SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

S

 • daktaras Irena Sabaliauskaitė
   Disertacija: Studentų teigiamo požiūrio į užsienio kalbų mokymąsi ugdymas aukštojoje technikos mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Sabaliauskas
   Disertacija: Mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijų projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Asta Sabonienė
   Disertacija: Pramonės restruktūrizacija konkurencinių pranašumų aspektu, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Albinas Sadeckas
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas (Lietuvos TSR trikotažo pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vita Safjan
   Disertacija: Negamybinių kapitalinių įdėjimų kompleksinio planavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ir SSRS valstybinio mokslo ir technikos komiteto sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gediminas Sagatys
   Disertacija: Vaiko teisė į šeimos ryšius Europos teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Lietuvos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Laima Sajienė
   Disertacija: Slaugos institucija visuomenės sveikatos koncepcijoje: profesinio rengimo kaitos dimensijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Algimantas Sakalas
   Disertacija: Sąjunginės respublikos pramonės šakos reikiamo valdymo kadrų skaičiaus ir struktūros nustatymas (Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Sakalauskas
   Disertacija: Laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvoje. Baudžiamieji politiniai aspektai, teisinės nuostatos, reformos, praktika ir perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Greifsvaldo Ernst-Moritz-Arndt universitetas

 • daktaras Šarūnas Sakalauskas
   Disertacija: Jaunųjų krepšininkų (16-18 m.) fizinio ir techninio rengimo efektyvinimo būdai (teorija ir didaktika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vilija Salienė
   Disertacija: Klaidingų gramatikos apibendrinimų prevencija, mokant pažinti dalyvį VII klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Samajauskas
   Disertacija: Tvenkininės žuvininkystės gamybinių fondų panaudojimo ekonominis efektyvumas (Lietuvos Respublikos valstybinių žuvininkystės ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Samašonok
   Disertacija: Globos namuose gyvenenčių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymas(sis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Remigijus Samuilevičius
   Disertacija: Kuro ir energijos panaudojimo Lietuvoje efektyvumo ekonominis-statistinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Jurgis Samulevičius
   Disertacija: Gyventojų paklausos formavimo regioniniai ypatumai (Lietuvos TSR pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kijevo prekybos in-tas

 • daktaras Gediminas Leonas Samuolis
   Disertacija: Lietuvos TSR dailės dirbinių gamybos organizavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Samuolis
   Disertacija: Tiesioginių užsienių investicijų apskaitos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aldona Sapežinskaitė
   Disertacija: Bulvininkystės planavimo tobulinimas Lietuvoje agropramoninio komplekso funkcionavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Laima Sapežinskienė
   Disertacija: Komandos organizacijos raiška Lietuvos reabilitacijos institucijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Sargautytė
   Disertacija: Somatinių ligonių skausmo suvokimo ir asmenybės ypatumų sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Sarnauskas
   Disertacija: Terminalinės sistemos racionalios struktūros sukūrimas tarpmiestiniams krovinių pervežimams atliekamiems automobilių transportu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rygos aviacijos inžinierių institutas

 • daktaras Danguolė Satkunskienė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų ėjimo įgūdžių formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Nijolė Saugėnienė
   Disertacija: Lietuvos tautinių mažumų švietimas multikūltūriškumo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademija.

 • daktaras Sigita Saulėnienė
   Disertacija: Dailės pedagogo šiuolaikinės kompetencijos struktūra: modelio pagrindimas Lietuvos švietimo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Gintarė Saulienė
   Disertacija: Įmonės valdymo informacinio aprūpinimo tobulinimas (Lietuvos chemijos pramonės plastmasių ir plačiai vartojamų prekių gamybos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Sauliūnas
   Disertacija: Interneto domenų vardai ir jų teisinė apsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Sausanavičius
   Disertacija: Valstybinis monopolistinis kapitalizmas VFR žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Sausanavičius
   Disertacija: Valstietija industrinėje visuomenėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.03.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Savanevičienė
   Disertacija: Smulkaus ir vidutinio verslo kooperavimo formos ir galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aida Savicka
   Disertacija: Postmaterializmo dinamika centrinės Europos visuomenėse: naujas požiūris į R. Inglekarto teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Krokuvos Jogailaičių universitete

