FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Z

 • daktaras Algirdas Zabulionis
   Disertacija: Apie įdėties operatorių analizinių funkcijų Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Zabulis
   Disertacija: Gruntinių vandenų teršimo Lietuvoje gyvulininkystės kompleksų atliekomis tyrimai ir prognozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.20
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas

 • daktaras Vytas Zacharovas
   Disertacija: Atsitiktinių dydžių, apibrėžtų simetrinėje grupėje, skirstiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

 • daktaras Dmitrij Zagidulin
   Disertacija: Elektrocheminės ir cheminės eterio reakcijos eterinėse elektrolitinėse kompozicijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Juozas Vytautas Zagorskis
   Disertacija: Kauno miestas - stambiausias pietų Lietuvos ekonominio rajono traukos dėsnis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Juozas Zalatorius
   Disertacija: Informacinių paieškos sistemų programinės įrangos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Jungtinis branduolio tyrimų institutas

 • daktaras Linas Zaleskis
   Disertacija: Novje-Stokso lygtys su nekompaktiškais kontūrais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Zaleskytė
   Disertacija: Amonio hidrosulfito tirpalų skilimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elena Zalieckienė
   Disertacija: Jodidų ir kai kurių halogeninių jodo anijonų sąveikos su dažais tyrimas ir jo pritaikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Zamarys
   Disertacija: L-funkcijų momentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Zareckas
   Disertacija: Angliavandeniliai sedimentacijos procese Baltijos jūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.11
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos P. Širšovo okeanologijos institutas

 • daktaras Mindaugas Zaremba
   Disertacija: Tetramerinės restrikcijos endonukleazės Bse634I struktūros, stabilumo ir funkcijos ryšys.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.26
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Zdanavičius
   Disertacija: 7,8-Benzochinolino ir jo darinių sintezė bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Justas Zdanavičius
   Disertacija: Tarpžvaigždinė ekstinkcija Žirafos tamsiųjų debesų kryptimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Zdanavičius
   Disertacija: Fotometrinė sistema dvimatei žvaigždžių klasifikacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Zdanavičius
   Disertacija: Vilniaus daugiaspalvė fotometrija: atmosferos ekstinkcija, standartai, fotometrinė žvaigždžių klasifikacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.02.10
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • habilituotas daktaras Onytė Zdanavičiūtė
   Disertacija: Rytinio Baltijos sineklizės borto apatinio paleozojaus nuogulų naftos telkinių geologinės - geocheminės formavimosi sąlygos ir išplėtimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.11
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos I. Gubkino naftos chemijos ir dujų pramonės institutas

 • habilituotas daktaras Onytė Zdanavičiūtė
   Disertacija: Pietrytinės Baltijos sineklizės dalies naftos geochemija ir telkinių formavimosi dėsningumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.04.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vaclova Zelionkaitė
   Disertacija: Tyrimai selenotionatų srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vaclova Zelionkaitė
   Disertacija: Hipercholesterinemija kaip išeminės širdies ligos rizikos faktorius ir galimybės reguliuoti cholesterino lygį atviroje populiacijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.01.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valė Zelionkienė
   Disertacija: Kai kurių žemės ūkio naudmenų įtakos vandens balanso elementų režimui tyrimas drenuotuose priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Zemlys
   Disertacija: Maksimaliai produktyvių medynų formavimo matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Leningrado mokslo centras

 • daktaras Vaidotas Zemlys
   Disertacija: Invariantiškumo principas daugiamačio indekso procesams ir taikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Julija Zibuc
   Disertacija: Mišraus sužadinimo nepusiausvirinių procesų puslaidininkiuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantė Zinkutė
   Disertacija: Mikroelementų technogeninės asociacijos Lietuvos urbanizuotų teritorijų dirvožemiuose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.22
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Ričardas Zitikis
   Disertacija: Asimptotiniai skleidiniai lokaliojoje ribinėje teoremoje w-statistikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrius Zlatkus
   Disertacija: Dialoginė struktūrinio programavimo sistema mikrokompiuteriams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Zubauskas
   Disertacija: Jonais aktyvuoti fizikiniai procesai paviršiniuose feritų - granatų plėvelių sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Severinas Zubė
   Disertacija: Vektorinės sluoksniuotės ant eliptinių paviršių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Jaroslavlio K. Ušinskio pedagoginis institutas

 • daktaras Asta Zubrienė
   Disertacija: Fermentų imobilizavimas ant polimerinių nešiklių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danas Zuokas
   Disertacija: Epideminių pasikeitimų modeliavimas ir testavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Zurba
   Disertacija: Kai kurių dviejų,trijų ir daugiaatomių molekulių teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Zuzevičius
   Disertacija: Gėlo požeminio vandens išteklių formavimosi dėsningumai Pietų Pabaltijyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas ir Baltarusijos geodezijos mokslo tyrimų institutas.
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“