TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

V

 • daktaras Povilas Vabalas
   Disertacija: Pjezoelektrinis aerozolių koncentracijos matavimo metodas, jo tobulinimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Napoleonas Vabalis
   Disertacija: Pseudo lydinių "CA" parinkimas ir tyrimas guolių atstatymui metalizacijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • daktaras Giedrė Vabolienė
   Disertacija: Fosforo ir azoto biologinio šalinimo iš nuotekų tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaidas Vadluga
   Disertacija: Nevienalyčių struktūrų dinaminio deformavimo ir irimo modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Vadlūga
   Disertacija: Centrifūguoto betono ir gelžbetonio eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Vaičaitis
   Disertacija: Polių ir polinių pamatų darbo tyrimas regionaliniuose smėliniuose Lietuvos gruntuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Laimutis Vaicekauskas
   Disertacija: Išankstinio įtempimo įtaka necentriškai gniuždomų gelžbetoninių elementų darbui, kai išorinės apkrovos ekscentriškai mažos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valentinas Stanislovas Vaicekauskas
   Disertacija: Higroskopiškai drėgnų kapiliariai poringų statybinių medžiagų vandens garų laidumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Vaiciukevičius
   Disertacija: Burnočių ir rytinių ožiarūčių nuokulų separacijos intensyvinimo kombaino valytuve tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Dainius Vaičiulis
   Disertacija: Tempiamų (gniuždomų) mechaniškai nevienalyčių žiedinio skerspjūvio suvirintųjų sujungimų statinis ir ciklinis tampriai plastinis deformavimas ir suirimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gailutis Petras Vaičiulis
   Disertacija: Žemės ūkio ratinių traktorių transmisijų triukšmo ir vibracijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Steponas Vaičiulis
   Disertacija: Tikrinančių testų projektavimo nuosekliosioms schemoms su padidintos integracijos elementais algoritmų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Vaičiūnas
   Disertacija: Bangolaidinių kryptinių atšakotojų gamybos tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado tiksliosios mechanikos ir optikos institutas

 • daktaras Audrius Vaičiūnas
   Disertacija: Ultragarsinių medicininių keitiklių virpesių bei akustinių laukų tyrimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gediminas Vaičiūnas
   Disertacija: Optimalus traukos riedmenų naudojimas Lietuvos geležinkelyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Giedrius Vaickelionis
   Disertacija: Aktyviųjų mineralinių priedų įtaka pjūvenų betono savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Vaidakavičius
   Disertacija: Upių vagų pertvėrimo nuvedančiųjų traktų ir kompaktinio profilio banketų prlaidumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Vaidelys
   Disertacija: plokščiųjų optinių bangolaidžių modų lūžio rodiklių matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Rytas Vaidogas
   Disertacija: Tikimybinis konstrukcijų optimizavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Vaikasas
   Disertacija: Tikslaus kvaziintegruojančio elektromagnetinio debitoriaus sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Vaikasas
   Disertacija: Hidraulinio modeliavimo metodo išvystymas ir pritaikymas polderių tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.09.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Vaikasas
   Disertacija: Potvynio tėkmių ir nešmenų dinamika bei teršalų sklaidos procesai upių slėniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Vaikutytė
   Disertacija: Pramoninio dažnio elektros srovės pritaikymo mėsos produktų šildymui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.02.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Povilas Vainiūnas
   Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų gniuždomosios zonos betono patvarumo eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Zenonas Vainoris
   Disertacija: Optimalių filtrų elektrodinaminės vėlinimo linijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.01.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Tarybų sąjungos maršalo L. Govorovo artilerijos radiotechnikos akademija ;

 • habilituotas daktaras Zenonas Vainoris
   Disertacija: Spiralinės kreipimo ir vėlinimo sistemos (teorija ir taikymas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.05.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas ;

