FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

S

 • daktaras Leonas Sabaliauskas
   Disertacija: Unitarinės schemos modelio panaudojimo tiriant atomų branduolių savybes klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Vincentas Sabas
   Disertacija: Neortogonalių radialinių orbitalių taikymas teoriškai nagrinėjant sužadintas atomų konfigūracijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julija Sabataitytė
   Disertacija: Nanokristalinių GaAs bei GaSb porėtųjų darinių auginimas ir fizikinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Sabonienė
   Disertacija: Difuzinio sluoksnio jonų koncentracijos kitimas elektronusodinant varį iš rūgščių sulfatinių elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Sabonienė
   Disertacija: Kai kurie beta-pakeistų propionitrilų kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Sadauskas
   Disertacija: Plonų rezistyvinių chromo sluoksnių struktūros ir elektrofizinių savybių negrįžtami pakitimai, tekant didelio tankio elektros srovei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Sadūnas
   Disertacija: Kalio persulfato skilimas hidroksidinių katalizatorių poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lidija Safonova
   Disertacija: Elektromagnetinių SAD bangų sąveika su magnetoaktyvia plazma periodinėse sluoksninėse puslaidininkio - dielektriko struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vanda Saikauskienė
   Disertacija: Naujas šarmams atsparių proteinazių sorbcinės immobilizacijos būdas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Šemiakino bioorganinės chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Aloyzas Sakalas
   Disertacija: Holo efektas nepusiausvyrinėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aloyzas Sakalas
   Disertacija: n- ir p- tipo kadmio selenido elektrinės ir fotoelektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1976.09.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Paulius Sakalas
   Disertacija: Karštųjų elektronų triukšmai mikroniniuose GaAs ir InP dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Sakalauskaitė
   Disertacija: Propozicionalinės dinaminės logikos su begaliniu pakartojimu pilnumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-to Leningrado skyrius

 • daktaras Kazimieras Sakalauskas
   Disertacija: Akustinės bangos ir defektinių centrų injektuojančioje sandūroje sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Sakalauskas
   Disertacija: Pietvakarinės Pabaltijo dalies tektonika ir naftingumo perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikinės ir organinės chemijos, bendrosios ir neorganinės chemijos institutuose ir geologijos mokslų institute

 • daktaras Leonas Adolfas Sakalauskas
   Disertacija: Katodinių procesų tyrimas vario ir sidabro druskų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonidas Sakalauskas
   Disertacija: Monte-Karlo sekų taikymas sprendimų priėmimo efektyvumui gerinti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.12.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Silvinas Sakalauskas
   Disertacija: Elektrostrikcinės ir šiluminės kilmės optinio nevienalytiškumo, sukelto lazeriniu spinduliavimu stikluose, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA Fizikos institutas

 • daktaras Virgilijus Sakalauskas
   Disertacija: Apie netolygų suartėjimą su stabiliais dėsniais Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Sakalauskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR gruntinių vandenų hidrodinaminio režimo dėsningumai ir jų gamtinių išteklių įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.08
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenija Sakalauskienė
   Disertacija: Poliolefinų fotocheminių pakitimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gaudenta Sakalauskienė
   Disertacija: Lietuvos upių taršos matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Saladžius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo ordoviko, silūro darinių moliuskų fauna ir jos stratigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutė Salickaitė
   Disertacija: Hidrazinopirimidinų darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Samaitis
   Disertacija: Sunkaus klampaus nesuspaudžiamo kapiliaraus skysčio tekėjimo dvimatis uždavinys su laisvu paviršiumi ir nuliniu kraštiniu kampu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-to Leningrado skyrius

 • daktaras Valė Samanavičiūtė
   Disertacija: Anglies monoksido disproporcionavimo reakcijos ir jos produktų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Henrikas Samas
   Disertacija: Katodo paviršiaus būklės įtaka cinko išskyrimo iš rūgščių tirpalų kinetikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Minijus Samuila
   Disertacija: Medžiagų srautų elementariuose baseinuose modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.12
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Meilutė Samulevičienė
   Disertacija: Kadmio elektronusodinimo iš cianidinių tirpalų kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vytautas Samulionis
   Disertacija: Netiesinių akustinių reiškinių segnetoelektrikuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Sankauskaitė
   Disertacija: Epichlorhidrino su karbazolu, fenotiazinu bei jų dariniais sąveikos produktų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Mifodijus Sapagovas
   Disertacija: Divergentinio pavidalo kvazitiesinių elipsinio tipo lygčių sprendimas baigtinių skirtumų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Ukrainos MA matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Mifodijus Sapagovas
   Disertacija: Netiesinių elipsinių lygčių skirtuminiai sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.04.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Keldyšo taikomosios matematikos in-tas

