ir hidrodinaminės charakteristikos dviejų skersai aptekamų cilindrų įvairiai orientuotų sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.23
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Raimondas Savickas
   Disertacija: Sergančiųjų galvos smegenų insultu reabilitacijos eigos ypatumai ir efektyvumas ankstyvuoju ligos periodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ričardas Algirdas Savickas
   Disertacija: Elektrolitų veikimo į kai kurias mišrių tirpikliųdioksanas - vanduo ir dimetilformamidas - vanduo tyrimas ir išsūdymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romanas Savickas
   Disertacija: Karšto vandens tiekimo sistemų pastatuose efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Stasys Savickas
   Disertacija: Plastifikuotų plonų PVC plėvelių laisvo suputinimo fiziko - cheminiai dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ineta Savickienė
   Disertacija: Lietuvio vaiko daiktavardžio morfologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Izabela Savickienė
   Disertacija: Universitetinių studijų kokybės vertinimo sistemos projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Savickienė
   Disertacija: Animalizuotų ir vegetalizuotų jūros ežio embrionų chromatino baltymų ir transkripcijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Nijolė Savickienė
   Disertacija: Vaistažolių užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.20
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Revmira Savickienė
   Disertacija: Pirimidin-4-karboninių rūgščių hidrazininių darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zita Savickienė
   Disertacija: Impulsinio poveikio tiesiaeigių elektos pavarų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktor Savickij
   Disertacija: Laisvai meandruojančių Jamalo upių planinės deformacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.24
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Valstybinis hidrologijos institutas (Sankt Peterburgas)

 • daktaras Jurgis Edmundas Savickis
   Disertacija: Sintetinių viengijų siūlų elgsenos tyrimas vienkartinio išilginio gniuždymo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Savilionis
   Disertacija: Automatinė matavimo sistema su magnetiniu komparatoriumi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eugenijus Saviščevas
   Disertacija: Žemaitijos valdžios elitas nuo XV a. pradžios iki XVI a. vidurio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Savoniakaitė
   Disertacija: Tekstilė kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX-XX a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.27
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Gražina Savoniakienė
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Algimantas Savukynas
   Disertacija: Veidrodinio atspindžio simetrija kvantmechaninėje judėjimo kiekio momento teorijoje ir jos taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Ona Savukynienė
   Disertacija: Sporų žiedadulkių spektrų formavimas jūrinėse bei kontinentinėse nuogulose ir jų taikymas antropogeninės augalijos kaitoms rekonstruoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas

 • daktaras Andrius Sazonovas
   Disertacija: Organinių medžiagų ūmaus toksiškumo ir metabolizmo vietos molekulėje prognozavimas taikant GALAS metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Margarita Sbitneva
   Disertacija: Šildymo panelių temperatūros alukų ir šilumos bei masės mainų koeficientų analitiniai skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Taškento politechnikos institutas

 • daktaras Martin Schieg
   Disertacija: Daugiakriterinė statybos projekto valdymo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stefan Schlutius
   Disertacija: Atlyginimo sistemos kaip realizavimo sferos strateginis marketingo instrumentas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vaiva Schoroškienė
   Disertacija: Kūrybiniai teksto darbai - svarbi pradinės mokyklos mokinių kūrybinių nuostatų ugdymo sąlyga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Taisija Sebeženkovaitė
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos kova už darbininkų ir valstiečių sąjingą 1935-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Sederevičius
   Disertacija: Aukšto produktyvumo karvių didžiojo prieskrandžio turinio rodikliai normoje ir alimentinės prieskrandžių distonijos atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos žemės ūkio gyvulių fiziologijos ir biochemijos MTI

 • daktaras Živilė Sederevičiūtė
   Disertacija: Fermentinių preparatų įtaka maisto medžiagų pasisavinimui vištų dedklių organizme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Ekologijos institutas

 • daktaras Angelė Seibutienė
   Disertacija: Imunologiniai anafilakcijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Algirdas Seibutis
   Disertacija: Pelkių sandaros ryšiai su apypelkio reljefu ir dirvožemiu Rytų Lietuvos ežeringose aukštumose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.01.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biologijos institutas

 • daktaras Aloyzas Algirdas Seibutis
   Disertacija: Žarnyne tirpių tulžies tablečių technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.06
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo I-asis medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Seibutis
   Disertacija: Trumpų sėjomainos rotacijų agrobiologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Algirdas Seilius
   Disertacija: Magnetinių matavimo signalogramų įrašymo būdo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Seilius
   Disertacija: Frikcinio sukibimo greitaeigės movos sukūrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Seilius
   Disertacija: Vadovavimas grupei, priimant sprendimus sutarimu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jusif Seiranov
   Disertacija: Ekonomikos reguliavimo formų vystymasis veikiant techninių ekonominių santykių keitimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Sekliuckienė
   Disertacija: Organizacijos išteklių įveiklinimo siekiant konkurencinio pranašumo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vitolis Sekliuckis
   Disertacija: Funkcinių mazgų katalogo sukūrimas ir tyrimas bei jo panaudojimas SSM operacinių įrenginių automatizuotai sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalia Sekmokienė
   Disertacija: Mastitinio pieno priemaišos įtaka pieno riebalų savybėms ir sviesto technologijos ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Simona Selelionytė-Drukteinienė
   Disertacija: Valstybės deliktinės atsakomybės raidos tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Valdas Selenis
   Disertacija: Lietuvos istorikų bendrija 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Alfonsas Selevičius
   Disertacija: Pradinės medžiagos ir jos įtakos kukurūzų hibridams tyrimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vitalij Seliandin
   Disertacija: Įvedamų į ESM rankraštinių skaitmenų automatinio atpažinimo metodo sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalius Seliuta
   Disertacija: Infraraudonosios šviesos sąveikos su metalo-silicio kontaktais, nevienalyčiu GaAs bei GaAs/AlGaAs sandūromis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jelena Selivonec
   Disertacija: Konstrukcinių veiksnių įtaka srieginių jungčių elementų deformavimui ir ilgaamžiškumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Daiva Selmistraitienė
   Disertacija: Vidinių sistemų terapijos įtaka paauglių, turinčių emocinių ir elgesio problemų, asmenybės psichologiniam bendravimui.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.04
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Selmistraitis
   Disertacija: Struktūriniai ir semantiniai samprotavimo, kaip tekstemos arba jos dalies, ypatumai (pagal L.Tolstojaus romaną "Karas ir taika").
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Algirdas Selskis
   Disertacija: Nikelio elektrokristalizacijos ir vidinės struktūros susidarymo dėsningumai sulfatiniuose - chloridiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Juozas Semaška
   Disertacija: Vasarinių miežių svarbiausios grybinės ligos, jų vystymosi ypatumai, žalingumas ir apsaugos priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Semaška
   Disertacija: Multienzininių kompozicijų (MEK) priedo viščiukų - broilerių racionuose efektyvumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.02
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Agila Semaškaitė
   Disertacija: Probiotikų, prebiotikų ir fermentų įtaka žiurkių ir viščiukų broilerių virškinimo procesams bei viščiukų broilerių produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.10
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Loreta Semaškienė
   Disertacija: Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.) Lietuvoje: fenotipinė įvairovė ir modalinių medynų našumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.26
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Roma Semaškienė
   Disertacija: Varpinių javų apsaugai naudojamų fungicidų mažinimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Rasa Semėnaitė
   Disertacija: Piridino ir 2-hidroksipiridino biodegradacijos bakterijose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Semėnienė
   Disertacija: Lietuvos vartotojų aprūpinimo požeminiu vandniu ekonominis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Palmyra Semėnienė
   Disertacija: Rizikos faktorių įtaka ligonių, sergančių infekciniu endokarditu, operacinio gydymo rezultatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irina Semigrejeva
   Disertacija: Detalių ištempimo su sienelių suploninimu nuožulniose matricose technologinio proceso projektavimo moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Borisas Seminogovas
   Disertacija: Pirmaeilių planinių sprendimų, kuriant naują informacinę techniką socialinis ekonominis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Dmitrij Semionov
   Disertacija: Dulkėtų diskinių galaktikų evoliucijos spektrofotometrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jakovas Semionovas
   Disertacija: Hidrostatinio slėgio poveikis į švino sulfido optines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Senapėdienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla organizuojant paramą revoliuciniams politiniams kaliniams ir jų šeimoms buržuazinio valdymo metais 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Senčila
   Disertacija: Šilumos išskyrimo skaičiavimo modeliavimas ir eksperimentinis vertinimas dizelyje, dirbančiame su vandens ir kuro emulsija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Centrinis dizelių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ernesta Sendžikaitė
   Disertacija: Studenčių, lankančių aerobikos pratybas, širdies ir kraujagyslių sistemos bei nerimo ir depresijos simptomų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jūratė Sendžikaitė
   Disertacija: Pievų fitocenozių struktūra, produktyvumas ir raida Rytų Lietuvos kalvotame agrariniame kraštovaizdyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.18
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Sendžikienė
   Disertacija: Žemės ūkio kilmės riebalinių atliekų panaudojimas biodyzelino gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Žibuoklė Senikienė
   Disertacija: Amžiaus ir anafilaksinio šoko įtaka miokardo kontraktiliškumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algis Kazys Seniūnas
   Disertacija: Dirvožemio drėgmės suminio garavimo tyrimai daržovių ir daugiamečių žolių laukuose Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gediminas Seniūnas
   Disertacija: Sinchroninių vibracinių pavarų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elvyra Senkienė
   Disertacija: Operatoriniai reprodukuojantys branduoliai ir jų taikymai vektorinių atsitiktinių funkcijų teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kastytis Senkus
   Disertacija: Pinigų srautų informacijos formavimo ir vertinimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilius Senkus
   Disertacija: Sklandytuvo kompozitinių konstrukcijų atsparumo prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.30
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladas Senkus
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos politinis ir organizacinis darbas tarp valstiečių fašistinės diktatūros metais (1927-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irma Senkuvienė
   Disertacija: Valcuotų medžiagų ruošinių projektavimas integruotoje gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Daiva Senulienė
   Disertacija: Optinės ir elastooptinės silenitų kristalų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Feliksas Senulis
   Disertacija: Gilių lokalinių lygmenų CdSe monokristaluose ir polikristalinėse plėvelėse prigimties ir spektro tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Senulis
   Disertacija: Trumpų garso impulsų sklaida ir difrakcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Senuta
   Disertacija: Apskritų plokščių, gulinčių ant tamprios vienalytės puserdvės, skaičiavimas aproksimacijos segmentuose metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Jaunutė Marijona Senutaitė
   Disertacija: Fasciola hepatica glikolizės procesų ypatumai ir jų blokavimo dalimybės antihelmintiniais preparatais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis akad. K.Skriabino helmintologijos institutas

 • daktaras Jūratė Senvaitienė
   Disertacija: Kultūros objektų charakterizavimas ir cheminių konservavimo procesų įtakos jų degradacijai tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Serackis
   Disertacija: Vaizdo rekonstravimo technologijos baltymų pėdsakams parametrizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalius Serafinas
   Disertacija: Kokybės sistemų funkcinis modelis žemės ūkio techninių paslaugų įmonėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Paulius Serafinavičius
   Disertacija: Elektroninė rankos padėties sekimo erdvine rega sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Brigita Serafinavičiūtė
   Disertacija: Priežemio ozono poveikis Lietuvos miškų pagrindinių autochtoninių augalų morfologijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Danielius Serapinas
   Disertacija: alfa-1 antitripsino poveikis monocitų in vitro bei genotipo įtaka lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ypatumams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kazys Pranas Serapinas
   Disertacija: Slenkstinių elementų klaidos tikimybės nustatymo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Serapinas
   Disertacija: Stipriai sužadintų atomų sąveikos su atomais pagrindinėje būsenoje spektroskopinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA P.Lebedevo fizikos i-tas

 • habilituotas daktaras Petras Serapinas
   Disertacija: Dujų išlydžių plazmos fluktuacijų spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Kazys Serbenta
   Disertacija: Traumatizmo biotechninėse sistemose tyrimai ir prevencinių metodų bei priemonių parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vilimas Sereika
   Disertacija: Kiaulių eterovirusinių gastroenteritų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.04
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Estijos ž.ū. akademija

 • daktaras Jolanta Sereikaitė
   Disertacija: Alfa-Gliukozidazės, invertazės ir gliukoamilazės iš ASPERGILLUS AWAMORI išskyrimas, gryninimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Gabija Sereikienė
   Disertacija: Modernizmas B. Sruogos kritikoje ir lyrikoje (1911-1929)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Sereikienė
   Disertacija: Broilerių mėsinės savybės ir mėsos kokybė auginant juos ant kraiko ir narveliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.22
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Eglė Sergedienė
   Disertacija: Cinonų, polifenolių ir aromatinių nitrojunginių prooksidantinis citotoksiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.07
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Saulius Serva
   Disertacija: Citozino metiltransferazės HhaI sąlygotų DNR konformacijos pokyčių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.22
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Servaitė
   Disertacija: Statyvas ir rezultatyvas lietuvių kalbos veiksmažodžio sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Servienė
   Disertacija: Mielių Saccharomyces cerevisiae rekombinatinių plazmidžių struktūrinių elementų reikšmė K2 preprotoksino geno raiškai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Adelė Seselskytė
   Disertacija: Lietuvių liaudies pasakos apie pamotę ir podukrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.24
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos menotyros, etnografijos ir folkloro institutas

 • daktaras Vladas Setkauskas
   Disertacija: Briaunuotų plokščių statikos ir dinamikos tyrimai mechaninių modelių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Setkauskis
   Disertacija: Lietuvos KP veikla ideologiškai auklėjant respublikos darbininkų klasę (1952-1958 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Setkauskis
   Disertacija: TSKP veikla ugdant darbo žmonių marksistinę - lenininę pasaulėžiūrą socializmo sąlygomis (LKP veiklos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.01.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Georgij Arsenij Sezeman
   Disertacija: Priedų įtaka termoizoliacinių kompozitų iš tobermorito ir ksonotlito gavimui ir savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.09
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Benjaminas Justinas Siaurusaitis
   Disertacija: Vaikų pirminiai peritonitai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Benjaminas Justinas Siaurusaitis
   Disertacija: Ankstyvoji vaikų ūminio hematogeninio osteomielito diagnostika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.02.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ineta Sibrian
   Disertacija: Metodologiniai skaitymo kultūros tyrimų aspektai: pedagoginė paradigma Lietuvos bibliotekininkystėje po 1918 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktorija Sičiūnienė
   Disertacija: Statistikos ir tikimybių teorijos pradmenų mokymo Lietuvos pagrindinėje mokykloje sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Žavinta Sidabraitė
   Disertacija: Kristijonas Gotlybas Milkus: gyvenimas ir literatūrinė veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Sidaras
   Disertacija: Išskirstytose sistemose dirbančių abonentinių sistemų mažųjų SSM bazėje kokybės rodiklių ir efektyvumo didinimo kelių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Sidaras
   Disertacija: Dogminės konstitucijos "Dei Verbum" biblinis teologinis svarstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.01
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Donatas Jonas Sidaravičius
   Disertacija: Kai kurių organinių polimerinių puslaidininkinių sistemų elektrofotografijai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: S. Vavilovo valstybinis optikos institutas

 • daktaras Bronius Sidauga
   Disertacija: Lietuvos TSR smėlio gruntų fizinių ir mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Šeinė Sideraitė
   Disertacija: Cukralige sergančiųjų aterosklerozės eigos ypatybės ir gydymas hipoglikemizuojančiais sulfanilamidais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Sideravičius
   Disertacija: A. Puškino kūryba Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sandrija Sideravičiūtė
   Disertacija: Sveikų ir sergančių 1 tipo cukriniu diabetu merginų fizinis išsivystymas, pajėgumas ir fizinio krūvio poveikis kraujo gliukozės bei lipidų koncentracijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Vladas Sidoravičius
   Disertacija: Stochastinio kvantavimo metodo konvergavimas gardeliniams modeliams su lokalia sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Sidorovas
   Disertacija: Odos melanomos prognozinių ir prediktyvinių faktorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vygintas Sidzikauskas
   Disertacija: Besisukančio baigtinio ilgio apibriaunuoto cilindro šilumos atidavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos techninės šiluminės fizikos institutas

 • daktaras Aldona Sikorskienė
   Disertacija: Geografijos ir botanikos tarpdalykinių ryšių įtaka mokinių žinių išsamumui ir tvirtumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir mokymo metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vitalij Silin
   Disertacija: Paviršinių elektromagnetinių IR bangų difrakcija ir interferencija paviršiaus spektroskopijos problemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA spektroskopijos institutas

 • daktaras Vilma Silkauskaitė
   Disertacija: Kepenų venų spaudimo gradiento reikšmė vartų venos hipertenzijos diagnostikai bei medikamentinio gydymo efektyvumo įvertinimui sergantiems kepenų ciroze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimantas Simaitis
   Disertacija: Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgita Simaitytė
   Disertacija: Potvynio nuotėkio reguliavimas remiantis rizikos vertinimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Raimonda Simanaitienė
   Disertacija: Xxa. Lietuvos stiklo plastikos meninio vaizdo raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mečislovas Simanaitis
   Disertacija: Kauno populiacijos aterosklerozės raidos tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Simanauskas
   Disertacija: Automobilių transporto darbo planavimo tobulinimas naudojant matematinius metodus ir skaičiavimo techniką klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos statistikos in-tas

 • habilituotas daktaras Leonas Simanauskas
   Disertacija: Išskirstytų gamybos valdymo automatizuotų informacinių sistemų projektavimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos statistikos in-tas

