TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

T

 • daktaras Antanas Talalas
   Disertacija: Dyzelinių cilindrinės - stūmoklinės grupės išsidėvėjimo tyrimas pneumatiniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.03.02
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Česlovas Tallat-Kelpša
   Disertacija: Ekstremalių energetinių objektų identifikavimas ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aloyzas Tamašauskas
   Disertacija: Kovos mašinų detalių remonto technologija, naudojant kreipiantįjį sprogimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: SSRS maršalo R. Malinovskio tankų ir šarvuočių dalinių karo akademija

 • habilituotas daktaras Matas Tamonis
   Disertacija: Šilumos ir masės pernaša chemiškai reaguojančių dujų sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos chemijos pramonės mašinų statybos institutas

 • habilituotas daktaras Matas Tamonis
   Disertacija: Radiaciniai ir sudėtiniai šilumos mainai aukštatemperatūrinės technikos aparatuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.05.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Valstybinis G.Kržižanovskio energetikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jolanta Tamošaitienė
   Disertacija: Daugiatikslis valdymo sprendimų vertinimas statybos planavimo etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Tamošaitis
   Disertacija: Kranų panaudojimo efektyvumo daugiatikslis įvertinimas montuojant daugiaaukščius karkasinius pastatus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Dniepropetrovsko inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Raimundas Tamošiūnas
   Disertacija: Automatizuotos radijo matavimo aparatūros struktūros suprastinimo metodai racionaliai pasirenkant informacijos nuskaitymo metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintaras Tamulaitis
   Disertacija: Motošaulių divizijos puolamosios taktikos vystymo perspektyvos panaudojant naujas naikinimo priemones
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: M. Frunzės karo akademija

 • daktaras Gintautas Tamulevičius
   Disertacija: Pavienių žodžių atpažinimo sistemų kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Tamulevičius
   Disertacija: Jonų pluoštu indukuoti procesai kieto kūno paviršiuje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Tamulis
   Disertacija: Radiomatavimų ultragarsinių prietaisų, skirtų nevienalyčių aplinkų savybių tyrimui, ištyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronius Tamulynas
   Disertacija: Adaptyvi optimalių tvarkaraščių paieška su apmokymu operatyvaus valdymo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laima Taparauskienė
   Disertacija: Braškių vandens poreikio tyrimai Lietuvos vidurio zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Kęstutis Tarasevičius
   Disertacija: Vibracinio transportavimo, esant valdomai sausajai trinčiai, dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audrius Taraškevičius
   Disertacija: Nuovargio plyšio atsivėrimo ir didėjimo greičio tyrimas esant mažacikliam apkrovimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Targamadzė
   Disertacija: Loginių schemų pilnų testų sudarymo dešifracijos metodų bazėje skaičiavimo procesų organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Targamadzė
   Disertacija: Diskretinių įrenginių su funkciniai sudėtingais elementais testų išplėstinei gedimų klasei projektavimo automatizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Milda Tartilaitė
   Disertacija: Šaudyklinio dygsnio ilgio nustatymo metodikos ir įrangos sukūrimas bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozapas Tartilas
   Disertacija: Gamybinio traumatizmo prognozavimo metodika trumpų laiko eilučių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Sąjunginis Leningrado profesinių sąjungų tarybos darbo saugos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Paulius Tarvydas
   Disertacija: Elektoninių įtaisų magnetinių laukų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandras Taujanskas
   Disertacija: Puslaidininkinių SAD generatorių amplitudinio moduliacinio triukšmo matavimo metodų ir priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Tautkus
   Disertacija: Automobilių susidūrimų modeliavimas ir jų parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.08
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Taylor
   Disertacija: Lietuviškų audinių ornamentų analizė ir projektavimo metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.31
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Česlovas Teišerskas
   Disertacija: Įtampos kokybės tyrimas ir priemonės jai gerinti Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tomas Tekorius
   Disertacija: Kraujotakos diagnostinių sistemų algoritmų sukūrimas, tyrimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenijus Telešius
   Disertacija: Probleminės srities koncepcinio modelio, skirto žmogaus - kompiuterio dialogui, tyrimas ir realizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Laimutis Telksnys
   Disertacija: Automatinio valdymo sistemų statistinė analizė elektroninio modeliavimo įrenginių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.05.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: TSRS MA automatikos ir telemechanikos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Laimutis Telksnys
   Disertacija: Atsitiktinių reiškinių savybių pasikeitimų aptikimo ir atpažinimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Estijos SSR MA fizikos, technikos ir matematikos mokslų taryba