 • daktaras Vytenis Jonas Sapagovas
   Disertacija: Fotojautrių perileno darinių sintezė ir jų fotofizikinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Dangutė Sapagovienė
   Disertacija: Tikrinių reikšmių uždavinio elipsiniams diferencialiniams operatoriams sprendimas skirtuminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos in-tas

 • daktaras Birutė Sapijanskaitė
   Disertacija: Karbazolo žiedą turinčių N-pakeistų aminorūgščių, jų darinių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marija Sapragonienė
   Disertacija: Spektrofotometrinis trifenilmetaninių dažų tyrimas ir jų pritaikymas kai kurių oksidatorių mikrokiekių nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidmantas Sargūnas
   Disertacija: Jonais inicijuojamos tarpusavio reakcijos ir interdifuzija daugiasluoksnių metalizacijų ir apsauginių dangų struktūrose su InP ir GaP
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Saščiuk
   Disertacija: Nestacionaraus galvanomagneto rekombinacinio efekto tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrius Sasnauskas
   Disertacija: Naujas IIS restrikcijos endonukleazių pogrupis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.07
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sofija Sasnauskienė
   Disertacija: Nukleotidil-(P->N)-aminorūgščių ir jų esterių sintezė ir reaktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Satkūnas
   Disertacija: Rytų Lietuvos tarpledynmetinių nuosėdų slūgsojimo sąlygos, sandara ir formavimosi ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Marija Saudargaitė
   Disertacija: Kadmio ir seleno lydinių elektrolitinis nusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Saudargas
   Disertacija: Protonovaros valdymas bakteriorodopsine
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Saudargienė
   Disertacija: Kovariacinės matricos struktūrizavimo panaudojimas mokant adaptyvius klasifikatorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Saulis
   Disertacija: Didžiųjų nuokrypių asimptotiniai skleidiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Saulis
   Disertacija: Aproksimavimas normaliuoju dėsniu atsižvelgiant į didžiuosius nuokrypius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.06.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Saunorienė
   Disertacija: Vidurkindų laike dinaminių sistemų muaro vaizdų analizė ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandras Savičevas
   Disertacija: Homogeniškųjų erdvių ergodinės teoremos ir stiprieji didžiųjų skaičių dėsniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Savičius
   Disertacija: Kvazisukinio metodikos taikymas jj-ryšio atveju ir elektroninių šuolių daugiakrūviuose jonuose tyrimas reliatyvistiniame artutinume
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Savickaitė
   Disertacija: Procesų, vykstančių degant hidrožėrutinį molį prie įvairių temperatūrų ir dujinių aplinkų, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Savickaja
   Disertacija: SN(II) fluoridinių kompleksų elektrocheminės redukcijos proceso iš sulfamininių tirpalų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.07.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Feliksas Savickas
   Disertacija: Selenandisulfonatų ir sulfandifosfonatų susidarymas, kitimai, savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ričardas Algirdas Savickas
   Disertacija: Elektrolitų veikimo į kai kurias mišrių tirpikliųdioksanas - vanduo ir dimetilformamidas - vanduo tyrimas ir išsūdymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Revmira Savickienė
   Disertacija: Pirimidin-4-karboninių rūgščių hidrazininių darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Algimantas Savukynas
   Disertacija: Veidrodinio atspindžio simetrija kvantmechaninėje judėjimo kiekio momento teorijoje ir jos taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Ona Savukynienė
   Disertacija: Sporų žiedadulkių spektrų formavimas jūrinėse bei kontinentinėse nuogulose ir jų taikymas antropogeninės augalijos kaitoms rekonstruoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas

 • daktaras Andrius Sazonovas
   Disertacija: Organinių medžiagų ūmaus toksiškumo ir metabolizmo vietos molekulėje prognozavimas taikant GALAS metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalius Seliuta
   Disertacija: Infraraudonosios šviesos sąveikos su metalo-silicio kontaktais, nevienalyčiu GaAs bei GaAs/AlGaAs sandūromis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Selskis
   Disertacija: Nikelio elektrokristalizacijos ir vidinės struktūros susidarymo dėsningumai sulfatiniuose - chloridiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Rasa Semėnaitė
   Disertacija: Piridino ir 2-hidroksipiridino biodegradacijos bakterijose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dmitrij Semionov
   Disertacija: Dulkėtų diskinių galaktikų evoliucijos spektrofotometrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jakovas Semionovas
   Disertacija: Hidrostatinio slėgio poveikis į švino sulfido optines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elvyra Senkienė
   Disertacija: Operatoriniai reprodukuojantys branduoliai ir jų taikymai vektorinių atsitiktinių funkcijų teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Senulienė
   Disertacija: Optinės ir elastooptinės silenitų kristalų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Feliksas Senulis
   Disertacija: Gilių lokalinių lygmenų CdSe monokristaluose ir polikristalinėse plėvelėse prigimties ir spektro tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Senulis
   Disertacija: Trumpų garso impulsų sklaida ir difrakcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Senvaitienė
   Disertacija: Kultūros objektų charakterizavimas ir cheminių konservavimo procesų įtakos jų degradacijai tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Serapinas
   Disertacija: Stipriai sužadintų atomų sąveikos su atomais pagrindinėje būsenoje spektroskopinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA P.Lebedevo fizikos i-tas

 • habilituotas daktaras Petras Serapinas
   Disertacija: Dujų išlydžių plazmos fluktuacijų spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Eglė Sergedienė
   Disertacija: Cinonų, polifenolių ir aromatinių nitrojunginių prooksidantinis citotoksiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.07
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Saulius Serva
   Disertacija: Citozino metiltransferazės HhaI sąlygotų DNR konformacijos pokyčių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.22
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Donatas Jonas Sidaravičius
   Disertacija: Kai kurių organinių polimerinių puslaidininkinių sistemų elektrofotografijai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: S. Vavilovo valstybinis optikos institutas

 • daktaras Bronius Sidauga
   Disertacija: Lietuvos TSR smėlio gruntų fizinių ir mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Sidoravičius
   Disertacija: Stochastinio kvantavimo metodo konvergavimas gardeliniams modeliams su lokalia sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitalij Silin
   Disertacija: Paviršinių elektromagnetinių IR bangų difrakcija ir interferencija paviršiaus spektroskopijos problemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA spektroskopijos institutas

 • daktaras Rimantas Simniškis
   Disertacija: Puslaidininkiniai rezistyviniai keitikliai praeinančios mikrobangos impulsų galiai matuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Jūratė Simokaitienė
   Disertacija: Karbazolil-, fentiazinil-, trifenilamino fragmentus turinčių organinių puslaidininkių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Simonavičius
   Disertacija: loginių elementų patikimumo skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.01.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Simonavičius
   Disertacija: Heksakarbamid - chromo druskų tyrimas ir taikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.01.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Andrius Sinius
   Disertacija: Elektrodinių procesų tyrimas eteriniame-hidridiniame aliuminavimo elektrolite
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jaunius Jonas Sinius
   Disertacija: Eterinio-hidridinio aliuminavimo elektrolito tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Justina Sinkevičiūtė
   Disertacija: Elektrochemiškai nusodintų W ir Mo lydinių su geležies grupės metalais korozijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jan Siroic
   Disertacija: Kristalų atspindžio refraktometrijos metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Romualdas Aleksas Sirutkaitis
   Disertacija: Mezomorfinių (skystakristalinių) fenilbenzoatų, turinčių fluoro atomų ir 4-alkilpiperidino fragmentą, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valdas Sirutkaitis
   Disertacija: Parametrinė šviesos generacija 0,7-10 m srityje kaupiant pikosekundiniu fosfatinuio stiklo lazeriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Valdas Sirutkaitis
   Disertacija: Impulsiniai pasyviai sinchronizuotų modų kietojo kūno lazeriai ir jų taikymas parametrinės šviesos generacijos tyrimuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.02.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alma Sirvydytė
   Disertacija: 2-alkiltiobenzimidazolo darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Jūratė Sitonytė
   Disertacija: Hidratuotų oksidų adsorbuotų sluosknių įtaka egzoelektroninei emisijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Sivakova
   Disertacija: Popieriaus su rašalu irimo proceso tyrimas ir naujų konservavimo metodų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Skakauskas
   Disertacija: Praretintų dujų aerodinamikos uždavinių artutiniai formulavimai ir jų palyginimas Kueto uždavinio pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Skersys
   Disertacija: Kodų keitinių grupės skaičiavimas. Kodų ekvivalentumo nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Limožo universitetas

 • daktaras Tomas Skersys
   Disertacija: Informacijos sistemų kompiuterizuoto kūrimo metodas, grindžiamas veiklos taisyklėmis papildytu veiklos modeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasys Skėrus
   Disertacija: Kai kurie koaliciniai diferencialiniai lošimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronė Skibarkienė
   Disertacija: -ciklohekseninės eilės kai kurių amino darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Skirgaila
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazės Cfr10I struktūros ir funkcijos ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.02
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biotechnologijos institutas