 • daktaras Elena Simanauskytė
   Disertacija: Trąšų efektyvumas Pietryčių Lietuvos TSR lengvų dirvožemių sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ona Simanavičienė
   Disertacija: Kai kurie Lietuvos TSR Rytinės dalies priesmėlio dirvožemių tręšimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Žaneta Simanavičienė
   Disertacija: Specialistų su aukštuoju išsilavinimu regioninės planavimo ir parengimo ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Žaneta Simanavičienė
   Disertacija: Smulkaus ir vidutinio verslo paslaugų sferoje funkcionavimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2006.06.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Simanavičiūtė
   Disertacija: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės raida XX a. 5-8 dešimtmečiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Daiva Simanavičiūtė
   Disertacija: Sergančiųjų hipertenzija gimdos ir vaisiaus kraujotakos pokyčiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jolanta Simanavičiūtė
   Disertacija: Makroekonominė investicinių - fondinių procesų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Loreta Simanynienė
   Disertacija: Švytuojamojo sinchroninio variklio ir kompresoriaus pavara
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Simavičius
   Disertacija: Kombinuoto gydymo būdų ir kitų prognozinių veiksnių įtaka išplitusiu kiaušidžių vėžiu sergančių ligonių išgyvenamumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Siminkevičius
   Disertacija: Dirvožemio agrocheminių savybių įtaka liucernos derliui rytinėje Lietuvos respublikos dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.08.07
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rimantas Simniškis
   Disertacija: Puslaidininkiniai rezistyviniai keitikliai praeinančios mikrobangos impulsų galiai matuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Saulius Simniškis
   Disertacija: Didelių tinklinių sistemų projektinių sprendimų automatizuotos analizės blokinis-dekompozicinis metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.07.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andra Simniškytė
   Disertacija: Kultūrinė dinamika Sėlos regione I-XIII a. po Kr.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Simokaitienė
   Disertacija: Karbazolil-, fentiazinil-, trifenilamino fragmentus turinčių organinių puslaidininkių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Berita Simonaitienė
   Disertacija: Besimokančios organizacijos veiklos bruožų raiška gimnazijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Simonavičius
   Disertacija: Heksakarbamid - chromo druskų tyrimas ir taikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.01.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Simonavičius
   Disertacija: loginių elementų patikimumo skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.01.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jelena Simonova
   Disertacija: Kalba ir kalbėjimas Maurice'o Merleau-Ponty fenomenologinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jevgenij Simonson
   Disertacija: Elektrografinių informacijos keitiklių tiksluminių charakteristikų matavimo metodų sukūrimas ir tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintaras Simutis
   Disertacija: Tulžies pūslės ir lydinčios tulžies latakų akmenligės gydymas minimaliai invaziniais chirurginiais būdais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranciškus Simutis
   Disertacija: Termoakumuliacinių šildytuvų žemės ūkio gamybinių patalpų šildymui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Rimvydas Simutis
   Disertacija: Valdomų biotechnologinių procesų vertinimo sistemų sukūrimas, tyrimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Simutis
   Disertacija: Hibridinių modeliavimo metodų taikymas biotechnologinių procesų monitoringui ir valdymui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.01.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danutė Sinevičienė
   Disertacija: Lietuvos vandenų starkio reprodukcinės sistemos histo-fiziologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Sinevičius
   Disertacija: Dusios ežero seliavos biologija ir ištekliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Valstybinis ežerų ir upių žuvininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Marijonas Sinica
   Disertacija: Dispersinių ir pluoštinių intarpų įtaka kompozitų iš porizuoto betono savybėms.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algis Andrius Sinius
   Disertacija: Elektrodinių procesų tyrimas eteriniame-hidridiniame aliuminavimo elektrolite
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jaunius Jonas Sinius
   Disertacija: Eterinio-hidridinio aliuminavimo elektrolito tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ingrida Sinkevičienė
   Disertacija: Kubinio leocito sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Sinkevičienė
   Disertacija: Miglinių (Poaceae) javų sėkla plintantys mikromicetai ir jų kontrolė fiziniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Liucija Sinkevičienė
   Disertacija: Elektroencefalografijos reikšmė naujagimystės periode
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.01.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vengrijos mokslų akademija

 • daktaras Regina Sinkevičienė
   Disertacija: J.Bobrovskis ir Lietuva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zofija Sinkevičienė
   Disertacija: Lietuvos vidutinių ir mažųjų upių augalijos charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Edvardas Sinkevičius
   Disertacija: Veikos, susijusios su neteisėtu banko kredito gavimu arba panaudojimu, bei jų baudžiamojo teisinio vertinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • habilituotas daktaras Klemensas Sinkevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR masinių bibliotekų vystymasis ir metodinio vadovavimo jų darbui problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Klemensas Sinkevičius
   Disertacija: Bibliotekininkystė Lietuvos TSR (1940-1984 m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.11.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR valstybinė V.Lenino biblioteka

 • daktaras Stanislovas Sinkevičius
   Disertacija: Chlororganinių pesticidų įtaka Lietuvos vandens paukščių populiacijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Ekologijos institutas

 • daktaras Vytautas Sinkevičius
   Disertacija: Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918-2001 metais: raida ir dabartinio teisinio reguliavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytenis Sinkevičius
   Disertacija: Krumpliaračių frezavimo ridinimo būdu modeliavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Daiva Sinkevičiūtė
   Disertacija: Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Justina Sinkevičiūtė
   Disertacija: Elektrochemiškai nusodintų W ir Mo lydinių su geležies grupės metalais korozijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolita Sinkienė
   Disertacija: Miesto konkurencingumo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Sinkus
   Disertacija: Kai kurių priešvėžinių preparatų citogenetinis poveikis žmogaus ląstelių kultūrai in vitro ir in vivo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos tarpinstitutinė morfologinių disciplinų taryba

 • habilituotas daktaras Algimantas Sinkus
   Disertacija: Šeimos genotipo modifikuojanti įtaka chromosominių ligų fenotipinei ekspresijai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.11.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Birutė Sinkutė
   Disertacija: Klijai termoelestoplastams klijuoti be cheminio paviršiaus paruošimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Dainė Sinkuvienė
   Disertacija: Akroleino kaip atmosferos užteršėjo higieninis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos centrinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Birutė Sinočkina
   Disertacija: Sinoniminės žodžių poros rusų kalbos istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Audra Sipavičienė
   Disertacija: Kauno miesto migracijos vystymasis ir keliai jai reguliuoti urbanizacijos sąlygomis (Lietuvos duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Saulė Sipavičienė
   Disertacija: Šaldymo poveikis raumens nuovargiui ir atsigavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Česlovas Steponas Sipavičius
   Disertacija: Vamzdžių pluoštų, skersai aptekamų klampiais skysčiais, šilumos mainai ir hidraulinis pasipriešinimas žemų Re srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos MA šilumos ir masės mainų institutas

 • daktaras Remigijus Sipavičius
   Disertacija: Sumažinto kalio kiekio Euro-Collins'o ir standartinio Euro-Collins'o tirpalų kokybės įvertinimas transplantuojant plaučius (eksperimentinis darbas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Dainius Sipavičius
   Disertacija: Puslaidininkinio difuziniais tenzorezistoriais slėgio matavimo keitiklio sukūrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Sireika
   Disertacija: Lietuvos KP veikla didinant vietinių darbo žmonių deputatų tarybų vaidmenį 1961-1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaclovas Sirius
   Disertacija: Cilindrinio kevalo iš valkšnios kompozicinės medžiagos, vekiamo ašinio spaudimo ir hidrostatinio slėgio, pastovumas ir optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos polimerų mechanikos institutas

 • daktaras Jan Siroic
   Disertacija: Kristalų atspindžio refraktometrijos metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Gražina Sabina Sirtautaitė
   Disertacija: Morkų išsilaikymo priklausomybė nuo brendimo procesų auginant ir laikant šakniavaisius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Sirtautas
   Disertacija: Veiksmažodinis tarinys dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Sirtautas
   Disertacija: Mąstymo lavinimas mokant lietuvių kalbos VI klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Daiva Sirtautienė
   Disertacija: Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinio bendravimo gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Rasa Sirtautienė
   Disertacija: Neišnešiotų naujagimių retinopatija:atrankos ypatumai ir reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marius Sirutavičius
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės santykių diplomatinė kultūra (XV a. pabaigoje - XVI a. pirmoje pusėje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vladas Sirutavičius
   Disertacija: Nusikaltimas ir XIX a. Lietuvos visuomenė: nuo institucijų iki nusikaltėlio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Romualdas Aleksas Sirutkaitis
   Disertacija: Mezomorfinių (skystakristalinių) fenilbenzoatų, turinčių fluoro atomų ir 4-alkilpiperidino fragmentą, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valdas Sirutkaitis
   Disertacija: Parametrinė šviesos generacija 0,7-10 m srityje kaupiant pikosekundiniu fosfatinuio stiklo lazeriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Valdas Sirutkaitis
   Disertacija: Impulsiniai pasyviai sinchronizuotų modų kietojo kūno lazeriai ir jų taikymas parametrinės šviesos generacijos tyrimuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.02.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Sirvydas
   Disertacija: Mišrios konvekcijos esant priešingų krypčių tėkmėms vertikaliame plokščiame kanale tyrimas pereinamojo tekėjimo zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Algimantas Sirvydas
   Disertacija: Augalų temperatūros ir šilumos mainų klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.09.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Algimantas Sirvydas
   Disertacija: Termoenerginiai procesai augaluose ir jų aplinkoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Elvyra Sirvydienė
   Disertacija: Burnos ertmės ir veido-žandikaulių srities lokalinės termometrijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo A. Bogomolco medicinos institutas

 • daktaras Elvyra Sirvydienė
   Disertacija: Kombinuotų pašarų su žolės miltais efektyvumas lesinant antis ir ančiukus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.13
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Arvydas Sirvydis
   Disertacija: Fermentinių preparatų komplekso įtaka Zaria - 17 kroso vištų dedeklių produktyvumui ir produkcijos kokybei esant skirtingam lesinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Sirvydis
   Disertacija: Smulkintos žolės pakrovimo ir pervežimo iš lauko prie džiovyklų Lietuvos TSR sąlygomis technologinio proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Sirvydis
   Disertacija: Žolinių pašarų gamybos technologijos ir mechanizacijos priemonės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Jonas Sirvydis
   Disertacija: Eksperimentinės reno vaskulinės hipertonijos ir jos chirurginio gydymo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Konstantinas Sirvydis
   Disertacija: Baltųjų plimutrokų, njuhempširų ir kornišų veislės vištų įvairių kryžminimo derinių tyrimas broilerių gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vytautas Konstantinas Sirvydis
   Disertacija: Dėsliųjų linijų gaidžių efektyvaus panaudojimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.10.23
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Jonas Sirvydis
   Disertacija: Širdies vožtuvų protezavimo rezultatai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.01.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alma Sirvydytė
   Disertacija: 2-alkiltiobenzimidazolo darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Jūratė Sitonytė
   Disertacija: Hidratuotų oksidų adsorbuotų sluosknių įtaka egzoelektroninei emisijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Adakrius Siudikas
   Disertacija: Arterinės miokardo revaskuliarizacijos chirurginio gydymo rezultatai: kairiojo skilvelio segmentinės kontrakcijos ir miokardo perfuzijos funkcinis rezervas vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautas Siudikas
   Disertacija: Choleros epidemijos Lietuvoje 1831 - 1921 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jolanta Siudikienė
   Disertacija: Vaikų, sergančių 1 tipo cukriniu diabetu, dantų ėduonies aktyvumo bei intensyvumo pokyčiai ir juos įtakojančių veiksnių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Birutė Sivakova
   Disertacija: Popieriaus su rašalu irimo proceso tyrimas ir naujų konservavimo metodų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Sivickienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos tarmė Baltarusijoje (Mogiliovo srt. Malkavkos km.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.05.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybnis universitetas

 • daktaras Kazys Sivickis
   Disertacija: Drenažo sausinamasis efektyvumas priemolių gruntų uždarose lomose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baktarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Sivilevičius
   Disertacija: Gaminamų asfaltbetonio mišinių vienalytiškumo kontrolė ir reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Sivilevičius
   Disertacija: Asfaltbetoninio mišinio gamybos technologinio proceso kokybės gerinimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.07.04
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aldona Sjovall
   Disertacija: Matavimo metodai kartografinių duomenų bazėms atnaujinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Saulius Skačkauskas
   Disertacija: Aukštos temperatūros elektrocheminių įrenginių gamybos bei juose vykstančių pernešimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ilona Skačkauskienė
   Disertacija: Mokesčių sistemos kompleksinis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audra Skaisgirienė
   Disertacija: Biologinio nuotekų valymo tyrimai naudojant fermentinius preparatus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladas Skakauskas
   Disertacija: Praretintų dujų aerodinamikos uždavinių artutiniai formulavimai ir jų palyginimas Kueto uždavinio pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Skarbalius
   Disertacija: 12-13 metų amžiaus rankininkų rengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Skarbalius
   Disertacija: Didelio meistriškumo rankininkų rengimo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.06.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Danielius Rimvydas Skarbalius
   Disertacija: Lietuvos TSR miškų ūkio pajamingumo didinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ukrainos žemės ūkio akademija

 • daktaras Julius Skardžius
   Disertacija: Bėgančios bangos keitikliai opto - ir akustoelektroniniams įrenginiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Skardžiuvienė
   Disertacija: Iterptinių sakinių ypatybės dabartinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Aloyzas Algimantas Skaringa
   Disertacija: Neuronų impulsinio aktyvumo ir EKoG ekstremumų ryšiai fiziostigminės ir fenamininės desinchronizacijos atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Jonas Skarulis
   Disertacija: Sintaksinės ir leksinės derivacijos ryšiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Regimantas Skarulis
   Disertacija: Reumatoidinio artrito eigos ir profilaktikos kai kurie klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Marijona Skarulytė
   Disertacija: Triacetatinių, diacetatinių siūlų elektrizavimosi ir kitų fizinių savybių, priklausomai nuo priemaišų ir modifikatorių prigimties tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Inga Skarupskienė
   Disertacija: Metalų jonų kitimai lėtiniu inkstų nepakankamumu sergančių ligonių kraujyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Valentinas Skaržauskas
   Disertacija: Tamprių-plastinių arkų analizės ir optimizacijos uždaviniai esant įvairiam apkrovimo pobūdžiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Aelita Skaržauskienė
   Disertacija: Sisteminis mąstymas kaip kompetencija lyderystės paradigmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: ISM vadybos ir ekonomikos universitetas

 • daktaras Vitalius Skaržinskas
   Disertacija: Organinių elektrofotografinių informacijos nešėjų mikrofilmavimui gamybos technokogijos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Sąjunginis valstybinis fotocheminės pramonės mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Darijus Skaudickas
   Disertacija: Rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea (L) Moench) antiandrogeninių savybių eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kęstutis Skauminas
   Disertacija: Piktybinių galvos smegenų gliomų prognozė ir chirurginės fluorescencinės diagnostikos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vaclovas Skavronskas
   Disertacija: Kojų trofinių opų gydymas odos plastika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Skebas
   Disertacija: Lietuvos TSR žemės ūkio mechanizatorių kadrai (1940-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vytenis Arvydas Skeberdis
   Disertacija: Adenozino, teofilino ir vegetacinės nervų sistemos blokatorių įtaka izoliuotos triušio širdies veiklai hipoksijos sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Skeivalas
   Disertacija: Kai kurie išmatuotų ir išlygintų dydžių tikslumo įvertinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžnierių institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Skeivalas
   Disertacija: Geodezinių matavimų rezultatų matematinis apdorojimas, atsižvelgiant į tolerancijas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Rimantas Česlovas Skeivys
   Disertacija: Petro Cvirkos prozos lyrizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rūta Skendelienė
   Disertacija: J. Miltinio estetinės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.09.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aldona Skėraitytė
   Disertacija: Sergančių leukoze stambiųjų raguočių uroproteinų biocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Birutė Skerlienė
   Disertacija: Vaikų jungiamojo audinio mažasimptomių displazijų dažnis, klinika ir sąnarių pakenkimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladislava Skernevičienė
   Disertacija: Apie paruošiamojo skyriaus studentų fizinio auklėjimo pratybų metodikos tobulinimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Skernevičius
   Disertacija: Fizinio auklėjimo pratybų ir slidinėjimo lenktynių treniruočių įtaka Vilniaus pedagoginio instituto studentų fiziniam išsivystymui, fiziniam pasiruošimui ir kai kurioms psichomotorinėms funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Skernevičius
   Disertacija: Ištvermės ugdymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.04.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Ilona Skersienė
   Disertacija: Filologinis išprusimas kaip technologinio ugdymo prielaida technologinio profilio gimnazijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenijus Skerstonas
   Disertacija: Buhalterinės apskaitos organizavimas Prancūzijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Skersys
   Disertacija: Kodų keitinių grupės skaičiavimas. Kodų ekvivalentumo nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Limožo universitetas

 • daktaras Tomas Skersys
   Disertacija: Informacijos sistemų kompiuterizuoto kūrimo metodas, grindžiamas veiklos taisyklėmis papildytu veiklos modeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regina Aldona Skersytė
   Disertacija: Loginių formų vaidmuo pažinimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Skėrus
   Disertacija: Kai kurie koaliciniai diferencialiniai lošimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Skerys
   Disertacija: Asfaltbetonio mišinio kokybės kontrolės metodų patikimumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Charkovo automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Rita Sketerskienė
   Disertacija: Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 6 ir 8 klasių mokymosi krūvis bei jo sąsaja su sveikata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.08
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronė Skibarkienė
   Disertacija: -ciklohekseninės eilės kai kurių amino darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Skiedraitė
   Disertacija: Matmenų matavimas CCD kamera naudojant netiesinį vaizdo transformavimą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vygandas Skimundris
   Disertacija: Rentgeno spindulių įtaka triušių įgimtam rezistentiškumui prieš kiaulių maro virusą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis eksperimentinės veterinarijos institutas

 • daktaras Rūta Skinkytė
   Disertacija: Skirtingų VNP, esančių genuose kandidatuose, įtakos pieno produktyvumo požymiams nustatymas Lietuvos pieninių galvijų populiacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.09
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Remigijus Skirgaila
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazės Cfr10I struktūros ir funkcijos ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.02
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biotechnologijos institutas

 • daktaras Jonas Skirius
   Disertacija: Kvėpavimo ir energetinių procesų kitimai eksperimentinės alergijos metu ir paveikus histaminu bei serotoninu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Juozas Skirius
   Disertacija: Lietuvos ir JAV politiniai-diplomatiniai, ekonominiai santykiai 1919-1929 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Daina Skiriutė
   Disertacija: Pelinių graužikų genetinis kintamumas skirtingose buveinėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Zuzana Skirkevičienė
   Disertacija: Kuršių marių dreisena (Dreissena polymorpha Pallas), jos biocheminė sudėtis ir pašarinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Petrozavodsko O.Kuusineno valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Skirkevičius
   Disertacija: Bičių darbininkių ir motinų (Apis mellifica L.) santykiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Skirkevičius
   Disertacija: Vabzdžių feromoninė komunikacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.05.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas

 • daktaras Jonas Algirdas Skirkevičius
   Disertacija: Pagrindinių dirbtinio aeravimo metodų tyrimai upėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.01
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Skirmantas
   Disertacija: S.Nėries eilėraščių fonika (ankstyvasis periodas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Skirmantas
   Disertacija: Silpnai netiesinių elipsinių diferencialinių lygčių padidinto tikslumo skirtuminės sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos institutas

 • daktaras Valdas Skirmantas
   Disertacija: Universalios grūdų valomosios technologinės schemos ir svarbiausių parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Aldona Skirpstienė
   Disertacija: Molibdeno ir kobalto įtaka žirnių ir cukrinių runkelių derliui ir kokybei Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Sąjunginis D.Prianišnikovo trąšų ir agrodirvotyros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Elona Sklėriūtė
   Disertacija: Elastinių audinių deformacinių savybių įvertinimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Norbertas Skokauskas
   Disertacija: Kauno miesto paauglių patologinis potraukis azartiniams lošimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rytis Skominas
   Disertacija: Aplinkos poveikio sukeltų pažaidų įtaka hidrotechnikos statinių patikimumui ir remonto ilgaamžiškumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Vilhelmas Skominas
   Disertacija: Geležies - chromo lydinių elektronusodinimo ir korozijos potencialų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Skominas
   Disertacija: Visuomeninio darbo našumo didėjimo ir matavimo klausimai socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Vladislovas Skonsmanas
   Disertacija: Ančiukų virusinio hepatito tyrimas Lietuvos TSR ir šios ligos laboratorinės diagnostikos metodų paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.07
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Charkovo zooveterinarijos institutas

 • daktaras Viktor Skorniakov
   Disertacija: Asimptotiškai homogeninės Markovo grandinės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Henrikas Skorobogatas
   Disertacija: Žemabarjerių metalas - galio arsenidas kontaktų, skirtų SAD radijo matavimo prietaisų, jono plazminės technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Skorospėškina
   Disertacija: Mąstymo aspektai operuojant analitinės geometrijos sampratomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Edmundas Skorupskas
   Disertacija: Alaušo, Balaušo ir Vievio ežerų seliava - COREGONUS ALBULA L.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Skorupskas
   Disertacija: Kraštovaizdžio struktūros geoekologinio optimalumo metodologija (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.27
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Skorupskienė
   Disertacija: Periferinio plaučių vėžio su naviko irimu spindulinė terapija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos rentgenologijos ir radiologijos MTI

