HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

S

 • daktaras Birutė Saulė Sabaitė
   Disertacija: Lietuvos LKJS veikla, keliant gamybinį ir visuomeninį politinį darbininkų jaunimo aktyvumą brandaus socializmo sąlygomis (1959-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Sabaitytė
   Disertacija: "Užribio žmonės" Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristina Sabaliauskaitė
   Disertacija: Danieliaus Schultzo (1615-1683) tapybos kūrinių atributavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Algirdas Sabaliauskas
   Disertacija: Baltų kalbų žemės ūkio augalų pavadinimų kilmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Sabaliauskas
   Disertacija: Baltų kalbų leksikos tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.01.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Sabaliauskas
   Disertacija: Lietuvos Komunistų partijos veikla vystant kolūkinę demokratiją 1952-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristupas Sabolius
   Disertacija: Vaizduotės samprata fenomenologinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Sabromienė
   Disertacija: Dabartinės rusų kalbos sudėtiniai prijungiamieji sakiniai su įjungimo reikšme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Jurga Sadauskienė
   Disertacija: Didaktizmas XIX a. lietuvių dainose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eleonora Safronova
   Disertacija: V. Vorovskio literatūrinės kritikos metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vilija Sakalauskienė
   Disertacija: Valdymo semantinis laukas baltų kalbose (*ueldh - šaknies derivacinė paradigma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristina Sakalavičiūtė
   Disertacija: Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Birutė Kazimiera Salatkienė
   Disertacija: Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje iki XIII amžiaus. Archeologijos duomenys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Linas Saldukas
   Disertacija: Lietuvių DP (perkeltųjų asmenų) kultūrinis gyvenimas 1945-1950 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Vytautas Salinka
   Disertacija: N.Polevojus - Puškino laikų žurnalistas ir kritikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintarija Samajauskaitė
   Disertacija: Teisė, legizmas, teisingumas ir teisėtumas bendrosios, civilinės ir Lietuvos teisės sistemose (filosofiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Almantas Liudas Samalavičius
   Disertacija: Idėjos ir struktūros architektūros istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stanislovas Samalavičius
   Disertacija: Vilniaus statybininkų cechai 1595-1795m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Samulionienė
   Disertacija: Meno kūryba ir tikrovės atspindėjimos procesas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Romualdas Samulionis
   Disertacija: Balys Sruoga - dramaturgijos ir teatro kritikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Romualdas Samulionis
   Disertacija: Balys Sruoga (kūrybinės individualybės formavimosi problemos)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.05.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigita Julija Samuolienė
   Disertacija: 17 amžiaus 2-os pusės italų meistrų lipdyba Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutas

 • daktaras Jolita Sarcevičienė
   Disertacija: Idealusis moters modelis XVI a. II p. I p. proginėje literatūroje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Albertas Sarkanis
   Disertacija: Latvių kalbos Augšzemės sėliškųjų šnektų prozodija ir vokalizmas: eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Sasnauskaitė
   Disertacija: Lietuvos techniškųjų mokyklų bibliometrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jadvyga Sasnauskienė
   Disertacija: Estetinio auklėjimo idėjų socialinis - istorinis sąlygotumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danguolė Satkauskaitė
   Disertacija: Rugsėjo 11-osios diskurso reikšminiai žodžiai vokiškoje spaudoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Satkauskytė
   Disertacija: Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Edmundas Sauka
   Disertacija: Salomėjos Neries kūryba (1921-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Edmundas Sauka
   Disertacija: Tautosakos savitumas ir vertė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.07.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonardas Sauka
   Disertacija: Idėjinės meninės lietuvių vestuvinių dainų ypatybės (XIX-XX a.pr.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.01.23
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Leonardas Sauka
   Disertacija: Lietuvių liaudies dainų eilėdara
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.02.06
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Saulis
   Disertacija: Priešbūtį reiškiančių veiksmažodžių prasminis potencialas ir sintaksinė apsuptis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Tomas Saulius
   Disertacija: Platono metodologijos metmenys: elenktikos taikymas ankstyvuosiuose dialoguose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Erika Sausverde
   Disertacija: Pajūrio landšafto leksika germanų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR MA kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Algė Savickaitė
   Disertacija: Kai kurie aktoriaus sceninių gabumų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Augustinas Savickas
   Disertacija: Peizažas lietuvių tapyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.09.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Ineta Savickienė
   Disertacija: Lietuvio vaiko daiktavardžio morfologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Eugenijus Saviščevas
   Disertacija: Žemaitijos valdžios elitas nuo XV a. pradžios iki XVI a. vidurio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Savoniakaitė
   Disertacija: Tekstilė kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX-XX a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.27
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Taisija Sebeženkovaitė
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos kova už darbininkų ir valstiečių sąjingą 1935-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valdas Selenis
   Disertacija: Lietuvos istorikų bendrija 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Linas Selmistraitis
   Disertacija: Struktūriniai ir semantiniai samprotavimo, kaip tekstemos arba jos dalies, ypatumai (pagal L.Tolstojaus romaną "Karas ir taika").
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Eglė Senapėdienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla organizuojant paramą revoliuciniams politiniams kaliniams ir jų šeimoms buržuazinio valdymo metais 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Senkus
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos politinis ir organizacinis darbas tarp valstiečių fašistinės diktatūros metais (1927-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gabija Sereikienė
   Disertacija: Modernizmas B. Sruogos kritikoje ir lyrikoje (1911-1929)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Servaitė
   Disertacija: Statyvas ir rezultatyvas lietuvių kalbos veiksmažodžio sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Adelė Seselskytė
   Disertacija: Lietuvių liaudies pasakos apie pamotę ir podukrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.24
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos menotyros, etnografijos ir folkloro institutas

 • habilituotas daktaras Petras Setkauskis
   Disertacija: Lietuvos KP veikla ideologiškai auklėjant respublikos darbininkų klasę (1952-1958 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Setkauskis
   Disertacija: TSKP veikla ugdant darbo žmonių marksistinę - lenininę pasaulėžiūrą socializmo sąlygomis (LKP veiklos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.01.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ineta Sibrian
   Disertacija: Metodologiniai skaitymo kultūros tyrimų aspektai: pedagoginė paradigma Lietuvos bibliotekininkystėje po 1918 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Žavinta Sidabraitė
   Disertacija: Kristijonas Gotlybas Milkus: gyvenimas ir literatūrinė veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Sidaras
   Disertacija: Dogminės konstitucijos "Dei Verbum" biblinis teologinis svarstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.01
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Rimantas Sideravičius
   Disertacija: A. Puškino kūryba Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimonda Simanaitienė
   Disertacija: Xxa. Lietuvos stiklo plastikos meninio vaizdo raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Daiva Simanavičiūtė
   Disertacija: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės raida XX a. 5-8 dešimtmečiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Andra Simniškytė
   Disertacija: Kultūrinė dinamika Sėlos regione I-XIII a. po Kr.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jelena Simonova
   Disertacija: Kalba ir kalbėjimas Maurice'o Merleau-Ponty fenomenologinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Regina Sinkevičienė
   Disertacija: J.Bobrovskis ir Lietuva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Sinkevičiūtė
   Disertacija: Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Sinočkina
   Disertacija: Sinoniminės žodžių poros rusų kalbos istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Sireika
   Disertacija: Lietuvos KP veikla didinant vietinių darbo žmonių deputatų tarybų vaidmenį 1961-1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Sirtautas
   Disertacija: Veiksmažodinis tarinys dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marius Sirutavičius
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės santykių diplomatinė kultūra (XV a. pabaigoje - XVI a. pirmoje pusėje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vladas Sirutavičius
   Disertacija: Nusikaltimas ir XIX a. Lietuvos visuomenė: nuo institucijų iki nusikaltėlio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marija Sivickienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos tarmė Baltarusijoje (Mogiliovo srt. Malkavkos km.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.05.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybnis universitetas