 • daktaras Rimantas Skirmantas
   Disertacija: Silpnai netiesinių elipsinių diferencialinių lygčių padidinto tikslumo skirtuminės sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos institutas

 • daktaras Vilhelmas Skominas
   Disertacija: Geležies - chromo lydinių elektronusodinimo ir korozijos potencialų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktor Skorniakov
   Disertacija: Asimptotiškai homogeninės Markovo grandinės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ričardas Skorupskas
   Disertacija: Kraštovaizdžio struktūros geoekologinio optimalumo metodologija (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.27
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Skrabutėnas
   Disertacija: Lokaliosios ribinės teoremos aritmetinėms funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfridas Skrebutėnas
   Disertacija: Panoraminės skaičiavimo sistemos su geometriniu krūvio dalijimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gražina Skridlaitė
   Disertacija: Metasomatozė Varėnos geležies rūdos zonoje Pietų Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.03
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas

 • daktaras Auksė Skripkienė
   Disertacija: Mikroekstrakcijos metodų tyrimas ir taikymas dujų chromatografinėje analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Skučaitė
   Disertacija: Didžiųjų nuokrypių teoremos atsitiktinių dydžių su sunkiomis uodegomis sumoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Skučas
   Disertacija: Sidabro elektrokristalizacijos proceso tyrimas kompleksiniuose elektrolituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Skuodis
   Disertacija: Reliktinės karstinės sufozinės erozinės įgriūvos Dauguvos upės slėnio pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto statybos inžinerinių tyrinėjimų gamybinis ir mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jūratė Skūpienė
   Disertacija: Algoritmų ir juos realizuojančių programų vertinimas informatikos varžybose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.10
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Juozas Justinas Slavėnas
   Disertacija: Osciliatorių stiprumų nustatymas CuI, AgI, AuI, SiI. GeI, SnI ir PbI spektruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Slibinskas
   Disertacija: Kiaulytės ir tymų virusų baltymų sintezė mielėse ir jų panaudojimas diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Pranciška Sliesaravičienė
   Disertacija: Kai kurių blizgodarių adsorbcija ir jos įtaka vario elektrokristalizacijai rūgščiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislava Sliesoravičienė
   Disertacija: Eterinio-amoniakinio aliuminiavimo elektrolito tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Slivinskas
   Disertacija: Dinaminių ekonominių modelių kooperatinis lošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos fizikos technikos in-tas

 • daktaras Vytautas Slivinskas
   Disertacija: Techninių sistemų aptarnavimo modeliavimas su SSM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Petras Sližys
   Disertacija: Kai kurie elektrocheminiai reiškiniai ribiniame tirpalų sluoksnyje su nepoliarizuotu ir katodiškai poliarizuotu elektrolitiniu nikeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Petras Sližys
   Disertacija: Vario ir nikelio elektrokristalizacijos kinetika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Saulius Smetona
   Disertacija: Galio arsenido apšvitinimo mažos energijos jonais įtaka kontakto metalas - galio arsenidas elektrofizikinėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Smilčius
   Disertacija: 5-(6-Metil-2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidro-3-pirimidinil) metilpakeistų 1,3,4-oksadiazol-2- ir 1,2,4-triazol-3-tionų sintezė ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Algirdas Paskalis Smilga
   Disertacija: Didelės varžos kadmio selenido kontaktinės ir elektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valerijus Smilgevičius
   Disertacija: Pikosekundinių šviesos impulsų parametrinės generacijos matomajame ir IR diapazonuose procesų dinaminiai ir statistikiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Valerijus Smilgevičius
   Disertacija: Stipri pikosekundinių ir nanosekundinių šviesos impulsų parametrinė sąveika kristaluose ir skysčiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.02.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Smilgis
   Disertacija: Pietų Lietuvos ir RTFSR Kaliningrado srities permo nuogulų facijos ir kolektorinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos I. Gubkino chemijos ir dujų pramonės institutas

