SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

T

 • daktaras Meilutė Taljūnaitė
   Disertacija: Profesijų prestižo formavimasis tarp moksleivių (Lietuvos TSR duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Romualdas Adomas Tallat-Kelpša
   Disertacija: Lietuvos TSR pramonės planingo aprūpinimo kvalifikuotais darbininkais ekonominiai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Talutis
   Disertacija: Nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zita Tamašauskienė
   Disertacija: Teoriniai darbo užmokesčio agreguotos diferenciacijos klausimai formuojantis rinkos ūkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas

 • daktaras Virginijus Tamaševičius
   Disertacija: Įmonių integracija į tarptautines verslo sistemas: koncepcijos formulavimas ir pritaikymas sektoriaus analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Taminskas
   Disertacija: Nuosavybės teisinių santykių pertvarkymo problemos Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanina Tamošaitienė
   Disertacija: Drėkinamosios žemdirbystės efektyvumo didinimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Janina Tamošaitienė
   Disertacija: Gamtos pažinimo mokymo ryšys su žemės ūkio darbais kaip pradinių klasių mokinių tobulinimo sąlyga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Tamošauskas
   Disertacija: Fizinio auklėjimo vaidmuo rengiant dailininkus būsimai profesinei veiklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado P. Lesgafto valstybinis kūno kultūros in-tas

 • habilituotas daktaras Povilas Tamošauskas
   Disertacija: Humanistiškai orientuotas studentų fizinis ugdymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Algirdas Antanas Tamošiūnas
   Disertacija: Pagrindinių gamybinių fondų ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvos TSR tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Tamošiūnas
   Disertacija: Įmonių restruktūrizavimo programų valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tadas Tamošiūnas
   Disertacija: Vidurinės mokyklos edukacinis kryptingumas įvairiatautinėje aplinkoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Filosofijos ir sociologijos inst.

 • daktaras Teodoras Tamošiūnas
   Disertacija: Profesinio ir ikiprofesinio pedagogų rengimo sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Viktoras Tamošiūnas
   Disertacija: ESM panaudojimo gamybos išlaidų apskaitoje ir produkcijos savikainos kalkuliavimui klausimai (Lietuvos TSR siuvimo įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Laimutė Stasė Tamošiūnienė
   Disertacija: Kurčių pagalbinių klasių vaikų tyrinėjimas ir specialus kryptingas mokymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikod MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Lora Tamošiūnienė
   Disertacija: Suaugusiųjų mokymosi dimensijos kompleksiniame švietimo ir mokymosi realybės modelyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rima Tamošiūnienė
   Disertacija: Verslo projektų sudarymo ir valdymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Anelė Tamulaitienė
   Disertacija: Vyresniųjų moksleivių profesinių-dorovinių orientacijų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Jonas Tamulevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR celiuliozės - popieriaus pramonės pagrindiniai fondai ir jų naudojimo gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilma Tamulienė
   Disertacija: Ekologinio vertinimo kriterijai socialiniame-etiniame marketinge
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ilona Tamutienė
   Disertacija: Vaiko teisių apsaugos institutai ir jų sąveikos analizė prievartos prieš vaiką atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ilona Tandzegolskienė
   Disertacija: Mokslų daktaro kvalifikacijos projektavimas: edukologijos doktorantūros atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Adelė Taparauskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR bendrojo lavinimo mokyklų išdėstymo ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.10
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimir Taranuchin
   Disertacija: Aviakompanijų marketingo strateginis valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Arvydas Tarasevičius
   Disertacija: Sąjunginės respublikos makroekonominio planavimo modelių informacinio aprūpinimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos MTI

