Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

S

 • daktaras Bernadeta Sabaliauskaitė
   Disertacija: Mikroelementų Fe, Cu, Mn, Co ir I tyrimai piene ir kai kuriuose maisto produktuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Sabaliauskas
   Disertacija: Paviršiaus elektromechaninio apdirbimo poveikis plieno 45 konstrukcinių elementų mažacikliam patvarumui įtempių koncentracijos zonose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julius Sabaliauskas
   Disertacija: Brangiųjų ir retųjų metalų koncentracijos elektrolituose matavimas neutroniniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julius Sabaliauskas
   Disertacija: Nutekamieji vandenys Lietuvoje ir jų valymas žemdirbystės drėkinimo laukuose, įrengtuose drenuotuose priemolio gruntuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Brigita Sabaliauskienė
   Disertacija: Kalcio fluorido įtaka portlandcemento mineralų susidarymui 700°-1200°C degimo temperatūrų intervale
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Sabanskis
   Disertacija: Šilumos atidavimo tyrimas plokščiame kanale turbulencinės mišrios konvekcijos atveju esant nestabiliai oro tankio stratifikacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nomeda Sabienė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų poveikio aplinkai priklausomybė nuo dirvožemio kokybės veiksnių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Virginija Sacevičienė
   Disertacija: Standžių aprangos medžiagų deformacinės elgsenos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladas Sačilka
   Disertacija: Superaukšto dažnumo integralinių schemų triukšmo koeficiento matavimo metodų ir kontrolės aparatūros projektavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Steponas Sadauskas
   Disertacija: Greitaveikių srovės perjungimo DIS schemotechninių ir konstruktyvinių - technologinių parametrų tyrimas ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vigilijus Sadauskas
   Disertacija: Lietuvos lengvųjų automobilių parko pavojingumo, pasyviojo ir bendrojo saugumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.15
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gražina Sadauskienė
   Disertacija: Siūlų nuovargio įvertinimas daugkartinėse tempimo deformacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Joana Danguolė Sadeikienė
   Disertacija: Skersinio tampumo elestinių audinių gamybos technologijos sukūrimas ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Sadūnas
   Disertacija: Statybinės keramikos redukcinis-oksidacinis degimas ir jo reikšmė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.10.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • daktaras Justinas Sadzevičius
   Disertacija: Infraraudonųjų signalų analizė skysčiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Naglis Sajauskas
   Disertacija: Akustinių paviršinių išilginių bangų aparatūrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Sajauskas
   Disertacija: Impulsinių ultragarsinių virpesių intensyvumo matavimo metodų ir įtaisų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Sajauskas
   Disertacija: Izotropinių kietų kūnų elektroakustiniai tyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfonsas Sakalauskas
   Disertacija: Didelių drenažo sistemų hidrologinio veikimo ir efektyvumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.07.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algimantas Sakalauskas
   Disertacija: Darbo salygų pokyčiai rekonstravus plastmasių perdirbimo įmonę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado sąjunginis dabo apsaugos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Sakalauskas
   Disertacija: Šilumos mainų ir šilumos nešėjo srauto struktūros tyrimas suktų strypų pluoštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.13
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • daktaras Antanas Sakalauskas
   Disertacija: Koaguliuoto nenusodinto vandens skaidrinimo procesų supergreituoju filtravimo metodu stambiagrūdžių užpildų filtruose eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Antanas Sakalauskas
   Disertacija: Morkų nuėmimo ir prekinio paruošimo mechanizuotos technologijos tobulinimas Pabaltijo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Rusijos daržininkystės mokslinio tyrimo institutas

 • daktaras Eligijus Sakalauskas
   Disertacija: Sistemų su paskirstytais parametrais identifikacija projektiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Sakalauskas
   Disertacija: Geležinkelio magistralių plano su greitu keleiviniu eismu projektavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Leningrado ak. V. Obrazcovo geležinkelių transporto inžinierių institutas

 • habilituotas daktaras Leonidas Sakalauskas
   Disertacija: Optimalių ekstremumo paieškos metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.13
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Sakalauskas
   Disertacija: Kietakūnių nuolatinės veiklos lazerių kaupinimo sistemos paleidimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Stanislavas Sakalauskas
   Disertacija: Didelės varžos puslaidininkių elektrinio potencialo mikropasiskirstymui matuoti aparatūros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stanislavas Sakalauskas
   Disertacija: Bekontakčių mikroelektroninių keitiklių sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Sakalauskas
   Disertacija: Dinamiškai apkrautų vamzdynų flanšinių sujungimų darbingumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Šiaurės Vakarų neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Zigmas Sakalauskas
   Disertacija: Modifikuotų antilceliuliozinių pluoštų, kai kuriuose apdailos ir dažymo procesuose, savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rolandas Samajauskas
   Disertacija: Konvekcijos poveikis ventiliuojamų atitvarų šilumos perdavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Michail Samofalov
   Disertacija: Plonasienių strypų pusiauanaliziniai baigtiniai elementai ir jų taikymas stabilumo uždaviniams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Samoška
   Disertacija: Skersai aptekamų lygių vamzdžių pluoštų šilumos atidavimo ir pasipriešinimo tyrimas didelių Reinoldso kriterijų srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Samuilis
   Disertacija: Plataus fotometrinio diapazono ir padidinto matavimo tikslumo spektrofotometro sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.03
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Leningrado valstybinis optoikos institutas

