HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

V

 • daktaras Rūta Marija Vabalaitė
   Disertacija: Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Judita Vabalienė
   Disertacija: Eilėdara ir poetinis vertimas (Šekspyro sonetai lietuvių kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Vaičekauskaitė
   Disertacija: XX amžiaus lietuvių ir latvių romano modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Arūnas Vaicekauskas
   Disertacija: Kaimo bendruomenė ir gyvoji gamta lietuvių Užgavėnių papročiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.25
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Mikas Vaicekauskas
   Disertacija: Lietuviškos katalikiškos XVI - XVIII amžiaus giesmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Loreta Vaicekauskienė
   Disertacija: Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių norminimo teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Vaicenavičienė
   Disertacija: Lietuvių liaudies pasakų dainuojamieji intarpai: jų funkcijos ir melodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.14
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Vaičenonis
   Disertacija: Kariuomenės vaidmuo politiniame Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvenime 1927-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Vaičiukaitė
   Disertacija: Europos Sąjungos teisės aktų vertimo ir jų aiškinimo problematika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Loreta Vaičiulytė
   Disertacija: Lietuvių kalbos būdvardžių valentingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.10
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Steponas Vaičiūnas
   Disertacija: Kunigystės ir kunigo samprata šiandien
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.08
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija

 • daktaras Danutė Vaigauskaitė
   Disertacija: Liaudiškos tradicijos mėgėjiškame teatre (1960-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS kultūros ministerijos sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tamara Vainauskienė
   Disertacija: Lietuvių vokalo pedagogikos susidarymas ir raida (1919-1949 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.07
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Valdas Vainilaitis
   Disertacija: Mediniai pastatai ir sodybos Vilniuje XIII-XVII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Vaišnoras
   Disertacija: Eliatyvas (ekspresija) XIX a. ir XX a. italų ir prancūzų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Vaišnoras
   Disertacija: Ankstyvosios vokiečių aukštaičių kalbos bendratis. Bendraties, einančios po veiksmažodžių, sintaksinis-semantinis tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leipcigo Karlo Markso universitetas

 • daktaras Andrius Vaišnys
   Disertacija: Spaudos ir valstybės santykiai Lietuvoje 1918-1940
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.24
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Vaišvila
   Disertacija: Logikos mokslas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Vaišvilaitė
   Disertacija: Baroko pradžia Lietuvos dailėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M.V.Lomonosovo universitetas

