Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

V

 • daktaras Rūta Marija Vabalaitė
   Disertacija: Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Povilas Vabalas
   Disertacija: Pjezoelektrinis aerozolių koncentracijos matavimo metodas, jo tobulinimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Dalia Judita Vabalienė
   Disertacija: Eilėdara ir poetinis vertimas (Šekspyro sonetai lietuvių kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Napoleonas Vabalis
   Disertacija: Pseudo lydinių "CA" parinkimas ir tyrimas guolių atstatymui metalizacijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • daktaras Giedrė Vabolienė
   Disertacija: Fosforo ir azoto biologinio šalinimo iš nuotekų tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Keistutis Vabulas
   Disertacija: Viršutinių kvėpavimo takų pakitimai dirbančių azotinių trąšų gamyboje (ankstyvosios diagnostikos metodų pagrindimas ir sveikatingumo priemonės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo darbo higienos ir profesinių susirgimų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vilenas Vadapalas
   Disertacija: Aplinkybės, pašalinančios valstybės atsakomybę tarptautinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vilenas Vadapalas
   Disertacija: Valstybių atsakomybės tarptautinėje teisėje realizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.11.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Bronislovas Vadeikis
   Disertacija: Vienos netiesinių parabolinio tipo lygčių sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos institutas

 • daktaras Vaidas Vadluga
   Disertacija: Nevienalyčių struktūrų dinaminio deformavimo ir irimo modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Vadlūga
   Disertacija: Centrifūguoto betono ir gelžbetonio eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Vadopalas
   Disertacija: Paprastojo garždenio išplitimas ir jo auginimo perspektyvos įvairiuose Lietuvos TSR dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.01.31
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Vadopalas
   Disertacija: Daugiamečių pievinių ganyklinių žolių aukštos kokybės sėklų gamybos moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.12.08
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Sąjunginis V. Viljamso pašarų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kazys Vadopalas
   Disertacija: Hipertermijos ir dehidracijos įtaka griaučių raumenų nuovargiui atliekant maksimalaus intensyvumo izometrinius pratimus fizinio aktyvumo ir lyčių aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Gediminas Vagnorius
   Disertacija: Ūkinių sprendimų priėmimo ekonominių svertų derinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.07.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Elena Vagonienė
   Disertacija: Intensyvus žąsiukų auginimas ir kai kurios jų biologinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Adomas Vagonis
   Disertacija: Citostatinių preparatų MD-2, sarkolizino ir chlorambucilo poveikis žiurkių kortikosterono sekrecijai, skydliaukės funkcinei-morfologinei būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Andrius Vagoras
   Disertacija: Vyrų šlapimkanalio Neisseria gonorrhoeae ir Chlamydia trachomatis infekcijos: epidemiologija, rizikos faktoriai ir atranka ištyrimui dėl specifinės infekcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramutė Vaičaitienė
   Disertacija: Lęšiuko drumstys ir rizikos veiksniai Kauno miesto pagyvenusių žmonių populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Juozas Vaičaitis
   Disertacija: Polių ir polinių pamatų darbo tyrimas regionaliniuose smėliniuose Lietuvos gruntuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vaidotas Vaičaitis
   Disertacija: Konstituciniai įstatymai teisės šaltinių sistemoje (lyginamasis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virgilijus Vaičaitis
   Disertacija: Daugiafotoninė derinamo bangos ilgio pikosekundinių šviesos impulsų sklaida natrio garuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • daktaras Tadeušas Vaicechovskis
   Disertacija: Gyvulininkystės specializavimas ir racionalus šakų derinimas priemestinių zonų ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Vaičekauskaitė
   Disertacija: XX amžiaus lietuvių ir latvių romano modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Rita Vaičekauskaitė
   Disertacija: Neįgalaus vaiko savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas tėvų vidinės darnos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Arūnas Vaicekauskas
   Disertacija: Kaimo bendruomenė ir gyvoji gamta lietuvių Užgavėnių papročiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.25
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Kęstutis Vaicekauskas
   Disertacija: Fosfogipso įtaka dėsliųjų vištų prodoktyvumui ir kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.07
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Laimutis Vaicekauskas
   Disertacija: Išankstinio įtempimo įtaka necentriškai gniuždomų gelžbetoninių elementų darbui, kai išorinės apkrovos ekscentriškai mažos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mikas Vaicekauskas
   Disertacija: Lietuviškos katalikiškos XVI - XVIII amžiaus giesmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rimantas Vaicekauskas
   Disertacija: Trumpų šviesos impulsų sklidimo pasyviose ir aktyviose netiesinėse terpėse skaitinis modeliavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.19
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valentinas Stanislovas Vaicekauskas
   Disertacija: Higroskopiškai drėgnų kapiliariai poringų statybinių medžiagų vandens garų laidumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Vaičekauskas
   Disertacija: Cholineksinės inervacijos vieta tarp kitų širdies inervacinių struktūrų ir jos morfofunkcinė būklė amžiaus požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Loreta Vaicekauskienė
   Disertacija: Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių norminimo teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaiva Vaicekauskienė
   Disertacija: Sąžinės ugdymo pagrindinės mokyklos etikos pamokose galimybės ir ribos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Vaicekauskienė
   Disertacija: 4-6 klasių paauglių patvaraus elgesio ugdymas remiantis jų emocine-dorovine patirtimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Akvilina Laimutė Vaicekavičienė
   Disertacija: Antros nėštumo pusės toksikozių, žuvusio gimdoje vaisiaus ir pernešiojimo įtaka kraujo krešėjimui gimdymo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Edvardas Vaicekavičius
   Disertacija: Selekcinės koronarografijos ir ventrikulografijos peršlauninės metodikos, panaudojamos su elektrine širdies stimuliacija ir funkciniais mėginiais, klinikinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Edvardas Vaicekavičius
   Disertacija: Miokardo kraujotakos ir funkcijos angiografinių ir hemodinamikos duomenų kiekybinė charakteristika sergantiems lėtine išemine širdies liga
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.09.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Linas Vaicekavičius
   Disertacija: Komplikuotų blauzdos kaulų lūžimų gydymas žiediniais ir strypiniais išorinės fiksacijos aparatais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.10.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Vladislovas Vaičekonis
   Disertacija: Kai kurių biocheminių rodyklių kitimai ūminių ir lėtinės pneumonijų metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladislovas Vaičekonis
   Disertacija: Lėtinio bronchito kliniko-biocheminė patogenezės koncepcija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.11.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo F. Janovskio ftiziatrijos ir pulmonologijos mokslo tyrimų institutas ;

 • daktaras Dalia Vaicenavičienė
   Disertacija: Lietuvių liaudies pasakų dainuojamieji intarpai: jų funkcijos ir melodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.14
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rimantas Juozas Vaicenavičius
   Disertacija: Pagrindinės efektyviųjų funkcionalų numeracijos leistinose aibėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Sibiro skyriaus matematikos institutas

 • daktaras Jonas Vaičenonis
   Disertacija: Kariuomenės vaidmuo politiniame Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvenime 1927-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aldona Vaičienė
   Disertacija: Nuoseklaus užsiėmimų programavimo rezultatų apskaitos vaidmuo efektyvinant 6-7 metų vaikų muzikinį auklėjimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos ikimokyklinio auklėjimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Nerija Vaičienė
   Disertacija: Kalcį reguliuojančių hormonų sistemos pokyčiai epilepsijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N. Pirogovo 2-sis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Severina Živilė Vaičienė
   Disertacija: Žieminių kviečių mutantų grūdų baltyminių medžiagų charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA V. Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutas

 • daktaras Viktoras Vaičikauskas
   Disertacija: Tolimojo infraraudonojo diapazono paviršinių bangų spektroskopija laidininkuose ir segnetoelektrikuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.07.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA spektroskopijos institutas

 • daktaras Gediminas Kazys Vaičionis
   Disertacija: Veršelių įvairių laikymo būdų zoohigieninis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.08
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Jūratė Vaičiukaitė
   Disertacija: Europos Sąjungos teisės aktų vertimo ir jų aiškinimo problematika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Edvardas Vaiciukevičius
   Disertacija: Burnočių ir rytinių ožiarūčių nuokulų separacijos intensyvinimo kombaino valytuve tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Aldona Vaičiulienė
   Disertacija: Paauglio asmenybės tapatumo raidos ypatybių ir šeimos struktūros santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.19
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Angelė Vaičiulienė
   Disertacija: Darbinio mokymo ir auklėjimo lietuvos TSR kaimo mokyklose turinys ir organizaciniai metodiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos bendrojo ir politechninio lavinimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dainius Vaičiulis
   Disertacija: Tempiamų (gniuždomų) mechaniškai nevienalyčių žiedinio skerspjūvio suvirintųjų sujungimų statinis ir ciklinis tampriai plastinis deformavimas ir suirimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gailutis Petras Vaičiulis
   Disertacija: Žemės ūkio ratinių traktorių transmisijų triukšmo ir vibracijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijus Vaičiulis
   Disertacija: Tiesinių procesų su tolima priklausomybe polinomų sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimgaudas Stanislovas Vaičiulis
   Disertacija: Nepertraukiamų racionalių gamybinių programų formavimo sistema respublikinėse (sričių) tarpkolūkinėse statybos organizacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Vaičiulis
   Disertacija: Elektrorentgenoparietografijos panaudojimas kompleksinėje skrandžio vėžio diagnostikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Steponas Vaičiulis
   Disertacija: Tikrinančių testų projektavimo nuosekliosioms schemoms su padidintos integracijos elementais algoritmų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Vaičiulytė
   Disertacija: Lietuvių kalbos būdvardžių valentingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.10
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ona Rūta Vaičiulytė
   Disertacija: Sinusinio mazgo silpnumo sindromas ligoniams sergantiems išemine širdies liga su sinusine bradikardija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Roza Vaičiulytė
   Disertacija: Įvairaus ankstyvumo žolės mišinių parinkimas laistomai ir nelaistomai pievai nusausintoje žemapelkėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.12
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Latvijos žemdirbystės ir žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Bronė Vaičiūnaitė
   Disertacija: Azoksi junginių susidarymo ir izomerizacijos mechanizmo tyrimas N15 pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Vaičiūnaitė
   Disertacija: JAV mokykla - socialinis pedagoginis reiškinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos Kūno kultūros institutas

 • daktaras Airenas Vaičiūnas
   Disertacija: Lietuvių kalbos statistinių modelių ir jų taikymo šnekos atpažinimui tyrimas, kai naudojami labai dideli žodynai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Vaičiūnas
   Disertacija: Bangolaidinių kryptinių atšakotojų gamybos tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado tiksliosios mechanikos ir optikos institutas

 • daktaras Audrius Vaičiūnas
   Disertacija: Ultragarsinių medicininių keitiklių virpesių bei akustinių laukų tyrimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gediminas Petras Vaičiūnas
   Disertacija: Materialinio-techninio aprūpinimo planavimas vidutinėje pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Gediminas Vaičiūnas
   Disertacija: Optimalus traukos riedmenų naudojimas Lietuvos geležinkelyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kęstutis Vaičiūnas
   Disertacija: Klinikinių, instrumentinių ir laboratorinių tyrimų prognozinė reikšmė diagnozuojant prostatos vėžį pacientams, turintiems padidėjusią prostatos vėžio riziką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.07.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Petras Vaičiūnas
   Disertacija: Darbo intensyvumo lygio nustatymas bendrastarybinėse organizacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR starybos komiteto statybos ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Stasys Vaičiūnas
   Disertacija: Tirpiklio ir oksidacijos įtaka B-karotino elektroniniams ir vibraciniams spektrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Valdas Vaičiūnas
   Disertacija: Lietuvos paupių miškų biogeocenotinė struktūra ir vandens reguliacinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Vytautas Steponas Vaičiūnas
   Disertacija: Kunigystės ir kunigo samprata šiandien
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.08
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija

 • daktaras Janina Vaičiūnienė
   Disertacija: Gauruotosios rusmenės (Digitalis lanata Ehrh.) ir pilkšvojo tvertiko (Erysimum canescens Roth.) biologijos, biologiškai aktyvių medžiagų ir produktyvumo tyrimai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Vaičiūnienė
   Disertacija: Vario (II) kompleksų susidarymas šarminiuose gamtinių polihidroksilių ligandų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Vaičiūnienė
   Disertacija: Veiksnių, sąlygojančių hemodializuojamų ligonių stacionarizavimą, įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vilhelmina Vaičiūnienė
   Disertacija: Informacinis raštingumas modernizuojant universitetines studijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Violeta Vaičiūnienė
   Disertacija: Specifinių antikūnų galvijų leukozės virusui imunocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Imunologijos institutas

 • daktaras Vytautas Petras Vaičiuvėnas
   Disertacija: Baltymų frakcijų tyrimo agaromikroelektraforezės metodas ir jo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Giedrius Vaickelionis
   Disertacija: Aktyviųjų mineralinių priedų įtaka pjūvenų betono savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Česlovas Vaičys
   Disertacija: Suaugusiųjų ligonių, sergančių kraniofaringiomomis, klinika ir diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: N. Burdenko neurochirurgijos MTI

 • habilituotas daktaras Mečislovas Vaičys
   Disertacija: Maumedžio ir eglės medynų įtaka velėniniams jauriniams dirvožemiams ir jų našumo priklausomybė nuo augimo sąlygų pasikeitimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.02.12
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: SSSR mokslų akademijos miškų institutas

 • habilituotas daktaras Mečislovas Vaičys
   Disertacija: Pagrindiniai Lietuvos TSR miško dirvožemių tipai, jų genezė ir evoliucija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.02.23
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Algimantas Vaidakavičius
   Disertacija: Upių vagų pertvėrimo nuvedančiųjų traktų ir kompaktinio profilio banketų prlaidumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laimutė Vaidelienė
   Disertacija: Alergiškų tėvų vaikų dažniausių alerginių ligų klinikos ir diagnostikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautas Vaidelys
   Disertacija: plokščiųjų optinių bangolaidžių modų lūžio rodiklių matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eglė Vaidelytė
   Disertacija: Filantropijos raiška pokomunistinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Egidijus Rytas Vaidogas
   Disertacija: Tikimybinis konstrukcijų optimizavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Danutė Vaigauskaitė
   Disertacija: Liaudiškos tradicijos mėgėjiškame teatre (1960-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS kultūros ministerijos sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Erika Vaiginienė
   Disertacija: Įmonės veiklos internacionalizacija kintančioje verslo aplinkoje (Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Vaikasas
   Disertacija: Tikslaus kvaziintegruojančio elektromagnetinio debitoriaus sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Vaikasas
   Disertacija: Hidraulinio modeliavimo metodo išvystymas ir pritaikymas polderių tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.09.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Vaikasas
   Disertacija: Potvynio tėkmių ir nešmenų dinamika bei teršalų sklaidos procesai upių slėniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanina Vaikšnytė
   Disertacija: Poliarografinių ir kai kurių biocheminių tyrimų reikšmė piktybinių navikų diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Giedrė Vaikutienė
   Disertacija: Baltijos jūros centrinės dalies paleogeografinių sąlygų kaita ledynmetyje ir holocene diatomėjų tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Vaikutis
   Disertacija: Drenažo poveikis žemės ūkio kultūrų derlingumui ir jo ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.01.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aldona Vaikutytė
   Disertacija: Pramoninio dažnio elektros srovės pritaikymo mėsos produktų šildymui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.02.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Donatas Vainalavičius
   Disertacija: Diplomatijos vaidmuo ir saugumo politikos sprendimai Pietų Kaukazo regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.28
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Jonas Vainauskas
   Disertacija: Kai kurie amoniakinio vandens naudojimo, saugojimo ir transportavimo klausimai Lietuvos respublikos ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Paulius Vainauskas
   Disertacija: Vinkanino ir echinopsino cheminis toksikologinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.19
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Lvovo medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Paulius Vainauskas
   Disertacija: Preparatų, naudojamų prie centrinės nervų sistemos ekstrapiramidinių pažeidimų, cheminis toksikologinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.19
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Sąjunginis chemijos ir vaistinių medžiagų technologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Vainauskas
   Disertacija: Ribonukleazės P iš Tetrahymena pyriformis gryninimas ir charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas, Biotechnologijos institutas

 • daktaras Saulius Vainauskas
   Disertacija: Lietuvos moksleivių gyvensenos ir požiūrio į savo sveikatą įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.15
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tamara Vainauskienė
   Disertacija: Lietuvių vokalo pedagogikos susidarymas ir raida (1919-1949 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.07
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Valdas Vainilaitis
   Disertacija: Mediniai pastatai ir sodybos Vilniuje XIII-XVII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Nemira Vainilavičienė
   Disertacija: Sacharino skilimo pobūdis ir kinetika nikeliavimo elektrolite priklausomai nuo elektrolizės sąlygų ir II klasės priedų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Vainilavičius
   Disertacija: Kai kurių pirimidino eilės hidrazino darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Vainilavičius
   Disertacija: Hidrazino acilinimo pirimidinkarboninių pirimidinilacto rūgščių funkciniais dariniais tyrimas ir gautų hidrazidų taikymas naujų pirimidino azotinių darinių sintezėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytas Vainilavičius
   Disertacija: Nikelio - alavo ir vario - kadmio lydinių nusodinimas, panaudojant reduktorius hidraziną ir formaldehidą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vida Vainilavičiūtė
   Disertacija: Tikybos mokytojų rengimo modeliavimas socialinės kaitos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Povilas Vainiūnas
   Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų gniuždomosios zonos betono patvarumo eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Vainoras
   Disertacija: Širdies ritmo ir laidumo sutrikimų diagnostikos automatizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Vainoras
   Disertacija: Širdies repoliarizacijos procesų tyrimas ramybės ir fizinio krūvio metu (100 - taškės ir įprastinės EKG duomenys)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.04.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Zenonas Vainoris
   Disertacija: Optimalių filtrų elektrodinaminės vėlinimo linijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.01.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Tarybų sąjungos maršalo L. Govorovo artilerijos radiotechnikos akademija ;

 • habilituotas daktaras Zenonas Vainoris
   Disertacija: Spiralinės kreipimo ir vėlinimo sistemos (teorija ir taikymas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.05.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas ;

