FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

V

 • daktaras Bronislovas Vadeikis
   Disertacija: Vienos netiesinių parabolinio tipo lygčių sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos institutas

 • daktaras Virgilijus Vaičaitis
   Disertacija: Daugiafotoninė derinamo bangos ilgio pikosekundinių šviesos impulsų sklaida natrio garuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • daktaras Rimantas Vaicekauskas
   Disertacija: Trumpų šviesos impulsų sklidimo pasyviose ir aktyviose netiesinėse terpėse skaitinis modeliavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.19
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Juozas Vaicenavičius
   Disertacija: Pagrindinės efektyviųjų funkcionalų numeracijos leistinose aibėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Sibiro skyriaus matematikos institutas

 • daktaras Viktoras Vaičikauskas
   Disertacija: Tolimojo infraraudonojo diapazono paviršinių bangų spektroskopija laidininkuose ir segnetoelektrikuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.07.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA spektroskopijos institutas

 • daktaras Marijus Vaičiulis
   Disertacija: Tiesinių procesų su tolima priklausomybe polinomų sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronė Vaičiūnaitė
   Disertacija: Azoksi junginių susidarymo ir izomerizacijos mechanizmo tyrimas N15 pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Airenas Vaičiūnas
   Disertacija: Lietuvių kalbos statistinių modelių ir jų taikymo šnekos atpažinimui tyrimas, kai naudojami labai dideli žodynai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Stasys Vaičiūnas
   Disertacija: Tirpiklio ir oksidacijos įtaka B-karotino elektroniniams ir vibraciniams spektrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Jūratė Vaičiūnienė
   Disertacija: Vario (II) kompleksų susidarymas šarminiuose gamtinių polihidroksilių ligandų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Vaikutienė
   Disertacija: Baltijos jūros centrinės dalies paleogeografinių sąlygų kaita ledynmetyje ir holocene diatomėjų tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Nemira Vainilavičienė
   Disertacija: Sacharino skilimo pobūdis ir kinetika nikeliavimo elektrolite priklausomai nuo elektrolizės sąlygų ir II klasės priedų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Vainilavičius
   Disertacija: Kai kurių pirimidino eilės hidrazino darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Vainilavičius
   Disertacija: Hidrazino acilinimo pirimidinkarboninių pirimidinilacto rūgščių funkciniais dariniais tyrimas ir gautų hidrazidų taikymas naujų pirimidino azotinių darinių sintezėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytas Vainilavičius
   Disertacija: Nikelio - alavo ir vario - kadmio lydinių nusodinimas, panaudojant reduktorius hidraziną ir formaldehidą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jakovas Vaismanas
   Disertacija: Pietų Pabaltijo kambro nuogulų kolektorių išskyrimo ypatumai pagal geologinius ir geofizinius duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis naftos geologinės žvalgybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alfonsas Vaišnoras
   Disertacija: Lietuvos perspektyvinio vandens ūkio sudarymo metodika ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.23
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Donatas Vaišnoras
   Disertacija: Erbio ferito granato magnetinių savybių spektriniai ir magnetooptiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Povilas Vaišnys
   Disertacija: Naujų trumpaamžių osmio, renio, volframo branduolių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA Leningrado B. Konstantinovo branduolinės fizikos institutas

 • daktaras Ksavera Valerija Vaištarienė
   Disertacija: Fluoro organinių junginių sintezės iš acetileno tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnas Vaitekonis
   Disertacija: Netvarkių šviesą surenkančių pigmentuotų baltymų kompleksų atpažinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Vaitekūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR gyventojų migracijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Vaitekūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR kaimo gyvenviečių sisteminio tyrimo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.02.12
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado valstybinis A.Ždanovo universitetas

 • daktaras Petras Vaitiekūnas
   Disertacija: Teorinis atomų stipriame elektromagnetiniame lauke dinaminio poliarizuojamumo ir jonizacijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jelena Vaitkevičienė
   Disertacija: Geografinių informacinių sistemų taikymas specialiosios paskirties žemėlapių sudarymo ir analizės metodikos optimizavimui (navigacinių žemėlapių pavyzdžiu).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Violeta Vaitkevičienė
   Disertacija: Naujų krūvininkus pernešančių stambiamolekulių ir mažamolekulių junginių su karbazolil- ir arilamino fragmentais sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arūnas Vaitkevičius
   Disertacija: Azoto bazių reakcingumo nukleofilinio prisijungimo reakcijose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduardas Vaitkevičius
   Disertacija: Kadmio elektroišskyrimo iš trilonatinių tirpalų proceso kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Henrikas Vaitkevičius
   Disertacija: Kai kurios informacijos perdirbimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.07.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA Biofizikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Vidmantis Vaitkus
   Disertacija: Cd Se monokristalų ir sluoksnių fotolaidumo kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Vidmantis Vaitkus
   Disertacija: Netiesinis fotolaidumas ir su juo susiję nepusiausvyrieji reiškiniai puslaidininkiuose, esant stipriam lazeriniam sužadinimui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.11.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos puslaidininkių institutas