 • daktaras Eufemija Savickaitė
   Disertacija: Literatūros kūrinio veikėjo charakteristika aštuonmetėje mokykloje (analizės ir sintezės bruožai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Izabela Savickienė
   Disertacija: Universitetinių studijų kokybės vertinimo sistemos projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gražina Savoniakienė
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stefan Schlutius
   Disertacija: Atlyginimo sistemos kaip realizavimo sferos strateginis marketingo instrumentas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vaiva Schoroškienė
   Disertacija: Kūrybiniai teksto darbai - svarbi pradinės mokyklos mokinių kūrybinių nuostatų ugdymo sąlyga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Seilius
   Disertacija: Vadovavimas grupei, priimant sprendimus sutarimu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jusif Seiranov
   Disertacija: Ekonomikos reguliavimo formų vystymasis veikiant techninių ekonominių santykių keitimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Sekliuckienė
   Disertacija: Organizacijos išteklių įveiklinimo siekiant konkurencinio pranašumo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Simona Selelionytė-Drukteinienė
   Disertacija: Valstybės deliktinės atsakomybės raidos tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Daiva Selmistraitienė
   Disertacija: Vidinių sistemų terapijos įtaka paauglių, turinčių emocinių ir elgesio problemų, asmenybės psichologiniam bendravimui.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.04
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Semėnienė
   Disertacija: Lietuvos vartotojų aprūpinimo požeminiu vandniu ekonominis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Borisas Seminogovas
   Disertacija: Pirmaeilių planinių sprendimų, kuriant naują informacinę techniką socialinis ekonominis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Kastytis Senkus
   Disertacija: Pinigų srautų informacijos formavimo ir vertinimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktorija Sičiūnienė
   Disertacija: Statistikos ir tikimybių teorijos pradmenų mokymo Lietuvos pagrindinėje mokykloje sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Aldona Sikorskienė
   Disertacija: Geografijos ir botanikos tarpdalykinių ryšių įtaka mokinių žinių išsamumui ir tvirtumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir mokymo metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rimantas Simaitis
   Disertacija: Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Simanauskas
   Disertacija: Automobilių transporto darbo planavimo tobulinimas naudojant matematinius metodus ir skaičiavimo techniką klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos statistikos in-tas

 • habilituotas daktaras Leonas Simanauskas
   Disertacija: Išskirstytų gamybos valdymo automatizuotų informacinių sistemų projektavimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos statistikos in-tas

 • habilituotas daktaras Žaneta Simanavičienė
   Disertacija: Specialistų su aukštuoju išsilavinimu regioninės planavimo ir parengimo ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Žaneta Simanavičienė
   Disertacija: Smulkaus ir vidutinio verslo paslaugų sferoje funkcionavimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2006.06.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Simanavičiūtė
   Disertacija: Makroekonominė investicinių - fondinių procesų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Berita Simonaitienė
   Disertacija: Besimokančios organizacijos veiklos bruožų raiška gimnazijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Edvardas Sinkevičius
   Disertacija: Veikos, susijusios su neteisėtu banko kredito gavimu arba panaudojimu, bei jų baudžiamojo teisinio vertinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • habilituotas daktaras Klemensas Sinkevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR masinių bibliotekų vystymasis ir metodinio vadovavimo jų darbui problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Klemensas Sinkevičius
   Disertacija: Bibliotekininkystė Lietuvos TSR (1940-1984 m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.11.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR valstybinė V.Lenino biblioteka