 • daktaras Vaidotas Vaišis
   Disertacija: Naftos produktus sugeriančių biosorbentų tyrimas ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rasa Vaiškūnaitė
   Disertacija: Biofiltro su suaktyvinta pušų žievių įkrova tyrimai ir taikymas orui valyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rita Vaiškūnaitė
   Disertacija: T4 bakteriofago bazinės plokštelės 26 geno ekspresijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Jakovas Vaismanas
   Disertacija: Pietų Pabaltijo kambro nuogulų kolektorių išskyrimo ypatumai pagal geologinius ir geofizinius duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis naftos geologinės žvalgybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alfonsas Vaišnoras
   Disertacija: Lietuvos perspektyvinio vandens ūkio sudarymo metodika ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.23
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Vaišnoras
   Disertacija: Eliatyvas (ekspresija) XIX a. ir XX a. italų ir prancūzų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Vaišnoras
   Disertacija: Hidraulinio smūgio analizė naudojant RELAP5 sisteminį programų paketą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Donatas Vaišnoras
   Disertacija: Erbio ferito granato magnetinių savybių spektriniai ir magnetooptiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Vaišnoras
   Disertacija: Ankstyvosios vokiečių aukštaičių kalbos bendratis. Bendraties, einančios po veiksmažodžių, sintaksinis-semantinis tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leipcigo Karlo Markso universitetas

 • daktaras Andrius Vaišnys
   Disertacija: Spaudos ir valstybės santykiai Lietuvoje 1918-1940
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.24
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Povilas Vaišnys
   Disertacija: Naujų trumpaamžių osmio, renio, volframo branduolių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA Leningrado B. Konstantinovo branduolinės fizikos institutas

 • daktaras Ksavera Valerija Vaištarienė
   Disertacija: Fluoro organinių junginių sintezės iš acetileno tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Vaisvalavičius
   Disertacija: Dirvožemių ir jų smulkiadispersės frakcijos tyrimai bei ekologinis vertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.01.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas

 • daktaras Vytautas Vaisvalavičius
   Disertacija: Antsvorio epidemiologinė situacija Lietuvoje ir jo kontrolės galimybių pirminėje sveikatos priežiūroje vertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.31
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Vaišvila
   Disertacija: Logikos mokslas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Vaišvila
   Disertacija: Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės institutas

 • daktaras Anicetas Vaišvila
   Disertacija: spalvinių kineskopų gamybos kokybės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazys Aleksandras Vaišvila
   Disertacija: Statiškai lenkiamų armuotų sunkaus silikatinio betono konstrukcijų deformacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Brunonas Vaišvila
   Disertacija: Atviri diafiziniai blauzdos kaulų lūžiai ir jų komplikacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Vaišvila
   Disertacija: IV klasės restrikcijos-modifikacijos sistemų genų klonavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas, Biotechnologijos institutas "Fermentas"

 • habilituotas daktaras Zigmas Jonas Vaišvila
   Disertacija: Skystų kompleksinių trąšų panaudojimas cukriniams runkeliams Lietuvos velėniniuose glėjiškuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Zigmas Jonas Vaišvila
   Disertacija: Dirvožemio mineralinio azoto, judriųjų fosforo ir kalio vaidmuo žemės ūkio augalų mityboje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.10.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Irena Vaišvilaitė
   Disertacija: Baroko pradžia Lietuvos dailėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M.V.Lomonosovo universitetas

 • daktaras Viktorija Vaišvilaitė
   Disertacija: Kito žmogaus suvokimo semantinės determinantės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Vaitasius
   Disertacija: Autovirpesių režimu veikiančių daugiafunkcinių pneumatinių žadintuvų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurgis Alfonsas Vaitauskas
   Disertacija: Kai kurie vidaus ūkio specializacijos krypčių nustatymo klausimai Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnas Vaitekonis
   Disertacija: Netvarkių šviesą surenkančių pigmentuotų baltymų kompleksų atpažinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Vaitekūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR gyventojų migracijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Vaitekūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR kaimo gyvenviečių sisteminio tyrimo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.02.12
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado valstybinis A.Ždanovo universitetas

 • daktaras Gintautas Vaitiekaitis
   Disertacija: Stemplinės prieširdžių elektrostimuliacijos biofizikinių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Elena Vaitiekienė
   Disertacija: Kūrybinės sąjungos Lietuvoje 1960-1985 netais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Dainius Vaitiekūnas
   Disertacija: Diskurso struktūros Broniaus Radzevičiaus romane "Priešaušrio vieškeliai"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Dormantas Vaitiekūnas
   Disertacija: Proteinų ir energijos kiekio tyrimas mėsinių linijų selekcinio pulko vištaičių racionuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.24
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ferdinandas Vaitiekūnas
   Disertacija: Spiralinių griovelinių linijų tyrimas superplačiajuosčių matavimo tolygiai reguliuojamų vėlinimo linijų kūrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Gorkio A. Ždanovo politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Vaitiekūnas
   Disertacija: Hidrogeologinių gręžinių įrengimo ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis mineralinės žaliavos ir geologinių žvalgymo darbų ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Petras Vaitiekūnas
   Disertacija: Kintamų įvairių Pr skaičių fizinių savybių poveikis plokštės šilumos mainams ir trinčiai turbulentiniame pasienio sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Vaitiekūnas
   Disertacija: Teorinis atomų stipriame elektromagnetiniame lauke dinaminio poliarizuojamumo ir jonizacijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Vaitiekūnas
   Disertacija: Konvekcinio pernešimo procesų recirkuliaciniuose turbulentiniuose srautuose skaitinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Aldona Vaitiekūnienė
   Disertacija: Juozo Tumo-Vaižganto apysaka "Dėdės ir dėdienės"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Vaitiekūnienė
   Disertacija: Vaižgantas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Danguolė Vaitiekūnienė
   Disertacija: Tetrametiltiuramidusulfido (TMTD) poveikis generatyvinei funkcijai ir embriogenezei (eksperimentiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Vaitiekūnienė
   Disertacija: Kalio, natrio, kalcio, magnio ir chloro, o taip pat šarmų-rūgščių pusiausvyros pakitimai kraujyje ligoniams po elektrinės prieširdžių defibriliacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Jurgita Vaitiekūnienė
   Disertacija: Integruotas Lietuvos upių baseinų nuotėkio ir taršos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfredas Vaitiekus
   Disertacija: Gamybos valdymo ir darbo organizavimo formų tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Eugenijus Vaitiekus
   Disertacija: Lietuvos eglės - lapuočių miškų gyvosios dirvožemio paklotės digresinės ir amžiaus kaitos ir jų tipologinis diagnozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Severinas Vaitiekus
   Disertacija: TSRS tautų draugystės propagandos organizacija ir nušvietimas tarybų Lietuvos periodinėje spaudoje (1971-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Eglė Vaitkaitienė
   Disertacija: Vaikų, sergančių bronchų astma, gyvenimo kokybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algimantas Vaitkaitis
   Disertacija: Parašiutinio traumatizmo charakteristika priklausomai nuo oro desanto technikos tobulinimo, kovinės veiklos pakitimų ir medicininės atrankos į oro desanto kariuomenę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: S. Kirovo karo medicinos akademija

 • daktaras Dinas Vaitkaitis
   Disertacija: Greitosios medicinos pagalbos kokybė ir su ja susijusių veiksnių tyrimas traumų atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras ASTA Vaitkevičienė
   Disertacija: Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Daiva Vaitkevičienė
   Disertacija: Ugnies raiškos lietuvių ir latvių mitologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Vaitkevičienė
   Disertacija: Apis Mellifera L. bitės darbininkės ir tranų bičių motinos feromono jutimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA I.Sečenovo evoliucinės fiziologijos ir biochemijos institutas

 • daktaras Inga Vaitkevičienė
   Disertacija: Sergančiųjų lėtiniu priedančio audinių uždegimu padidinto jautrumo dantų ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.08
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jelena Vaitkevičienė
   Disertacija: Geografinių informacinių sistemų taikymas specialiosios paskirties žemėlapių sudarymo ir analizės metodikos optimizavimui (navigacinių žemėlapių pavyzdžiu).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Salomėja Albina Vaitkevičienė
   Disertacija: Avalynės klijuotinių sujungimų stiprumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktorija Vaitkevičienė
   Disertacija: Audinių ir jų sistemų kritumo ypatumų nustatymas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilija Vaitkevičienė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų dantų ėduonis, jo rizikos veiksniai ir profilaktikos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Violeta Vaitkevičienė
   Disertacija: Naujų krūvininkus pernešančių stambiamolekulių ir mažamolekulių junginių su karbazolil- ir arilamino fragmentais sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arūnas Vaitkevičius
   Disertacija: Pažintinių funkcijų sutrikimų, P300 potencialo rodiklių ir cholinerginio gydymo ryšys sergant Alzheimerio liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Vaitkevičius
   Disertacija: Azoto bazių reakcingumo nukleofilinio prisijungimo reakcijose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Vaitkevičius
   Disertacija: Lietuvos darbo žmonių kova dėl socialistinės revoliucijos pergalės (1918-1919 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.04.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • habilituotas daktaras Bronius Vaitkevičius
   Disertacija: Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918-1919 metais (knyga)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.06.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Donatas Vaitkevičius
   Disertacija: Specifinės endodezoksiribonukleazės ir DNR- metiltransferazės MvaI iš Microccus varians RFL19 išskyrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Eduardas Vaitkevičius
   Disertacija: Kadmio elektroišskyrimo iš trilonatinių tirpalų proceso kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Gediminas Vaitkevičius
   Disertacija: Vilniaus buitinė keramika (XIV-XVII a.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Gintautas Vaitkevičius
   Disertacija: Spontaninės subarachnoidinės hemoragijos klinikinės eigos ypatumai ir diagnostikos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jūra Vladas Vaitkevičius
   Disertacija: Mokymo krūvio įtakos vidurinių klasių mokinių organizmui higieninė charakteristika Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos vaikų ir paauglių higienos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Henrikas Vaitkevičius
   Disertacija: Kai kurios informacijos perdirbimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.07.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA Biofizikos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Henrikas Vaitkevičius
   Disertacija: Paprasčiausių erdvinių požymių suvokimas regos analizatoriuje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Raimundas Vaitkevičius
   Disertacija: Autovenų ir kraujagyslės protezų funkcionavimas kritinės galūnių išemijos sąlygomis po šlaunies ir pakinklio arterijų operacijų.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimundas Vaitkevičius
   Disertacija: Žmogaus plautinių venų nervinio rezginio morfofunkcinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimantas Vaitkevičius
   Disertacija: Bacillus mesentericus kultūros ląstelių peptithidrolazių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Vaitkevičius
   Disertacija: Strateginės analizės instrumentarijaus modeliavimas mažose ir vidutinėse įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • daktaras Stasys Vaitkevičius
   Disertacija: Rajono kaimo statybos organizacijos gamybinės struktūros formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Vitoldas Vaitkevičius
   Disertacija: Stipriojo betono struktūros ir gamybos technologijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladas Vaitkevičius
   Disertacija: Vandenyje tirpių priedų įtakos išanksto įtemptų gelžbetoninių elementų pleišėjimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vykintas Vaitkevičius
   Disertacija: Senosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras agnė Vaitkevičiūtė
   Disertacija: Valstybių narių atsakomybė už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Eugenija Vaitkevičiūtė
   Disertacija: Juozapas Albinas Herbačiauskas dviejų kultūrų sankirtoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valerija Janina Vaitkevičiūtė
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos priebalsiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.02.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Vaitkevičiūtė
   Disertacija: LDK Baroko pamokslas: tarp ars vivendi ir ars moriendi.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Vaitkienė
   Disertacija: Intrauterininės infekcijos įtaka neišnešioto nėštumo baigčiai, prieš laiką nutekėjus vaisiaus vandenims
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Dalia Vaitkienė
   Disertacija: Apatinių galūnių skeleto raumenų pakitimų morfologiniai duomenys reumatoidinio artrito, klubo sąnario artrozės ir kraujagyslių okliuzijos atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jūra Vaitkienė
   Disertacija: Paskaitų ir pratybų vienovė kaip bendratechninių disciplinų dėstymo aukštosios mokyklos vakariniame skyriuje optimizavimo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Vaitkienė
   Disertacija: Kauno miesto vyresnio amžiaus žmonių sveikatos būklės priklausomybė nuo socialinių veiksnių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimgailė Vaitkienė
   Disertacija: Aukštųjų mokyklų dėstytojų laiko naudojimo tyrimų Lietuvoje genezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus

 • daktaras Veronika Vaitkienė
   Disertacija: Gripo A tipo viruso neuramidazė ir jos imunologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos sąjunginis gripo institutas

 • daktaras Algirdas Vaitkūnas
   Disertacija: Agrarinė krizė Anglijoje XIX a. pab. - XX a. pradž. bei Anglijos konservatorių bei liberalų politika agrariniu klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.07.03
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Gytis Vaitkūnas
   Disertacija: Estetinės minties raidos Lietuvoje socialiniai aspektai (1919-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.31
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Vaitkūnas
   Disertacija: Vaizdų apdorojimo metodų taikymas kineskopų kokybės parametrų vertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Liudmila Vaitkūnienė
   Disertacija: Mokinių erdvinio mąstymo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Vaitkūnienė
   Disertacija: Genetiškai nestabilių miežių mutantų tw1 ir tw2 genetinė analizė ir ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Živilė Vaitkūnienė
   Disertacija: Virtualių ir tradicinių fokus- grupių įtaka marketingo tyrimų efektyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • habilituotas daktaras Laima Vaitkunskienė
   Disertacija: Sidabras Lietuvos archeologinėje medžiagoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Laima Vaitkunskienė
   Disertacija: Vakarų žemaičiai geležies amžiuje: kultūrair etnosocialinė istorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.10.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Antanas Vaitkus
   Disertacija: Tolfenaminės rūgšties ir pizotifeno palyginamasis veiksmingumas migrenos profilaktikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Audrius Vaitkus
   Disertacija: Geotekstilių parinkimo metodai Lietuvos automobilių kelių ir gatvių konstrukcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Vaitkus
   Disertacija: Žemos amplitudės EKG elementų pokyčių informavimas, diagnozuojant diabetinį širdies pažeidimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Eduardas Vaitkus
   Disertacija: Elektrokardiografijos jautrumo didinimo ir žemos amplitudės EKG elementų tyrimas cukrinio diabeto atveju.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Gediminas Vaitkus
   Disertacija: Jūros paukščių populiacijų erdvinės struktūros ir dinamikos tyrimai rytinėje Baltijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.21
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Ekologijos institutas

 • daktaras Juozas Vaitkus
   Disertacija: Triušių paratifo, sukelto Bact. typhi murium (Breslau), poskerdiminė diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.11.18
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Leningrado veterinarijos institutas

 • daktaras Juozas Vaitkus
   Disertacija: Titano dioksido ir žemės šarminių elementų karbonatų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.04.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado silikatų pramonės institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Vidmantis Vaitkus
   Disertacija: Cd Se monokristalų ir sluoksnių fotolaidumo kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Vidmantis Vaitkus
   Disertacija: Netiesinis fotolaidumas ir su juo susiję nepusiausvyrieji reiškiniai puslaidininkiuose, esant stipriam lazeriniam sužadinimui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.11.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos puslaidininkių institutas

 • daktaras Liutauras Vaitkus
   Disertacija: Sandaraus šaldymo kompresoriaus vožtuvų sistemos tyrimas ir modeliavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Pranas Vaitkus
   Disertacija: Apie didelius nuokrypius stabilaus ribinio dėsnio atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Vaitkus
   Disertacija: Beta-ciklodekstrino rūgštinės hidrolizės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Vaitkus
   Disertacija: Nasicon tipo junginių elektrinės savybės ir fiziniai virsmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos MA fizikos institutas

 • daktaras Saulius Vaitkus
   Disertacija: Trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis apkrovomis gniuždomo polistireninio putplasčio stipruminių ir deformacinių savybių eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Saulius Vaitkus
   Disertacija: Sergančiųjų lėtiniu rinosinusitu žandinio ančio mukociliarinio klirenso kitimai po endonazalinės mikrochirurginės operacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Valdas Vaitkus
   Disertacija: Galvijų tyloma (etiopatogenezės klausimai ir gydymo metodų palyginamasis įvertinimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.26
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Leningrado veterinarijos institutas

 • daktaras Vygandas Vaitkus
   Disertacija: Skaitinio intelekto metodų taikymas kreipiamųjų sistemų derinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Kazimieras Vaitkus
   Disertacija: Gamybinio interjero sprendimo kompoziciniai pagrindai sisteminio metodo principais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytis Vaitkus
   Disertacija: Pieno homogenizavimo temperatūrinio režimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Agnė Vaitkuvienė
   Disertacija: Kultūros palikimo įpaveldinimo procesai sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aida Vaitkuvienė
   Disertacija: 1,4 - dihidropiridinų vaidmuo uždegiminio atsako reguliavime.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aurelija Vaitkuvienė
   Disertacija: Būdai pagerinti nėštumo išeitį pirmaujant placentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Ramunė Auksuolė Vaitonienė
   Disertacija: Dzūkijos senosios žemyninės kopos (geomorfologinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Vaitonis
   Disertacija: Aukštesniųjų vėžiagyvių kompleksų formavimasis Lietuvos vandenyse ir jų reikšmė biocenazėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Beirutas Jonas Vaitulionis
   Disertacija: Miesto socialinio ekonominio vystymo valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Rimantas Vaivada
   Disertacija: Lietuvių liaudies pedagogijos bruožai ir jų atspindžiai Žemaitės praktinėje veikloje ir grožinėje kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vacys Vaivada
   Disertacija: Reformacija Žemaitijoje XVI a. II pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.09
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytas Vaivaras
   Disertacija: Tankių silikatbetoninių užpildų technologija ir jų taikymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Ilona Vaizgirdaitė
   Disertacija: Papildomo tręšimo per lapus įtaka žieminių ir vasarinių kviečių derliui ir grūdų kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas

 • daktaras Sigutė Vakrinienė
   Disertacija: Neantagonistinis dinaminis dviejų asmenų lošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Adolfas Vala
   Disertacija: Lietuvos triaso ir permo margaspalvė storymė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.05.06
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