 • daktaras Pranas Vaitkus
   Disertacija: Apie didelius nuokrypius stabilaus ribinio dėsnio atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Vaitkus
   Disertacija: Beta-ciklodekstrino rūgštinės hidrolizės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Vaitkus
   Disertacija: Nasicon tipo junginių elektrinės savybės ir fiziniai virsmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos MA fizikos institutas

 • daktaras Ramunė Auksuolė Vaitonienė
   Disertacija: Dzūkijos senosios žemyninės kopos (geomorfologinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigutė Vakrinienė
   Disertacija: Neantagonistinis dinaminis dviejų asmenų lošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Adolfas Vala
   Disertacija: Lietuvos triaso ir permo margaspalvė storymė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.05.06
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

 • daktaras Kazys Valacka
   Disertacija: Kai kurių puslaidininkinių plonų sluoksnių sistemų fotoelektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edita Eleonora Valaitytė
   Disertacija: Naujų funkcionalizuotų spiropiranų sintezė iš ciklinių &-C- metilazometinų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurga Valančiūnaitė
   Disertacija: Molekulinės struktūros ir baltymų įtaka porfirinų (TPPSn) agregatųsusidarymui: spektriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimvydas Valatka
   Disertacija: Ličio niobato paviršiaus erozijos ir defektų susidarymo kinetikos tyrimas joninio bombardavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonardas Valentėlis
   Disertacija: Apie blizgančių vario galvaninių dangų susidarymą sulfatiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.09.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginijus Valevičius
   Disertacija: Didžiųjų skaičių dėsnis Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Valickas
   Disertacija: Oksidinių katodų fizinio būvio prognozavimo metodikos ir jų taikymas kineskopų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintaras Valinčius
   Disertacija: Platinos elektrodo estansas, besiadsorbuojant metalų katijonams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Ramūnas Valiokas
   Disertacija: Oligo (etilen glikolio) savaime susirenkančių monosluoksnių konstravimas fazių riboje ir jų eksperimentinis charakterizavimas. Šablonai biomolekulinėms architektūroms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Linkopingo universitetas

 • daktaras Vytautas Jonas Valiukėnas
   Disertacija: AgSbS kristalų elektrinės fizikinės savybės ir faziniai virsmai juose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Česlovas Jonas Valiukevičius
   Disertacija: Geležies, aliuminio, titano kompleksų tyrimas sistemoje metalas-pirokatechino violetinis-difenilguanidino chloridas ir jų nustatymo metodų gamtiniuose objektuose paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Valiukevičius
   Disertacija: Didžiojo devoninio lauko narvos horizonto akantodai ir jų stratigrafinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Valiukonis
   Disertacija: A4 B6 sluoksnių puslaidininkių optinės savybės ir juostinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Valiulienė
   Disertacija: Elektrodinių procesų, vykstančių nusodinant varį iš pirofosfatinių elektrolitų, kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Sigita Marija Valiulienė
   Disertacija: Kai kurie tio-, ditio- ir benzotriazolo darinių sintezė ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Valiulis
   Disertacija: Sunkiųjų metalų pernešimas atmosferoje šalia vietinių bei regioninių taršos šaltinių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gintaras Valiulis
   Disertacija: Nenuostuvumai ir femtosekundinių impulsų generacija tribangės parametrinės sąveikos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimvydas Antanas Valiulis
   Disertacija: N-galinio pepsino molekulės fragmento struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurijus Valiūnas
   Disertacija: Lietuvos geologinio potencialo ir ekologinių sąlygų įvertinimas teritorinio planavimo tikslams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.13
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas

