HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

U

 • daktaras Nerijus Udrėnas
   Disertacija: Knyga, duona, kryžius ir botagas: lietuvių identiteto kūrimas imperinės Rusijos sudėtyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Brandeis universitetas

 • daktaras Loreta Udrienė
   Disertacija: Žaidimo imitacija lietuvių vaikų poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenija Ulčinaitė
   Disertacija: Retorikos teorija Lenkijoje ir Lietuvoje XVII amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Krokuvos Jogailos universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenija Ulčinaitė
   Disertacija: Lietuvos renesanso ir baroko literatūra. Retorinės kultūros ir embleminio mąstymo modeliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.11.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Benas Ulevičius
   Disertacija: "Jei nepasidarysite kaip vaikai…": vaikiškoji pasaulėjauta liturgijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.25
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Loreta Ulvydienė
   Disertacija: John o Updike o Tetralogija apie Triušį: Kas slypi anapus istorinių reiškinių ir prielaidų horizonto?
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alvydas Umbrasas
   Disertacija: Lietuvių teisės terminija 1918 - 1940 metais (Pagrindinių kodeksų terminai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vida Umbrasienė
   Disertacija: Audiatyvinio muzikos pažinimo modelis: klausos lavinimo strategija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Undinė Uogintaitė
   Disertacija: Amerikiečių dramaturgija ir Tenesis Viljamsas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Urba
   Disertacija: Lietuvių vaikų dramaturgija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Urbaitytė
   Disertacija: Žiniasklaidos sistemos formavimasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. pirmojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Dalia Urbanavičienė
   Disertacija: Lietuvių apeiginė etnochoreografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Jolita Urbanavičienė
   Disertacija: Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Saulė Urbanavičienė
   Disertacija: Lietuvos kaimiečių išeiginiai drabužiai XIV a. pabaigoje - XVII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Agnius Urbanavičius
   Disertacija: Vilniaus naujieji miestiečiai 1663-1795 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Urbanavičius
   Disertacija: Lietuvos kaimo gyventojų materialinė - dvasinė kultūra XIV-XVII amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Urbanavičius
   Disertacija: Lietuvių pagonybė ir jos reliktai XIII-XVI a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Janina Urbelienė
   Disertacija: Dabartinės literatūrinės lietuvių kalbos ilgieji balsiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozapas Vytas Urbonas
   Disertacija: Periodinė spauda kaip mokslinės-techninės pažangos spartinimo veiksnys (Lietuvos žurnalinių leidinių pavyzdžių)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Danguolė Urbonienė
   Disertacija: Estetinis dirbančiųjų auklėjimas: patirtis, prieštaravimai, tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Skaidrė Urbonienė
   Disertacija: Religinė liaudies skulptūra Lietuvos kaimo kultūroje (XIX a. II pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Vincas Urbutis
   Disertacija: Lietuvių kalbos leksikos homonimų susidarymo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.06.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vincas Urbutis
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos daiktavardžių daryba
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.04.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rytis Urniežius
   Disertacija: Simfoninio kūrinio ir jo aranžuotės pučiamųjų orkestrui tembrinis adekvatumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.02
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Elvyra Usačiovaitė
   Disertacija: Lietuvių valstiečių baldų puošyba XIX a. XX a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktorija Ušinskienė
   Disertacija: Žmogaus ir gyvūnų vidaus organų pavadinimai rusų kalboje. Žodžių darybos ir semantikos rekonstrukcija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Aurelija Usonienė
   Disertacija: LOOK ir SEE predikatų semantika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • habilituotas daktaras Aurelija Usonienė
   Disertacija: Sintaksės ir semantikos sąveika: jutiminio suvokimo veiksmažodžiai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Utka
   Disertacija: Statistinių tekstų funkcijų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algis Uždavinys
   Disertacija: Proklo hermeneutinė filosofija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.07
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Audronė Uzielienė
   Disertacija: XX a. afroamerikiečių moterų literatūros tradicija (Tonės Morrison proza)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elvyra Užkurėlytė
   Disertacija: LKP veikla keliant respublikos darbininkų klasės kultūrinį - techninį lygį (1959-1965 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilius Užtupas
   Disertacija: XVI-XVIII a. Lietuvos spaustuvės. Jų išleistų knygų tematika ir apipavidalinimo bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos poligrafijos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“