 • daktaras Irena Skardžiuvienė
   Disertacija: Iterptinių sakinių ypatybės dabartinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Jonas Skarulis
   Disertacija: Sintaksinės ir leksinės derivacijos ryšiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Vytautas Skebas
   Disertacija: Lietuvos TSR žemės ūkio mechanizatorių kadrai (1940-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Rimantas Česlovas Skeivys
   Disertacija: Petro Cvirkos prozos lyrizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rūta Skendelienė
   Disertacija: J. Miltinio estetinės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.09.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Regina Aldona Skersytė
   Disertacija: Loginių formų vaidmuo pažinimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Skirius
   Disertacija: Lietuvos ir JAV politiniai-diplomatiniai, ekonominiai santykiai 1919-1929 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Petras Skirmantas
   Disertacija: S.Nėries eilėraščių fonika (ankstyvasis periodas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Skrodenis
   Disertacija: Lietuvių kalendorinių apeigų tautosaka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Skrodenis
   Disertacija: Lietuvių-estų-suomių senieji folkloriniai ir kultūriniai ryšiai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.05.26
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Skurdenienė
   Disertacija: XIX a. lietuvių literatūros santykis su pagoniškąja kultūra ir krikščionybe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Skurvydaitė
   Disertacija: Lietuvos valdovo antspaudo insignijos susiformavimas XIV amžiaus pabaigoje - XV amžiaus viduryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Slavinskaitė
   Disertacija: Poetinio žodžio transformacija lietuvių lyrikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušrinė Slavinskienė
   Disertacija: Miuncheno meno mokyklos vaidmuo XIX a. antrosios pusės Lietuvos dailininkų kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Feliksas Sliesoriūnas
   Disertacija: 1830-1831 metų sukilimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Gintautas Sliesoriūnas
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų grupuočių kova 1690-1697 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.07.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Rimantas Sliužinskas
   Disertacija: Anhemitonikos bruožai lietuvių liaudies dainų melodikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • habilituotas daktaras Nijolė Sližienė
   Disertacija: Sudurtinės veiksmažodžių formos lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Nijolė Sližienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos veiksmažodžių valentingumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Stasys Smagurauskas
   Disertacija: Prozodinių priemonių vaidmuo išskiriant priešpastatymo intonacijos rūšis vokiečių kalbos sudėtiniuose sujungiamuosiuose ir prijungiamuosiuose sakiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Antanas Smetona
   Disertacija: Rankraštinė K. K. Daukšos gramatika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Smetonienė
   Disertacija: Garsinės reklamos stilius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Smilgys
   Disertacija: Alternatyvaus politiškumo supratimo beieškant: nuo genealogijos iki hermeneutikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.14
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Laterano universitetas Romoje

 • daktaras Aldona Snitkuvienė
   Disertacija: Domėjimasis senovės Egiptu Lietuvoje nuo XVI a. iki šių laikų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.23
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Tomas Sodeika
   Disertacija: Romano Ingardeno fenomenologinė ontologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Henrika Sokolovska
   Disertacija: Lietuvos Lenkų mokyklų moksleivių daugiakalbiškumas ir komunikaciniai gebėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos uninersitetas

 • daktaras Tatjana Solomonik
   Disertacija: Senosios anglų kalbos kognityvinės reikšmės žodžių semantinė ir etimologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladislav Sotirovič
   Disertacija: Vuko stefanovičiaus Karadžičiaus lingvistinis serbų tautos indentifikacijos modelis ir Ilijos Garašanino lingvistiškai suvokiamos serbų tautos valstybės sukūrimo projektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Brigita Speičytė
   Disertacija: Poetinių kultūros formų kristalizacija XIX a. Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jūratė Sprindytė
   Disertacija: Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje. Stiliaus aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.07.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Jūratė Sprindytė
   Disertacija: Lietuvių apysaka
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Darius Staliūnas
   Disertacija: Valdžia, visuomenė ir aukštasis mokslas Lietuvoje. XX a. vidurys - XX a. pradžia
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Dalia Marija Stančienė
   Disertacija: Problema santykio tarp proto ir religinio tikėjimo neotomizme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Jurgita Staniškytė
   Disertacija: Postmodernizmo estetikos sklaida šiuolaikiniame Lietuvos teatre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Architektūros statybos institutas

 • daktaras Eugenijus Kęstutis Staniūnas
   Disertacija: Prieštaravimo architektūroje prigimtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos architektūros institutas