 • daktaras Algimantas Petras Samulevičius
   Disertacija: Magnetinių informacijos įrašų įrenginių sukimosi pavaros radialiųjų aerostatinių atramų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tatjana Sankauskienė
   Disertacija: Žemės ūkio technikos mechanizmų rezonansinių manipuliacinių sistemų dinamikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Vytautas Sapkauskas
   Disertacija: Vitamininių spyglių miltų gamybos technologijos ir mechanizacijos įrengimų sukūrimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.02
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Sapragonas
   Disertacija: Modifikuotų poliamidų stipruminių ir deformacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Sapragonas
   Disertacija: Kompozicinių medžiagų stiprumo ir deformacinių savybių prognozavimas įvertinant užpildo ir matricos sąveiką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Sarapinas
   Disertacija: DIS ir SDIS pasyvinės dalies technologinių procesų sukūrimas bei tyrimaas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gediminas Sargūnas
   Disertacija: Melasą perdirbančių įmonių nuotekų biologinio valymo intensyvinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Michail Sarin
   Disertacija: Teorinis ir eksperimentinis greitaeigių elektromagnetinių mechanizmų ESM periferinių įrenginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Sasnauskas
   Disertacija: Cementuojančios plėvelės ir hidroterminio proceso tyrimai gaminant silikatinius gaminius su kreidos mergeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.05.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Sasnauskas
   Disertacija: Fazių tarpusavės sąveikos procesų ir autoklavinių silikatinių dirbinių gamybos intensyvinimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.10.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • daktaras Konstantinas Sasnauskas
   Disertacija: Avalynės medžiagų supjovimo proceso tobulinimo krypčių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.07.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Vytautas Sasnauskas
   Disertacija: Rišamosios medžiagos ir autoklaviniai dirbiniai kreidos mergelio pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Rygos politechnokos institutas

 • daktaras Edvardas Satkevičius
   Disertacija: Elektroninis mechaninių ryšių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Saulevičius
   Disertacija: Savaimingai besiformuojančių puslaidininkių elementų atpažinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algis Saulis
   Disertacija: Plonų diskų savų virpesių skaičiavimas ir tyrimas suminės transformacijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Marius Saunoris
   Disertacija: Oro srautų sukeltų aukštadažnių virpesių matavimo metodų ir priemonių sukūrimas bei tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.02
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Henrikas Česlovas Sausenavičius
   Disertacija: Bituminių emulsijų naudojimo kelių dangų įrengimui tyrimai Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Savickas
   Disertacija: Šilumos atidavimo ir hidrodinaminės charakteristikos dviejų skersai aptekamų cilindrų įvairiai orientuotų sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.23
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Romanas Savickas
   Disertacija: Karšto vandens tiekimo sistemų pastatuose efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Stasys Savickas
   Disertacija: Plastifikuotų plonų PVC plėvelių laisvo suputinimo fiziko - cheminiai dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zita Savickienė
   Disertacija: Impulsinio poveikio tiesiaeigių elektos pavarų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktor Savickij
   Disertacija: Laisvai meandruojančių Jamalo upių planinės deformacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.24
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Valstybinis hidrologijos institutas (Sankt Peterburgas)

 • daktaras Jurgis Edmundas Savickis
   Disertacija: Sintetinių viengijų siūlų elgsenos tyrimas vienkartinio išilginio gniuždymo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Savilionis
   Disertacija: Automatinė matavimo sistema su magnetiniu komparatoriumi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Margarita Sbitneva
   Disertacija: Šildymo panelių temperatūros alukų ir šilumos bei masės mainų koeficientų analitiniai skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Taškento politechnikos institutas

