TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Z

 • daktaras Genadijus Zablockis
   Disertacija: Precizinių KMM lietimo galvučių kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintarė Zaborskienė
   Disertacija: Pieno rūgšties ir laktatų vaidmuo ir panaudojimas mėsos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Košico veterinarijos universitetas

 • habilituotas daktaras Apolinaras Zaborskis
   Disertacija: Geriausio valdymo sprendimo išrinkimo nuoseklių metodų tyrimai (geriausio gydymo metodo suradimo uždaviniuose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Zabotka
   Disertacija: Įvairios struktūros atsparios ugniai keramikos deformavimo dėsningumai ir jų panaudojimas terminiam atsparumui įvertinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytenis Albertas Zabukas
   Disertacija: Polimerų struktūros ir savybių pasikeitimas po trumpalaikio šiluminio poveikio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos polimerų mechanikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytenis Albertas Zabukas
   Disertacija: Sistemos "karkasas-polimeras" mašininių medžiagų savybės ir gavimo moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.01.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Baltarusijos MA metalopolimerinių sistemų mechanikos institutas

 • daktaras Arūnas Remigijus Zabulėnas
   Disertacija: Itempiamų deformacijų būvio įtaka stiprumų centriškai gniuždomų gelžbetoninių elementų laikomajai galiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Darius Zabulionis
   Disertacija: Sluoksniuotųjų sienų išorinių sluoksnių pleišėjimo skaičiavimas, įvertinus temperatūrines ir drėgmines deformacijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kęstutis Zabulionis
   Disertacija: Cheminių priedų poveikis cemento hidracijos eigai ir šių priedų panaudojimas atidengiant betono užpildą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Zagorskas
   Disertacija: Miestų kompaktiškumas ir darniosios plėtros modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alvydas Zagorskis
   Disertacija: Mažo našumo oro valymo biofiltrų tyrimai ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audrius Zajančkauskas
   Disertacija: Pieno normalizuotų dažninių charakteristikų tyrimas ir jų panaudojimo galimybės kontrolės prietaisams kurti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Bernardas Zakarevičius
   Disertacija: Kai kurie teoriniai vertikalių žemės paviršiaus judesių nustatymo ir interpretavimo klausimai, remiantis pakartotų tiksliųjų niveliacijų duomenimis (Vilniaus ir Kauno miestų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Bernardas Zakarevičius
   Disertacija: Dabartinių žemės plutos judesių Lietuvos teritorijoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.02.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vidmantas Antanas Zakarevičius
   Disertacija: Tiesinio programavimo metodų taikymas skaičiuojant tampriai plastiškas persikryžiuojančių sijų sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladimiras Zakrevskij
   Disertacija: Skersai aptekamų paviršių efektyvumas konvektyvinio šilumos mainų procese esant įvairiems Prandtlio skaičiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Genovaitė Zaksienė
   Disertacija: Netiesinių virpesių slopinimas mašinoms ant tampraus pagrindo dinaminių slopintuvų pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ernestas Zaleckas
   Disertacija: Nuotekų dumblo sunkiųjų metalų šalinimas ir imobilizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.07.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Henrikas Zaleckas
   Disertacija: Linų rovimo agregatų eksploatacinių rodiklių gerinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.05.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos V. Molotovo žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institutas

 • daktaras Mykolas Zališauskas
   Disertacija: Turbulentinio išretinimo tyrimai, taikant srovinių aparatų teorijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.07.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Renata Zamblauskaitė
   Disertacija: Iš anksto įtemptųjų gelžbetoninių elementų įtempių ir deformacijų apskaičiavimo sluoksnių modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Donaldas Juozapas Zanevičius
   Disertacija: Diodo-tranzistorinių loginių schemų perdavimo charakteristikų skaičiavimo metodikos sukūrimas, naudojantis netiesiniu valdomo laidumo tranzistoriaus modeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Simonas Giedrius Zareckas
   Disertacija: Tekstilinių siūlų sukimo charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Simonas Giedrius Zareckas
   Disertacija: Mechaninės sukamų siūlų savybės ir jų įvertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.02.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rytis Zautra
   Disertacija: Lazerinių technologijų taikymas automobilių variklių skirstymo mechanizmo trinties porų ilgaamžiškumui didinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kazimieras Zavadskas
   Disertacija: Klijuotų betono sujungimų ir iš anksto įtempto gelžbetonio elementų panaudojant polimerinius klijus su rišikliu LKS-1 tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kazimieras Zavadskas
   Disertacija: Technologinių sprendimų statyboje daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V.Kuibyševo inžinerinis statybos i-tas ;