 • daktaras Vaidotas Vaišis
   Disertacija: Naftos produktus sugeriančių biosorbentų tyrimas ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rasa Vaiškūnaitė
   Disertacija: Biofiltro su suaktyvinta pušų žievių įkrova tyrimai ir taikymas orui valyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mindaugas Vaišnoras
   Disertacija: Hidraulinio smūgio analizė naudojant RELAP5 sisteminį programų paketą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Anicetas Vaišvila
   Disertacija: spalvinių kineskopų gamybos kokybės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazys Aleksandras Vaišvila
   Disertacija: Statiškai lenkiamų armuotų sunkaus silikatinio betono konstrukcijų deformacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Vaitasius
   Disertacija: Autovirpesių režimu veikiančių daugiafunkcinių pneumatinių žadintuvų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ferdinandas Vaitiekūnas
   Disertacija: Spiralinių griovelinių linijų tyrimas superplačiajuosčių matavimo tolygiai reguliuojamų vėlinimo linijų kūrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Gorkio A. Ždanovo politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Vaitiekūnas
   Disertacija: Kintamų įvairių Pr skaičių fizinių savybių poveikis plokštės šilumos mainams ir trinčiai turbulentiniame pasienio sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Vaitiekūnas
   Disertacija: Konvekcinio pernešimo procesų recirkuliaciniuose turbulentiniuose srautuose skaitinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Jurgita Vaitiekūnienė
   Disertacija: Integruotas Lietuvos upių baseinų nuotėkio ir taršos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Salomėja Albina Vaitkevičienė
   Disertacija: Avalynės klijuotinių sujungimų stiprumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktorija Vaitkevičienė
   Disertacija: Audinių ir jų sistemų kritumo ypatumų nustatymas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vitoldas Vaitkevičius
   Disertacija: Stipriojo betono struktūros ir gamybos technologijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladas Vaitkevičius
   Disertacija: Vandenyje tirpių priedų įtakos išanksto įtemptų gelžbetoninių elementų pleišėjimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Mindaugas Vaitkūnas
   Disertacija: Vaizdų apdorojimo metodų taikymas kineskopų kokybės parametrų vertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audrius Vaitkus
   Disertacija: Geotekstilių parinkimo metodai Lietuvos automobilių kelių ir gatvių konstrukcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Juozas Vaitkus
   Disertacija: Titano dioksido ir žemės šarminių elementų karbonatų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.04.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado silikatų pramonės institutas

 • daktaras Liutauras Vaitkus
   Disertacija: Sandaraus šaldymo kompresoriaus vožtuvų sistemos tyrimas ir modeliavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Vaitkus
   Disertacija: Trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis apkrovomis gniuždomo polistireninio putplasčio stipruminių ir deformacinių savybių eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vygandas Vaitkus
   Disertacija: Skaitinio intelekto metodų taikymas kreipiamųjų sistemų derinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytis Vaitkus
   Disertacija: Pieno homogenizavimo temperatūrinio režimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Vytas Vaivaras
   Disertacija: Tankių silikatbetoninių užpildų technologija ir jų taikymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Eimutis Valakevičius
   Disertacija: Sudėtingų techninių aptarnavimo sistemų elementų automatizuotas skaitmeninių markovo modelių sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julijus Valančauskas
   Disertacija: Smūginio veikimo mechanizmų vibracijų ir triūkšmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virginija Valančienė
   Disertacija: Mineralinės sudėties įtaka keraminės šukės spalvai ir fizinėms mechaninėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Valančius
   Disertacija: Elektroninių spindulių spalvotuose kineskopuose suvedimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektrotechnikos ryšių institutas