 • daktaras Martin Schieg
   Disertacija: Daugiakriterinė statybos projekto valdymo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Seilius
   Disertacija: Magnetinių matavimo signalogramų įrašymo būdo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Seilius
   Disertacija: Frikcinio sukibimo greitaeigės movos sukūrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vitolis Sekliuckis
   Disertacija: Funkcinių mazgų katalogo sukūrimas ir tyrimas bei jo panaudojimas SSM operacinių įrenginių automatizuotai sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalia Sekmokienė
   Disertacija: Mastitinio pieno priemaišos įtaka pieno riebalų savybėms ir sviesto technologijos ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Vitalij Seliandin
   Disertacija: Įvedamų į ESM rankraštinių skaitmenų automatinio atpažinimo metodo sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jelena Selivonec
   Disertacija: Konstrukcinių veiksnių įtaka srieginių jungčių elementų deformavimui ir ilgaamžiškumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irina Semigrejeva
   Disertacija: Detalių ištempimo su sienelių suploninimu nuožulniose matricose technologinio proceso projektavimo moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Viktoras Senčila
   Disertacija: Šilumos išskyrimo skaičiavimo modeliavimas ir eksperimentinis vertinimas dizelyje, dirbančiame su vandens ir kuro emulsija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Centrinis dizelių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eglė Sendžikienė
   Disertacija: Žemės ūkio kilmės riebalinių atliekų panaudojimas biodyzelino gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Algis Kazys Seniūnas
   Disertacija: Dirvožemio drėgmės suminio garavimo tyrimai daržovių ir daugiamečių žolių laukuose Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gediminas Seniūnas
   Disertacija: Sinchroninių vibracinių pavarų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilius Senkus
   Disertacija: Sklandytuvo kompozitinių konstrukcijų atsparumo prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.30
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irma Senkuvienė
   Disertacija: Valcuotų medžiagų ruošinių projektavimas integruotoje gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Senuta
   Disertacija: Apskritų plokščių, gulinčių ant tamprios vienalytės puserdvės, skaičiavimas aproksimacijos segmentuose metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Artūras Serackis
   Disertacija: Vaizdo rekonstravimo technologijos baltymų pėdsakams parametrizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalius Serafinas
   Disertacija: Kokybės sistemų funkcinis modelis žemės ūkio techninių paslaugų įmonėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Paulius Serafinavičius
   Disertacija: Elektroninė rankos padėties sekimo erdvine rega sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazys Pranas Serapinas
   Disertacija: Slenkstinių elementų klaidos tikimybės nustatymo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Serbenta
   Disertacija: Traumatizmo biotechninėse sistemose tyrimai ir prevencinių metodų bei priemonių parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vladas Setkauskas
   Disertacija: Briaunuotų plokščių statikos ir dinamikos tyrimai mechaninių modelių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Georgij Arsenij Sezeman
   Disertacija: Priedų įtaka termoizoliacinių kompozitų iš tobermorito ir ksonotlito gavimui ir savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.09
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Sidaras
   Disertacija: Išskirstytose sistemose dirbančių abonentinių sistemų mažųjų SSM bazėje kokybės rodiklių ir efektyvumo didinimo kelių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Vygintas Sidzikauskas
   Disertacija: Besisukančio baigtinio ilgio apibriaunuoto cilindro šilumos atidavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos techninės šiluminės fizikos institutas

 • daktaras Jurgita Simaitytė
   Disertacija: Potvynio nuotėkio reguliavimas remiantis rizikos vertinimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Loreta Simanynienė
   Disertacija: Švytuojamojo sinchroninio variklio ir kompresoriaus pavara
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Simniškis
   Disertacija: Didelių tinklinių sistemų projektinių sprendimų automatizuotos analizės blokinis-dekompozicinis metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.07.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jevgenij Simonson
   Disertacija: Elektrografinių informacijos keitiklių tiksluminių charakteristikų matavimo metodų sukūrimas ir tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Pranciškus Simutis
   Disertacija: Termoakumuliacinių šildytuvų žemės ūkio gamybinių patalpų šildymui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Rimvydas Simutis
   Disertacija: Valdomų biotechnologinių procesų vertinimo sistemų sukūrimas, tyrimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Simutis
   Disertacija: Hibridinių modeliavimo metodų taikymas biotechnologinių procesų monitoringui ir valdymui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.01.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marijonas Sinica
   Disertacija: Dispersinių ir pluoštinių intarpų įtaka kompozitų iš porizuoto betono savybėms.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ingrida Sinkevičienė
   Disertacija: Kubinio leocito sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytenis Sinkevičius
   Disertacija: Krumpliaračių frezavimo ridinimo būdu modeliavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Birutė Sinkutė
   Disertacija: Klijai termoelestoplastams klijuoti be cheminio paviršiaus paruošimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Česlovas Steponas Sipavičius
   Disertacija: Vamzdžių pluoštų, skersai aptekamų klampiais skysčiais, šilumos mainai ir hidraulinis pasipriešinimas žemų Re srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos MA šilumos ir masės mainų institutas

 • daktaras Stanislovas Dainius Sipavičius
   Disertacija: Puslaidininkinio difuziniais tenzorezistoriais slėgio matavimo keitiklio sukūrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaclovas Sirius
   Disertacija: Cilindrinio kevalo iš valkšnios kompozicinės medžiagos, vekiamo ašinio spaudimo ir hidrostatinio slėgio, pastovumas ir optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos polimerų mechanikos institutas