 • daktaras Rimantas Skrabutėnas
   Disertacija: Lokaliosios ribinės teoremos aritmetinėms funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Skrebė
   Disertacija: Kombinuotųjų pašarų gamybos Lietuvoje optimizacijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Skrebelis
   Disertacija: Teorinis ir eksperimentinis plūgo darbo kalvotame reljefe tyrimas Lietuvos respublikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfridas Skrebutėnas
   Disertacija: Panoraminės skaičiavimo sistemos su geometriniu krūvio dalijimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audrius Skridaila
   Disertacija: Sumedėjusių augalų introdukcija Vilniaus universiteto Botanikos sode 1781-2000 metais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.21
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Botanikos institutas

 • daktaras Gražina Skridlaitė
   Disertacija: Metasomatozė Varėnos geležies rūdos zonoje Pietų Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.03
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Kazys Skrinska
   Disertacija: Briaunotų vamzdžių pluoštų šilumos atidavimo ir pasipriešinimų tyrimas oro sraute esant dideliems Re skaičiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: G. Kržižanovskio energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Kazys Skrinska
   Disertacija: Energetinio efektyvumo didinimas šilumos mainų procesuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Skirmantas Skrinskas
   Disertacija: Lietuvos žvyrkelių būklės tyrimai ir renovacijos pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdas Skripka
   Disertacija: Šuns intrakardinio nervinio rezginio struktūrinė organizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Auksė Skripkienė
   Disertacija: Mikroekstrakcijos metodų tyrimas ir taikymas dujų chromatografinėje analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gertrūda Skripkienė
   Disertacija: Žiurkių ir jūros kiaulyčių intrakardinių neuronų morfologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ramutė Skripkienė
   Disertacija: Sakytinės komunikacijos gebėjimų lietuvių (negimtąja ) kalba ugdymas pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Skripkiūnas
   Disertacija: Betono makrostruktūros optimizavimas, atsižvelgiant į jo technologines ir eksploatacines savybes bei žaliavų išteklius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandras Skrodenis
   Disertacija: Avikailių plaukų dangos cheminis modifikavimas vario druskomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Skrodenis
   Disertacija: Lietuvių kalendorinių apeigų tautosaka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Skrodenis
   Disertacija: Lietuvių-estų-suomių senieji folkloriniai ir kultūriniai ryšiai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.05.26
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vesta Skrodenytė
   Disertacija: Vandens ir žuvų virškinamojo trakto bakterioflora, jos fermentinė veikla ir priklausomybė nuo aplinkos užterštumo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.07.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Povilas Skrolis
   Disertacija: Precizinių elektrohidraulinių pozicionavimo pavarų, skirtų diskinės atminties įrengimams, dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Skruibis
   Disertacija: Ryšys tarp nuostatų savižudybių atžvilgiu ir suicidinių tendencijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Skublickas
   Disertacija: Produkcijos savikainos mažinimo rezervai Lietuvos TSR prietaisų gamybos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Skučaitė
   Disertacija: Didžiųjų nuokrypių teoremos atsitiktinių dydžių su sunkiomis uodegomis sumoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Skučaitė
   Disertacija: Vaikų ūmios reumato fazės klinika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.04.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos Sečenovo i-asis medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Ona Skučaitė
   Disertacija: Vaikų ir paauglių bendros ir inkstinės hemodinamikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos pediatrijos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Pijus Skučas
   Disertacija: Automatinio prietaiso tūriniam kraujo greičiui matuoti venų okliuzinės pletizmografijos metodu konstravimo ir skaičiavimo principų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Pijus Skučas
   Disertacija: Širdies veiklos elektrostimuliacinio valdymo metodų bei priemonių tobulinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Juozas Skučas
   Disertacija: Plėvelinis detektorius SAD elektrinio lauko stiprumo matavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Skučas
   Disertacija: Didelio SAD impulsinio galingumo rezistyviniai keitikliai ir vatmetrai elektronų kaitinimo efekto pagrindu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Skučas
   Disertacija: Taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmuo fiziškai neįgaliųjų socializacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Mindaugas Stanislovas Skučas
   Disertacija: Informacijos, esančios lakštinių-pluoštinių dielektrikų elektrinės varžos netolygumuose transformavimo ir suradimo sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • daktaras Vytautas Skučas
   Disertacija: Sidabro elektrokristalizacijos proceso tyrimas kompleksiniuose elektrolituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Skučienė
   Disertacija: Pensijų sistemos poveikis socialinei-ekonominei nelygybei Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Julius Skudutis
   Disertacija: Didelio jautrumo greitaeigių oscilografų elektroninių vamzdžių plačiajuostės kreipimo sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Julius Skudutis
   Disertacija: Elektrodinaminės lėtinimo-kreipimo sistemos. Teorija ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.02.18
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Grita Skujienė
   Disertacija: Lietuvos šliužų (Gastropoda: Arionoidea, Limocoidea) sistematika ir paplitimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.27
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virgilijus Skulskis
   Disertacija: Ekologinio ūkininkavimo veiksnių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Solveiga Skunčikienė
   Disertacija: Imitacinių verslo žaidimų taikymo vertinimas besimokančioje organizacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Laima Skuodienė
   Disertacija: Eglės augimo ypatumų priklausomybė nuo indolilacto rūgšties kiekio ir šviesos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA V. Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutas

 • daktaras Regina Skuodienė
   Disertacija: Ankštinių ir varpinių žolynų bei jų naudojimo būdų tyrimai velėniniame jauriniame lengvo priemolio dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Egidijus Skuodis
   Disertacija: Fermentinių preparatų celoviridino 63x ir lizocimo 63x komplekso įtaka vištų dedeklių produktyvumui ir kiaušinių kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.07
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Skuodis
   Disertacija: Reliktinės karstinės sufozinės erozinės įgriūvos Dauguvos upės slėnio pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto statybos inžinerinių tyrinėjimų gamybinis ir mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zofija Skuodytė
   Disertacija: Lietuvos TSR kviečių nematodos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Skūpienė
   Disertacija: Algoritmų ir juos realizuojančių programų vertinimas informatikos varžybose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.10
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ina Skurdenienė
   Disertacija: Tinkliškosios dryžligės sukėlėjai drechslera teres(Sacc) Shoem.Ito atsparių vasarinių miežių selekcijos imunologinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Irena Skurdenienė
   Disertacija: XIX a. lietuvių literatūros santykis su pagoniškąja kultūra ir krikščionybe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Algimantas Skurdenis
   Disertacija: Šaldytos žuvies blokų padengimo tirpstančiomis polimerinėmis medžiagomis proceso kinetiniai dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Vaclovas Skurdenis
   Disertacija: Srautinio krūmų įsavinimo technologijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ona Milda Skurkaitė
   Disertacija: Precizinių juostos pratraukimo mechanizmų identifikavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Skurvydaitė
   Disertacija: Lietuvos valdovo antspaudo insignijos susiformavimas XIV amžiaus pabaigoje - XV amžiaus viduryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Skurvydas
   Disertacija: Sportininkų skeleto raumenų elektrinio aktyvumo, greičio jėgos savybių ir nuovargio priklausomybė nuo treniruočių krūvių ir sportininko amžiaus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Skurvydas
   Disertacija: Žmogaus griaučių raumenų greitosios ir lėtosios adaptacijos savybės atliekant fizinius pratimus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Iveta Skurvydienė
   Disertacija: Paveldėjimo ir išskirtinių tyrimų duomenų diagnostinė ir prognostinė reikšmė Lietuvos vaikų, sergančių cistine fibroze, sveikatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Skuturna
   Disertacija: Lenkiamųjų gelžbetoninių elementų, sustiprintų anglies pluoštu, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ramūnas Skvireckas
   Disertacija: Keleivinio vagino skersinių virpesių įtakos važiavimo komfortui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.02
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valentina Skyrienė
   Disertacija: Jaunųjų plaukikų perspektyvumo nustatymo metodika pagal specialių jėgos rodiklių dinamiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Omsko valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Evaldas Skyrius
   Disertacija: Plaukikų jėgos ištvermė ir jos ugdymo metodų tobulinimas, naudojant treniruoklius sausumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Rimvydas Skyrius
   Disertacija: Informacijos apdorojimo organizavimo ir technologijos tobulinimas imitacinio modeliavimo metodų pagrindu (Lietuvos TSR mašinų gamybos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Mokslinio gamybinio susivienijimo AVS "Maskva" vyriausiasis planavimo ir valdymo sistemų centras

 • daktaras Vaidas Skyrius
   Disertacija: Farmacinių paslaugų kokybės sistemos tyrimas ir diegimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Eglė Slabšinskienė
   Disertacija: Ankstyvojo vaikų dantų ėduonies paplitimo, intensyvumo ir rizikos veiksnių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.12
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Sladkevičius
   Disertacija: Sistemos motina-placenta-vaisius kraujotakos matavimas ultragarsinės doplerografijos metodu normalaus ir patologinio nėštumo atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Sladkevičius
   Disertacija: Doplerio ultragarso tyrimai ginekologijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.11.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Švedijos Lundo universitetas

 • daktaras Ričardas Slanys
   Disertacija: Atsitiktinių diagnostinių signalų požymių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Slapšytė
   Disertacija: Fopurino ir jo skilimo produktų mutageninis poveikis drozofilams ir žmogaus kraujo limfocitams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos genetikos ir citologijos institutas

 • daktaras Giedrė Slatkevičienė
   Disertacija: Organizacijos veiklos kompleksinio įvertinimo sistemos formavimo metodologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Slauta
   Disertacija: Erškėtinė musė ir erškėtinis vaisėdis - erškėčių vaisių kenkėjai ir priemonės jų naikinimui Pabaltijyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.07.01
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Sąjunginis augalų apsaugos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Slavėnas
   Disertacija: Vibrovariklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Erikas Slavėnas
   Disertacija: Nereguliari migracija į Baltijos valstybes: saugumo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Slavėnas
   Disertacija: Sinapis alba L. ir Brassica juncea L. fitoncidų dinamika ir biologinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.10.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Justinas Slavėnas
   Disertacija: Osciliatorių stiprumų nustatymas CuI, AgI, AuI, SiI. GeI, SnI ir PbI spektruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Slavėnas
   Disertacija: Mastelio faktoriaus tyrimo klausimu atliekant plieno nuovargio bandymus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.09.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Laimutė Slavėnienė
   Disertacija: Kiaulių dubens organų nervai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado veterinarijos institutas

 • daktaras Astrida Slavickienė
   Disertacija: Metodiniai ir technologiniai buhalterinės apskaitos tvarkymo aspektai rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Žemės ūkio akademija

 • daktaras Irena Slavinskaitė
   Disertacija: Poetinio žodžio transformacija lietuvių lyrikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Slavinskas
   Disertacija: Liesų dujų-oro mišinių sudeginimo efektyvumo vidaus degimo variklyje padidinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.14
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Aniceta Slavinskienė
   Disertacija: Kolūkiečių realiųjų pajamų augimas socialistinėje visuomenėje (Lietuvos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušrinė Slavinskienė
   Disertacija: Miuncheno meno mokyklos vaidmuo XIX a. antrosios pusės Lietuvos dailininkų kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gytis Sliaužys
   Disertacija: Krūvininkų pernaša ir rekombinacija organiniuose saulės elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Slibinskas
   Disertacija: Kiaulytės ir tymų virusų baltymų sintezė mielėse ir jų panaudojimas diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Pranciška Sliesaravičienė
   Disertacija: Kai kurių blizgodarių adsorbcija ir jos įtaka vario elektrokristalizacijai rūgščiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Sliesaravičius
   Disertacija: Fiziologiniai-biocheminiai ir chromosomų struktūriniai pakitimai gemalo ląstelėse senėjimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algirdas Sliesaravičius
   Disertacija: Genetiniai metodai varpinių žolių selekcijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Živilė Sliesaravičiūtė
   Disertacija: Tombusvirusų replikazės baltymų ir RNR vaidmuo replikazės komplekso susidaryme, replikacijoje ir rekombinacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kentukio universitetas

 • daktaras Viktorija Sliesoraitienė
   Disertacija: Vaikų-invalidų adaptyvumo fizinio aktyvumo pedagoginės determinantės kompleksinės reabilitacijos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Rusijos valstybinis pedagogikos universitetas

 • daktaras Ieva Sliesoraitytė
   Disertacija: Kompiuterizuota įranga ir hibridinė akispūdžio kontrolės sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Bronislava Sliesoravičienė
   Disertacija: Eterinio-amoniakinio aliuminiavimo elektrolito tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Feliksas Sliesoriūnas
   Disertacija: 1830-1831 metų sukilimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Gintautas Sliesoriūnas
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų grupuočių kova 1690-1697 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.07.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Vytautas Sliesoriūnas
   Disertacija: Traktoriaus KD-35 kuro siurblio su įsiurbiamaisiais vožtuvais darbo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.05.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rimantas Sliužinskas
   Disertacija: Anhemitonikos bruožai lietuvių liaudies dainų melodikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • daktaras Algimantas Slivinskas
   Disertacija: Dinaminių ekonominių modelių kooperatinis lošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos fizikos technikos in-tas

 • daktaras Kastytis Slivinskas
   Disertacija: Precizinių smulkiamodulinių staklių pavaros dinaminio tikslumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Slivinskas
   Disertacija: Techninių sistemų aptarnavimo modeliavimas su SSM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Nijolė Sližienė
   Disertacija: Sudurtinės veiksmažodžių formos lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Nijolė Sližienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos veiksmažodžių valentingumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Egidijus Sližys
   Disertacija: Ginklo atatrankos imitavimo pavaros kūrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Petras Sližys
   Disertacija: Kai kurie elektrocheminiai reiškiniai ribiniame tirpalų sluoksnyje su nepoliarizuotu ir katodiškai poliarizuotu elektrolitiniu nikeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Petras Sližys
   Disertacija: Vario ir nikelio elektrokristalizacijos kinetika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Asta Sližytė
   Disertacija: Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Danutė Sližytė
   Disertacija: Gręžtinių polių tarpusavio sąveikos eksperimentinis ir teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Asta Slotkienė
   Disertacija: Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dainius Slušnys
   Disertacija: Paskirskytųjų generatorių sistemos stabilumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasys Smagurauskas
   Disertacija: Prozodinių priemonių vaidmuo išskiriant priešpastatymo intonacijos rūšis vokiečių kalbos sudėtiniuose sujungiamuosiuose ir prijungiamuosiuose sakiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Audronė Konstancija Smailienė
   Disertacija: Palyginamoji farmakologinė charakteristika alkilinių darinių cisteamino ir cistamino, bei kai kurių aminoalkildisulfidų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Dalia Smailienė
   Disertacija: Retinuotų viršutinių pastoviųjų iltinių dantų topografijos, diagnostikos ir gydymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rūta Ana Smailienė
   Disertacija: Antiaritminių medžiagų paieška guanidinpropanolaminų tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Alfredas Smailys
   Disertacija: Ilgųjų vamzdinių kaulų lūžimų gydymo rezultatai, taikant ZESPOL osteosintezės metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Smailys
   Disertacija: Dyzelių išmetamų dujų toksiškumo sumažinimo būdų paieškos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado laivų statybos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Smailys
   Disertacija: Mažo toksiškumo dyzelių kūrimo teoriniai ir eksperimentiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Giedrė Smailytė
   Disertacija: Asbestcemenčių produktų gamybos darbuotojų piktybinių navikų rizika Lietuvoje 1978-2000 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.21
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidija Smalakienė
   Disertacija: Mokestinių ginčų proceso teisinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Gediminas Smalenskas
   Disertacija: tiekimo ir realizavimo organizacijų materialinės techninės bazės kompleksinis vystymas ir panaudojimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Inga Smalinskaitė
   Disertacija: Moksleivių olimpinis ugdymas kaip pedagoginė sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Alina Smalinskienė
   Disertacija: Kadmio ir cinko jonų bei purpurinės ežiuolės Echinacea purpurea (L.) Moench poveikio pelėms įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Andrius Smaliukas
   Disertacija: Kilnojamojo turto įkeitimo teisės reforma ir derinimas: lyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.05
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Domas Smaliukas
   Disertacija: Lietuvos gluosniai (Salix L), jų biologija ir biocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Domas Smaliukas
   Disertacija: Lietuvos gluosniai (Salix L.) taksonomija, biologija, fitocenologija, biocheminės savybės ir ištekliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.12.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Rasa Smaliukienė
   Disertacija: Farmacijos verslo plėtra: socialiai orientuotos vadybos modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zita Smaliukienė
   Disertacija: Tricomonas muris Grassi, 1879 morfologinis, citocheminis ir elektromikroskopinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos citologijos institutas

 • daktaras Vainius Smalskys
   Disertacija: Policijos personalo rengimas transformacijų laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Konstantinas Smetaninas
   Disertacija: Ryšių linijų grupinio suvėlinimo laiko dažnuminių charakteristikų netolygumų komutacinių matavimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Smetona
   Disertacija: Rankraštinė K. K. Daukšos gramatika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Smetona
   Disertacija: Galio arsenido apšvitinimo mažos energijos jonais įtaka kontakto metalas - galio arsenidas elektrofizikinėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Smetonienė
   Disertacija: Garsinės reklamos stilius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Smilčius
   Disertacija: 5-(6-Metil-2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidro-3-pirimidinil) metilpakeistų 1,3,4-oksadiazol-2- ir 1,2,4-triazol-3-tionų sintezė ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Algirdas Paskalis Smilga
   Disertacija: Didelės varžos kadmio selenido kontaktinės ir elektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Smilga
   Disertacija: Gamybos elektrifikavimo procesas ir jo ekonominis įvertinimas mašinų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Smilga
   Disertacija: Ekonomiškai pagrįstos įmonės techninės politikos formavimo ir realizavimo metodologinės problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.03.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Smilgevičius
   Disertacija: Mažo galingumo asinchroninių variklių su paskirstytais antrinės grandinės parametrais teorijos ir skaičiavimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Smilgevičius
   Disertacija: Tiesioginių asinchroninių variklių stabdymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Audris Ignas Smilgevičius
   Disertacija: Skystų kristalų taikymas elektrografiniuose informacijos indikavimo įrenginiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.08
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Mikroprietaisų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Liudas Algirdas Smilgevičius
   Disertacija: Vynuoginės sraigės neuronų kalcio citochemija (kalcio kiekio, veikiant izoliuotus ganglijus skirtingo valentingumo katijonais, analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Valerijus Smilgevičius
   Disertacija: Pikosekundinių šviesos impulsų parametrinės generacijos matomajame ir IR diapazonuose procesų dinaminiai ir statistikiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Valerijus Smilgevičius
   Disertacija: Stipri pikosekundinių ir nanosekundinių šviesos impulsų parametrinė sąveika kristaluose ir skysčiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.02.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Smilgis
   Disertacija: Pietų Lietuvos ir RTFSR Kaliningrado srities permo nuogulų facijos ir kolektorinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos I. Gubkino chemijos ir dujų pramonės institutas

 • daktaras Petras Smilgys
   Disertacija: Alternatyvaus politiškumo supratimo beieškant: nuo genealogijos iki hermeneutikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.14
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Laterano universitetas Romoje