 • daktaras Kęstutis Valančius
   Disertacija: Pastato aktyviosios šiluminės talpos įtaka patalpų mikroklimatui bei energijos poreikiams.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zenonas Valančius
   Disertacija: L-pushidračio gipso gamybos iš fosfogipso technologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albinas Valantiejus
   Disertacija: Galingų tranzistorių parametrų diagnostikos distancinės matavimo aparatūros sukūrimo principų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Valantinas
   Disertacija: Mikroprogramuojamų SSM valdymo įrenginių su "saugoma" ir "saugoma-kieta" logika automatizuotos struktūrinės sintezės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Valasevičiūtė
   Disertacija: Pneumatinėmis audimo staklėmis audžiamų audinių defektų susidarymo priežastys ir audinio kokybės prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eugenijus Valatka
   Disertacija: Fenolio oksidacinė destrukcija: kinetika ir technologinės prielaidos mažiems kiekiams šalinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irma Valatkaitė
   Disertacija: Žinių naudojimo verslo informacinėse sistemose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Valatkevičius
   Disertacija: Vietinio šilumos atidavimo tyrimas turbulentiškai tekant elektrolankiniu būdu įkaitintoms dujoms vamzdyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Valatkienė
   Disertacija: Tekstilės medžiagų tamprumo savybių tyrimas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktorija Valatkienė
   Disertacija: Pakuotės gamybos iš polietileno plėvelės operacijos tyrimas fasavimo pakavimo automatuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vincas Valavičius
   Disertacija: Dvisrovių turboreaktyvių variklių diagnozavimas pagal elementų charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.03
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Valstybinis civilinės aviacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Virgilijus Valeika
   Disertacija: Bekalkio šikšnų išdirbimo technologijos sukūrimas ir jos ypatumų ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Valenta
   Disertacija: Techninių priemonių, skirtų paršavedžių kiaulių mikroklimatui pagerinti kiaulidėse, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Daiva Zita Valentaitė
   Disertacija: Oro tarpo netolygumo ir jo įtakos į mažos galios variklių charakteristikas tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Leonardas Valentėlis
   Disertacija: Blizgodarių elgsena variavimo ir nikeliavimo procesuose, technologijų paruošimas ir jų įdiegimas į gamybą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.08.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Juozas Valentinavičius
   Disertacija: Nendrių durpių termoizoliacinių plokščių technologiniai gamybos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Valentinavičius
   Disertacija: Tampriai-plastinių dvigubo kreivio kevalų skaičiavimas iki plastinio suirimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Marina Valentukevičienė
   Disertacija: Geležies ir organinių junginių šalinimo iš požemio vandens eksperimentiniai tyrimai bei taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vitalija Valienė
   Disertacija: Rūgštinių metalo kompleksinių dažų tirpalų ir fiksacijos terpės įtaka acetilceliuliozinių audinių marginimo technologijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Valikonis
   Disertacija: Aukštavertės armatūros išankstinių įtempimų parinkimo klaisimu įtemptose gelžbetoninėse konstrukcijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.16
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Ona Valinčienė
   Disertacija: Vandeniui nepralaidžių latekscementinių skiedinių kietėjimo procesų ir savybių tyrimas (hidr. cementų ir metilmeakrilato dispers. pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Leningrado akademiko V. Obrazcovo geležinkelio transporto inžinierių institutas

 • daktaras Vitas Valinčius
   Disertacija: Dujų dinamika ir šilumos mainai tekant aukštatemperatūriniam srautui trumpais kanalais su trikdžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Viktorija Valinčiūtė
   Disertacija: Plazminės purškimo pirolizės tyrimas dangų sintezės procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Valinevičius
   Disertacija: Integraliniai akustoelektroniniai rezonatoriai ir jų automatizuotas projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Steponas Valionis
   Disertacija: Erdvėje išskaidytų sistemų dažninio-laikinio aprūpinimo signalų kokybės klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Juozas Gediminas Valiukėnas
   Disertacija: Švytuojančio judesio sinchroninio variklio su kintančiu pagrindinės apvijos induktyvumu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Valiukevičius
   Disertacija: Audinio formavimo triko-audimo staklėse "METAP" proceso analizė ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.09
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Vaclovas Valiulis
   Disertacija: Mangano, chromo, volframo, silicio, aliuminio ir aušinimo greičio įtaka daugiaanglių geležies lydynių struktūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS juodosios metalurgijos ministerijos juodosios metalurgijos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Vaclovas Valiulis
   Disertacija: Termokinetinių ir struktūros susidarymo procesų įtaka suvirintųjų sujungimų savybėms ir kokybei
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.06.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Balys Valiūnas
   Disertacija: Polimerinio priedo įtakos iš anksto įtemptųjų keramzitbetonio sijų pleišėjimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Talino politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Valiūnas
   Disertacija: Kraikinių trupininių durpių rinkimo proceso tyrimas naudojant čiulptuvus su pneumomechaniniais aktyvintuvais ir jų optimalių parametrų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdas Valiūnas
   Disertacija: Aukšto slėgio ND tipo siurblio tyrimas dyzeliniu kuru, siekiant pagerinti mechanines, hidrodinamines ir eksploatacines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Juozas Valivonis
   Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų tempiamoje zonoje sustiprintų asbestocementiniais lapais, pleišėtumas ir deformatyviškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Julius Valtas
   Disertacija: Rotorinių sistemų su rutuliniais guoliais parametrų identifikavimo priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irmgarda Alma Valterienė
   Disertacija: Vėlinimo įtaisų su magnetiniais analoginės atminties elementais sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Valteris
   Disertacija: Orinio transformatorinio poslinkių keitiklio teorijos ir skaičiavimo metodikos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaida Valuntaitė
   Disertacija: Technogeninio ozono susidarymo, sklaidos tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algimantas Valušis
   Disertacija: Raudonųjų dobilų sėklojų viso biologinio derliaus džiovinimo pneumobūgninėse džiovyklose technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: RTFSR nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologijos institutas

