TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

V

  • daktaras Povilas Vabalas
      Disertacija: Pjezoelektrinis aerozolių koncentracijos matavimo metodas, jo tobulinimas ir taikymas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1993.12.23
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Vilniaus technikos universitetas

  • daktaras Napoleonas Vabalis
      Disertacija: Pseudo lydinių "CA" parinkimas ir tyrimas guolių atstatymui metalizacijos būdu
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1972.06.29
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Maskvos tekstilės institutas

  • daktaras Giedrė Vabolienė
      Disertacija: Fosforo ir azoto biologinio šalinimo iš nuotekų tyrimai ir vertinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2008.06.06
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Vaidas Vadluga
      Disertacija: Nevienalyčių struktūrų dinaminio deformavimo ir irimo modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2008.01.30
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Romualdas Vadlūga
      Disertacija: Centrifūguoto betono ir gelžbetonio eksperimentiniai tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1967.12.29
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Juozas Vaičaitis
      Disertacija: Polių ir polinių pamatų darbo tyrimas regionaliniuose smėliniuose Lietuvos gruntuose
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1972.12.13
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

  • daktaras Laimutis Vaicekauskas
      Disertacija: Išankstinio įtempimo įtaka necentriškai gniuždomų gelžbetoninių elementų darbui, kai išorinės apkrovos ekscentriškai mažos
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1970.08.27
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Valentinas Stanislovas Vaicekauskas
      Disertacija: Higroskopiškai drėgnų kapiliariai poringų statybinių medžiagų vandens garų laidumo tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1975.12.26
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Edvardas Vaiciukevičius
      Disertacija: Burnočių ir rytinių ožiarūčių nuokulų separacijos intensyvinimo kombaino valytuve tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2002.12.23
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

  • daktaras Dainius Vaičiulis
      Disertacija: Tempiamų (gniuždomų) mechaniškai nevienalyčių žiedinio skerspjūvio suvirintųjų sujungimų statinis ir ciklinis tampriai plastinis deformavimas ir suirimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2001.08.30
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Gailutis Petras Vaičiulis
      Disertacija: Žemės ūkio ratinių traktorių transmisijų triukšmo ir vibracijų tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1981.04.10
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Steponas Vaičiulis
      Disertacija: Tikrinančių testų projektavimo nuosekliosioms schemoms su padidintos integracijos elementais algoritmų sudarymas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1981.02.27
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Antanas Vaičiūnas
      Disertacija: Bangolaidinių kryptinių atšakotojų gamybos tikslumo tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1966.03.22
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Leningrado tiksliosios mechanikos ir optikos institutas

  • daktaras Audrius Vaičiūnas
      Disertacija: Ultragarsinių medicininių keitiklių virpesių bei akustinių laukų tyrimas ir optimizavimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1996.12.20
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Gediminas Vaičiūnas
      Disertacija: Optimalus traukos riedmenų naudojimas Lietuvos geležinkelyje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2001.06.29
      Mokslo kryptis: 03 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Giedrius Vaickelionis
      Disertacija: Aktyviųjų mineralinių priedų įtaka pjūvenų betono savybėms
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1997.12.17
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Algimantas Vaidakavičius
      Disertacija: Upių vagų pertvėrimo nuvedančiųjų traktų ir kompaktinio profilio banketų prlaidumo tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1963.02.08
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Vytautas Vaidelys
      Disertacija: plokščiųjų optinių bangolaidžių modų lūžio rodiklių matavimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1988.06.24
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Egidijus Rytas Vaidogas
      Disertacija: Tikimybinis konstrukcijų optimizavimo metodas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1994.12.23
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus technikos universitetas

  • daktaras Romualdas Vaikasas
      Disertacija: Tikslaus kvaziintegruojančio elektromagnetinio debitoriaus sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1989.05.19
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Saulius Vaikasas
      Disertacija: Hidraulinio modeliavimo metodo išvystymas ir pritaikymas polderių tyrimuose
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1993.09.24
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

  • habilituotas daktaras Saulius Vaikasas
      Disertacija: Potvynio tėkmių ir nešmenų dinamika bei teršalų sklaidos procesai upių slėniuose
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 2001.09.21
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Aldona Vaikutytė
      Disertacija: Pramoninio dažnio elektros srovės pritaikymo mėsos produktų šildymui tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1961.02.23
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

  • daktaras Povilas Vainiūnas
      Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų gniuždomosios zonos betono patvarumo eksperimentinis tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1970.06.26
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Zenonas Vainoris
      Disertacija: Optimalių filtrų elektrodinaminės vėlinimo linijos
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1960.01.07
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Tarybų sąjungos maršalo L. Govorovo artilerijos radiotechnikos akademija ;

  • habilituotas daktaras Zenonas Vainoris
      Disertacija: Spiralinės kreipimo ir vėlinimo sistemos (teorija ir taikymas)
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1975.05.20
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas ;