 • daktaras Gražina Smolianskienė
   Disertacija: Magnio oksido gavimas skaidant dolomitą elektrolitais trąšų gamybos procese, jo savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Smolskas
   Disertacija: Mažos galios asinchroninių variklių darbas geofizinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilma Snapkauskienė
   Disertacija: Plazminio purškimo būdu sudarytų katalizinių dangų, skirtų CO oksidacijai spartinti, savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Bruno Jonas Snarskis
   Disertacija: Statybinių konstrukcijų laikančiosios galios atsargų teorijos pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Centrinis V. Kučerenko statybinių konstrukcijų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Viktoras Snarskis
   Disertacija: Galvos smegenų navikų stereotaksinės brachiterapijos metodiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Ada Snarskytė
   Disertacija: Galvijų leukozės epizootologijos ypatumai,diagnostika ir imunoprofilaktika Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Baltarusijos eksper. veter. MTI

 • daktaras Vladas Sniečkus
   Disertacija: Spiralinių vėlinimo linijų, skirtų disperguojantiems filtravimo įrenginiams, kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marija Sniečkutė
   Disertacija: Jaučio smegenų - ketoglutaratdekarboksilazės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Snieška
   Disertacija: Valstybės gamtosauginės veiklos poveikis darbo jėgos reprodukcijos procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalija Snieškienė
   Disertacija: Vaikų globa šeimose kaip socialinis veiksmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Gabrielė Snieškienė
   Disertacija: Eksporto kainodaros strategijos modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilija Snieškienė
   Disertacija: Uždaro grunto gėlių bakterinės ligos ir jų sukėlėjų biologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Snitka
   Disertacija: Automatizuotos dviejų stadijų difuzijos technologinio proceso valdymo sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Snitka
   Disertacija: Precizinių pozicionavimo sistemų, pagrįstų kieto kūno banginiais davikliais ir varikliais darbo metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.04.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • daktaras Aldona Snitkuvienė
   Disertacija: Domėjimasis senovės Egiptu Lietuvoje nuo XVI a. iki šių laikų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.23
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Julius Snukiškis
   Disertacija: Lietuvos VRE cirkuliacinių vandenų ir kuro atliekų įtaka vandens saugyklos ir kitų baseinų hidrocheminiam režimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Sobiestijanskas
   Disertacija: Mikrobanginiai feroelektrinės dinamikos naujuose tvarkos-netvarkos feroelektrikuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Sodeika
   Disertacija: Defektų tyrimas cinko difosfido ir cinko germanio difosfido monokristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Sodeika
   Disertacija: Romano Ingardeno fenomenologinė ontologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Algirdas Sokas
   Disertacija: Idealiai tamprių-plastinių sferinių kevalų įtempimų ir deformacijų būvio nustatymas iki plastinio suirimo paprastojo nesimetrinio apkrovimo atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Jonas Sokas
   Disertacija: Ilgų nuotolių bėgikų (5-10km) pedagoginių priemonių ir atstatymo metodų planavimas metiniame treniruotės cikle
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjunginis kūno kultūros tyrimų institutas

 • daktaras Jurijus Sokol
   Disertacija: Greitaeigių mikroschemų polikristalinio silicio sluoksnių užnešimo technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandr Sokolov
   Disertacija: Gelžbetoninių sijų tempimo sustandėjimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tatjana Sokolova
   Disertacija: Vibracinis renkamų detalių tarpusavio pozicionavimas, valdant sausąją trintį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Genadijus Sokolovas
   Disertacija: Plaukikų treniruočių planavimas, įvertinant jų specialaus darbingumo dinamiką daugiamečio pasirengimo etapuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Baltarusijos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Vitalijus Sokolovas
   Disertacija: Epikardinio nervinio rezginio dalių (subrezginių) ryšių su širdies laidžiąja sistema įvertinimas (eksperimentiniai, elektrofiziologiniai tyrimai).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Henrika Sokolovska
   Disertacija: Lietuvos Lenkų mokyklų moksleivių daugiakalbiškumas ir komunikaciniai gebėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos uninersitetas

 • daktaras Janina Sokolovskienė
   Disertacija: Kai kurie vaikų aktyvaus reumato ir nereumatinio miokardo pakenkimo farmakoterapijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Edgar Sokolovskij
   Disertacija: Rato sąveikos su keliu ir jo elementais tyrimai eismo įvykių ekspertizės kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.22
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aleksandras Sokolovskis
   Disertacija: Kabinetinės sistemos tobulinimo pedagoginiai pagrindai kaimo bendrojo lavinimo mokyklose (Lietuvos respublikos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo knygų ir mokymo priemonių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jolanta Solnyškinienė
   Disertacija: Valstybinio turto privatizavimo politikos formavimas ir įgyvendinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Steponas Solominas
   Disertacija: Odos-avalynės medžiagų mechaninių savybių įtakos jų klijuotinių sujungimų stiprumui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramutė Solominienė
   Disertacija: Kompleksinis meistrų darbo organizavimo ir efektyvumo vertinimo tobulinimas (Lietuvos TSR tekstilės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS valstybinio darbo komiteto darbo organizavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tatjana Solomonik
   Disertacija: Senosios anglų kalbos kognityvinės reikšmės žodžių semantinė ir etimologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Deividas Soloveičikas
   Disertacija: Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė (lyginamieji aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Levas Soloveičikas
   Disertacija: Grupinio automatizuoto litavimo kokybės gerinimo metodų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos K. Ciolkovskio aviacijos technologijos institutas

 • daktaras Joana Solovjova
   Disertacija: Imidazo[1,2-a]indolo,-[1,2-a]izochinolino ir indolo[2,3-c] [2]benzazepino darinių sintezė ir cheminės transformacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Sondaitė
   Disertacija: Paauglių ateities orientacijų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgita Songailienė
   Disertacija: Aterosklerozės rizikos veiksnių vaidmuo Alzheimerio ligos ir kraujagyslinės demencijos patogenezėje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Neda Songinaitė
   Disertacija: B.K. Malinovskio funkcionalistinė kultūros koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Sociologijos instituto Sankt Peterburgo filialas

 • daktaras Jurgita Sorokaitė
   Disertacija: Ekologiniai bei etologiniai veiksniai, sąlygojantys upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) dauginimosi sėkmę.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.16
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Natalija Sosnovskaitė
   Disertacija: Biocheminis ir klinikinis viršutinių šlapimo takų funkcijos įvertinimas esant vidinių lytinių organų padėties patologiniams pakitimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Bialystoko medicinos akademija

 • daktaras Anaida Sosnovskaja
   Disertacija: Kai kurie ankstyvo amžiaus vaikų reaktyvumo ypatumai po įodinės BCS vakcinacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Sergejus Sosunovas
   Disertacija: Vartotojų sudaromi šablonai verslo taisyklėms specifikuoti ir transformuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladislav Sotirovič
   Disertacija: Vuko stefanovičiaus Karadžičiaus lingvistinis serbų tautos indentifikacijos modelis ir Ilijos Garašanino lingvistiškai suvokiamos serbų tautos valstybės sukūrimo projektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kirsten Soyke
   Disertacija: Gydytojų atsakomybės teisės reglamentavimas Vokietijoje ir Europos Sąjungos valstybėse. Reguliavimo principai Europos Sąjungoje ir jų poveikis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Jurgita Spaičienė
   Disertacija: Bankroto teisės raida Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Danutė Marija Speičienė
   Disertacija: kai kurių renino-angiotenzino sistemos ir metabolizmo rodiklių pakitimai hipertonijų atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Brigita Speičytė
   Disertacija: Poetinių kultūros formų kristalizacija XIX a. Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Julius Sperauskas
   Disertacija: Halo populiacijos žvaigždės Vilniaus fotometrinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.29
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Estijos mokslų akademijos astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • daktaras Audrius Spirgys
   Disertacija: Mažos galios traktorių saugus panaudojimas slegiant smulkintą žolę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Eduardas Spiriajevas
   Disertacija: Turizmo įtaka pasienio regionų plėtrai (Pitryčių Baltijos pakrančių regionų ekonominė - geografinė studija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Henrika Spirikavičienė
   Disertacija: Terminės fiksacijos įtaka triacetatinio pluošto fotocheminei destrukcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Sprainaitis
   Disertacija: Baltųjų ir kaukazinių dobilų agrotechnikos ir selekcijos klausimų tyrimai Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jūratė Sprindytė
   Disertacija: Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje. Stiliaus aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.07.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Jūratė Sprindytė
   Disertacija: Lietuvių apysaka
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Andrius Sprindžiūnas
   Disertacija: X-XII klasių mokinių tolerancijos ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandras Spruogis
   Disertacija: Mažo našumo grūdėtų filtrų kūrimas oro valymui statybinių medžiagų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Spruogis
   Disertacija: Sukimo judesio stabilizavimo įtaisų veikiančių išcentrinių jėgų pagalba, sukūrimas ir jų dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Spruogis
   Disertacija: Sukamojo judesio perdavimo ir stabilizavimo įtaisų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.09.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ernestas Spruogis
   Disertacija: Šiuolaikinės demokratinės valstybės socialinė paskirtis ir funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vidmantas Spruogis
   Disertacija: Rytinių ožiarūčių svarbesnių agrotechnikos klausimų tyrimai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liudvikas Baltramiejus Spudas
   Disertacija: Vario elektronusodinimo iš glicino tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Aleksandras Spudulis
   Disertacija: Modifikuotų triacetatinių siūlų fizinių-mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edmundas Spudulis
   Disertacija: Vietinės rišamosios medžiagos iš karbonatinių uolienų, degtų žemoje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Irma Spūdytė
   Disertacija: Bendrosios nacionalinės kvalifikacijų sąrangos funkcionalumas: diegimo parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.02.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Saulius Spurga
   Disertacija: Pilietinė visuomenė Europos Sąjungos valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Valentinas Spurga
   Disertacija: Pedagoginis vadovavimas aukštesniųjų klasių mokinių ištvermės saviauklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Margarita Sriubienė
   Disertacija: Chromosomų disbalanso vaidmuo žeminant oftalmologinės patologijos pasireišimo slenkstį (šeiminis sergančiųjų Dauno sindromu tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Regina Sriubienė
   Disertacija: Vaikų pirminės tuberkuliozinės infekcijos ankstyvojo periodo klinikinė simptomatologija ir hemoterapijos efektingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Aniolas Sruoga
   Disertacija: Kiaulių heterozės imunogenetinė analizė panaudojant imbredinius reproduktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA Sibiro skyriaus citologijos ir genetikos institutas

 • habilituotas daktaras Aniolas Sruoga
   Disertacija: Anseriformes būrio vandens paukščių baltymų imunogenetinis kintamumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.06.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • daktaras Antanas Algirdas Sruoga
   Disertacija: Piktžolių naikinimo būdų tyrimai vienmečių ankštinių-varpinių mišinių pasėliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.12
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Virginijus Sruoga
   Disertacija: Elachistidae (Lepidoptera) morfologija, sistematika ir filogenija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos MA zoologijos institutas

 • daktaras Inga Julija Sruogienė
   Disertacija: Kalbinės audiometrijos laisvame lauke kiekybinis įverinimas, reabilituojant ligonius, sergančius neurosensoriniu prikurtimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aldona Regina Sruoginytė
   Disertacija: Kai kurių B komplekso vitaminų įtaka karboanhidrazės aktyvumui kraujyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.03.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės medicinos institutas

 • daktaras Linas Stabingis
   Disertacija: Kompiuterizuotos informacijos sistemos kūrimas žemės ūkio produktus gaminančiose ir perdirbančiose įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Petras Stabinis
   Disertacija: Sąveikaujančių osciliatorių fazinis fokusavimas ir spinduliavimas klasikinių netiesinių aktyvių medžiagų mažuose tūriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Petras Stabinis
   Disertacija: Moduliuotųjų šviesos bangų parametrinio stiprinimo dinamika dispersinėse terpėse
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • daktaras Dalia Stabinytė
   Disertacija: Katės smegenų regos žievės neuronų receptyvinių laukų on- ir off-zonų vaidmuo formuojant jų kryptines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos I. Pavlovo fiziologijos institutas

 • daktaras Stasys Stačiokas
   Disertacija: valstybinės - teisinės priemonės socialistinei pramonei sukurti Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Elicija Stackevičienė
   Disertacija: Mėlynės (Vaccinium myrtillus L.) biologinė ir biocheminė charakteristika Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Robertas Stadalius
   Disertacija: Eismo grafikų optimalaus koregavimo metodai ir algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Stadalnikas
   Disertacija: Aukštatemperatūrių superlaidininkų Yba Cu O ir Bi Sr CaCu O sluoksnių elektrinis laidumas ir triukšmai superlaidžiojo fazinio virsmo temperatūros srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimgaudas Staigis
   Disertacija: Studentų, turinčių didpepsinių nusiskundimų, psichologinės ir mitybos būklės įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Staikūnienė
   Disertacija: Sergančiųjų polinoze imuninės būklės ir klinikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Viktorija Stakauskaitė
   Disertacija: Technologiniai akrilamido kiekio bulvių traškučiuose mažinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Stakauskas
   Disertacija: Lactobacillus plantarum ir lactobacillus fermentum metabolizmo produktų įtaka galvijų periferinio kraujo leukocitų funkcijoms in vitro
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.13
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Alfonsas Stakėnas
   Disertacija: Prostatos adenomos gydymo rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Alfonsas Stakėnas
   Disertacija: Aliuninio elektronusodinimo iš kai kurių aliuminio trietilo kompleksų elektrolitų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Stakėnas
   Disertacija: Specifinių endedezoksiribonukleazių ir jų metilazių iš Citrobacter freundii išskyrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Stakėnas
   Disertacija: Žuvų šiųmetukų buvenių pasirinkimo strategija Lietuvos upėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Viniaus universitetas

 • daktaras Vidas Stakėnas
   Disertacija: Šviesos faktorius eglės jaunuolynuose ekosistemos formavimosi procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.10
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Vilius Stakėnas
   Disertacija: Multiplikatyviųjų aritmetinių funkcijų reikšmių lokalinis pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Stakėnienė
   Disertacija: Mokromicetai ant augalinės kilmės maisto produktų ir jų toksiškumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimutė Stakėnienė
   Disertacija: Angliavandeniai ežero, upės, lagūnos ir jūros sedimentacinėse aplinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.21
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • habilituotas daktaras Valerija Stakionienė
   Disertacija: Fizinis auklėjimas Lietuvos mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Valerija Stakionienė
   Disertacija: Moksleivių fizinio tobulinimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1970.02.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Marija Stakišaitienė
   Disertacija: Naujai sintezuotų arilketonų priešuždegiminis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Stakišaitis
   Disertacija: Vaikų, sergančių šlapimo organų ligomis, kraujo serumo -proteinazių inhibitoriaus ir -makroglobulino tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Stakišaitis
   Disertacija: Lietuvos gyventojų vainikinių arterijų aterosklerozės patogenezės sąsaja su paveldimais determinantais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Sigutė Stakvilevičienė
   Disertacija: Cercospora Fresen. genties grybai Lietuvoje ir jų biologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.07.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Stakvilevičius
   Disertacija: Kleino-Gordono bendrakovariantinės lygties dalelių pobūdžio sprendiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kastytis Stalioraitis
   Disertacija: Nevienalyčio magnetinio lauko įtaka elektronų ir skylių plazmos dreifui puslaidininkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Elena Stalioraitytė
   Disertacija: Paraspecifiniai sėklidžių pakitimai sergant tuberkulioze įvairiais amžiaus periodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.05.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Elena Stalioraitytė
   Disertacija: Funkcinės - morfologinės skydliaukės ypatybės įvairiais amžiaus periodais fiziologijos ir patologijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Darius Staliūnas
   Disertacija: Valdžia, visuomenė ir aukštasis mokslas Lietuvoje. XX a. vidurys - XX a. pradžia
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Staliūnas
   Disertacija: Modeliotų bangų savaiminio reguliavimo ir chaoso klausimai dvibangėje parametrinėje sąveikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Staliūnas
   Disertacija: Erdviniai šviesos dariniai netiesiniuose rezonatoriuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrius Stalnionis
   Disertacija: Autokatalizinės Cu(II) jonų redukcijos formaldehidu ir Co(II) jonais tyrimas elektrocheminės kvarco kristalo mikrogravimetrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Biochemijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Stanaitienė
   Disertacija: Prieširdžių virpėjimo gydymas elektrine kardioversija ir veiksniai, sąlygojantys jos efektyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Žydrė Klementina Stanaitienė
   Disertacija: Limfocitų reaktyvumo tyrimai atliekant chirurgines intervencijas (klinikinės - imunologinės paralelės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos transplantologijos ir dirbtinių organų MTI

 • daktaras Alfonsas Romas Stanaitis
   Disertacija: Retinimo atstumų įtaka cukrinių runkelių šaknų derliui ir kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Algirdas Stanaitis
   Disertacija: Pietryčių Lietuvos ežerų dubenų raida terasių tyrimo duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.03.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Česlovas Stanaitis
   Disertacija: Mikroprocesorinė laisvai judančių stambių raguočių masės kontrolės sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.08.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Indrė Stanaitis
   Disertacija: Apatinių galūnių raumenų jėgos ir pusiausvyros sąryšis, patyrus galvos smegenų infaktą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Stanaitis
   Disertacija: Blauzdos kaulų lūžimai ir jų gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Stanaitis
   Disertacija: Pleuros empiemos diagnostika ir gydymas stacionare
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.05.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Stanaitis
   Disertacija: Sergančiųjų ūminiais galvos smegenų kraujotakos sutrikimais enterinis maitinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Stanaitis
   Disertacija: Kamieninė vagotomija ir piliorioplastika gydant kraujuojančias ir prakiurusias gastroduodenines opas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Stanaitis
   Disertacija: Lietuvos kaimo centrų formavimas (geografinė studija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Juozas Stanaitis
   Disertacija: Hidroterminėmis sąlygomis kietinant silikatinius dirbinius susidarančių kalcio hidroaliuminatų ir karboaliuminatų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Stancevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR pasėlių augalija, jos reikšmė agrarinei dirvožemių charakteristikai ir kovos su piktžolėmis organizavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.04.15
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Dalia Marija Stančienė
   Disertacija: Problema santykio tarp proto ir religinio tikėjimo neotomizme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Miglė Stančikaitė
   Disertacija: Gamtiniai ir žmogaus veiklos sąlygoti aplinkos pokyčiai Lietuvos teritorijoje vėlyvajame ledynmetyje ir holocene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.13
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Regina Stančikaitė
   Disertacija: Žemės ūkio mokyklų mokytojų profesijos įprasminimo psichopedagoginės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Regimundas Stancikas
   Disertacija: Savikainos sumažinimo rezervai ir jų panaudojimas Lietuvos TSR baldų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Regimundas Stancikas
   Disertacija: darbo apmokėjimo organizavimo tobulinimas rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Eugenijus Staneika
   Disertacija: Aklųjų laiko biudžetas ir jo geresnio panaudojimo socialinės ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Staneliūnas
   Disertacija: Apibendrinantys efektyvumo rodikliai ir jų panaudojimas žemėsūkio technikos gamybos valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Benedikta Zinaida Stanevičienė
   Disertacija: Prasminės informacijos gavimo mokymas iš mokslinio-techninio teksto priklausomai nuo jo struktūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Inga Stanevičienė
   Disertacija: Metalų jonų poveikio baltymų sintezės sistemai ir apoptozei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Severa Danutė Stanevičienė
   Disertacija: Medžiaga Lietuvos peronosporiečiams grybams pažinti ir jų floros palyginimas su kitų Pabaltijo respublikų ir Leningrado srities flora
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Severa Danutė Stanevičienė
   Disertacija: Pabaltijo peronosporiečiai grybai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA V.Komarovo botanikos institutas