 • daktaras Marija Vanagaitytė
   Disertacija: Chromo pogrupio metalų paviršių cheminis ir elektrocheminis apdorojimas bei jų sudrėkinimo gyvsidabriu metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado technologinis institutas

 • daktaras Antanas Vansevičius
   Disertacija: Vietiniai pasipriešinimai ir srauto kinematika vagų susijungimo mazguose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Ina Ona Vapšinskaitė
   Disertacija: Organinių elektrofotografinių sluoksnių poli-n-epoksipropilkarbazolo pagrindu ištyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Sąjunginis valstybinis cheminės fotografijos pramonės mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Mindaugas Varanauskas
   Disertacija: Žemo dažnio akustinės emisijos keitiklių kalibravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Povilas Varanauskas
   Disertacija: Laisvų kilų ir jų taikymo juostos traukimo mechanizmuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Varaneckas
   Disertacija: Seleninių elektroradiografinių sluoksnių ir jų gamybos technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.13
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Tercizijus Varkala
   Disertacija: Šilumos mainai grūdinant aukštos temperatūros dujų srautą briaunotų strypų pluoštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Valentinas Varnauskas
   Disertacija: Atsparių dilimui apvirintų paviršių formavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: VGTU

 • daktaras Vytis Varnavičius
   Disertacija: Manipuliatoriaus pavaros su elektroreologiniu skysčiu kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigita Varnelytė
   Disertacija: Plonasienių plokštelinių išsišakojančių konstrukcijų baigtinių elementų moduliai temperatūrinių laukų skaičiavimui termotamprumo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.15
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Virgilijus Varža
   Disertacija: Įvairių struktūrų vilnonių-lavsaninių siūlų kūrimas ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Visvaldas Varžinskas
   Disertacija: Dinaminis ekologinio gaminių projektavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Vasarevičius
   Disertacija: Pneumoimpulsinių įrenginių teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, pneumoimpulso modeliavimas ir panaudojimas dulkėtumui mažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.01
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Stanislovas Vasauskas
   Disertacija: Kai kurie metalų mechaninių savybių nustatymo dinaminiu įspaudimu klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandr Vasilevskij
   Disertacija: Adaptinio filtravimo panaudojimas dinaminiams svorio nustatymams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Gdansko politechnikos institutas (Lenkija)

 • daktaras Irina Vasiliauskaitė
   Disertacija: Tiesioginė silikatinio rišiklio sintezė R 0-SiO - H O sistemoje, naudojant amorfinį smulkiadispersinį SiO "
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.21
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Raimondas Vasiliauskas
   Disertacija: Vibrovariklių sukūrimas ir tyrimas, taikant holografinės interferometrijos metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.11
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vidas Vasiliauskas
   Disertacija: Pneumotekstūruotų siūlų geometrinės struktūros įvertinimo metodo sukūrimas ir struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.18
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vincas Vytautas Vasiliauskas
   Disertacija: Šilumos mainų trinties ir greičio laukų tyrimas tekant gravitacinei skysčio plėvelei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Vasiliauskienė
   Disertacija: Prisitaikančiosios baigtinių elementų strategijos plokštuminiams tamprumo teorijos uždaviniams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aidas Vasilis
   Disertacija: Kombinuotųjų vežimų Lietuvos teritorija plėtros technologinių galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.24
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Larisa Vasiljeva
   Disertacija: Pasvirusių standumo briaunų įtaka laivo konstrukcijų stabilumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.06.05
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kaliningrado valstybinis technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Piotras Vasiljevas
   Disertacija: Vibracinių juostos traukos mechanizmų teorijos, skaičiavimo ir konstravimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Piotras Vasiljevas
   Disertacija: Ultragarsinių sudėtinių piezoelektrinių vibrosužadintojų tyrimas ir vibropavarų jų pagrindu sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.02.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Ukrainos atsparumo problemų institutas