 • daktaras Raimondas Valiūnas
   Disertacija: Matematinis elektrocheminių sistemų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Valiūnienė
   Disertacija: Aukso ir sidabro sulfitinių kompleksų elektroredukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Valius
   Disertacija: Plokštelių (trombocitų) kilmės augimo faktoriaus receptorius ląstelės augimo reguliavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.16
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Gintaras Valiuškevičius
   Disertacija: Lietuvos nenuotakių ežerų hidrologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Valkūnas
   Disertacija: Eksitoninių spektrų priemaišiniuose ir stipriai sužadintuose kristaluose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Valkūnas
   Disertacija: Priemaišinių organinių struktūrų optinių savybių eksitoninėje spektro srityje teorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.01.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • daktaras Algimantas Zigmantas Valsiūnas
   Disertacija: Organiniai priedai sulfatiniuose geležiavimo elektrolituose ir nusėsdinamų dangų įsivandenilinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ignas Valsiūnas
   Disertacija: Tarpinių oksidacijos laipsnių molibdeno junginių įtaka kobalto-molibdeno lydinio susidarymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Janina Valsiūnienė
   Disertacija: Natrio chlorito ir vandenilio peroksido sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Valušis
   Disertacija: Elektronų kaitimo ypatumų tyrimas kompensuotame n-InSb(Cr)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Božena Valužienė
   Disertacija: Pusiausvyrinių procesų sistemoje (NH4)2SO4-MgSO4-CaSO4-H2O 25, 40 ir 60 C temperatūrose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Valužis
   Disertacija: Slėgio efektai kadmio rezonansinės linijos 3261 A ir jų priklausomybė nuo temperatūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mantas Valužis
   Disertacija: Kai kurie kredito rizikos struktūrinių modelių apibendrinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.01
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Vanagas
   Disertacija: Optinių netiesiškumų dinamika mažų dimensijų II-VI ir IV-IV struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Emilius Vanagas
   Disertacija: Labai trumpų elektromagnetinių impulsų sklidimas daugiakomponentėse terpėse ir plonose plėvelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Vansevičius
   Disertacija: Daugiaspalvė elektronografinė žvaigždžių fotometrija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos MA specialioji astrofizikos observatorija

 • daktaras Arūnas Varanavičius
   Disertacija: Pikosekundinių impulsų stiprinimas neodimo stiklo lazerių sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Olga Vareikienė
   Disertacija: Lietuvos dirvožemių alotigeninių akcesorinių mikroelementų gamtinių anomalijų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušvydas Vareikis
   Disertacija: 1,3-bis (dimetilamino) izopropilmetakrilato kopolimerizacijos su buteno 1.4 -dirūkštimis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranciškus Varkala
   Disertacija: Sidabro ir jo lydinių su indžiu ir taliu elektronusodinimo iš dicianoargentinio-rodanidinio elektrolito tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Olegas Vasilecas
   Disertacija: Reiškinių, vykstančių homogeniniame n-Ge stipriuose nehomogeniniuose elektriniuose laukuose, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalius Vasiliauskas
   Disertacija: Femtosekundinių šviesos impulsų parametrinis stiprinimas kvadratiškai netiesinėse aplinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Daina Saulė Vasiliauskienė
   Disertacija: Alkilaminoacilamino pakeistų benzodioksaheterokciklų ir 1,2-dimetoksibenzolų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Vaškas
   Disertacija: Trimatės projektinės erdvės tiesių kompleksų dvejeto sluoksniavimas tiesiniais elementais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.01.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Algirdas Vaškelis
   Disertacija: Peroksokarbonatų ir peroksofosfatų savybių vandens tirpaluose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Algirdas Vaškelis
   Disertacija: Autokatalizinės metalų jonų redukcijos vandens tirpaluose dėsningumai ir mechanizmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.12.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Aleksandras Rimvydas Vaškevičius
   Disertacija: Galvanomagnetiniai reiškiniai germanyje stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Vaznonis
   Disertacija: Vakarų Lietuvos apatinio paleozojaus nuogulų geofizinė charakteristika ir kolektorių produktyvumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos I. Gubkino naftos chemijos ir dujų pramonės institutas