 • daktaras Danutė Stankeliūnaitė
   Disertacija: Valstiečiai liaudininkai Lietuvos Respublikos vidaus politikoje 1918 m. pab.-1926 m.: parlamentinė veikla.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Petras Stankeras
   Disertacija: Lietuvių policija nacių okupacijos metais 1941-1944 (organizacinė struktūra ir personalas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Halina Stankevič
   Disertacija: Tadeuš Lopalevski Vilniaus literatūriniame ir kultūriniame gyvenime (1923 - 1945)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Krokuvos Edukacinės komisijos pedagogikos akademija

 • daktaras Laimutė Stankevičienė
   Disertacija: Anglų - lietuvių kalbų leksiniai pseudoekvivalentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Regimanta Stankevičienė
   Disertacija: Antakalnio Jėzus: atvaizdas, kultas, kartotės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Jonas Stankus
   Disertacija: Geležies dirbinių gamybos technologijos istorija Lietuvoje 2-13a.(remiantis geležies dirbinių iš Lietuvos archeologinių paminklų metalogiatine analize)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Stanislovas Stašaitis
   Disertacija: Darbininkų kadrų profesinis-techninis rengimas ir jų kvalifikacijos kėlimas Lietuvos TSR 1940-1970 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Elena Stasiulevičiūtė
   Disertacija: Neigiami prefiksai un-, in- dabartinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos srities N.Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Dalia Staškevičienė
   Disertacija: Tibulo elegijų meninis pasaulis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jadvyga Statkevičienė
   Disertacija: Vienarūšės sakinio dalys dabartinėje lietuvių litera tūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė
   Disertacija: Lietuvos architektūros ikonografija XIX a. II pusėje - XX a. I pusėje: dailės dokumentiškumo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Vladas Stauskas
   Disertacija: Pajūrio poilsio rajonų planinis organizavimas Pietų pabaltijo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Stauskas
   Disertacija: Poilsio aplinkos formavimo urbanistiniai principai (Pabaltijo sąlygomis)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.06.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis urbanistikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gintaras Stauskis
   Disertacija: Gyvenamųjų ir visuomeninių struktūrų, pritaikytų žmonėms su fiziniais trūkumais, formavimas Lietuvos miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Daiva Steponavičienė
   Disertacija: Lietuvos valdovo Vilniaus dvaro prabanga archeologinių tyrimų duomenimis (XXXIII a. - XVI a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Steponavičius
   Disertacija: Kento dialekto vokalizmas iki anglų literatūrinės kalbos susiformavimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Steponavičius
   Disertacija: Diachroninė fonologija ir senosios anglų kalbos vokalizmo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.02.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ieva Steponavičiūtė
   Disertacija: Žaidimas Karen Blixen diskurse.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aivaras Stepukonis
   Disertacija: "Pasaulinės filosofijos" idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komaratyvizmo sąjūdyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Vanda Stonienė
   Disertacija: Lietuvos reikalų komisariato ir Tarybinės Lietuvos vyriausybės veikla kultūros-švietimo srityje 1917-1919 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vanda Stonienė
   Disertacija: XX a. lietuvių knyga ir visuomenė: knygos leidybos aspektas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.10.06
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Stonkienė
   Disertacija: Lietuvos darbo rinkos informacinis aprūpinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.15
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Stonys
   Disertacija: Kritinis realizmas A. Vienuolio prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Stonys
   Disertacija: Psichologizmo raida lietuvių prozoje (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.04.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Krescentius Stoškus
   Disertacija: Meno kūrinys ir jo semiotinio tyrimo principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Strakauskaitė
   Disertacija: Lietuvos KP vadovavimas respublikos besimokančio jaunimo darbiniam auklėjimui (1971-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalija Stravinskienė
   Disertacija: Lenkijos lietuvių bendromenė 1944-2000 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Arūnas Streikus
   Disertacija: Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje 1945 - 1990 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Simonas Strelcovas
   Disertacija: Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai Lietuvoje 1939-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marija Jonė Strimaitienė
   Disertacija: Lietuvių k. priebalsių fonotaktika (lyginant su anglų k.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Jadvyga Striogaitė
   Disertacija: K.Borutos proza (romantizmo problema)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Strockis
   Disertacija: Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Strumskis
   Disertacija: Broliškų tarybinių respublikų parama lietuvių tautai, kuriant socializmą (1944-1953 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Stulpinienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla plečiant kultūrinį bendradarbiavimą su broliškomis respublikomis 1966-1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bonifacas Stundžia
   Disertacija: Giminės kategorija ir giminių bei kamienų variantai baltų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bonifacas Stundžia
   Disertacija: Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronė Stundžienė
   Disertacija: Medžių vaizdas lietuvių liaudies dainose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.19
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kalbos ir literatūros institutas

