SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Z

 • daktaras Rasa Zabarauskaitė
   Disertacija: Skurdo matavimas ir mažinimo kryptys Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Zabielavičienė
   Disertacija: Pagrindinių gamybinių fondų panaudojimo statybos organizacijose efektyvumo planavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S.Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Rima Zablackė
   Disertacija: Universitetinių studijų akreditavimo modelio teorinis ir empirinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Kęstutis Juozas Zaborskas
   Disertacija: vadovų ir spesialistų valdymo veiklos intensyvinimas (mašinų gamybos pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Stepan Zaicev
   Disertacija: Įmonių ekonominio skatinimo fondai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Viktor Zaicev
   Disertacija: Transporto išlaidų mažinimo būdai vystant maisto pramonę ir jos žaliavų bazę azerbaidžano TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Azerbaidžano SSR mokslų akad. ekonomikos institutas

 • daktaras Loreta Zajančkauskaitė
   Disertacija: Moralinių normų reikšmės bei asmenybinės prasmės santykio ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Zakarevičius
   Disertacija: Gamybinių techninių pramonės susivienijimų formavimo ekonominiai organizaciniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos inžinerinis ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Zakarevičius
   Disertacija: Gamybos integravimo organizacinės formos ekonomikos intensyvinimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.01.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio akademija prie SSSR Ministrų Tarybos

 • daktaras Irena Zaleskienė
   Disertacija: Ekonomiškumo ugdymas pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laima Zalieckaitė
   Disertacija: Apskaitinės - ekonominės informacijos apdorojimo procesų modeliavimas paskirstytose skaičiavimo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos finansų in-tas

 • daktaras Adolfas Povilas Zamalaitis
   Disertacija: Pasikėsinimas grobti valstybinį, kooperatinį arba visuomeninių organizacijų turtą vagystės būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Baltarusijos valstybinis V.Lenino universitetas

 • daktaras Eugenija Palmira Zambacevičienė
   Disertacija: Pagalbinės mokyklos mokinių sugebėjimų išmokti antrąją (rusų) kalbą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vida Genovaitė Zapolskienė
   Disertacija: Plataus vartojimo prekių užsienio prekybos tobulinimas sąjunginėje respublikoje (pagal Lietuvos pavyzdį)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Vytenis Zaskevičius
   Disertacija: Ekonominės sistemos technologinės struktūros išskyrimas ir jos efektyvumo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kazimieras Zaveckas
   Disertacija: Pareigos atskleisti informaciją draudimo santykiuose turinys: teoriniai ir praktiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Asta Zbarauskaitė
   Disertacija: Globos namuose gyvenenčių paauglių tapatumo išgyvenimas: biografinio pasakojimo iterpretacinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arnoldas Zdanevičius
   Disertacija: Kriminologinio žinojimo ideologija ir utopija bei santykis su valdžia
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Jadvyga Zelenkauskienė
   Disertacija: Šnekamosios rusų kalbos mokymo lingvodidaktiniai pagrindai lietuviškų mokyklų pirmame etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Serafinas Zenkevičius
   Disertacija: Kurortų infastruktūros kompleksinis vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Aida Zigmantavičienė
   Disertacija: Netarifinių barjerų įtaka tekstilės pramonės konkurencingumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Zikienė
   Disertacija: Vartotojų lojalumas: pakeitimo elgsenos formavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Danutė Zinkevičienė
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodiniai ir metodologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Zinkevičienė
   Disertacija: Dėstytojo racionalaus imlumo pedagoginėms inovacijoms raiška neuniversitetinio aukštojo mokslo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Virgilija Zinkevičiūtė
   Disertacija: Verslo strateginių sprendimų vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.20
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Igor Zinovjev
   Disertacija: Kadrų menedžmento regioninis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Charkovo valstybinis ekonomikos universitetas

 • daktaras Dangutė Ona Zinytė
   Disertacija: Darbo našumo rezervai ir planavimo tobulinimas lengvojoje pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Viktoras Zubrecovas
   Disertacija: Nekilnojamojo turto investicinių projektų vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.07.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ilona Zubrickienė
   Disertacija: Nuotolinių studijų Lietuvos universitete plėtros parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Aušrinė Zulumskytė
   Disertacija: Vaiko pasaulėvaizdžio plėtra Lietuvos pradinėje mokykloje: 1918 - 1998 metų programų aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Aurelijus Kazys Zuoza
   Disertacija: Kūno kultūros pamokų,panaudojant tinklinio žaidimo elementus, įtaka jaunesniojo amžiaus moksleivių fiziniam pasirengimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Baltarusijos vals.kūno kultūros i-tas

 • daktaras Ilona Judita Zuozienė
   Disertacija: Kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių įtaka moksleivių fiziniam aktyvumui.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Stasys Zurba
   Disertacija: Gamybos valdymo automatizavimo organizavimo tobulinimas (Lietuvos staklių gamybos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Vaiva Zuzevičiūtė
   Disertacija: Metakognityvinių strategijų modeliavimas universitetinėse studijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Saulius Zybartas
   Disertacija: Matematikos mokymo lyginamoji analizė Skandinavijos šalių ir Lietuvos švietimo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Stanislovas Algimantas Zybartas
   Disertacija: Tarybų Lietuvos kaimo dieninės bendrojo lavinimo mokyklos raida (1945-1975 metai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“