 • daktaras Juozas Stanevičius
   Disertacija: Mažasklaidžių durpių sutankinimo proceso tyrimai jas įpakuojant į plėvelines medžiagas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Stanevičius
   Disertacija: Didelio ekrano aparatūros, skirtos priešlėktuvinės gynybos AVS, realizacijos spalvotos elektrofotografijos pagrindu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo aukštoji priešlėktuvinės gynybos inžinerinė radiotechnikos mokykla

 • daktaras Vitas Stanevičius
   Disertacija: Pietų Lietuvos ežerų ornitokompleksų skaitlingumas, struktūra ir erdvinis pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Gražina Stanevičiūtė
   Disertacija: Strigliformes La Ruc, 1926 būrio trematodų kariologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • daktaras Gražina Stanienė
   Disertacija: Lolium L. Festuca L. genčių rūšių ir jų hibridų palyginamoji kariotipinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Petras Stanikas
   Disertacija: Durpių gamybos savikaina ir būdai jai sumažinti Lietuvos TSR durpių pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.04.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Rimantas Stanikūnas
   Disertacija: Gamybos techninio-organizacinio vystymo valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Donatas Stanikūnas
   Disertacija: Asinchroniniai ekranuotais poliais elektros varikliai (patikslinto matematinio modelio sudarymas ir charakteristikų skaičiavimo ESM)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Rytis Stanikūnas
   Disertacija: Dirbtinių neuronų tinklų taikymas spalvų konstantiškumui ir erdvės suvokimui tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Brigita Stanikūnienė
   Disertacija: Aukštosios mokyklos dėstytojo edukacinės kompetencijos ir mokymosi aplinkų santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Janina Stanionienė
   Disertacija: Vienaseansinio lėtinio periodontito (pericementito) gydymo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Renata Stanionienė
   Disertacija: Elektros įrenginių izoliacijos būklės įvertinimas pagal viršįtampių poveikio trukmės charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arminas Stanionis
   Disertacija: Žemės plutos horizontaliųjų judesių Ignalinos atominės elektrinės rajone tyrimas geodeziniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Marijona Aldona Stanionytė
   Disertacija: Žirgelių (Odonata) biologija ir jų parazitai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albina Stanišauskaitė
   Disertacija: Aromatiniai beta, alfa -epoksipropilaminai ir jų panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albina Stanišauskaitė
   Disertacija: Aromatinių aminų ir heterociklinių junginių epoksipropilinių darinių sintezė ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilija Stanišauskienė
   Disertacija: Rengimosi karjerai proceso socioedukaciniai pagrindai ir jo prielaidos lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Birutė Staniškienė
   Disertacija: Beta, gama-epoksipropilinių aromatinių amino ir aminosulforūgščių darinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Kazimieras Staniškis
   Disertacija: Optimalių dvimačių kintamosios srovės sistemų inžineriniai sintezės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Kazimieras Staniškis
   Disertacija: Biotechnologinių procesų adaptyvinių įvertinimo ir valdymo sistemų sudarymo, sintezės ir realizacijos principai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jurgita Staniškytė
   Disertacija: Postmodernizmo estetikos sklaida šiuolaikiniame Lietuvos teatre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Architektūros statybos institutas

 • daktaras Irena Stanislavičiūtė
   Disertacija: Fosforo junginių formos ir jų kitimas Lietuvos jauriniuose smėlių dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jelena Stanislavovienė
   Disertacija: Psichosocialinių darbo veiksnių, susijusių su depresija ir depresiškumu, išaiškinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.12
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Stanislovaitienė
   Disertacija: Raumens izometrinių ir dinaminių susitraukimų tikslumo ir stabilumo valdymas esant skirtingai motorinės sistemos būsenai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Aleksas Stanislovaitis
   Disertacija: Specializuotų jėgos, greitumo ir ištvermės treniruočių krūvio poveikis griaučių raumenų funksijos adaptaciniams ypatumams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros institutas ir Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Romualdas Stanislovaitis
   Disertacija: Nuverstųjų klasių slopinimo funkcijos įgyvendinimas Lietuvoje 1940-51 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Tartu universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Stanislovaitis
   Disertacija: Papročiai ir tradicijos teisės socialinio veikimo mechanizme
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.04.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Aldona Stanislovaitytė
   Disertacija: Kai kurių ž. ū. kultūrų vystymosi ir vandens poreikių ypatumai drėkinant
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rasa Staniulienė
   Disertacija: Aukštatemperatūrės aplinkos poveikis sunkiai termiškai sunaikinamoms piktžolėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Sonata Staniulienė
   Disertacija: Modernių organizacinių struktūrų plėtros tendencijų ekonomikos globalizavimosi sąlygomis nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Feliksas Staniulis
   Disertacija: Gamtinių sorbentų taikymas pastoviųjų nuodingųjų medžiagų degazacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Benediktas Staniulis
   Disertacija: Svarbiausios ankštinių augalų virusinės ligos Lietuvojeir kovos priemonių su jomis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis augalų apsaugos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Benediktas Staniulis
   Disertacija: Ankštinių augalų virusinių ir geltos tipo ligų sukėlėjai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.07.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Robertas Staniulis
   Disertacija: Reaktyviosios galios valdymas elektros rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zita Staniulytė
   Disertacija: 1-tioglikopiranozidai, turintys aglikonuose aminoalkilines ir aminoarilines grupuotes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenijus Kęstutis Staniūnas
   Disertacija: Prieštaravimo architektūroje prigimtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos architektūros institutas

 • daktaras Margarita Staniūtė
   Disertacija: Sergančiųjų išemine širdies liga su sveikata susijusi gyvenimo kokybė ir jos pokyčiai ilgalaikio stebėjimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.12
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ana Stankaitienė
   Disertacija: Dinaminio programavimo modeliai, sprendžiant įmonių planavimo uždavinius ir ekonomistų apmokymo kompiuterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.01.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Stankaitis
   Disertacija: Veiklos rezultatų kultėros ir meno mokių paslaugų sferoje ekonominis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Leonas Stankaitis
   Disertacija: Kepenų, inkstų, širdies ir naviko tirpių baltymų bendro kiekio ir jų frakcijų kitimų dinamika Braun-Pirs naviko augimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Salomėja Stankaitytė
   Disertacija: Ligonių, sergančių ųmia dizenterija gydymas antibiotikais juos įvairiai derinant su žalia arbata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.09.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado sanitarijos ir higienos medicinos institutas

 • daktaras Danutė Stankeliūnaitė
   Disertacija: Valstiečiai liaudininkai Lietuvos Respublikos vidaus politikoje 1918 m. pab.-1926 m.: parlamentinė veikla.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Petras Stankeras
   Disertacija: Lietuvių policija nacių okupacijos metais 1941-1944 (organizacinė struktūra ir personalas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Halina Stankevič
   Disertacija: Tadeuš Lopalevski Vilniaus literatūriniame ir kultūriniame gyvenime (1923 - 1945)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Krokuvos Edukacinės komisijos pedagogikos akademija

 • daktaras Voitechas Stankevič
   Disertacija: ZnSe ant GaAs epitaksinių sluoksnių, išaugintų kvaziuždarame tūryje, struktūra bei augimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA A.Šubnikovo kristalografijos institutas

 • daktaras Antanina Stankevičienė
   Disertacija: Gėlėms auginti uždarame grunte naudojamų substratų mikologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Stankevičienė
   Disertacija: Personalo politika nedarbo prevencijos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Daiva Stankevičienė
   Disertacija: Planktono dumblių ir vėžiagyvių bendrijų struktūra ir kaita charakteringuose mezotrofiniuose Lietuvos ežeruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.01
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Stankevičienė
   Disertacija: Lietuvos perspektyvūs valgomi grybai ir jų cheminė sudėtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Eugenija Stankevičienė
   Disertacija: Kai kurių ūkinių - biologinių požymių tyrimas bulvių hibridinėse šeimose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ina Stankevičienė
   Disertacija: Autokatalizinė vario(II) redukcija kobalto(II) kompleksais. Proceso kinetika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jelena Stankevičienė
   Disertacija: Integralaus turto ir įsipareigojimų portfelio valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Stankevičienė
   Disertacija: Vartotojų elgsenos ypatumai Lietuvoje: vartojimo prekių kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.25
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Stankevičienė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Laimutė Stankevičienė
   Disertacija: Anglų - lietuvių kalbų leksiniai pseudoekvivalentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Laimutė Marija Stankevičienė
   Disertacija: 1-Ariloksi - ir 1-arilamino-2-oksi-3-aminopropanų ir jų N-pavaduotų darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lilija Onutė Stankevičienė
   Disertacija: Lietuvos moksleivių savijautos ir gyvensenos demografiniai bei socialiniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Marija Stankevičienė
   Disertacija: Kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso išplitimas, padermių diferencijacija bei filogeninė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Nida Stankevičienė
   Disertacija: Švietimo įtaka moterų veiklos galimybių plėtrai Lietuvos visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Nijolė Irena Stankevičienė
   Disertacija: Histamino, dimedrolio, pipolfeno ir deklinakso poveikis į kai kurių organų lipidų ir baltymų sudėtį esant eksperimentinei aterosklerozei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Regimanta Stankevičienė
   Disertacija: Antakalnio Jėzus: atvaizdas, kultas, kartotės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Stanislava Janina Stankevičienė
   Disertacija: Tuttono druskos gavimo ir kristalizacijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Stankevičius
   Disertacija: Pietų Kinijos jūros pilvakojų moliuskų gyvybinės formos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSSR MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Arūnas Stankevičius
   Disertacija: Hidrodinaminių veiksnių įtakos atkuriamoms oro tūrio ir srauto vertėms tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arūnas Stankevičius
   Disertacija: Parvovirusinės infekcijos epizootiniai, kolostralinio ir povakcininio imuniteto ypatumai Lietuvos šunų populiacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.20
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Edgaras Stankevičius
   Disertacija: Azoto oksido išsiskyrimo ir arterijų lygjųjų raumenų atsipalaidavimo fiziologiniai mechanizmai, jų pakitimai hipertenzijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Giedrius Stankevičius
   Disertacija: Intelektinių metodų taikymas akcijų rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Stankevičius
   Disertacija: Eksperimentinės invazijos Stongyloides Ronsomi įtaka paratifo imunogenezei ir alerginei paršelių organizmo būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Estijos ž.ū. akad.

 • habilituotas daktaras Henrikas Stankevičius
   Disertacija: Veršelių šėrimas pieno pašarais ir pakaitalais gaminamais pegal naujas technologijas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.10.27
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjung. gyvul. MTI

 • daktaras Juozas Petras Stankevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR vietinės pramonės vystymas ir specializavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.07.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Juozas Stankevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR teritorinių tiekimo organų vystymo ypatumai ir tolesnis jų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kornelijus Stankevičius
   Disertacija: Netipinių II-os klasės restrikcijos- modifikacijos sistemų Bpu10I ir Eco47II charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biotechnologijos institutas

 • daktaras Laimutis Stankevičius
   Disertacija: Judriųjų žaidimų panaudojimo efektyvumas, ugdant I-III kl. moksleivių fizines ypatybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Leopoldas Stankevičius
   Disertacija: Apšvytinamų puslaidinikinių diodų ir tranzistorių impulsinių parametrų matavimas nanosekundiniame diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Stankevičius
   Disertacija: Skendinčiųjų nešmenų sedimentacijos Nemuno baseino šlapžemiuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: VGTU

 • daktaras Rimantas Stankevičius
   Disertacija: Draudimo teisės formavimasis Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo (1990-2001 metai): teisės teorijos ir istorijos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Pranciškus Stankevičius
   Disertacija: Echo- skanografija skydliaukės susirgimų diagnostikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Stankevičius
   Disertacija: Akyto betono sieninių plokščių šiluminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Stankevičius
   Disertacija: Didelio našumo slėgiminiuose įrengimuose požeminio vandens nugeležinimo eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kijevo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Vytautas Stankevičius
   Disertacija: Ferorezonansinio vienfazės įtampos į trifazę keitiklio su vienu trijų strypų transformatoriumi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Stankevičius
   Disertacija: Drėgname klimate eksploatuojamų pastatų išorės sienų atsparumo klimatui moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.10.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto statybų fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Žilvinas Stankevičius
   Disertacija: Miesto geoinformacinės sistemos optimalumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Žydrūnas Stankevičius
   Disertacija: Tikslumo ir jautrumo optimizavimas regos sistemos modeliavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Alma Stankevičiūtė
   Disertacija: Zn-Co nusodinimas nuolatine ir impulsine srove. Dangų fotokorozija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Jolanta Stankevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos pajūrio smėlynų augalijos struktūra, chorologija, sukcesija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.29
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Botanikos institutas

 • daktaras Jolanta Stankevičiūtė
   Disertacija: Denitrifikacijos procesų modifikavimas panaudojant pieno rūgšties bakterijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Jolanta Stankevičiūtė
   Disertacija: Organizacijos žinojimo didinimo metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Živilė Stankevičiūtė
   Disertacija: Alkilintų 5-cian-2metilsulfanil-4(3H)-pirimidinonų sintezės ir ciklizacijos reakcijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Stankienė
   Disertacija: Taksonominė neankštinių augalų aktinorizos ir rizosferos aktinomicetų vieta
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Stankiuvienė
   Disertacija: Nelaimingų atsitikimų rizikos valdymas ir optimizavimas statyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: VGTU

 • daktaras Gediminas Stankūnas
   Disertacija: Eksperimentiniai branduolinio dalijimosi tyrimai: nuo dalijimosi produktų susidarymo, jų išsiskyrimo iki vėluojančių neutronų emisijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Jonas Stankūnas
   Disertacija: Precizinių plačiajuosčių oscilografų vėlinančių atlenkimo sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Stankūnas
   Disertacija: Elektromagnetinių ir mechaninių reiškinių tyrimo ir registravimo elektroninės sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.09.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Stankūnas
   Disertacija: Bedarbystės sąsaja su sveikata ir sveikatos priežiūros prieinamumu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.23
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Milda Stankūnavičienė
   Disertacija: Baltyminių-vitamininių-mineralinių priedų receptų paršvedėms paruošimas ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.16
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Adolfas Stankūnavičius
   Disertacija: Skirtingo šėrimo lygio ir laikymo būdų įtaka pakaitinių kiaulaičių fiziologiniams ir imunologiniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gintautas Stankūnavičius
   Disertacija: Ilgalaikių oro temperatūros anomalijų Lietuvoje sinoptinės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.23
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Elena Stankūnienė
   Disertacija: Lietuvos TSR kaimo gyventojų vystymosi geografiniai ypatumai ir juos sąlygojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Ona Stankūnienė
   Disertacija: Mineralinių trąšų panaudojimo ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Kristina Stankūnienė
   Disertacija: Zoohigieninių profilaktikos priemonių paruošimas kovojant su pogimdyminiais karvių mastitais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.31
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: sąjunginis veterinarinės sanitarijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vladislava Stankūnienė
   Disertacija: Daugiafunkcinio miesto darbo išteklių formavimo regijoniniai ypatumai (Vilniaus miesto pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladislava Stankūnienė
   Disertacija: Demografinių procesų valdymas. Teorija ir patyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.03.06
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Albinas Stankus
   Disertacija: Sergančiųjų pradine cerebraline ateroskleroze kliniko-neurofiziologinių rodiklių dinamika kompleksinio sanatorinio gydymo Palangos kurorto įtakoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Eugenijus Stankus
   Disertacija: Tikimybiniai metodai Dirichle L-funkcijų reikšmių pasiskirstymo teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Stankus
   Disertacija: Cezarinis pjūvis ir jo įtaka vaiko fiziniam ir psichiniam vystymuisi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Stankus
   Disertacija: Geležies dirbinių gamybos technologijos istorija Lietuvoje 2-13a.(remiantis geležies dirbinių iš Lietuvos archeologinių paminklų metalogiatine analize)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Svajūnas Stankus
   Disertacija: Uotų (Psetta maxima L.) biologijos ypatumai ir vaidmuo Baltijos jūros Lietuvos priekrantės ekosistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.28
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Stankus
   Disertacija: Švino titano plo)nų sluoksnių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Stankutė
   Disertacija: Sveikatos būklė naujagimių , kurių motinoms buvo vėlyvoji nėštumo toksikozė ir priklausomybė nuo lipidų peroksidacijos procesų aktyvumo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Asta Stankuvienė
   Disertacija: Pacientų, sergančių galutiniu inkstų nepakankamumu bei gydomų hemodializėmis, išgyvenimas ir su juo susiję veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Sigitas Stanys
   Disertacija: Nevienarūšių aerodinaminiu būdu tekstūruotų siūlų gamybos organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Stanys
   Disertacija: Genotipo ir fiziologinių sąlygų įtaka daugiametės svidrės regenerantų iš mikrosporų ir ląstelių gavimui ir charakteristikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA genetikos ir citologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Stanys
   Disertacija: In vitro kultūra augalų selekcijoje. Kintamumas ir stabilumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.02.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Elvyra Stapčinskienė
   Disertacija: Pramoninių štamų alfa-amilazės producentų selekcija ir kultivavimo intensifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos mikrobiologijos institutas

 • daktaras Alfredas Staponas
   Disertacija: Sergančiųjų reumatoidiniu artritu kelio funkcijos po sinovektomijos ankstyvas atstatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI

 • habilituotas daktaras Marija Teresė Staponkienė
   Disertacija: Bronchinės astmos išplitimas viename Kauno m. mikrorajone ir jos išsivystimo prognozavimo sąlygojančių faktorių ir ligų tyrimo pagrindu galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Marija Teresė Staponkienė
   Disertacija: Lėtinio bronchito struktūra ir jos korekcijos galimybės (mažų Lietuvos miestų gyventojų - vyrų tyrimo duomenimis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sąjunginis pulmonologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Virginijus Staponkus
   Disertacija: Elektromechaninio apdirbimo įtaka detalių paviršiaus savybėms ir mažacikliam patvarumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladislovas Staponkus
   Disertacija: Nenusistovėjusių atvirų tėkmių iškreiptuose modeliuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Stapulionis
   Disertacija: Leucil tRNA sintezės iš kiaulės miokardo struktūrinė funkcinė charakteristika normos ir išemijos atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Stapulionis
   Disertacija: Viršmolekulinė eukariotų baltymų sintezės aparato organizacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.03.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Juozas Staputis
   Disertacija: Kalkinimo įtaka Lietuvos Vakarų zonos agrocheminėms dirvožemio savybėms ir optimaliai reakcijai (pH), auginant miežius, raudonuosius dobilus ir vasarinius kviečius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Danielius Starevičius
   Disertacija: Karvių hipokalcemijos ir hipofosfatemijos profilaktikos veiksmingumo, naudojant peroralinį preparatą Kalcifostilį, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Martynas Starevičius
   Disertacija: Hibridinio automobilio įsibėgėjimo dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.18
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Evgenij Starikov
   Disertacija: Karštųjų elektronų difuzijos koeficiento relaksacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktor Starikov
   Disertacija: SAD traktų pagrindinių parametrų matavimo metodų sukūrimas ir tyrimas metrinių, decimetrinių ir centimetrinių bangų diapazonuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vadimas Starikovičius
   Disertacija: Daugiafazinio tekėjimo modelių lygiagretieji skaitiniai sprendimo algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Margarita Starkevičiūtė
   Disertacija: Pereinamojo laikotarpio igalaikio ekonomikos augimo strategija ir jos pritaikymas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Starkus
   Disertacija: Įmonės vadovo interesų vadybinė diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.15
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Starkus
   Disertacija: Lietuvos žalųjų galvijų linijų ir šeimų produktyviosios ir veislinės savybės ir tolesnis jų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.25
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kazys Bangimantas Starkus
   Disertacija: Požymių išskyrimo būdo vaizdų atpažinimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.07.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Starkuvienė
   Disertacija: L-lizinamidazės biosintezė mielėse Cryptococcus albidus 59 ir Cryptococcus laurentii 112
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA mikrobiologijos institutas

