FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

U

 • daktaras Emilija Udrėnaitė
   Disertacija: Aromatiniame žiede pakeisti benzodioksanai - 1,4
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Udris
   Disertacija: Vakansijos susidarymo įtakos įvairiems atominiams dydžiams teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Uginčius
   Disertacija: Baltijos sineklizės vidurinio-viršutinio devono raudonspalvė terigeninė formacija (litologija ir susidarymo sąlygos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas

 • daktaras Virginija Uksienė
   Disertacija: Vario elektronusodinimo iš glicino, alfa- arba beta-alanino tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Juras Ulbikas
   Disertacija: Chaotinis srovės nestabilumas kompensuotuose germanio ir galio arsenido kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidmantas Ulevičius
   Disertacija: Smulkiadispersinio aerozolio tyrimas elektrinės spektrometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS valstybinio hidrometereologijos ir gamtos aplinkos kontrolės komiteto gamtos aplinkos ir klimato monitoringo laboratorija

 • daktaras Julija Uljanionok
   Disertacija: Cu(I) kompleksų vaidmuo glicinatinių ir maleatinių Cu(II) kompleksų elektrocheminės redukcijos procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gailutė Ulozienė
   Disertacija: Metanolio valymo formaldehido gamybai fizikiniai cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Undzėnas
   Disertacija: Temperatūriniai virsmai želatinoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Valdas Undzėnas
   Disertacija: Skaičiavimo įrengimo kalbos signalų sutrumpintam atvaizdavimui diskrėčiais parametrais sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Urba
   Disertacija: Gyvsidabrio srautų aplinkoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Vilhelmas Urba
   Disertacija: Benzodioksano-1,4 ir jo darinių elektroninės ir vibroninės struktūros spektrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andžej Urbanovič
   Disertacija: Terahercinių impulsų emisija iš femtosekundiniu lazeriu sužadintų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Urbas
   Disertacija: Fizikocheminių procesų rusenančiame išlydyje per N2, H2, NH3 bei jų mišinius mechanizmų ir kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos A.Tpočijevo naftos chemijos sintezės institutas

 • daktaras Antanas Urbelis
   Disertacija: Fotolaidumas ir fotosrovės nestabilumai kadmio sulfide ir selenide veikiant Džiaulio šilumai ir elektriniam laukui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arturas Urbelis
   Disertacija: Elektrofizinių ir struktūrinių poly-Si savybių modifikavimas CO2 lazeriu ir Ar+, 0+ implantacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonušas Urbelis
   Disertacija: Algebrinių skaičių pasiskirstymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Pranas Urbonas
   Disertacija: Apie diferencialinius invariantus ir atraminių elementų automorfizmus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kazanės V. Uljanovo-Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Urbonas
   Disertacija: Kai kurių 2-tiouracilo darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dorutis Teodoras Urbonas
   Disertacija: Jonais aktyvuoti fizikiniai reiškiniai prie ribų, skiriančių implantuotas feritų - granatų plėvelių sritis nuo neimplantuotų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Urbonavičienė
   Disertacija: N-(2,3-epoksipropil) karbazolo oligomerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alvidas Urbonavičius
   Disertacija: Monomerų organiniams puslaidininkiams karbazolo pagrindu sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Svetlana Urbonienė
   Disertacija: 4,5-, 5,6- arba 6,7-etilendioksipakeistų 1-aroil-2-metil-3-indolacto rūgščių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vidita Urbonienė
   Disertacija: Eksitoninių šviesą surenkančių kompleksų - LH2 -temperatūrinės spektrinių charakteristikų priklausomybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Boris Ušakov
   Disertacija: Sicilio ir seleno jonų implantacijos įtaka sudėčiai, struktūrai ir elektrofizikinėms charakteristikoms pusiauizoliuojančio galio arsenido
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis u-tas

 • daktaras Kostas Ušpalis
   Disertacija: Nepilnas kintamųjų atskyrimas ekvivalentinių elektronų atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.03.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Svetlana Uss
   Disertacija: Išsišakojusių organinių turinčių karbazolio fotopuslaidininkių fotoelektrinės ir optinės savybės ir jų panaudojimas elektrofotografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Diana Uždavinienė
   Disertacija: Šarminių žemių metalų nustatymas atominės absorbcinės spektrometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Uždavinys
   Disertacija: Adityviųjų aritmetinių f-jų reikšmių pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.02.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arnoldas Užupis
   Disertacija: Indžio oksido legiruoto alavu sluoksnių, formuojamų magnetroniniu dulkinimu, terminis modifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“