 • daktaras Julius Snukiškis
   Disertacija: Lietuvos VRE cirkuliacinių vandenų ir kuro atliekų įtaka vandens saugyklos ir kitų baseinų hidrocheminiam režimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Sobiestijanskas
   Disertacija: Mikrobanginiai feroelektrinės dinamikos naujuose tvarkos-netvarkos feroelektrikuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Sodeika
   Disertacija: Defektų tyrimas cinko difosfido ir cinko germanio difosfido monokristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Joana Solovjova
   Disertacija: Imidazo[1,2-a]indolo,-[1,2-a]izochinolino ir indolo[2,3-c] [2]benzazepino darinių sintezė ir cheminės transformacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julius Sperauskas
   Disertacija: Halo populiacijos žvaigždės Vilniaus fotometrinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.29
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Estijos mokslų akademijos astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • daktaras Eduardas Spiriajevas
   Disertacija: Turizmo įtaka pasienio regionų plėtrai (Pitryčių Baltijos pakrančių regionų ekonominė - geografinė studija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Henrika Spirikavičienė
   Disertacija: Terminės fiksacijos įtaka triacetatinio pluošto fotocheminei destrukcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudvikas Baltramiejus Spudas
   Disertacija: Vario elektronusodinimo iš glicino tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Petras Stabinis
   Disertacija: Sąveikaujančių osciliatorių fazinis fokusavimas ir spinduliavimas klasikinių netiesinių aktyvių medžiagų mažuose tūriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Petras Stabinis
   Disertacija: Moduliuotųjų šviesos bangų parametrinio stiprinimo dinamika dispersinėse terpėse
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • daktaras Arvydas Stadalnikas
   Disertacija: Aukštatemperatūrių superlaidininkų Yba Cu O ir Bi Sr CaCu O sluoksnių elektrinis laidumas ir triukšmai superlaidžiojo fazinio virsmo temperatūros srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Alfonsas Stakėnas
   Disertacija: Aliuninio elektronusodinimo iš kai kurių aliuminio trietilo kompleksų elektrolitų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilius Stakėnas
   Disertacija: Multiplikatyviųjų aritmetinių funkcijų reikšmių lokalinis pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimutė Stakėnienė
   Disertacija: Angliavandeniai ežero, upės, lagūnos ir jūros sedimentacinėse aplinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.21
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Mindaugas Stakvilevičius
   Disertacija: Kleino-Gordono bendrakovariantinės lygties dalelių pobūdžio sprendiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kastytis Stalioraitis
   Disertacija: Nevienalyčio magnetinio lauko įtaka elektronų ir skylių plazmos dreifui puslaidininkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Staliūnas
   Disertacija: Modeliotų bangų savaiminio reguliavimo ir chaoso klausimai dvibangėje parametrinėje sąveikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Staliūnas
   Disertacija: Erdviniai šviesos dariniai netiesiniuose rezonatoriuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrius Stalnionis
   Disertacija: Autokatalizinės Cu(II) jonų redukcijos formaldehidu ir Co(II) jonais tyrimas elektrocheminės kvarco kristalo mikrogravimetrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Biochemijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Stanaitis
   Disertacija: Pietryčių Lietuvos ežerų dubenų raida terasių tyrimo duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.03.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Stanaitis
   Disertacija: Lietuvos kaimo centrų formavimas (geografinė studija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Miglė Stančikaitė
   Disertacija: Gamtiniai ir žmogaus veiklos sąlygoti aplinkos pokyčiai Lietuvos teritorijoje vėlyvajame ledynmetyje ir holocene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.13
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Rytis Stanikūnas
   Disertacija: Dirbtinių neuronų tinklų taikymas spalvų konstantiškumui ir erdvės suvokimui tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Albina Stanišauskaitė
   Disertacija: Aromatiniai beta, alfa -epoksipropilaminai ir jų panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albina Stanišauskaitė
   Disertacija: Aromatinių aminų ir heterociklinių junginių epoksipropilinių darinių sintezė ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Staniškienė
   Disertacija: Beta, gama-epoksipropilinių aromatinių amino ir aminosulforūgščių darinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Feliksas Staniulis
   Disertacija: Gamtinių sorbentų taikymas pastoviųjų nuodingųjų medžiagų degazacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zita Staniulytė
   Disertacija: 1-tioglikopiranozidai, turintys aglikonuose aminoalkilines ir aminoarilines grupuotes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Voitechas Stankevič
   Disertacija: ZnSe ant GaAs epitaksinių sluoksnių, išaugintų kvaziuždarame tūryje, struktūra bei augimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA A.Šubnikovo kristalografijos institutas

 • daktaras Ina Stankevičienė
   Disertacija: Autokatalizinė vario(II) redukcija kobalto(II) kompleksais. Proceso kinetika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Marija Stankevičienė
   Disertacija: 1-Ariloksi - ir 1-arilamino-2-oksi-3-aminopropanų ir jų N-pavaduotų darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislava Janina Stankevičienė
   Disertacija: Tuttono druskos gavimo ir kristalizacijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kornelijus Stankevičius
   Disertacija: Netipinių II-os klasės restrikcijos- modifikacijos sistemų Bpu10I ir Eco47II charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biotechnologijos institutas

