HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Z

 • daktaras Vitalius Zabarauskas
   Disertacija: Panevėžio dramos teatras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.05
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis A.Lunačiarskio teatrinio meno in-tas

 • daktaras Elena Jolanta Zabarskaitė
   Disertacija: Lietuvių kalbos ekspresyviosios leksikos fonosemantika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Zabiela
   Disertacija: Lietuvos medinės pilys XI-XV a. pradžioje (archeologijos duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Zabielaitė
   Disertacija: Platono ir Buberio filosofinės kalbos specifika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Aušra Zabielienė
   Disertacija: Folkloriniai ansambliai Lietuvoje: etnokultūrinės savimonės tęstinumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.15
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Vanda Zaborskaitė
   Disertacija: Realizmo klausimai 1905-1917 m. lietuvių literatūros kritikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vanda Zaborskaitė
   Disertacija: Maironis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.01.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutė Zabulienė
   Disertacija: Senosios anglų kalbos diktongų raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Audra Kristina Zabulionytė
   Disertacija: Tipas ir tipologijos metodas kultūras filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Sankt-Peterburgo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Zabulis
   Disertacija: Vergilijaus "Georgikos": poemos vieta poeto kūrybiniame kelyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Zabulis
   Disertacija: Poetinė filosofinio individualizmo modifikacija iki Augusto epochos ir jo laikais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo Valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Zabulytė
   Disertacija: XIX-XX a. vid. Lietuvos mediniai kryžiai pasaulio tradicijų kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Egidijus Zaikauskas
   Disertacija: Teoriniai performatyvų pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Janina Zaikauskienė
   Disertacija: Daiktavardžiai pluralia tantum dabartinėje rusų ir lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaclovas Zakaras
   Disertacija: Krikščioniškosios lyčių moralės ištakos Biblijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Baltarusijos MA filosofijos ir teisės institutas

 • daktaras Margarita Zinaida Zakarjan
   Disertacija: 1588 m. Lietuvos Statuto leksika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.07.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Zaleckis
   Disertacija: Miesto provaizdis Lietuvos visuomenės mentalitete ir jo panaudojimo aspektai miestų planavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Zamackas
   Disertacija: Šalutinis pažyminio sakinys vokiečių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Greifsvaldo Ernsto Morico Arndto universitetas

 • daktaras Leonas Zaremba
   Disertacija: De tempore institutionis Ecclesiae secundum litteram encyclicam Papae Pii XII De Corpore Cristi Mystico
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1948.07.15
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Grigaliaus universitetas

 • daktaras Leonardas Zasimauskas
   Disertacija: Egzistencinė religijos fenomenologija M.Eliade kultūros koncepcijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Žiedūnė Zaveckienė
   Disertacija: Lietuvos komjaunimo spauda 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irma Zeller
   Disertacija: Automatinis terminų atpažinimas ir apdorojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Palmira Zemlevičiūtė
   Disertacija: Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Julija Zinkevičienė
   Disertacija: Bibliotekinio-bibliografinio ir informacinio aptarnavimo sistema žemės ūkyje: padėtis, tobulinimo kryptys ir vystymosi perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.12
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Zigmas Zinkevičius
   Disertacija: Lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių istorijos bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmas Zinkevičius
   Disertacija: Lietuvių dialektologija (lyginamoji formų fonetika ir mormologija)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.05.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Zinkevičiūtė
   Disertacija: Karolio Rahnerio mistagogijos sąvoka ir jos pastoracinė recepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Filosofinė - teologinė šv. Jurgio aukštoji mokykla Frankfurte prie Maino

 • daktaras Rimantas Zizas
   Disertacija: Lietuvos KP(b) veikla 1944-1948 m. likviduojant vokiečių fašistinės okupacijos padarinius respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Zovienė
   Disertacija: Lietuvos šiuolaikinės tiražinės knygos meniniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Vilma Zubaitienė
   Disertacija: Pilypo Ruigio žodynai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Boleslovas Zubrickas
   Disertacija: Lietuvos chorų istorija ir jų vaidmuo estetiniam ir kultūriniam visuomenės auklėjimui (1940-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Gitana Zujienė
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, aukščiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII - XVIII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Irena Zujienė
   Disertacija: Sudėtinių prijungiamųjų sakinių su jungtukais ir be jų variatyvumas šiuolaikinėje anglų kalboje (Didž. Britanijos, JAV ir Australijos variantas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“