KOLEGIJŲ ETATAI 2007 metais

Institucijos pavadinimas MokslininkaiDėstytojai su mokslo laipsniu ar pedagoginiu vardu
H S F B B (M) B (ZU) B (Kt) T Iš viso H S F B B (M) B (ZU) B (Kt) T Iš viso
ALYTAUS KOLEGIJA00000000001,220000001,22
KAUNO KOLEGIJA00000000013,4513,751,65,750,523,258,0542,6
Bendrafakultetinės katedros (Socialinių mokslų katedra)0000000004,950,7510,5000,51,58,7
Ekonomikos ir teisės fakultetas000000000230000016
J.Vienožinskio menų fakultetas0000000004,750,750000005,5
Kėdainių Jonušo Radsvilos fakultetas0000000001,750,600,5000,502,85
Kraštotvarkos fakultetas0000000000103,2503,25015,25
Sveikatos priežiūros fakultetas00000000002,502,750,502,2505,25
Technologijų fakultetas000000000000,600004,14,7
Verslo vadybos fakultetas00000000003,85000000,54,35
KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA00000000000,500,7500,75001,25
Aplinkos inžinerijos fakultetas000000000000000000
Miškų ir dekoratyviųjų želdynų fakultetas00000000000,500,7500,75001,25
KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA00000000000,522,8300005,638,98
KLAIPĖDOS KOLEGIJA0000000000200140014034
KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA000000000021201116
LIETUVOS JŪREIVYSTĖS KOLEGIJA000000000000000000
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA000000000000000000
PANEVĖŽIO KOLEGIJA0000000000,80000000,31,1
STASIO ŠALKAUSKIO KOLEGIJA00,50000000,5000000000
ŠIAULIŲ KOLEGIJA0000000001,51,951,550,50,5001,757,25
UTENOS KOLEGIJA00000000001,761,410,150,15001,144,46
VILNIAUS KOLEGIJA0000000001,513,914,284,73,301,410,3634,75
Agrotechnologijų fakultetas00000000000,650303003,65
Dizaino ir technologijų fakultetas00000000000,5010013,55
Ekonomikos fakultetas00000000006,850,5000007,35
Elektronikos ir informatikos fakultetas000000000002,4800003,515,99
Menų fakultetas0000000000,13,150000003,25
Pedagogikos fakultetas00000000011,760000002,76
Sveikatos priežiūros fakultetas000000000001,33,73,300,405
Verslo vadybos fakultetas0000000000,40,80000001,2
VILNIAUS STATYBOS IR DIZAINO KOLEGIJA0000000001,514,31,6200005,6913,12
Dizaino fakultetas0000000001,221,50,25000002,97
Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas0000000000,292,10,1800003,135,7
Statybos fakultetas00000000000,71,200002,564,46
VILNIAUS TECHNIKOS KOLEGIJA00000000000,51,4300005,547,47
ŽEMAITIJOS KOLEGIJA000000000000000000
Iš viso kolegijos 00,50000000,518,7660,4115,7227,854,453,7519,6539,46162,2
Iš viso kolegijų fakultetai 00000000016,4630,967,5115,453,874,6520,891,18