  • daktaras Vaidotas Vaišis
      Disertacija: Naftos produktus sugeriančių biosorbentų tyrimas ir įvertinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2005.06.30
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Rasa Vaiškūnaitė
      Disertacija: Biofiltro su suaktyvinta pušų žievių įkrova tyrimai ir taikymas orui valyti
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2004.05.14
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Mindaugas Vaišnoras
      Disertacija: Hidraulinio smūgio analizė naudojant RELAP5 sisteminį programų paketą
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2007.05.29
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Anicetas Vaišvila
      Disertacija: spalvinių kineskopų gamybos kokybės tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2003.03.28
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Kazys Aleksandras Vaišvila
      Disertacija: Statiškai lenkiamų armuotų sunkaus silikatinio betono konstrukcijų deformacijos
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1967.05.05
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Kęstutis Vaitasius
      Disertacija: Autovirpesių režimu veikiančių daugiafunkcinių pneumatinių žadintuvų tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1994.05.05
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Ferdinandas Vaitiekūnas
      Disertacija: Spiralinių griovelinių linijų tyrimas superplačiajuosčių matavimo tolygiai reguliuojamų vėlinimo linijų kūrimui
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1971.09.24
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Gorkio A. Ždanovo politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Petras Vaitiekūnas
      Disertacija: Kintamų įvairių Pr skaičių fizinių savybių poveikis plokštės šilumos mainams ir trinčiai turbulentiniame pasienio sluoksnyje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1973.09.28
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Petras Vaitiekūnas
      Disertacija: Konvekcinio pernešimo procesų recirkuliaciniuose turbulentiniuose srautuose skaitinis modeliavimas
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1999.09.06
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Lietuvos energetikos institutas

  • daktaras Jurgita Vaitiekūnienė
      Disertacija: Integruotas Lietuvos upių baseinų nuotėkio ir taršos vertinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2006.06.12
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Salomėja Albina Vaitkevičienė
      Disertacija: Avalynės klijuotinių sujungimų stiprumo įvertinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1984.01.13
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Viktorija Vaitkevičienė
      Disertacija: Audinių ir jų sistemų kritumo ypatumų nustatymas ir vertinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2004.03.02
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Vitoldas Vaitkevičius
      Disertacija: Stipriojo betono struktūros ir gamybos technologijos tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2002.09.19
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Vladas Vaitkevičius
      Disertacija: Vandenyje tirpių priedų įtakos išanksto įtemptų gelžbetoninių elementų pleišėjimui tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1973.05.30
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

  • daktaras Mindaugas Vaitkūnas
      Disertacija: Vaizdų apdorojimo metodų taikymas kineskopų kokybės parametrų vertinimui
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2003.12.16
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Audrius Vaitkus
      Disertacija: Geotekstilių parinkimo metodai Lietuvos automobilių kelių ir gatvių konstrukcijoms
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2007.12.07
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Juozas Vaitkus
      Disertacija: Titano dioksido ir žemės šarminių elementų karbonatų sąveika
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1956.04.26
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Leningrado silikatų pramonės institutas

  • daktaras Liutauras Vaitkus
      Disertacija: Sandaraus šaldymo kompresoriaus vožtuvų sistemos tyrimas ir modeliavimas.
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1998.06.24
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Saulius Vaitkus
      Disertacija: Trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis apkrovomis gniuždomo polistireninio putplasčio stipruminių ir deformacinių savybių eksperimentiniai tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2007.06.15
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Vygandas Vaitkus
      Disertacija: Skaitinio intelekto metodų taikymas kreipiamųjų sistemų derinimui
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2004.12.17
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Vytis Vaitkus
      Disertacija: Pieno homogenizavimo temperatūrinio režimo tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1962.05.04
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

  • daktaras Vytas Vaivaras
      Disertacija: Tankių silikatbetoninių užpildų technologija ir jų taikymo ypatumai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1996.07.08
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

  • daktaras Eimutis Valakevičius
      Disertacija: Sudėtingų techninių aptarnavimo sistemų elementų automatizuotas skaitmeninių markovo modelių sudarymas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1989.05.05
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Julijus Valančauskas
      Disertacija: Smūginio veikimo mechanizmų vibracijų ir triūkšmų tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1973.02.23
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Virginija Valančienė
      Disertacija: Mineralinės sudėties įtaka keraminės šukės spalvai ir fizinėms mechaninėms savybėms
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2006.12.22
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Antanas Valančius
      Disertacija: Elektroninių spindulių spalvotuose kineskopuose suvedimo klausimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1972.01.20
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Maskvos elektrotechnikos ryšių institutas

  • daktaras Kęstutis Valančius
      Disertacija: Pastato aktyviosios šiluminės talpos įtaka patalpų mikroklimatui bei energijos poreikiams.
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2007.03.16
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Zenonas Valančius
      Disertacija: L-pushidračio gipso gamybos iš fosfogipso technologiniai pagrindai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1992.06.24
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Albinas Valantiejus
      Disertacija: Galingų tranzistorių parametrų diagnostikos distancinės matavimo aparatūros sukūrimo principų tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1985.02.22
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Jonas Valantinas
      Disertacija: Mikroprogramuojamų SSM valdymo įrenginių su "saugoma" ir "saugoma-kieta" logika automatizuotos struktūrinės sintezės metodai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1974.03.29
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Lina Valasevičiūtė
      Disertacija: Pneumatinėmis audimo staklėmis audžiamų audinių defektų susidarymo priežastys ir audinio kokybės prognozavimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1988.10.14
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Eugenijus Valatka
      Disertacija: Fenolio oksidacinė destrukcija: kinetika ir technologinės prielaidos mažiems kiekiams šalinti
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2000.08.30
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Irma Valatkaitė
      Disertacija: Žinių naudojimo verslo informacinėse sistemose tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2004.10.08
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Pranas Valatkevičius
      Disertacija: Vietinio šilumos atidavimo tyrimas turbulentiškai tekant elektrolankiniu būdu įkaitintoms dujoms vamzdyje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1972.03.31
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Loreta Valatkienė
      Disertacija: Tekstilės medžiagų tamprumo savybių tyrimas ir vertinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2008.03.14
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Viktorija Valatkienė
      Disertacija: Pakuotės gamybos iš polietileno plėvelės operacijos tyrimas fasavimo pakavimo automatuose
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1976.02.13
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Vincas Valavičius
      Disertacija: Dvisrovių turboreaktyvių variklių diagnozavimas pagal elementų charakteristikas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1992.12.03
      Mokslo kryptis: 03 T
      Institucija: Valstybinis civilinės aviacijos mokslo tyrimų institutas