 • daktaras Arūnas Sirvydas
   Disertacija: Mišrios konvekcijos esant priešingų krypčių tėkmėms vertikaliame plokščiame kanale tyrimas pereinamojo tekėjimo zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Algimantas Sirvydas
   Disertacija: Termoenerginiai procesai augaluose ir jų aplinkoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Sirvydis
   Disertacija: Smulkintos žolės pakrovimo ir pervežimo iš lauko prie džiovyklų Lietuvos TSR sąlygomis technologinio proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Sirvydis
   Disertacija: Žolinių pašarų gamybos technologijos ir mechanizacijos priemonės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Kazys Sivickis
   Disertacija: Drenažo sausinamasis efektyvumas priemolių gruntų uždarose lomose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baktarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Sivilevičius
   Disertacija: Gaminamų asfaltbetonio mišinių vienalytiškumo kontrolė ir reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Sivilevičius
   Disertacija: Asfaltbetoninio mišinio gamybos technologinio proceso kokybės gerinimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.07.04
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aldona Sjovall
   Disertacija: Matavimo metodai kartografinių duomenų bazėms atnaujinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Saulius Skačkauskas
   Disertacija: Aukštos temperatūros elektrocheminių įrenginių gamybos bei juose vykstančių pernešimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audra Skaisgirienė
   Disertacija: Biologinio nuotekų valymo tyrimai naudojant fermentinius preparatus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Julius Skardžius
   Disertacija: Bėgančios bangos keitikliai opto - ir akustoelektroniniams įrenginiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijona Skarulytė
   Disertacija: Triacetatinių, diacetatinių siūlų elektrizavimosi ir kitų fizinių savybių, priklausomai nuo priemaišų ir modifikatorių prigimties tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valentinas Skaržauskas
   Disertacija: Tamprių-plastinių arkų analizės ir optimizacijos uždaviniai esant įvairiam apkrovimo pobūdžiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vitalius Skaržinskas
   Disertacija: Organinių elektrofotografinių informacijos nešėjų mikrofilmavimui gamybos technokogijos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Sąjunginis valstybinis fotocheminės pramonės mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Skeivalas
   Disertacija: Kai kurie išmatuotų ir išlygintų dydžių tikslumo įvertinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžnierių institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Skeivalas
   Disertacija: Geodezinių matavimų rezultatų matematinis apdorojimas, atsižvelgiant į tolerancijas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Kęstutis Skerys
   Disertacija: Asfaltbetonio mišinio kokybės kontrolės metodų patikimumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Charkovo automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Inga Skiedraitė
   Disertacija: Matmenų matavimas CCD kamera naudojant netiesinį vaizdo transformavimą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Algirdas Skirkevičius
   Disertacija: Pagrindinių dirbtinio aeravimo metodų tyrimai upėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.01
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdas Skirmantas
   Disertacija: Universalios grūdų valomosios technologinės schemos ir svarbiausių parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Elona Sklėriūtė
   Disertacija: Elastinių audinių deformacinių savybių įvertinimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rytis Skominas
   Disertacija: Aplinkos poveikio sukeltų pažaidų įtaka hidrotechnikos statinių patikimumui ir remonto ilgaamžiškumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Henrikas Skorobogatas
   Disertacija: Žemabarjerių metalas - galio arsenidas kontaktų, skirtų SAD radijo matavimo prietaisų, jono plazminės technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Skrebelis
   Disertacija: Teorinis ir eksperimentinis plūgo darbo kalvotame reljefe tyrimas Lietuvos respublikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Alfonsas Kazys Skrinska
   Disertacija: Briaunotų vamzdžių pluoštų šilumos atidavimo ir pasipriešinimų tyrimas oro sraute esant dideliems Re skaičiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: G. Kržižanovskio energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Kazys Skrinska
   Disertacija: Energetinio efektyvumo didinimas šilumos mainų procesuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Skirmantas Skrinskas
   Disertacija: Lietuvos žvyrkelių būklės tyrimai ir renovacijos pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gintautas Skripkiūnas
   Disertacija: Betono makrostruktūros optimizavimas, atsižvelgiant į jo technologines ir eksploatacines savybes bei žaliavų išteklius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandras Skrodenis
   Disertacija: Avikailių plaukų dangos cheminis modifikavimas vario druskomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Povilas Skrolis
   Disertacija: Precizinių elektrohidraulinių pozicionavimo pavarų, skirtų diskinės atminties įrengimams, dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Pijus Skučas
   Disertacija: Automatinio prietaiso tūriniam kraujo greičiui matuoti venų okliuzinės pletizmografijos metodu konstravimo ir skaičiavimo principų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademija

 • habilituotas daktaras Juozas Skučas
   Disertacija: Plėvelinis detektorius SAD elektrinio lauko stiprumo matavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Skučas
   Disertacija: Didelio SAD impulsinio galingumo rezistyviniai keitikliai ir vatmetrai elektronų kaitinimo efekto pagrindu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Stanislovas Skučas
   Disertacija: Informacijos, esančios lakštinių-pluoštinių dielektrikų elektrinės varžos netolygumuose transformavimo ir suradimo sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • habilituotas daktaras Julius Skudutis
   Disertacija: Didelio jautrumo greitaeigių oscilografų elektroninių vamzdžių plačiajuostės kreipimo sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Julius Skudutis
   Disertacija: Elektrodinaminės lėtinimo-kreipimo sistemos. Teorija ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.02.18
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Algimantas Skurdenis
   Disertacija: Šaldytos žuvies blokų padengimo tirpstančiomis polimerinėmis medžiagomis proceso kinetiniai dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Vaclovas Skurdenis
   Disertacija: Srautinio krūmų įsavinimo technologijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ona Milda Skurkaitė
   Disertacija: Precizinių juostos pratraukimo mechanizmų identifikavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tomas Skuturna
   Disertacija: Lenkiamųjų gelžbetoninių elementų, sustiprintų anglies pluoštu, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ramūnas Skvireckas
   Disertacija: Keleivinio vagino skersinių virpesių įtakos važiavimo komfortui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.02
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ričardas Slanys
   Disertacija: Atsitiktinių diagnostinių signalų požymių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Slavėnas
   Disertacija: Vibrovariklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Slavėnas
   Disertacija: Mastelio faktoriaus tyrimo klausimu atliekant plieno nuovargio bandymus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.09.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Slavinskas
   Disertacija: Liesų dujų-oro mišinių sudeginimo efektyvumo vidaus degimo variklyje padidinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.14
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Gytis Sliaužys
   Disertacija: Krūvininkų pernaša ir rekombinacija organiniuose saulės elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ieva Sliesoraitytė
   Disertacija: Kompiuterizuota įranga ir hibridinė akispūdžio kontrolės sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Sliesoriūnas
   Disertacija: Traktoriaus KD-35 kuro siurblio su įsiurbiamaisiais vožtuvais darbo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.05.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kastytis Slivinskas
   Disertacija: Precizinių smulkiamodulinių staklių pavaros dinaminio tikslumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Sližys
   Disertacija: Ginklo atatrankos imitavimo pavaros kūrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danutė Sližytė
   Disertacija: Gręžtinių polių tarpusavio sąveikos eksperimentinis ir teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Asta Slotkienė
   Disertacija: Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dainius Slušnys
   Disertacija: Paskirskytųjų generatorių sistemos stabilumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Smailys
   Disertacija: Dyzelių išmetamų dujų toksiškumo sumažinimo būdų paieškos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado laivų statybos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Smailys
   Disertacija: Mažo toksiškumo dyzelių kūrimo teoriniai ir eksperimentiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Konstantinas Smetaninas
   Disertacija: Ryšių linijų grupinio suvėlinimo laiko dažnuminių charakteristikų netolygumų komutacinių matavimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Smilgevičius
   Disertacija: Mažo galingumo asinchroninių variklių su paskirstytais antrinės grandinės parametrais teorijos ir skaičiavimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Smilgevičius
   Disertacija: Tiesioginių asinchroninių variklių stabdymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Audris Ignas Smilgevičius
   Disertacija: Skystų kristalų taikymas elektrografiniuose informacijos indikavimo įrenginiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.08
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Mikroprietaisų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gražina Smolianskienė
   Disertacija: Magnio oksido gavimas skaidant dolomitą elektrolitais trąšų gamybos procese, jo savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Smolskas
   Disertacija: Mažos galios asinchroninių variklių darbas geofizinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilma Snapkauskienė
   Disertacija: Plazminio purškimo būdu sudarytų katalizinių dangų, skirtų CO oksidacijai spartinti, savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Bruno Jonas Snarskis
   Disertacija: Statybinių konstrukcijų laikančiosios galios atsargų teorijos pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Centrinis V. Kučerenko statybinių konstrukcijų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vladas Sniečkus
   Disertacija: Spiralinių vėlinimo linijų, skirtų disperguojantiems filtravimo įrenginiams, kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Snitka
   Disertacija: Automatizuotos dviejų stadijų difuzijos technologinio proceso valdymo sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Snitka
   Disertacija: Precizinių pozicionavimo sistemų, pagrįstų kieto kūno banginiais davikliais ir varikliais darbo metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.04.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • daktaras Algirdas Sokas
   Disertacija: Idealiai tamprių-plastinių sferinių kevalų įtempimų ir deformacijų būvio nustatymas iki plastinio suirimo paprastojo nesimetrinio apkrovimo atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Jurijus Sokol
   Disertacija: Greitaeigių mikroschemų polikristalinio silicio sluoksnių užnešimo technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandr Sokolov
   Disertacija: Gelžbetoninių sijų tempimo sustandėjimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tatjana Sokolova
   Disertacija: Vibracinis renkamų detalių tarpusavio pozicionavimas, valdant sausąją trintį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edgar Sokolovskij
   Disertacija: Rato sąveikos su keliu ir jo elementais tyrimai eismo įvykių ekspertizės kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.22
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Steponas Solominas
   Disertacija: Odos-avalynės medžiagų mechaninių savybių įtakos jų klijuotinių sujungimų stiprumui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Levas Soloveičikas
   Disertacija: Grupinio automatizuoto litavimo kokybės gerinimo metodų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos K. Ciolkovskio aviacijos technologijos institutas

 • daktaras Sergejus Sosunovas
   Disertacija: Vartotojų sudaromi šablonai verslo taisyklėms specifikuoti ir transformuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audrius Spirgys
   Disertacija: Mažos galios traktorių saugus panaudojimas slegiant smulkintą žolę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Aleksandras Spruogis
   Disertacija: Mažo našumo grūdėtų filtrų kūrimas oro valymui statybinių medžiagų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Spruogis
   Disertacija: Sukimo judesio stabilizavimo įtaisų veikiančių išcentrinių jėgų pagalba, sukūrimas ir jų dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Spruogis
   Disertacija: Sukamojo judesio perdavimo ir stabilizavimo įtaisų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.09.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aleksandras Spudulis
   Disertacija: Modifikuotų triacetatinių siūlų fizinių-mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edmundas Spudulis
   Disertacija: Vietinės rišamosios medžiagos iš karbonatinių uolienų, degtų žemoje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Robertas Stadalius
   Disertacija: Eismo grafikų optimalaus koregavimo metodai ir algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktorija Stakauskaitė
   Disertacija: Technologiniai akrilamido kiekio bulvių traškučiuose mažinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Česlovas Stanaitis
   Disertacija: Mikroprocesorinė laisvai judančių stambių raguočių masės kontrolės sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.08.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Juozas Stanaitis
   Disertacija: Hidroterminėmis sąlygomis kietinant silikatinius dirbinius susidarančių kalcio hidroaliuminatų ir karboaliuminatų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Stanevičius
   Disertacija: Mažasklaidžių durpių sutankinimo proceso tyrimai jas įpakuojant į plėvelines medžiagas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Stanevičius
   Disertacija: Didelio ekrano aparatūros, skirtos priešlėktuvinės gynybos AVS, realizacijos spalvotos elektrofotografijos pagrindu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo aukštoji priešlėktuvinės gynybos inžinerinė radiotechnikos mokykla