 • daktaras Vytautas Sinkevičius
   Disertacija: Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918-2001 metais: raida ir dabartinio teisinio reguliavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolita Sinkienė
   Disertacija: Miesto konkurencingumo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audra Sipavičienė
   Disertacija: Kauno miesto migracijos vystymasis ir keliai jai reguliuoti urbanizacijos sąlygomis (Lietuvos duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Sirtautas
   Disertacija: Mąstymo lavinimas mokant lietuvių kalbos VI klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Daiva Sirtautienė
   Disertacija: Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinio bendravimo gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Ilona Skačkauskienė
   Disertacija: Mokesčių sistemos kompleksinis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Skarbalius
   Disertacija: 12-13 metų amžiaus rankininkų rengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Skarbalius
   Disertacija: Didelio meistriškumo rankininkų rengimo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.06.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Danielius Rimvydas Skarbalius
   Disertacija: Lietuvos TSR miškų ūkio pajamingumo didinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ukrainos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aelita Skaržauskienė
   Disertacija: Sisteminis mąstymas kaip kompetencija lyderystės paradigmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: ISM vadybos ir ekonomikos universitetas

 • daktaras Vladislava Skernevičienė
   Disertacija: Apie paruošiamojo skyriaus studentų fizinio auklėjimo pratybų metodikos tobulinimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Skernevičius
   Disertacija: Ištvermės ugdymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.04.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Ilona Skersienė
   Disertacija: Filologinis išprusimas kaip technologinio ugdymo prielaida technologinio profilio gimnazijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenijus Skerstonas
   Disertacija: Buhalterinės apskaitos organizavimas Prancūzijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Skominas
   Disertacija: Visuomeninio darbo našumo didėjimo ir matavimo klausimai socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Skorospėškina
   Disertacija: Mąstymo aspektai operuojant analitinės geometrijos sampratomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jurgis Skrebė
   Disertacija: Kombinuotųjų pašarų gamybos Lietuvoje optimizacijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramutė Skripkienė
   Disertacija: Sakytinės komunikacijos gebėjimų lietuvių (negimtąja ) kalba ugdymas pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Paulius Skruibis
   Disertacija: Ryšys tarp nuostatų savižudybių atžvilgiu ir suicidinių tendencijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Skublickas
   Disertacija: Produkcijos savikainos mažinimo rezervai Lietuvos TSR prietaisų gamybos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Skučas
   Disertacija: Taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmuo fiziškai neįgaliųjų socializacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Daiva Skučienė
   Disertacija: Pensijų sistemos poveikis socialinei-ekonominei nelygybei Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virgilijus Skulskis
   Disertacija: Ekologinio ūkininkavimo veiksnių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Solveiga Skunčikienė
   Disertacija: Imitacinių verslo žaidimų taikymo vertinimas besimokančioje organizacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Valentina Skyrienė
   Disertacija: Jaunųjų plaukikų perspektyvumo nustatymo metodika pagal specialių jėgos rodiklių dinamiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Omsko valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Evaldas Skyrius
   Disertacija: Plaukikų jėgos ištvermė ir jos ugdymo metodų tobulinimas, naudojant treniruoklius sausumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Rimvydas Skyrius
   Disertacija: Informacijos apdorojimo organizavimo ir technologijos tobulinimas imitacinio modeliavimo metodų pagrindu (Lietuvos TSR mašinų gamybos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Mokslinio gamybinio susivienijimo AVS "Maskva" vyriausiasis planavimo ir valdymo sistemų centras

 • daktaras Giedrė Slatkevičienė
   Disertacija: Organizacijos veiklos kompleksinio įvertinimo sistemos formavimo metodologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Erikas Slavėnas
   Disertacija: Nereguliari migracija į Baltijos valstybes: saugumo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Astrida Slavickienė
   Disertacija: Metodiniai ir technologiniai buhalterinės apskaitos tvarkymo aspektai rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Žemės ūkio akademija

 • daktaras Aniceta Slavinskienė
   Disertacija: Kolūkiečių realiųjų pajamų augimas socialistinėje visuomenėje (Lietuvos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Sliesoraitienė
   Disertacija: Vaikų-invalidų adaptyvumo fizinio aktyvumo pedagoginės determinantės kompleksinės reabilitacijos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Rusijos valstybinis pedagogikos universitetas