 • daktaras Alma Stankevičiūtė
   Disertacija: Zn-Co nusodinimas nuolatine ir impulsine srove. Dangų fotokorozija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Živilė Stankevičiūtė
   Disertacija: Alkilintų 5-cian-2metilsulfanil-4(3H)-pirimidinonų sintezės ir ciklizacijos reakcijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Stankūnas
   Disertacija: Eksperimentiniai branduolinio dalijimosi tyrimai: nuo dalijimosi produktų susidarymo, jų išsiskyrimo iki vėluojančių neutronų emisijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Gintautas Stankūnavičius
   Disertacija: Ilgalaikių oro temperatūros anomalijų Lietuvoje sinoptinės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.23
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Elena Stankūnienė
   Disertacija: Lietuvos TSR kaimo gyventojų vystymosi geografiniai ypatumai ir juos sąlygojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Stankus
   Disertacija: Tikimybiniai metodai Dirichle L-funkcijų reikšmių pasiskirstymo teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Stankus
   Disertacija: Švino titano plo)nų sluoksnių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Evgenij Starikov
   Disertacija: Karštųjų elektronų difuzijos koeficiento relaksacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vadimas Starikovičius
   Disertacija: Daugiafazinio tekėjimo modelių lygiagretieji skaitiniai sprendimo algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislava Stašienė
   Disertacija: Berilio, magnio, zinko selenitų fiziko-cheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Povilas Vaidotas Stasiukaitis
   Disertacija: Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas geležies grupės atomams ir jonams bei retiesiems žemės elementams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vincas Stasiūnas
   Disertacija: Netiesinės ketvirtos eilės surištos dinaminės sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gytautas Statulevičius
   Disertacija: Halogenidų įtaka kadmio elektronusodinimo iš sulfatinių tirpalų procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Vytautas Statulevičius
   Disertacija: Pasiskirstymo tankio asimptotiškai minimakso statistinių įverčių savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rožė Stauskaitė
   Disertacija: Pietrytinio Baltijos pajūrio krantų zonos nešmenų litologija ir litodinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.21
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Steišūnas
   Disertacija: Konvergavimo greičio įvertinimai integralinėse ribinėse teoremose stabilaus ribinio dėsnio atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Klemensas Stelingis
   Disertacija: Ilgaamžių radono-222 irimo produktų atmosferoje tyrimas ir jų panaudojimas aerozolių pernešimo troposferoje bei pašalinimo iš jos kai kurių parametrų nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS valstybinio hidrometeorologijos ir gamtos aplinkos kontrolės komiteto eksperimentinės meteorologijos institutas

 • daktaras Gediminas Stepanauskas
   Disertacija: Lokalieji ir integralieji pasiskirstymo dėsniai adityviosioms aritmetinėms funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Stepaniukas
   Disertacija: Azirino[1,2-a] benzindolo darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ingrida Steponavičė
   Disertacija: Tolygaus sprendinių išdėstymo Patero aibėje algoritmai ir jų taikymai rizikos valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.12
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Nemezijus Steponavičius
   Disertacija: Vario elektrolitinio nusodinimo iš cianidinių tirpalų proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Steponavičius
   Disertacija: Arilvinilketonai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laura Steponėnienė
   Disertacija: Atominė absorbcinė spektrometrija Cd,Fe,Zn ir Ag nustatyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Stirpeika
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo baltijos sineklizės ir lokalinių struktūrų istorinis tektoninis vystymasis bei jų ryšys su naftingumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.01.01
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis naftos geologinio žvalgymo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Arūnas Stočkus
   Disertacija: Geografinių duomenų bazių prieiga kliento - serverio architektūroje: taikymai integruotoje navigacijos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.11
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: La Rochelle universitetas

 • daktaras Rūta Stokienė
   Disertacija: Vario ir talio sulfidų sluoksnių poliamido 6 paviršiuje sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Stončius
   Disertacija: Stereoselektyvios kai kurių biciklinės struktūros junginių reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigitas Stončius
   Disertacija: Policiklinių struktūrų stereoselektyvi sintezė, chiroptinių savybių tyrimas ir panaudojimas supramolekulių konstravimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edvinas Stonevičius
   Disertacija: Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.21
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rima Stonkutė
   Disertacija: Žvaigždžių fotometrija tankiuose laukuose. Stebėjimai Subaru Suprime-Cam
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgis Storasta
   Disertacija: Nepusiausvirųjų krūvininkų sklaidos ir rekombinacijos tyrimas fotoimpulsinio Holo efekto metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Stoškienė
   Disertacija: Bakteriofago T4 viduriniųjų promotorių tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Pranciškus Straižys
   Disertacija: Daugiaspalvių fotometrinių sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Pranciškus Straižys
   Disertacija: Daugiaspalvė žvaigždžių fotometrija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Tartu valst. un-tas