 • daktaras Kazys Valacka
   Disertacija: Kai kurių puslaidininkinių plonų sluoksnių sistemų fotoelektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Valackienė
   Disertacija: Skirtingų kartų moterų profesinė karjera:padėties ir požiūrio vertinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.24
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Valaika
   Disertacija: Stipinės arterijos reikšmė vainikinių arterijų chirurgijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgita Valaikienė
   Disertacija: Spalvinės duplekssonografijos reikšmė, nustatant galvos smegenų kraujotakos sutrikimus ir normalios hemodinamikos ypatumus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Valainytė
   Disertacija: Mechanizacijos ir automatizacijos sąnaudų mažinimo krypčių tekstilės įmonėms nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Vytautas Valaitis
   Disertacija: Audinių preparatų įtaka kiaulių prieauglio fiziologiniams ir imunologiniams rodikliams, esant įvairioms šėrimo ir laikymo sąlygoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edita Eleonora Valaitytė
   Disertacija: Naujų funkcionalizuotų spiropiranų sintezė iš ciklinių &-C- metilazometinų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eimutis Valakevičius
   Disertacija: Sudėtingų techninių aptarnavimo sistemų elementų automatizuotas skaitmeninių markovo modelių sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julijus Valančauskas
   Disertacija: Smūginio veikimo mechanizmų vibracijų ir triūkšmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Valančienė
   Disertacija: Įmonės prekių vartotojų diferecijacijos modelis valdymo apskaitos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Virginija Valančienė
   Disertacija: Mineralinės sudėties įtaka keraminės šukės spalvai ir fizinėms mechaninėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurga Valančiūnaitė
   Disertacija: Molekulinės struktūros ir baltymų įtaka porfirinų (TPPSn) agregatųsusidarymui: spektriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Valančius
   Disertacija: Elektroninių spindulių spalvotuose kineskopuose suvedimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektrotechnikos ryšių institutas

 • daktaras Gediminas Valančius
   Disertacija: Miesto socialinės infrastruktūros vystymosi planavimas panaudojant automatizuotas darbo vietas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyr. i-tas

 • daktaras Kazimieras Liudvikas Valančius
   Disertacija: Kultūros valdymo organizavimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Valančius
   Disertacija: Pastato aktyviosios šiluminės talpos įtaka patalpų mikroklimatui bei energijos poreikiams.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mindaugas Valančius
   Disertacija: Sportinių žaidimų mokymo pedagoginės situacijos teigiamo jaunųjų sportininkų dorovinio patyrimo formavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis P.Lesgafto kūno kultūros i-tas

 • daktaras Petras Valančius
   Disertacija: Glikozidozės iš Bacillus subtilis gavimas, savybės ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Virgilijus Valančius
   Disertacija: Teismo ir teisėjo nepriklausomumo principo įgyvendinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Zenonas Valančius
   Disertacija: L-pushidračio gipso gamybos iš fosfogipso technologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Angelija Valančiūtė
   Disertacija: Smegenų kraujagyslių po kraujotakos sustojimo ir reperfuzijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos MA N. Burdenko neurochirurgijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Angelija Valančiūtė
   Disertacija: Kiekybinė vainikinių arterijų aterosklerozinės obstrukcijos charakteristika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.09.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Asta Valančiūtė
   Disertacija: Transkripcijos veiksnio NF-kB ir jo slopintojo I kBa aktyvumo reguliacija vienbranduolinėse kraujo ląstelėse minimalių pakitimų nefrozinio sindromo imunopatogenezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: VU Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Albinas Valantiejus
   Disertacija: Galingų tranzistorių parametrų diagnostikos distancinės matavimo aparatūros sukūrimo principų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Valantiejus
   Disertacija: Socialinės struktūros ir kultūros santykio problema nacionalizmo sociologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Antanas Valantinas
   Disertacija: Dorovinių sprendinių ir empatijos sąveika jaunesniajame mokykliniame amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos SSR psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Valantinas
   Disertacija: Mikroprogramuojamų SSM valdymo įrenginių su "saugoma" ir "saugoma-kieta" logika automatizuotos struktūrinės sintezės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Valantinas
   Disertacija: Tulžies litogeniskumo klinikinė charakteristika ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Valantinas
   Disertacija: Portinės hipertenzijos komplikacijų šiuolaikiška diferencinė diagnostika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Valantinienė
   Disertacija: Bendrųjų kompetencijų ugdymas rengiant sporto vadybos specialistus universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Lina Valasevičiūtė
   Disertacija: Pneumatinėmis audimo staklėmis audžiamų audinių defektų susidarymo priežastys ir audinio kokybės prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Valašimas
   Disertacija: Kapitalinių įdėjimų gamybai plėtoti ekonominis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eugenijus Valatka
   Disertacija: Fenolio oksidacinė destrukcija: kinetika ir technologinės prielaidos mažiems kiekiams šalinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimvydas Valatka
   Disertacija: Ličio niobato paviršiaus erozijos ir defektų susidarymo kinetikos tyrimas joninio bombardavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Simonas Valatka
   Disertacija: Lietuvos miestų nuotekų įtakos lašišinių ir karoinių upių vandens kokybei įvertinimas ir prognozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytis Valatka
   Disertacija: Scholastinė logika Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aldona Valatkaitė
   Disertacija: Kai kurių Lietuvos gyventojų grupių aprūpinimas vitaminu C ir jo gerinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos medicinos MA mitybos institutas

 • daktaras Irma Valatkaitė
   Disertacija: Žinių naudojimo verslo informacinėse sistemose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Valatkevičius
   Disertacija: Vietinio šilumos atidavimo tyrimas turbulentiškai tekant elektrolankiniu būdu įkaitintoms dujoms vamzdyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Valatkienė
   Disertacija: Tekstilės medžiagų tamprumo savybių tyrimas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasė Valatkienė
   Disertacija: Mokymo organizavimo formų ir metodų problema JAV pedagogikoje XIX a. pab. - XX a. pradž.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Valatkienė
   Disertacija: Pakuotės gamybos iš polietileno plėvelės operacijos tyrimas fasavimo pakavimo automatuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Janina Valavičienė
   Disertacija: Alkilinančių preparatų MD-2 ir chlorambucilo poveikis jūrų kiaulyčių organizmo migruojančių ląstęlių fagocitinėms savybėms ir glikogeno kiekiui jose specifinės imunizacijos atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Valavičius
   Disertacija: Sodmenų išauginimas žiediniuose ir elipsoidiniuose miško daigynuose pritaikant mechanizaciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.04
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologijos institutas

 • daktaras Juozas Valavičius
   Disertacija: Mikro- ir makroelementų poveikis pašarinių mielių Candida utilis biomasės išeigai ir cukrų utilizacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vincas Valavičius
   Disertacija: Dvisrovių turboreaktyvių variklių diagnozavimas pagal elementų charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.03
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Valstybinis civilinės aviacijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Adelė Valeckienė
   Disertacija: Įvardžiuotinių būdvardžių vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.04.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Adelė Valeckienė
   Disertacija: Bevardės giminės formos lietuvių kalbos gramatinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Laimutis Vaclovas Valeika
   Disertacija: Substantyviniai žodžių junginiai lietuvių kalboje (gretinanat su substantyviniais žodžių junginiais anglų kalboje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Laimutis Vaclovas Valeika
   Disertacija: Daiktavardinių žodžių junginių daryba, struktūra ir semantika lietuvių kalboje (gretinant su anglų kalba)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virgilijus Valeika
   Disertacija: Bekalkio šikšnų išdirbimo technologijos sukūrimas ir jos ypatumų ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Valenta
   Disertacija: Techninių priemonių, skirtų paršavedžių kiaulių mikroklimatui pagerinti kiaulidėse, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vytautas Jurgis Valenta
   Disertacija: Pušies liemenų kenkėjai ir kovos priemonės su jais Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.05.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Jurgis Valenta
   Disertacija: Lietuvos spygliuočių medynų entomokompleksai ir miško apsaugos priemonių sistemos principų nustatymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.04.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Sukačiovo miškų ir medienos institutas

 • daktaras Daiva Zita Valentaitė
   Disertacija: Oro tarpo netolygumo ir jo įtakos į mažos galios variklių charakteristikas tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Skirmantas Valentas
   Disertacija: Sudurtiniai žodžiai ir sintaksinės konstrukcijos. Indoeuropiečių modelis baltų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • habilituotas daktaras Leonardas Valentėlis
   Disertacija: Apie blizgančių vario galvaninių dangų susidarymą sulfatiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.09.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonardas Valentėlis
   Disertacija: Blizgodarių elgsena variavimo ir nikeliavimo procesuose, technologijų paruošimas ir jų įdiegimas į gamybą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.08.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Juozas Valentinavičius
   Disertacija: Nendrių durpių termoizoliacinių plokščių technologiniai gamybos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Valentinavičius
   Disertacija: Tampriai-plastinių dvigubo kreivio kevalų skaičiavimas iki plastinio suirimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Stasys Valentinavičius
   Disertacija: Vaisių ir daržovių konservų gamybos specializavimas ir koncentravimas (Lietuvos TSR vaisių ir daržovių konservų pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Virginijus Valentinavičius
   Disertacija: Ideologijos samprata T. Adorno filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Valentinavičius
   Disertacija: Eksperimentinės užduotys konstruoti paprasčiausius prietaisus ir modelius kaip fizikos mokymo metodas aštuonmetėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Aldona Valentinienė
   Disertacija: Pirazolidinas iridociklitų gydyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.12.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N. Pirogovo 2-sis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Alma Eugenija Valentinienė
   Disertacija: Lėtinis cheminių ir fizinių mutagenų poveikis Chlorelos pouliacijos dinaminiams dėsningumams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA bendrosios genetikos institutas

 • daktaras Marina Valentukevičienė
   Disertacija: Geležies ir organinių junginių šalinimo iš požemio vandens eksperimentiniai tyrimai bei taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nomeda Rima Valevičienė
   Disertacija: Nosies ertmės, nosiaryklės ir prienosinių ančių piktybinių navikų kompleksinė rentgenodiagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.11.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Martynas Valevičius
   Disertacija: Miestų meninio apšvietimo istorinė raida ir šiuolaikinės tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.02
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Virginijus Valevičius
   Disertacija: Didžiųjų skaičių dėsnis Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Valevičius
   Disertacija: Mokslo žinių empirinio pagrindo problema (istorinis- metodologinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Valiauga
   Disertacija: Programinių priemonių sudarymo ir panaudojimo efektyvumo valdymo ekonominiai - organizaciniai metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inženerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Janina Valiauskaitė
   Disertacija: LKP veikla keliant respublikos pramonės darbininkų kultūrinį-techninį lygį (1952-1958 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Valickas
   Disertacija: Nepilnamečių teisės pažeidėjų savęs vertinimas: jo formavimasis ir vaidmuo elgesio genezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.09
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Valickas
   Disertacija: Oksidinių katodų fizinio būvio prognozavimo metodikos ir jų taikymas kineskopų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valerijonas Valickas
   Disertacija: Lietuvos muitinės veiklos pokyčių strateginis valdymas internacionalizavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aldona Valickienė
   Disertacija: Narveliuose laikomų dėsliųjų vištų produktyvumo padidinimas ir kiaušinių kokybės pagerinimas dalinai racione pakeičiant grūdus žolės miltais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.15
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vitalija Valienė
   Disertacija: Rūgštinių metalo kompleksinių dažų tirpalų ir fiksacijos terpės įtaka acetilceliuliozinių audinių marginimo technologijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Valikonis
   Disertacija: Aukštavertės armatūros išankstinių įtempimų parinkimo klaisimu įtemptose gelžbetoninėse konstrukcijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.16
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Valikonytė
   Disertacija: Socialinė-ekonominė ir teisinė moterų padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XV a. pab. - XVI a. pirm. pusė) ir jos atspindys I Lietuvos Statute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalija Valikonytė
   Disertacija: Termofilinio metanio rūgimo mikrobiologinių ir biocheminių procesų intensyvinimas valant labai koncentruotas nuotekas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA mikrobiologijos institutas

 • daktaras Birutė Ona Valinčienė
   Disertacija: Vandeniui nepralaidžių latekscementinių skiedinių kietėjimo procesų ir savybių tyrimas (hidr. cementų ir metilmeakrilato dispers. pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Leningrado akademiko V. Obrazcovo geležinkelio transporto inžinierių institutas

 • daktaras Gintaras Valinčius
   Disertacija: Platinos elektrodo estansas, besiadsorbuojant metalų katijonams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vitas Valinčius
   Disertacija: Dujų dinamika ir šilumos mainai tekant aukštatemperatūriniam srautui trumpais kanalais su trikdžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Rima Valinčiūtė
   Disertacija: Jėzaus Kristaus ikonografija Lietuvos baroko altorių tapyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Viktorija Valinčiūtė
   Disertacija: Plazminės purškimo pirolizės tyrimas dangų sintezės procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Valinevičius
   Disertacija: Integraliniai akustoelektroniniai rezonatoriai ir jų automatizuotas projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Valinskas
   Disertacija: Vandens-elektrolitų apykaita po hemigastrektomijos su vagotomija sergant opine liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rolanda Valintėlienė
   Disertacija: Hospitalinių infekcijų paplitimas Lietuvos ligoninėse.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.01.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramūnas Valiokas
   Disertacija: Oligo (etilen glikolio) savaime susirenkančių monosluoksnių konstravimas fazių riboje ir jų eksperimentinis charakterizavimas. Šablonai biomolekulinėms architektūroms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Linkopingo universitetas

 • daktaras Vytautas Steponas Valionis
   Disertacija: Erdvėje išskaidytų sistemų dažninio-laikinio aprūpinimo signalų kokybės klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Lina Valiukaitė
   Disertacija: Lietuvių stebuklinės pasakos: jų santykiai su kaimyninių tautų pasakomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Juozas Valiukas
   Disertacija: Imuninių serumų ir entomopatogeninių bakterijų grupės Bac. thuringiensis įtakos į imuniteto formavimasi Gallerija mellonella
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas ;

 • daktaras Juozas Gediminas Valiukėnas
   Disertacija: Švytuojančio judesio sinchroninio variklio su kintančiu pagrindinės apvijos induktyvumu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Jonas Valiukėnas
   Disertacija: AgSbS kristalų elektrinės fizikinės savybės ir faziniai virsmai juose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Skaidra Valiukevičienė
   Disertacija: Vaikų pigmentinių apgamų paplitimo ir konstitucinių, fenotipinių veiksnių bei saulės poveikio sąsajos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Česlovas Jonas Valiukevičius
   Disertacija: Geležies, aliuminio, titano kompleksų tyrimas sistemoje metalas-pirokatechino violetinis-difenilguanidino chloridas ir jų nustatymo metodų gamtiniuose objektuose paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Valiukevičius
   Disertacija: Didžiojo devoninio lauko narvos horizonto akantodai ir jų stratigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Valiukevičius
   Disertacija: Audinio formavimo triko-audimo staklėse "METAP" proceso analizė ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.09
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Konstancija Valiukienė
   Disertacija: Paauglių ir suaugusiųjų reumato socialiniai-higieniniai ir medicininiai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI

 • daktaras Gintaras Valiukonis
   Disertacija: A4 B6 sluoksnių puslaidininkių optinės savybės ir juostinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Valiulienė
   Disertacija: Elektrodinių procesų, vykstančių nusodinant varį iš pirofosfatinių elektrolitų, kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Gražina Valiulienė
   Disertacija: Alteraciniai ir regeneraciniai miokardo miocitų pakitimai reumatinio proceso metu jų glikogeno, ribonukleoproteidų ir RNR histocheminio tyrimo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Sigita Marija Valiulienė
   Disertacija: Kai kurie tio-, ditio- ir benzotriazolo darinių sintezė ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Vaclovas Valiulis
   Disertacija: Mangano, chromo, volframo, silicio, aliuminio ir aušinimo greičio įtaka daugiaanglių geležies lydynių struktūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS juodosios metalurgijos ministerijos juodosios metalurgijos institutas

 • daktaras Algirdas Valiulis
   Disertacija: Faktoriai apsprendžiantys fizinių treniruočių rezultatus ir jų efektyvumo prognozavimas sergantiems išemine širdies liga sanatorinio-kurortinio atstatomojo gydymo etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Vaclovas Valiulis
   Disertacija: Termokinetinių ir struktūros susidarymo procesų įtaka suvirintųjų sujungimų savybėms ir kokybei
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.06.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Valiulis
   Disertacija: Patogenetiniai naujagimių respiracinio distreso dindromo gydymo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.02.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rusijos medicinos mokslų akademijos pediatrijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Darius Valiulis
   Disertacija: Sunkiųjų metalų pernešimas atmosferoje šalia vietinių bei regioninių taršos šaltinių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gintaras Valiulis
   Disertacija: Nenuostuvumai ir femtosekundinių impulsų generacija tribangės parametrinės sąveikos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimvydas Antanas Valiulis
   Disertacija: N-galinio pepsino molekulės fragmento struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Svetlana Valiulis
   Disertacija: L. Tolstojus ir A. Schopenhaueris: trauka ir atostūmiai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Elena Valiulytė
   Disertacija: Galininko prielinksnio reikšmės ir vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Balys Valiūnas
   Disertacija: Polimerinio priedo įtakos iš anksto įtemptųjų keramzitbetonio sijų pleišėjimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Talino politechnikos institutas

 • daktaras Deividas Valiūnas
   Disertacija: Lietuvoje paplitusių fitoplazmų identifikavimas ir jų įvairovės bei molekulinių evoliucinių ryšių įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurijus Valiūnas
   Disertacija: Lietuvos geologinio potencialo ir ekologinių sąlygų įvertinimas teritorinio planavimo tikslams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.13
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas

 • daktaras Kazys Valiūnas
   Disertacija: Kraikinių trupininių durpių rinkimo proceso tyrimas naudojant čiulptuvus su pneumomechaniniais aktyvintuvais ir jų optimalių parametrų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimondas Valiūnas
   Disertacija: Matematinis elektrocheminių sistemų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valdas Valiūnas
   Disertacija: Aukšto slėgio ND tipo siurblio tyrimas dyzeliniu kuru, siekiant pagerinti mechanines, hidrodinamines ir eksploatacines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Virginijus Valiūnas
   Disertacija: Triušio širdies miokardo aritmogeniškumo įvertinimas ir supraventrikulinių tachikardijų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Aušra Valiūnienė
   Disertacija: Aukso ir sidabro sulfitinių kompleksų elektroredukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Valiūnienė
   Disertacija: Askorbininės rūgšties poveikis kepenų ir kai kurių kitų eksperimentinių gyvuliukų organų baltymams blokuojant ir stimuliuojant alfa- ir beta- adrenoreceptorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Valius
   Disertacija: Aukšto dažnio dirbtinės plaučių ventiliacijos pritaikymas bronchų sekreto evakuacijai pagerinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Mečius Valius
   Disertacija: Metelių ežerų krašto Pupillidae šeimos sraigės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1948.04.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mečius Valius
   Disertacija: Gyvūnų veisimasis ir domestikacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.04.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA I.Pavlovo fiziologijos institutas