 • daktaras Lijana Stundžienė
   Disertacija: Moterų judėjimo informacinis aprūpinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.28
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Augustina Stungienė
   Disertacija: Įterptinių elementų problema kalbos sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Leonidas Stuogys
   Disertacija: Reestriktyvinių pasakymų tipologinės savybės romanų (prancūzų, ispanų, italų) kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Vera Styro
   Disertacija: Polipredikatiniai sakiniai su dvinariu tiesioginiu prijungimu viduramžių anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Giedrius Subačius
   Disertacija: Didysis rankraštinis S.Daukanto lenkų-lietuvių kalbų žodynas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Giedrius Subačius
   Disertacija: Žemaičių bendrinės kalbos idėjos: XIX amžiaus pradžia
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.07.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Paulius Vaidotas Subačius
   Disertacija: Tautinio išsivadavimo kultūros samprata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lilija Sudavičienė
   Disertacija: Lietuvos Statuto Maskvos vertimo-redakcijos leksikos ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronius Sudavičius
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos kova už darbininkų klasės vienybę 1934-1937 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.09.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Sunelaitis
   Disertacija: Lietuvos KP veikla sukuriant ir išvystant "Žinijos draugiją" respublikoje (1947-1975 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Sungailienė
   Disertacija: Žemaičių muzikinis dialektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Elena Suodienė
   Disertacija: Anafora M. I. Cvetajevos lyrikoje (stilistinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Konstantinas Surblys
   Disertacija: Lietuvos TSR darbininkų klasės formavimasis ir jos kūrybinio aktyvumo augimas pokario metais (1944 - 1960 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.07.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Gabija Surdokaitė
   Disertacija: Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI-XX a. I pusės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Laima Surgailienė
   Disertacija: Kritinė A. Ryglio estetinės koncepcijos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas ;

 • daktaras Gintautas Surgailis
   Disertacija: Lietuvos KP veikla didinant gamybinių profsąjungų vaidmenį socializmo sąlygomis (1966-1975m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.03
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Solveiga Sušinskienė
   Disertacija: Veiksmažodinė nominalizacija anglų kalbos moksliniame tekste (semantiniai, sintaksiniai ir tekstiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virginijus Suveizdis
   Disertacija: Lietuvos ir Rusijos socialdemokratų revoliuciniai ryšiai 1887-1898 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jelizaveta Suvorova
   Disertacija: Bulgarų Atgimimo literatūros formavimosi bei raidos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronius Svecevičius
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos paprastieji balsiai (monoftongai). Eksperimentinis fonetinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Sverdiolas
   Disertacija: Katalikiškoji kultūros filosofija buržuazinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS Ma filosofijos institutas

 • daktaras Eugenijus Svetikas
   Disertacija: Žiedai ir monetos XIV-XVII a. kapuose. Tipologija ir chronologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Juozas Svetulaitis
   Disertacija: Liudo Giros poezija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Svičiulienė
   Disertacija: Šiuolaikinės taikomosios dekoratyvinės dailės estetinės problemos (remiantis LTSR taikomosios dekoratyvinės dailės medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Syrnicka
   Disertacija: Lenkų antkapinė epigrafika Vilniaus krašte. Tradicija ir dabartis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vroclovo universitetas

 • daktaras Rūta Syrovatskaja
   Disertacija: Fonetinių parametrų vaidmuo perduodant meninę-estetinę informaciją poetiniame tekste.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo užsienio kalbų institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“