  • daktaras Virgilijus Valeika
      Disertacija: Bekalkio šikšnų išdirbimo technologijos sukūrimas ir jos ypatumų ištyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1997.09.26
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Antanas Valenta
      Disertacija: Techninių priemonių, skirtų paršavedžių kiaulių mikroklimatui pagerinti kiaulidėse, tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1974.06.25
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

  • daktaras Daiva Zita Valentaitė
      Disertacija: Oro tarpo netolygumo ir jo įtakos į mažos galios variklių charakteristikas tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1973.02.23
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Leonardas Valentėlis
      Disertacija: Blizgodarių elgsena variavimo ir nikeliavimo procesuose, technologijų paruošimas ir jų įdiegimas į gamybą
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1994.08.26
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Algirdas Juozas Valentinavičius
      Disertacija: Nendrių durpių termoizoliacinių plokščių technologiniai gamybos tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1962.06.28
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Saulius Valentinavičius
      Disertacija: Tampriai-plastinių dvigubo kreivio kevalų skaičiavimas iki plastinio suirimo
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1992.06.12
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus technikos universitetas

  • daktaras Marina Valentukevičienė
      Disertacija: Geležies ir organinių junginių šalinimo iš požemio vandens eksperimentiniai tyrimai bei taikymas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2003.03.20
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Vitalija Valienė
      Disertacija: Rūgštinių metalo kompleksinių dažų tirpalų ir fiksacijos terpės įtaka acetilceliuliozinių audinių marginimo technologijai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1981.11.27
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Juozas Valikonis
      Disertacija: Aukštavertės armatūros išankstinių įtempimų parinkimo klaisimu įtemptose gelžbetoninėse konstrukcijose
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1961.06.16
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Birutė Ona Valinčienė
      Disertacija: Vandeniui nepralaidžių latekscementinių skiedinių kietėjimo procesų ir savybių tyrimas (hidr. cementų ir metilmeakrilato dispers. pagrindu)
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1979.12.06
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Leningrado akademiko V. Obrazcovo geležinkelio transporto inžinierių institutas

  • daktaras Vitas Valinčius
      Disertacija: Dujų dinamika ir šilumos mainai tekant aukštatemperatūriniam srautui trumpais kanalais su trikdžiais
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1993.12.28
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Lietuvos energetikos institutas

  • daktaras Viktorija Valinčiūtė
      Disertacija: Plazminės purškimo pirolizės tyrimas dangų sintezės procesuose
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2007.05.29
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Algimantas Valinevičius
      Disertacija: Integraliniai akustoelektroniniai rezonatoriai ir jų automatizuotas projektavimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1986.04.25
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Vytautas Steponas Valionis
      Disertacija: Erdvėje išskaidytų sistemų dažninio-laikinio aprūpinimo signalų kokybės klausimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1985.06.14
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

  • daktaras Juozas Gediminas Valiukėnas
      Disertacija: Švytuojančio judesio sinchroninio variklio su kintančiu pagrindinės apvijos induktyvumu tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1969.06.27
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Rimantas Valiukevičius
      Disertacija: Audinio formavimo triko-audimo staklėse "METAP" proceso analizė ir optimizavimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1989.06.09
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Algirdas Vaclovas Valiulis
      Disertacija: Mangano, chromo, volframo, silicio, aliuminio ir aušinimo greičio įtaka daugiaanglių geležies lydynių struktūrai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1975.03.14
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: SSRS juodosios metalurgijos ministerijos juodosios metalurgijos institutas

  • habilituotas daktaras Algirdas Vaclovas Valiulis
      Disertacija: Termokinetinių ir struktūros susidarymo procesų įtaka suvirintųjų sujungimų savybėms ir kokybei
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1997.06.27
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Balys Valiūnas
      Disertacija: Polimerinio priedo įtakos iš anksto įtemptųjų keramzitbetonio sijų pleišėjimui tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1978.06.14
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Talino politechnikos institutas

  • daktaras Kazys Valiūnas
      Disertacija: Kraikinių trupininių durpių rinkimo proceso tyrimas naudojant čiulptuvus su pneumomechaniniais aktyvintuvais ir jų optimalių parametrų nustatymas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1974.12.27
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Valdas Valiūnas
      Disertacija: Aukšto slėgio ND tipo siurblio tyrimas dyzeliniu kuru, siekiant pagerinti mechanines, hidrodinamines ir eksploatacines savybes
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1983.11.15
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

  • daktaras Juozas Valivonis
      Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų tempiamoje zonoje sustiprintų asbestocementiniais lapais, pleišėtumas ir deformatyviškumas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1986.10.31
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