 • daktaras Mindaugas Valius
   Disertacija: Plokštelių (trombocitų) kilmės augimo faktoriaus receptorius ląstelės augimo reguliavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.16
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Alma Valiuškaitė
   Disertacija: Coccomyces hiemalis Higg, biologinės ypatybės ir priemonės, slopinančios vyšnių kokomikozės plitimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.15
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Gintaras Valiuškevičius
   Disertacija: Lietuvos nenuotakių ežerų hidrologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Apolonija Valiuškevičiūtė
   Disertacija: Kauno meno mokykla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Audronė Valiuškevičiūtė
   Disertacija: Lateralinis mintijimas šiuolaikinėje ugdymo paradigmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Juozas Valivonis
   Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų tempiamoje zonoje sustiprintų asbestocementiniais lapais, pleišėtumas ir deformatyviškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Aleksandras Valkauskas
   Disertacija: Buhalterinės apskaitos tobulinimas farmacijos įstaigose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado F. Engelso tarybinės prekybos institutas

 • daktaras Romualdas Valkauskas
   Disertacija: Įrengimų panaudojimo Lietuvos pramonėje statistinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Valkiūnas
   Disertacija: Baltosios jūros - Baltijos kryptimi migruojančių paukščių parazitiniai pirmuonys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA zoologijos institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Valkiūnas
   Disertacija: Paukščių hemosporidijos (fauna, ekologija, atsiradimas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.06.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Zoologijos institutas

 • habilituotas daktaras Leonas Valkūnas
   Disertacija: Eksitoninių spektrų priemaišiniuose ir stipriai sužadintuose kristaluose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Valkūnas
   Disertacija: Priemaišinių organinių struktūrų optinių savybių eksitoninėje spektro srityje teorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.01.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • daktaras Vilius Jonas Valma
   Disertacija: Cukrinių runkelių nuėmimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Elena Valmienė
   Disertacija: Drenos įtaka skirtingos mechaninės sudėties dirvožemių fizinėms savybėms ir derlingumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Audrius Valotka
   Disertacija: Informacinė mįslių struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.02
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Zigmantas Valsiūnas
   Disertacija: Organiniai priedai sulfatiniuose geležiavimo elektrolituose ir nusėsdinamų dangų įsivandenilinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ignas Valsiūnas
   Disertacija: Tarpinių oksidacijos laipsnių molibdeno junginių įtaka kobalto-molibdeno lydinio susidarymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Janina Valsiūnienė
   Disertacija: Natrio chlorito ir vandenilio peroksido sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidas Valskys
   Disertacija: Predikatinės neutra dalyvių konstrukcijos bendrinėje lietuvių kalboje ( ir jų atitikmenys latvių kalboje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Alma Valskytė
   Disertacija: Bulvių maro vystymasis Rytų Lietuvoje įvairaus ankstyvumo veislių bulvėse ir apsaugos nuo jo priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Julius Valtas
   Disertacija: Rotorinių sistemų su rutuliniais guoliais parametrų identifikavimo priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irmgarda Alma Valterienė
   Disertacija: Vėlinimo įtaisų su magnetiniais analoginės atminties elementais sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Valteris
   Disertacija: Orinio transformatorinio poslinkių keitiklio teorijos ir skaičiavimo metodikos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Konstantinas Povilas Valuckas
   Disertacija: Elektrorentgenoskenografiniai kepenų ir kai kurių kitų organų tyrimai onkologinėje klinikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos SAM eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI

 • habilituotas daktaras Konstantinas Povilas Valuckas
   Disertacija: Elektrorentgenoskenografija klinikinėje onkologijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR MMA sąjunginis onkologijos centras

 • daktaras Auksuolė Valuckienė
   Disertacija: Vėlyvų savaiminių persileidimų gydymas betaadrenomimetikais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Juozas Algimantas Valukynas
   Disertacija: Kai kurios priemonės bulvių derliaus nuostoliams sumažinti bulviakasio metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Irena Valūnaitė
   Disertacija: Situacija kaip viena iš rusų šnekamosios kalbos ugdymo formų skaitymo pamokose 7-8-se klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Margarita Valūnienė
   Disertacija: Mažų pagal nėštumo trukmę vaikų augimas iki š metų ir ankstyvi metaboliniai pokyčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vaida Valuntaitė
   Disertacija: Technogeninio ozono susidarymo, sklaidos tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Leokadija Violeta Valušienė
   Disertacija: Lituvos vandenų stintos (Osmerus eperlanus L.) morfologija ir ekologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Valušis
   Disertacija: Raudonųjų dobilų sėklojų viso biologinio derliaus džiovinimo pneumobūgninėse džiovyklose technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: RTFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologijos institutas

 • daktaras Gintaras Valušis
   Disertacija: Elektronų kaitimo ypatumų tyrimas kompensuotame n-InSb(Cr)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Valutytė
   Disertacija: Valstybės atsakomybė dėl nacionalinių galutinės instancijos teismų sprendimų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Božena Valužienė
   Disertacija: Pusiausvyrinių procesų sistemoje (NH4)2SO4-MgSO4-CaSO4-H2O 25, 40 ir 60 C temperatūrose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Kristina Valužienė
   Disertacija: Įprastinių ir koreguotų ortogonalių derivacijų (SVEC-III) palyginimas, diagnozuojant išeminę širdies ligą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Antanas Valužis
   Disertacija: Slėgio efektai kadmio rezonansinės linijos 3261 A ir jų priklausomybė nuo temperatūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kostas Valužis
   Disertacija: Vidinės ūkiskaitos išvystymas ir tobulinimas tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.07.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos žemės ūkio ekonomikos ir organizavimo mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Kostas Valužis
   Disertacija: Ūkiskaitos organizavimas tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Mantas Valužis
   Disertacija: Kai kurie kredito rizikos struktūrinių modelių apibendrinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.01
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Valvonis
   Disertacija: Kredito rizikos vertinimo ir valdymo modelis: Lietuvos bankų praktika ir perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Valys
   Disertacija: Pieno gyvulininkystės išlaidų apskaitos iš produkcijos savikainos kalkuliavimo metodikos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.07.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio ekonomikos mokslo tyr. i-tas

 • daktaras Robert Van Voren
   Disertacija: Šaltasis karas psichiatrijoje: Sovietų politinis piktnaudžiavimas psichiatrija ir Pasaulio psichiatrų asociacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.07
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gitana Vanagaitė
   Disertacija: Asmens patirties sklaida autobiografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.07.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Kristina Vanagaitė
   Disertacija: Įtariamojo veido atpažinimo ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Vanagaitytė
   Disertacija: Chromo pogrupio metalų paviršių cheminis ir elektrocheminis apdorojimas bei jų sudrėkinimo gyvsidabriu metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • daktaras Egidijus Vanagas
   Disertacija: Optinių netiesiškumų dinamika mažų dimensijų II-VI ir IV-IV struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Emilius Vanagas
   Disertacija: Labai trumpų elektromagnetinių impulsų sklidimas daugiakomponentėse terpėse ir plonose plėvelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrius Vanagas
   Disertacija: Metadono programos Lietuvoje ekonominis vertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.16
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Vanagas
   Disertacija: Dirvožemio agrocheminių savybių ir organizmų kitimas patręšus organinėmis medžiagomis ir panaudojus pesticidus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jurgis Vanagas
   Disertacija: Lietuvos TSR mažų miestų planinės struktūros plėtojimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Vanagas
   Disertacija: Sociologinis aspektas urbanistiškai tobulinant Lietuvos TSR stambių miestų gyvenamąją aplinką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.02.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos architektūros institutas ;

 • daktaras Povilas Vanagas
   Disertacija: Optimalių funkcinio darbo pasidalijimo formų mechaninio apdirbimo baruose nustatymo metodika (tekinimo automatų ir revolverinių staklių derinimo darbų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Ramūnas Vanagas
   Disertacija: Naujosios viešosios vadybos diegimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Vygantas Antanas Vanagas
   Disertacija: Regos analizatorius kaip aktyvi atpažinimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vanagas
   Disertacija: "Antanas Strazdas"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vanagas
   Disertacija: Dionizas Poška
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.09.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ieva Vanagienė
   Disertacija: Operatoriaus darbo pozos tyrimas objektyviais ir subjektyviais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.13
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • daktaras Virginija Vanagienė
   Disertacija: Nėštumo nutraukimo priežastys ir kontracepcijos naudojimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ramunė Vankevičienė
   Disertacija: Vaisiaus širdies ultragarsiniai parametrai normoje ir patologijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Vansevičienė
   Disertacija: Anemijų išplitimas ir kai kurios jų priežastys tarp Lietuvos respublikos Alytaus rajono nėsčiųjų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Vansevičius
   Disertacija: Vietiniai pasipriešinimai ir srauto kinematika vagų susijungimo mazguose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Vansevičius
   Disertacija: Lietuvos valstiečių teisinė padėtis XIX a. antroje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.03.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Vansevičius
   Disertacija: Lietuvos valstiečių socialinė-ekonominė ir teisinė padėtis imperializmo laikotarpiu (XIX a. pabaiga-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1970.05.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Vansevičius
   Disertacija: Daugiaspalvė elektronografinė žvaigždžių fotometrija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos MA specialioji astrofizikos observatorija

 • daktaras Ina Ona Vapšinskaitė
   Disertacija: Organinių elektrofotografinių sluoksnių poli-n-epoksipropilkarbazolo pagrindu ištyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Sąjunginis valstybinis cheminės fotografijos pramonės mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Mindaugas Varanauskas
   Disertacija: Žemo dažnio akustinės emisijos keitiklių kalibravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Povilas Varanauskas
   Disertacija: Laisvų kilų ir jų taikymo juostos traukimo mechanizmuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eglė Varanauskienė
   Disertacija: Kraštovaizdžio rekreacinės analizės svarbiausios problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Aloyzas Algirdas Varanavičius
   Disertacija: Visuomeninė filosofinė mintis Renesanso epochos Lietuvoje (E.Vitelijaus ir M.Husoviano pažiūros)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Varanavičius
   Disertacija: Pikosekundinių impulsų stiprinimas neodimo stiklo lazerių sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Pranciška Varanavičiūtė
   Disertacija: Lietuvos juodmargių galvijų prieauglio poembrioninio augimo dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.11.03
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Varaneckas
   Disertacija: Seleninių elektroradiografinių sluoksnių ir jų gamybos technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.13
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Rima Varatinskienė
   Disertacija: Kauno aukštųjų mokyklų studentų gyvensenos ypatybės ir sveikata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Olga Vareikienė
   Disertacija: Lietuvos dirvožemių alotigeninių akcesorinių mikroelementų gamtinių anomalijų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušvydas Vareikis
   Disertacija: 1,3-bis (dimetilamino) izopropilmetakrilato kopolimerizacijos su buteno 1.4 -dirūkštimis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Vareikis
   Disertacija: Žmogaus somatotropino nemonomerinių formų gavimas ir fizinių - cheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Vygantas Vareikis
   Disertacija: Lietuvos šaulių sąjungos politinė ir karinė veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Pranciškus Varkala
   Disertacija: Sidabro ir jo lydinių su indžiu ir taliu elektronusodinimo iš dicianoargentinio-rodanidinio elektrolito tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Tercizijus Varkala
   Disertacija: Šilumos mainai grūdinant aukštos temperatūros dujų srautą briaunotų strypų pluoštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Irena Varkalienė
   Disertacija: Lietuvos baltųjų kiaulių populiacijos tyrimai nustatant geriausią tipą bekoniniam penėjimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.05
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Kazimieras Varkalis
   Disertacija: Tvartinės musės, jų biologija, ekologija, paplitimas ir kovos priemonės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Judita Varkulevičienė
   Disertacija: Švelniosios raktažolės (Primula malacoides Franch.) veislių ir hibridų biologinių savybių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Iveta Varnagirytė
   Disertacija: Kompensuojamojo tręšimo medienos pelenais pirminis poveikis: azotas, fosforas, kalis ir sunkieji metalai brukninių pušynų (Pinetum vacciniosom) dirvožemyje ir augaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.19
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Regina Varnaitė
   Disertacija: Lietuvoje introdukuoto rauginio rūgčio fenolinių junginių sudėtis ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Regina Varnaitė
   Disertacija: Atskirų genčių pašarinių augalų fenoliniai junginiai ir jų mikrobiologinė degradacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Leonardas Varnas
   Disertacija: Dviratininkų organizmo medicininiai biologiniai apibendrinimai olimpinio ciklotreniruočių procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valentinas Varnauskas
   Disertacija: Atsparių dilimui apvirintų paviršių formavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: VGTU

 • daktaras Vytis Varnavičius
   Disertacija: Manipuliatoriaus pavaros su elektroreologiniu skysčiu kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigita Varnelytė
   Disertacija: Plonasienių plokštelinių išsišakojančių konstrukcijų baigtinių elementų moduliai temperatūrinių laukų skaičiavimui termotamprumo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.15
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Regina Varnienė
   Disertacija: Tikslinių kompleksinių programų informacinis bibliografinis aprūpinimas problemiškai orientuotos sistemos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.18
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Giedrius Varoneckas
   Disertacija: Sergančiųjų ischemine širdies liga širdies ritmas ir jo sutrikimai miego metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Giedrius Varoneckas
   Disertacija: Sveikų ir sergančiųjų ischemine širdies liga širdies ritmas ir kraujotaka miego metu (Monitoravimo rezultatai ir analizės proceso automatizacija)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.09.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Rasa Varsackytė
   Disertacija: Kauno miesto ir bažnyčios kultūrų sąveika XVI a. pabaigoje - XVIII a. pabaigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Zinaida Marija Varškevičienė
   Disertacija: Lipidų peroksidacijos produktai , alfa - tokoferolis ir retinolis sergant išemine širdies liga ir jų ryšys su lipidais kraujo serume
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo v. 1-asis medicinos institutas

 • daktaras Sonata Varvuolytė
   Disertacija: Pirminės suaugusiųjų hipolaktazijos patogenezės veiksnių ir diagnostikos kriterijų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virgilijus Varža
   Disertacija: Įvairių struktūrų vilnonių-lavsaninių siūlų kūrimas ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Varžaitytė
   Disertacija: Ligonių, po galvos smegenų traumų, reabilitacijos efektyvumo įvertinimas ankstyvame periode
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.08
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Visvaldas Varžinskas
   Disertacija: Dinaminis ekologinio gaminių projektavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laura Varžinskienė
   Disertacija: Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Vasarevičius
   Disertacija: Pneumoimpulsinių įrenginių teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, pneumoimpulso modeliavimas ir panaudojimas dulkėtumui mažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.01
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Dalia Vasarienė
   Disertacija: Atsiskaitymų akredityvais teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Jovita Vasauskaitė
   Disertacija: Naujos technologijos diegimo laiko parinkimas technologijos efektyvumo parametro pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Stanislovas Vasauskas
   Disertacija: Kai kurie metalų mechaninių savybių nustatymo dinaminiu įspaudimu klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Juozapas Vaščila
   Disertacija: Sukamųjų krūvių įtaka 4-13 metų vaikų kai kurių vegetacinių ir somatinių funkcijų būklei ir sąveikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Paulius Vasilavičius
   Disertacija: Kauno apskrities gydymo įstaigų slaugytojų patyriamas negatyvus elgesys darbe ir jo sąsajos su subjektyviu savo sveikatos vertinimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Olegas Vasilecas
   Disertacija: Reiškinių, vykstančių homogeniniame n-Ge stipriuose nehomogeniniuose elektriniuose laukuose, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandr Vasilevskij
   Disertacija: Adaptinio filtravimo panaudojimas dinaminiams svorio nustatymams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Gdansko politechnikos institutas (Lenkija)

 • daktaras Eugenijus Grigalius Vasilevskis
   Disertacija: Ernsto Fišerio "praktikos filosofijos" kritinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Vasiliauskaitė
   Disertacija: Gamybos užduočių valdymas naudojant imitacinį modeliavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irina Vasiliauskaitė
   Disertacija: Tiesioginė silikatinio rišiklio sintezė R 0-SiO - H O sistemoje, naudojant amorfinį smulkiadispersinį SiO "
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.21
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolita Vasiliauskaitė
   Disertacija: Įmonės socialinio kapitalo įtakos įmonės veiklai vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Vasiliauskaitė
   Disertacija: Kūrybinė reklamos strategija: reklamos agentūros ir reklamos davėjo sąveikos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nida Vasiliauskaitė
   Disertacija: Racionalumo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Vasiliauskas
   Disertacija: Šakninė pintis (Fomitopsis annosa (Fr.) Bond. et sing.) Lietuvos eglynuose ir jos biologijos klausimai, susiję su panaudojimu kovos priemonių prieš ją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Vasiliauskas
   Disertacija: Šakninės pinties (Fomitopsis annosa (Fr.) karst.) ekologijos bei biologija ir faktoriai apribojantys jos patogenetiškumą Lietuvos eglynuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.10.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Vasiliauskas
   Disertacija: Ekonominių rodiklių automatizuotų informacinės paieškos sistemų sukūrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Vasiliauskas
   Disertacija: Sąjunginės respublikos liaudies ūkio valdymo informacinės sistemos integracijos problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.06.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos centrinis ekonomikos matematikos institutas

 • daktaras Artūras Vasiliauskas
   Disertacija: Lokalinė politika ir klientelizmas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje 1587-1632
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Londono universiteto Karališkasis koledžas