 • daktaras Asta Sližytė
   Disertacija: Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Egidija Smalakienė
   Disertacija: Mokestinių ginčų proceso teisinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Gediminas Smalenskas
   Disertacija: tiekimo ir realizavimo organizacijų materialinės techninės bazės kompleksinis vystymas ir panaudojimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Inga Smalinskaitė
   Disertacija: Moksleivių olimpinis ugdymas kaip pedagoginė sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Andrius Smaliukas
   Disertacija: Kilnojamojo turto įkeitimo teisės reforma ir derinimas: lyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.05
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Smaliukienė
   Disertacija: Farmacijos verslo plėtra: socialiai orientuotos vadybos modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vainius Smalskys
   Disertacija: Policijos personalo rengimas transformacijų laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Smilga
   Disertacija: Gamybos elektrifikavimo procesas ir jo ekonominis įvertinimas mašinų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Smilga
   Disertacija: Ekonomiškai pagrįstos įmonės techninės politikos formavimo ir realizavimo metodologinės problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.03.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Vytautas Snieška
   Disertacija: Valstybės gamtosauginės veiklos poveikis darbo jėgos reprodukcijos procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalija Snieškienė
   Disertacija: Vaikų globa šeimose kaip socialinis veiksmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Gabrielė Snieškienė
   Disertacija: Eksporto kainodaros strategijos modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Sokas
   Disertacija: Ilgų nuotolių bėgikų (5-10km) pedagoginių priemonių ir atstatymo metodų planavimas metiniame treniruotės cikle
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjunginis kūno kultūros tyrimų institutas

 • daktaras Genadijus Sokolovas
   Disertacija: Plaukikų treniruočių planavimas, įvertinant jų specialaus darbingumo dinamiką daugiamečio pasirengimo etapuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Baltarusijos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Aleksandras Sokolovskis
   Disertacija: Kabinetinės sistemos tobulinimo pedagoginiai pagrindai kaimo bendrojo lavinimo mokyklose (Lietuvos respublikos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo knygų ir mokymo priemonių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jolanta Solnyškinienė
   Disertacija: Valstybinio turto privatizavimo politikos formavimas ir įgyvendinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ramutė Solominienė
   Disertacija: Kompleksinis meistrų darbo organizavimo ir efektyvumo vertinimo tobulinimas (Lietuvos TSR tekstilės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS valstybinio darbo komiteto darbo organizavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Deividas Soloveičikas
   Disertacija: Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė (lyginamieji aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Sondaitė
   Disertacija: Paauglių ateities orientacijų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Neda Songinaitė
   Disertacija: B.K. Malinovskio funkcionalistinė kultūros koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Sociologijos instituto Sankt Peterburgo filialas

 • daktaras Kirsten Soyke
   Disertacija: Gydytojų atsakomybės teisės reglamentavimas Vokietijoje ir Europos Sąjungos valstybėse. Reguliavimo principai Europos Sąjungoje ir jų poveikis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Jurgita Spaičienė
   Disertacija: Bankroto teisės raida Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Andrius Sprindžiūnas
   Disertacija: X-XII klasių mokinių tolerancijos ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ernestas Spruogis
   Disertacija: Šiuolaikinės demokratinės valstybės socialinė paskirtis ir funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Irma Spūdytė
   Disertacija: Bendrosios nacionalinės kvalifikacijų sąrangos funkcionalumas: diegimo parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.02.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Saulius Spurga
   Disertacija: Pilietinė visuomenė Europos Sąjungos valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Valentinas Spurga
   Disertacija: Pedagoginis vadovavimas aukštesniųjų klasių mokinių ištvermės saviauklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Stabingis
   Disertacija: Kompiuterizuotos informacijos sistemos kūrimas žemės ūkio produktus gaminančiose ir perdirbančiose įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasys Stačiokas
   Disertacija: valstybinės - teisinės priemonės socialistinei pramonei sukurti Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valerija Stakionienė
   Disertacija: Fizinis auklėjimas Lietuvos mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Valerija Stakionienė
   Disertacija: Moksleivių fizinio tobulinimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1970.02.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Stančikaitė
   Disertacija: Žemės ūkio mokyklų mokytojų profesijos įprasminimo psichopedagoginės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Regimundas Stancikas
   Disertacija: Savikainos sumažinimo rezervai ir jų panaudojimas Lietuvos TSR baldų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Regimundas Stancikas
   Disertacija: darbo apmokėjimo organizavimo tobulinimas rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Eugenijus Staneika
   Disertacija: Aklųjų laiko biudžetas ir jo geresnio panaudojimo socialinės ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Staneliūnas
   Disertacija: Apibendrinantys efektyvumo rodikliai ir jų panaudojimas žemėsūkio technikos gamybos valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Benedikta Zinaida Stanevičienė
   Disertacija: Prasminės informacijos gavimo mokymas iš mokslinio-techninio teksto priklausomai nuo jo struktūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Petras Stanikas
   Disertacija: Durpių gamybos savikaina ir būdai jai sumažinti Lietuvos TSR durpių pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.04.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Rimantas Stanikūnas
   Disertacija: Gamybos techninio-organizacinio vystymo valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Brigita Stanikūnienė
   Disertacija: Aukštosios mokyklos dėstytojo edukacinės kompetencijos ir mokymosi aplinkų santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilija Stanišauskienė
   Disertacija: Rengimosi karjerai proceso socioedukaciniai pagrindai ir jo prielaidos lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademija

 • habilituotas daktaras Romualdas Stanislovaitis
   Disertacija: Nuverstųjų klasių slopinimo funkcijos įgyvendinimas Lietuvoje 1940-51 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Tartu universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Stanislovaitis
   Disertacija: Papročiai ir tradicijos teisės socialinio veikimo mechanizme
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.04.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Sonata Staniulienė
   Disertacija: Modernių organizacinių struktūrų plėtros tendencijų ekonomikos globalizavimosi sąlygomis nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ana Stankaitienė
   Disertacija: Dinaminio programavimo modeliai, sprendžiant įmonių planavimo uždavinius ir ekonomistų apmokymo kompiuterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.01.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Stankaitis
   Disertacija: Veiklos rezultatų kultėros ir meno mokių paslaugų sferoje ekonominis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Stankevičienė
   Disertacija: Personalo politika nedarbo prevencijos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jelena Stankevičienė
   Disertacija: Integralaus turto ir įsipareigojimų portfelio valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Stankevičienė
   Disertacija: Vartotojų elgsenos ypatumai Lietuvoje: vartojimo prekių kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.25
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Stankevičienė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Nida Stankevičienė
   Disertacija: Švietimo įtaka moterų veiklos galimybių plėtrai Lietuvos visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Juozas Petras Stankevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR vietinės pramonės vystymas ir specializavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.07.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Juozas Stankevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR teritorinių tiekimo organų vystymo ypatumai ir tolesnis jų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutis Stankevičius
   Disertacija: Judriųjų žaidimų panaudojimo efektyvumas, ugdant I-III kl. moksleivių fizines ypatybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Rimantas Stankevičius
   Disertacija: Draudimo teisės formavimasis Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo (1990-2001 metai): teisės teorijos ir istorijos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Stankevičiūtė
   Disertacija: Organizacijos žinojimo didinimo metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Genovaitė Ona Stankūnienė
   Disertacija: Mineralinių trąšų panaudojimo ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladislava Stankūnienė
   Disertacija: Daugiafunkcinio miesto darbo išteklių formavimo regijoniniai ypatumai (Vilniaus miesto pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladislava Stankūnienė
   Disertacija: Demografinių procesų valdymas. Teorija ir patyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.03.06
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Margarita Starkevičiūtė
   Disertacija: Pereinamojo laikotarpio igalaikio ekonomikos augimo strategija ir jos pritaikymas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Starkus
   Disertacija: Įmonės vadovo interesų vadybinė diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.15
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Startienė
   Disertacija: Materialinių išteklių taupymo skatinimo ekonominė esmė ir pagrindinės tobulinimo kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Stasiukynas
   Disertacija: Elektros energetikos sektoriaus valdymo modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Gintautas Stasiulevičius
   Disertacija: Aukštos kvalifikacijos rankininkų žaidimo efektyvumo rodiklių kitimas skirtingų treniruotės programų poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Stasė Alma Stasiulevičiūtė
   Disertacija: Pradinio leksikos mokymo etapo metodika (anglų k. lietuviškos vidurinės mokyklos IX-XI klasėse)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Mečislovas Stasiulionis
   Disertacija: Prekių grupių ne maisto mažmeninėje prekyboje cirkuliacijos kaštų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Stasiūnaitienė
   Disertacija: Profesinis rengimas: neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Augustinas Rimgaudas Stasiūnas
   Disertacija: Brigadinės darbo organizavimo formos vystymas ir jos tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilma Staskevičienė
   Disertacija: Vaikus globojančios šeimos kaip edukacinės institucijos požymiai transformacijas patiriančioje šeimoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Inga Staškevičiūtė
   Disertacija: Inteligentiškos organizacijos vystymas vidinių organizacijos kokybių transformacijų kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stanislava Felicija Staskonienė
   Disertacija: Mokymas pionierius vertinti visuomeninio gyvenimo reiškinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Stašys
   Disertacija: Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Statauskienė
   Disertacija: Technologinio ugdymo didaktinių komponentų ir ugdymo proceso dalyvių santykio harmonizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Birutė Statkevičienė
   Disertacija: Aukštos kvalifikacijos plaukikų morfologiniai funkciniai ypatumai irjų reikšmė atrankai ir sportinio meistriškumo didinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Svetlana Liudmila Statkevičienė
   Disertacija: Mokėjimų studijuoti formavimas mokant kalbų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marijus Statkus
   Disertacija: Ketaus liejinių gamybos efektyvumo kėlimas nepertraukiamo liejimo liejinių gamybos ir naudojimo pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.07.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Nortautas Statkus
   Disertacija: Etninių konfliktų reguliavimas: bendros kilmės mitų ir simbolių vaidmuo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.14
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidija Stauskienė
   Disertacija: Teismo vaidmuo vykdymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Artūras Stepanovas
   Disertacija: Investicinių projektų ekologinių pasekmių kompleksinis įverinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Guoda Steponavičienė
   Disertacija: Europos Sąjungos sausumos transporto politika: ekonominis pagrįstumas ir poveikis Lietuvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Faustas Stepukonis
   Disertacija: Vidutinės būsimo gyvenimo trukmės kaip visuomenės kokybinės raidos indekso sociologinis pagrindimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.23
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno Technologijos universitetas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagogin

 • daktaras Neringa Stončiuvienė
   Disertacija: Uždaro grunto daržovių savikainos apskaitos ir operatyvios kontrolės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kijevo D. Korotčenkos liaudies ūkio i-tas

 • daktaras Ona Laimutė Stonienė
   Disertacija: Gramatikos minimumo atranka pradiniame apmokymo etape mokantis užsienio kalbų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Darijus Stonis
   Disertacija: Pieno pramonės įmonių vandentiekio kanalizacijos sistemų ekonominio efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Stonkus
   Disertacija: Techninio ir taktinio jaunųjų krepšininkų (13, 14 ir 15, 16 metų) rengimo metodikos tobulinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Stonkus
   Disertacija: Teoriniai ir metodiniai krepšininkų rengimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.11.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Eglė Stonkutė
   Disertacija: Strateginės valdymo informacijos organizavimas kintančioje kompleksiškoje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Irena Stonkuvienė
   Disertacija: Dorinis vaikų ugdymas Lietuvos kaimo bendruomenėje (1900-1940): etnopedagoginės įžvalgos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vytautas Stoškus
   Disertacija: Statybinių medžiagų poreikio nustatymo ir aprūpinimo sistemos AVS sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Stoškuvienė
   Disertacija: Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Diana Strakšienė
   Disertacija: Didaktinės muzikos kūrinių reflekcijos veiksminimas grojimu: pedagogų nuostatų formavimo prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Jonas Stravinskas
   Disertacija: Augantis verslas ir jo plėtros galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tomas Stravinskas
   Disertacija: Ekonominio asmens sveikatos priežiūros modelio plėtotė Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rolandas Strazdas
   Disertacija: Verslo konsultacinės veiklos plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gražina Strazdienė
   Disertacija: Kolegijos studentų verslumo ugdymas taikant imitacinės verslo įmonės modelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Neringa Strazdienė
   Disertacija: Darbo mokėjimų ir įgūdžių ugdymo sisteminė plėtra pradinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mykolas Stremauskas
   Disertacija: Darbo našumo rezervai Lietuvos TSR celiuliozės ir popieriaus pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Osvaldas Stripeikis
   Disertacija: Antrepreneriškumo formavimas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Andrei Stsiapanau
   Disertacija: Černobylio politika Baltarusijoje 1986-2008 metais: diskurso koalicijų formavimas ir raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gendrikas Stukas
   Disertacija: Informacijos agregavimas - dezagregavimas makroekonominiuose modeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimundas Stulgis
   Disertacija: Ekonominių motyvacijų mechanizmas Lietuvos transporto įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Jonas Rimvydas Stundžia
   Disertacija: Aštuonmečių ir specialių vidurinių mokyklų moksleivių gamtamokslinių žinių ir mokėjimų vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alina Stundžienė