 • daktaras Regina Vasinauskienė
   Disertacija: Terminės aplinkos poveikio augalams tyrimas ir agrotechnologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Gintautas Vasionis
   Disertacija: Grąžtų patvarumo ir kiaurymių apdirbimo kokybės priklausomybės nuo kai kurių SPID'o elementų standumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Vaškevičienė
   Disertacija: Matavimo keitiklių magnetogradientinio efekto pagrindu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Algirdas Vaškevičius
   Disertacija: Dirbtinai džiovintos žolės kapojų briketavimo žiediniu presu proceso tyrinėjimas ir pagrindinių preso parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: SSRS nejuodžemio zonos centrinis žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alfonsas Vaškys
   Disertacija: Nesinusinių srovių panaudojimo liuminescencinėse lempose būdai ir tyrimo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Igoris Vašurkinas
   Disertacija: Siuvimo pramonės įmonių pagrindinės gamybos žemutinės grandies vadovų darbo efektyvumo padidinimas brigadinės darbo formos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Algimantas Vasylius
   Disertacija: Automatizuoto objektinių mikroprogramų generavimo metodo sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marius Vasylius
   Disertacija: Rotorių su slydimo guoliais dinamika ir diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Vaupšas
   Disertacija: Švytuojančio sukamojo judesio sinchroninio variklio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Aristidas Vėbra
   Disertacija: Nauji didelio impulsinio SAD galingumo matavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.03.12
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Večkys
   Disertacija: Riboto kiekio kalbos komandų klasifikatoriaus sukūrimo ir atpažinimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algis Vegys
   Disertacija: Elektrostatinio oro valymo nuo tekstilės dulkių lokaliniai metodai ir priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo tiksliosios cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jonas Vegys
   Disertacija: Traktoriaus variklio D-35 alkuninio veleno dinaminės deformacijos ir dėvėjimosi tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Viktoras Vegys
   Disertacija: Pagulusių javų nuėmimas juos pakeliant pneumatinėmis darbinėmis dalimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Nijolė Juzefa Vegytė
   Disertacija: Turbulentinio pasienio sluoksnio tyrimas įvairaus Pr skysčiuose temperatūros pulsacijų statistiniu analizės metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Stanislovas Veinšreideris
   Disertacija: Kai kurių aplinkos terpių įtakos metalų relaksaciniam atsparumui tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Vėjelis
   Disertacija: Graužikams baidyti skirtų pjezoelektrinių įrenginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Sigitas Vėjelis
   Disertacija: Termoizoliacinių medžiagų šiluminių techninių savybių eksperimentinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Bronius Vektaris
   Disertacija: Pucolaninio tipo cementų kreidos mergelio bazėje technologiniai ir fizikiniai-cheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.11.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rimas Vektaris
   Disertacija: Fazių susidarymas sistemoje CaO-SiO2-CaSO4-H2O ir panaudojimas hidroterminės sintezės produktu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.16
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Vekteris
   Disertacija: Išilginio tekinimo automatų pastūmos mechanizmų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N.Baumano aukštoji technikos mokykla ;

 • habilituotas daktaras Vladas Vekteris
   Disertacija: Šlifavimo staklių ir lanksčių gamybinių modulių labai efektyvių formos sudarymo sistemų sukūrimo moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.01.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N.Baumano valstybinis technikos universitetas ;