 • daktaras Skirmantė Starkuvienė
   Disertacija: Vaikų ir paauglių traumų priežastys bei pasekmės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Marija Starodubaitė
   Disertacija: Fenogenetinis kurmių genties Talpa kintamumas atskiruose Palearktikos regionuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Gyvūnų sistematikos ir ekologijos institutas

 • daktaras Markas Staroselskis
   Disertacija: Elektroninės aparatūros patikimumo tyrimas atsižvelgiant į jos nusidevėjimą ir gamybos specifiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • daktaras Gražina Startienė
   Disertacija: Materialinių išteklių taupymo skatinimo ekonominė esmė ir pagrindinės tobulinimo kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Stašaitis
   Disertacija: Mikromorfologiniai fasciolų (Fasciola hepatica L.) audinių tyrimai kai kurių antihelmintikų poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Stašaitis
   Disertacija: Darbininkų kadrų profesinis-techninis rengimas ir jų kvalifikacijos kėlimas Lietuvos TSR 1940-1970 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Stasė Stašauskaitė
   Disertacija: Vitamino C dinamika kai kurių vaismedžių pumpuruose, lapuose ir vaisiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.02.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biologijos institutas

 • habilituotas daktaras Stasė Stašauskaitė
   Disertacija: Vario ir cinko reikšmė augalų augimo ir fosforo bei angliavandenių apykaitos procesuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.10.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfredas Stašelis
   Disertacija: Magnetinių laukų ir pamagnetintų tirpalų įtaka į svogūnų laiškų kokybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Zigmantas Stasevičius
   Disertacija: Bulvių raukšlėtoji mozaika ir kovos priemonės su ja Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Stašienė
   Disertacija: Berilio, magnio, zinko selenitų fiziko-cheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Stašinskas
   Disertacija: Infekcinių komplikacijų profilaktika po stemplės plastikos ir gastrektomijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos sąjunginis chirurgijos mokslo centras

 • daktaras Žaneta Stasiškienė
   Disertacija: Švaresnės gamybos plėtros galimybių įvertinimas Lietuvos pramonėje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Stasiškis
   Disertacija: Gamybos proceso galimybių įvertinimas kuriant naują gaminį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Povilas Vaidotas Stasiukaitis
   Disertacija: Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas geležies grupės atomams ir jonams bei retiesiems žemės elementams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Vladas Stasiukynas
   Disertacija: Energijos pernešimo tyrimas, nuvedant šilumą nuo pastoties transformatorių šilumos siurbliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Andrius Stasiukynas
   Disertacija: Elektros energetikos sektoriaus valdymo modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Juozas Stasiukynas
   Disertacija: Laiko skalių sukūrimo galimybės kvarcinių smūginio žadinimo generatorių pagrindu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virginija Stasiukynienė
   Disertacija: Hiso pluošto potencialo registravimas nuo kūno paviršiaus ir stemplinio elektrodo pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Gintautas Stasiulevičius
   Disertacija: Aukštos kvalifikacijos rankininkų žaidimo efektyvumo rodiklių kitimas skirtingų treniruotės programų poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Elena Stasiulevičiūtė
   Disertacija: Neigiami prefiksai un-, in- dabartinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos srities N.Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Stasė Alma Stasiulevičiūtė
   Disertacija: Pradinio leksikos mokymo etapo metodika (anglų k. lietuviškos vidurinės mokyklos IX-XI klasėse)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Andrius Stasiulionis
   Disertacija: Komercinės paskirties objektų statybos projektų daugiatikslis vertinimas investicijų efektyvumo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mečislovas Stasiulionis
   Disertacija: Prekių grupių ne maisto mažmeninėje prekyboje cirkuliacijos kaštų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Pranciškus Stasiulionis
   Disertacija: Magnetomoduliacinio keitiklio valdymo sistemų ir informacinės matavimo technikos elemento tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Stasiulis
   Disertacija: Skirtingos specializacijos sportininkų įvairių tipų motorinių vienetų aktyvumo įtaka greičio jėgos ir ištvermės savybių pasireiškimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Pranė Stasė Stasiūnaitė
   Disertacija: Kai kurie vaivorykštinio upėtakio produktyvumo genetiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR MA molekulinės biologijos ir genetikos institutas

 • daktaras Eglė Stasiūnaitienė
   Disertacija: Profesinis rengimas: neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Stasiūnas
   Disertacija: N-grandžių parametrinių filtrų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Stasiūnas
   Disertacija: Faktorių, turinčių įtakos klijuotų sujungimų kokybei ir klijavimo technologijai surenkant prietaisų ir mašinų mazgus, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Augustinas Rimgaudas Stasiūnas
   Disertacija: Brigadinės darbo organizavimo formos vystymas ir jos tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimundas Stasiūnas
   Disertacija: Pažeidimų kaupimosi dėsningumų tyrinėjimas esant nestacionariam asimetriniam mažacikliam deformavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vincas Stasiūnas
   Disertacija: Netiesinės ketvirtos eilės surištos dinaminės sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Natalija Ona Stasiūnienė
   Disertacija: Cholesterino kiekybiniai kitimai kraujo serume ir kepenų citoplazminėse granulėse eksperimentinės anafilaksijos, aterosklerozės ir hepatito atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vilma Staskevičienė
   Disertacija: Vaikus globojančios šeimos kaip edukacinės institucijos požymiai transformacijas patiriančioje šeimoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Staškevičienė
   Disertacija: Tibulo elegijų meninis pasaulis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozapas Audvydas Staškevičius
   Disertacija: Avalynės kartonų pluoštų orientacijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozapas Audvydas Staškevičius
   Disertacija: Popieriaus stiprumo anizotropija ir jos įvertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.11.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miškų technikos akademija ;

 • daktaras Inga Staškevičiūtė
   Disertacija: Inteligentiškos organizacijos vystymas vidinių organizacijos kokybių transformacijų kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stanislava Felicija Staskonienė
   Disertacija: Mokymas pionierius vertinti visuomeninio gyvenimo reiškinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Stašys
   Disertacija: Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Stasytis
   Disertacija: Sūrių nokinimo proceso PITS darbų mechanizavimo priemonių kūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Dalia Stasytytė
   Disertacija: Darbininkų ambulatorinis ir reabilitacinis gydymas bei jų darbo sąlygos įmonėje "Oruva"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Statauskienė
   Disertacija: Technologinio ugdymo didaktinių komponentų ir ugdymo proceso dalyvių santykio harmonizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Birutė Statkevičienė
   Disertacija: Aukštos kvalifikacijos plaukikų morfologiniai funkciniai ypatumai irjų reikšmė atrankai ir sportinio meistriškumo didinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Eugenija Audronė Statkevičienė
   Disertacija: Sinusinio ritmo ritmografinė charakteristika peroraliai paskyrus obsidaną, trazikorą, izoptiną, chinidiną ir novokainamidą sergantiems ekstrasistolija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Jadvyga Statkevičienė
   Disertacija: Vienarūšės sakinio dalys dabartinėje lietuvių litera tūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Svetlana Liudmila Statkevičienė
   Disertacija: Mokėjimų studijuoti formavimas mokant kalbų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albinas Kazimieras Statkevičius
   Disertacija: Cukrinių runkelių morfologinės savybės ir cukrinių runkelių kombainų darbo tyrimai Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rymantas Statkevičius
   Disertacija: Precizinių vibroatramų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijus Statkus
   Disertacija: Ketaus liejinių gamybos efektyvumo kėlimas nepertraukiamo liejimo liejinių gamybos ir naudojimo pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Nortautas Statkus
   Disertacija: Etninių konfliktų reguliavimas: bendros kilmės mitų ir simbolių vaidmuo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.14
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stefanija Nijolė Statulevičienė
   Disertacija: Adrenerginių preparatų poveikis kai kuriema medžiagų apykaitos pakitimams miokarde
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gytautas Statulevičius
   Disertacija: Halogenidų įtaka kadmio elektronusodinimo iš sulfatinių tirpalų procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Vytautas Statulevičius
   Disertacija: Pasiskirstymo tankio asimptotiškai minimakso statistinių įverčių savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė
   Disertacija: Lietuvos architektūros ikonografija XIX a. II pusėje - XX a. I pusėje: dailės dokumentiškumo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Laimutė Valentina Staugaitienė
   Disertacija: Priešsėlių įtaka žieminių rugių grūdų kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis N.Vavilovo augalininkystės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Staugaitis
   Disertacija: Įvairių sėjomainos grandžių įtaka miežių grūdų kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Gediminas Staugaitis
   Disertacija: Lauko ir šiltnamių daržovių tręšimo azoto trąšomis optimizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.04.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Rožė Stauskaitė
   Disertacija: Pietrytinio Baltijos pajūrio krantų zonos nešmenų litologija ir litodinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.21
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Stauskas
   Disertacija: Pajūrio poilsio rajonų planinis organizavimas Pietų pabaltijo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Stauskas
   Disertacija: Poilsio aplinkos formavimo urbanistiniai principai (Pabaltijo sąlygomis)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.06.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis urbanistikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Egidija Stauskienė
   Disertacija: Teismo vaidmuo vykdymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Gintaras Stauskis
   Disertacija: Gyvenamųjų ir visuomeninių struktūrų, pritaikytų žmonėms su fiziniais trūkumais, formavimas Lietuvos miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Jonas Stauskis
   Disertacija: Akustinių tiltelių įtakos perdangų garso izoliacijai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos geležinkelių transporto inžinierių institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Jonas Stauskis
   Disertacija: Didelių matmenų rezonatorių, jų sistemų ir kitų faktorių vaidmuo formuojant ir įvertinant salių akustiką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.12.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladimiras Stavickis
   Disertacija: Kompleksinių parametrų matuoklių moduliacinio indikatorinio įrenginio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Renardas Kžistavas Stecevičius
   Disertacija: Kosminės televizijos metodų palyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado prof. M. Bonč-Brujevičiaus elektrotechnikos ryšių institutas

 • daktaras Anna Stefanovič
   Disertacija: Epidemiologiniai antibakterinių vaistų skyrimo ir mikrobiologinių tyrimų naudojimo ypatumai Lietuvos poliklinikose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramutė Steigvilienė
   Disertacija: Lėtinių nespecifinių kvėpavimo organų ligų diagnostika ir dispanserizacijos sistema kaimo tuberkuliozės gydymo įstaigose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Pulmonologijos ir ftiziatrijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Steikūnas
   Disertacija: Magnetinio įrašymo panaudojimas elektros mašinų ir mechanizmų kai kurių parametrų matavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimgaudas Jonas Steikūnas
   Disertacija: Daugiaposčių maitinimo šaltinių su individualiaisiais papildomos įtampos transformatoriais suvirinimui angliarūgštės dujose sukūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Steišūnas
   Disertacija: Konvergavimo greičio įvertinimai integralinėse ribinėse teoremose stabilaus ribinio dėsnio atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Klemensas Stelingis
   Disertacija: Ilgaamžių radono-222 irimo produktų atmosferoje tyrimas ir jų panaudojimas aerozolių pernešimo troposferoje bei pašalinimo iš jos kai kurių parametrų nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS valstybinio hidrometeorologijos ir gamtos aplinkos kontrolės komiteto eksperimentinės meteorologijos institutas

 • daktaras Gediminas Stelmokaitis
   Disertacija: Hidrogeologinių sąlygų įtaka molio šlaitų stabilumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aloyzas Stepanas
   Disertacija: Techninių prietaisų, skirtų uždaro grunto dirvos sterilizavimui vandens garais, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gediminas Stepanauskas
   Disertacija: Lokalieji ir integralieji pasiskirstymo dėsniai adityviosioms aritmetinėms funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramūnas Stepanauskas
   Disertacija: Vandens bakterijų įsisavinimas terigeninis ištirpęs organinis azotas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Andrius Stepaniukas
   Disertacija: Azirino[1,2-a] benzindolo darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Stepanovas
   Disertacija: Investicinių projektų ekologinių pasekmių kompleksinis įverinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kazimieras Vytautas Steponaitis
   Disertacija: Svogūnų derliaus džiovinimo ir saugojimo technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ingrida Steponavičė
   Disertacija: Tolygaus sprendinių išdėstymo Patero aibėje algoritmai ir jų taikymai rizikos valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.12
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aušra Steponavičienė
   Disertacija: Aplinkos veiksnių įtaka grūdų užterštumui popjūtinio apdorojimo technologijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Daiva Steponavičienė
   Disertacija: Lietuvos valdovo Vilniaus dvaro prabanga archeologinių tyrimų duomenimis (XXXIII a. - XVI a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Guoda Steponavičienė
   Disertacija: Europos Sąjungos sausumos transporto politika: ekonominis pagrįstumas ir poveikis Lietuvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valerija Steponavičienė
   Disertacija: LTSR auginamų daržovių C vitaminingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Albertas Steponavičius
   Disertacija: ituminių emulsijų griovių šlaitams tvirtinti paskleidimo proceso tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: SSRS nejuodžemio zonos centrinis žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Albertas Steponavičius
   Disertacija: Kento dialekto vokalizmas iki anglų literatūrinės kalbos susiformavimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Steponavičius
   Disertacija: Diachroninė fonologija ir senosios anglų kalbos vokalizmo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.02.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Steponavičius
   Disertacija: Iš anksto įtemptų dvijuosčių kabamųjų sistemų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.10.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Antanas Nemezijus Steponavičius
   Disertacija: Vario elektrolitinio nusodinimo iš cianidinių tirpalų proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dainius Steponavičius
   Disertacija: Grūdų separacijos pro šiaudų sluoksnį ant klavišų intensyvinimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.06
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Steponavičius
   Disertacija: Arilvinilketonai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danguolė Steponavičiūtė
   Disertacija: Struktūriniai ir funkciniai chromatino ypatumai, blokavus branduolio deacetilazes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Ieva Steponavičiūtė
   Disertacija: Žaidimas Karen Blixen diskurse.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Steponėnas
   Disertacija: Kirtiklių (Cobitidae) taksonomija ir ekologija Lietuvos vidaus vandenyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.19
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laura Steponėnienė
   Disertacija: Atominė absorbcinė spektrometrija Cd,Fe,Zn ir Ag nustatyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rima Vitalija Steponėnienė
   Disertacija: Sinoatrialinės sistemos elektrinio aktyvumo tyrimai, esant sinusinio mazgo silpnumui, ligonių, sergančių IŠL tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aivaras Stepukonis
   Disertacija: "Pasaulinės filosofijos" idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komaratyvizmo sąjūdyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Faustas Stepukonis
   Disertacija: Vidutinės būsimo gyvenimo trukmės kaip visuomenės kokybinės raidos indekso sociologinis pagrindimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.23
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno Technologijos universitetas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagogin

 • daktaras Aida Stiklienė
   Disertacija: Pramoninės amoniakinės trašos įtaka miško augalų morfo - fiziologiniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.22
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Arūnas Stikliūnas
   Disertacija: Traktoriaus T-25A akustinio spinduliavimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Algirdas Stikliūnas
   Disertacija: Inbridingo įtaka Lietuvos baltųjų kiaulių reprodukcinėms, penėjimosi ir mėsinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.27
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Artūras Stimbirys
   Disertacija: Lietuvoje auginamų naminių gyvulių spotaninis užsikrėtimas toksoplazmomis, jų skerdienos veterinarinis-sanitarinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.29
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Algimantas Stinskas
   Disertacija: Standžių plastmasių nuovargio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: L. Karpovo fizinės chemijos makslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozas Stirbys
   Disertacija: Pušies jaunuolynų tyrimas tikslu formuoti produktyvų medyno ardą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.17
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Maskvos miškų technikos in-tas

 • habilituotas daktaras Petras Stirbys
   Disertacija: Širdies pastovios endokardinės elektrostimuliacijos tobulinimo medicininiai-techniniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Stirbys
   Disertacija: Elektrokardiostimuliacinių priemonių sistematizacija ir širdies pastovios elektrostimuliacijos efektyvumo didinimo būdai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Stirka
   Disertacija: Krūmuotų akmenuotų žemių įsavinimo technologijos ir organizacijos tyrimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Stirpeika
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo baltijos sineklizės ir lokalinių struktūrų istorinis tektoninis vystymasis bei jų ryšys su naftingumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.01.01
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis naftos geologinio žvalgymo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Arūnas Stočkus
   Disertacija: Geografinių duomenų bazių prieiga kliento - serverio architektūroje: taikymai integruotoje navigacijos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.11
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: La Rochelle universitetas

 • daktaras Dangerutis Stočkus
   Disertacija: Kurminio drenažo įnagių peilio darbo tyrimai Lietuvos TSR mineraliniuose gruntuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.03.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rūta Stokienė
   Disertacija: Vario ir talio sulfidų sluoksnių poliamido 6 paviršiuje sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Stončius
   Disertacija: Stereoselektyvios kai kurių biciklinės struktūros junginių reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Stončius
   Disertacija: Spontaninis ir benz [a] pirenu indukuotas mutabilumas rudagalvio kiro (Larus ridibundus L.) populiacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Ekologijos institutas

 • daktaras Sigitas Stončius
   Disertacija: Policiklinių struktūrų stereoselektyvi sintezė, chiroptinių savybių tyrimas ir panaudojimas supramolekulių konstravimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Neringa Stončiuvienė
   Disertacija: Uždaro grunto daržovių savikainos apskaitos ir operatyvios kontrolės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kijevo D. Korotčenkos liaudies ūkio i-tas

