SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

U

 • daktaras Dainius Ulys
   Disertacija: Įmonės finansinių rodiklių pagrindu sudarytasis įmonės vertės modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ingrida Unikaitė
   Disertacija: Rinkimų kampanijos sąsajos su rinkimų rezultatais: LR Seimo rinkimų (1996-2004 m.) atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Uosis
   Disertacija: Prekių ir pinigų apyvartos reguliavimo ekonominiais metodais galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Uosis
   Disertacija: Pinigų materialinė esmė ir kreditinė prigimtis ir jų apyvartos organizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.06.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Giedrė Urbanavičiūtė
   Disertacija: Jurisprudencija kaip romėnų teisės šaltinis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ieva Urbanavičiūtė
   Disertacija: Profesinio kelio rinkimosividiniai ir išoriniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Aurelija Urbanskienė
   Disertacija: Mašinų gamybos paskirties plastmasinių detalių gamybos organizavimo tobulinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas

 • daktaras Vaidotas Urbelis
   Disertacija: Lietuvos vieta JAV didžiojoje strategijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.14
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Povilas Urbietis
   Disertacija: Fizikos mokymo metodikos tobulinimas atsižvelgiant į mokinių protinį darbingumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Daiva Urbonaitė
   Disertacija: Mokinių informacinės kultūros ugdymo pedagoginės sistemos raiškos tipai (sąlygoti kompiuterių taikymu esant ribotiems ištekliams)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Urbonas
   Disertacija: Kvaziteisminių institucijų jurisdikcinė veikla, taikant administracines sankcijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Julius Algimantas Urbonas
   Disertacija: Pramonės darbuotojų materialinis skatinimas ir jo vystymas (inžinerijos technikos darbuotojų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Viktoras Urbonas
   Disertacija: Spaudinių mikrokopijų fondai ir jų komplektavimo perspektyvos Lietuvos TSR bibliotekose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Urbonas
   Disertacija: Mikroformų kompleksinio panaudojimo bibliotekinėje technologijoje teorinis pagrindas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.11.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Sigitas Urbonavičius
   Disertacija: Lietuvos Organizacijų vadovų vertybinių orientacijų įtaka jų strateginiams sprendimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aistė Urbonienė
   Disertacija: Studijuojančių socioedukacinio darbo specialybes profesinio pasirinkimo motyvacija ir jos vystymosi edukacinės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Urmonas
   Disertacija: Asmenų, padariusių socialistinio turto vagystes, kriminologinio tyrimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.01.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo ir prevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Monika Urmonienė
   Disertacija: Jaunimo marginalizacija ir resocializacija: viešojo sektoriaus institucijų vaidmuo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramunė Urmulevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos individualiųjų šakų sportininkų ir jų trenerių rengimosi Sidnėjaus ir Atėnų olimpinėms žaidynėms pedagoginiai veiksniai ir psichologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Romanas Urniežius
   Disertacija: Lietuvos maisto pramonės gamybos koncentravimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Rokas Uscila
   Disertacija: Nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio interakcija: viktimologinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Lidija Ušeckienė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų žinių sistemos apie sezoninius pakitimus gamtoje formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dmitrij Usik
   Disertacija: Elgesio su nuteistaisiais tarptautiniai teisiniai standartai ir jų atspindėjimas įstatymuose apie laisvės atėmimo bausmę problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Rusijos federacijos vidaus reikalų ministerijos akademija

 • daktaras Jūratė Usonienė
   Disertacija: Autorių teisės civilinėje apyvartoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Justinas Usonis
   Disertacija: Darbo teisinių santykių reglamentavimo ypatumai kelių transporte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Stasė Ustilaitė
   Disertacija: Paauglių lytiškumo raiška ir jos psichopedagoginės korekcijos prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Valerija Uždavinienė
   Disertacija: Geometrinio programavimo metodų ir jų panaudojimo optimaliame žemės ūkio planavime tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Vytautas Uzdila
   Disertacija: Literatūrinių ispūdžių rašiniai vidurinės mokyklos 9-11 klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Vytautas Uzdila
   Disertacija: Dorinis asmenybės ugdymas šeimoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.04.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Rosita Uznienė
   Disertacija: Paauglių medijinės patirties pedagoginė korekcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“