 • daktaras Ginutis Vencius
   Disertacija: Integralinių keitiklių "analogas-koda" dinaminių parametrų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Venčkauskas
   Disertacija: Skaičiavimo technikos automatizuoto projektavimo sistemų duomenų modelio sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Venckevičius
   Disertacija: Betoninių elementų stiprumo ir deformacijų tyrimas trumpalaikio statinio gniuždymo standžiais plieniniais štampais atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Arvydas Venckūnas
   Disertacija: Liekamųjų įtempimų atsirandančių sulydant metalo ir stiklo plokšteles, skaičiavimo metodo sukūrimas ir jo eksperimentinis patikrinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Rimantas Venskutonis
   Disertacija: Duonos-pyrago gaminių kokybės pagerinimas sūrinėmis išrūgomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kijevo maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Kęstutis Venslauskas
   Disertacija: Aplinkos taršos mažinimas perdirbant žemės ūkio organines atliekas į biodujas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.07.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Rimantas Venteris
   Disertacija: Signalų sklidimo trukmės skaičiavimo architektūrų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eugenijus Verbavičius
   Disertacija: Toksinių pramonės atliekų utilizavimas ir panaudojimas keramikinių medž. gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Gintautas Verbickas
   Disertacija: Vinčesterinio atminties įrenginio magnetinio disko paviršiaus sekimo magnetinės galvutės laikikliu dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Piotr Vereščak
   Disertacija: Elektromagnetinio lauko šalutinių signalų daugiabanginuose bangolaidžiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Centrinis mokslinis gamybinis susivienijimas "Vimpel"

 • habilituotas daktaras Antanas Verikas
   Disertacija: Automatinio požymių sistemos sudarymo metodų sukūrimas ir tyrimas dvimačiams vaizdams atpažinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Verikas
   Disertacija: Hierarchiniai, taikomojo pobūdžio vaizdų analizės ir atpažinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.12.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonas Veržbolauskas
   Disertacija: Radiometrinis dirbtinio kailio pūko parametrų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Vėsaitė
   Disertacija: Fluororganinių pluoštų gavimas sausu verpimo būdu bei siūlų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Petras Vėžys
   Disertacija: presuoto šieno džiovinimo proceso ir technologijos tyrimas Lietuvos TSR klimatinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Genadij Vichrov
   Disertacija: Kai kurie skaitmeninių laiko intervalo matavimo prietaisų kūrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSRS radijo pramonės ministerijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Daiva Vidmantienė
   Disertacija: Fermentacijos inhibitoriniai ir jų poveikio slopinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Norbertas Vidrinskas
   Disertacija: Armijos pirmosios puolimo operacijos paruošimas ir vykdymas karo pradiniame periode naujų ginklo rūšių panaudojimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: M. Frunzės karo akademija