   Disertacija: Įmonių vertinimas klasifikavimo metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stanislava Stungurienė
   Disertacija: Banko informacijos apdorojimo tobulinimas naudojant ESM (TSRS Valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Juozas Stungys
   Disertacija: Specialių autotechninių žinių panaudojimas parengtiniame tardyme ir teisme tiriant autotransporto bylas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Stunžėnienė
   Disertacija: Mokinių veiklos aktyvinimas, mokant keleto kalbų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Malgožata Stvol
   Disertacija: Bankiniųatsiskaitymų teisinės konstrukcijos ir piniginių lėšų transfero procesas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Gdansko universitetas

 • daktaras Rasa Subačienė
   Disertacija: Darbo sąnaudų analizė ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Subotkevičienė
   Disertacija: Būsimųjų geografijos mokytojų didaktinių kompetencijų raida ir raiška studijuojant specialybės disciplinas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jelena Suchanova
   Disertacija: Studentų metakognityvinio sumanumo aktyvinimas studijuojant anglų kalbą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Bronius Sudavičius
   Disertacija: Ekologinių reikalavimų įtvirtinimo teisėje problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS MA valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Vytautas Pranas Sūdžius
   Disertacija: Kasdieninės paklausos ne maisto prekių prekybos efektyvumo didinimas (Lietuvos TSR prekybos ministerijos sistemos m. pr. pav)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Jozef Surowaniec
   Disertacija: Logopedijos tezauro sudarymo metodologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas ir Vilniaus pedagoginis institutas

 • daktaras Dalia Survutaitė
   Disertacija: Visuomenės ir pradžios mokyklos santykiai Lietuvoje 1918-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Antanas Suslavičius
   Disertacija: Socialinių sąlygų įtaka žmonių, turinčių regėjimo defektus, socialinių nuostatų ir nuostatos į save formavimuisi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.01
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Dalia Susnienė
   Disertacija: Suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimo prielaidos organizacijų vadyboje (viešojo transporto įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazimieras Sventickas
   Disertacija: Ekonominės informacijos formavimo ir naudojimo organizavimas operatyviniam valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.07.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rasa Svetikaitė
   Disertacija: Nuosavybės teisių atkūrimas kaip konstitucinė garantija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Svetikas
   Disertacija: Mokslinis darbo organizavimas vartotojų kooperacijos tarprajoninės didmeninės prekybos bazių sandėliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.01.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos vartotojų kooperacijos universitetas

 • daktaras Kostas Žymantas Svetikas
   Disertacija: Regiono socialinės infrastruktūros formavimo optimizavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eduardas Svirskis
   Disertacija: Pramoninės gamybos efektyvumo didinimas gerinant darbininkų profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“