 • daktaras Edvinas Stonevičius
   Disertacija: Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.21
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras DALIA STONIENĖ
   Disertacija: Veiksnių, įtakojančių naujagimių hiperbilirubinemiją, esant ABO antigeniniam netapatumui, vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Loreta Stonienė
   Disertacija: ŽIV užsikrėtusių nuteistųjų vidinė darna, streso įveika ir gyvenimo kokybė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.14
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Laimutė Stonienė
   Disertacija: Gramatikos minimumo atranka pradiniame apmokymo etape mokantis užsienio kalbų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Selverina Stonienė
   Disertacija: Boro įtaka bulvėms Lietuvos TSR velėniniuose jauriniuose glėjiškuose priesmėlio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vanda Stonienė
   Disertacija: Lietuvos reikalų komisariato ir Tarybinės Lietuvos vyriausybės veikla kultūros-švietimo srityje 1917-1919 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vanda Stonienė
   Disertacija: XX a. lietuvių knyga ir visuomenė: knygos leidybos aspektas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.10.06
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfonsas Stonis
   Disertacija: Duomenų struktūrų atvaizdavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Darijus Stonis
   Disertacija: Pieno pramonės įmonių vandentiekio kanalizacijos sistemų ekonominio efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Jonas Stonis
   Disertacija: Hipotrofijos priežastys ir kraujo serumo baltymų bei jų frakcijų pakitimai kūdikiams, sergantiems hipotrofija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Saulius Stonis
   Disertacija: Sąveikos procesų sistemoje CaO-SiO -H O tyrimas hidroterminėse sąlygose (110-201 C)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • daktaras Marija Stonkienė
   Disertacija: Lietuvos darbo rinkos informacinis aprūpinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.15
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aloyzas Stonkus
   Disertacija: Lietuvos juodmargių ir Kijano galvijų pirmos kartos mišrūnų augimas, vystymasis ir mėsinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.08.23
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Sigitas Stonkus
   Disertacija: Bioelementų (Zn, Cu, Mn, Ca) ir somatotropinio hormono sąsaja su širdies vainikinių arterijų stenoze, vainikinių arterijų bei aortos lygiųjų raumenų kontraktiliškumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Stanislovas Stonkus
   Disertacija: Techninio ir taktinio jaunųjų krepšininkų (13, 14 ir 15, 16 metų) rengimo metodikos tobulinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Stonkus
   Disertacija: Teoriniai ir metodiniai krepšininkų rengimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.11.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Vygantas Stonkus
   Disertacija: Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas stiklakūnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Valerijonas Stonkus
   Disertacija: Gastroezofaginio refliūkso, plaučių ventiliacijos ir centrinės hemodinamikos rodiklių tyrimai, veikiant pneumoperitoneumu ligoniams, sergantiems bronchine astma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Stonkutė
   Disertacija: Strateginės valdymo informacijos organizavimas kintančioje kompleksiškoje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rima Stonkutė
   Disertacija: Žvaigždžių fotometrija tankiuose laukuose. Stebėjimai Subaru Suprime-Cam
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Stonkuvienė
   Disertacija: Dorinis vaikų ugdymas Lietuvos kaimo bendruomenėje (1900-1940): etnopedagoginės įžvalgos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Jonas Juozas Stonys
   Disertacija: Indukcinio elektros skaitiklio srovės grandinės pagrindinių charakteristikų skaičiavimas ir tyrimas mažų apkrovų srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Stonys
   Disertacija: Kritinis realizmas A. Vienuolio prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Stonys
   Disertacija: Psichologizmo raida lietuvių prozoje (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.04.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimvydas Stonys
   Disertacija: SiO2 mikrodulkių įtaka kaitrai atsparaus kompleksinio rišiklio ir betono savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jurgis Storasta
   Disertacija: Nepusiausvirųjų krūvininkų sklaidos ir rekombinacijos tyrimas fotoimpulsinio Holo efekto metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Stoškienė
   Disertacija: Bakteriofago T4 viduriniųjų promotorių tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Stoškus
   Disertacija: Žieminių rapsų auginimo sėklai ypatumai lengvose dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.07.02
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Krescentius Stoškus
   Disertacija: Meno kūrinys ir jo semiotinio tyrimo principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Stoškus
   Disertacija: Stiklo blokų gamybos technologinio proceso optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos valstybinis stiklo institutas

 • daktaras Vytautas Stoškus
   Disertacija: Statybinių medžiagų poreikio nustatymo ir aprūpinimo sistemos AVS sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Neris Stoškutė
   Disertacija: Kairiojo skilvelio funkcijos pokyčiai vėlyvuoju laikotarpiu po aortos ir vainikinių arterijų jungčių suformavimo operacijų sergantiems išemine širdies liga, esant blogai sistolinei kairiojo skilvelio funkcijai (doplerechokardiografinio ir klinikinio tyrimų duomenys)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rasa Stoškuvienė
   Disertacija: Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vincentas Vytis Stragys
   Disertacija: Asfaltbetonio šlyties atsparumo reikalavimų pagrindimas vietinėse Lietuvos TSR sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Straigytė
   Disertacija: Raudonojo ąžuolo (Quercus rubra L.) želdinių paplitimas Lietuvos miškuose, būklė ir sąveika su vietine flora
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.15
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Eglė Strainienė
   Disertacija: Rekombinantinių augimo hormonų renatūravimo procesų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.19
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Pranciškus Straižys
   Disertacija: Daugiaspalvių fotometrinių sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Pranciškus Straižys
   Disertacija: Daugiaspalvė žvaigždžių fotometrija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Tartu valst. un-tas

 • daktaras Nijolė Strakauskaitė
   Disertacija: Lietuvos KP vadovavimas respublikos besimokančio jaunimo darbiniam auklėjimui (1971-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Anicetas Strakšas
   Disertacija: Sėklinių lubinų nuėmimo efektyvumo padidinimas, tobulinant kombainų technologinius procesus ir darbinęs dalis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Diana Strakšienė
   Disertacija: Didaktinės muzikos kūrinių reflekcijos veiksminimas grojimu: pedagogų nuostatų formavimo prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Eugenijus Stratilatovas
   Disertacija: Chemoterapijos reikšmė III stadijos skrandžio vėžio chirurginio gydymo rezultatų pagerinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos onkologijos centras

 • daktaras Juozapas Straukas
   Disertacija: Citoaktyvios alkoksi- ir oksiaromatinės aminorūgštys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Stravinskaitė
   Disertacija: Kosulio reflekso jautrumo pokyčiai metus rūkyti sveikiems asmenims ir sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Stravinskas
   Disertacija: Augantis verslas ir jo plėtros galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stasys Stravinskas
   Disertacija: Mažiausios masės mechanizmų su žemesniosiomis kinematinėmis poromis projektavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tomas Stravinskas
   Disertacija: Ekonominio asmens sveikatos priežiūros modelio plėtotė Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vida Stravinskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR hidromelioracinio fondo miškų dendroklimatologinė analizė (nusausinimo dendroindikacija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.17
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Sąjunginis miškininkystės ir miškų ūkio mechanizacijos mokslo tyrimų in-tas

 • habilituotas daktaras Vida Stravinskienė
   Disertacija: Klimato veiksnių ir antropogeninių aplinkos pokyčių dendrochronologinė indikacija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Vitalija Stravinskienė
   Disertacija: Lenkijos lietuvių bendromenė 1944-2000 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algis Jurgis Strazdas
   Disertacija: Lietuvos žalųjų galvijų tobulinimas panaudojant Danijos žaluosius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.31
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Darius Strazdas
   Disertacija: Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modeliavimas bei efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonas Strazdas
   Disertacija: koordinatinių ištekinimo staklių pavaros dinamikos klaisimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rolandas Strazdas
   Disertacija: Verslo konsultacinės veiklos plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vilimas Strazdas
   Disertacija: Precizinių pozicionavimo mechanizmų su tampriai ir disipatyviai sujungtais elementais sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenija Strazdienė
   Disertacija: Tekstilės gaminių dviašio deformavimo procesų tyrimas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Strazdienė
   Disertacija: Kolegijos studentų verslumo ugdymas taikant imitacinės verslo įmonės modelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Neringa Strazdienė
   Disertacija: Darbo mokėjimų ir įgūdžių ugdymo sisteminė plėtra pradinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Valentina Strazdienė
   Disertacija: Dirvožemio erozijos ir melioracijos įtaka lervų faunai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Strazdienė
   Disertacija: Dujų jutiklių vario sulfido pagrindu technologija ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Streckis
   Disertacija: Berniukų ir vyrų raumenų mažų dažnių nuovargio ypatumai atliekant kartotinius ir nepertraukiamus fizinius krūvius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Giedrė Virgilija Streckytė
   Disertacija: Kai kurių metalų reakcijų su dioksikumarinais spektrofotometrinis tyrimas ir taikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Streikus
   Disertacija: Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje 1945 - 1990 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Streikuvienė
   Disertacija: Streptoverticillium cinnamoneum fosfolipazė D ir jos savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Simonas Strelcovas
   Disertacija: Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai Lietuvoje 1939-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mykolas Stremauskas
   Disertacija: Darbo našumo rezervai Lietuvos TSR celiuliozės ir popieriaus pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilius Stribinskis
   Disertacija: tRNR-(m1A)-metiltransferazės ir infuzorijų Tetrahymena pyriformis išskyrimas ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas ir Biotechnologijos institutas "Fermentas"

 • daktaras Ričardas Rimgaudas Strielčiūnas
   Disertacija: Puslaidininkių elementų ir įrenginių dinaminių parametrų matavimo keitikliai informacinėms kontrolės sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marija Jonė Strimaitienė
   Disertacija: Lietuvių k. priebalsių fonotaktika (lyginant su anglų k.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marius Strioga
   Disertacija: Imunosupresines,citotoksines bei imunomoduliuojančias savybes atspindinčių žymenų raiška imunogeniškomis vėžio formomis sergančių pacientų periferinio kraujo CD8hT limfocitų populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.07.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Jadvyga Striogaitė
   Disertacija: K.Borutos proza (romantizmo problema)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Osvaldas Stripeikis
   Disertacija: Antrepreneriškumo formavimas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Vytautas Striška
   Disertacija: Mikrodalelių pašalinimo procesų automatizacija, panaudojant pulsuojančius sukūrinius srautus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Nerijus Striūgas
   Disertacija: Glicerolio frakcijos terminio skaidymo vandeniliu praturtintoms dujoms gauti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Striužas
   Disertacija: Vibracinio detalių užpresavimo įtaisų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Strockis
   Disertacija: Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Teodora Strockytė
   Disertacija: Hartrio ir Foko suderintinio lauko metodo daugiakonfigūraciniame artutinume taikymas ir tolesnis vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dmitrijus Stroginas
   Disertacija: Vienfazių asinchroninių mikrovariklių su asimetriniu statoriaus magnetolaidžiu kai kurie tyrimo ir skaičiavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.03
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Kazys Bronius Strolys
   Disertacija: Kai kurie kompleksinio bulių reproduktorių vertinimo klausimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.26
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Gražina Stropienė
   Disertacija: Kai kurie dantų kariozinio proceso patogenezės klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Audrius Stropus
   Disertacija: Daugiamačių dinaminių objektų adaptyvus valdymas su minimalia dispersija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Stasys Stropus
   Disertacija: Vertebrobaziliarinio baseino arterijų inervacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Stasys Stropus
   Disertacija: Cholinerginė ir adrenerginė širdies inervacija ir jos pokyčiai širdies-kraujagyslių patologijos atveju
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.12.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N. Pirogovo 2-sis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Sigita Stropuvienė
   Disertacija: Ankstyvieji prognoziniai veiksniai, galintys turėti įtakos reumatoidinio artrito eigai ir išeitims.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Strukčinskas
   Disertacija: Žieminių kviečių pašaknio ligos Lietuvos TSR ir priemonės jų daromiems nuostoliams sumažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.05.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Mindaugas Strukčinskas
   Disertacija: Parazitinė ankštinių augalų mikoflora Lietuvoje ir kai kurių jos rūšių biologinės savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.03.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Strukčinskienė
   Disertacija: Lietuvos vaikų ir paauglių eismo traumos: mirtingumo ir prevencijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.29
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Strumskis
   Disertacija: Broliškų tarybinių respublikų parama lietuvių tautai, kuriant socializmą (1944-1953 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Strumskis
   Disertacija: Silpnai suspaustų krūvininkų ir eksitonų relaksacija stipriai sužadintuose CdS nanokristaluose įterptuose į stiklą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Strumylaitė
   Disertacija: Žmonių, dirbančių sunkiaisiais metalais užterštoje aplinkoje, sveikatos įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.14
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Strupas
   Disertacija: Echoskopinės mikrocholestostomijos taikymas ūminio cholesticito gydymo gerantologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Strupas
   Disertacija: Metodologinis tulžies pūslės akmenligės gydymo būdų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.09.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigita Marija Strusevičienė
   Disertacija: Daugiamečių žolių laistymo fermų nuotekomis optimalių normų nustatymas remiantis melioraciniais bei vandensauginiais rodikliais Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zenonas Strusevičius
   Disertacija: Pieno įmonių nuotekų panaudojimas bei apvalymas ištisus metus drenuotose Lietuvos TSR priemonio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos hidromelioracijos institutas

 • daktaras Andrei Stsiapanau
   Disertacija: Černobylio politika Baltarusijoje 1986-2008 metais: diskurso koalicijų formavimas ir raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Stučinskas
   Disertacija: Šiluminio lęšio charakterizavimas bei jo įtakos mažinimas išilginio diodinio kaupinimo lazeriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Donata Stukaitė
   Disertacija: Vaikų širdies ir kraujagyslių sistemos ligų išaiškinimo patirtis ir vibracinio širdies ūžesio nustatymas kardioreumatologiniame centre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vida Stukaitė
   Disertacija: Dirichle tipo kraštinių uždavinių išsigimstančioms elipsinėms lygtims spektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Gendrikas Stukas
   Disertacija: Informacijos agregavimas - dezagregavimas makroekonominiuose modeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Stukas
   Disertacija: Maisto produktų, aplinkos bei žmonių organizmo užteršimo polichloruotais junginiais įvertinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Milda Stuknytė
   Disertacija: Geobacillus genties bakterijų plazmidžių struktūros analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zofija Ona Stukonienė
   Disertacija: Skreplių mikroskopinis tyrimas, nustatant ir gydant plaučių vėžį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Kazimieras Stukonis
   Disertacija: Sunkiai besilydančių lydinių šalto presavimo įrankių išvystymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Centrinis mašinų gamybos technologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Mečys Stukonis
   Disertacija: Virškinimo organų piktybiniu navikų paplitimas Lietuvos didžiuosiuose miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Mečys Stukonis
   Disertacija: Vėžio epidemiologijos pagrindiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.05.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS MMA sąjunginis onkologijos mokslo centras

 • daktaras Vaclovas Stukonis
   Disertacija: Eraičino (Festuca) genties siauralapės rūšys Lietuvoje ir jų tinkamumas vejoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Emilija Stulgienė
   Disertacija: Tarpvietės bei dubens dugno gimdymo traumatizmo tolimosios pasekmės ir kova su jomis (Ukmergės raj. moterų tyrimo duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ingrida Stulgienė
   Disertacija: Jonometrijos ir jonų porų atvirkščios fazės chromatografijos metodai nustatyti tauriųjų metalų cianidinius kompleksus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D.Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Stanislava Stulgienė
   Disertacija: Katalizatoriaus osmio tetroksido taikymas titrimetrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimundas Stulgis
   Disertacija: Ekonominių motyvacijų mechanizmas Lietuvos transporto įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Stanislovas Giedrius Stulgys
   Disertacija: Elektrografinių popierių kompozicijų fizikiniai cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Olga Stuliy
   Disertacija: Kalcio antagonistiniai preparatai, gydant psoriazę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Ukrainos dermatologijos ir venerologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Agnė Stulpinaitė
   Disertacija: Statinių mechaninių ir mažaciklio nuovargio charakteristikų tarpusavio ryšio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Balys Stulpinas
   Disertacija: Aktyvios vibroapsaugos sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimundas Stulpinas
   Disertacija: Gamybos AVS probleminės programinės įrangos kai kurių projektavimo uždavinių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Genovaitė Stulpinienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla plečiant kultūrinį bendradarbiavimą su broliškomis respublikomis 1966-1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Stumbraitė
   Disertacija: Elektroaktyvių junginių bei jų pirmtakų, turinčių 1-fenil-1,2,3,4-tetrahidrochinolino, indolo[3,2-b]karbazolo chromoforų, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zita Stumbrevičiūtė
   Disertacija: Kai kurių gyvsidabrio organinių darinių struktūros, solvatacijos ir reaktingumo tyrimas BMR metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos fizikinės organinės chemijos ir anglies chemijos institutas

 • daktaras Eugenijus Stumbrys
   Disertacija: Molekulių su trikampiais ir keturkampiais ciklais struktūros tyrimas suderintinio lauko metodu. Bazinių funkcijų parinkimas ir atsižvelgimas į elektronų koreliaciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Bonifacas Stundžia
   Disertacija: Giminės kategorija ir giminių bei kamienų variantai baltų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bonifacas Stundžia
   Disertacija: Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Rimvydas Stundžia
   Disertacija: Aštuonmečių ir specialių vidurinių mokyklų moksleivių gamtamokslinių žinių ir mokėjimų vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alina Stundžienė
   Disertacija: Įmonių vertinimas klasifikavimo metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Anelė Stundžienė
   Disertacija: Galvijų aprūpinimo jodu ir kai kurių klausimų tyrimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Bronė Stundžienė
   Disertacija: Medžių vaizdas lietuvių liaudies dainose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.19
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kalbos ir literatūros institutas

 • daktaras Lijana Stundžienė
   Disertacija: Moterų judėjimo informacinis aprūpinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.28
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Augustina Stungienė
   Disertacija: Įterptinių elementų problema kalbos sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Stungurienė
   Disertacija: Banko informacijos apdorojimo tobulinimas naudojant ESM (TSRS Valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Juozas Stungys
   Disertacija: Specialių autotechninių žinių panaudojimas parengtiniame tardyme ir teisme tiriant autotransporto bylas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Virmantas Stunžėnas
   Disertacija: Fitohelminto Heterodera trifolii Goffart 1932 ir jo šeimininko baltojo dobilo Trifolium repens L. Klonų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Stunžėnienė
   Disertacija: Mokinių veiklos aktyvinimas, mokant keleto kalbų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liucija Stuogienė
   Disertacija: Bulvių selekcinės medžiagos įvertinimas pagal įvairias bulvinės fitoftoros rases Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Arūnas Leonidas Stuogys
   Disertacija: Reestriktyvinių pasakymų tipologinės savybės romanų (prancūzų, ispanų, italų) kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Eugeniuš Stupak
   Disertacija: Dvimačių struktūrų irimo modeliavimas naudojant prisitaikančiuosius baigtinių elementų tinklus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktoras Stupak
   Disertacija: Radijo matavimo prietaisų metrologinių savybių išsaugojimo eksploatacijoje metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislavas Stupakas
   Disertacija: Plastinių deformacijų pasiskirstymo realios formos skerspjūviuose įvertinimas lenkiamų strypinių sistemų skaičiavime ir optimizacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Jolanta Stupakova
   Disertacija: Akytojo silicio nanodarinių fizinės savybės, veikiant superaukšto dažnio elektromagnetine spinduliuote
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Stupelis
   Disertacija: Apie mišraus tipo lygtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Stupelis
   Disertacija: Ištisinių aplinkų magnetinės hidrodinamikos matematiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.09.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Sankt peterburgo skyrius

 • daktaras Aleksandra Stupneva
   Disertacija: Praeities saulės aktyvumas ir saulės sukelti reiškiniai žemėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA vyriausioji astronomijos observatorija

 • daktaras Malgožata Stvol
   Disertacija: Bankiniųatsiskaitymų teisinės konstrukcijos ir piniginių lėšų transfero procesas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Gdansko universitetas

 • daktaras Laimutė Stygienė
   Disertacija: Techninės paskirties trikotažo medžiagų iš metalinių siūlų struktūrų, optimizuojant jų fiziko-mechanines charakteristikas, sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Darius Styra
   Disertacija: Elektrinės talpos matavimas daugiaelektrodėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.07
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Dmitrijus Styro
   Disertacija: Radiacinės šilumos apykaitos spektrinis pasiskirstymas atmosferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Dmitrijus Styro
   Disertacija: Pasyvių priemaišų branduolio - hidrofizikinių laukų struktūra vidutinių gylių jūrose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.04.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos jūrų hidrofizikos institutas ;