 • daktaras Linas Vidugiris
   Disertacija: Kai kurie horizontalių kreivių projektavimo klausimai rekonstruojant automobilių kelius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.05.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Antanas Algimantas Vidžiūnas
   Disertacija: Tranzistorinių operacinių stiprintuvų korekcijos ir temperatūrinio dreifo statistinių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rolandas Viktūnas
   Disertacija: Asfaltbetonio maišytuve išsijotų mineralinių medžiagų mažinimo būdai ir įrenginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Jurgis Vilemas
   Disertacija: Kritiniai šilumos srautai organiniams šilumos nešėjams verdant dideliame tūryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Vilemas
   Disertacija: Branduolinio raketinio variklio kietos fazės reaktoriaus šilumos mainų ir dujų dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.05.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Šilumos procesų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Vilimas
   Disertacija: Bulvių kasimo mašinų svaistytuvinių darbinių dalių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.07.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vladas Vilimas
   Disertacija: Mikroklimato formavimas sultingų žemės ūkio produktų sandėliuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.04.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Vilius Viliūnas
   Disertacija: Skaitmeninio magnetinio įrašymo su savaimine sinchronizacija nuskaityto signalo laiko iškraipymų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Modestas Vilkas
   Disertacija: Precizinių riedėjimo guolių dinaminių sukimosi trinties momentų magnetiniame lauke tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.09
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ričardas Tautvydas Vilkas
   Disertacija: Technologiniai ir fiziniai-cheminiai kietų medienos plaušo plokščių, įklijintų netoksinėmis fenolio-formaldehidinėmis ir inden-kumaroninėmis dervomis, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytis Vilkas
   Disertacija: SiO2 mikrodulkių ir opokos priedų įtakos betono sulfatinei korozijai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Vilkauskas
   Disertacija: Mažo kalibro kulkų balistinių procesų modeliavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.04
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gediminas Vilkevičius
   Disertacija: Metanolio čiurkšlės užsiliepsnojimo dyzelio sąlygose suintensyvinimas tiekiant į cilindrą metanolio ir oro mišinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.21
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Pranciškus Vytautas Vilkevičius
   Disertacija: Aukštatemperatūrinio pašarinių bulvių džiovinimo tyrimas ir technologijos paruošimas pneumobūgninei džiovyklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Mindaugas Vilkickas
   Disertacija: Ultragarsinių vizualizacinių sistemų, veikiančių realiame laike, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.17
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Irena Vilkienė
   Disertacija: Karbonatinių ir laukošpatinių priemaišų įtakos silikatinio betono savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tatjana Vilutienė
   Disertacija: Miesto gyvenamojo rajono pastatų priežiūros efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gytis Vilutis
   Disertacija: Skaitmeninių įtaisų negendamumo dinamikos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Vilutis
   Disertacija: Biotechnologinių procesų optimalių valdymo hierarchinių algoritmų sukūrimas, tyrimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Steponas Vilys
   Disertacija: Metalo paviršinio sluoksnio plastinės deformacijos ypatumai ir jos įtaka bendram deformacijos procesui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.18
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantė Vinauskienė
   Disertacija: Lakiųjų junginių bei oksidacijos produktų pokyčiai vištienoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.19
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Vincevičienė
   Disertacija: Nemuno baseino vandens kokybės modelių sistemos kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.08.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Žilvinas Vincevičius
   Disertacija: Kampinių matavimo prietaisų pagrįstų krumpliaračių susikabinimu tikslumo padidinimo metodų ir prietaisų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Vindašius
   Disertacija: Paslaugų kokybės heterogeniniuose bevieliuose tinkluose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gintautas Antanas Virakas
   Disertacija: Mašinų ir prietaisų sukimosi dalių kampinio greičio svyravimų matavimo metodų ir priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • habilituotas daktaras Juozapas Arvydas Virbalis
   Disertacija: Analogo - skaitmeninio skysčio debito ir kiekio keitimo įvedimu į ESM metodo sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozapas Arvydas Virbalis
   Disertacija: Elektromagnetiniai skleidžiantieji dinaminių sistemų keitikliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.02.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Viršilas
   Disertacija: Kintamo aukščio lenkiamų gelžbetoninių elementų įstrižųjų pjūvių stiprumo ir pleišėtumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Darius Viržonis
   Disertacija: Žmogaus galvospūdžio sonometriniai dinaminiai matavimai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintas Viselga
   Disertacija: Tiltinės žemdirbystės principų taikymo mažuose plotuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Kęstutis Vislavičius
   Disertacija: Diskretinių tamprių-plastinių sistemų, veikiamų judančia apkrova, optimizavimo uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Ivanas Višniakas
   Disertacija: Lanko pradinio sužadinimo proceso tyrimas suvirinant mechanizuotu būdu ir kintama pramoninio dažnio srove apsauginių dujų aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado A. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Jevgenij Višniakov
   Disertacija: Si diodų perjungimo spartos modifikavimas radiacinėmis technologijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nikolaj Višniakov
   Disertacija: Liejamųjų aliuminio lydinių suvirinimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Milda Viteikienė
   Disertacija: Miestų gyvenamųjų rajonų ir būstų darnos daugiatikslis vertinimas (Vilniaus miesto pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Juozas Vitkauskas
   Disertacija: Tempiamų kompleksinių siūlų įtempimo atvirkštinės relaksacijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Arvydas Juozas Vitkauskas
   Disertacija: Tekstilės siūlų relaksicinės savybė: modeliavimas, eksperimentinis tyrimas, prognozavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.01.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Rygos technikos universitetas