 • daktaras Donatas Stanikūnas
   Disertacija: Asinchroniniai ekranuotais poliais elektros varikliai (patikslinto matematinio modelio sudarymas ir charakteristikų skaičiavimo ESM)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Renata Stanionienė
   Disertacija: Elektros įrenginių izoliacijos būklės įvertinimas pagal viršįtampių poveikio trukmės charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arminas Stanionis
   Disertacija: Žemės plutos horizontaliųjų judesių Ignalinos atominės elektrinės rajone tyrimas geodeziniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Jurgis Kazimieras Staniškis
   Disertacija: Optimalių dvimačių kintamosios srovės sistemų inžineriniai sintezės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Kazimieras Staniškis
   Disertacija: Biotechnologinių procesų adaptyvinių įvertinimo ir valdymo sistemų sudarymo, sintezės ir realizacijos principai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Rasa Staniulienė
   Disertacija: Aukštatemperatūrės aplinkos poveikis sunkiai termiškai sunaikinamoms piktžolėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Robertas Staniulis
   Disertacija: Reaktyviosios galios valdymas elektros rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arūnas Stankevičius
   Disertacija: Hidrodinaminių veiksnių įtakos atkuriamoms oro tūrio ir srauto vertėms tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Giedrius Stankevičius
   Disertacija: Intelektinių metodų taikymas akcijų rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leopoldas Stankevičius
   Disertacija: Apšvytinamų puslaidinikinių diodų ir tranzistorių impulsinių parametrų matavimas nanosekundiniame diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Stankevičius
   Disertacija: Skendinčiųjų nešmenų sedimentacijos Nemuno baseino šlapžemiuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: VGTU

 • habilituotas daktaras Vytautas Stankevičius
   Disertacija: Akyto betono sieninių plokščių šiluminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Stankevičius
   Disertacija: Ferorezonansinio vienfazės įtampos į trifazę keitiklio su vienu trijų strypų transformatoriumi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Stankevičius
   Disertacija: Didelio našumo slėgiminiuose įrengimuose požeminio vandens nugeležinimo eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kijevo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Stankevičius
   Disertacija: Drėgname klimate eksploatuojamų pastatų išorės sienų atsparumo klimatui moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.10.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto statybų fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Žilvinas Stankevičius
   Disertacija: Miesto geoinformacinės sistemos optimalumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aušra Stankiuvienė
   Disertacija: Nelaimingų atsitikimų rizikos valdymas ir optimizavimas statyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: VGTU

 • habilituotas daktaras Jonas Stankūnas
   Disertacija: Precizinių plačiajuosčių oscilografų vėlinančių atlenkimo sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Stankūnas
   Disertacija: Elektromagnetinių ir mechaninių reiškinių tyrimo ir registravimo elektroninės sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.09.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigitas Stanys
   Disertacija: Nevienarūšių aerodinaminiu būdu tekstūruotų siūlų gamybos organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virginijus Staponkus
   Disertacija: Elektromechaninio apdirbimo įtaka detalių paviršiaus savybėms ir mažacikliam patvarumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladislovas Staponkus
   Disertacija: Nenusistovėjusių atvirų tėkmių iškreiptuose modeliuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Martynas Starevičius
   Disertacija: Hibridinio automobilio įsibėgėjimo dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.18
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktor Starikov
   Disertacija: SAD traktų pagrindinių parametrų matavimo metodų sukūrimas ir tyrimas metrinių, decimetrinių ir centimetrinių bangų diapazonuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Bangimantas Starkus
   Disertacija: Požymių išskyrimo būdo vaizdų atpažinimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.07.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Markas Staroselskis
   Disertacija: Elektroninės aparatūros patikimumo tyrimas atsižvelgiant į jos nusidevėjimą ir gamybos specifiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • daktaras Alfredas Stašelis
   Disertacija: Magnetinių laukų ir pamagnetintų tirpalų įtaka į svogūnų laiškų kokybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Žaneta Stasiškienė
   Disertacija: Švaresnės gamybos plėtros galimybių įvertinimas Lietuvos pramonėje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Stasiškis
   Disertacija: Gamybos proceso galimybių įvertinimas kuriant naują gaminį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Vladas Stasiukynas
   Disertacija: Energijos pernešimo tyrimas, nuvedant šilumą nuo pastoties transformatorių šilumos siurbliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Juozas Stasiukynas
   Disertacija: Laiko skalių sukūrimo galimybės kvarcinių smūginio žadinimo generatorių pagrindu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Stasiulionis
   Disertacija: Komercinės paskirties objektų statybos projektų daugiatikslis vertinimas investicijų efektyvumo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mindaugas Pranciškus Stasiulionis
   Disertacija: Magnetomoduliacinio keitiklio valdymo sistemų ir informacinės matavimo technikos elemento tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Stasiūnas
   Disertacija: N-grandžių parametrinių filtrų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Stasiūnas
   Disertacija: Faktorių, turinčių įtakos klijuotų sujungimų kokybei ir klijavimo technologijai surenkant prietaisų ir mašinų mazgus, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimundas Stasiūnas
   Disertacija: Pažeidimų kaupimosi dėsningumų tyrinėjimas esant nestacionariam asimetriniam mažacikliam deformavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozapas Audvydas Staškevičius
   Disertacija: Avalynės kartonų pluoštų orientacijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozapas Audvydas Staškevičius
   Disertacija: Popieriaus stiprumo anizotropija ir jos įvertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.11.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miškų technikos akademija ;

