FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

T

 • daktaras Zita Talaikytė
   Disertacija: Spektriniai atominių grupių sąveikos tyrimai acetileniniuose junginiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valerija Ramunė Talienė
   Disertacija: Chloralkiltiokarboninių rūgščių darinių susidarymo ir izomerizacijos kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentina Talimaa
   Disertacija: TSRS devono asterolepidai ir jų stratigrafinis pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.04.01
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: TSRS MA paleontologijos institutas

 • habilituotas daktaras Valentina Talimaa
   Disertacija: TSRS ir Špicbergeno silūro ir devono teledontai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1976.05.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Tamašauskaitė
   Disertacija: Autokatalizinės Ag(I) jonų redukcijos Co(II) kompleksinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Albinas Tamašauskas
   Disertacija: Individualiųjų skysčių ir binarinių normaliųjų mišinių ultraakustiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zinaida Tamaševičienė
   Disertacija: Slėgių poveikis elektroniniams procesams varizoniniame Al G As
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Vytautas Tamaševičius
   Disertacija: Krūvininkų kaitinimas intensyviu optiniu spinduliavimu siauratarpiuose InSb tipo puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Vytautas Tamaševičius
   Disertacija: Analoginiai dinaminio chaoso modeliavimo, valdymo ir sinchronizavimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Julius Taminskas
   Disertacija: Hidrologinis Šiaurės Lietuvos karstinio rajono režimas ir jo įtaka karsto raidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.04
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Justinas Tamošaitis
   Disertacija: Lietuvos TSR pelkėguoliai ir jų genetinė klasifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Tamošauskas
   Disertacija: Netiesinė ultratrumpųjų šviesos impulsų spūda taikant grupinių greičių dispersijos valdyma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Minija Tamošiūnaitė
   Disertacija: Vidine organizmų dinamika pagrįstas ekologinių ir evoliucinių procesų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.30
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Juozas Tamošiūnas
   Disertacija: 2-aminopiridino alkilinimo hologenintais propano dariniais produktų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Karolis Tamošiūnas
   Disertacija: Paskutinių fazių kinetinis aprašymas reliativistiniuose branduolių susidūrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Bergeno universitetas

 • daktaras Leonas Ramutis Tamošiūnas
   Disertacija: Pietų Pabaltijo viršutiniojo permo halageninių nuogulų litologinė - geocheminė charakteristika ir ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Tamošiūnas
   Disertacija: Fotosensibilizuotos navikų terapijos ir navikų diagnostikos fluorescencinė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasys Tamošiūnas
   Disertacija: Poliepoksipropilkarbazolo elektrofotografinių sluoksnių tamsinio išsielektrinimo fizikiniai procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vincas Tamošiūnas
   Disertacija: Singuliarinių integralinių lygčių metodo taikymas elektromagnetinių laukų trimačiuose dariniuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Vytautas Tamošiūnas
   Disertacija: Skysčių chromatografija-tandeminė mąsių spektrometrija antibiotikų nustatymui maisto produktuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Milda Tamošiūnienė
   Disertacija: Bangolaidiniai dariniai su puslaidininkiais ir dialektrikais elektrodinaminis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Giedrė Tamulaitienė
   Disertacija: Kristalografiniai ir funkciniai II tipo restrikcijos endonukleazių Eco57I ir SdaI tyrimai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.29
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Tamulaitis
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazių EcI18kI ir EcoRII, sąveikaujančių su pertrauktomis palindrominėmis sekomis, struktūriniai ir funkciniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Tamulaitis
   Disertacija: Nepusiausvirųjų kvazidalelių lazerinė spektroskopija CdSe kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Tamulaitis
   Disertacija: Nepusiausvirųjų kvazidalelių optinė spektroskopija naujose medžiagose, taikomose optoelektronikoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.04.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Tamulevičius
   Disertacija: Jonais aktyvuotų procesų tyrimas, vakuuminiu būdu formuojant plonas plėves ant neorientuojančių dielektrinių padėklų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jelena Tamulienė
   Disertacija: Nekovalentinių fulerenų C 60 darinių ir pereinamųjų metalų koordinacinių kompleksų tyrimas ab initio kvantinės chemijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Tamulis
   Disertacija: Molekulių fragmentų elektroninės struktūros kvantinis mechaninis tyrimas ir tų fragmentų jungimosi į molekules atrankos taisyklės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Taraila
   Disertacija: Skaitinis analyzinis procesų, vykstančių kompozicinėse medžiagose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos skaičiavimo matematikos skyrius