 • daktaras Arūnas Vasiliauskas
   Disertacija: Lūpos, alveolinės ataugos ir gomurio nesuaugimų paplitimas Lietuvoje ir ortodontinio gydymo optimizavimas mišriojo skrandžio laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Audrius Vasiliauskas
   Disertacija: Gastroduodeninės srities gleivinės oksidacinių procesų ir augalų tinktūrų poveikio eksperimentinis ir klinikinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Antanas Vasiliauskas
   Disertacija: Persirgusių miokardo infarktu darbingumas ir profesinė reabilitacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Antanas Vasiliauskas
   Disertacija: Persirgusių miokardo infarktu ir praėjusių etapinę reabilitaciją kliniko-funkcionalinis stovis ir darbingumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ernestas Vasiliauskas
   Disertacija: Žiemgala XII a. pabaigoje - XVI a. pradžioje. Kultūriniai procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Jonas Vasiliauskas
   Disertacija: Narveliuose laikomų vištų dedeklių produktyvumo didinimas praturtinant jų kombinuotus pašarus fermentiniais preparatais maltavamorinu G3x ir celoviridinu G3x
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozapas Vasiliauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR sąlygomis auginamo geltonžiedžio ir siauralapio lubino fiziologinė - biochemubė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA eksperimentinės botanikos institutas

 • daktaras Juozas Vasiliauskas
   Disertacija: Civilinės bylos sustabdymas civiliniame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Vasiliauskas
   Disertacija: Fizinių krūvių įtaka jaunūjų sportininkų kai kurių vegetacinių ir somatinių funkcijų sąveikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Lionginas Vasiliauskas
   Disertacija: Bitionolo (S ) mechanizmo veikimas, esant fascioliozei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Estijos MA biologijos mokslų taryba

 • daktaras Raimondas Vasiliauskas
   Disertacija: Vibrovariklių sukūrimas ir tyrimas, taikant holografinės interferometrijos metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.11
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Vasiliauskas
   Disertacija: Eglės žaizdų puvinys Lietuvos TSR miškuose, jo priežastys ir priemonės ligos žalai apriboti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.06
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miškų technikos akademija

 • habilituotas daktaras Rimvydas Vasiliauskas
   Disertacija: Eglės (Picea abies (L.) P.Karsten), ąžuolo (Quercus robur L.) bei uosio (Fraxinus excelsior L.) žaizdas kolonizuojančių grybų populiacijų biologia ir reikšmė miško ūkiui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.06
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Jonas Vasiliauskas
   Disertacija: Vaikų darbinis auklėjimas lietuvių valstiečių šeimoje poreforminiu laikotarpiu (XIXa. pabaiga - XXa. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Jonas Vasiliauskas
   Disertacija: Lietuvių liaudies pedagogika - jaunosios kartos socializacijos fenomenas ( XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.01.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Stasys Vasiliauskas
   Disertacija: Gamybos organizavimo tobulinimas dorojant grūdinių kultūrų šalutinę produkciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidas Vasiliauskas
   Disertacija: Pneumotekstūruotų siūlų geometrinės struktūros įvertinimo metodo sukūrimas ir struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.18
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vincas Vytautas Vasiliauskas
   Disertacija: Šilumos mainų trinties ir greičio laukų tyrimas tekant gravitacinei skysčio plėvelei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vitalius Vasiliauskas
   Disertacija: Femtosekundinių šviesos impulsų parametrinis stiprinimas kvadratiškai netiesinėse aplinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Vitas Vasiliauskas
   Disertacija: Teisminio precendento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Vladislova Vasiliauskienė
   Disertacija: Antrojo Lietuvos Statuto nuorašai senąja baltarusių kalba (paleografija, chronologija, diplomatika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daina Saulė Vasiliauskienė
   Disertacija: Alkilaminoacilamino pakeistų benzodioksaheterokciklų ir 1,2-dimetoksibenzolų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ingrida Vasiliauskienė
   Disertacija: Nėščių moterų burnos būklė ir išankstinės dantų ėduonies profilaktikos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.12
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ligita Vasiliauskienė
   Disertacija: Sandorio kaštų įtaka išornaudos kontraktams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Lina Vasiliauskienė
   Disertacija: Prisitaikančiosios baigtinių elementų strategijos plokštuminiams tamprumo teorijos uždaviniams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Veronika Vasiliauskienė
   Disertacija: Kultūrinės ganyklos derliaus botaninės ir cheminės sudėties kitimas priklausomai nuo NPK trąšų normų bei santykių Lietuvos TSR nerūgštaus priemolio dirvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Veronika Vasiliauskienė
   Disertacija: Įvairių žolynų mineralinės mitybos mokslinis pagrindimas intensyvaus naudojimo ganyklinėje sistemoje mineraliniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Latvijos žemdirbystės ir žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Virginija Vasiliauskienė
   Disertacija: Atributinio junginio dėmenų tvarka senojoje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Vasilionkaitis
   Disertacija: Kepenų ekskrecinės-absorbcinės ir baltymų sintezės funkcijų ir deguonies balanso tyrimai sergant reumatiniais susirgimais kompleksinio gydymo įtakoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Vasilionkaitis
   Disertacija: Dirbtinis sąnarių sinovinis skystis (išradimas, paruošimas, biomechaninis, eksperimentinis-klinikinis pagrindimas gydymui ir įdiegimas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.02.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Latvijos traumatologijos ir ortopedijos mokslo tyrimų i-tas

 • daktaras Aidas Vasilis
   Disertacija: Kombinuotųjų vežimų Lietuvos teritorija plėtros technologinių galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.24
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalia Vasiliūnienė
   Disertacija: Žemaičių Kalvarijos architektūra ir dailė: kultas ir ikonografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Larisa Vasiljeva
   Disertacija: Pasvirusių standumo briaunų įtaka laivo konstrukcijų stabilumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.06.05
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kaliningrado valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Nijolė Vasiljeva
   Disertacija: Visuomeninio ir asmeninio interesų santykio problema Helvecijaus etikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Piotras Vasiljevas
   Disertacija: Vibracinių juostos traukos mechanizmų teorijos, skaičiavimo ir konstravimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Piotras Vasiljevas
   Disertacija: Ultragarsinių sudėtinių piezoelektrinių vibrosužadintojų tyrimas ir vibropavarų jų pagrindu sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.02.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Ukrainos atsparumo problemų institutas

 • daktaras Rasa Vasinauskaitė
   Disertacija: Kaukė bei jos įtaka XX a. teatrui ir vaidybos sistemoms (Kaukės metamorfozės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Milda Vasinauskienė
   Disertacija: Ankštinių augalų (Pisum sativum L.Lupinus luteus L.,Vicia faba L.) bakterinių ligų biologinės savybės ir būdai jų daromai žalai sumažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Regina Vasinauskienė
   Disertacija: Terminės aplinkos poveikio augalams tyrimas ir agrotechnologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Gintautas Vasionis
   Disertacija: Grąžtų patvarumo ir kiaurymių apdirbimo kokybės priklausomybės nuo kai kurių SPID'o elementų standumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Henrikas Vaškas
   Disertacija: Galvijų prieauglio medžiagų apykaitos, didžiojo prieskrandžio metabolizmo bei fiziologinės būklės kai kurių rodiklių tyrimas atsižvelgiant į šėrimo pobūdį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Petras Vaškas
   Disertacija: Trimatės projektinės erdvės tiesių kompleksų dvejeto sluoksniavimas tiesiniais elementais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.01.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Vaskela
   Disertacija: Komunistų partijos socialinė politika Lietuvoje 1940-1941 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramunė Vaskelaitė
   Disertacija: Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Vytautas Vaškelaitis
   Disertacija: Technikos pažangos ekonominio mechanizmo tobulinimas gamybiniame susivienijime (Prietaisų gamybos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vaškelaitis
   Disertacija: Sąveikos tarp sąj. respublikų socialinio ekonominio ir moksl. techn. vystymo valdymo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos ekonomikos in-tas

 • daktaras Jolanta Vaskelienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos darybiniai sinonimai(veiksmažodžių abstraktai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Vaškelienė
   Disertacija: Kompleksinis reologinis akių kraujagyslių sistemos tyrimas sergantiems išemine širdies liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos centrinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Lina Vaškelienė
   Disertacija: Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Algirdas Vaškelis
   Disertacija: Peroksokarbonatų ir peroksofosfatų savybių vandens tirpaluose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Algirdas Vaškelis
   Disertacija: Autokatalizinės metalų jonų redukcijos vandens tirpaluose dėsningumai ir mechanizmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.12.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Alina Vaškelytė
   Disertacija: Neišnešiotų naujagimių tėvų poreikiai naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.18
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Jolanta Justina Vaškelytė
   Disertacija: Ligonių, sergančių supraventrikulinėmis tachikardijomis kairiojo skilvelio funkcija (doplerechokardiografinių tyrimų duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Jolanta Justina Vaškelytė
   Disertacija: Miokardo išemija ir integruota kairiojo skilvelio funkcija iki ir po išeminės širdies ligos chirurginio gydymo (Doplerechokardiografinio tyrimo duomenys)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.02.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Nijolė Vaškevičienė
   Disertacija: Matavimo keitiklių magnetogradientinio efekto pagrindu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Rimvydas Vaškevičius
   Disertacija: Galvanomagnetiniai reiškiniai germanyje stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Algirdas Vaškevičius
   Disertacija: Dirbtinai džiovintos žolės kapojų briketavimo žiediniu presu proceso tyrinėjimas ir pagrindinių preso parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: SSRS nejuodžemio zonos centrinis žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ilona Vaškevičiūtė
   Disertacija: Pietinių žemgalių dvasinė kultūra ir materialinė būtis V-XII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Alfonsas Vaškys
   Disertacija: Nesinusinių srovių panaudojimo liuminescencinėse lempose būdai ir tyrimo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Igoris Vašurkinas
   Disertacija: Siuvimo pramonės įmonių pagrindinės gamybos žemutinės grandies vadovų darbo efektyvumo padidinimas brigadinės darbo formos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Algimantas Vasylius
   Disertacija: Automatizuoto objektinių mikroprogramų generavimo metodo sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marius Vasylius
   Disertacija: Rotorių su slydimo guoliais dinamika ir diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Vaupšas
   Disertacija: Švytuojančio sukamojo judesio sinchroninio variklio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Vazalinskas
   Disertacija: Mineralinių trąšų skirstymo sistemos tobulinimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: RTFSR Nejuodžemio zonos ekonomikos ir žemės ūkio gamybos organizavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jolanta Vazalinskienė
   Disertacija: Profesionalaus kostiumo modeliavimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Irena Vaznonienė
   Disertacija: Naujos žirnių veislės Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.02.04
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Algimantas Vaznonis
   Disertacija: Vakarų Lietuvos apatinio paleozojaus nuogulų geofizinė charakteristika ir kolektorių produktyvumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos I. Gubkino naftos chemijos ir dujų pramonės institutas

 • daktaras Bernardas Vaznonis
   Disertacija: Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo reguliavimas ekonominės vertės pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sonata Vdovinskienė
   Disertacija: Pasyviųjų priemaišų sklaida Baltijos jūros pietinėje dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aristidas Vėbra
   Disertacija: Nauji didelio impulsinio SAD galingumo matavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.03.12
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Evaldas Vėbra
   Disertacija: Apie kai kuriuos savaiminio apsivalymo nuo radioaktyvių teršalų proceso debesyse ir rūkuose procesus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vigita Vėbraitė
   Disertacija: Šalių sutaikymas civiliniame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Donatas Večerskis
   Disertacija: Intersubjektyvumo ir kūniškumo plotmių sankirta. Fenomenologinė perspektyva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Nijolė Petronėlė Večkienė
   Disertacija: Chemijos, bendratechninių ir specialiųjų dalykų sąryšis vidurinėse profesinėse mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Algirdas Večkys
   Disertacija: Riboto kiekio kalbos komandų klasifikatoriaus sukūrimo ir atpažinimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jūratė Vedegytė
   Disertacija: Natrio ir magnio nitratų tirpalų mišriuose tirpikliuose dimetilformamidas-vanduo ir karbomidas-vanduo termocheminės charakteristikos, tankis ir klampumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Imelda Vedrickaitė
   Disertacija: Erdvės dimensija A.Škėmos, A.Landsbergio ir B.Radzevičiaus prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Ignas Vėgėlė
   Disertacija: Įmonėms taikytina teisė ir pirminis steigimasis Europos Bendrijos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Zigmas Vegertas
   Disertacija: Kauno aukštųjų mokyklų studentų fizinio išsivystymo dinamika ir kai kurios fiziologinės savybės (1952-1962m.) duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Algis Vegys
   Disertacija: Elektrostatinio oro valymo nuo tekstilės dulkių lokaliniai metodai ir priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo tiksliosios cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jonas Vegys
   Disertacija: Traktoriaus variklio D-35 alkuninio veleno dinaminės deformacijos ir dėvėjimosi tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Vegys
   Disertacija: Apie tiojunginių veikimo mechanizmą nikelio ir kobalto elektronusodinimo procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Vegys
   Disertacija: Pagulusių javų nuėmimas juos pakeliant pneumatinėmis darbinėmis dalimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Nijolė Juzefa Vegytė
   Disertacija: Turbulentinio pasienio sluoksnio tyrimas įvairaus Pr skysčiuose temperatūros pulsacijų statistiniu analizės metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Audronė Veikutienė
   Disertacija: Autologinio kraujo, išsiliejusio po širdies operacijos, ankstyvos reinfuzijos įtaka ligonių pooperacinei eigai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vincentas Veikutis
   Disertacija: Automatizmo ir sužadinimo pravedimo procesų tyrimas širdyje hipoksijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Audronė Veilentienė
   Disertacija: Lietuvos Respublikos seimų įtaka užsienio politikai 1920-1927 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Veinšreideris
   Disertacija: Kai kurių aplinkos terpių įtakos metalų relaksaciniam atsparumui tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Veisaitė
   Disertacija: Vėlyvoji H.Heinės lyrika ("Romansero")
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Veitas
   Disertacija: Efektyvus dispersiškai išplėstų šviesos impulsų spektro pločio keitimas naudojant trifotonę parametrinę sąveiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rima Veitienė
   Disertacija: Kalkinimo ir tręšimo įtaka judrių B, Cu, Mn, Zn kiekiui ir jų efektyvumas kai kurių žemės ūkio kultūrų derliui velėniniame jauriniame dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rimantas Vėjelis
   Disertacija: Graužikams baidyti skirtų pjezoelektrinių įrenginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Sigitas Vėjelis
   Disertacija: Termoizoliacinių medžiagų šiluminių techninių savybių eksperimentinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Aušra Vektarienė
   Disertacija: 3(4)-chlor-4(3)-(2'-chloretiltio)butano rūgščių amidų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronius Vektaris
   Disertacija: Pucolaninio tipo cementų kreidos mergelio bazėje technologiniai ir fizikiniai-cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.11.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gytis Vektaris
   Disertacija: Būsenų sumaišymo efektai priemaišinių molekulinių eksitonų teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimas Vektaris
   Disertacija: Fazių susidarymas sistemoje CaO-SiO2-CaSO4-H2O ir panaudojimas hidroterminės sintezės produktu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.16
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Vekteris
   Disertacija: Išilginio tekinimo automatų pastūmos mechanizmų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N.Baumano aukštoji technikos mokykla ;

 • habilituotas daktaras Vladas Vekteris
   Disertacija: Šlifavimo staklių ir lanksčių gamybinių modulių labai efektyvių formos sudarymo sistemų sukūrimo moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.01.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N.Baumano valstybinis technikos universitetas ;

 • daktaras Romualdas Vėlavičius
   Disertacija: Lietuvių vyskupų kankininkystė (1923-1990) - heroiškos meilės dorybės liudijimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.01
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Doras Mykolas Veleckas
   Disertacija: Plačiajuosčių puslaidininkių elektrinio laidumo tyrimas sužadinant juos mikro-, nano- ir pikosekundinės trukmės lazerio inpulsais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Velička
   Disertacija: Mokymas suprasti skaitomos specialybės literatūros terminus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Alvydas Velička
   Disertacija: Paklausos formavimo ypatumai prekės gyvavimo ciklo stadijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eirimas Velička
   Disertacija: Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Linas Velička
   Disertacija: Priešoperacinės magnetinio rezonanso angiografijos taikymas gydant cukriniu diabetu sergančiųjų kritinę kojų išemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Velička
   Disertacija: Sėkloms auginamų rapsų vieta sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Rimantas Velička
   Disertacija: Rapsai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

 • daktaras Snieguolė Veličkaitė
   Disertacija: V-XVII a. Lietuvos arklių plaštakų ir pėdų osteometrinė analizė bei biologinio amžiaus nustatymas pagal dantų struktūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.30
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Džilda Veličkienė
   Disertacija: Endokrininės oftalmopatijos klinikinių požymių, aktyvumo rodiklių informatyvumo ir gydymo spinduline terapija efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Gintautas Vėlius
   Disertacija: Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pillė Veljataga
   Disertacija: Meno ir tikrovės santykio problema lietuvių estetikoje (1900-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Aleksandras Velykis
   Disertacija: Gilaus purenimo įtaka negatyvioms suslėgimo pasekmėms pašalinti sunkaus priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.05
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Jonas Vėlyvis
   Disertacija: Darbininkų profesinės sudėties kitimas mokslo ir technikos pažangos sąlygomis ir mažai kvalifikuoto rankų darbo mažinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas

 • daktaras Stasys Vėlyvis
   Disertacija: Nenagrinėtos civilinės bylos palikimas pirmosios instancijos teisme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Vėlyvytė
   Disertacija: Viršutinių kvėpavimo takų žmogaus papilomavirusinė infekcija: dažnis, tipai ir rizikos veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Saulė Velžienė
   Disertacija: Tinktūros Neuroventralis 1, skystojo ekstrakto Ventralis ir tablečių Ventralis technologijos ir jų vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.16
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Venalis
   Disertacija: Cirkuliuojančių imuninių kompleksų klinikinė reikšmė ir charakteristika sergant kai kuriomis reumatinėmis ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Venalis
   Disertacija: Reumatoidinio artrito intensyvus gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.05.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Paulius Venalis
   Disertacija: Antifibrozinių priemonių paieška preklinikiniuose sisteminės sklerozės modeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Vencevičienė
   Disertacija: Kaulų mineralų tankio pokyčiai sergant spondiloartropatijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vladislavas Vencevičius
   Disertacija: Spontaninis pneumatoraktas sergant tuberkulioze ir nespecifinėmis plaučių ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tuberkuliozės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vladislavas Vencevičius
   Disertacija: Spontaninio pneumotorakso ir piopneumotorakso gydymo metodika ir rezultatai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danius Vencius
   Disertacija: Įvairių fermentinių premiksų įtaka viščiukų broilerių augimui ir fiziologiniams - biocheminiams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis paukštininkystės mokslo tyrimų ir technologijos institutas