 • daktaras Gediminas Vitkauskas
   Disertacija: Vibracinių atramų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Vitkevičienė
   Disertacija: Plieno kinetinio plastiškumo tyrimas ir naudojimas tiksliems gaminiams termiškai apdoroti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Povilas Vitkevičius
   Disertacija: Elektros ir radijo ryšių techninių priemonių išvystymas ir įdiegimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.08
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Vitkus
   Disertacija: Siaurajuosčių puslaidininkinių medžiagų parametrų tyrimas, naudojant SAD helikoninius kontrolės metodus bei jų techninės realizacijos principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos taikomosios fizikos institutas

 • daktaras Rimantas Vitkus
   Disertacija: Tiesiniai lokaliai-adaptyvūs vaizdų apdorojimo filtrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos informacijos perdavimo problemų institutas

 • daktaras Aldona Elžbieta Vitkutė
   Disertacija: Precizinių guolių atsitiktiniai sužadinimai ir virpesiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Vitortas
   Disertacija: Matavimo įtaisų skleistinės įrenginių mašininis projektavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Oleg Vladimirov
   Disertacija: Lengvojo automobilio su hidrauline stabdžių sistema stabdymo proceso parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alfonsas Vladišauskas
   Disertacija: Biologinių terpių mechaninių parametrų ultragarsinių matavimo metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.10
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Vobolis
   Disertacija: Rotorių, besisukančių nepastoviu kampiniu greičiu, balansavimo priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Vobolis
   Disertacija: Precizinių mechanizmų atramų dinaminių parametrų kontrolės metodų ir priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.07.02
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Blagonravovo mašinotyros institutas

 • daktaras Dovilė Vojevodina
   Disertacija: E-verslo procesų nukrypimų valdymo modeliavimas darbų sekų metodu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Genadij Volkov
   Disertacija: Kovos su nusikalstamumo informacinio aprūpinimo tobulinimas teritorinio nusikalstamumo skirtumų tyrimo pagridais regresinės analizės metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS Vidaus reikalų ministerijos akademija

 • habilituotas daktaras Vitalijus Volkovas
   Disertacija: Hidraulinių bandymų stendų vamzdynų su pneumatiniu skysčio transportavimu dinamikos ir identifikavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vitalijus Volkovas
   Disertacija: Mašinų ir mechanizmų konstrukcijų elementų vibroakustinės diagnostikos metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.03.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Alfonsas Volungevičius
   Disertacija: Optinių atminties įrenginių pozicionavimo sistemų raštinių poslinkio daviklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Vorobjovas
   Disertacija: Mažo eismo intensyvumo kelių funkcinės paskirties užtikrinimas važiavimo sąlygoms gerinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Voronavičius
   Disertacija: Mašinos judėjimo stabilizavimas ir grandžių tamprumo įtaka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kazachijos S. Kirovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurij Voržev
   Disertacija: Degalų apdorojimo hidrodinaminių metodų tyrimas ir jų panaudojimo laivų dizelių degalų paruošimo sistemose rekomendacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado S. Makarovo aukštoji inžinerinė jūreivystės mokykla

 • daktaras Stanislovas Vosylius
   Disertacija: Tikslios nuolatinės srovės generatoriaus įtampos reguliavimo sistemos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Algirdas Vozbinas
   Disertacija: Signalų su persidengiančiais dažnių spektrais išskyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Gorkio A. Ždanovo politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Vrubliauskas
   Disertacija: Šilumnešio srauto dujų dinamikos ir šilumos mainų tyrimas šilumą šskiriančioje rinklėje esant stipriems srauto sutrikdymams tarpstrypinėje erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • daktaras Juozapas Vyčius
   Disertacija: Daržovinių kultūrų drėkinimo režimo tyrimas Baltijos pajūrio zonos pietrytinėje dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Valentinas Pijus Vyšniauskas
   Disertacija: Siurblio, dirbančio regeneratyviniu ciklu vidiniame kontūre šilumos mainai ir energijos pernešimo efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Vladas Vyšniauskas
   Disertacija: Sublimacijos įtaka ugniaatsparių medžiagų magnio oksido pagrindu erozijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Uralo S. Kirovo politechnikos institutas

 • daktaras Žaneta Vyšniauskienė
   Disertacija: Briaunotos plokštės įlinkių, įtempimų ir nuosavų dažnumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“