 • daktaras Almantė Tervydienė
   Disertacija: Instrumentinio metodo sukūrimas tekstilės medžiagų tampriųjų savybių nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Tervydis
   Disertacija: Garsinės informacijos perdavimo elektroniniais ryšių tinklais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Birutė Teškevičienė
   Disertacija: Paviršiaus išilginio ir skersinio kreivumo įtaka turbulentiniam pernešimui ir šilumos mainams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Irena Matilda Tiknevičienė
   Disertacija: Diskinių atminties įrenginių dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Tilindis
   Disertacija: Medienos fizinių-mechaninių savybių tyrimas ryšium su krūmais apaugusių žemių apdirbimo mechanizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Vytautas Tilvikas
   Disertacija: Cukrinių runkelių kenkėjų naikinimas elektroimpulsiniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio elektrifikacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Timukas
   Disertacija: Kviečių rūšinio malimo išmalimo proceso technologinio efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Dainius Tirūnas
   Disertacija: Hidroenergijos gamybos tyrimai hidrologinių veiksnių ir klimato kaitros kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Nikolaj Tiščenko
   Disertacija: AVS PLG skaičiavimo sistemų informacijos apdorojimo procesų kompleksinio valdymo vertinimo metodų paruošimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kijevo aukštoji priešlėktuvinės gynybos inžinierinė radiotechnikos mokykla

 • daktaras Stanislovas Tiškevičius
   Disertacija: Degalų siurblio parametrų tyrimas tikslu forsuoti variklį D-37E
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Romualdas Bronius Titas
   Disertacija: Trikotažo pagaminto iš putlių triacetatinių siūlų po termofikacijos mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladimiras Tokarevas
   Disertacija: Pašarų granuliatoriaus presavimo mazgo darbo efektyvumo padidinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Aleksandr Tolčan
   Disertacija: Kai kurie klausimai apie ekonomiškos ryšių sistemos sudarymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS ryšių ministerijos valstybinis mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jevgenijus Toldinas
   Disertacija: Analoginių funkcinės kontrolės programų užrašytų aukšto lygio kalboje interaktyvus projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rymantas Tadas Toločka
   Disertacija: Magnetinio įrašo aparatūros kasetinio vielos traukimo mechanizmo dinamikos ir sintezės ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kostas Tolutis
   Disertacija: Mažų plastinių deformacijų lokališkumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Tomkevičius
   Disertacija: Matricinių DIS topologijos projektavimo metodų, pagrįstų kanalo trasuojamumo įvertinimais, kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurij Tonkonogij
   Disertacija: Sutankinto ir netankaus (krintančio) gravitacinių neprapučiamų dispersinės terpės sluoksnių mechanikos, aerodinamikos ir šilumos mainų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.07.02
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Odesos M. Lomonosovo technologijos institutas