 • daktaras Ginutis Vencius
   Disertacija: Integralinių keitiklių "analogas-koda" dinaminių parametrų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Vencius
   Disertacija: Eksperimentinis ištyrimas naujos modifikacijos monokarboksilceliuliozės kaip priemonės žaizdų ir nudegimų gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Venckauskas
   Disertacija: Perinatalinis mirtingumas ir jo sumažinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.01.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Smolensko valstybinis medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Venckauskas
   Disertacija: Perinatalinės patologijos diagnostika ir profilaktika pernešiojant nėštumą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.03.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Venčkauskas
   Disertacija: Skaičiavimo technikos automatizuoto projektavimo sistemų duomenų modelio sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Venckevičius
   Disertacija: Betoninių elementų stiprumo ir deformacijų tyrimas trumpalaikio statinio gniuždymo standžiais plieniniais štampais atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Eglė Venckienė
   Disertacija: Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Jurgita Venckienė
   Disertacija: Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883-1901)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Arvydas Venckūnas
   Disertacija: Liekamųjų įtempimų atsirandančių sulydant metalo ir stiklo plokšteles, skaičiavimo metodo sukūrimas ir jo eksperimentinis patikrinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tomas Venckūnas
   Disertacija: Bėgimo treniruotės poveikis širdies struktūrai ir funkcijai, aerobiniam pajėgumui ir varžybų rezultatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Alfonsas Venckus
   Disertacija: Vartotojų kooperacijos išvystymas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Algimantas Venckus
   Disertacija: Lietuvos pušynų rajonavimas ekologiniu pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.02
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Sąjunginis miškininkystės ir miškų ūkio mechanizacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Venckus
   Disertacija: Ūkiskaitos išvystimas atnaujinant socialistinę ekonomiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos valstybiniame liaudies ūkio institute

 • daktaras Antanas Venckus
   Disertacija: XX amžiaus tarptautinės krizės: Regioninio lygmens konfliktų tyrimas taikant saugumo kompleksų teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.28
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Zenonas Venckus
   Disertacija: Lietuvos aukštumų pelkių, pievų ir miškų augalijos landšaftinė sintaksonominė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Regina Venckutė
   Disertacija: Lietuvių kalbos balsių kaita (dabartinė būsena ir indoeuropietiškasis modelis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Venclauskas
   Disertacija: Pooperacinių pilvo sienos išvaržų chirurginių gydymo metodų palyginimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.07.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Linas Venclauskas
   Disertacija: Moderniojo lietuviškojo antisemitizmo genezė ir raida (1883-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Loreta Stanislava Venclauskas
   Disertacija: Muzikinės kalbos vystymosi tendencijos šiuolaikinėje lietuvių kamerinėje kūryboje (1960-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos P. Čaikovskio valstybinė konservatorija

 • daktaras Deimantė Venclauskienė
   Disertacija: Būsto kainų lygio pereinamosios ekonomikos šalyje formavimosi modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laimutė Venclovaitė
   Disertacija: Didelio meistriškumo irkluotojų varžybinės taktikos optimizavimo edukacinės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Česlovas Venclovas
   Disertacija: Kodon - antikodoninė sąveika. Sąveikuojančių kodon - antikodoninių dupleksų, esančių ribosomos A- ir P- srityse, modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jonė Venclovienė
   Disertacija: Lokalinės ribinės teoremos nepriklausomų atsitiktinių vektorių sumoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bonifacas Vengalis
   Disertacija: Koncentracinis daugiafaziškumas stipriai legiruotuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rokas Vengalis
   Disertacija: Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Vengeliauskaitė
   Disertacija: Lietuvos TSR dekoratyvinių augalų skydamariai, jų rūšinė sudėtis, paplitimas, žalingiausių rūšių biologija ir kovos priemonės prieš juos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Vytautas Vengrauskas
   Disertacija: Probleminiai klausimai įgyvendinant ekonominę reformą visuomeniniame maitinime (LTSR medžiagos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Vytautas Vengrauskas
   Disertacija: Visuomeninio maitinimo ūkio mechanizmo problemos (regioninis aspektas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Birutė Vengrienė
   Disertacija: Darbininkų darbo užmokesčio organizavimo bruožai socialistinėje pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mikas Vengris
   Disertacija: Biologinių šviesos sukeltų reakcijų tyrimai naudojant daugelio inpulsų ultrasparčiosios spektroskopijos metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vrije universitetas Amsterdame

 • daktaras Saulius Vengris
   Disertacija: Skylių fotogeneracija ir pernešimas amorfiniame ir skystame selene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Petras Vengris
   Disertacija: Kai kurie antrinių procesų dėsningumai elektrochemiškai išskiriant geležį iš sulfatinių elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Vengrys
   Disertacija: Ekonominė marksizmo-leninizmo teorija - ginklas kovoje už proletariato diktatūrą Lietuvoje 1918-1946 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.11.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Veniūtė
   Disertacija: Psichikos negalią turinčių žmonių sacialinės integracijos galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.26
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Venskienė
   Disertacija: Moteriškos galvos įvaizdis XIX a. pabaigos - XX a. pirmosios pusės lietuvių pasaulėjautoje: stereotipo poveikis visuomenei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.04
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Rimantas Venskus
   Disertacija: Darbo vietų aptarnavimo organizavimo tobulinimas mašinų gamybos įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Egidija Venskutonienė
   Disertacija: Kobalto įtaka bulvėms, skirtigai tręšiant ir kalkinant velėnines jaurines Žemaitijos dirvas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Donatas Venskutonis
   Disertacija: Enterinis zondinis maitinimas ir tulžies reinfuzija kasos chirurgijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Rimantas Venskutonis
   Disertacija: Duonos-pyrago gaminių kokybės pagerinimas sūrinėmis išrūgomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kijevo maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Virginijus Venskutonis
   Disertacija: Mikroelementų efektyvumas miežiams velėniniuose glėjiniuose Lietuvos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Venslauskas
   Disertacija: Aplinkos taršos mažinimas perdirbant žemės ūkio organines atliekas į biodujas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.07.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Mindaugas Venslauskas
   Disertacija: Adekvatiškumo reiškinio paaiškinimas matematinių jaudinimo proceso modeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.01.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Venteris
   Disertacija: Signalų sklidimo trukmės skaičiavimo architektūrų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytis Verba
   Disertacija: Hematogeninio bakterinio nefrito ir stafilpkokinių infekcijų imuniniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Eugenijus Verbavičius
   Disertacija: Toksinių pramonės atliekų utilizavimas ir panaudojimas keramikinių medž. gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Gintautas Verbickas
   Disertacija: Vinčesterinio atminties įrenginio magnetinio disko paviršiaus sekimo magnetinės galvutės laikikliu dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Verbickienė
   Disertacija: Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklės socialinė - higieninė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jurgita Verbickienė
   Disertacija: Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje: sugyvenimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ingrida Verbienė
   Disertacija: Kai kurių citogeninių pokyčių reikšmė lytiniams hormonams pavaldžių vyrų navikų raidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidmantas Verbyla
   Disertacija: Mineralinių trąšų įtaka pušynų auginimui ir produktyvumui ryšium su klimato svyravimais ir ugdomaisiais kirtimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.14
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologinis institutas

 • daktaras Vincentas Verbyla
   Disertacija: Lietuvos juodalksnynų produktyvumas ir sveikatingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Dalia Verbylaitė
   Disertacija: Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumas ir jo obulinimo galimybės universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Piotr Vereščak
   Disertacija: Elektromagnetinio lauko šalutinių signalų daugiabanginuose bangolaidžiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Centrinis mokslinis gamybinis susivienijimas "Vimpel"

 • daktaras Laura Veriankaitė
   Disertacija: Žiedadulkių koncetracija ore: cirkuliaciniai ir fenologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Verikaitė
   Disertacija: Rišlumo priemonių formų ir funkcijų ypatybės anglų kalbos moksliniuose straipsniuose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Andrius Verikas
   Disertacija: Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimas: teisiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • habilituotas daktaras Antanas Verikas
   Disertacija: Automatinio požymių sistemos sudarymo metodų sukūrimas ir tyrimas dvimačiams vaizdams atpažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Verikas
   Disertacija: Hierarchiniai, taikomojo pobūdžio vaizdų analizės ir atpažinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.12.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gilvydas Verkauskas
   Disertacija: Vezikouretinis refluksas: paplitimas ir klinikinė svarba tarp vaikų, kuriems pirmą kartą diagnozuota šlapimo organų infekcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rasa Verkauskienė
   Disertacija: Intrauterinio augimo sulėtėjimas: etiologija, hormonų įtaka ir naujagimių antropometrija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Verkelis
   Disertacija: Indžio politelūridų susidarymo ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Verkulevičiūtė
   Disertacija: Gyvenimo lygio teritoriniai skirtumai Lietuvoje pagal socialinius ekonominius rodiklius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ruslana Vernickaitė
   Disertacija: Nėščių moterų ir jų naujagimių patologiniai pakitimai, remiantis kraujo leukocitų citocheminiais tyrimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Vaineta Verseckaitė
   Disertacija: Parkinsono liga: epidemiologija, klinika, gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.09
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audra Versekėnaitė
   Disertacija: Sekvencijos DIES IRAE funkcionavimo formos XX a. kompozicijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Agnė Veršelytė
   Disertacija: Teisė į sveikatos apsaugą Europos Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Frankfurto Johano Volfgango Getės universitetas

 • daktaras Valentina Veršelytė
   Disertacija: Mokinių kai kurių aterosklerozės rizikos faktorių dinamika ir jų ryšys su pagrindiniais hemodinamikos rodikliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Robertas Veršinskas
   Disertacija: Diskriminacinių rodiklių panaudojimas akademinio irklavimo technikos formavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Renata Veršinskienė
   Disertacija: Darbuotojų lojalumas švietimo organizacijai profesinio rengimo kaitos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Kęstutis Versockas
   Disertacija: Anestezijos įtaka artimiems Fallot tetrados radikalių korekcijų rezultatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Vertelis
   Disertacija: Šlaunikaulio kaklo lūžių gydymo rezultatus įtakojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aurelijus Veryga
   Disertacija: Priklausomybės nuo tabako epidemiologinės situacijos ir pagalbos efektyvumo metantiems rūkyti įvertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.15
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Leonas Veržbolauskas
   Disertacija: Radiometrinis dirbtinio kailio pūko parametrų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Simonas Vėsa
   Disertacija: Buhalterinės apskaitos formos technologiniai aspektai ESM panaudojimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vėsa
   Disertacija: Kai kurių ciklohekseninės eilės junginių sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vėsa
   Disertacija: Specifiniai kooperatyvinio veikimo sorbentai fermentų chromatografijai ir enantiomerų skaldymui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.06.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Sąjunginis antibiotikų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Birutė Vėsaitė
   Disertacija: Fluororganinių pluoštų gavimas sausu verpimo būdu bei siūlų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Jonas Vesėliūnas
   Disertacija: Antibakterinėmis ir antitrombogeninėmis savybėmis pasižyminčių chirurginių medžiagų paruošimas ir eksperimentiniai - klinikiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Marija Vesėliūnienė
   Disertacija: EKoG elektrinio lauko delta-aktyvumo ir sukeltų potencialų šaltinių posluoksninis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julius Veselka
   Disertacija: Gamybos organizavimo tobulinimas - efektyvumo didinimo veiksnys (Lietuvos alaus ir nealkoholinių gėrimų pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Tatjana Vėsienė
   Disertacija: Amonio sulfato sąveikos su dolomitu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darijus Veteikis
   Disertacija: "Technogeninė kraštovaizdžio morfostruktūra (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu)"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Veteikis
   Disertacija: Tarpląstelinis elektrinis ryšys triušio širdies prieširdžių trabekulėse ir mazginiame audinyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Cheminių junginių biologinių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Veteikis
   Disertacija: Širdies audinio pasyviųjų elektrinių savybių teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.03.19
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Tomas Veteikis
   Disertacija: Graikų kalbos studijos ir graikiškoji kūryba Lietuvoje XVI-XVII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Igor Vetlov
   Disertacija: Pinigų politikos poveikio mechanizmo asimetrijos tyrimas taikant struktūrinius makroekonometrinius medelius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Vėžys
   Disertacija: presuoto šieno džiovinimo proceso ir technologijos tyrimas Lietuvos TSR klimatinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Genadij Vichrov
   Disertacija: Kai kurie skaitmeninių laiko intervalo matavimo prietaisų kūrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSRS radijo pramonės ministerijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vida Vičkačkaitė
   Disertacija: Jonoselektyvinių elektrodų kadmiui ir nikeliui cianidiniuose tirpaluose nustatyti kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis maisto pramonės institutas

 • daktaras Lina Vidauskytė
   Disertacija: Česlovo Milošo literatūrinė filosofija (tikrovės ir literatūros santykis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Dalia Vidickienė
   Disertacija: Respublikos žemės ūkio materialinių sąnaudų planavimo tobulinimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Edvardas Vidmantas
   Disertacija: Socialdemokratinė spauda ir darbininkų judėjimas Lietuvoje 1895-1907 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Daiva Vidmantienė
   Disertacija: Fermentacijos inhibitoriniai ir jų poveikio slopinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulė Vidrinskaitė
   Disertacija: Seimo kontrolieriai Lietuvos Respublikos žmogaus teisių gynimo sistemoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Norbertas Vidrinskas
   Disertacija: Armijos pirmosios puolimo operacijos paruošimas ir vykdymas karo pradiniame periode naujų ginklo rūšių panaudojimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: M. Frunzės karo akademija

 • daktaras Aušra Vidugirienė
   Disertacija: Vairo pasukimo kampo ir pagreičio signalų prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jolanta Vidugirienė
   Disertacija: Hibridinių LamB-LacZ baltymų sąveika su ląstelių-producentų membranomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Ramutė Vidugirienė
   Disertacija: Kardiohemodinamikos įprastų ir bazinių parametrų palyginamieji tyrimai sergantiems tonzilogeniniu miokarditu, reumokarditu ir reumat. ydomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vita Liudvika Vidugirienė
   Disertacija: Cikloalifatinių antrinių acitileninių alkoholių ir karbonilinių junginių sintezė ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Albinas Vidugiris
   Disertacija: Sergančiųjų reumatu virpamosios aritmijos elektroimpulsinio gydymo optimizacijos kai kurie aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Vidugiris
   Disertacija: Zietelos lietuvių tarmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Jonas Vidugiris
   Disertacija: Baltymų adsorbuotų ant metalinių paviršių struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Linas Vidugiris
   Disertacija: Kai kurie horizontalių kreivių projektavimo klausimai rekonstruojant automobilių kelius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.05.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Inga Vidugirytė
   Disertacija: Kultūrų dialogas: Lietuva K. Balmonto kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Vidžiūnaitė
   Disertacija: Bifermentinių membranų veikimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Antanas Algimantas Vidžiūnas
   Disertacija: Tranzistorinių operacinių stiprintuvų korekcijos ir temperatūrinio dreifo statistinių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Vidžiūnas
   Disertacija: Priesaginių vardažodžių kirčiavimo ir akcentinės kodifikacijos istorija Mažoji Lietuva ir J. Jablonskis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Milita Vienažindienė
   Disertacija: Žmogiškųjų išteklių valdymo kaita pereinant iš viešojo administravimo į Naująją viešąją vadybą (Lietuvos savivaldybių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Vienožinskienė
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo jūros sistemos stratigrafija remiantis polinologinių tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rolf Vieweg
   Disertacija: Informacniai orentuoto verslo valdymas. Genezė, problemos ir sprendimų bazė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.09.16
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Stefan Vieweg
   Disertacija: Ekologija kaip įmonės politikos parametras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.16
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Dalė Vieželienė
   Disertacija: Triušio kepenų ir širdies tRNR-metiltransferazių aktyvumo ir savybių tyrimai normos ir eksperimentinės miokardo išemijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Deividas Vijeikis
   Disertacija: Subnacionalinio lygmens interesų atstovavimas Europos Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Vijeikis
   Disertacija: Statybos gamybos intensyvinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • habilituotas daktaras Česlovas Vikšraitis
   Disertacija: Nevaisingų moterų kiaušintakių funkcijos sutrikimų diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.06.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Česlovas Vikšraitis
   Disertacija: Gimdos kaklelio vėžio profilaktikos pagrindiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.04.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vidmantas Viktoravičius
   Disertacija: Triukšmų dažninė priklausomybė puslaidininkiuose stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rolandas Viktūnas
   Disertacija: Asfaltbetonio maišytuve išsijotų mineralinių medžiagų mažinimo būdai ir įrenginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Vilcinis
   Disertacija: Likvorodinamika ir cerebrospinalinės sistemos elastinės savybės ūmiame galvos smegenų trauminės ligos periode
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Aldona Stanislova Vilčinskaitė
   Disertacija: Bulgarų vokalinės pedagogikos atsiradimas ir vystymasis. Kai kurie svarbiausi balso formavimo faktoriai prof. Christo Brimbarovo metodikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.01.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Bulgarijos valstybinė konservatorija