 • daktaras Elena Vaitiekienė
   Disertacija: Kūrybinės sąjungos Lietuvoje 1960-1985 netais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Dainius Vaitiekūnas
   Disertacija: Diskurso struktūros Broniaus Radzevičiaus romane "Priešaušrio vieškeliai"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Vaitiekūnienė
   Disertacija: Juozo Tumo-Vaižganto apysaka "Dėdės ir dėdienės"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Vaitiekūnienė
   Disertacija: Vaižgantas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Severinas Vaitiekus
   Disertacija: TSRS tautų draugystės propagandos organizacija ir nušvietimas tarybų Lietuvos periodinėje spaudoje (1971-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Daiva Vaitkevičienė
   Disertacija: Ugnies raiškos lietuvių ir latvių mitologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Bronius Vaitkevičius
   Disertacija: Lietuvos darbo žmonių kova dėl socialistinės revoliucijos pergalės (1918-1919 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.04.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • habilituotas daktaras Bronius Vaitkevičius
   Disertacija: Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918-1919 metais (knyga)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.06.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Vaitkevičius
   Disertacija: Vilniaus buitinė keramika (XIV-XVII a.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Vykintas Vaitkevičius
   Disertacija: Senosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eugenija Vaitkevičiūtė
   Disertacija: Juozapas Albinas Herbačiauskas dviejų kultūrų sankirtoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valerija Janina Vaitkevičiūtė
   Disertacija: Lietuvių literatūrinės kalbos priebalsiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.02.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Vaitkevičiūtė
   Disertacija: LDK Baroko pamokslas: tarp ars vivendi ir ars moriendi.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Vaitkūnas
   Disertacija: Agrarinė krizė Anglijoje XIX a. pab. - XX a. pradž. bei Anglijos konservatorių bei liberalų politika agrariniu klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.07.03
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Gytis Vaitkūnas
   Disertacija: Estetinės minties raidos Lietuvoje socialiniai aspektai (1919-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.31
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Laima Vaitkunskienė
   Disertacija: Sidabras Lietuvos archeologinėje medžiagoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Laima Vaitkunskienė
   Disertacija: Vakarų žemaičiai geležies amžiuje: kultūrair etnosocialinė istorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.10.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Vytautas Kazimieras Vaitkus
   Disertacija: Gamybinio interjero sprendimo kompoziciniai pagrindai sisteminio metodo principais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Agnė Vaitkuvienė
   Disertacija: Kultūros palikimo įpaveldinimo procesai sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vacys Vaivada
   Disertacija: Reformacija Žemaitijoje XVI a. II pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.09
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytis Valatka
   Disertacija: Scholastinė logika Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Adelė Valeckienė
   Disertacija: Įvardžiuotinių būdvardžių vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.04.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Adelė Valeckienė
   Disertacija: Bevardės giminės formos lietuvių kalbos gramatinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Laimutis Vaclovas Valeika
   Disertacija: Substantyviniai žodžių junginiai lietuvių kalboje (gretinanat su substantyviniais žodžių junginiais anglų kalboje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Laimutis Vaclovas Valeika
   Disertacija: Daiktavardinių žodžių junginių daryba, struktūra ir semantika lietuvių kalboje (gretinant su anglų kalba)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Skirmantas Valentas
   Disertacija: Sudurtiniai žodžiai ir sintaksinės konstrukcijos. Indoeuropiečių modelis baltų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Virginijus Valentinavičius
   Disertacija: Ideologijos samprata T. Adorno filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Martynas Valevičius
   Disertacija: Miestų meninio apšvietimo istorinė raida ir šiuolaikinės tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.02
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Valevičius
   Disertacija: Mokslo žinių empirinio pagrindo problema (istorinis- metodologinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Valiauskaitė
   Disertacija: LKP veikla keliant respublikos pramonės darbininkų kultūrinį-techninį lygį (1952-1958 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Valikonytė
   Disertacija: Socialinė-ekonominė ir teisinė moterų padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XV a. pab. - XVI a. pirm. pusė) ir jos atspindys I Lietuvos Statute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Valinčiūtė
   Disertacija: Jėzaus Kristaus ikonografija Lietuvos baroko altorių tapyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Lina Valiukaitė
   Disertacija: Lietuvių stebuklinės pasakos: jų santykiai su kaimyninių tautų pasakomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Svetlana Valiulis
   Disertacija: L. Tolstojus ir A. Schopenhaueris: trauka ir atostūmiai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Elena Valiulytė
   Disertacija: Galininko prielinksnio reikšmės ir vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Apolonija Valiuškevičiūtė
   Disertacija: Kauno meno mokykla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Audrius Valotka
   Disertacija: Informacinė mįslių struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.02
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidas Valskys
   Disertacija: Predikatinės neutra dalyvių konstrukcijos bendrinėje lietuvių kalboje ( ir jų atitikmenys latvių kalboje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Gitana Vanagaitė
   Disertacija: Asmens patirties sklaida autobiografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.07.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Jurgis Vanagas
   Disertacija: Lietuvos TSR mažų miestų planinės struktūros plėtojimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Vanagas
   Disertacija: Sociologinis aspektas urbanistiškai tobulinant Lietuvos TSR stambių miestų gyvenamąją aplinką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.02.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos architektūros institutas ;

 • habilituotas daktaras Vytautas Vanagas
   Disertacija: "Antanas Strazdas"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vanagas
   Disertacija: Dionizas Poška
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.09.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Vansevičius
   Disertacija: Lietuvos valstiečių socialinė-ekonominė ir teisinė padėtis imperializmo laikotarpiu (XIX a. pabaiga-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1970.05.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Algirdas Varanavičius
   Disertacija: Visuomeninė filosofinė mintis Renesanso epochos Lietuvoje (E.Vitelijaus ir M.Husoviano pažiūros)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vygantas Vareikis
   Disertacija: Lietuvos šaulių sąjungos politinė ir karinė veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Regina Varnienė
   Disertacija: Tikslinių kompleksinių programų informacinis bibliografinis aprūpinimas problemiškai orientuotos sistemos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.18
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Rasa Varsackytė
   Disertacija: Kauno miesto ir bažnyčios kultūrų sąveika XVI a. pabaigoje - XVIII a. pabaigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eugenijus Grigalius Vasilevskis
   Disertacija: Ernsto Fišerio "praktikos filosofijos" kritinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Nida Vasiliauskaitė
   Disertacija: Racionalumo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Vasiliauskas
   Disertacija: Lokalinė politika ir klientelizmas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje 1587-1632
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Londono universiteto Karališkasis koledžas