 • daktaras Aurimas Tonkūnas
   Disertacija: Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemos bei jos aušinimo kontūro prarandant vandenį modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Juozapas Tonkūnas
   Disertacija: Šlifavimo disko ir gaminio kontakto kontrolės elektros matavimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.17
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Evaristas Algirdas Totoraitis
   Disertacija: Paukščių mėšlo perdirbimo technologijos ir techninių priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Asta Traidaraitė
   Disertacija: Analcimo sintezė, jo savybės ir stabilumas hidroterminėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leibė Trapidas
   Disertacija: Portlandcemento su polimerų priedais hidrotavimo ir kietėjimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vincas Kęstutis Trečiokas
   Disertacija: Mineralinių trąšų laikymo sąlygų ir jų pagerinimo Lietuvos TSR ūkiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ernesta Trečiokienė
   Disertacija: Išrūgų baltymų ir posisacharidų mišrių gelių struktūros formavimosi mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos maisto institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Povilas Treigys
   Disertacija: Grafinių oftalmologinių ir termovizinių duomenų analizės metodų kūrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jurijus Tretjakovas
   Disertacija: Diafragmos smūginiame dujų vamzdyje deformavimo ir irimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaclovas Tričys
   Disertacija: Odų avalynės viršui iš sunkios žaliavos struktūros ypatumai ir kai kurių apdailos problemų sprendimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.08
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irmantas Trimonis
   Disertacija: Kojos protezo gamybos paklaidų ir tampriųjų deformacijų įtakos eisenos tolygumui tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Justas Trinkūnas
   Disertacija: Konceocinio duomenų modeliavimo naudojant ontologijas tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaidotas Trinkūnas
   Disertacija: Statybinių medžiagų ir gaminių pirkimų sprendimų paramos internetinė sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Eva Trinkūnienė
   Disertacija: Statybos rangos sutarčių vertinimo sprendimų paramos sistema internete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Trumpa
   Disertacija: Dviejų korpusų vakuum išgarinimo aparatų darbo režimo optimizacija ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • daktaras Dainora Truncytė
   Disertacija: Ištraukiamojo duobimo procesas: ypatumai ir taikymo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Algimantas Tuinyla
   Disertacija: Energogalingo-greitinio traktoriaus tipo Bielarus traukos rodiklių tyrimas arime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Tulevičius
   Disertacija: Topografiniai geodeziniai darbai nusausinant šlapias Lietuvos TSR žemes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Alvydas Tumas
   Disertacija: Stiklinių balonų spalvinimas kineskopams technologijos tobulinimas siekiant padidinti jų terminį ir mechaninį atsparumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.01
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Tumas
   Disertacija: Priemolio drenuotų dirvožemių vandens balanso elementų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Tumas
   Disertacija: Hidrologinių sąlygų ir sausinamojo drenažo veikimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.17
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Tumas
   Disertacija: Aminorūgščių sintezės kolonėliniame biokatalitiniame reaktoriuje modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Inga Tumasonienė
   Disertacija: Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių savųjų formų atpažinimo problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Marijona Danutė Tumėnienė
   Disertacija: Acetilceliuliozinių medžiagų optinio balinimo procesų tyrimai ir technologijos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudas Tumonis
   Disertacija: Elektromagnetin4s 6audykl4s mechanin4s elgsenos modeliavimas baigtini7 element7 metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algis Tumosa
   Disertacija: Šilumokaičių asimetriškai aptekamų vamzdžių pluoštų šilumos mainai ir vibracijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Olgirdas Tumšys
   Disertacija: Akustinių signalų sklidimo greičio matavimas dideliuose aukštos temperatūros dujų tūriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.23
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Povilas Tunaitis
   Disertacija: Armuotų siūlų ciklinių deformacijų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Tuomas
   Disertacija: Besisukančių ventiliacinių srovių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laura Tupėnaitė
   Disertacija: Gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projektų daugiakriterinis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zigmantas Turauskas
   Disertacija: Vienfazio asinchroninio mikrovariklio su asimetriniu statoriaus magnetolaidžiu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Turla
   Disertacija: Ribiniai apkrautų tamprių žiedų movų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zenonas Turskis
   Disertacija: Vienbučių gyvenamųjų namų daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Povilas Tutlys
   Disertacija: Naujų metodų, skirtų panoraminių matavimo sistemų zonduojančio signalo trakto stiprintuvams projektuoti, tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albertas Algirdas Tvarijonas
   Disertacija: Elektrografinio radiolokacinės informacijos užrašymo tyrimai ir įrenginio projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo aukštoji priešlėktuvinės gynybos inžinerinė radiotechnikos mokykla

 • daktaras Beata Tvarijonavičienė
   Disertacija: Apsuktų poliuretaninių elestomerinių siūlų struktūros ir mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“