  • daktaras Julius Valtas
      Disertacija: Rotorinių sistemų su rutuliniais guoliais parametrų identifikavimo priemonių sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1992.05.22
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Irmgarda Alma Valterienė
      Disertacija: Vėlinimo įtaisų su magnetiniais analoginės atminties elementais sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1972.06.27
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Stasys Valteris
      Disertacija: Orinio transformatorinio poslinkių keitiklio teorijos ir skaičiavimo metodikos sukūrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1966.06.29
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Vaida Valuntaitė
      Disertacija: Technogeninio ozono susidarymo, sklaidos tyrimai ir vertinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2009.05.22
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Algimantas Valušis
      Disertacija: Raudonųjų dobilų sėklojų viso biologinio derliaus džiovinimo pneumobūgninėse džiovyklose technologija
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1985.02.21
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: RTFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologijos institutas

  • daktaras Marija Vanagaitytė
      Disertacija: Chromo pogrupio metalų paviršių cheminis ir elektrocheminis apdorojimas bei jų sudrėkinimo gyvsidabriu metodo sukūrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1981.10.27
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Leningrado technologinis institutas

  • daktaras Antanas Vansevičius
      Disertacija: Vietiniai pasipriešinimai ir srauto kinematika vagų susijungimo mazguose
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1987.03.10
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

  • daktaras Ina Ona Vapšinskaitė
      Disertacija: Organinių elektrofotografinių sluoksnių poli-n-epoksipropilkarbazolo pagrindu ištyrimas ir sukūrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1978.05.15
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Sąjunginis valstybinis cheminės fotografijos pramonės mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

  • daktaras Mindaugas Varanauskas
      Disertacija: Žemo dažnio akustinės emisijos keitiklių kalibravimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2001.08.30
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Povilas Varanauskas
      Disertacija: Laisvų kilų ir jų taikymo juostos traukimo mechanizmuose tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1970.01.30
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Juozas Varaneckas
      Disertacija: Seleninių elektroradiografinių sluoksnių ir jų gamybos technologijos tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1981.02.13
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Maskvos energetikos institutas

  • daktaras Tercizijus Varkala
      Disertacija: Šilumos mainai grūdinant aukštos temperatūros dujų srautą briaunotų strypų pluoštuose
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1987.09.24
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

  • daktaras Valentinas Varnauskas
      Disertacija: Atsparių dilimui apvirintų paviršių formavimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2009.01.26
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: VGTU

  • daktaras Vytis Varnavičius
      Disertacija: Manipuliatoriaus pavaros su elektroreologiniu skysčiu kūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2005.04.29
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Sigita Varnelytė
      Disertacija: Plonasienių plokštelinių išsišakojančių konstrukcijų baigtinių elementų moduliai temperatūrinių laukų skaičiavimui termotamprumo uždaviniuose
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1989.12.15
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

  • daktaras Virgilijus Varža
      Disertacija: Įvairių struktūrų vilnonių-lavsaninių siūlų kūrimas ir jų savybių tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1982.06.23
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Visvaldas Varžinskas
      Disertacija: Dinaminis ekologinio gaminių projektavimo modelis
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2008.04.30
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Saulius Vasarevičius
      Disertacija: Pneumoimpulsinių įrenginių teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, pneumoimpulso modeliavimas ir panaudojimas dulkėtumui mažinti
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1995.12.01
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Vilniaus technikos universitetas

  • daktaras Vytautas Stanislovas Vasauskas
      Disertacija: Kai kurie metalų mechaninių savybių nustatymo dinaminiu įspaudimu klausimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1972.03.10
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Aleksandr Vasilevskij
      Disertacija: Adaptinio filtravimo panaudojimas dinaminiams svorio nustatymams
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1997.10.14
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Gdansko politechnikos institutas (Lenkija)

  • daktaras Irina Vasiliauskaitė
      Disertacija: Tiesioginė silikatinio rišiklio sintezė R 0-SiO - H O sistemoje, naudojant amorfinį smulkiadispersinį SiO "
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1997.11.21
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Raimondas Vasiliauskas
      Disertacija: Vibrovariklių sukūrimas ir tyrimas, taikant holografinės interferometrijos metodus
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1985.10.11
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Vidas Vasiliauskas
      Disertacija: Pneumotekstūruotų siūlų geometrinės struktūros įvertinimo metodo sukūrimas ir struktūros tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1990.05.18
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Vincas Vytautas Vasiliauskas
      Disertacija: Šilumos mainų trinties ir greičio laukų tyrimas tekant gravitacinei skysčio plėvelei
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1973.06.15
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Lina Vasiliauskienė
      Disertacija: Prisitaikančiosios baigtinių elementų strategijos plokštuminiams tamprumo teorijos uždaviniams
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2006.06.19
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Aidas Vasilis
      Disertacija: Kombinuotųjų vežimų Lietuvos teritorija plėtros technologinių galimybių tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2004.09.24
      Mokslo kryptis: 03 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Larisa Vasiljeva
      Disertacija: Pasvirusių standumo briaunų įtaka laivo konstrukcijų stabilumui
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2003.06.05
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kaliningrado valstybinis technikos universitetas