 • daktaras Ernestas Vasiliauskas
   Disertacija: Žiemgala XII a. pabaigoje - XVI a. pradžioje. Kultūriniai procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Aldona Vladislova Vasiliauskienė
   Disertacija: Antrojo Lietuvos Statuto nuorašai senąja baltarusių kalba (paleografija, chronologija, diplomatika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virginija Vasiliauskienė
   Disertacija: Atributinio junginio dėmenų tvarka senojoje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Dalia Vasiliūnienė
   Disertacija: Žemaičių Kalvarijos architektūra ir dailė: kultas ir ikonografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Nijolė Vasiljeva
   Disertacija: Visuomeninio ir asmeninio interesų santykio problema Helvecijaus etikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Vasinauskaitė
   Disertacija: Kaukė bei jos įtaka XX a. teatrui ir vaidybos sistemoms (Kaukės metamorfozės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Gediminas Vaskela
   Disertacija: Komunistų partijos socialinė politika Lietuvoje 1940-1941 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramunė Vaskelaitė
   Disertacija: Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Jolanta Vaskelienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos darybiniai sinonimai(veiksmažodžių abstraktai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ilona Vaškevičiūtė
   Disertacija: Pietinių žemgalių dvasinė kultūra ir materialinė būtis V-XII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Jolanta Vazalinskienė
   Disertacija: Profesionalaus kostiumo modeliavimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Donatas Večerskis
   Disertacija: Intersubjektyvumo ir kūniškumo plotmių sankirta. Fenomenologinė perspektyva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Imelda Vedrickaitė
   Disertacija: Erdvės dimensija A.Škėmos, A.Landsbergio ir B.Radzevičiaus prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Audronė Veilentienė
   Disertacija: Lietuvos Respublikos seimų įtaka užsienio politikai 1920-1927 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Veisaitė
   Disertacija: Vėlyvoji H.Heinės lyrika ("Romansero")
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Vėlavičius
   Disertacija: Lietuvių vyskupų kankininkystė (1923-1990) - heroiškos meilės dorybės liudijimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.01
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Eirimas Velička
   Disertacija: Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Gintautas Vėlius
   Disertacija: Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pillė Veljataga
   Disertacija: Meno ir tikrovės santykio problema lietuvių estetikoje (1900-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Jurgita Venckienė
   Disertacija: Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883-1901)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Regina Venckutė
   Disertacija: Lietuvių kalbos balsių kaita (dabartinė būsena ir indoeuropietiškasis modelis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Venclauskas
   Disertacija: Moderniojo lietuviškojo antisemitizmo genezė ir raida (1883-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Loreta Stanislava Venclauskas
   Disertacija: Muzikinės kalbos vystymosi tendencijos šiuolaikinėje lietuvių kamerinėje kūryboje (1960-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos P. Čaikovskio valstybinė konservatorija

 • daktaras Rokas Vengalis
   Disertacija: Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Venskienė
   Disertacija: Moteriškos galvos įvaizdis XIX a. pabaigos - XX a. pirmosios pusės lietuvių pasaulėjautoje: stereotipo poveikis visuomenei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.04
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Jurgita Verbickienė
   Disertacija: Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje: sugyvenimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Verikaitė
   Disertacija: Rišlumo priemonių formų ir funkcijų ypatybės anglų kalbos moksliniuose straipsniuose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Audra Versekėnaitė
   Disertacija: Sekvencijos DIES IRAE funkcionavimo formos XX a. kompozicijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Tomas Veteikis
   Disertacija: Graikų kalbos studijos ir graikiškoji kūryba Lietuvoje XVI-XVII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Vidauskytė
   Disertacija: Česlovo Milošo literatūrinė filosofija (tikrovės ir literatūros santykis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Edvardas Vidmantas
   Disertacija: Socialdemokratinė spauda ir darbininkų judėjimas Lietuvoje 1895-1907 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Aloyzas Vidugiris
   Disertacija: Zietelos lietuvių tarmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Vidugirytė
   Disertacija: Kultūrų dialogas: Lietuva K. Balmonto kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Vidžiūnas
   Disertacija: Priesaginių vardažodžių kirčiavimo ir akcentinės kodifikacijos istorija Mažoji Lietuva ir J. Jablonskis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Stanislova Vilčinskaitė
   Disertacija: Bulgarų vokalinės pedagogikos atsiradimas ir vystymasis. Kai kurie svarbiausi balso formavimo faktoriai prof. Christo Brimbarovo metodikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.01.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Bulgarijos valstybinė konservatorija