 • daktaras Sonata Vdovinskienė
   Disertacija: Pasyviųjų priemaišų sklaida Baltijos jūros pietinėje dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Evaldas Vėbra
   Disertacija: Apie kai kuriuos savaiminio apsivalymo nuo radioaktyvių teršalų proceso debesyse ir rūkuose procesus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Vedegytė
   Disertacija: Natrio ir magnio nitratų tirpalų mišriuose tirpikliuose dimetilformamidas-vanduo ir karbomidas-vanduo termocheminės charakteristikos, tankis ir klampumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Juozas Vegys
   Disertacija: Apie tiojunginių veikimo mechanizmą nikelio ir kobalto elektronusodinimo procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Veitas
   Disertacija: Efektyvus dispersiškai išplėstų šviesos impulsų spektro pločio keitimas naudojant trifotonę parametrinę sąveiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Vektarienė
   Disertacija: 3(4)-chlor-4(3)-(2'-chloretiltio)butano rūgščių amidų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gytis Vektaris
   Disertacija: Būsenų sumaišymo efektai priemaišinių molekulinių eksitonų teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Doras Mykolas Veleckas
   Disertacija: Plačiajuosčių puslaidininkių elektrinio laidumo tyrimas sužadinant juos mikro-, nano- ir pikosekundinės trukmės lazerio inpulsais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonė Venclovienė
   Disertacija: Lokalinės ribinės teoremos nepriklausomų atsitiktinių vektorių sumoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bonifacas Vengalis
   Disertacija: Koncentracinis daugiafaziškumas stipriai legiruotuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mikas Vengris
   Disertacija: Biologinių šviesos sukeltų reakcijų tyrimai naudojant daugelio inpulsų ultrasparčiosios spektroskopijos metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vrije universitetas Amsterdame

 • daktaras Saulius Vengris
   Disertacija: Skylių fotogeneracija ir pernešimas amorfiniame ir skystame selene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Petras Vengris
   Disertacija: Kai kurie antrinių procesų dėsningumai elektrochemiškai išskiriant geležį iš sulfatinių elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laura Veriankaitė
   Disertacija: Žiedadulkių koncetracija ore: cirkuliaciniai ir fenologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Verkelis
   Disertacija: Indžio politelūridų susidarymo ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Verkulevičiūtė
   Disertacija: Gyvenimo lygio teritoriniai skirtumai Lietuvoje pagal socialinius ekonominius rodiklius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vėsa
   Disertacija: Kai kurių ciklohekseninės eilės junginių sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vėsa
   Disertacija: Specifiniai kooperatyvinio veikimo sorbentai fermentų chromatografijai ir enantiomerų skaldymui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.06.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Sąjunginis antibiotikų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tatjana Vėsienė
   Disertacija: Amonio sulfato sąveikos su dolomitu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darijus Veteikis
   Disertacija: "Technogeninė kraštovaizdžio morfostruktūra (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu)"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Vida Vičkačkaitė
   Disertacija: Jonoselektyvinių elektrodų kadmiui ir nikeliui cianidiniuose tirpaluose nustatyti kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis maisto pramonės institutas