  • habilituotas daktaras Piotras Vasiljevas
      Disertacija: Vibracinių juostos traukos mechanizmų teorijos, skaičiavimo ir konstravimo klausimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1975.01.17
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Piotras Vasiljevas
      Disertacija: Ultragarsinių sudėtinių piezoelektrinių vibrosužadintojų tyrimas ir vibropavarų jų pagrindu sukūrimas
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1984.02.09
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Ukrainos atsparumo problemų institutas

  • daktaras Regina Vasinauskienė
      Disertacija: Terminės aplinkos poveikio augalams tyrimas ir agrotechnologinis įvertinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2004.05.06
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

  • daktaras Gintautas Vasionis
      Disertacija: Grąžtų patvarumo ir kiaurymių apdirbimo kokybės priklausomybės nuo kai kurių SPID'o elementų standumo tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1972.06.30
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Nijolė Vaškevičienė
      Disertacija: Matavimo keitiklių magnetogradientinio efekto pagrindu sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1978.02.24
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Antanas Algirdas Vaškevičius
      Disertacija: Dirbtinai džiovintos žolės kapojų briketavimo žiediniu presu proceso tyrinėjimas ir pagrindinių preso parametrų pagrindimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1977.11.21
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: SSRS nejuodžemio zonos centrinis žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų institutas

  • daktaras Alfonsas Vaškys
      Disertacija: Nesinusinių srovių panaudojimo liuminescencinėse lempose būdai ir tyrimo metodika
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1983.04.15
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Maskvos energetikos institutas

  • daktaras Igoris Vašurkinas
      Disertacija: Siuvimo pramonės įmonių pagrindinės gamybos žemutinės grandies vadovų darbo efektyvumo padidinimas brigadinės darbo formos sąlygomis
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1984.10.29
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

  • daktaras Algimantas Vasylius
      Disertacija: Automatizuoto objektinių mikroprogramų generavimo metodo sudarymas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1987.06.19
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Marius Vasylius
      Disertacija: Rotorių su slydimo guoliais dinamika ir diagnostika
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2010.06.23
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Jonas Vaupšas
      Disertacija: Švytuojančio sukamojo judesio sinchroninio variklio tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1980.10.31
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

  • daktaras Aristidas Vėbra
      Disertacija: Nauji didelio impulsinio SAD galingumo matavimo metodai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1964.03.12
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Algirdas Večkys
      Disertacija: Riboto kiekio kalbos komandų klasifikatoriaus sukūrimo ir atpažinimo metodų tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1972.02.25
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Algis Vegys
      Disertacija: Elektrostatinio oro valymo nuo tekstilės dulkių lokaliniai metodai ir priemonės
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1988.02.22
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Maskvos M. Lomonosovo tiksliosios cheminės technologijos institutas

  • daktaras Jonas Vegys
      Disertacija: Traktoriaus variklio D-35 alkuninio veleno dinaminės deformacijos ir dėvėjimosi tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1957.06.18
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

  • daktaras Viktoras Vegys
      Disertacija: Pagulusių javų nuėmimas juos pakeliant pneumatinėmis darbinėmis dalimis
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1969.04.29
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

  • daktaras Nijolė Juzefa Vegytė
      Disertacija: Turbulentinio pasienio sluoksnio tyrimas įvairaus Pr skysčiuose temperatūros pulsacijų statistiniu analizės metodu
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1979.04.25
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

  • daktaras Stanislovas Veinšreideris
      Disertacija: Kai kurių aplinkos terpių įtakos metalų relaksaciniam atsparumui tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1972.06.13
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Rimantas Vėjelis
      Disertacija: Graužikams baidyti skirtų pjezoelektrinių įrenginių tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2000.02.11
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

  • daktaras Sigitas Vėjelis
      Disertacija: Termoizoliacinių medžiagų šiluminių techninių savybių eksperimentinis įvertinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2003.03.14
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos institutas

  • daktaras Bronius Vektaris
      Disertacija: Pucolaninio tipo cementų kreidos mergelio bazėje technologiniai ir fizikiniai-cheminiai tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1956.11.20
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

  • daktaras Rimas Vektaris
      Disertacija: Fazių susidarymas sistemoje CaO-SiO2-CaSO4-H2O ir panaudojimas hidroterminės sintezės produktu
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1988.05.16
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Rygos politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Vladas Vekteris
      Disertacija: Išilginio tekinimo automatų pastūmos mechanizmų tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1975.04.03
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Maskvos N.Baumano aukštoji technikos mokykla ;

  • habilituotas daktaras Vladas Vekteris
      Disertacija: Šlifavimo staklių ir lanksčių gamybinių modulių labai efektyvių formos sudarymo sistemų sukūrimo moksliniai pagrindai
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1990.01.03
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Maskvos N.Baumano valstybinis technikos universitetas ;

  • daktaras Ginutis Vencius
      Disertacija: Integralinių keitiklių "analogas-koda" dinaminių parametrų matavimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1983.09.30
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Algimantas Venčkauskas
      Disertacija: Skaičiavimo technikos automatizuoto projektavimo sistemų duomenų modelio sudarymas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1987.12.04
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Vytautas Venckevičius
      Disertacija: Betoninių elementų stiprumo ir deformacijų tyrimas trumpalaikio statinio gniuždymo standžiais plieniniais štampais atveju
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1975.12.17
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

