HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

T

 • daktaras Elvyra Vida Tadauskienė
   Disertacija: Neišreikštos linksnių galūnės dabartinėje vokiečių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos Moriso Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Nijolė Taluntytė
   Disertacija: XVIII a. Kauno regiono oikonimai: struktūriniai semantiniai tipai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Regimantas Tamošaitis
   Disertacija: Indiškojo idealizmo recepcija XX a. pradžios lietuvių literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Tamošaitytė
   Disertacija: Moteriškasis sakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Jonas Tamošiūnas
   Disertacija: Socialinės-buitinės apysakos susiformavimas 1920-jų metų pirmos pusės A.S.Nevierovo ir L.N.Seifulinos kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Mindaugas Tamošiūnas
   Disertacija: Lietuvos darbininkų revoliucinio judėjimo tarptautiniai ryšiai 1918-1940m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Aušra Tamošiūnienė
   Disertacija: Pilietiškumas Petro Roizijaus (1505-1571) kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Regina Tamošiūnienė
   Disertacija: Darbininkų profesinio aktyvumo tipologijos ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Tamulaitienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant kūno kultūrą ir sportą respublikoje 1944-1959 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Laimonas Tapinas
   Disertacija: Lietuvos TSR kino publicistikos istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Rita Tatariūnienė
   Disertacija: Dangaus Dievas senovės lietuvių pasaulėžiūroje: įvaizdžio fenomenologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.14
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Violeta Tauragienė
   Disertacija: Lietuvių poezijos vertimai į rusų kalbą (principai, stilius, metrika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Regina Teiberienė
   Disertacija: Konstrukcijos POUR su bendratimi daugiareikšmiškumas ir funkcijų įvairovė dabartinėje prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • habilituotas daktaras Dalija Tekorienė
   Disertacija: Dabartinės anglų kalbos adverbialiniai adjektyviniai žodžių junginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Dalija Tekorienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos bevardės giminės būdvardžiai: sintaksė ir semantika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfonsas Tekorius
   Disertacija: Akustinis balsių intensyvumas kaip žodžio ir frazės kirčio tyrimo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Julija Televnaja
   Disertacija: Anglų kalbos frazinių veiksmažodžių leksinė išraiška ir semantinė reprezentacija ontologinėje semantikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Purdue universitetas

 • habilituotas daktaras Sergejus Temčinas
   Disertacija: Pirmųjų slaviškų vertimų iš graikų kalbos laikų ir veikslų rekonstrukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Sergejus Temčinas
   Disertacija: Pirmojo slaviško apeigyno struktūros rekonstrukcija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.03.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Tereškinas
   Disertacija: Netobulas bendruomenės kūnas: kilmingumo formulės, pilietiškumo formos XVII a. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Harvardo universitetas

 • daktaras Laimutė Tidikytė
   Disertacija: Julius Kaupas: gyvenimas ir kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Alfonsas Tikuišis
   Disertacija: Lietuvos komjaunimas - komunistų partijos pagalbininkas kovoje prieš fašistinę diktatūrą 1927-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Tininis
   Disertacija: Sovietinis režimas Lietuvoje 1944-1953 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vadimas Titarenko
   Disertacija: Šeima kaip dorovinio auklėjimo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.01.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Galina Tokareva
   Disertacija: Rusų autobiografinė literatūra visuomeniniame-kultūriniame kontekste (XVIII a. pabaiga - XIX a. pradžia
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Reda Toleikienė
   Disertacija: Siela ir protas lietuvių ir vokiečių kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Tolutienė
   Disertacija: Antano Juškos lietuvių kalbos žodynas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Tolvaišienė
   Disertacija: 1830-1920 metų Lietuvos architektūros stilistinė raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jurgis Tornau
   Disertacija: Romano autoriaus rūpesčiai (kompozicijos klausimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Treinienė
   Disertacija: LKP gretų augimas ir komunistų idėjinio-teorinio lygio kilimas (1944 m. liepa - 1958 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.09
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jakovas Trifonovas
   Disertacija: Rusų ir lietuvių kalbų funkcionavimas ir sąveika Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • habilituotas daktaras Jūratė Marija Trilupaitienė
   Disertacija: Protestantiška muzika Lietuvoje (XVI a. antroji - XVII a. pirmoji pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • habilituotas daktaras Jūratė Marija Trilupaitienė
   Disertacija: XVI - XVII a. Lietuvos bažnytinė muzika: konfesinių sąjūdžių poveikis jos raidai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Skaidra Trilupaitytė
   Disertacija: Lietuvių dailės gyvenimas institucijų kaitos požiūriu. Devintojo dešimtmečio pabaiga - dešimtojo dešimtmečio pradžia
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Ramūnas Trimakas
   Disertacija: Žmogaus sveikatos samprata lietuvių folklore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rita Regina Trimonienė
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės politiniai santykiai XV a. pabaigoje - XVI a. pirmame trečdalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rytis Stasys Trimonis
   Disertacija: Pokario metų lietuvių tarybinė lyrika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnė Trinkūnaitė
   Disertacija: Sceninė lietuviškosios istorinės pjesės interpretacija 1904-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Birutė Triškaitė
   Disertacija: Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Edmundas Trumpa
   Disertacija: Pelesos šnektos balsinės fonemos ir jų variantai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Liudas Juozas Truska
   Disertacija: Visuomenės klasinės sudėties pakitimas Lietuvoje socializmo statybos laikotarpiu (1940-1953)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Liudas Juozas Truska
   Disertacija: Antanas Smetona ir jo laikai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.07.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Tumelis
   Disertacija: Lietuvos humanitarinė kultūra, 1499-1547. Būklė, veiksniai, tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Tumėnas
   Disertacija: Pabaltijo tarybinių respublikų elektrifikacijos istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.07.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Stasys Tumėnas
   Disertacija: Analitizmo reiškiniai šiaurinės lietuvių kalbos tarmėse, redukuojančiose galūnes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Tumėnas
   Disertacija: Lietuvių liaudies rinktinių juostų ornamentas (XVIII a. pabaigoje - XX a. I pusėje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.29
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Marija Nijolė Tumėnienė
   Disertacija: Šiuolaikinis lietuvių teminis paveikslas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS kultūros ministerijos meno istorijos institutas

 • daktaras Nijolė Tuomienė
   Disertacija: Ramaškonių šnektos daiktavardžio kaityba: sociolingvistinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Danutė Tureikytė
   Disertacija: Metodiniai darbininkų visuomeninio politinio aktyvumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Tutkus
   Disertacija: Tarybų Lietuvos išvadavimas ir respublikos darbo žmonių pagalba frontui (1944 m.liepos 5-1945 m. sausio 31 d.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Jūratė Tutlytė
   Disertacija: Rekreacinė architektūra Lietuvos kurortuose (1940-1990): komplekcinis kokybės vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Rita Tūtlytė
   Disertacija: Antano Miškinio lyrika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Tyla
   Disertacija: 1905 m. revoliucija Lietuvos kaime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos MA istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Tyla
   Disertacija: Lietuvos ir Švedijos feodalų karas dėl Livonijos: XVI a. pab. - XVII a. pradžia. Politinės ir ekonominės pasekmės Lietuvai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“