 • daktaras Algimantas Stasytis
   Disertacija: Sūrių nokinimo proceso PITS darbų mechanizavimo priemonių kūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Rymantas Statkevičius
   Disertacija: Precizinių vibroatramų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Jonas Stauskis
   Disertacija: Akustinių tiltelių įtakos perdangų garso izoliacijai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos geležinkelių transporto inžinierių institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Jonas Stauskis
   Disertacija: Didelių matmenų rezonatorių, jų sistemų ir kitų faktorių vaidmuo formuojant ir įvertinant salių akustiką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.12.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladimiras Stavickis
   Disertacija: Kompleksinių parametrų matuoklių moduliacinio indikatorinio įrenginio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Renardas Kžistavas Stecevičius
   Disertacija: Kosminės televizijos metodų palyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado prof. M. Bonč-Brujevičiaus elektrotechnikos ryšių institutas

 • daktaras Jonas Steikūnas
   Disertacija: Magnetinio įrašymo panaudojimas elektros mašinų ir mechanizmų kai kurių parametrų matavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimgaudas Jonas Steikūnas
   Disertacija: Daugiaposčių maitinimo šaltinių su individualiaisiais papildomos įtampos transformatoriais suvirinimui angliarūgštės dujose sukūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gediminas Stelmokaitis
   Disertacija: Hidrogeologinių sąlygų įtaka molio šlaitų stabilumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aloyzas Stepanas
   Disertacija: Techninių prietaisų, skirtų uždaro grunto dirvos sterilizavimui vandens garais, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kazimieras Vytautas Steponaitis
   Disertacija: Svogūnų derliaus džiovinimo ir saugojimo technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aušra Steponavičienė
   Disertacija: Aplinkos veiksnių įtaka grūdų užterštumui popjūtinio apdorojimo technologijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Albertas Steponavičius
   Disertacija: ituminių emulsijų griovių šlaitams tvirtinti paskleidimo proceso tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: SSRS nejuodžemio zonos centrinis žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Steponavičius
   Disertacija: Iš anksto įtemptų dvijuosčių kabamųjų sistemų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.10.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Dainius Steponavičius
   Disertacija: Grūdų separacijos pro šiaudų sluoksnį ant klavišų intensyvinimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.06
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arūnas Stikliūnas
   Disertacija: Traktoriaus T-25A akustinio spinduliavimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Algimantas Stinskas
   Disertacija: Standžių plastmasių nuovargio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: L. Karpovo fizinės chemijos makslo tyrimų institutas

 • daktaras Aloyzas Stirka
   Disertacija: Krūmuotų akmenuotų žemių įsavinimo technologijos ir organizacijos tyrimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dangerutis Stočkus
   Disertacija: Kurminio drenažo įnagių peilio darbo tyrimai Lietuvos TSR mineraliniuose gruntuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.03.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alfonsas Stonis
   Disertacija: Duomenų struktūrų atvaizdavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Stonis
   Disertacija: Sąveikos procesų sistemoje CaO-SiO -H O tyrimas hidroterminėse sąlygose (110-201 C)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Juozas Stonys
   Disertacija: Indukcinio elektros skaitiklio srovės grandinės pagrindinių charakteristikų skaičiavimas ir tyrimas mažų apkrovų srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimvydas Stonys
   Disertacija: SiO2 mikrodulkių įtaka kaitrai atsparaus kompleksinio rišiklio ir betono savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stasys Stoškus
   Disertacija: Stiklo blokų gamybos technologinio proceso optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos valstybinis stiklo institutas

 • daktaras Vincentas Vytis Stragys
   Disertacija: Asfaltbetonio šlyties atsparumo reikalavimų pagrindimas vietinėse Lietuvos TSR sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eglė Strainienė
   Disertacija: Rekombinantinių augimo hormonų renatūravimo procesų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.19
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Anicetas Strakšas
   Disertacija: Sėklinių lubinų nuėmimo efektyvumo padidinimas, tobulinant kombainų technologinius procesus ir darbinęs dalis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Stasys Stravinskas
   Disertacija: Mažiausios masės mechanizmų su žemesniosiomis kinematinėmis poromis projektavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Strazdas
   Disertacija: Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modeliavimas bei efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonas Strazdas
   Disertacija: koordinatinių ištekinimo staklių pavaros dinamikos klaisimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilimas Strazdas
   Disertacija: Precizinių pozicionavimo mechanizmų su tampriai ir disipatyviai sujungtais elementais sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenija Strazdienė
   Disertacija: Tekstilės gaminių dviašio deformavimo procesų tyrimas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktorija Strazdienė
   Disertacija: Dujų jutiklių vario sulfido pagrindu technologija ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ričardas Rimgaudas Strielčiūnas
   Disertacija: Puslaidininkių elementų ir įrenginių dinaminių parametrų matavimo keitikliai informacinėms kontrolės sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Striška
   Disertacija: Mikrodalelių pašalinimo procesų automatizacija, panaudojant pulsuojančius sukūrinius srautus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Nerijus Striūgas
   Disertacija: Glicerolio frakcijos terminio skaidymo vandeniliu praturtintoms dujoms gauti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Striužas
   Disertacija: Vibracinio detalių užpresavimo įtaisų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dmitrijus Stroginas
   Disertacija: Vienfazių asinchroninių mikrovariklių su asimetriniu statoriaus magnetolaidžiu kai kurie tyrimo ir skaičiavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.03
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Audrius Stropus
   Disertacija: Daugiamačių dinaminių objektų adaptyvus valdymas su minimalia dispersija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sigita Marija Strusevičienė
   Disertacija: Daugiamečių žolių laistymo fermų nuotekomis optimalių normų nustatymas remiantis melioraciniais bei vandensauginiais rodikliais Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zenonas Strusevičius
   Disertacija: Pieno įmonių nuotekų panaudojimas bei apvalymas ištisus metus drenuotose Lietuvos TSR priemonio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos hidromelioracijos institutas

