TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

U

 • daktaras Kęstutis Antanas Udrėnas
   Disertacija: Kai kurių modifikuotų poliamidų relaksacinio stiprumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dainius Udris
   Disertacija: Simpleksinės paieškos sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Renė Uginčienė
   Disertacija: Cheminių pasikeitimų, vykstančių kietinant ir sendinant sukietintus fenolio alkoholius, poveikio adhezijai su plaušu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Ukvalbergienė
   Disertacija: Medienos diskinių pjūklų tampriai plastiškųjų savybių įvertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Artūras Ulčinas
   Disertacija: Aukštojo dažnio atominės jėgos mikroskopijos metodų sukūrimas ir jų taikymo nanomechaniniams paviršiams parametrams vizualizuoti ir matuoti galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edvardas Ulickas
   Disertacija: Lėkštinių diskų, skirtų kaupiamųjų kultūrų tarpueilių įdirbimui, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ričardas Viktoras Ulozas
   Disertacija: Rolamaito tipo mechanizmų, panaudojančių aukštadažnius virpesius, sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Giedrutis Ulozas
   Disertacija: Slydimo trinties detalių atstatymo fenilonu S2 būdas ir jo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis valstybinis mašinų ir traktorių parko remonto ir eksploatavimo technologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vincas Ulvydas
   Disertacija: Cukrinių runkelių šaknų valymo įrengimų tyrimas derliaus nuėmimo mašinose drėgnų dirvų sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algimantas Undzėnas
   Disertacija: Karbazolinių oligomerinių fotopuslaidininkių sistemų sukūrimas ir jų fotofizinių savybių optimizacija naujų elektrografinių sluoksnių gamybai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis valstybinis cheminės fotografijos pramonės mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Urba
   Disertacija: Dviejų velenų klavišinių kratiklių kai kurie dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algimantas Urba
   Disertacija: Žemės ūkio technikos mechanizmų balansavimo metodų išvystymas naudojantis Lp funkcinėmis erdvėmis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.10.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Saulius Urbanas
   Disertacija: Linijinių kartografinių objektų generalizacijos metodai objektiškai orientuotose geoinformacinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vita Urbanavičienė
   Disertacija: Būsto kainos ir kokybės pusiausvyros derybų modelis bei sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Robertas Urbanavičius
   Disertacija: Vieno cilindro stūmoklinio kompresoriaus modeliavimas ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Urbanavičius
   Disertacija: Meandrinimo vėlinimo linijų analizė ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas ;

 • daktaras Virginijus Urbelis
   Disertacija: Tekstilės bikomponentinių sistemų vienaašio tempimo procesų tyrimas ir modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Sigita Angelė Urbienė
   Disertacija: Kai kurių technologinių faktorių įtaka rūgštinės sutrauktos formavimosi procesui bei jos savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Sigita Angelė Urbienė
   Disertacija: Naujų biologiškai vertingų raugintų pieno produktų kūrimo moksliniai pagrindai ir praktinis pritaikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.06.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edmundas Urbonas
   Disertacija: Techninių priemonių melioraciniams velenuotiems kanalams valyti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Urbonas
   Disertacija: Plieninių rėminių konstrukcijų pasiduodančių mazgų modeliavimo ir projektavimo metodų kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Liudvikas Urbonas
   Disertacija: Fosfogipso įtaka klinkerio susidarymo ir cemento hidracijos procesams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.08.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Urbonas
   Disertacija: Šilumnešio susimaišymo ir šilumos mainų suktų strypų pluoštuose dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.26
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos branduolinės energetikos institutas

 • daktaras Rolandas Urbonas
   Disertacija: Šilumnešio srauto nestabilumų ir virimo krizės lygiagrečiuose kaitinamuosiuose kanaluose modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladislovas Urbonas
   Disertacija: Puslaidininkinių diodų inertiškumo matavimas pikosekundiniame diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Urbonavičius
   Disertacija: Termohidraulinių procesų patalpose įvykus avarijoms su šilumnešio praradimais modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alena Ramutė Urbonavičiūtė
   Disertacija: Kasyklų oro drėgmės matavimo sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.09
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnakasybos institutas

 • daktaras Laima Urbšienė
   Disertacija: Pastų technologija, panaudojant koncentruotų pieno emulsijų dispergavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos taikomosios biotechnologijos institutas

 • daktaras Arūnas Urbšys
   Disertacija: Skirtingo tikslumo GPS tinklų apdorojimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mečislovas Urbutis
   Disertacija: Drenų užpylimo technologinio proceso tyrimai, užppylėjo racionalios konstrukcijos suradimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Inga Urniežaitė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų išsiplovimas iš liuminescencinių lempų apdorojimo atliekų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Ušinskas
   Disertacija: Precizinių fotoelektrinių kampinių poslinkių matavimo keitiklių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Ušinskas
   Disertacija: Tomogramų su insulto sritimis tyrimas skaitmeniniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ana Usovaitė
   Disertacija: Kietosios kosminės spinduliuotės eksperimentiniai tyrimai ir praktinis taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rasa Ušpalytė
   Disertacija: Miesto viešojo transporto maršrutinio tinklo modeliavimas ir plėtra (Viniaus miesto pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.20
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Ušpuras
   Disertacija: Šilumos mainų bei turbulentinių pernešimo charakteristikų skaitmeninis modeliavimas, esant gravitacinių jėgų įtakai vertikaliuose vamzdžiuose, bei žiediniuose kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Ušpuras
   Disertacija: Pernešimo procesų, vykstančių RBMK-1500 energetiniuose įrenginiuose, modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.12.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Tomas Ustinavičius
   Disertacija: Sparčiųjų skaitmeninių-analoginių keitiklių nusistovėjimo trukmių tikrinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Ustinovičius
   Disertacija: Vienaaukščių pramoninių pastatų montavimo technologinių sprendimų daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Dniepropetrovsko inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Leonas Ustinovičius
   Disertacija: Statybos investicijų efektyvumo nustatymo sprendimų paramos sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Giedrė Uzdilaitė
   Disertacija: Patologijų įtakos kraujo slėgiui ir greičiui kraujagyslėse tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ignas Uznys
   Disertacija: Tiesinių keturpolių dažninių charakteristikų neidentiškumo matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Benediktas Užpolevičius
   Disertacija: Gelžbetoninių konstrukcijų betono stiprumo netiesioginės kontrolės tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Užšilaitytė
   Disertacija: Viešojo naudojimo pastatų energetinio modernizavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“