  • daktaras Arvydas Venckūnas
      Disertacija: Liekamųjų įtempimų atsirandančių sulydant metalo ir stiklo plokšteles, skaičiavimo metodo sukūrimas ir jo eksperimentinis patikrinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1984.02.10
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Petras Rimantas Venskutonis
      Disertacija: Duonos-pyrago gaminių kokybės pagerinimas sūrinėmis išrūgomis
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1986.01.22
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kijevo maisto pramonės technologijos institutas

  • daktaras Kęstutis Venslauskas
      Disertacija: Aplinkos taršos mažinimas perdirbant žemės ūkio organines atliekas į biodujas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2009.07.03
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

  • daktaras Rimantas Venteris
      Disertacija: Signalų sklidimo trukmės skaičiavimo architektūrų sudarymas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2001.12.20
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Eugenijus Verbavičius
      Disertacija: Toksinių pramonės atliekų utilizavimas ir panaudojimas keramikinių medž. gamyboje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1989.06.17
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

  • daktaras Gintautas Verbickas
      Disertacija: Vinčesterinio atminties įrenginio magnetinio disko paviršiaus sekimo magnetinės galvutės laikikliu dinamikos tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1992.06.23
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Piotr Vereščak
      Disertacija: Elektromagnetinio lauko šalutinių signalų daugiabanginuose bangolaidžiuose tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1983.05.19
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Centrinis mokslinis gamybinis susivienijimas "Vimpel"

  • habilituotas daktaras Antanas Verikas
      Disertacija: Automatinio požymių sistemos sudarymo metodų sukūrimas ir tyrimas dvimačiams vaizdams atpažinti
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1981.10.02
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Antanas Verikas
      Disertacija: Hierarchiniai, taikomojo pobūdžio vaizdų analizės ir atpažinimo metodai
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1996.12.30
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Leonas Veržbolauskas
      Disertacija: Radiometrinis dirbtinio kailio pūko parametrų matavimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1963.06.21
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Birutė Vėsaitė
      Disertacija: Fluororganinių pluoštų gavimas sausu verpimo būdu bei siūlų savybių tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1983.03.29
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

  • daktaras Petras Vėžys
      Disertacija: presuoto šieno džiovinimo proceso ir technologijos tyrimas Lietuvos TSR klimatinėmis sąlygomis
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1970.12.22
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

  • daktaras Genadij Vichrov
      Disertacija: Kai kurie skaitmeninių laiko intervalo matavimo prietaisų kūrimo klausimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1965.05.25
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: SSRS radijo pramonės ministerijos mokslo tyrimų institutas

  • daktaras Daiva Vidmantienė
      Disertacija: Fermentacijos inhibitoriniai ir jų poveikio slopinimo būdai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2008.05.29
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Norbertas Vidrinskas
      Disertacija: Armijos pirmosios puolimo operacijos paruošimas ir vykdymas karo pradiniame periode naujų ginklo rūšių panaudojimo sąlygomis
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1987.10.30
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: M. Frunzės karo akademija

  • daktaras Linas Vidugiris
      Disertacija: Kai kurie horizontalių kreivių projektavimo klausimai rekonstruojant automobilių kelius
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1954.05.06
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

  • daktaras Antanas Algimantas Vidžiūnas
      Disertacija: Tranzistorinių operacinių stiprintuvų korekcijos ir temperatūrinio dreifo statistinių parametrų tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1970.12.25
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Rolandas Viktūnas
      Disertacija: Asfaltbetonio maišytuve išsijotų mineralinių medžiagų mažinimo būdai ir įrenginiai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2000.12.19
      Mokslo kryptis: 03 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • habilituotas daktaras Jurgis Vilemas
      Disertacija: Kritiniai šilumos srautai organiniams šilumos nešėjams verdant dideliame tūryje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1966.03.20
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Maskvos energetikos institutas

  • habilituotas daktaras Jurgis Vilemas
      Disertacija: Branduolinio raketinio variklio kietos fazės reaktoriaus šilumos mainų ir dujų dinamikos tyrimas
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1980.05.11
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Šilumos procesų mokslo tyrimų institutas

  • habilituotas daktaras Vladas Vilimas
      Disertacija: Bulvių kasimo mašinų svaistytuvinių darbinių dalių tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1963.07.04
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

  • habilituotas daktaras Vladas Vilimas
      Disertacija: Mikroklimato formavimas sultingų žemės ūkio produktų sandėliuose
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1995.04.21
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

  • daktaras Vilius Viliūnas
      Disertacija: Skaitmeninio magnetinio įrašymo su savaimine sinchronizacija nuskaityto signalo laiko iškraipymų tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1974.06.29
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Modestas Vilkas
      Disertacija: Precizinių riedėjimo guolių dinaminių sukimosi trinties momentų magnetiniame lauke tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1987.10.09
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Ričardas Tautvydas Vilkas
      Disertacija: Technologiniai ir fiziniai-cheminiai kietų medienos plaušo plokščių, įklijintų netoksinėmis fenolio-formaldehidinėmis ir inden-kumaroninėmis dervomis, tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1970.06.25
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Vytis Vilkas
      Disertacija: SiO2 mikrodulkių ir opokos priedų įtakos betono sulfatinei korozijai tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2003.03.06
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Andrius Vilkauskas
      Disertacija: Mažo kalibro kulkų balistinių procesų modeliavimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2005.03.04
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Gediminas Vilkevičius
      Disertacija: Metanolio čiurkšlės užsiliepsnojimo dyzelio sąlygose suintensyvinimas tiekiant į cilindrą metanolio ir oro mišinį
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1988.10.21
      Mokslo kryptis: 03 T
      Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