 • daktaras Nikolajus Tarasiukas
   Disertacija: Radono irimo produktų pagavimo lietaus lašais mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR valstybinio hidrometeorologijos ir gamtos aplinkos kontrolės komiteto eksperimentinės meteorologijos institutas

 • daktaras Ričardas Taraškevičius
   Disertacija: Pramoninio miesto technogeniniai geocheminiai srautai (pagal Vilniaus miestą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.04
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos MA geologijos, geochemijos ir geofizikos institutas

 • daktaras Rima Marija Tarozaitė
   Disertacija: Hipofosfito oksidacijos deguonimi proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Lina Tatariškinaitė
   Disertacija: Elektrocheminis Mo-Se dangų nusodinimas ir jų optinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazimiež Vitold Tatol
   Disertacija: Tarpmolekulinės sąveikos tyrimas pagal heterociklinių molekulių elektroninius spektrus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos P. Stučkos valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Tatolytė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų nustatymas inversinės besvorės chronopotenciometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Tauraitė
   Disertacija: Lipofilinių feroceno ir 1,4-naftochinono darinių sintezė bei jų saviorganizacijos ir ir redokso savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Sigita Tauraitienė
   Disertacija: Arseno chalkogenidų elektrofotografinių sluoksnių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Tauras
   Disertacija: Magnetovaržinė ir Holo e.v.j. n-Si ir n-Ge SAD elektromagnetiniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasys Tautkus
   Disertacija: Spektrofotometrinis stibio reakcijų su azininiais dažais tyrimas ir jų taikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gražina Tautvaišienė
   Disertacija: Galaktikos halo G - K milžinių atmosferų cheminė sudėtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Gražina Tautvaišienė
   Disertacija: Raudonosios helį centre deginančios žvaigždės ir Galaktikos cheminė evoliucija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.03.20
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Aušra Teišerskienė
   Disertacija: Elektrocheminių kvarco kristalo mikrosvarstyklių su gyvsidabrio elektrodu paruošimas ir taikymas tiriant talio (I) elektrosorbciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Arūnas Teišerskis
   Disertacija: Aukštatemperatūrinio superlaidininkio YBa2 Cu3O7-x sluoksniai ant perovskitinių ir metalinių padėklų: sintezė iš metalų organinių junginių garų fazės savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Arkadij Tempelman
   Disertacija: Homogeninių atsitiktinių laukų ergodinės teorijos kai kurie klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arkadij Tempelman
   Disertacija: Apie statistinių įverčių konvergavimą ir pagrįstumą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lidija Tetianec
   Disertacija: Oksidazių kinetinių dėsningumų tyrimas naudojant dirbtinius elektronų akceptorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Tiknius
   Disertacija: Sausinimo įtakos atskiriems vandens režimo elementams eksperimentinio įvertinimo metodiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Albertas Timinskas
   Disertacija: DNR metiltransferazių pirminių struktūrų palyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.05
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Timinskas
   Disertacija: Procesų, vykstančių imersiškai apdorojant aliuminį fluoroboratiniuose ir cinkatiniuose tirpaluose, dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Oksana Timofejeva
   Disertacija: Nuosėdų formavimosi sistemose CuSO4-K4P2O7-H2O ir CuSO4-(NH4)4P2O7-H2O mechanizmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Aleksandras Tolutis
   Disertacija: Helikoninių bangų tyrimas puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Aleksandras Tolutis
   Disertacija: Magnetoplazminiai aukštojo dažnio elektromagnetiniai reiškiniai puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.11.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Balys Tolutis
   Disertacija: Užtvarinio sluoksnio plonų sluoksnių sistemose susidarymo sąlygos ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sonata Tolvaišienė
   Disertacija: Krūvininkų pernaša ultraplonuosiuose mangano oksidų sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rolandas Tomašiūnas
   Disertacija: Krūvininkų rekombinacija stipriai sužadintose amorfinėse ir polikristalinėse plėvelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Tomkevičienė
   Disertacija: Karbazolil- ir arilaminofragmentus turinčių krūvininkus transportuojančių junginių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Tomkus
   Disertacija: Fitofenofazės ir jų ryšys su klimatu Pietų Pabaltyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eduardas Tornau
   Disertacija: Polikaproamido bloko savybių struktūros ypatumų tyrimas termooksidacijos ir difuzinės stabilizacijos poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Evaldas Tornau
   Disertacija: Dielektrikų segnetoelektrinių savybių tyrimas klasterių būdu ties segnetoelektriniu faziniu virsmu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Evaldas Tornau
   Disertacija: Struktūriniai fiziniai virsmai aukštatemperatūriniuose superlaidininkuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Saulius Trakumas
   Disertacija: Submikroninių atmosferos aerozolio dalelių augimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gediminas Treideris
   Disertacija: GaAs sluoksnių, legiruotų siliciu, auginimas metalorganinės epitaksijos būdu ir jų elektroninių bei optinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Treigienė
   Disertacija: Pagalbinių medžiagų vaidmuo rūgštinių dažiklių sorbcijos vilnos pluošte procese ir jų įtaka dažnių savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Egidijus Trimonis
   Disertacija: Šiuolaikinis nuosėdų susidarymas Juodojoje jūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Egidijus Trimonis
   Disertacija: Trigeninė sedimentacija Atlanto vandenyne
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.31
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos P. Širšovo okeanologijos institutas