 • daktaras Vera Styro
   Disertacija: Polipredikatiniai sakiniai su dvinariu tiesioginiu prijungimu viduramžių anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Rasa Subačienė
   Disertacija: Darbo sąnaudų analizė ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Giedrius Subačius
   Disertacija: Didysis rankraštinis S.Daukanto lenkų-lietuvių kalbų žodynas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Giedrius Subačius
   Disertacija: Žemaičių bendrinės kalbos idėjos: XIX amžiaus pradžia
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.07.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Subačius
   Disertacija: Elektrogradientiniai reiškiniai germanyje ir silicyje stipriuose superaukštojo dažnio elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Subačius
   Disertacija: Karštųjų elektronų relaksacija aukštojo dažnio elektriniuose laukuose puslaidininkiuose, esant tolydiniam bei fliuktuojančiam koncentracijos pasiskirstymui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Paulius Vaidotas Subačius
   Disertacija: Tautinio išsivadavimo kultūros samprata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Subačius
   Disertacija: Rotorinio grunto sklaidytuvo, naudojamo biologiniam šlaitų tvirtinimui, racionalių parametrų parinkimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Jadvyga Irena Subačiūtė
   Disertacija: Ekstrameduliniai nugaros smegenų navikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Emilis Subata
   Disertacija: Etiniai alkoholizmo formavimosi ir dinamikos ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tartu universitetas

 • daktaras Olga Suboč
   Disertacija: Kai kurie uždaviniai su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Regina Subotkevičienė
   Disertacija: Būsimųjų geografijos mokytojų didaktinių kompetencijų raida ir raiška studijuojant specialybės disciplinas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jelena Suchanova
   Disertacija: Studentų metakognityvinio sumanumo aktyvinimas studijuojant anglų kalbą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Suchockas
   Disertacija: Dirvos paruošimo įtaka jos derlingumui ir maumedžio želdinių augimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.22
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Joana Suchockienė
   Disertacija: Pieno termoarsparios pienarūgštės mikrofloros savybės ir vaidmuo olandiško sūrio gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Suchodolskis
   Disertacija: Fotoelektroninė ir optinė I-ZnMg(Y,Ho,Er) kvazikristalų spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Sučila
   Disertacija: Porezekcinių bronchinių fistulių priežastys ir profilaktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.11.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Sučila
   Disertacija: Eksperimentiniai ir klinikiniai plaučių rezekcijos rezultatų stebėjimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.09.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mykolas Sučila
   Disertacija: Ligonių, sergančių magistralinių galūnių arterijų embolijomis ir ūmiomis trombozėmis, chirurginio gydymo gerinimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Sučila
   Disertacija: Dalinių išlydžių aukštosios įtampos transformatoriuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Elena Sučilienė
   Disertacija: Skirtingu laiku BCG vakcinomis skiepytų vaikų tuberkulino reakcijos ikimokykliniu laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigita Sučilienė
   Disertacija: Chromatino baltymų dislokacijos tyrimas dvifazės plimerų sistemos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Lilija Sudavičienė
   Disertacija: Lietuvos Statuto Maskvos vertimo-redakcijos leksikos ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Sudavičius
   Disertacija: Anijonų įtaka į rūgštaus šešiavalenčio chromo tirpalo sąveiką su cinko paviršiumi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Bronius Sudavičius
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos kova už darbininkų klasės vienybę 1934-1937 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.09.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronius Sudavičius
   Disertacija: Ekologinių reikalavimų įtvirtinimo teisėje problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS MA valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Rita Sudikienė
   Disertacija: Ross'o operacija. Artimi ir atokūs rezultatai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Rimantas Sudintas
   Disertacija: Vibracinių įtaisų, skirtų radioelektroninės aparatūros gaminių kontaktinei kontrolei sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaclovas Alfridas Sudintas
   Disertacija: Patogeninė stafilokokų cirkuliacija chirurginiuose skyriuose ir kovos metodai chirurginėje žaizdoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tadas Sudnickas
   Disertacija: Konceptualių schemų, naudojamų duomenų bazių projektavimo automatizavimui, tyrimas ir realizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilma Sudonienė
   Disertacija: Žemės ūkio paskirties teritorijų tvarkymo pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Skolastika Sūdžienė
   Disertacija: Lakių azotinių priemaišų tyrimai žaliame spirite ir jo rektifikacijos produktuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduardas Sūdžius
   Disertacija: Durpių kraiko mechaninio nuvandeninimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jokūbas Sūdžius
   Disertacija: Tarpžvaigždinės ekstinkcijos dėsnių variacijų fotometrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • daktaras Markas Sūdžius
   Disertacija: Nepusiausvyrųjų krūvininkų dinamika didžiavaržiuose GaAs kristaluose ir puslaidininkinėse supergardelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Pranas Sūdžius
   Disertacija: Kasdieninės paklausos ne maisto prekių prekybos efektyvumo didinimas (Lietuvos TSR prekybos ministerijos sistemos m. pr. pav)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Daina Sūdžiūtė
   Disertacija: Neantagonistiniai laiko momento parinkimo lošimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Sūdžiuvienė
   Disertacija: Chloralkiliniai diaminobenzolsulfamidų dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintarė Sujetovienė
   Disertacija: Aplinką rūgštinančių, eutrofikuojančių ir šarminančių teršalų poveikis pušynų gyvajai dirvožemio dangai vietinės taršos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rasa Sukackaitė
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazės BpuJI struktūriniai ir funkciniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vidas Sukackas
   Disertacija: Teoriniai ir taikomieji ultragarsinio pastovaus ilgio interferometro klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vidas Sukackas
   Disertacija: Medžiagų fizinių ir akustinių parametrų matavimo metodų, pagrįstų ultragarso interferencija ir rezonansu, sukūrimo principai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.10.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Sukackienė
   Disertacija: Pelkinių ir dirbamų Lietuvos TSR dirvožemių Collembola
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Petras Sukarevičius
   Disertacija: Tinklainės trauminės atšokos klinikos ypatybės ir jos chirurginio gydymo efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Odesos N. Pyrogovo valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Sigitas Sunelaitis
   Disertacija: Lietuvos KP veikla sukuriant ir išvystant "Žinijos draugiją" respublikoje (1947-1975 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Sungailienė
   Disertacija: Žemaičių muzikinis dialektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Kazys Sunklodas
   Disertacija: Silpnai priklausomų atsitiktinių vektorių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Kazys Sunklodas
   Disertacija: Konvertavimo greičių įverčiai centrinėje ribinėje teoremoje silpnai priklausomiems atsitiktiniams dydžiams ir laukams
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.08.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Elena Suodienė
   Disertacija: Anafora M. I. Cvetajevos lyrikoje (stilistinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Suodys
   Disertacija: Cerio pogrupio ir gadolinio retųjų žemės metalų karbidų termodinaminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos medžiagotyros problemų in-tas

 • daktaras Loreta Raimunda Supranaitytė
   Disertacija: Poliamidinio pluošto struktūros poveikis jo dažymo rūgštiniais metalokompleksiniais dažais procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Skaidrė Supronienė
   Disertacija: Fusarium genties grybų plitimą ir mikotoksinų kaupimąsi javų grūduose įtakojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Konstantinas Surblys
   Disertacija: Lietuvos TSR darbininkų klasės formavimasis ir jos kūrybinio aktyvumo augimas pokario metais (1944 - 1960 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.07.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Gabija Surdokaitė
   Disertacija: Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI-XX a. I pusės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Laima Surgailienė
   Disertacija: Kritinė A. Ryglio estetinės koncepcijos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas ;

 • habilituotas daktaras Donatas Surgailis
   Disertacija: Kai kurie trūkių Markovo procesų teorijos uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Surgailis
   Disertacija: Tiesiniai ir jiems pavaldūs atsitiktiniai laukai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.12.01
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Surgailis
   Disertacija: Lietuvos KP veikla didinant gamybinių profsąjungų vaidmenį socializmo sąlygomis (1966-1975m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.03
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Surinėnaitė
   Disertacija: Pseudomonas mendocina lipazės specifiškumo ir kinetinių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.06
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Tadas Surkys
   Disertacija: Ryškio ir spalvos kontrasto įtaka stimulo geometrijos suvokimo iškraipymams.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Eduardas Surotkevičius
   Disertacija: Cheminių elementų lydymosi temperatūrų priklausomybė nuo atominių kristalocheminių ir fiziko-mechaninių parametrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Olegas Surovas
   Disertacija: Dantų eilių protezavimas, panaudojant implantatus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.03
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Valentinas Surovas
   Disertacija: Sveikų ir leukoze sergančių galvijų T-limfocitų charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Jozef Surowaniec
   Disertacija: Logopedijos tezauro sudarymo metodologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas ir Vilniaus pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Arvydas Survila
   Disertacija: Alifatinių alkoholių adsorbcija ant gyvsidabrio elektrodo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Survila
   Disertacija: Daugiamatė ekologinio monitoringo duomenų analizė (Lietuvos ežerų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Sjunginis vandens apsaugos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Arvydas Survila
   Disertacija: Kvazigrįžtamųjų elektrocheminių procesų dėsningumai labiliųjų kompleksų sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.04.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Survila
   Disertacija: Kai kurios nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimvydas Raimondas Survila
   Disertacija: Vištų dedeklių efektyvaus panaudojimo laikotarpio prailginimas paankstinus jų lytinį subrendimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.06
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Stanislovas Survila
   Disertacija: Pakaitinio priauglio skirtingo laikymo ir šėrimo įtaka paršavedžių reprodukcinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Viktoras Survila
   Disertacija: Išilgai aptekamo cilindro turbulentinis šilumos atidavimas, kai šilumnešio fizinės savybės yra kintamos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.17
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audronė Survilienė
   Disertacija: Vario nusodinimo iš šarminių dietanolamininių tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Elena Survilienė
   Disertacija: Šiltnamio agurkų, brokolių ir žiedinių kopūstų daigų rizosferos mikromicetų bioekologiniai ypatumai ir priemonės jų žalai sumažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Svetlana Survilienė
   Disertacija: Katodinių procesų galio druskų tirpaluose kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Dalia Survutaitė
   Disertacija: Visuomenės ir pradžios mokyklos santykiai Lietuvoje 1918-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Aloyzas Sušinskas
   Disertacija: Pjūčių laiko ir dažnumo įtaka sausų ir maisto medžiagų dinamikai kai kuriose ankštinėse žolėse, naudojant jas žolės miltams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jurgis Sušinskas
   Disertacija: Statistinių spektro įverčių analizė ir taikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos in-tas

 • daktaras Saulius Sušinskas
   Disertacija: Polių - kolonų kalimo technologijos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS ststybos komiteto centrinis statybos organizavimo, mechanizavimo ir techninės pagalbos mokslo tyrimų ir projektavimo eksperimentinis institutas

 • daktaras Solveiga Sušinskienė
   Disertacija: Veiksmažodinė nominalizacija anglų kalbos moksliniame tekste (semantiniai, sintaksiniai ir tekstiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Suslavičius
   Disertacija: Socialinių sąlygų įtaka žmonių, turinčių regėjimo defektus, socialinių nuostatų ir nuostatos į save formavimuisi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.01
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Boleslovas Suslavičius
   Disertacija: Kai kurių vitaminų ir gintaro rūgšties įtaka žiemkenčių javų augimui, derlingumui ir grūdų kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Susnienė
   Disertacija: Suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimo prielaidos organizacijų vadyboje (viešojo transporto įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Neringa Sutkevičienė
   Disertacija: Veiksnių įtaka kuilių spermos kokybei ir apvaisinamajai galiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Jurgis Algimantas Sutkevičius
   Disertacija: Kailinių žvėrelių (audinės, žydrosios šiaurės lapės, triušio) kasos anatomijos palyginamieji tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.12
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Maskvos veterinarijos akademija

 • daktaras Stasė Sutkienė
   Disertacija: Sergančių krūtinės angina elektrofiziologiniai ir hemodinamikos rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Apolinaras Sutkus
   Disertacija: Tirotoksikozės gydymas radiojodu kartinių ir skaidytinių dozių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.11.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Arvydas Sutkus
   Disertacija: Visapusio slėgio įtakos krūvininkų koncentracijai, judrumui ir sklaidai tyrimas grynuosiuose ir legiruotuose Bi Sb lydiniuose AD elektromagnetiniais ir magnetoplazminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Emilis Suveizdis
   Disertacija: Daugiaspalvio diapozityvo, skirto informacijos atvaizdavimo sistemoms, naudojančioms Se elektrografinius sluoksnius, formavimo fizikinių procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Suveizdis
   Disertacija: Lietuvos - Lenkijos sineklizės viršutinio permo nuogulos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Suveizdis
   Disertacija: Pabaltijo geologinės raidos istorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.03.22
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis geologijos A.P. Karpinskio MTI

 • daktaras Virginijus Suveizdis
   Disertacija: Lietuvos ir Rusijos socialdemokratų revoliuciniai ryšiai 1887-1898 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jelizaveta Suvorova
   Disertacija: Bulgarų Atgimimo literatūros formavimosi bei raidos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Suzanovičienė
   Disertacija: Krūvininkų kinetikos puslaidininkiuose tyrimai naudojant terahercinės spinduliuotės impulsus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edita Sužiedėlienė
   Disertacija: Rūgštimi indukuojamo Escherichia coli asr geno molekulinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.05.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Sužiedėlis
   Disertacija: Kintamo skerspiūvio 1-h sandūrų savybės stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos universiteto kieto kūno fizikos institutas

 • daktaras Kęstutis Sužiedėlis
   Disertacija: E. coli cisteino biosintezės geno cys Q molekulinė ir funkcinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Sužiedelytė
   Disertacija: Miesto kartografinių duomenų bazių sudarymo tobulinimas fotogrametrinių metodų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Eglė Svaldenienė
   Disertacija: Šuns akies anatominių elementų ultragarsinės biometrijos ir struktūros ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Bronius Svecevičius
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos paprastieji balsiai (monoftongai). Eksperimentinis fonetinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Svecevičius
   Disertacija: Žiobrio (Vimba vimba L.) jautrumo teršalams ekologiniai-fiziologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Sveikata
   Disertacija: Antikūnių prieš neurono citoskeleto ištyrimo klinikinė reikšmė, sergant šonine amiotrofine skleroze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rusijos medicinos mokslų akademijos Neurologijos institutas

 • daktaras Juozas Algimantas Sveikata
   Disertacija: Panoraminių grupinio vėlinimo laiko matuoklių tikslumo didinimo metodų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.19
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aušra Sveikauskaitė
   Disertacija: Kvarteriniuose ir devoniniuose aliumosilikatuose vykstančių reakcijų intensyvinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Biochemijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Sventickas
   Disertacija: Ekonominės informacijos formavimo ir naudojimo organizavimas operatyviniam valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.07.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Arūnas Sverdiolas
   Disertacija: Katalikiškoji kultūros filosofija buržuazinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS Ma filosofijos institutas

 • daktaras Piotr Svešnikov
   Disertacija: Heterodinaminio metodo kompleksinių parametrų matavimui UAD prietaisuose metrinių ir decimetrinių bangų diapazono dažnio zonoje tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Izabela Svešnikova
   Disertacija: Pramoninių SBK matavimo prietaisų paklaidų mažinimo būdų tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rasa Svetikaitė
   Disertacija: Nuosavybės teisių atkūrimas kaip konstitucinė garantija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Svetikas
   Disertacija: Mokslinis darbo organizavimas vartotojų kooperacijos tarprajoninės didmeninės prekybos bazių sandėliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.01.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos vartotojų kooperacijos universitetas

 • daktaras Eugenijus Svetikas
   Disertacija: Žiedai ir monetos XIV-XVII a. kapuose. Tipologija ir chronologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kostas Žymantas Svetikas
   Disertacija: Regiono socialinės infrastruktūros formavimo optimizavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Antanas Svetlauskas
   Disertacija: Iš anksto įtemptų elementų stiprumo pagal istrižus pjūvius tyrimas ir skaičiavimo metodų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Vytautas Juozas Svetulaitis
   Disertacija: Liudo Giros poezija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilia Svetulevičienė
   Disertacija: Daugiamatės ribinės didelių nuokrypių tikimybių teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Svičiulienė
   Disertacija: Šiuolaikinės taikomosios dekoratyvinės dailės estetinės problemos (remiantis LTSR taikomosios dekoratyvinės dailės medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Albertas Svičiulis
   Disertacija: Antinkščių funkcijos kitimo įtaka imunologiniam organizmo reaktyvumui streptokokinės infekcijos (eksperimentinio reumato) metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.02.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Svičiulis
   Disertacija: Lengvų atomo branduolių kolektyvinių savybių tyrimas branduolio simplektinėje Sp(2,R)-modelio bazėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zinaida Genovaitė Sviderskienė
   Disertacija: Žvaigždžių klasifikacija sistemoje UPXYZVS
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfredas Martynas Sviklas
   Disertacija: Karbamido polifosfato vandens-druskų tirpalų fizikinių-cheminių savybių tyrimas kompleksinių trąšų gavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Alfredas Martynas Sviklas
   Disertacija: Specialių skystųjų trąšų gamybos teorija, technologija ir efektyvumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Sviklius
   Disertacija: Peroralinės cholecistografijos, intraveninės cholegrafijos, colangiomanometrijos ir cholangiografijos reikšmė diagnozuojant tulžies latakų ligas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Sviklius
   Disertacija: Uždegiminių tulžies latakų ligų diagnostika ir chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.09.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Svilainis
   Disertacija: Produktų, gautų naftalino, acenafteno eilės ir 2-fenilbenzotriazolo darinių sąveikoje su epichlorhidrinu, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Linas Svilainis
   Disertacija: Nehomogeninių objektų ultragarsinės introskopijos metodų tyrimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gytis Svinkūnas
   Disertacija: Elektros apkrovos prognozavimas dirbtinių neuronų tinklais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kęstutis Svirskas
   Disertacija: Besisukančių ir nesisukančių dalelių judėjimo bendroje reliatyvumo teorijoje kokybiniai ir analitiniai tyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos MA fizikos institutas

 • daktaras Nataša Svirskienė
   Disertacija: Dendrių su besikeičiančia laike membranos voltamperine charakteristika teorinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Svirskis
   Disertacija: Raudonųjų dobilų ir liucernos selekcinės medžiagos, atsparios fuzariozei ir dobilų vėžiui, atranka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Svirskis
   Disertacija: Svarbiausių daugiamečių ankštinių žolių rūšių derlingumo didinimas selekcija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.09.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Eduardas Svirskis
   Disertacija: Pramoninės gamybos efektyvumo didinimas gerinant darbininkų profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Gytis Svirskis
   Disertacija: Elektros srovės lauko veikimo į neuronus su ominiais ir bistabiliais dendritais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno medicinos akademija

 • daktaras Arūnas Svitojus
   Disertacija: Galvijų superovuliacijos sukėlimo metodų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulininkystės MTI

 • daktaras Kristina Syrnicka
   Disertacija: Lenkų antkapinė epigrafika Vilniaus krašte. Tradicija ir dabartis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vroclovo universitetas

 • daktaras Rūta Syrovatskaja
   Disertacija: Fonetinių parametrų vaidmuo perduodant meninę-estetinę informaciją poetiniame tekste.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo užsienio kalbų institutas

 • daktaras Leonidas Syrus
   Disertacija: Diskinių atminties įrenginių aerodinaminių atraminių elementų pakabinimo sistemos dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Syrusas
   Disertacija: Pikosekundinių šviesos impulsų generacija KNFS lazeriu ir jų taikymas lazerinių terpių spektroskopinių charakteristikų tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“