 • daktaras Egidijus Vilčinskas
   Disertacija: Dobilų rūšių (Trifolium spp.) įvairovės įvertinimas Lietuvoje: agrobiologiniai ir genetiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Petras Vilčinskas
   Disertacija: Vaikų ir jaunimo sporto mokyklų sunkiaatlečių mokymo grupių greičio jėgos treniruočių krūvių planavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Baltarusijos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Šarūnas Vilčinskas
   Disertacija: Konstituciniai sąjunginės respublikos įstatymų leidybos pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Danguolė Vildaitė
   Disertacija: Kiaušidžių auglių laparoskopinių operacijų atranka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Vileikienė
   Disertacija: Lietuvos nepilnamečių justicijos sociologinė analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virginijus Vileiniškis
   Disertacija: Trimačių neutronų pernešimų ir difuzijos lygčių skaitmeniniai spendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Alfonsas Vileita
   Disertacija: Asmeniniai neturtiniai teisiniai santykiai pagal tarybinę civilinę teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jurgis Vilemas
   Disertacija: Kritiniai šilumos srautai organiniams šilumos nešėjams verdant dideliame tūryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Vilemas
   Disertacija: Branduolinio raketinio variklio kietos fazės reaktoriaus šilumos mainų ir dujų dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.05.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Šilumos procesų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Beata Vilimaitė
   Disertacija: Cezio dinamika sistemoje Baltijos jūra - Kuršių marios
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Vilimas
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Vilimas
   Disertacija: Bulvių kasimo mašinų svaistytuvinių darbinių dalių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.07.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vladas Vilimas
   Disertacija: Mikroklimato formavimas sultingų žemės ūkio produktų sandėliuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.04.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Adolfas Jonas Vilimavičius
   Disertacija: Asmeninis pagalbinis ūkis socializme; jo vieta, vaidmuo ir vystymosi tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Vilimienė
   Disertacija: Ekologinių veiksnių, genotipo ir inokuliavimo Rhizobium lupini poveikis Lupinus luteus L., Lupinus angustifolius L. morfogenezei ir produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Ingrida Vilionskienė
   Disertacija: Krūvius transportuojančių, stabilios amorfinės būsenos hidrazonų, azinų bei antrachinono darinių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalius Viliūnas
   Disertacija: Apšvietos epistemologija Lietuvoje XIX a. pirmojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Kultūros filosofijos ir meno institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrius Viliūnas
   Disertacija: Lietuvių istorinis romanas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Viliūnas
   Disertacija: Nauji erdvinio krūvio ribotos fotosrovės ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaidotas Viliūnas
   Disertacija: Aminopiridinų ir aminochinolinų sąveika su nesočiomis rūgštimis bei gautų produktų kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilius Viliūnas
   Disertacija: Skaitmeninio magnetinio įrašymo su savaimine sinchronizacija nuskaityto signalo laiko iškraipymų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytis Viliūnas
   Disertacija: Psichologinė emocinių reiškinių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.17
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytis Viliūnas
   Disertacija: Psichologiniai motyvacijos vystymosi mechanizmai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.01
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ramunė Kristina Vilkaitė
   Disertacija: Benzolsulfamido ir jo darinių elgsena elektronusodinant nikelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrius Vilkaitis
   Disertacija: DNR metiltransferazės HhaI ir jos Thr-250 mutantų funkcinis- kinetinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Vilkaitis
   Disertacija: Panoraminiai fotoelektroniniai detektoriai astronominiams tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aistė Vilkanauskytė
   Disertacija: Nuo PQQ priklausomų alkoholio ir gliukozės dehidrogenazių veikimas biosensorinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audronius Vilkas
   Disertacija: 6-8 klasių mokinių ištvermės ugdymas per fizinio lav. pamokas, atsižvelgiant į jų biologinio subrendimo laipsnį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos MA vaikų ir paauglių fiziologijos MTI

 • daktaras Jonas Marius Vilkas
   Disertacija: Kelių atvirų elektroninių sluoksnių atomų ir jonų elektronų sąsajos tyrimas nuostoviosios trikdžių teorijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mantas Vilkas
   Disertacija: Tinklaveika ir procesų pokyčių rezultatyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Modestas Vilkas
   Disertacija: Precizinių riedėjimo guolių dinaminių sukimosi trinties momentų magnetiniame lauke tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.09
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ričardas Tautvydas Vilkas
   Disertacija: Technologiniai ir fiziniai-cheminiai kietų medienos plaušo plokščių, įklijintų netoksinėmis fenolio-formaldehidinėmis ir inden-kumaroninėmis dervomis, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytis Vilkas
   Disertacija: SiO2 mikrodulkių ir opokos priedų įtakos betono sulfatinei korozijai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Vilkauskaitė
   Disertacija: Nikelio paviršinių oksidinių sluoksnių formavimo, modifikavimo ir elektrokatalizinių savybių deguonies skyrimosi procesui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Vilkauskas
   Disertacija: Mažo kalibro kulkų balistinių procesų modeliavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.04
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonardas Algirdas Vilkauskas
   Disertacija: Didelių nuokrypių daugiamatės ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Vilkelienė
   Disertacija: Integruotas muzikinis ugdymas neįgaliųjų vaikų socializacijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Gintautas Vilkelis
   Disertacija: Lietuvos ir Lenkijos konfliktai Tautų Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Gediminas Vilkevičius
   Disertacija: Metanolio čiurkšlės užsiliepsnojimo dyzelio sąlygose suintensyvinimas tiekiant į cilindrą metanolio ir oro mišinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.21
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Gintaris Lionginas Vilkevičius
   Disertacija: Ekstrakranijinių kraujagyslių ultragarsinių tyrimų (dvigubo skenavimo ir periorbitalinių arterijų doplerometrijos) vertė ligoniams, kuriems atliekamas aortokoronarinis šuntavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranciškus Vytautas Vilkevičius
   Disertacija: Aukštatemperatūrinio pašarinių bulvių džiovinimo tyrimas ir technologijos paruošimas pneumobūgninei džiovyklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Mindaugas Vilkickas
   Disertacija: Ultragarsinių vizualizacinių sistemų, veikiančių realiame laike, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.17
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Irena Vilkienė
   Disertacija: Karbonatinių ir laukošpatinių priemaišų įtakos silikatinio betono savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Vilkienė
   Disertacija: Lingvistiniai dialogo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valdas Vilkinis
   Disertacija: Krūminių dantų II klasės ertmių restauracija stiklojonokeriniais cementais ir kompozitais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Silvija Vilkončienė
   Disertacija: Studentų - būsimų mokytojų praktinio parengimo darbui su pionieriais turinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Kazimieras Vilkonis
   Disertacija: Cukrinių runkelių tręšimas NPK, B, Zn, Mn ir Co trąšomis Lietuvos lengvo priemolio karbonatiniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Latvijos žemdirbystės ir žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rytis Vilkonis
   Disertacija: Vaikų kaip pėsčiųjų saugaus eismo kompetencijos ugdymas taikant eismo aplinkos tyrinėjimą ir saugaus elgesio modeliavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Miguel Karl Villanueva
   Disertacija: Rūšies kategorija indoeuropiečių veiksmažodžio sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.07.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Madrido unuversitetas

 • daktaras Olga Villemsen
   Disertacija: Nauji sorbentai baltymų chromatografijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aloyzas Vilpišauskas
   Disertacija: Lietuvos KP vadovavimas mokslo tyriamųjų įstaigų veiklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramūnas Vilpišauskas
   Disertacija: Regioninė integracija: Baltijos šalių bendradarbiavimas integracijos į Europos Sąjungą kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

 • daktaras Mira Vilpišauskienė
   Disertacija: Vyresnių klasių moksleivių darbinis auklėjimas ir proforientacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos darbinio auklėjimo ir profesinės orientacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tatjana Vilutienė
   Disertacija: Miesto gyvenamojo rajono pastatų priežiūros efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valentina Vilutienė
   Disertacija: Anijonų įtaka Zn ir Cd chromatavimo procesui Cr(VI) tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Gytis Vilutis
   Disertacija: Skaitmeninių įtaisų negendamumo dinamikos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Vilutis
   Disertacija: Biotechnologinių procesų optimalių valdymo hierarchinių algoritmų sukūrimas, tyrimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gvidas Vilys
   Disertacija: Signalinės lentos šiaurės rytų Europos tautų etnokultūrinių ir etnomuzikinių santykių kontekste (XIX-XX a. I pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Jonas Steponas Vilys
   Disertacija: Metalo paviršinio sluoksnio plastinės deformacijos ypatumai ir jos įtaka bendram deformacijos procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.18
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Renata Vimantaitė
   Disertacija: Slaugytojų, dirbančių Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose, "perdegimo" sindromo raiškos ir paplitimo įvertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.19
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimantė Vinauskienė
   Disertacija: Lakiųjų junginių bei oksidacijos produktų pokyčiai vištienoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.19
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Vincevičienė
   Disertacija: Nemuno baseino vandens kokybės modelių sistemos kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.08.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Žilvinas Vincevičius
   Disertacija: Kampinių matavimo prietaisų pagrįstų krumpliaračių susikabinimu tikslumo padidinimo metodų ir prietaisų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aušra Vinciūnienė
   Disertacija: Europos Sąjungos komunikacijos politika ir jos įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu: Baltijos šalių atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.10
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Valerija Vinciūnienė
   Disertacija: Kolūkių visuomeniniai vartojimo fondai ir jų reikšmė mažinant socialinius - kultūrinius skirtumus tarp miesto ir kaimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Vindašius
   Disertacija: Paslaugų kokybės heterogeniniuose bevieliuose tinkluose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Linas Vingelis
   Disertacija: Krūvininkų kaitimo elektriniame lauke metalo-puslaidininkio sandūroje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfonsas Algimantas Vingras
   Disertacija: Ūmine pneumonija sergančių mažų vaikų kai kurie kepenų funkcijos rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Vingras
   Disertacija: Galimybės sumažinti nitratų kiekį salotose tręšiant jas amonio trąšomis juodžemio zonoje, esančioje rytinėje Harz(o) kalnų pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.11.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Halės - Wittenbergo Martino Liuterio universitetas

 • daktaras Adesius Vinikas
   Disertacija: Lietuvos galvijų veislių B ir C sistemų alelofondas ir kraujo grupių ryšys su produktyvumu ir reprodukcinėmis savybėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio gyvulių veisimo ir genetikos MTI

 • daktaras Stasys Vinikevičius
   Disertacija: Žinios apie darbą pradinėse klasėse ir jų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Vinkevičius
   Disertacija: Platinos cheminis nusodinimas ir saveika su borhidridu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Vinkevičius
   Disertacija: Nestechiometrinio vario sulfido susidarymas, elektrocheminė elgsena ir virsmai metalizuojant dielektrikus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Paulius Vinkleris
   Disertacija: Respublikos Prezidento statuso raida ir problemos Lietuvos valstybėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inga Vinogradnaitė
   Disertacija: Politinis atstovavimas ir teisingumas: diskursyvinė lietuviškosios politinės vaizduotės analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.09
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Vinogradova
   Disertacija: Piešimo iš natūros pamokos pradinėse klasėse ir jų lavinamoji reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Tatjana Vinogradova
   Disertacija: Rusų ir gimtosios kalbos mokymo tarpusavio ryšys tautiniame vaikų darželyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA ikimokyklinio auklėjimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Michailas Vinogradovas
   Disertacija: Semantinis ekvivalentiškumas leksikografijoje (remiantis dabartiniais anglų kalbos aiškinamaisiais žodynais)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Aušra Vinslovaitė
   Disertacija: Polimerinių molekulių ir anglinių medžiagų paviršiaus sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Antanas Virakas
   Disertacija: Mašinų ir prietaisų sukimosi dalių kampinio greičio svyravimų matavimo metodų ir priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Akvilė Virbalienė
   Disertacija: Paauglių orumo ugdymasis bendraamžių grupėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Juozapas Arvydas Virbalis
   Disertacija: Analogo - skaitmeninio skysčio debito ir kiekio keitimo įvedimu į ESM metodo sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozapas Arvydas Virbalis
   Disertacija: Elektromagnetiniai skleidžiantieji dinaminių sistemų keitikliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.02.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Virbickaitė
   Disertacija: Įmonės krizinės situacijos diagnozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Tomas Virbickas
   Disertacija: Žuvų populiacijų ir bendrijų produkcijos kaitos dėsningumai įvairaus tipo Lietuvos upėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.10
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Salomėja Virbickienė
   Disertacija: Baltųjų dobilų selekcija Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Marius Virgailis
   Disertacija: Salmonelių serotipų paplitimas Lietuvos kiaulių ūkiuose, jų biocheminių ir imunogeninių savybių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.29
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Donatas Virketis
   Disertacija: Bičių šeimos adaptacija žiedadulkių ir bičių motininio pienelio ėmimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.17
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Viršilas
   Disertacija: Kintamo aukščio lenkiamų gelžbetoninių elementų įstrižųjų pjūvių stiprumo ir pleišėtumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vaclovas Viruišis
   Disertacija: Pradinių klasių mokytojų matematikos teorinis parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Minsko M. Gorkio valstybinis pedagogikos institutas

 • daktaras Regina Virvilaitė
   Disertacija: Poreikis turiningam darbui ir jo vaidmuo didinant darbininkų darbo socialinį - ekonominį efektyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Darius Viržonis
   Disertacija: Žmogaus galvospūdžio sonometriniai dinaminiai matavimai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Albinas Visackas
   Disertacija: Nenuostovieji įmagnetėjimo vektoriaus virpesiai geležies ytrio granato plokštelėse ir plėvelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Visagurskienė
   Disertacija: Chronobiologinių veiksnių poveikis paauglių mergaičių darbingumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Gintas Viselga
   Disertacija: Tiltinės žemdirbystės principų taikymo mažuose plotuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Gintarė Viselgienė
   Disertacija: Sidabro elektronusodinimo iš sulfitinių tirpalų kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Višinskaitė
   Disertacija: Lietuvių liaudies sapnų aiškinimai ir pasakojimai apie sapnus: sandara, funkcionavimo specifika, reikšmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrė Višinskienė
   Disertacija: Lietuvos apsiuvų (Insecta, Trichoptera) įvairovė ir aplinkos veiksnių įtaka jų paplitimui ir gausumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.01
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vigintas Višinskis
   Disertacija: Teismo sprendimų vykdymo procesinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Pranas Viškelis
   Disertacija: Seleno turinčių priedų elgimasis manganavimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Kęstutis Vislavičius
   Disertacija: Diskretinių tamprių-plastinių sistemų, veikiamų judančia apkrova, optimizavimo uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Reda Vismantienė
   Disertacija: Dailės mokymo Lietuvos pradinėje ir pagrindinėe mokyklose tobulinimas: programinių siekių aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Ivanas Višniakas
   Disertacija: Lanko pradinio sužadinimo proceso tyrimas suvirinant mechanizuotu būdu ir kintama pramoninio dažnio srove apsauginių dujų aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado A. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Jevgenij Višniakov
   Disertacija: Si diodų perjungimo spartos modifikavimas radiacinėmis technologijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nikolaj Višniakov
   Disertacija: Liejamųjų aliuminio lydinių suvirinimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Visockas
   Disertacija: Kortikinių procesų ir skrandžio motorinės bei sekrecinės funkcijos sutrikimas sergant išsėtine skleroze, encefalomielitu ar juosmens-kryžmens radikulitu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Visockas
   Disertacija: Išsėtinė sklerozė Lietuvos TSR (išplitimas, klinika, kai kurie apykaitinių -endokrininių funkcijų sutrikimai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.05.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Teklė Visockienė
   Disertacija: Perspektyvios bulvių veislės "Neringa" išvedimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.02
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ona Visockienė
   Disertacija: Kritinio mąstymo ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokyklos aukštesniosiose klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Žydrūnė Visockienė
   Disertacija: Sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu ir nutukimu energijos apykaitos ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albinas Visockis
   Disertacija: Mokslinis techninis progresas Lietuvos kolūkiuose (1959-1975 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Ottonas Visockis
   Disertacija: Lietuvos TSR erozijos procesų veikiamų dirvožemių fizinės ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.07
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Birutė Teodora Visokavičienė
   Disertacija: Naujausios ESM parko vystymosi ir panaudojimo tendencijos išvystytose kapitalistinėse šalyse (JAV pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių institutas

 • daktaras Romualdas Visokavičius
   Disertacija: Statybos objektų funkcinės-vertinės analizės metodika ir organizavimas TSRS Pramstroibanko įstaigose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Audris Visokinskas
   Disertacija: Hemosorbcijos ekstrakorporinės membraninės kraujo oksigenacijos pritaikymas ligonių, sergančių bronchine astma, gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Augustinas Gediminas Visokinskas
   Disertacija: Termofikacijos įtaka į poliamidinių pluoštų struktūros ir savybių kitimą insaliuojant
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Višomirskytė
   Disertacija: Edvardo Bondo kūrybinio metodo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vijolė Višomirskytė
   Disertacija: Antano Škėmos teksto strategija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Algė Vitartaitė
   Disertacija: Ilgalaikis lokaliųjų fizinių pratimų poveikis raumenims bei širdies ir kraujagyslių sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Adomas Vitas
   Disertacija: Klimato veiksnių įtaka paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karsten) radialiajam prieaugiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.11
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Feliksas Vitas
   Disertacija: Funkcionalinis ir erdvinis šiuolaikinio buto Lietuvoje interjero sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Milda Viteikienė
   Disertacija: Miestų gyvenamųjų rajonų ir būstų darnos daugiatikslis vertinimas (Vilniaus miesto pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aba Vitėnas
   Disertacija: Stemplės ir kardijos ligų klinikinės ir rentgeninės diagnostikos optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Teofilis Vitėnas
   Disertacija: PTM moksleivių, būsimų konvejerio darbo specialistų, kūno kultūros prof. kryptingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjung. kūno kultūros mokslo tyr. i-tas

 • daktaras Irena Vitėnienė
   Disertacija: Restriktazės EcoRll ir metilazės Ecoll štamo-superproducento konstravimas. Fermentų išskyrimas ir valymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Dalia Vitkauskaitė-Meurice
   Disertacija: Individualios peticijos teisė ir jos įgyvendinimas tarptautinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • habilituotas daktaras Arvydas Juozas Vitkauskas
   Disertacija: Tempiamų kompleksinių siūlų įtempimo atvirkštinės relaksacijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Arvydas Juozas Vitkauskas
   Disertacija: Tekstilės siūlų relaksicinės savybė: modeliavimas, eksperimentinis tyrimas, prognozavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.01.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Rygos technikos universitetas

 • daktaras Gediminas Vitkauskas
   Disertacija: Vibracinių atramų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kalikstas Vitkauskas
   Disertacija: Nevandeninių tirpalų stabilumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Vitkauskas
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos veikla vystant chemijos pramonę respublikoje 1971-1985 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Vitkauskas
   Disertacija: Muzikos mokytojo profesinė savirealizacija: galimybės, prielaidos, ir ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vidmantas Jonas Vitkauskas
   Disertacija: Darbo našumo matavimo metodų statyboje tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR valstybinio statybos reikalų komiteto statybos ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Antanas Vitkauskas
   Disertacija: Žemaičių dūmininkų šnektų morfofoneminiai dialektizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras ASTRA VITKAUSKIENĖ
   Disertacija: Potencialių hospitalinės pneumonijos sukėlėjų (Pseudonomas aeruginosa ir Klebsiella pneumoniae) patogeniškumo veiksniai bei jų įtaka ligos eigai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Birutė Rūta Vitkauskienė
   Disertacija: Vilniaus auksakalystė naujaisiais amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.09
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lenkijos mokslų akademijos Meno institutas