 • daktaras Darius Vilimas
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Dalius Viliūnas
   Disertacija: Apšvietos epistemologija Lietuvoje XIX a. pirmojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Kultūros filosofijos ir meno institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrius Viliūnas
   Disertacija: Lietuvių istorinis romanas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Vilkelis
   Disertacija: Lietuvos ir Lenkijos konfliktai Tautų Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Loreta Vilkienė
   Disertacija: Lingvistiniai dialogo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Miguel Karl Villanueva
   Disertacija: Rūšies kategorija indoeuropiečių veiksmažodžio sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.07.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Madrido unuversitetas

 • daktaras Aloyzas Vilpišauskas
   Disertacija: Lietuvos KP vadovavimas mokslo tyriamųjų įstaigų veiklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gvidas Vilys
   Disertacija: Signalinės lentos šiaurės rytų Europos tautų etnokultūrinių ir etnomuzikinių santykių kontekste (XIX-XX a. I pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Michailas Vinogradovas
   Disertacija: Semantinis ekvivalentiškumas leksikografijoje (remiantis dabartiniais anglų kalbos aiškinamaisiais žodynais)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Asta Višinskaitė
   Disertacija: Lietuvių liaudies sapnų aiškinimai ir pasakojimai apie sapnus: sandara, funkcionavimo specifika, reikšmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Albinas Visockis
   Disertacija: Mokslinis techninis progresas Lietuvos kolūkiuose (1959-1975 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Loreta Višomirskytė
   Disertacija: Edvardo Bondo kūrybinio metodo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vijolė Višomirskytė
   Disertacija: Antano Škėmos teksto strategija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Feliksas Vitas
   Disertacija: Funkcionalinis ir erdvinis šiuolaikinio buto Lietuvoje interjero sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Vitkauskas
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos veikla vystant chemijos pramonę respublikoje 1971-1985 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Antanas Vitkauskas
   Disertacija: Žemaičių dūmininkų šnektų morfofoneminiai dialektizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Rūta Vitkauskienė
   Disertacija: Vilniaus auksakalystė naujaisiais amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.09
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lenkijos mokslų akademijos Meno institutas

 • daktaras Vilhelmina Vitkauskienė
   Disertacija: Vardažodžiai junginiai su priklausomąja bendratimi dabartinėje lietuvių kalboje (gretinant su prancūzų kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Vitkienė
   Disertacija: Medžiagiškumo iškalba Lietuvos šiuolaikiniame mene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Manvydas Vitkūnas
   Disertacija: Kasdienis gyvenimas Pietryčių Lietuvoje XIII-XIV a. (archeologijos šaltinių duomenimis).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Hektoras Vitkus
   Disertacija: Holokausto atminties raida Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rasuolė Vladarskienė
   Disertacija: Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Svetlana Vlasova
   Disertacija: Paprastieji ir įvardžiuotiniai būdvardžiai kaip apibrėžtumo ir neapibrėžtumo kategorijos raiškos priemonė XII-XIII a. Uspenskij - kodekse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Tatjana Vlasova
   Disertacija: Pirmojo Lietuvos Statuto (1529) baltarusiškų nuorašų kalbinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Halina Voicikaitė
   Disertacija: Daiktavardžių morfologinės struktūros pakitimas vokiečių kalbos istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos I-sis valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Klavdija Volčkova
   Disertacija: Tarybų Lietuvos komjaunimas - partijos pagalbininkas pravedant žemės ūkio kolektyvizaciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.11.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Vologdina
   Disertacija: L. Andrejevo prozos filosofinis kontekstas (paralelės ir sąsajos su A. Schopenhauerio ir F. Nietzsches idėjomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronislovas Vonsavičius
   Disertacija: Kolūkių ir vietinių taryb. įstaigų dokumentai, kaip šaltinis Lietuvos TSR kolūkių istorijai (1948-1958 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos valstybinis istorijos ir archyvistikos institutas

 • daktaras Olga Voronkova
   Disertacija: Vietos kategorijos raiškos būdai dabartinėje vokiečių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Klementina Birutė Vosylytė
   Disertacija: Lietuvių kalbos lyginamieji frazeologizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Voverienė
   Disertacija: Bibliografinių nuorodų statistinės analizės metodai ir mokslo tyriamųjų darbų informacinio aprūpinimo vertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.20
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Ona Voverienė
   Disertacija: Informatikos teorija - metodologinis profesinis bibliotekininkų ir bibliografų rengimo pamatas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.05
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Arūnas Vyšniauskas
   Disertacija: Lietuvos Socialdemokratijos idėjinė politinė raida 1893-1899 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Vyšniauskas
   Disertacija: Blogio problema Tomo Akviniečio filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Algirdas Vyžintas
   Disertacija: Skudučių formavimosi ir raidos problemos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“