 • daktaras Juozapas Straukas
   Disertacija: Citoaktyvios alkoksi- ir oksiaromatinės aminorūgštys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Virgilija Streckytė
   Disertacija: Kai kurių metalų reakcijų su dioksikumarinais spektrofotometrinis tyrimas ir taikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Teodora Strockytė
   Disertacija: Hartrio ir Foko suderintinio lauko metodo daugiakonfigūraciniame artutinume taikymas ir tolesnis vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Strumskis
   Disertacija: Silpnai suspaustų krūvininkų ir eksitonų relaksacija stipriai sužadintuose CdS nanokristaluose įterptuose į stiklą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Stučinskas
   Disertacija: Šiluminio lęšio charakterizavimas bei jo įtakos mažinimas išilginio diodinio kaupinimo lazeriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Stukaitė
   Disertacija: Dirichle tipo kraštinių uždavinių išsigimstančioms elipsinėms lygtims spektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Ingrida Stulgienė
   Disertacija: Jonometrijos ir jonų porų atvirkščios fazės chromatografijos metodai nustatyti tauriųjų metalų cianidinius kompleksus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D.Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Stanislava Stulgienė
   Disertacija: Katalizatoriaus osmio tetroksido taikymas titrimetrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Giedrius Stulgys
   Disertacija: Elektrografinių popierių kompozicijų fizikiniai cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Stumbraitė
   Disertacija: Elektroaktyvių junginių bei jų pirmtakų, turinčių 1-fenil-1,2,3,4-tetrahidrochinolino, indolo[3,2-b]karbazolo chromoforų, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zita Stumbrevičiūtė
   Disertacija: Kai kurių gyvsidabrio organinių darinių struktūros, solvatacijos ir reaktingumo tyrimas BMR metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos fizikinės organinės chemijos ir anglies chemijos institutas

 • daktaras Eugenijus Stumbrys
   Disertacija: Molekulių su trikampiais ir keturkampiais ciklais struktūros tyrimas suderintinio lauko metodu. Bazinių funkcijų parinkimas ir atsižvelgimas į elektronų koreliaciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Stupakova
   Disertacija: Akytojo silicio nanodarinių fizinės savybės, veikiant superaukšto dažnio elektromagnetine spinduliuote
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Stupelis
   Disertacija: Apie mišraus tipo lygtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Stupelis
   Disertacija: Ištisinių aplinkų magnetinės hidrodinamikos matematiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.09.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Sankt peterburgo skyrius

 • daktaras Aleksandra Stupneva
   Disertacija: Praeities saulės aktyvumas ir saulės sukelti reiškiniai žemėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA vyriausioji astronomijos observatorija

 • habilituotas daktaras Dmitrijus Styro
   Disertacija: Radiacinės šilumos apykaitos spektrinis pasiskirstymas atmosferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Dmitrijus Styro
   Disertacija: Pasyvių priemaišų branduolio - hidrofizikinių laukų struktūra vidutinių gylių jūrose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.04.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos jūrų hidrofizikos institutas ;

 • habilituotas daktaras Liudvikas Subačius
   Disertacija: Elektrogradientiniai reiškiniai germanyje ir silicyje stipriuose superaukštojo dažnio elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Subačius
   Disertacija: Karštųjų elektronų relaksacija aukštojo dažnio elektriniuose laukuose puslaidininkiuose, esant tolydiniam bei fliuktuojančiam koncentracijos pasiskirstymui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Olga Suboč
   Disertacija: Kai kurie uždaviniai su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Artūras Suchodolskis
   Disertacija: Fotoelektroninė ir optinė I-ZnMg(Y,Ho,Er) kvazikristalų spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aloyzas Sudavičius
   Disertacija: Anijonų įtaka į rūgštaus šešiavalenčio chromo tirpalo sąveiką su cinko paviršiumi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jokūbas Sūdžius
   Disertacija: Tarpžvaigždinės ekstinkcijos dėsnių variacijų fotometrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • daktaras Markas Sūdžius
   Disertacija: Nepusiausvyrųjų krūvininkų dinamika didžiavaržiuose GaAs kristaluose ir puslaidininkinėse supergardelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daina Sūdžiūtė
   Disertacija: Neantagonistiniai laiko momento parinkimo lošimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Sūdžiuvienė
   Disertacija: Chloralkiliniai diaminobenzolsulfamidų dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Sukackaitė
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazės BpuJI struktūriniai ir funkciniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Kazys Sunklodas
   Disertacija: Silpnai priklausomų atsitiktinių vektorių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Kazys Sunklodas
   Disertacija: Konvertavimo greičių įverčiai centrinėje ribinėje teoremoje silpnai priklausomiems atsitiktiniams dydžiams ir laukams
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.08.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Antanas Suodys
   Disertacija: Cerio pogrupio ir gadolinio retųjų žemės metalų karbidų termodinaminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos medžiagotyros problemų in-tas