 • daktaras Gediminas Trinkūnas
   Disertacija: Atominių spektrų teorijos metodų taikymas tiriant lėtus elektronų - atomų susidūrimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lidija Truncaitė
   Disertacija: Bakteriofago T4 genomo srities tarp 30 ir 31 genų delecinė analizė bei šios srities genų transkripcijos reguliavimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.15
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biochemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaida Tubelytė
   Disertacija: Naminių vištinių paukščių baltyminių sistemų įvairovė ir jos ryšys su paukščių produktyvumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.26
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vitalija Tulevičienė
   Disertacija: Mangano ir mangano-nikelio galvaninių dangų elektronusodinimas iš formiatinių fluorboratinių elektrolitų ir jų įsivandenilinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romanas Tumasonis
   Disertacija: Dažnų sekų paieška dideliuose duomenų masyvuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Vladas Tumasonis
   Disertacija: Reiškinių ekvivalenčių transformacijų sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos skaičiavimo centras

 • daktaras Kazimieras Tumkevičius
   Disertacija: Fotojautrių heterogeninių švino telūrido sluoksnių elektrofizikinės ir optinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Tumkevičius
   Disertacija: Pirimidinkarboninių rūgščių darinių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Sigitas Tumkevičius
   Disertacija: Pirolo I2,3-dI-, pirazolo I3,4-dI, tieno I2,3-dI pirimidinų ir jiems giminingų heterociklų sintezės tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.05.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Ingrida Tumosienė
   Disertacija: Hidrazonų ir azolų sintezė iš 3-fenilamino- ir 3[(2-karboksietil) fenilamino]propano rūgščių darinių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Tupčiauskas
   Disertacija: Hetroatominio dvigubo magnetinio rezonanso spektroskopijos alavo atomų kostantų tyrimui pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Turkuvienė
   Disertacija: Imčių iš baigtinių visumų statistikų skirstinių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vanda Tutkuvienė
   Disertacija: Kai kurių tiojunginių panaudojimas kolorimetriniam telūro nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Tutlys
   Disertacija: Atomo teorijos skaičiavimų automatizavimas, taikant neortogonalias radiolines orbitales
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Henrikas Tvardauskas
   Disertacija: Puslaidininkių elektrinio laidumo tyrimas sukryžmintuose magnetiniame ir silpnai kaitinančiame elektriniame laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“