 • daktaras Aušra Vidugirienė
   Disertacija: Vairo pasukimo kampo ir pagreičio signalų prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vita Liudvika Vidugirienė
   Disertacija: Cikloalifatinių antrinių acitileninių alkoholių ir karbonilinių junginių sintezė ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Vienožinskienė
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo jūros sistemos stratigrafija remiantis polinologinių tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidmantas Viktoravičius
   Disertacija: Triukšmų dažninė priklausomybė puslaidininkiuose stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginijus Vileiniškis
   Disertacija: Trimačių neutronų pernešimų ir difuzijos lygčių skaitmeniniai spendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Beata Vilimaitė
   Disertacija: Cezio dinamika sistemoje Baltijos jūra - Kuršių marios
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ingrida Vilionskienė
   Disertacija: Krūvius transportuojančių, stabilios amorfinės būsenos hidrazonų, azinų bei antrachinono darinių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Viliūnas
   Disertacija: Nauji erdvinio krūvio ribotos fotosrovės ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaidotas Viliūnas
   Disertacija: Aminopiridinų ir aminochinolinų sąveika su nesočiomis rūgštimis bei gautų produktų kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramunė Kristina Vilkaitė
   Disertacija: Benzolsulfamido ir jo darinių elgsena elektronusodinant nikelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrius Vilkaitis
   Disertacija: DNR metiltransferazės HhaI ir jos Thr-250 mutantų funkcinis- kinetinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Vilkaitis
   Disertacija: Panoraminiai fotoelektroniniai detektoriai astronominiams tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aistė Vilkanauskytė
   Disertacija: Nuo PQQ priklausomų alkoholio ir gliukozės dehidrogenazių veikimas biosensorinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Marius Vilkas
   Disertacija: Kelių atvirų elektroninių sluoksnių atomų ir jonų elektronų sąsajos tyrimas nuostoviosios trikdžių teorijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Vilkauskaitė
   Disertacija: Nikelio paviršinių oksidinių sluoksnių formavimo, modifikavimo ir elektrokatalizinių savybių deguonies skyrimosi procesui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonardas Algirdas Vilkauskas
   Disertacija: Didelių nuokrypių daugiamatės ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Olga Villemsen
   Disertacija: Nauji sorbentai baltymų chromatografijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valentina Vilutienė
   Disertacija: Anijonų įtaka Zn ir Cd chromatavimo procesui Cr(VI) tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Linas Vingelis
   Disertacija: Krūvininkų kaitimo elektriniame lauke metalo-puslaidininkio sandūroje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Vinkevičius
   Disertacija: Platinos cheminis nusodinimas ir saveika su borhidridu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Vinkevičius
   Disertacija: Nestechiometrinio vario sulfido susidarymas, elektrocheminė elgsena ir virsmai metalizuojant dielektrikus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Aušra Vinslovaitė
   Disertacija: Polimerinių molekulių ir anglinių medžiagų paviršiaus sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albinas Visackas
   Disertacija: Nenuostovieji įmagnetėjimo vektoriaus virpesiai geležies ytrio granato plokštelėse ir plėvelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Gintarė Viselgienė
   Disertacija: Sidabro elektronusodinimo iš sulfitinių tirpalų kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranas Viškelis
   Disertacija: Seleno turinčių priedų elgimasis manganavimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Augustinas Gediminas Visokinskas
   Disertacija: Termofikacijos įtaka į poliamidinių pluoštų struktūros ir savybių kitimą insaliuojant
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kalikstas Vitkauskas
   Disertacija: Nevandeninių tirpalų stabilumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Evelina Julijona Vitkienė
   Disertacija: Mangano-chromo lydinių elektronusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Vitkus
   Disertacija: Beta-amino rūgščių antrachinono eilės sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.12.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Daiva Vitkutė
   Disertacija: Adaptyvių prognozuojančių valdymo sistemų projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.10.26
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas ir Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Jolanta Vitkutė
   Disertacija: II tipo restrikcijos endonukleazių paieška ir charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.02
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranciškus Vitta
   Disertacija: Relaksacijos vyksmų dažninė spektroskopija optoelektronikos medžiagose ir prietaisuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Vizgaitis
   Disertacija: Kai kurių 1-arildihidrouracilų ir 1-aril-5-karboksimetilhidantoinų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduardas Vodzinskas
   Disertacija: Šiaurės Lietuvos viršutinio devono dolomitas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.17
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Voleišienė
   Disertacija: Interferometriniai ultragarso greičio ir greičio dispersijos tyrimai lantanidų druskų vandeniniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurij Volkov
   Disertacija: Uzbekijos aukso rūdos telkinių aukso grynuolių sudėtis (mikrorentgeno spektrinės analizės duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rūdos telkinių geologijos, petrografijos, mineralogijos ir geochemijos institutas

 • daktaras Jonas Volungevičius
   Disertacija: Dirvožemio dangos teritorinės diferenciacijos ypatumai kraštovaizdžio struktūros kontekste (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Voskienė
   Disertacija: "N-(acetilfelin), N-(stirilkarbonilfenil) pakeistų B(beta)-alaninių ir 4-karboksi-2-pirolidinonų sintezė ir reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintautas Vosylius
   Disertacija: Pietų Pabaltijo ordoviko - apatinio landoverio plyšiuotumas ir kolektorinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.23
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis naftos geologinės žvalgybos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Vosylius
   Disertacija: Apie homogeninių erdvių geometriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Vosylius
   Disertacija: Apibendrintos geometrinės struktūros
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.10.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

 • daktaras Oksana Vrublevskaja
   Disertacija: Geros erdvinės kokybės trumpų šviesos impulsų formavimosi priverstinės Brijueno sklaidos ir antrosios harmonikos generacijos procesuose skaitinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Juozas Vyšniauskas
   Disertacija: Krūvininkų generacijos ir pernešimo procesai TRAPATT - struktūrose nesinusinių virpesių generavimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Vyšniauskas
   Disertacija: Vienkrypčių neuroninių tinklų efektyvumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.04
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“