 • daktaras Petras Tarasevičius
   Disertacija: Slapto bendradarbiavimo operatyvinėje veikloje teisinės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Vilija Targamadzė
   Disertacija: Švietimo sistemos lankstumas kaip paauglių edukacinio stimuliavimo prielaida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vilija Targamadzė
   Disertacija: Edukacinis stimuliavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Aušra Tartilaitė
   Disertacija: Darbų saugos ir sveikatos teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Jolanta Taruškienė
   Disertacija: Tęstinio ugdymo plėtros Lietuvoje prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Dalius Tarvydas
   Disertacija: Energetinio saugumo didinimompriemonių ekonominis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zita Tarvydienė
   Disertacija: Savarankiško darbo perimamumas tarp vidurinės ir aukštosios mokyklos (remiantis užsienio kalbų dėstymu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Taunys
   Disertacija: Surenkamojo gelžbetonio gamybos didinimo ir piginimo rezervai Tarybų Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintarė Tautkevičienė
   Disertacija: Studentų mokymosi aplinkų susiformavimui iš universiteto bibliotekos edukacinės aplinkos įtaką darantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilius Tavoras
   Disertacija: Būsimų muzikos mokytojų meninės individualybės raiškos skatinimas universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Audronė Telešienė
   Disertacija: Ekologinis diskursas Lietuvoje 1989-2005 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Žilvinas Terebeiza
   Disertacija: Įrodinėjimo našta ir jos paskirstymas civiliniame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Vladimirs Terechovičs
   Disertacija: Nešaunamojo ginklo tyrimo metodologijos problemų sprendimas kriminalistikoje - šiuolaikinis požiūris
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • habilituotas daktaras Margarita Teresevičienė
   Disertacija: Būsimųjų inžinierių žinių ir mokėjimų sisteminimas, taikant modulinį mokymą diplominiame projektavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Margarita Teresevičienė
   Disertacija: Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Deimantė Teresienė
   Disertacija: Apibendrintų autoregresinių sąlyginių heteroskedastiškumo modelių pritaikymas Lietuvos vertybinių popierių rinkai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Terleckas
   Disertacija: Atsiskaitymų negrynaisiais raida ir ų tolesnio tobulinimo klausimai (TSRS valstybinio banko Lietuvos resp. kontoros duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Viktoras Tiažkijus
   Disertacija: Tipinės nuostatos ir valstybinės rekomendacijos tarybinės darbo teisės sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Zoja Tidikienė
   Disertacija: Mokymo filmo suvokimo ypatumai ir jo vaidmuo 5-6 metų vaikų vaizdinių vystymuisi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Tidikis
   Disertacija: Ateistinė veikla kaip priemonė vyresniųjų klasių moksleivių mokslinių - antireliginių įsitikinimų formavimuisi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA Pedagogikos teorijos ir istorijos mokslų tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Tidikis
   Disertacija: Lietuvos TSR famenio darinių stratigrafija ir fauna
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Rigita Tijūnaitienė
   Disertacija: Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Tijūnėlienė
   Disertacija: Pedagoginių santykių problema Lietuvos pedagogonėje mintyje XX a. pirmoje pusėje (iki 1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Tijūnėlienė
   Disertacija: Mokytojo autoriteto samprata Lietuvoje (1918-1940)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Agnė Tikniūtė
   Disertacija: Juridinio asmens ribotos atsakomybės problema: teisiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Ilona Tilindienė
   Disertacija: Sportinė veikla kaip paauglio santykio su savimi formavimosi sąlyga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Ingrida Tinfavičienė
   Disertacija: Lietuvos universitetinio aukštojo mokslo paradigmų kaita: edukologijos magistrantūros studijų atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Tinteris
   Disertacija: 16-18 metų amžiaus irkluotojų-baidarininkų fizinio ir techninio parengimo individualizacijos faktoriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis P. Lesgafto kūno kultūros institutas

 • daktaras Jovita Tirvienė
   Disertacija: Europos Sąjungos Sanglaudos politikos poveikis naujai valstybei narei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Jonas Tiškevičius
   Disertacija: Šieno paruošimo mechanizavimo ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jekaterina Titarenko
   Disertacija: Lietuvos bankų priežiūros modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vadimas Titarenko
   Disertacija: Reprodukcijos ypatybės liaudies ūkio tarpšakiniuose kompleksuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Toliatienė
   Disertacija: Buitinių paslaugų gamybos ir realizacijos procesų apskaitos ir kontrolės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas

 • daktaras Eligijus Toločka
   Disertacija: Technologinio inovatyvumo vertinimo tobulinimas įtakojančiųveiksnių aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valentinas Toločka
   Disertacija: Lietuvos aklųjų švietimo raida iki 1940 metų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vadimas Toločko
   Disertacija: Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vladislav Tomaševič
   Disertacija: Investicinių projektų ekonominio efektyvumo analizė ir vertinimas (taikant diskontuotų pinigų srautų mrtodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genė Totoraitienė
   Disertacija: Darbo pagrindinio apmokėjimo tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Trakelis
   Disertacija: ES perskirstomųjų politikų reformos: ES plėtros veiksnio vaidmuo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.17
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edmundas Trasauskas
   Disertacija: Kompleksinės valdymo sistemos šakiniuose MTI ir KB
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Edita Trečiokienė
   Disertacija: Vokietijos ir Danijos atvirasis suaugusiųjų švietimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas ir Šiaulių pedagoginis institutas

 • daktaras Dalia Treigienė
   Disertacija: Materialinių išteklių panaudojimo efektyvumo didinimas, realizuojant pagrįstą įmonės techninę politiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Algirdas Antanas Trepuila
   Disertacija: Asmeninių reikmenų vartojimo lygio įvertinimas ir racionalizavimo keliai (Lietuvos medžiagos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis gyventojų paklausos plataus vartojimo prekėms tyrimo ir prekybos konjunktūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vladimir Trukšin
   Disertacija: Masinės informacijos priemonių galimybių panaudojimo KSNG aparate teisinės ir organizacinės - taktinės problemos sprendžiant nuosavybės išsaugojimo uždavinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos akademija

 • daktaras Ieva Truncienė
   Disertacija: Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Jūratė Truskaitė
   Disertacija: Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Tubelis
   Disertacija: Studentų fizinės saviugdos skatinimo sistema ir jos efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Aurimas Tumėnas
   Disertacija: Valstybinių organizacijų reformų ir pokyčių teorinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Vitalija Tumėnienė
   Disertacija: Pedagogo novacinės veiklos ypatumai Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Živilė Tunčikienė
   Disertacija: Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Pranas Tupčiauskas
   Disertacija: Pramonės darbuotojų informacinio aprūpinimo programų paruošimo pedagoginiai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudmila Turkina
   Disertacija: Darbo su mažesniu ekipažo skaičiumi formų organizavimo tobulinimas žvejybos laivyne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ekonomikos i-tas

 • daktaras Vidmantas Tūtlys
   Disertacija: Dirbančiųjų tęstinio profesinio rengimo prieinamumo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Manuela Tvaronavičienė
   Disertacija: Gyvenamosios statybos efektyvumo didinimo ekonominių prielaidų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“