 • daktaras Vilhelmina Vitkauskienė
   Disertacija: Vardažodžiai junginiai su priklausomąja bendratimi dabartinėje lietuvių kalboje (gretinant su prancūzų kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Vitkevičienė
   Disertacija: Plieno kinetinio plastiškumo tyrimas ir naudojimas tiksliems gaminiams termiškai apdoroti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Konradas Vitkevičius
   Disertacija: Kinetinės ir funkcinės adenilatkinazės izofermentų savybės ir jų vaidmuo miokardo energetikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Povilas Vitkevičius
   Disertacija: Elektros ir radijo ryšių techninių priemonių išvystymas ir įdiegimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.08
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Pranciškus Stanislavas Vitkevičius
   Disertacija: Valstybinės nuosavybės teisinių santykių sukūrimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranciškus Stanislavas Vitkevičius
   Disertacija: Tarybinės valstybės teisinio subjektiškumo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.01.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Vitkienė
   Disertacija: Jaunųjų specialistų su aukštuoju išsilavinimu socialinė adaptacija kultūros-švietimo darbo sferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Evelina Julijona Vitkienė
   Disertacija: Mangano-chromo lydinių elektronusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Nijolė Vitkienė
   Disertacija: Miokardo morfologija eksperimentinio reumatinio proceso metu ir gydant prednizalonu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Virginija Vitkienė
   Disertacija: Medžiagiškumo iškalba Lietuvos šiuolaikiniame mene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Vitalija Vitkienė
   Disertacija: Antibiotikais ir sulfanilamidais gydytų ūminių pneumonijų rentgenologiniai stebėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vitalija Vitkienė
   Disertacija: Komplikuotų atelektazėmis lėtinių pneumonijų rentgenologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.06.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Vitkūnas
   Disertacija: Pušies daigų infekcinis išgulimas Lietuvos miško daigynuose ir biologinės kovos priemonės su juo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos miškų technikos institutas

 • daktaras Manvydas Vitkūnas
   Disertacija: Kasdienis gyvenimas Pietryčių Lietuvoje XIII-XIV a. (archeologijos šaltinių duomenimis).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Vitkūnienė
   Disertacija: Kiaulininkystės produkcijos savikainos mažinimas Lietuvos TSR tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Albertas Vitkus
   Disertacija: Intraorganiniai blužnies nervai ir jų morfologiniai pakitimai sensibilizacijos ir anafilaksinio šoko metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Albertas Vitkus
   Disertacija: Sėjamojo esparceto (Onobrychis visiaefolija Scop.) biologinės ypatybės ir žaliosios masės cheminė sudėtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Vitkus
   Disertacija: Vertingos pašarui Medicago L., Trifolium L. ir Anthylis L. genčių rūšys ir jų biologinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Albertas Vitkus
   Disertacija: Eksperimentinis miokardo infarktas, jo perspėjimo ir atsistatymo procesų stimuliavimo efektyvumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.02.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aleksandras Vitkus
   Disertacija: Eksperimentinio miokardo infarkto eiga širdies funkcinio krūvio sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Algirdas Vitkus
   Disertacija: Siaurajuosčių puslaidininkinių medžiagų parametrų tyrimas, naudojant SAD helikoninius kontrolės metodus bei jų techninės realizacijos principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos taikomosios fizikos institutas

 • daktaras Dalius Vitkus
   Disertacija: Laboratorinių tyrimų kokybės užtikrinimo modelio sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Vitkus
   Disertacija: Tarptautinės politinės integracijos teorijų raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Hektoras Vitkus
   Disertacija: Holokausto atminties raida Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Jonas Vitkus
   Disertacija: Beta-amino rūgščių antrachinono eilės sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.12.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Vitkus
   Disertacija: Smulkių kraujagyslių anastomozių būdų tobulinimas eksperimente ir klinikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Vitkus
   Disertacija: Sudėtinių audinių kompleksų mikrochirurginė transplantacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.11.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Vitkus
   Disertacija: Kelio sąnario sužalojimų ir susirgimų diagnostika ir gydymas naudojant artroskopijos metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Mečislovas Vitkus
   Disertacija: Atokieji odos plastikos rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Vitkus
   Disertacija: Tiesiniai lokaliai-adaptyvūs vaizdų apdorojimo filtrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos informacijos perdavimo problemų institutas

 • daktaras Aldona Elžbieta Vitkutė
   Disertacija: Precizinių guolių atsitiktiniai sužadinimai ir virpesiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Vitkutė
   Disertacija: Adaptyvių prognozuojančių valdymo sistemų projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.10.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas ir Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Jolanta Vitkutė
   Disertacija: II tipo restrikcijos endonukleazių paieška ir charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.02
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Henrikas Vitlipas
   Disertacija: Nacionalinės (lietuvių) aukštosios mokyklos studentų - filologų rusų kalbos tobulinimas panaudojant ekstralingvistinius faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Stasys Vitortas
   Disertacija: Matavimo įtaisų skleistinės įrenginių mašininis projektavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Pranciškus Vitta
   Disertacija: Relaksacijos vyksmų dažninė spektroskopija optoelektronikos medžiagose ir prietaisuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladzė Vitunskienė
   Disertacija: Ūkininkavimo formų pertvarkymas Lietuvos agrariniame sektoriuje perėjimo į rinką sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Vizbaraitė
   Disertacija: Aerobinių pratybų ir maisto kaloringumo apribojimo poveikis kūno kompozicijai ir lipidų koncentracijai kraujyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Jonas Vizbaras
   Disertacija: Staklių pramonės įmonių apyvartos lėšos ir banko kreditas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Vizgaitis
   Disertacija: Kai kurių 1-arildihidrouracilų ir 1-aril-5-karboksimetilhidantoinų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Modestas Vizgirda
   Disertacija: Retardanto kampozano tyrimai žieminiuose rugiuose Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.04
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rasuolė Vladarskienė
   Disertacija: Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Jurgita Vladičkienė
   Disertacija: Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų darbo motyvacija ir jai įtakos turintys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Oleg Vladimirov
   Disertacija: Lengvojo automobilio su hidrauline stabdžių sistema stabdymo proceso parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alfonsas Vladišauskas
   Disertacija: Biologinių terpių mechaninių parametrų ultragarsinių matavimo metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.10
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Svetlana Vlasova
   Disertacija: Paprastieji ir įvardžiuotiniai būdvardžiai kaip apibrėžtumo ir neapibrėžtumo kategorijos raiškos priemonė XII-XIII a. Uspenskij - kodekse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Tatjana Vlasova
   Disertacija: Pirmojo Lietuvos Statuto (1529) baltarusiškų nuorašų kalbinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Vincentas Vobolevičius
   Disertacija: Valstybės paramos politika: rinkiminiai sumetimai ir vyriausybių parama pramonei vokietijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.07
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Niujorko universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Vobolis
   Disertacija: Rotorių, besisukančių nepastoviu kampiniu greičiu, balansavimo priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Vobolis
   Disertacija: Precizinių mechanizmų atramų dinaminių parametrų kontrolės metodų ir priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.07.02
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Blagonravovo mašinotyros institutas

 • daktaras Eduardas Vodzinskas
   Disertacija: Šiaurės Lietuvos viršutinio devono dolomitas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.17
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Halina Voicikaitė
   Disertacija: Daiktavardžių morfologinės struktūros pakitimas vokiečių kalbos istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos I-sis valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Valentina Voitenko
   Disertacija: Sintetinių polijonų įtaka ląstelėms - alergijos taikiniams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos imunologijos institutas

 • daktaras Halina Vojcechovska
   Disertacija: Joachimo Lelevelio socialinės - ekonominės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dovilė Vojevodina
   Disertacija: E-verslo procesų nukrypimų valdymo modeliavimas darbų sekų metodu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladas Volbekas
   Disertacija: Gama-aminosviesto rūgšties ir natrio oksibutirato poveikis aukštadažnuminei elektrokotikogramai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vida Teresė Volbekienė
   Disertacija: Nepamokinių judėjimo aktyvumo pratybų efektyvumas I-VIII klasių mokinių fiziniam pajėgumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos srities N. Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Klavdija Volčkova
   Disertacija: Tarybų Lietuvos komjaunimas - partijos pagalbininkas pravedant žemės ūkio kolektyvizaciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.11.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Voleišienė
   Disertacija: Interferometriniai ultragarso greičio ir greičio dispersijos tyrimai lantanidų druskų vandeniniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Genadij Volkov
   Disertacija: Kovos su nusikalstamumo informacinio aprūpinimo tobulinimas teritorinio nusikalstamumo skirtumų tyrimo pagridais regresinės analizės metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS Vidaus reikalų ministerijos akademija

 • daktaras Jurij Volkov
   Disertacija: Uzbekijos aukso rūdos telkinių aukso grynuolių sudėtis (mikrorentgeno spektrinės analizės duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rūdos telkinių geologijos, petrografijos, mineralogijos ir geochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Vitalijus Volkovas
   Disertacija: Hidraulinių bandymų stendų vamzdynų su pneumatiniu skysčio transportavimu dinamikos ir identifikavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vitalijus Volkovas
   Disertacija: Mašinų ir mechanizmų konstrukcijų elementų vibroakustinės diagnostikos metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.03.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Jelena Volochovič
   Disertacija: Moterų antropometrinių ir medžiagų apykaitos rodiklių pokyčių ilgalaikis ryšys su metabolinio sindromo rizika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Henrikas Volodka
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių žemas mokslumas ir jo įveikimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Volodko
   Disertacija: Teoriniai ir praktiniai neturtinės žalos instituto taikymo aspektai Lietuvos civilinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tatjana Vologdina
   Disertacija: L. Andrejevo prozos filosofinis kontekstas (paralelės ir sąsajos su A. Schopenhauerio ir F. Nietzsches idėjomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Volskienė
   Disertacija: Baltijos šalių vietinių avių veislių prioninio baltymo geno įvairovės tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Elvyra Voluckienė
   Disertacija: Miokardo gyvybingumo diagnostika ir klinikinė svarba, prognozuojant kairiojo skilvelio funkcijos grįžtamumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Airina Volungevičienė
   Disertacija: Nuotolinio mokymo(si) turinio kokybės reflektyvaus vertinimo projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Alfonsas Volungevičius
   Disertacija: Optinių atminties įrenginių pozicionavimo sistemų raštinių poslinkio daviklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintautas Volungevičius
   Disertacija: Skirtingo amžiaus jaunųjų dviratininkų aerobinio pajėgumo, pedalų sukimo dažnio ir kojų raumenų jėgos tarpusavio ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Jonas Volungevičius
   Disertacija: Dirvožemio dangos teritorinės diferenciacijos ypatumai kraštovaizdžio struktūros kontekste (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valentina Vonsavičienė
   Disertacija: Mikroelementų įtaka bulvių derliui ir jo kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.02.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislovas Vonsavičius
   Disertacija: Kolūkių ir vietinių taryb. įstaigų dokumentai, kaip šaltinis Lietuvos TSR kolūkių istorijai (1948-1958 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos valstybinis istorijos ir archyvistikos institutas

 • daktaras Viktoras Vorobjovas
   Disertacija: Mažo eismo intensyvumo kelių funkcinės paskirties užtikrinimas važiavimo sąlygoms gerinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Voronavičius
   Disertacija: Mašinos judėjimo stabilizavimas ir grandžių tamprumo įtaka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kazachijos S. Kirovo valstybinis universitetas

 • daktaras Valerija Voroneckienė
   Disertacija: Lietuvoje gaminamų duonos -pyrago ir konditerijos gaminių aminorūgščių sudėtis ir būdai jų biologinei vertei padidinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos mitybos institutas

 • daktaras Olga Voronkova
   Disertacija: Vietos kategorijos raiškos būdai dabartinėje vokiečių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Jurij Voržev
   Disertacija: Degalų apdorojimo hidrodinaminių metodų tyrimas ir jų panaudojimo laivų dizelių degalų paruošimo sistemose rekomendacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado S. Makarovo aukštoji inžinerinė jūreivystės mokykla

 • daktaras Aušra Voskienė
   Disertacija: "N-(acetilfelin), N-(stirilkarbonilfenil) pakeistų B(beta)-alaninių ir 4-karboksi-2-pirolidinonų sintezė ir reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Milda Zita Vosylienė
   Disertacija: Katecholaminai ir simpato-adrenalinės sistemos vystymasis ontogenezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Milda Marija Vosylienė
   Disertacija: 4-5 klasių mokinių mokėjimo naudotis matematikos vadovėliu formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gintautas Vosylius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo ordoviko - apatinio landoverio plyšiuotumas ir kolektorinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.23
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis naftos geologinės žvalgybos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Vosylius
   Disertacija: Apie homogeninių erdvių geometriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Vosylius
   Disertacija: Apibendrintos geometrinės struktūros
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.10.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Vosylius
   Disertacija: Poliorganinio nepakankamumo prognozavimas ir gydymo algoritmai intensyvioje medicinoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Vosylius
   Disertacija: Tikslios nuolatinės srovės generatoriaus įtampos reguliavimo sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andželika Vosyliūtė
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą vagystę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Anelė Vosyliūtė
   Disertacija: Rekreacinės kultūros bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Birutė Vosylytė
   Disertacija: Šešiadančio žievgraužio (Ips. sexdentatus Boern.) nematodų fauna, morfologija, biologija ir sistematika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis K.Skriabino helmintologijos institutas

 • daktaras Klementina Birutė Vosylytė
   Disertacija: Lietuvių kalbos lyginamieji frazeologizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Voverienė
   Disertacija: Angliavandenilius skaidančios bakterijos žuvų virškinamąjame trakte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.02
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Voverienė
   Disertacija: Bibliografinių nuorodų statistinės analizės metodai ir mokslo tyriamųjų darbų informacinio aprūpinimo vertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.20
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Ona Voverienė
   Disertacija: Informatikos teorija - metodologinis profesinis bibliotekininkų ir bibliografų rengimo pamatas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.05
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Vladas Voveris
   Disertacija: Būsimųjų pedagogų atranka, rengimas studijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Algirdas Vozbinas
   Disertacija: Signalų su persidengiančiais dažnių spektrais išskyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Gorkio A. Ždanovo politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Vroblevičius
   Disertacija: Parodų organizavimo principai (meninio konstravimo pagrindų dėstymas pedagoginių institutų dailės fakultetuose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Vilma Vrotniakienė
   Disertacija: Rapsų sėklų ir išspaudų panaudojimas penint buliukus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.26
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Oksana Vrublevskaja
   Disertacija: Geros erdvinės kokybės trumpų šviesos impulsų formavimosi priverstinės Brijueno sklaidos ir antrosios harmonikos generacijos procesuose skaitinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Stanislovas Vrubliauskas
   Disertacija: Šilumnešio srauto dujų dinamikos ir šilumos mainų tyrimas šilumą šskiriančioje rinklėje esant stipriems srauto sutrikdymams tarpstrypinėje erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • daktaras Virgilijus Vrubliauskas
   Disertacija: Kapitalinių įdėjimų planavimo tobulinimasAPSS funkcionavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Vveinhard
   Disertacija: Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Juozapas Vyčius
   Disertacija: Daržovinių kultūrų drėkinimo režimo tyrimas Baltijos pajūrio zonos pietrytinėje dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Andrius Kęstutis Vyskupaitis
   Disertacija: Šakos techninio vystymo ir planavimo klausimai (metalo pjovimo staklių gamybos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S.Ordžonikidzės valdymo institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Vyšniauskas
   Disertacija: Kai kurių koprologinių metodų ir antihelmentikų efektyvumo palyginamasis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.08
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Vyšniauskas
   Disertacija: Avių fascioliozės gydymas, fasciolocidų farmakokinetika ir veikimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.12.30
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos institutas

 • daktaras Arūnas Vyšniauskas
   Disertacija: Lietuvos Socialdemokratijos idėjinė politinė raida 1893-1899 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Vyšniauskas
   Disertacija: Blogio problema Tomo Akviniečio filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Jonas Augustinas Vyšniauskas
   Disertacija: Dobilienų arimo laiko ir tręšimo azotu derinimas kai kurioms lauko kultūroms Lietuvos Vakarų zonos lengvo priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Vyšniauskas
   Disertacija: Krūvininkų generacijos ir pernešimo procesai TRAPATT - struktūrose nesinusinių virpesių generavimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Vyšniauskas
   Disertacija: Veiksmažodžio mokymas lietuvių mokyklos IV-VI klasėse, taikant programavimo elementus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Valentinas Pijus Vyšniauskas
   Disertacija: Siurblio, dirbančio regeneratyviniu ciklu vidiniame kontūre šilumos mainai ir energijos pernešimo efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Vladas Vyšniauskas
   Disertacija: Sublimacijos įtaka ugniaatsparių medžiagų magnio oksido pagrindu erozijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Uralo S. Kirovo politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Vyšniauskas
   Disertacija: Vienkrypčių neuroninių tinklų efektyvumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.04
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Dalia Marija Vyšniauskienė
   Disertacija: Leksinės ir gramatinės interferencijos diagnozavimas ir įveikimas, mokant specialios (ekonominės) leksikos nacionalinėje aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų k. dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Regina Vyšniauskienė
   Disertacija: Augal1u su ivairiais atsparumo genais prieš virusinę infekciją baltymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA Vavilovo bendrosios genetikos institutas

 • daktaras Žaneta Vyšniauskienė
   Disertacija: Briaunotos plokštės įlinkių, įtempimų ir nuosavų dažnumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintautas Vyšniauskis
   Disertacija: Paukščių mikoplazmų antigeninė įvairovė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jorūnė Vyšniauskytė
   Disertacija: Paauglių socialinės kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloje plėtojimas taikant socialinių gebėjimų lavinimo modelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Lyra Vysockienė
   Disertacija: Prieglobstis: valstybių tarptautiniai įsipareigojimai ir Europos Sąjungos teisė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vincas Mykolas Vyzas
   Disertacija: Naujų hipotenzinių medžiagų paieška guanidino darinių tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Algirdas Vyžintas
   Disertacija: Skudučių formavimosi ir raidos problemos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“