 • daktaras Kazimieras Stukonis
   Disertacija: Sunkiai besilydančių lydinių šalto presavimo įrankių išvystymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Centrinis mašinų gamybos technologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Agnė Stulpinaitė
   Disertacija: Statinių mechaninių ir mažaciklio nuovargio charakteristikų tarpusavio ryšio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Balys Stulpinas
   Disertacija: Aktyvios vibroapsaugos sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimundas Stulpinas
   Disertacija: Gamybos AVS probleminės programinės įrangos kai kurių projektavimo uždavinių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eugeniuš Stupak
   Disertacija: Dvimačių struktūrų irimo modeliavimas naudojant prisitaikančiuosius baigtinių elementų tinklus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktoras Stupak
   Disertacija: Radijo matavimo prietaisų metrologinių savybių išsaugojimo eksploatacijoje metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislavas Stupakas
   Disertacija: Plastinių deformacijų pasiskirstymo realios formos skerspjūviuose įvertinimas lenkiamų strypinių sistemų skaičiavime ir optimizacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Laimutė Stygienė
   Disertacija: Techninės paskirties trikotažo medžiagų iš metalinių siūlų struktūrų, optimizuojant jų fiziko-mechanines charakteristikas, sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Darius Styra
   Disertacija: Elektrinės talpos matavimas daugiaelektrodėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.07
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Subačius
   Disertacija: Rotorinio grunto sklaidytuvo, naudojamo biologiniam šlaitų tvirtinimui, racionalių parametrų parinkimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Vytautas Sučila
   Disertacija: Dalinių išlydžių aukštosios įtampos transformatoriuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Antanas Rimantas Sudintas
   Disertacija: Vibracinių įtaisų, skirtų radioelektroninės aparatūros gaminių kontaktinei kontrolei sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tadas Sudnickas
   Disertacija: Konceptualių schemų, naudojamų duomenų bazių projektavimo automatizavimui, tyrimas ir realizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilma Sudonienė
   Disertacija: Žemės ūkio paskirties teritorijų tvarkymo pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Skolastika Sūdžienė
   Disertacija: Lakių azotinių priemaišų tyrimai žaliame spirite ir jo rektifikacijos produktuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduardas Sūdžius
   Disertacija: Durpių kraiko mechaninio nuvandeninimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vidas Sukackas
   Disertacija: Teoriniai ir taikomieji ultragarsinio pastovaus ilgio interferometro klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vidas Sukackas
   Disertacija: Medžiagų fizinių ir akustinių parametrų matavimo metodų, pagrįstų ultragarso interferencija ir rezonansu, sukūrimo principai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.10.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Loreta Raimunda Supranaitytė
   Disertacija: Poliamidinio pluošto struktūros poveikis jo dažymo rūgštiniais metalokompleksiniais dažais procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Survila
   Disertacija: Išilgai aptekamo cilindro turbulentinis šilumos atidavimas, kai šilumnešio fizinės savybės yra kintamos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.17
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Sušinskas
   Disertacija: Polių - kolonų kalimo technologijos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS ststybos komiteto centrinis statybos organizavimo, mechanizavimo ir techninės pagalbos mokslo tyrimų ir projektavimo eksperimentinis institutas

 • daktaras Jūratė Sužiedelytė
   Disertacija: Miesto kartografinių duomenų bazių sudarymo tobulinimas fotogrametrinių metodų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Juozas Algimantas Sveikata
   Disertacija: Panoraminių grupinio vėlinimo laiko matuoklių tikslumo didinimo metodų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.19
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Piotr Svešnikov
   Disertacija: Heterodinaminio metodo kompleksinių parametrų matavimui UAD prietaisuose metrinių ir decimetrinių bangų diapazono dažnio zonoje tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Izabela Svešnikova
   Disertacija: Pramoninių SBK matavimo prietaisų paklaidų mažinimo būdų tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Antanas Svetlauskas
   Disertacija: Iš anksto įtemptų elementų stiprumo pagal istrižus pjūvius tyrimas ir skaičiavimo metodų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Linas Svilainis
   Disertacija: Nehomogeninių objektų ultragarsinės introskopijos metodų tyrimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gytis Svinkūnas
   Disertacija: Elektros apkrovos prognozavimas dirbtinių neuronų tinklais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Leonidas Syrus
   Disertacija: Diskinių atminties įrenginių aerodinaminių atraminių elementų pakabinimo sistemos dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“