  • daktaras Pranciškus Vytautas Vilkevičius
      Disertacija: Aukštatemperatūrinio pašarinių bulvių džiovinimo tyrimas ir technologijos paruošimas pneumobūgninei džiovyklai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1975.03.04
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

  • daktaras Mindaugas Vilkickas
      Disertacija: Ultragarsinių vizualizacinių sistemų, veikiančių realiame laike, tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2008.06.17
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Aldona Irena Vilkienė
      Disertacija: Karbonatinių ir laukošpatinių priemaišų įtakos silikatinio betono savybėms tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1969.12.30
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Tatjana Vilutienė
      Disertacija: Miesto gyvenamojo rajono pastatų priežiūros efektyvumo didinimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2004.06.30
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Gytis Vilutis
      Disertacija: Skaitmeninių įtaisų negendamumo dinamikos analizė
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2002.06.27
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Kęstutis Vilutis
      Disertacija: Biotechnologinių procesų optimalių valdymo hierarchinių algoritmų sukūrimas, tyrimas ir panaudojimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1987.10.02
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Jonas Steponas Vilys
      Disertacija: Metalo paviršinio sluoksnio plastinės deformacijos ypatumai ir jos įtaka bendram deformacijos procesui
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1973.12.18
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Rimantė Vinauskienė
      Disertacija: Lakiųjų junginių bei oksidacijos produktų pokyčiai vištienoje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2004.03.19
      Mokslo kryptis: 05 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Violeta Vincevičienė
      Disertacija: Nemuno baseino vandens kokybės modelių sistemos kūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1996.08.30
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Žilvinas Vincevičius
      Disertacija: Kampinių matavimo prietaisų pagrįstų krumpliaračių susikabinimu tikslumo padidinimo metodų ir prietaisų sukūrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1988.10.18
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Antanas Vindašius
      Disertacija: Paslaugų kokybės heterogeniniuose bevieliuose tinkluose tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2010.11.25
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Gintautas Antanas Virakas
      Disertacija: Mašinų ir prietaisų sukimosi dalių kampinio greičio svyravimų matavimo metodų ir priemonių sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1975.10.13
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

  • habilituotas daktaras Juozapas Arvydas Virbalis
      Disertacija: Analogo - skaitmeninio skysčio debito ir kiekio keitimo įvedimu į ESM metodo sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1975.12.25
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Juozapas Arvydas Virbalis
      Disertacija: Elektromagnetiniai skleidžiantieji dinaminių sistemų keitikliai
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1997.02.11
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Vytautas Viršilas
      Disertacija: Kintamo aukščio lenkiamų gelžbetoninių elementų įstrižųjų pjūvių stiprumo ir pleišėtumo tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1973.11.14
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

  • daktaras Darius Viržonis
      Disertacija: Žmogaus galvospūdžio sonometriniai dinaminiai matavimai.
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1999.11.18
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Gintas Viselga
      Disertacija: Tiltinės žemdirbystės principų taikymo mažuose plotuose tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1998.02.27
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos vandens ūkio institutas

  • daktaras Kęstutis Vislavičius
      Disertacija: Diskretinių tamprių-plastinių sistemų, veikiamų judančia apkrova, optimizavimo uždaviniai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1977.04.27
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

  • daktaras Ivanas Višniakas
      Disertacija: Lanko pradinio sužadinimo proceso tyrimas suvirinant mechanizuotu būdu ir kintama pramoninio dažnio srove apsauginių dujų aplinkoje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1983.04.22
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Leningrado A. Kalinino politechnikos institutas

  • daktaras Jevgenij Višniakov
      Disertacija: Si diodų perjungimo spartos modifikavimas radiacinėmis technologijomis
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2008.12.22
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Vilniaus universitetas

  • daktaras Nikolaj Višniakov
      Disertacija: Liejamųjų aliuminio lydinių suvirinimo tyrimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2000.12.20
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Milda Viteikienė
      Disertacija: Miestų gyvenamųjų rajonų ir būstų darnos daugiatikslis vertinimas (Vilniaus miesto pavyzdžiu)
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2008.11.14
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • habilituotas daktaras Arvydas Juozas Vitkauskas
      Disertacija: Tempiamų kompleksinių siūlų įtempimo atvirkštinės relaksacijos tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1968.09.13
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Arvydas Juozas Vitkauskas
      Disertacija: Tekstilės siūlų relaksicinės savybė: modeliavimas, eksperimentinis tyrimas, prognozavimas
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1999.01.14
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Rygos technikos universitetas

  • daktaras Gediminas Vitkauskas
      Disertacija: Vibracinių atramų sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1992.06.24
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Rasa Vitkevičienė
      Disertacija: Plieno kinetinio plastiškumo tyrimas ir naudojimas tiksliems gaminiams termiškai apdoroti
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2002.01.08
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno technologijos universitetas

  • daktaras Povilas Vitkevičius
      Disertacija: Elektros ir radijo ryšių techninių priemonių išvystymas ir įdiegimas Lietuvoje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1971.06.08
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Algirdas Vitkus
      Disertacija: Siaurajuosčių puslaidininkinių medžiagų parametrų tyrimas, naudojant SAD helikoninius kontrolės metodus bei jų techninės realizacijos principai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1982.05.27
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos taikomosios fizikos institutas