 • daktaras Mindaugas Zaveckas
   Disertacija: Rekombinantinio žmogaus granulocitų kolonijos stimuliuojančio faktoriaus pasiskirstymas ir renatūracija vandens dvifazėse sistemose, dalyvaujant chelatuotiems metalų jonams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valentinas Zaveckas
   Disertacija: Ilgų priemaišų išskyrimo iš kai kurių žemės ūkio kultrų sėklų elektrostatiniame lauke tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Ukrainos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gerardas Zdanavičius
   Disertacija: Srauto turbulentiškumo laipsnio įtaka skersai aptekamo cilindro šilumos atidavimui kai Re siekia 10**6
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.03
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Zeleniakienė
   Disertacija: Minkštųjų poringųjų polimerinių medžiagų deformacinės elgsenos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Zemkauskas
   Disertacija: Ketaus liejinių liejiminėje formoje paviršiaus legiravimo vanadžiu, molibdenu ir volframu technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Minsko politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Petras Zenkevičius
   Disertacija: Asinchroninis trifazės mikromašinos stabdžio režimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Giedrius Ziberkas
   Disertacija: Komponentinio taikomosios srities programų generavimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Zigmontienė
   Disertacija: Oro valymo aktyviuoju dumblu tyrimai ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stanislovas Zikas
   Disertacija: Precizinių manipuliatorių su vibropavaromis ištyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Zimanas
   Disertacija: Ultragarsinių signalų vėlinimo laiko matavimas betone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Oleg Zimarin
   Disertacija: Radiotechninių įrenginių magnetinio kreipimo sistemų kompiuterinis modeliavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.03
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Minsko radiotechnikos institutas

 • daktaras Feliksas Zinevičius
   Disertacija: Briaunotų vamzdžių šilumos atidavimas ir pasipriešinimas klampaus skysčio sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Remigijus Zinkevičius
   Disertacija: Tarpueilių purenimo kultivatoriaus eigos stabilizavimo priemonių ir darbinių dalių agrotechninis - eksploatacinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kazimieras Zlatkus
   Disertacija: Skaitmeninio magnetinio rašymo sistemose vykstančių informacijos transformavimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vasilijus Zlenkovas
   Disertacija: Loginis programinis technologinių procesų valdymas su maksimalia operacijų suderinimo galimybe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Jonas Zubaitis
   Disertacija: Tiesiaeigių asinchroninių elektros pavarų sistemotechninis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Leonas Zubavičius
   Disertacija: Vibroizuoliuojančių jungiamųjų sukimo įtaisų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aistija Zubavičiūtė
   Disertacija: Regioninių elektros rinkų įtaka konkurencijai ir elektros sistemų plėtrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Albinas Zubka
   Disertacija: Kietakūniai SAD signalų šaltiniai mikroprocesoriniams grandinių analizatoriams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Zujus
   Disertacija: Respublikos informavimo sistemos principų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sąjunginis mokslinės ir techninės informacijos institutas

 • daktaras Vidas Zvanorius
   Disertacija: Plonasluoksnių struktūrų storio akustinių matavimo metodų sukūrimas bei ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.11
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Egidijus Zvicevičius
   Disertacija: Grūdų džiovinimo procesai kintamo skerspjūvio sampile
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Gediminas Zygmantas
   Disertacija: Šilumos perdavimo dėsningumai aptekant vienišas kliūtis, patalpintas turbulentiniame pasienio sluoksnyje, esant skirtingiems skysčio Pr skaičiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.26
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“