 • habilituotas daktaras Donatas Surgailis
   Disertacija: Kai kurie trūkių Markovo procesų teorijos uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Surgailis
   Disertacija: Tiesiniai ir jiems pavaldūs atsitiktiniai laukai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.12.01
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Surinėnaitė
   Disertacija: Pseudomonas mendocina lipazės specifiškumo ir kinetinių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.06
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Eduardas Surotkevičius
   Disertacija: Cheminių elementų lydymosi temperatūrų priklausomybė nuo atominių kristalocheminių ir fiziko-mechaninių parametrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Survila
   Disertacija: Alifatinių alkoholių adsorbcija ant gyvsidabrio elektrodo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Survila
   Disertacija: Daugiamatė ekologinio monitoringo duomenų analizė (Lietuvos ežerų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Sjunginis vandens apsaugos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Arvydas Survila
   Disertacija: Kvazigrįžtamųjų elektrocheminių procesų dėsningumai labiliųjų kompleksų sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.04.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Survila
   Disertacija: Kai kurios nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Survilienė
   Disertacija: Vario nusodinimo iš šarminių dietanolamininių tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Svetlana Survilienė
   Disertacija: Katodinių procesų galio druskų tirpaluose kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jurgis Sušinskas
   Disertacija: Statistinių spektro įverčių analizė ir taikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos in-tas

 • daktaras Arvydas Sutkus
   Disertacija: Visapusio slėgio įtakos krūvininkų koncentracijai, judrumui ir sklaidai tyrimas grynuosiuose ir legiruotuose Bi Sb lydiniuose AD elektromagnetiniais ir magnetoplazminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Emilis Suveizdis
   Disertacija: Daugiaspalvio diapozityvo, skirto informacijos atvaizdavimo sistemoms, naudojančioms Se elektrografinius sluoksnius, formavimo fizikinių procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Suveizdis
   Disertacija: Lietuvos - Lenkijos sineklizės viršutinio permo nuogulos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Suveizdis
   Disertacija: Pabaltijo geologinės raidos istorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.03.22
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis geologijos A.P. Karpinskio MTI

 • daktaras Rasa Suzanovičienė
   Disertacija: Krūvininkų kinetikos puslaidininkiuose tyrimai naudojant terahercinės spinduliuotės impulsus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Sužiedėlis
   Disertacija: Kintamo skerspiūvio 1-h sandūrų savybės stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos universiteto kieto kūno fizikos institutas

 • daktaras Aušra Sveikauskaitė
   Disertacija: Kvarteriniuose ir devoniniuose aliumosilikatuose vykstančių reakcijų intensyvinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Biochemijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilia Svetulevičienė
   Disertacija: Daugiamatės ribinės didelių nuokrypių tikimybių teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Svičiulis
   Disertacija: Lengvų atomo branduolių kolektyvinių savybių tyrimas branduolio simplektinėje Sp(2,R)-modelio bazėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zinaida Genovaitė Sviderskienė
   Disertacija: Žvaigždžių klasifikacija sistemoje UPXYZVS
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfredas Martynas Sviklas
   Disertacija: Karbamido polifosfato vandens-druskų tirpalų fizikinių-cheminių savybių tyrimas kompleksinių trąšų gavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Alfredas Martynas Sviklas
   Disertacija: Specialių skystųjų trąšų gamybos teorija, technologija ir efektyvumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Svilainis
   Disertacija: Produktų, gautų naftalino, acenafteno eilės ir 2-fenilbenzotriazolo darinių sąveikoje su epichlorhidrinu, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Svirskas
   Disertacija: Besisukančių ir nesisukančių dalelių judėjimo bendroje reliatyvumo teorijoje kokybiniai ir analitiniai tyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos MA fizikos institutas

 • daktaras Viktoras Syrusas
   Disertacija: Pikosekundinių šviesos impulsų generacija KNFS lazeriu ir jų taikymas lazerinių terpių spektroskopinių charakteristikų tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“