  • daktaras Rimantas Vitkus
      Disertacija: Tiesiniai lokaliai-adaptyvūs vaizdų apdorojimo filtrai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1987.06.08
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: SSRS mokslų akademijos informacijos perdavimo problemų institutas

  • daktaras Aldona Elžbieta Vitkutė
      Disertacija: Precizinių guolių atsitiktiniai sužadinimai ir virpesiai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1970.12.25
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Stasys Vitortas
      Disertacija: Matavimo įtaisų skleistinės įrenginių mašininis projektavimo metodas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1973.12.21
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Oleg Vladimirov
      Disertacija: Lengvojo automobilio su hidrauline stabdžių sistema stabdymo proceso parametrų tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2005.12.08
      Mokslo kryptis: 03 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Alfonsas Vladišauskas
      Disertacija: Biologinių terpių mechaninių parametrų ultragarsinių matavimo metodų ir priemonių sukūrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1986.10.10
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Jonas Vobolis
      Disertacija: Rotorių, besisukančių nepastoviu kampiniu greičiu, balansavimo priemonių sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1980.05.26
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Jonas Vobolis
      Disertacija: Precizinių mechanizmų atramų dinaminių parametrų kontrolės metodų ir priemonių sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1991.07.02
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Blagonravovo mašinotyros institutas

  • daktaras Dovilė Vojevodina
      Disertacija: E-verslo procesų nukrypimų valdymo modeliavimas darbų sekų metodu.
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2007.01.24
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Genadij Volkov
      Disertacija: Kovos su nusikalstamumo informacinio aprūpinimo tobulinimas teritorinio nusikalstamumo skirtumų tyrimo pagridais regresinės analizės metodais
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1983.12.01
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: SSRS Vidaus reikalų ministerijos akademija

  • habilituotas daktaras Vitalijus Volkovas
      Disertacija: Hidraulinių bandymų stendų vamzdynų su pneumatiniu skysčio transportavimu dinamikos ir identifikavimo klausimai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1975.05.30
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • habilituotas daktaras Vitalijus Volkovas
      Disertacija: Mašinų ir mechanizmų konstrukcijų elementų vibroakustinės diagnostikos metodų ir priemonių sukūrimas
      Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
      Gynimo data: 1991.03.13
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Leningrado valstybinis technikos universitetas

  • daktaras Alfonsas Volungevičius
      Disertacija: Optinių atminties įrenginių pozicionavimo sistemų raštinių poslinkio daviklių sukūrimas ir tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1977.09.09
      Mokslo kryptis: 10 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Viktoras Vorobjovas
      Disertacija: Mažo eismo intensyvumo kelių funkcinės paskirties užtikrinimas važiavimo sąlygoms gerinti
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 2011.01.21
      Mokslo kryptis: 02 T
      Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  • daktaras Jonas Voronavičius
      Disertacija: Mašinos judėjimo stabilizavimas ir grandžių tamprumo įtaka
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1990.05.18
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kazachijos S. Kirovo valstybinis universitetas

  • daktaras Jurij Voržev
      Disertacija: Degalų apdorojimo hidrodinaminių metodų tyrimas ir jų panaudojimo laivų dizelių degalų paruošimo sistemose rekomendacijos
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1978.10.25
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Leningrado S. Makarovo aukštoji inžinerinė jūreivystės mokykla

  • daktaras Stanislovas Vosylius
      Disertacija: Tikslios nuolatinės srovės generatoriaus įtampos reguliavimo sistemos tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1963.06.21
      Mokslo kryptis: 01 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas

  • daktaras Stanislovas Algirdas Vozbinas
      Disertacija: Signalų su persidengiančiais dažnių spektrais išskyrimo metodai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1967.11.17
      Mokslo kryptis: 07 T
      Institucija: Gorkio A. Ždanovo politechnikos institutas

  • daktaras Stanislovas Vrubliauskas
      Disertacija: Šilumnešio srauto dujų dinamikos ir šilumos mainų tyrimas šilumą šskiriančioje rinklėje esant stipriems srauto sutrikdymams tarpstrypinėje erdvėje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1978.04.10
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

  • daktaras Juozapas Vyčius
      Disertacija: Daržovinių kultūrų drėkinimo režimo tyrimas Baltijos pajūrio zonos pietrytinėje dalyje
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1980.01.10
      Mokslo kryptis: 04 T
      Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

  • daktaras Valentinas Pijus Vyšniauskas
      Disertacija: Siurblio, dirbančio regeneratyviniu ciklu vidiniame kontūre šilumos mainai ir energijos pernešimo efektyvumas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1989.03.16
      Mokslo kryptis: 06 T
      Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

  • daktaras Vladas Vyšniauskas
      Disertacija: Sublimacijos įtaka ugniaatsparių medžiagų magnio oksido pagrindu erozijai
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1974.04.29
      Mokslo kryptis: 08 T
      Institucija: Uralo S. Kirovo politechnikos institutas

  • daktaras Žaneta Vyšniauskienė
      Disertacija: Briaunotos plokštės įlinkių, įtempimų ir nuosavų dažnumų tyrimas
      Mokslo laipsnis: daktaras
      Gynimo data: 1974.06.29
      Mokslo kryptis: 09 T
      Institucija: Kauno politechnikos institutas
  • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“